THI CÔNG HẦM-TẢI TRỌNG GIÓ TRONG HẦM

6 4 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2018, 11:36

THI CÔNG HẦM-TẢI TRỌNG GIÓ TRONG HẦMTHI CÔNG HẦM-TẢI TRỌNG GIÓ TRONG HẦMTHI CÔNG HẦM-TẢI TRỌNG GIÓ TRONG HẦMTHI CÔNG HẦM-TẢI TRỌNG GIÓ TRONG HẦMTHI CÔNG HẦM-TẢI TRỌNG GIÓ TRONG HẦMTHI CÔNG HẦM-TẢI TRỌNG GIÓ TRONG HẦMTHI CÔNG HẦM-TẢI TRỌNG GIÓ TRONG HẦMTHI CÔNG HẦM-TẢI TRỌNG GIÓ TRONG HẦMTHI CÔNG HẦM-TẢI TRỌNG GIÓ TRONG HẦMTHI CÔNG HẦM-TẢI TRỌNG GIÓ TRONG HẦMTHI CÔNG HẦM-TẢI TRỌNG GIÓ TRONG HẦMTHI CÔNG HẦM-TẢI TRỌNG GIÓ TRONG HẦMTHI CÔNG HẦM-TẢI TRỌNG GIÓ TRONG HẦMTHI CÔNG HẦM-TẢI TRỌNG GIÓ TRONG HẦMTHI CÔNG HẦM-TẢI TRỌNG GIÓ TRONG HẦMTHI CÔNG HẦM-TẢI TRỌNG GIÓ TRONG HẦMTHI CÔNG HẦM-TẢI TRỌNG GIÓ TRONG HẦMTHI CÔNG HẦM-TẢI TRỌNG GIÓ TRONG HẦMTHI CÔNG HẦM-TẢI TRỌNG GIÓ TRONG HẦMTHI CÔNG HẦM-TẢI TRỌNG GIÓ TRONG HẦMTHI CÔNG HẦM-TẢI TRỌNG GIÓ TRONG HẦMTHI CÔNG HẦM-TẢI TRỌNG GIÓ TRONG HẦMTHI CÔNG HẦM-TẢI TRỌNG GIÓ TRONG HẦMTHI CÔNG HẦM-TẢI TRỌNG GIÓ TRONG HẦMTHI CÔNG HẦM-TẢI TRỌNG GIÓ TRONG HẦMTHI CÔNG HẦM-TẢI TRỌNG GIÓ TRONG HẦMTHI CÔNG HẦM-TẢI TRỌNG GIÓ TRONG HẦMTHI CÔNG HẦM-TẢI TRỌNG GIÓ TRONG HẦMTHI CÔNG HẦM-TẢI TRỌNG GIÓ TRONG HẦMTHI CÔNG HẦM-TẢI TRỌNG GIÓ TRONG HẦMTHI CÔNG HẦM-TẢI TRỌNG GIÓ TRONG HẦMTHI CÔNG HẦM-TẢI TRỌNG GIÓ TRONG HẦMTHI CÔNG HẦM-TẢI TRỌNG GIÓ TRONG HẦMTHI CÔNG HẦM-TẢI TRỌNG GIÓ TRONG HẦMTHI CÔNG HẦM-TẢI TRỌNG GIÓ TRONG HẦMTHI CÔNG HẦM-TẢI TRỌNG GIÓ TRONG HẦMTHI CÔNG HẦM-TẢI TRỌNG GIÓ TRONG HẦMTHI CÔNG HẦM-TẢI TRỌNG GIÓ TRONG HẦMTHI CÔNG HẦM-TẢI TRỌNG GIÓ TRONG HẦMTHI CÔNG HẦM-TẢI TRỌNG GIÓ TRONG HẦMTHI CÔNG HẦM-TẢI TRỌNG GIÓ TRONG HẦMTHI CÔNG HẦM-TẢI TRỌNG GIÓ TRONG HẦMTHI CÔNG HẦM-TẢI TRỌNG GIÓ TRONG HẦMTHI CÔNG HẦM-TẢI TRỌNG GIÓ TRONG HẦM Vì hầm đường xe giới Đèo Cả cần thơng gió theo sơ đồ ngang? Đỗ Thụy Đằng 0912763260 Tóm tắt nội dung: Cũng hầm Hải Vân, đường hầm Đèo Cả, đường hầm dài Để tránh nhược điểm sơ đồ thơng gió cho hầm Hải Vân; cần chọn sơ đồ thơng gió ngang cho đường hầm Đèo Cả Từ đó, đường hầm chúng, có cơng dụng tính an tồn thích hợp – Đặt vấn đề Nhà nước định xây dựng hầm đường xe giới đèo Cả (Phú Yên – Khánh Hòa) [1] Theo yêu cầu sử dụng, phần hệ thống ngầm đường hầm xuyên suốt Mỗi đường có chiều dài 5km Cho nên, chúng thuộc nhóm đường hầm dài (trên 2,5km), hầm Hải Vân [2] Vì thế, việc chọn sơ đồ thơng gió cho hầm Đèo Cả, việc khó khăn phức tạp Hầm Hải Vân hầm đường xe giới có chiều dài lớn (hơn 6km), thơng gió theo sơ đồ thơng gió dọc phân đoạn, có kết hợp lọc bụi tĩnh điện quạt tăng sức (hình 2) Thực tế cho thấy, sơ đồ thơng gió áp dụng hầm Hải Vân, bình thường đảm bảo hoạt động giao thơng, mặt, khó khai thác hết ưu điểm chung từ đường hầm song hành, mặt khác, dễ mắc sai lầm khơng đáng có, chí vài trường hợp, khơng gây khó khăn cho cơng tác điều hành giao thơng, mà hình thành nguy gây cố nghiêm trọng cho Hình 1: Mơ hình hầm đường đèo Cả [1] xe cộ lưu thông hầm cho kết cấu hầm Chúng ta khai thác hầm đường xe giới đèo Hải Vân vài năm, thấy xuất vài vụ cháy nổ xe hầm, minh chứng cho tính an tồn sơ đồ thơng gió [3] &[4, đòi hỏi phải có tâm khắc phục phải có táo bạo đổi tư duy, để thay đổi sơ đồ thơng gió, khơng cho hầm Hải Vân, mà cho tất hầm xây dựng, có đặc tính Những ưu nhược điểm sơ đồ thơng gió hầm Hải Vân nay, nêu tương đối đủ tài liệu [3] &[4]; đây, nhấn mạnh số điểm cần ý, để hoạt động giao thơng hầm an tồn hơn: - Hầm Hải Vân sử dụng đường hầm đường hầm phụ Đường hầm chính, để đảm bảo giao thơng thường xun Còn đường hầm phụ, mặt, để thường xuyên hỗ trợ hoạt động đường hầm chính, quan trọng thơng gió, mặt khác, vừa làm đường lánh nạn, vừa làm đường giao thông tạm thời cần thiết Rõ ràng, chi phí xây dựng, quản lý sử dụng đường hầm phụ (so với đường hầm chính) nhỏ không nhiều, hiệu kinh tế kỹ thuật lại xa (chỉ làm nhiệm vụ phụ trợ) Khi kinh tế trình độ kỹ thuật chưa cao, phương án thiết kế biện pháp thi công hầm Hải Vân nước ngồi chuyển giao cho, thế, việc chấp nhận cơng nghệ chưa hoàn chỉnh, làm giảm đáng kể hiệu kinh tế kỹ thuật để giảm mức vốn đầu tư, với hạn chế yêu cầu trình độ nghiệp vụ điều hành chấp nhận Mặc dù biết phải cải tạo nâng cấp [3]; đến nỗi: “tiền vá tiền may” - Sơ đồ thông gió cho phân đoạn đường hầm đây, nói chung hợp cho phân đoạn hầm nối ga, trạm xe điện, chưa hợp cho hầm đường xe tơ có độ dài lớn - Hầm lánh nạn tham gia thơng gió cho hầm chính, phải xấp xỉ 400m có hầm liên lạc Vì thế, việc khí bẩn bổ sung khí giàu ơxy, phải theo quãng cách tương ứng - Các máy lọc bụi tĩnh điện, lọc bớt hạt bụi, không bổ sung lượng ơxy cho khơng khí; thế, nhu cầu ơxy tăng đột biến (khi hầm có tập trung với mật độ cao xe tải nặng động Diezen, có ùn tắc giao thơng có cố cháy nổ…) khoảng phân đoạn hầm xa cửa tiếp gió sạch, khó đáp ứng đủ ơxy cho sống - Nếu xe cháy nổ khoảng cuối luồng gió phân đoạn hầm, hàm lượng số lượng ôxy thấp lại bị giảm nhanh, làm cho người động vật bậc cao dễ bị ngạt [4] - Các quạt tăng sức, bên cạnh ưu điểm làm tăng lượng cho luồng gió, lại có nhược điểm hạn chế khả bốc lên luồng khí nóng bẩn (có khí thải bụi), kéo dài mức chất lượng thấp (ơ nhiễm) luồng khí cung cấp cho người; chí kéo dài có mặt luồng khí có hàm lượng cao muội carbon sương hydrocarbon tầng gầm xe cộ dẫn đến nguy cháy nổ - Trong hệ thống hầm Hải Vân, chọn cơng trình dẫn gió bổ sung giếng gió nghiêng So với giếng đứng, giếng nghiêng cho khả thi công phối hợp thủ cơng cao hơn, khó giới hóa cao, nên tốc độ thi công chung chậm Nếu địa hình bình thường, giếng nghiêng thường dài giếng đứng Cho nên, điều kiện nước ta, để làm giếng thơng gió cho hầm đường nói chung, cần cố gắng sử dụng giếng đứng, vừa để rút ngắn thời gian thi công chung, vừa để giảm giá thành xây dựng tăng hiệu vốn đầu tư chung a) b) Hình 2: Thơng gió đường hầm tơ đèo Hải Vân [2] a Sơ đồ bố trí quạt hướng trục hầm b Mối liên hệ hầm nghiêng thơng gió hầm lọc bụi tĩnh điện với luồng hầm đường ô tô - Cần sớm chuyển đổi sơ đồ thông gió cho hầm Hải Vân từ thơng gió dọc phần có quạt tăng sức lọc bụi tĩnh điện thành thơng gió ngang kết hợp với lọc bụi tĩnh điện Dưới trao đổi thêm sơ đồ luồng gió nguồn cung cấp gió sạch, coi thống cần có trạm lọc bụi tĩnh điện – Định hướng chung Trong điều kiện kinh tế kỹ thuật nay, xây dựng hầm đèo Cả, việc bổ sung tỷ lệ vốn nhỏ, với nâng cao trình độ nghiệp vụ thi công quản lý cho phép, cần sớm vươn tới công nghệ tiên tiến, để khai thác bền vững – tránh tình trạng “tiền vá, tiền may” Độ dài tuyến hầm đèo Cả 5km, cần đảm bảo bên cạnh số đặc tính tương tự hầm Hải Vân, thiết phải bổ sung đặc tính mới, phù hợp với trình độ cơng nghệ tiên tiến giới – đảm bảo phát triển bền vững lâu dài: - Tối thiểu phải có giếng gió trung gian - Tối thiểu phải có hầm giao thông bên khoảng 400m phải có hầm liên lạc Nhưng để vừa tăng độ an tồn giao thơng, vừa tăng khả thông xe, vừa dễ điều hành vừa dễ bổ sung nâng cấp chất lượng giao thơng tồn tuyến tương lai, từ đầu, nên sử dụng đường hầm thơng gió ngang (hình 3) Tuyến hầm qua vùng đất đá không yếu, cần cố gắng chọn dạng mặt cắt ngang đường hầm dạng vòm móng ngựa q nửa ơvan đứng nửa êlíp đứng [5], [6] & [7] Hình 3: Sơ đồ mặt cắt ngang tiêu biểu đường hầm có luồng ơtơ chạy thơng gió ngang A- Khi luồng máng gió dưới, luồng máng gió bẩn B- Khi luồng máng gió luồng máng gió bẩn C- Khi luồng máng gió luồng máng gió bẩn – Luồng máng gió – Đường ống cấp gió – Cửa cấp gió – Cửa thu gió bẩn - Luồng máng gió bẩn - Đường ống dẫn gió bẩn Cho nên, riêng mặt cắt ngang sơ đồ thơng gió, kết hợp sơ đồ hình 2A với sơ đồ hình 2B: - Bản mỏng phân chia khoang vận chuyển với khoang thơng gió: có dạng lồi lên treo lên vòm hầm dãy giằng; vừa để tăng độ ổn định chung cho toàn hệ, vừa để dễ đón khí bẩn lên vừa để dễ tập trung bụi đọng trần - Các máng gió hầm bố trí chìm phần so với mặt đường xe chạy - Các máng thoát nước bố trí sát máng gió - Dọc bên tường hầm khoảng (2,5 khoảng (0,8 (2,0 4,0)mét mức cao hành lang người 1,2)mét lại bố trí cửa sổ gió Còn dọc theo đỉnh lồi trần hầm khoảng 3,0)mét lại bố trí cửa sổ thu gió - Gió vào khoang vận chuyển khơng bốc bụi hầm lên - Gió bẩn từ gầm xe không bị quẩn xuống hầm, mà hút lên hầm; vừa tác dụng nhiệt độ, vừa chênh áp dòng khí bên dòng khí bên trên; có tác dụng đẩy dòng xe chạy (sơ đồ có dòng gió hữu ích gần cắt ngang trục dọc hầm, gọi sơ đồ thơng gió ngang) - Nếu phương án kết hợp với phương án treo xích thép cho xe qua hầm kéo lê xuống hầm, chắn giảm khả phóng lửa gây cháy nổ hầm – Kết luận Bên cạnh biện pháp quản lý điều hành giao thông với đường hầm thông thường, cần bổ sung biện pháp phòng chống cháy nổ hầm, có biện pháp: - Cấm xe hết niên hạn sử dụng lưu hành hầm - Treo xích thép để xe kéo lê hầm Sơ đồ thơng gió ngang, xuất từ gần kỷ XX, có cấu trúc phức tạp, bù lại có ưu điểm tuyệt vời, sớm áp dụng rộng rãi sớm trình bày sách giáo khoa chuyên ngành hầm giao thông [8] Đến nay, sơ đồ sơ đồ tiên tiến để thơng gió đường hầm giao thơng ơtơ có chiều dài lớn (trên 2,5km): - Cho phép đưa đường hầm làm nhiệm vụ đường hầm giao thơng Trong điều kiện bình thường, cho phép tổ chức giao thơng chiều xe chạy theo đường hầm Còn điều kiện bất thường, cho phép tổ chức giao thông hai chiều xe chạy đường hầm - Theo chiều dọc luồng vận chuyển đường hầm, coi khơng phân biệt đầu luồng gió cuối luồng gió Khí thải xe này, ảnh hưởng đến chất lượng khơng khí cung cấp cho xe khác - Đảm bảo tính an tồn cháy nổ cao Khí thải, với muội carbon sương hydrocarbon từ xe cộ khó bị quẩn tập trung xuống luồng có nguồn nhiệt cao (ống xả; thân động cơ…), nguồn tia lửa (từ luồng khí xả xe có kém; tia lửa điện phóng hầm khung gầm xe; tia lửa số vật rắn va quệt mạnh với nhau…) - Khói bụi khó lưu đọng luồng vận chuyển, gây ảnh hưởng đến chất lượng chiếu sáng trang trí mỹ thuật luồng - Tiếng ồn khó lan truyền theo chiều dọc luồng vận chuyển, gây ảnh hưởng đến chất lượng âm thông tin phát luồng - Nếu cài đặt chế độ phân phối gió theo mật độ xe, chắn chế độ cung cấp lượng đạt hiệu kinh tế cao Từ kinh nghiệm sử dụng hầm Hải Vân, theo tầm nhìn an tồn phát triển giao thơng, tốt nên chọn sơ đồ thơng gió ngang để thơng gió cho hầm đèo Cả Nếu không chấp nhận tăng thêm tỷ lệ nhỏ vốn đầu tư, chắn hiệu chung vốn đầu tư thấp - theo nghĩa “thả săn sắt; bắt cá sộp” - chắn lãng phí vốn lâu dài, vì, đầu tư gần đủ cho đường hầm công dụng cao tính an tồn cao nhau; khai thác giao thơng theo đường hầm chính, đường hầm lại đóng vai trò đường hầm phụ trợ, thiệt thòi lâu dài Từ đây, lại lần nữa, cần có đốn dựa suy xét khoa học Tài liệu tham khảo: [1] – Xây dựng hầm đường Đèo Cả - CA Online - Thứ bảy, 12/12/2009 20:46 http://vn.360plus.yahoo.com/kysuduongham/article?mid=268 [2] - Dự án hầm đường qua đèo Hải Vân _ PMU – 85-1998-2005 [3] - Đỗ Thụy Đằng - Hầm Hải vân tương lai – T/C Người Xây Dựng – Hà Nội 3/2006 [4] – Đỗ Thụy Đằng – Biện pháp kỹ thuật phòng cháy xe hầm Hải Vân - T/C Người Xây Dựng – Hà Nội - 8/2009 [5] – Đỗ Thụy Đằng – Vì có nhiều cách vẽ đường ôvan ? – T/C Khoa học kỹ thuật Thủy lợi & Môi trường - Đại học Thủy Lợi – Hà Nội – 11/2005 [6] – Đỗ Thụy Đằng – Thiết kế phần vòm tâm mặt cắt ngang bên đường hầm – Thông tin khoa học công nghệ mỏ - Viện khoa học công nghệ mỏ - Hà Nội - 5/2005 [7] – Đỗ Thụy Đằng - Các dạng vòm elíp đường hầm - T/C Người Xây Dựng – Hà Nội - 3/2007
- Xem thêm -

Xem thêm: THI CÔNG HẦM-TẢI TRỌNG GIÓ TRONG HẦM, THI CÔNG HẦM-TẢI TRỌNG GIÓ TRONG HẦM

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay