Đánh giá mức độ kháng kháng sinh

57 60 0
  • Loading ...
1/57 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2018, 12:14

Đánh giá mức độ kháng kháng sinh của vi khuẩn Salmonella phân lập từ mẫu phân chó mắc bệnh tiêu chảy trên địa bàn thành phố Huế.Đánh giá mức độ kháng kháng sinh của vi khuẩn Salmonella phân lập từ mẫu phân chó mắc bệnh tiêu chảy trên địa bàn thành phố Huế.Đánh giá mức độ kháng kháng sinh của vi khuẩn Salmonella phân lập từ mẫu phân chó mắc bệnh tiêu chảy trên địa bàn thành phố Huế.Đánh giá mức độ kháng kháng sinh của vi khuẩn Salmonella phân lập từ mẫu phân chó mắc bệnh tiêu chảy trên địa bàn thành phố Huế.Đánh giá mức độ kháng kháng sinh của vi khuẩn Salmonella phân lập từ mẫu phân chó mắc bệnh tiêu chảy trên địa bàn thành phố Huế.Đánh giá mức độ kháng kháng sinh của vi khuẩn Salmonella phân lập từ mẫu phân chó mắc bệnh tiêu chảy trên địa bàn thành phố Huế.Đánh giá mức độ kháng kháng sinh của vi khuẩn Salmonella phân lập từ mẫu phân chó mắc bệnh tiêu chảy trên địa bàn thành phố Huế.Đánh giá mức độ kháng kháng sinh của vi khuẩn Salmonella phân lập từ mẫu phân chó mắc bệnh tiêu chảy trên địa bàn thành phố Huế.Đánh giá mức độ kháng kháng sinh của vi khuẩn Salmonella phân lập từ mẫu phân chó mắc bệnh tiêu chảy trên địa bàn thành phố Huế.Đánh giá mức độ kháng kháng sinh của vi khuẩn Salmonella phân lập từ mẫu phân chó mắc bệnh tiêu chảy trên địa bàn thành phố HuếĐánh giá mức độ kháng kháng sinh của vi khuẩn Salmonella phân lập từ mẫu phân chó mắc bệnh tiêu chảy trên địa bàn thành phố Huế.Đánh giá mức độ kháng kháng sinh của vi khuẩn Salmonella phân lập từ mẫu phân chó mắc bệnh tiêu chảy trên địa bàn thành phố Huế.Đánh giá mức độ kháng kháng sinh của vi khuẩn Salmonella phân lập từ mẫu phân chó mắc bệnh tiêu chảy trên địa bàn thành phố Huế.Đánh giá mức độ kháng kháng sinh của vi khuẩn Salmonella phân lập từ mẫu phân chó mắc bệnh tiêu chảy trên địa bàn thành phố Huế.Đánh giá mức độ kháng kháng sinh của vi khuẩn Salmonella phân lập từ mẫu phân chó mắc bệnh tiêu chảy trên địa bàn thành phố Huế.Đánh giá mức độ kháng kháng sinh của vi khuẩn Salmonella phân lập từ mẫu phân chó mắc bệnh tiêu chảy trên địa bàn thành phố Huế.Đánh giá mức độ kháng kháng sinh của vi khuẩn Salmonella phân lập từ mẫu phân chó mắc bệnh tiêu chảy trên địa bàn thành phố Huế.Đánh giá mức độ kháng kháng sinh của vi khuẩn Salmonella phân lập từ mẫu phân chó mắc bệnh tiêu chảy trên địa bàn thành phố Huế.Đánh giá mức độ kháng kháng sinh của vi khuẩn Salmonella phân lập từ mẫu phân chó mắc bệnh tiêu chảy trên địa bàn thành phố Huế.Đánh giá mức độ kháng kháng sinh của vi khuẩn Salmonella phân lập từ mẫu phân chó mắc bệnh tiêu chảy trên địa bàn thành phố HuếĐánh giá mức độ kháng kháng sinh của vi khuẩn Salmonella phân lập từ mẫu phân chó mắc bệnh tiêu chảy trên địa bàn thành phố Huế.Đánh giá mức độ kháng kháng sinh của vi khuẩn Salmonella phân lập từ mẫu phân chó mắc bệnh tiêu chảy trên địa bàn thành phố Huế.Đánh giá mức độ kháng kháng sinh của vi khuẩn Salmonella phân lập từ mẫu phân chó mắc bệnh tiêu chảy trên địa bàn thành phố Huế.Đánh giá mức độ kháng kháng sinh của vi khuẩn Salmonella phân lập từ mẫu phân chó mắc bệnh tiêu chảy trên địa bàn thành phố Huế.Đánh giá mức độ kháng kháng sinh của vi khuẩn Salmonella phân lập từ mẫu phân chó mắc bệnh tiêu chảy trên địa bàn thành phố Huế.Đánh giá mức độ kháng kháng sinh của vi khuẩn Salmonella phân lập từ mẫu phân chó mắc bệnh tiêu chảy trên địa bàn thành phố Huế.Đánh giá mức độ kháng kháng sinh của vi khuẩn Salmonella phân lập từ mẫu phân chó mắc bệnh tiêu chảy trên địa bàn thành phố Huế.Đánh giá mức độ kháng kháng sinh của vi khuẩn Salmonella phân lập từ mẫu phân chó mắc bệnh tiêu chảy trên địa bàn thành phố Huế.Đánh giá mức độ kháng kháng sinh của vi khuẩn Salmonella phân lập từ mẫu phân chó mắc bệnh tiêu chảy trên địa bàn thành phố Huế.Đánh giá mức độ kháng kháng sinh của vi khuẩn Salmonella phân lập từ mẫu phân chó mắc bệnh tiêu chảy trên địa bàn thành phố HuếĐánh giá mức độ kháng kháng sinh của vi khuẩn Salmonella phân lập từ mẫu phân chó mắc bệnh tiêu chảy trên địa bàn thành phố Huế.Đánh giá mức độ kháng kháng sinh của vi khuẩn Salmonella phân lập từ mẫu phân chó mắc bệnh tiêu chảy trên địa bàn thành phố Huế.Đánh giá mức độ kháng kháng sinh của vi khuẩn Salmonella phân lập từ mẫu phân chó mắc bệnh tiêu chảy trên địa bàn thành phố Huế.Đánh giá mức độ kháng kháng sinh của vi khuẩn Salmonella phân lập từ mẫu phân chó mắc bệnh tiêu chảy trên địa bàn thành phố Huế.Đánh giá mức độ kháng kháng sinh của vi khuẩn Salmonella phân lập từ mẫu phân chó mắc bệnh tiêu chảy trên địa bàn thành phố Huế.Đánh giá mức độ kháng kháng sinh của vi khuẩn Salmonella phân lập từ mẫu phân chó mắc bệnh tiêu chảy trên địa bàn thành phố Huế.Đánh giá mức độ kháng kháng sinh của vi khuẩn Salmonella phân lập từ mẫu phân chó mắc bệnh tiêu chảy trên địa bàn thành phố Huế.Đánh giá mức độ kháng kháng sinh của vi khuẩn Salmonella phân lập từ mẫu phân chó mắc bệnh tiêu chảy trên địa bàn thành phố Huế.Đánh giá mức độ kháng kháng sinh của vi khuẩn Salmonella phân lập từ mẫu phân chó mắc bệnh tiêu chảy trên địa bàn thành phố Huế.Đánh giá mức độ kháng kháng sinh của vi khuẩn Salmonella phân lập từ mẫu phân chó mắc bệnh tiêu chảy trên địa bàn thành phố Huế. TRƯỜNG ĐẠI HỌC NƠNG LÂM HUẾ Khoa Chăn ni – Thú y KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TÊN ĐỀ TÀI: Đánh giá mức độ kháng kháng sinh vi khuẩn Salmonella phân lập từ mẫu phân chó mắc bệnh tiêu chảy địa bàn thành phố Huế Sinh viên thực hiện: Nguyễn Thanh Tùng Lớp: Thú y 46B Giáo viên hướng dẫn: Nguyễn Thị Quỳnh Anh Bộ môn: Thú Y Học Lâm Sàng Năm 2017 TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM HUẾ Khoa Chăn ni – Thú y KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP TÊN ĐỀ TÀI: Đánh giá mức độ kháng kháng sinh vi khuẩn Salmonella phân lập từ mẫu phân chó mắc bệnh tiêu chảy địa bàn thành phố Huế Sinh viên thực hiện: Nguyễn Thanh Tùng Lớp: Thú y 46B Thời gian thực hiện: 5/9/2016 -7/1/2017 Địa điểm thực tập: Phòng thí nghiệm Vi trùng -Truyền nhiễm, Bộ mơn Ký sinh - Truyền nhiễm, Khoa Chăn nuôi - Thú y Giáo viên hướng dẫn: Nguyễn Thị Quỳnh Anh Bộ môn: Thú Y Học Lâm Sàng Năm 2017 LỜI CẢM ƠN Để hồn thành khóa luận tốt nghiệp này, tơi xin chân thành cảm ơn quý Thầy Cô giáo trường Đại Học Nông Lâm Huế truyền đạt kiến thức cho tơi suốt q trình học tập trường Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn tới Cơ giáo Nguyễn Thị Quỳnh Anh , Thầy giáo Hoàng Chung , Thầy giáo Lê Xuân Ánh giúp đỡ, hướng dẫn tận tình cho tơi suốt thời gian thực tập hồn thành khóa luận Tơi xin chân thành cảm ơn tập thể cán Bộ môn Ký sinh - Truyền nhiễm, Khoa Chăn nuôi - Thú y, Trường Đại học Nông Lâm Huế tạo điều kiện để tơi hồn thành khóa luận tốt nghiệp Cuối tơi xin gửi lời cảm ơn tới gia đình, người thân, bạn bè động viên suốt trình học tập nghiên cứu Do hạn chế mặt thời gian khả thân nên đề tài khơng thể tránh khỏi thiếu sót Rất mong thơng cảm ý kiến đóng góp quý Thầy Cô bạn Tôi xin chân thành cảm ơn! Huế, ngày 20 tháng năm 2017 Sinh viên Nguyễn Thanh Tùng DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT PTH : Phó thương hàn CH : Chinese Hansten Ovary Cell Cs : cộng G : gam RVS : Rappaport-Vassiliadis Soy Peptone SS :Shigella - Salmonella Agar BPW :Buffered Pepton Water BGA : Brilliant Green Agar BSA :Bismuth Sulphite Agar KIA :Kingler-Ion-Agar MUI :Urea-Indol MR :Rouge Methyl DANH MỤC BẢNG DANH MỤC HÌNH DANH MỤC BIỂU ĐỒ MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề Chó lồi vật người ni hóa sớm nhất, lồi vật nhân dân ta ni vào khoảng 3000 – 4000 năm trước công nguyên với mục đích để giữ nhà, săn làm thực phẩm Chó lồi vật thơng minh, trung thành người bạn thân thiết người, nói chó trở thành thành viên đặc biệt gia đình Trong năm gần đây, với nhịp độ phát triển đất nước, đời sống người dân ngày nâng cao, nhu cầu ăn mặc nhu cầu giải trí quan tâm nhiều Ni chó xem cách giải trí nhiều người Chính đặc điểm mà chó nuôi ngày nhiều số lượng chủng loại, song việc chăm sóc ni dưỡng lồi vật gặp phải khó khăn bệnh tật xuất ngày phức tạp thực trở thành nỗi lo cho nhiều người nuôi chúng Theo tổ chức Y tế giới, đến phân lập 3.000 chủng Salmonella khác nhau, có khoảng 3-4% có khả gây bệnh cho người động vật Mỗi năm, tồn giới có khoảng 20 triệu người bị ngộ độc thức ăn khoảng 200.000 người tử vong vi khuẩn Chó lồi động vật dễ ni, cơng chăm sóc điều kiện chăn nuôi vệ sinh tạo hội cho hệ vi sinh vật ký sinh trùng khu trú ruột chó phát triển tác động vào thể chó làm giảm sức đề kháng, tạo hội cho vi khuẩn gây bệnh đường tiêu hóa (Nguyễn Vĩnh Phước,19770)[17] Một số bệnh phổ biến gây nhiều thiệt hại cho chăn ni chó viêm ruột tiêu chảy, bệnh cấp tính mạn tính gây nên hay nhiều nguyên nhân khác có chung triệu chứng tiêu chảy phân lỏng chó, làm gia tăng số lần thải phân trọng lượng phân ngày so với mức bình thường, chó bỏ ăn kèm theo nơn mửa, sốt cao làm chó yếu dần chết khơng điều trị kịp thời Bệnh xảy chó lứa tuổi, tỷ lệ mắc tỷ lệ chết cao, Salmonella coi nhân tố quan trọng gây viêm ruột tiêu chảy chó ( Nguyễn Như Pho, 1995)[14] Xuất phát từ thực tế đó, chúng tơi tiến hành nghiên cứu đề tài “Đánh giá mức độ kháng kháng sinh vi khuẩn Salmonella phân lập từ mẫu phân chó mắc bệnh tiêu chảy địa bàn thành phố Huế” nhằm xác định vai trò Salmonella hội chứng tiêu chảy chó, từ có luận khoa học đưa biện pháp phòng trị bệnh có hiệu quả, chống ô nhiễm môi trường bảo vệ sức khỏe cộng đồng 10 Biểu đồ 4.2 Tỷ lệ nhiễm Salmonella mẫu phân chó mắc bệnh tiêu chảy theo giống 4.1.3 Kết xác định đặc tính ni cấy sinh hóa chủng Salmonella phân lập Mỗi lồi vi khuẩn có đặc tính sinh học khác nhau: Tính chất ni cấy mơi trường thơng thường, mơi trường đặc biệt, tính chất chuyển hóa loại đường, khả sản sinh hợp chất sinh học trung gian q trình trao đổi chất vào mơi trường nuôi cấy Trong số chủng phân lập được, chọn ngẫu nhiên 10 chủng để xác định số đặc tính ni cấy sinh hóa Kết cho thấy 100% số chủng bắt màu Gram âm với đặc điểm hình thái điển hình vi khuẩn Salmonella (hình 4.1) Trong mơi trường tăng sinh BPW RV, tất chủng vi khuẩn mọc tốt, làm đục mơi trường, có cặn đáy ống nghiệm sau 24 nuôi cấy, tạo màng mỏng bề mặt môi trường nuôi cấy Các chủng vi khuẩn nuôi cấy môi trường thạch SS, tạo khuẩn lạc màu đen, xung quanh suốt khuẩn lạc suốt khơng màu (hình 4.2) Hình 4.1 Hình thái vi khuẩn Salmonella sau nhuộm Gram 43 Hình 4.2 Khuẩn lạc Salmonella mơi trường SS NA Qua kết giám định đặc tính sinh hóa chủng Salmonella phân lập chó tiêu chảy bảng 4.3 hình 4.3 chúng tơi thấy: Trên môi trường Citrat, 100% số mẫu thử có khả đồng hóa muối Citrat làm cho phần thạch đứng nghiêng ống chuyển từ màu xanh sang màu xanh nước biển Trên môi trường KIA, 100% số mẫu thử lên men đường gluccoza không lên men lactoza, sinh sinh H2S ống nghiệm Trên mơi trường đường Mantoz thấy 100% mẫu có khả lên men đường, mặt khác, xác định khả di động vi khuẩn môi trường đường Mantoz (vi khuẩn mọc lan theo đường cấy trích sâu làm đục mơi trường ) có 9/10 mẫu chiếm 90% Khi kiểm tra khả sử dụng Ue khả sử dụng Indol, thấy 100% mẫu thử khơng có khả sử dụng Ure (vì sau 24 vi khuẩn không làm biến đổi màu môi trường ) khơng có khả sinh Indol ( nhỏ thuốc thử Kowaces, khơng tạo thành vòng tròn màu đỏ môi trường) 44 Hình 4.3 Kiểm tra đặc tính sinh hóa Salmonella Ghi chú: Ống 1: Glucose: (-) đỏ nhạt, (+) màu vàng Ống 2: Saccarose: (-) đỏ nhạt, (+) màu vàng Ống 3: Lactose: (-) đỏ, (+) màu vàng Ống 4: MR :(-) vàng nhạt, (+) đỏ hồng Ống 5: MUI: (-) vòng màu vàng, (+) vòng màu hồng cánh sen Ống 6: KIA: (-) màu đỏ, (+) màu vàng/màu đen Ống 7: Citrat: (-) xanh cây, (+) màu xanh dương 45 Bảng 4.3 Kết giám định số đặc tính sinh hóa vi khuẩn Salmonella phân lập TT Chỉ tiêu kiểm tra Số lượng mẫu Kết (+) Tỷ lệ (%) Citrat 10 10 100 H2S 10 10 100 Mobility 10 90 Rouge Methyl 10 0 Indol 10 0 Ure 10 0 Glucose 10 10 100 Lactose 10 0 Saccarose 10 0 Như vậy, đặc tính sinh vật hoá học vi khuẩn Salmonella phân lập mang đặc điểm chung giống Salmonella phù hợp với đặc điểm hình thái, ni cấy, đặc tính sinh hố vi khuẩn theo mơ tả Cù Hữu Phú cs (2000)[16] , Đỗ Trung Cứ cs (2001)[4] , Quinn cs (1994) [33] nghiên cứu vi khuẩn Salmonella 4.2 Kết kiểm tra độc lực chủng Salmonella phân lập Trong số 10 chủng phân lập giám định đặc tính sinh hóa ký hiệu theo số mẫu Chúng tơi chọn ngẫu nhiên chủng Salmonella có ký hiệu S8, S29, S54 S65 để thử độc lực cách tiêm truyền qua chuột nhắt trắng Các chủng nuôi cấy môi trường canh khuẩn 37oC 18- 24 có rung lắc, đếm số lượng vi khuẩn có ml canh trùng phương pháp đếm số lượng khuẩn lạc đĩa thạch Mỗi chủng tiêm cho chuột, tiêm chuột 0,2 ml canh trùng vào phúc xoang Theo dõi thời gian chuột chết Các chuột chết tiến hành mổ khám, lấy máu tim để nuôi cấy phân lập vi khuẩn 46 Bảng 4.4 Kết kiểm tra độc lực chủng Salmonella phân lập phương pháp tiêm truyền qua chuột nhắt trắng Ký hiệu chủng S8 S29 S54 S65 Đối chứng Số chuột tiêm (con) Liều tiêm (ml) Đường tiêm Số chuột chết (con) Thời gian chết (giờ) 0,2 Phúc 11 0,2 mạc 12 0,2 Phúc 20 0,2 mạc 24 0,2 Phúc 12 0,2 mạc 11 0,2 Phúc 40 0,2 mạc 42 0,2 Phúc 0 0,2 mạc 0 Tỉ lệ chết (%) 100 100 100 100 Kết phân lập vi khuẩn Salmonella Salmonella Salmonella Salmonella Salmonella Salmonella Salmonella Salmonella Theo nghiên cứu Salmonella chuột Viện vệ sinh dịch tễ Trung ương: Triệu chứng thường xảy tăng tỷ lệ chết, nhiễm trùng lây lan nhanh, kiểm tra đàn phát vài chuột lang bỏ ăn phản ứng với tiếng động, số lông không mượt, mắt không sáng, ỉa chảy thường khơng nhìn thấy Viêm giác mạc dấu hiệu thường xuyên ghi nhận Dịch cấp non chết khơng có dấu hiệu ốm Bệnh nặng thường xảy với nhỏ theo mẹ, con cai sữa mang thai Sảy thai thường quan sát thấy, tỷ lệ chết từ 50% - 100% Bệnh tích: Trong trường hợp bệnh cấp tính khơng nhìn thấy tổn thương hoại tử Lách sưng to thường nhìn thấy bệnh cấp mãn tính, quan sát thấy lách to khoảng 21 gm (lách chuột lang lớn bình thường nặng 1.4 gm) Những nốt hoại tử trắng trắng-vàng có đường kính vài mm xuất mặt lách gan Các hạch màng treo ruột to có nốt hoại tử Các nốt hoại tử xuất phổi, màng phổi, màng treo ruột thành tử cung Những qua khỏi đợt dịch thường thể mãn, chúng nguồn 47 lây bệnh nguy hiểm, chúng thường thải vi khuẩn qua phân, gặp thời tiết thuận lợi (khí hậu ẩm ướt), điều kiện chăm sóc (thức ăn thừa thiếu dinh dưỡng, mật độ nhốt q đơng…) dễ bùng phát thành dịch Dưới kính hiển vi, tổn thương phản ánh vi khuẩn tràn lan khoảng trống tổn thương tỉ lệ thuận với trình diễn biến bệnh số lượng vi khuẩn mô tế bào Những ổ hoại tử tìm thấy ruột, màng treo ruột, gan, lách Sự nghẽn mạch từ nhiễm trùng tắc tĩnh mạch xảy đặc biệt gan Tổn thương u hạt tính chất đặc biệt bệnh Salmonella mãn Kết bảng 4.4 cho thấy, sau tiêm canh trùng vi khuẩn Salmonella tất chủng vi khuẩn đem thử gây chết 100% chuột thí nghiệm vòng 12 – 48 sau tiêm, có chủng gây chết 100% chuột thời gian từ 12 - 24 giờ, chủng gây chết chuột sau 24 Sau tiêm canh khuẩn chuột ủ rũ ,lơng xù ,run rẩy ,đi lại chậm chạp ,đau bụng chảy Các chuột chết mổ khám để kiểm tra bệnh tích quan sát thấy bệnh tích điển hình quan: gan, túi mật, lách, ruột non, túi khí khí quản Như vậy, thấy chủng Salmonella phân lập có độc lực cao thấy vai trò chúng hội chứng tiêu chảy chó ni thành phố Huế Hình 4.4 Kiểm tra độc lực chủng Salmonella chuột trắng 48 4.3 Kết kiểm tra mức độ mẫn cảm Salmonella phân lập với số loại thuốc kháng sinh Để chọn loại thuốc kháng sinh phù hợp thị trường có tác dụng điều trị bệnh tiêu chảy chó Salmonella gây ra, phạm vi nội dung nghiên cứu này,chúng tơi chọn ngẫu nhiên 25 mẫu có chứa vi khuẩn Salmonella phân lập được tiến hành kiểm tra mức độ kháng thuốc với loại kháng sinh hóa dược thơng dụng điều trị hội chứng tiêu chảy vật nuôi theo phương pháp Kirbly – Bauer[25] Các mẫu giấy kháng sinh công ty Nam Khoa, thành phố Hồ Chí Minh sản xuất Kết trình bày bảng 4.5 Bảng 4.5 Kết kiểm tra mức độ mẫn cảm vi khuẩn Salmonella số loại thuốc kháng sinh Số Ký chủng hiệu kiểm tra Kết TT Loại kháng sinh Colistin Co 25 17 68,0 0 32,0 Doxycycline Dx 25 20 80,0 8,0 12,0 Gentamicin Ge 25 15 60,0 16,0 24,0 Cephalexin Cp 25 28,0 16 64,0 8,0 Amoxicillin Ax 25 16 64,0 16,0 20,0 Meropenem Me 25 0 4,0 24 96,0 Tetracycline Te 25 20 80,0 20,0 0 Kháng Trung bình Số Tỷ lệ Số chủng % chủng Tỷ lệ % Mẫn cảm Số Tỷ lệ chủng % 49 Biểu đồ 4.3 Kết kiểm tra mức độ mẫn cảm vi khuẩn Salmonella số loại thuốc kháng sinh Hình 4.5 Kết kiểm tra mức độ mẫn cảm vi khuẩn Salmonella số loại thuốc kháng sinh Biểu đồ 4.3 hình 4.5 cho thấy, chủng Salmonella phân lập kháng với Doxycycline (80%) Tetracycline (80%), kháng cao với số kháng sinh Colistin (68%),Amoxicillin (64%) Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tượng này: vi khuẩn có sẵn đặc tính kháng thuốc tự nhiên vi khuẩn có sẵn loại men chất chống lại kháng sinh (do di truyền truyền từ loài sang loài khác ), dùng loại kháng sinh điều trị kéo dài, có mặt thường xuyên nhiều loại kháng sinh bổ sung vào thức ăn nguyên nhân xảy tượng di truyền dọc di truyền ngang tính kháng thuốc gen nằm Plasmid chủng vi khuẩn Salmonella Bên cạnh kháng sinh bị kháng với tỷ lệ cao, chủng vi khuẩn Salmonella thử mẫn cảm với Meropenem (96%) Theo kết nghiên cứu Arunee Polpakdee cs (2012)[24] cho thấy tỷ lệ kháng kháng sinh Salmonella là: amoxicillin (43,5%), gentamicin (8,1%), tetracycline (43,5%) Theo kết nghiên cứu nhóm nghiên cứu đề tài cấp Trường năm 2015 Salmonella có kháng kháng sinh với gentamycin (82,4%), tetracycline (82,4%), kanamycin (94,1%), streptomycin (100%) colistin (64,7%) 50 Theo Bùi Thị Tho cs (2007) [22]đã kết luận: nhóm fluoroquinolon Ciprofloxacin,Norfloxacin Ofloxacin cho tác dụng điều trị tốt với chủng Salmonella phân lập từ phân chó tiêu chảy cấp tính Mặt khác, theo kết khảo sát Trung tâm Nghiên cứu chuyển giao tiến kỹ thuật chăn nuôi kháng thuốc cho kết đáng lo ngại: ngoại trừ Amoxillin Norfloxacin thuốc sử dụng gần đây, lại kháng sinh thử nghiệm gồm: Bactrim, Gentamycin, Ampicillin, Neomycin, Kanamycin, Colistin, Tetracyclin, Streptomycin bị Salmonella đề kháng mức độ khác (từ 5,88 - 17,65% trường hợp) Đối chứng với kết mà nghiên cứu cho thấy Salmonella có kháng kháng sinh với gentamycin (60%), tetracycline (80%), Doxycycline (80%),colistin (68%) , Amoxicillin (64%) với tỷ lệ cao nhiều Như việc lạm dụng kháng sinh để phòng chữa bệnh cho động vật nói chung vấn đề nan giải nước ta, gây khơng khó khăn cho ngành thú y nhân y Vì yếu tố kháng thuốc kháng sinh vi khuẩn Salmonella luôn thay đổi theo thời gian, không gian khác cá thể Vì vậy, thời điểm định, cần phải làm kháng sinh đồ để xác định xác khả kháng thuốc kháng sinh vi khuẩn gây bệnh PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận Từ kết nghiên cứu, chúng tơi rút số kết luận: - Trong 68 mẫu phân tiêu chảy có 36 mẫu phân lập vi khuẩn Salmonella chiếm tỷ lệ 52,94% Tỷ lệ nhiễm Salmonella tăng dần theo độ tuổi khơng có khác độ tuổi - Giống chó ngoại có tỷ lệ nhiễm Salmonella với (61,9%), tỷ lệ nhiễm Salmonella giống chó nội (50%) giống chó lai (47,83%) Tỷ lệ nhiễm Salmonella giống chó khác khơng có sai khác - Tất chủng vi khuẩn phân lập có đặc tính vi sinh vật học vi khuẩn Salmonella tài liệu ngồi nước cơng bố - Vi khuẩn Salmonella phân lập từ mẫu phân chó tiêu chảy có độc lực cao gây chết 100% động vật thí nghiệm vòng 48 51 - Vi khuẩn phân lập kháng với loại kháng sinh: kháng kháng sinh với Gentamycin (60%),Tetracycline (80%),Doxycycline (80%),Colistin (68%) , Amoxicillin (64%) 5.2 Kiến nghị - Từ kết nghiên cứu chúng tơi nên sử dụng kháng sinh Meropenem vào công tác điều trị bệnh tiêu chảy Chó địa bàn Thành phố Huế - Cần có nghiên cứu sâu hơn, với lượng mẫu lớn để phân tích dịch tễ học, xác định serotyp, gen mã hóa số yếu tố độc lực, yếu tố bám dính vi khuẩn Salmonella đàn chó ni tỉnh Thừa Thiên Huế để có đánh giá cách toàn diện 52 TÀI LIỆU THAM KHẢO TÀI LIỆU TIẾNG VIỆT [1] Vũ Triệu An (1987), Giáo trình sinh lý bệnh học,NXB Y học ,Hà Nội [2] Trần Minh Châu, Hồ Đình Chúc, Lê Thanh Hải, Phạm Sỹ Lăng, Đào Hữu Thanh, Dương Công Thuận, Bệnh thường thấy chó biện pháp phòng trị, NXB Nông Nghiệp, Hà Nội, 1988 [3] Vương Đức Chất Lê Thị Tài, Bệnh thường gặp chó mèo cách phòng trị, NXB Nơng Nghiệp, Hà Nội, 2006 [4] Đỗ Trung Cứ, Trần Thị Hạnh, Nguyễn Quang Tuyên, “Kết phân lập xác định số yếu tố gây bệnh vi khuẩn Salmonella spp gây bênh Phó thương hàn lợn số tỉnh miền núi phía Bắc”, Tạp chí khoa học kỹ thuật thú y, số 3, 2001 [5] Đào Trọng Đạt (1997), Bệnh thường thấy chó biện pháp phòng trị ,NXB Nơng nghiệp, Hà Nội [6] Nguyễn Ngọc Huân, Trần Xuân Hạnh, Tô Thị Phấn, Sự lư hành Salmonella đàn vịt CV-SUPER M ni trại vịt giống VIGOVA, Tạp chí Khoa học Công nghệ Chăn nuôi, số 14, 2008 [7] Nguyễn Đức Hiền Phạm Thị Như Thảo, Tình hình nhiễm mức độ kháng thuốc (Salmonella spp.) phân lập từ vịt môi trường nuôi thành phố Cần Thơ, Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thú y, tập XIX, số 3, 2012 [8] Đỗ Thị Huyền Tô Long Thành, Salmonella - tác nhân gây nhiễm độc thực phẩm, Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thú y, tập XVI, số 4, 2009 [9] Phạm Văn Khuê, Phan Lục (1996),Giáo trình ký sinh trùng Thú y, NXB Nơng nghiệp, Hà Nội [10] Phạm Sỹ Lăng , Phan Địch Lân ,Bùi Văn Đoan (1993), Chó cảnh –kỹ thuật ni dạy phòng trị, NXB Nơng nghiệp, Hà Nội [11] Phạm Sỹ Lăng, Trần Anh Tuấn, Bùi Văn Đoan, Vương Lan Phương, Kỹ thuật ni phòng trị bệnh cho chó, NXB Lao động xã hội, 2006 [12] Hồ Văn Nam(1985), Thông tin khoa học kỹ thuật Nông nghiệp ,Trường Đại học Nông nghiệp I, Hà Nội [13] Vũ Văn Ngũ cs (1979), Loạn khuẩn đường ruột tác dụng điều trị Colisuptil, NXB Y học, Hà Nội [14] Nguyễn Như Pho(1995),Giáo trình Nội chẩn Thú y,Tủ sách Đại học Nông Lâm ,Thành phố Hồ Chí Minh [15] Trần Thanh Phong (1996), Một số bệnh truyền nhiễm Chó,Tủ sách Đại học Nơng Lâm ,Thành phố Hồ Chí Minh [16] Cù Hữu Phú, Nguyễn Ngọc Nhiên, Vũ Bình Minh, Đỗ Ngọc Thúy, “Phân lập vi khuẩn E coli Salmonella lợn mắc bệnh tiêu chảy, xác định 53 số đặc tính sinh vật, hóa học chủng vi khuẩn phân lập biện pháp phòng trị”, Kết nghiên cứu khoa học kỹ thuật thú y, NXB Nông nghiệp, Hà Nội, 2000 [17] Vĩnh Phước, Vi sinh vật thú y, NXB Đại học trung học chuyên nghiệp Hà Nội, 1970 [18] Phạm Hồng Sơn , Giáo trình Vi sinh vật học Thú y, NXB Nông nghiệp ,Hà Nội ,2002 [19] Nguyễn Như Thanh, Vi sinh vật Thú y, NXB Nông nghiệp, Trường Đại học Nông nghiệp I, Hà Nội, 1997 [20] Nguyễn Như Thanh, Nguyễn Bá Hiên, Trần Lan Hương, Giáo trình vi sinh vật thú y, NXB Nông nghiệp, Hà Nội, 2001 [21] Phạm Ngọc Thạch cs (1994) , Bệnh viêm ruột ỉa chảy Lợn ,Báo cáo kết khoa học đề tài đề tài cấp Nhà nước, Hà Nội [22] Bùi Thị Tho, Nguyễn Thị Thanh Hà, Kiểm tra tính mẫn cảm, kháng thuốc vi khuẩn E.Coli Salmonella phân lập từ phân chó bị bệnh tiêu chảy cấp tính Ứng dụng điều trị lâm sàng, Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thú y, tập XIV, số 4, 2007 54 TÀI LIỆU TIẾNG NƯỚC NGOÀI [23] Phan TT, Khai LT, Ogasawara N, Tam NT, Okatani AT, Akiba M, Hayashidani H, Contamination of Salmonella in retail meats and shrimps in the Mekong Delta, Vietnam, J Food Prot, 2005 [24] Arunee Polpakdee, Sunpetch Angkititrakul, Fanan Suksawat, Olivier Sparagano and Kwankate Kanistanon, Epidemiology and Antimicrobial Resistance of Salmonella sp Isolated from Dogs and Cats in Northeastern Thailand, 2012, pp.618-621 [25] Bauer, A W., D M Perry, and W M M Kirby 1959 Single disc antibiotic sensitivity testing of Staphylococci A.M.A Arch Intern Med 104:208– 216 [26] Carter G.R , Chengappa M.M., Roberts A.W.(1995),” Essentials of Veterinary Microbiology” Copyright 1995 Wiliams and Wilkins ,Rose Tee Corporate center building 2,1400 North Providence Rd ,Suite 5025 Media PA 1963-2043.A Waverly Company [27] Clarke G, J, , Wallis T, S,, Starkey W, J,, Collins J, Spencer A, J,, Daddon G, J, , Osborne M, P,, Candy D, C,, Stephen I, Expression of an antigen in strains of Salmonella typhimurium which antibodies tocholeratoxin, Med Microbiol 1988, 25, pp 139 - 146 [28] Evan D.G., Evan D.J., Gorbch S.L., Production of vascular permeability factor by enterotoxigenic Escherichia coli isolated fromman Infect.Immun, V8, pp.725-730, 1973 [29] Ewing, Eward, Indentification of Enterobacteriaceae, Edicion Revolucionnalria, Instituto Cubano Del libro 19 No 1002, Vedado Habana, 1970 [30] Kauffman F, Serological Diagnosis of Salmonella specis KauffmannWhite- Scheme, Edi Munksgaard 1972, pp 4-10 [31] Ogasawara N, Tran TP, Ly TL, Nguyen TT, Iwata T, Okatani AT, Watanabe M, Taniguchi T, Hirota Y, Hayashidani H, Antimicrobial susceptibilities of Salmonella from domestic animals, food and human in the Mekong Delta, Vietnam, J Vet Med Sci, 2008 [32] Peterson J.W., Salmonella toxin, Pharm Ather, VII, 1980, pp 719-724 [33] Quinn P.J., Carter M.E., Markey B., Carte G.R., Clinical veterinary microbiology, 1994, pp 98- 220 [34] Rahman K, De Grandis S, A., Clarke R, C,, McEwen S, A,, Galan J, E,, Ginochio C, Curtiss I, R,, Gyles C, L,, Amplification of a inva gên sequence 55 of Salmonella typhimurium by polymerase chain reaction as a specific method of Salmonella, Mol Cell Probes 1992, 6, p 271-279 [35] Sedlock,Koupal and Deibel (1978), Inf and Immun,v.20,pp.375 [36] Seepersadsingh N, Adesiyun AA, Seebaransingh R, Prevalence and antimicrobial resistance of Salmonella spp in non-diarrhoeic dogs in Trinidad, 2004, pp 337- 342 [37].Timoney JF, Gillespie JH, Baelough J.E, Hagan, Bruner’s, Microbiology and infection dsisease of domentic animals, Inthca and London Comstock Publising Associates, A Division of cornell University press 1988, 209-230 [38] VETERINARSKI ARHIV 79, Salmonella Typhimurium infection in diarrhoeic and non-diarrhoiec dogs in Ibadan, Nigeria,2009, pp 371-377 [39] William Ulaya, Bernard Mudenda Hang'ombe, Victor Zulu, King Nalubamba, Evans Mulenga, Hiroshi Isogai, Emiko Isogai, Distribution of virulence genes and antimicrobial susceptibility of Salmonella isolated from dogs and chickens in Zambia, 2012, pp 360-367 [40] Wilcock B.P,Schwartz K.J.(1992),Salmonellosis –Diseases of swine seventh edition ,Wolfe Publishing Ltd ,Australian [41] Weinstein DL, Carsiotis M, Lissner CR, Osrien AD, Flagella help Salmonella typhimurium survive within murine macrophages, Infection and Immuniti 1984, 46, 819-825 PHỤ LỤC MỘT SỐ HÌNH ẢNH THỰC TẾ 56 Phân lập kiểm tra sinh hóa vi khuẩn Salmonella Làm kháng sinh đồ kiểm tra độc lực chuột 57
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá mức độ kháng kháng sinh, Đánh giá mức độ kháng kháng sinh, TỔNG QUAN CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU, * Các loại môi trường, hóa chất, Biểu đồ 4.2 Tỷ lệ nhiễm Salmonella mẫu phân chó mắc bệnh, tiêu chảy theo giống., Các chuột chết được mổ khám để kiểm tra bệnh tích và đều quan sát thấy các bệnh tích điển hình ở các cơ quan: gan, túi mật, lách, ruột non, túi khí và khí quản . Như vậy, có thể thấy các chủng Salmonella phân lập được có độc lực rất cao và có thể thấy vai, Hình 4.4 Kiểm tra độc lực các chủng Salmonella trên chuột trắng ., TÀI LIỆU THAM KHẢO

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay