THI CÔNG HẦM METRO ĐƯỜNG SẮT

4 1 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2018, 11:33

THI CÔNG HẦM METRO ĐƯỜNG SẮTTHI CÔNG HẦM METRO ĐƯỜNG SẮTTHI CÔNG HẦM METRO ĐƯỜNG SẮTTHI CÔNG HẦM METRO ĐƯỜNG SẮTTHI CÔNG HẦM METRO ĐƯỜNG SẮTTHI CÔNG HẦM METRO ĐƯỜNG SẮTTHI CÔNG HẦM METRO ĐƯỜNG SẮTTHI CÔNG HẦM METRO ĐƯỜNG SẮTTHI CÔNG HẦM METRO ĐƯỜNG SẮTTHI CÔNG HẦM METRO ĐƯỜNG SẮTTHI CÔNG HẦM METRO ĐƯỜNG SẮTTHI CÔNG HẦM METRO ĐƯỜNG SẮTTHI CÔNG HẦM METRO ĐƯỜNG SẮTTHI CÔNG HẦM METRO ĐƯỜNG SẮTTHI CÔNG HẦM METRO ĐƯỜNG SẮTTHI CÔNG HẦM METRO ĐƯỜNG SẮTTHI CÔNG HẦM METRO ĐƯỜNG SẮTTHI CÔNG HẦM METRO ĐƯỜNG SẮTTHI CÔNG HẦM METRO ĐƯỜNG SẮTTHI CÔNG HẦM METRO ĐƯỜNG SẮTTHI CÔNG HẦM METRO ĐƯỜNG SẮTTHI CÔNG HẦM METRO ĐƯỜNG SẮTTHI CÔNG HẦM METRO ĐƯỜNG SẮTTHI CÔNG HẦM METRO ĐƯỜNG SẮTTHI CÔNG HẦM METRO ĐƯỜNG SẮTTHI CÔNG HẦM METRO ĐƯỜNG SẮTTHI CÔNG HẦM METRO ĐƯỜNG SẮTTHI CÔNG HẦM METRO ĐƯỜNG SẮTTHI CÔNG HẦM METRO ĐƯỜNG SẮTTHI CÔNG HẦM METRO ĐƯỜNG SẮTTHI CÔNG HẦM METRO ĐƯỜNG SẮTTHI CÔNG HẦM METRO ĐƯỜNG SẮTTHI CÔNG HẦM METRO ĐƯỜNG SẮTTHI CÔNG HẦM METRO ĐƯỜNG SẮTTHI CÔNG HẦM METRO ĐƯỜNG SẮTTHI CÔNG HẦM METRO ĐƯỜNG SẮTTHI CÔNG HẦM METRO ĐƯỜNG SẮTTHI CÔNG HẦM METRO ĐƯỜNG SẮTTHI CÔNG HẦM METRO ĐƯỜNG SẮTTHI CÔNG HẦM METRO ĐƯỜNG SẮTTHI CÔNG HẦM METRO ĐƯỜNG SẮTTHI CÔNG HẦM METRO ĐƯỜNG SẮTTHI CÔNG HẦM METRO ĐƯỜNG SẮTTHI CÔNG HẦM METRO ĐƯỜNG SẮTTHI CÔNG HẦM METRO ĐƯỜNG SẮTTHI CÔNG HẦM METRO ĐƯỜNG SẮTTHI CÔNG HẦM METRO ĐƯỜNG SẮTTHI CÔNG HẦM METRO ĐƯỜNG SẮTTHI CÔNG HẦM METRO ĐƯỜNG SẮTTHI CÔNG HẦM METRO ĐƯỜNG SẮTTHI CÔNG HẦM METRO ĐƯỜNG SẮTTHI CÔNG HẦM METRO ĐƯỜNG SẮTTHI CÔNG HẦM METRO ĐƯỜNG SẮTTHI CÔNG HẦM METRO ĐƯỜNG SẮTTHI CÔNG HẦM METRO ĐƯỜNG SẮT Design: thái gt Câu Ph©n tÝch triĨn väng cđa phơng án xây dựng công trình hầm giao thông việc cải tạo hệ thống giao thông thành phố Hà Néi 1- Lợi ích việc xây dựng cơng trình ngầm: Sử dụng tổng thể không gian ngầm hạn chế nhu cầu tăng diện tích thị lớn cho phép giải nhiều vấn đề quan trọng xây dựng đô thị, giao thông vận tải, toán kỹ thuật xã hội Khi sử dụng hiệu không gian ngầm, cho phép: − Tăng cường cấu trúc quy hoạch, kiến trúc đô thị − Giải phóng nhiều cơng trình có tính chất phụ trợ khỏi mặt đất − Sử dụng đất đô thị hợp lý cho việc xây dựng nhà ở, tạo công viên, bồn hoa, sân vận động, khu vực xanh − Tăng cường vệ sinh môi trường đô thị − Bảo vệ tượng đài kiến trúc tiếng − Bố trí hiệu cụm thiết bị kỹ thuật − Giải tốt vấn đề giao thơng − Trong trường hợp cần thiết, sử dụng cơng trình ngầm cho mục đích quốc phòng -tuy nhiên, xây dựng cơng trình ngầm có khó khăn cần giải quyết: vấn đề thơng hơi, thống gió, chiếu sáng, Hiệu kinh tế xã hội cơng trình ngầm: Đầu tư ban đầu cho cơng trình ngầm lớn, hiệu lâu dài lớn nhiều Design: thái gt tHỰC TRẠNG VÀ NHU CẦU VỀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH NGẦM ĐƠ THỊ Ở nội sở hạ tầng giao thơng vận tải lạc hậu, số lượng, phân bổ chưa đều, chưa tạo nên hệ thống đồng liên hoàn Quỹ đất dành cho sở hạ tầng giao thông vận tải Hà Nội (cũ) có 5% diện tích tồn thành phố, Thủ đô nước vùng 23 ~ 25% Ở Hà Nội chưa có Métro, chưa có bãi đỗ xe ngầm, chưa có colector v v Đó cơng trình ngầm thị cần thiết trước mắt  CẦU VỀ XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH NGẦM la nhu cầu lớn để đáp ứng nhu cầu pt XH Câu Theo quan ®iĨm cđa anh (chị), phơng pháp thi công phù hợp cho công trình hầm giao thông điều kiện thành phố? T¹i sao? Để xây dựng hợp lý cơng trình ngầm thành phố (cũng cơng trình ngầm khác), có nhiều phương pháp, phương thức, giải pháp phát triển áp dụng Thông th ường phương pháp phân thành hai nhóm  Các phương pháp thi công ngầm  Các phương pháp thi công lộ thiên phương pháp hở coi phương pháp kinh tế xây dựng cơng trình ngầm cỡ lớn Chẳng hạn hình dáng cơng trình ki ến trúc phù h ợp v ới yêu c ầu c k ỹ thu ật giao thơng, giải pháp tối ưu liên kết hệ thống giao thông v ới đoạn đường chuy ển giao ngắn, liên kết tốt điểm đến Chênh lệch độ cao bố trí mức nhỏ Phương pháp thi cơng hở cho phép xây dựng mặt rộng liên kết v ới cơng trình thương mại, nhà hàng, cơng trình văn hóa liên k ết hợp lý v ới ph ương ti ện giao thông mặt đất câu 3*Trình bày hiểu biết anh (chị) công tác thiết kế công trình hầm điều kiện thành Design: thái gt sgk/19( yeu cầu tk v thi cụng hm) cõu Trình bày đặc điểm cần quan tâm thiết kế tuyến hầm giao thông -tiờu chun TK v P2 XD phự hợp -m/c ngang hầm phải đảm bảo bố trí tồn thiết bị phương tiện -lường trc hạn chế cố việc quản lý trc ,trong sau XD -đảm bảo an toàn cho người sd khao thác bảo trì Hầm giao thong có số đặc điểm bật so với dạng tuyến khác ( cầu đường) sau: -ko có điểm nối ,bãi dừng đỗ xe,điểm quay đầu xe -là dường kín có tĩnh ko hạn chế theo chiều đứng chiều ngang -chiếu sáng thông giú nhõn to Cõu Trình bày vấn đề cần quan tâm công tác thiết kế mặt cho tuyến đờng sắt ngầm so với tuyến đờng sắt lộ thiên? SGK/22 HM S &METRO Trình bày vấn đề cần quan tâm công tác thiết kế mặt cho tuyến đờng hầm so với tuyến đờng lộ thiên? K TIP Phân tích dạng mặt cắt dọc công trình hầm đờng sắt HM S VI METRO Phân tích dạng mặt cắt dọc công trình hầm đờng bộ.ok TNG T /sgk cõu Định nghĩa khổ giới hạn công trình hầm giao thông - KG bờn hầm phải đủ để phương tiện GT người qua lại, đủ bố trì trang thiết bị đầy đủ Vì m/c ngang hầm phải thỏa mãn khổ hầm quy định với loại hình giao thong Design: thái gt - khổ giới hạn hầm đường biên ko cho phép phận CT vĩnh cửu xâm nhập vào bên kể sai lệch đào ngang xây vỏ -những doạn hầm nằm đường cong phải phải có bố trí siêu cao mở rộng hầm ... công trình hầm ®iỊu kiƯn thµnh Design: thái gt sgk/19( yeu cầu tk thi công hầm) câu Trình bày đặc điểm cần quan tâm thiết kế tuyến hầm giao thông -tiờu chun TK v P2 XD phù hợp -m/c ngang hầm phải... nghĩa khổ giới hạn công trình hầm giao thông - KG bên hầm phải đủ để phương tiện GT người qua lại, đủ bố trì trang thiết bị đầy đủ Vì m/c ngang hầm phải thỏa mãn khổ hầm quy định với loại hình giao... thiết kế mặt cho tuyến đờng hầm so với tuyến đờng lộ thiên? K TIP Phân tích dạng mặt cắt dọc công trình hầm đờng sắt HM S VI METRO Phân tích dạng mặt cắt dọc công trình hầm đờng bộ.ok TNG T /sgk
- Xem thêm -

Xem thêm: THI CÔNG HẦM METRO ĐƯỜNG SẮT, THI CÔNG HẦM METRO ĐƯỜNG SẮT

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay