Đồ án môn học thiết kế lưới điện

59 45 0
  • Loading ...
1/59 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2018, 11:16

Đồ án môn học . Giúp có cái nhìn tổng quan về lưới điện trong nhà máy. Qua đó tìm các phương án và giải pháp để lựa chọn phương án kỹ thuật hợp lý cùng với chi phí thấp nhất cho hệ thống lưới điện trong các nhà máy. Đồ án môn học lưới điện MỤC LỤ MỞ ĐẦU CHƯƠNG I: CÂN BẰNG CễNG SUẤT TRONG HỆ THỐNG ĐIỆN 1.1 Cân công suất tác dụng .4 1.2 Cân công suất phản kháng CHƯƠNG .8 CHỌN PHƯƠNG ÁN HỢP LÝ VỀ KINH TẾ KỸ THUẬT 2.1 Lựa chọn sơ đồ cấp điện 2.1.1 Phương án 1: .8 2.1.2 Phương án 2: .9 2.1.3 Phương án 3: .9 2.1.4 Phương án 10 2.1.5 Phương án 10 2.2 Chọn cấp điện áp định mức cho hệ thống .10 2.3 So sánh phương án mặt kỹ thuật: 11 2.3.1 Phương án 1: .11 .15 2.3.2 Phương án 2: .16 2.3.3 Phương án 3: .17 2.3.4 Phương án 4: .19 2.3.5 Phương án 5: CHƯƠNG 3: SO SÁNH KINH TẾ CÁC PHƯƠNG ÁN 25 3.1 Phương án 1: 25 3.2 Phương án .26 3.3 Phương án .27 3.4 Phương án .28 CHƯƠNG 29 LỰA CHỌN MÁY BIẾN ÁP VÀ SƠ ĐỒ NỐI DÂY 29 4.1 Lựa chọn mỏy biến ỏp .29 4.1.1 Chọn số lượng máy biến áp: 29 4.1.2 Lựa chọn thụng số mỏy biến ỏp: 29 4.2 Sơ đồ trạm biến áp: 31 4.2.1 Trạm nguồn: .31 4.2.2 Trạm trung gian .31 4.2.3 Trạm cuối 31 CHƯƠNG 5: TÍNH TỐN PHÂN BỐ CÔNG SUẤT .33 TRONG MẠNG ĐIỆN 33 5.1 Trạng thái phụ tải cực đại: .33 Sinh viên Trương Minh Tuấn Page Đồ án môn học lưới điện 5.2 Trạng thỏi phụ tải cực tiểu: 38 5.3 Trạng thỏi cố: 43 CHƯƠNG 6: 49 CHỌN PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU CHỈNH ĐIỆN ÁP 49 CHƯƠNG 7: 53 CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ KỸ THUẬT CỦA MẠNG ĐIỆN 53 7.1: Tính vốn đầu tư xây dựng mạng điện .53 7.2: Tớnh tổn thất công suất tác dụng mạng điện 53 7.3: Tổn thất điện mạng điện .53 7.4 Tính chi phí giá thành tải điện 54 7.4.1 Chi phí vận hành năm 54 7.4.2 Chi phí tính toán năm 54 7.4.3 Giá thành tải điện .54 7.4.4 Giá thành xây dựng MW công suất phụ tải chế độ vận hành cực đại: 54 BẢNG TỔNG KẾT 55 TÀI LIỆU THAM KHẢO 56 Sinh viên Trương Minh Tuấn Page Đồ án môn học lưới điện MỞ ĐẦU Ngày điện phần vô quan trọng hệ thống lượng quốc gia Trong điều kiện nước ta thời kỡ cụng nghiệp húa đại hóa thỡ điện lại đóng vai trũ vụ cựng quan trọng Điện điều kiện tiên cho việc phát triển công nghiệp ngành sản xuất khác Do kinh tế nước ta cũn giai đoạn phát triển việc sản xuất điện cũn thiếu thốn so với nhu cầu tiêu thụ điện nên việc truyền tải điện , cung cấp điện phân phối điện cho hộ tiêu thụ cần phải tính tốn kỹ lưỡng để vừa đảm bảo hợp lí kĩ thuật kinh tế Đồ án mơn học đưa phương án có khả thực thi việc thiết kế mạng lưới điện cho khu vực gồm hộ tiêu thụ điện Nhỡn chung, phương án đưa đáp ứng yêu cầu mạng điện Dù cố gắng đồ án khơng tránh khỏi thiếu sót hạn chế, em mong nhận bảo giúp đỡ thầy để em tự hồn thiện thêm kiến thức mỡnh lần thiết kế đồ án tốt nghiệp sau Em xin chân thành cảm ơn thầy giỏo T.s Trần Mạnh Hựng , cựng tồn thể thầy cụ mụn giỳp đỡ em hồn thành đồ án mơn học Hà Nội, ngày thỏng năm 2017 Sinh viờn TRƯƠNG MINH TUẤN Sinh viên Trương Minh Tuấn Page Đồ án môn học lưới điện CHƯƠNG I: CÂN BẰNG CÔNG SUẤT TRONG HỆ THỐNG ĐIỆN Quá trình sản suất, truyền tải tiêu thụ điện hệ thống điện tiến hành đồng thời điện khơng thể tích luỹ Tại thời điểm ln có cân điện sản suất điện tiêu thụ, có nghĩa thời điểm cần phải có cân công suất tiêu thụ phản kháng phát với công suất tiêu dùng phản kháng tiêu thụ Nếu cân bị phá vỡ tiêu chất lượng điện bị giảm dẫn tới ổn định làm tan rã hệ thống Do phải kiểm tra cân công suất máy điện trước bắt đầu thiết kế mạng lưới 1.1 Cân công suất tác dụng Giả sử nguồn điện cung cấp đủ công suất tiêu dùng cho phụ tải, cân công suất điện biểu diễn biểu thức sau: �PYC �P F = Trong đó: �P F : Cơng suất tác dụng phát nguồn �PYC : Tổng công suất tác dụng yêu cầu hệ thống Mà: �PPt �PYC �P �Pdt P � td =m + + + mđ m : Là hệ số đồng thời ( lấy m = 1) �PPt : Tổng công suất tác dụng chế độ phụ tải cực đại �PPt �P = P1 + P2 +P3 + P4 + P5 + P6 = 20+30+22+32+28+34=166 (MW) mđ : Tổn thất công suất mạng điện(bao gồm tổn thất đường dây máy biến áp) Tính sơ lấy 5% tổng công suất tác dụng phụ tải �PPt �P = 166 5% = 8,3 (MW) mđ= 5% �Pdt �Ptd , : Tổng công suất tự dùng công suất dự trữ mạng đây: Sinh viên Trương Minh Tuấn Page Đồ án môn học lưới điện �Pdt = �Ptd = Vì �PF coi lấy từ cao áp, có cơng suất vơ lớn �PYC P � F Vậy: = = 166 + 8,3 = 174,3 (MW) Do giả thiết nguồn cung cấp đủ công suất tác dụng nên ta không cân chúng 1.2 Cân công suất phản kháng Cân công suất tác dụng, trước tiên cần thiết để giữ tần số bình thường hệ thống, để giữ điện áp bình thường cần phải có cân công suất phản kháng Sự thiếu hụt công suất phản kháng làm cho U giảm Mặt khác thay đổi U dẫn đến thay đổi f Sự cân công suất phản kháng HTĐ biểu diễn công thức sau: �Q YC �Q F =  �Q F : Tổng cụng suất phản khỏng nguồn phỏt Ta cú: �Q F = tg  F �PF (cos  F = 0,85 � tg  F = 0,62) Vậy : �Q F = 166 x 0,62 = 102,92 (MVAr) Q  � yc : Tổng cụng suất phản khỏng yờu cầu phụ tải Mà : �Q YC �Qdt Qpt �Q MBA �Q L � Q � =m + + +Qtđ C+ Với : m = ( hệ số đồng thời) �Qpt = Tổng công suất phản kháng phụ tải chế độ cực đại �Qpt = Q + Q + Q + Q + Q + Q Từ số liệu cho ta tính công suất phản kháng hệ phụ tải công thức Q = P Tg i i i Theo đề Cos i = 0,9 � Tg i = 0,484 Sau tính tốn ta thu bảng sau: Sinh viên Trương Minh Tuấn Page Đồ án môn học lưới điện Phụ tải Phụ tải Phụ tải Phụ tải Phụ tải Phụ tải Pi (MW) 20 30 22 32 28 34 Qi(MVAR) 9,68 14,52 10,65 15,49 13,56 16,46 �Qpt = 80,36 (MVAr) Vậy :  Q L , Q c : Tổn thất cụng suất phản kháng đường dõy dung dẫn đường dõy sinh chỳng cõn  Q td ,Qdt : Cụng suất tự dựng dự trữ nhà mỏy , Q td  Qdt =  �Q MBA : Tổn thất cụng suất phản khỏng cỏc trạm hạ áp tớnh Q 15% � pt , ta cú: �Q BA =15% �Q pt = 80,36 15% = 12,05 (MVAr) �Q YC Vậy = 80,36 + 12,05 = 92,41 (MVAR) �Q YC Q � F với So sánh ta thấy: �Q YC �Q F > Nên bù công suất phản kháng Khoảng cách từ nhà máy đến phụ tải là: 2 Đoạn N-1: L N 1  40  20  44,72 (km) Đoạn N-2: L N   60 (km) 2 Đoạn N-3: L N 3  30  30  42,43 (km) Đoạn N-4: L N  60 (km) 2 Đoạn N-5: L N5  40  30  50 (km) 2 Đoạn N-6: L N 6  60  30  67,08 (km) Bảng tính khoảng cách từ nguồn đến tải phụ: L (Km) N-1 N-2 N-3 N-4 N-5 N-6 44,72 60 42,43 60 50 67,08 Sinh viên Trương Minh Tuấn Page Đồ án môn học lưới điện Bảng 1.2 Như ta có bảng thông số phụ tải sau: Phụ tải L(km) 44,72 60 42,43 60 50 67,08 Pi (MW) 20 30 22 32 28 34 Qi(MVAR) 9,68 14,52 10,65 15,49 13,56 16,46 Sinh viên Trương Minh Tuấn Page Đồ án môn học lưới điện CHƯƠNG CHỌN PHƯƠNG ÁN HỢP LÝ VỀ KINH TẾ KỸ THUẬT 2.1 Lựa chọn sơ đồ cấp điện  Hộ loại hộ tiêu thụ điện quan trọng ngừng cung cấp điện gây nguy hiểm đến tính mạng sức khỏe người, gây thiệt hại nhiều kinh tế, hư hỏng thiết bị, làm hỏng hàng loạt sản phẩm, rối loạn q trình cơng nghệ phức tạp phương án cung cấp cho hộ phải cấp từ hai nguồn  Các phương án nối dây 2.1.1 Phương án 1: N Hình 2.1 Sinh viên Trương Minh Tuấn Page Đồ án mơn học lưới điện 2.1.2 Phương án 2: Hình 2.2 2.1.3 Phương án 3: Hình 2.3 Sinh viên Trương Minh Tuấn Page Đồ án môn học lưới điện 2.1.4 Phương án Hình 2.4 2.1.5 Phương án Hình 2.5 2.2 Chọn cấp điện áp định mức cho hệ thống  Để chọn điện áp định mức hệ thống ta dựa vào công thức kinh nghiệm sau: Ui  4,34 Li  16Pi (kV,km,MW) Trong đó: Li khoảng cách từ NĐ đến phụ tải i Sinh viên Trương Minh Tuấn Page 10 Đồ ỏn mụn học lưới điện Đoạn N-1 1-2 N-3 N-4 N-5 3-6 i 25+12,1j 15+7,26j 28+13,555j 16+7,745j 14+6,78j 17+8,23j 0,28 + 5,53j 0,06 + 1,28j 0,20 + 4,47j 0,05 + 1,14j 0,05 + 1,12j 0,04 + 1,03j 25,28+17,63j 15,06+8,54j 28,2+18,025j 16,05+8,885j 14,05+7,9j 17,04+9,26j 0,021+0,136j 0,029+0,2j 0,029+0,2j 0,035+0,24j 0,029+0,2j 0,042+0,28j 25,301+17,766 j 15,089+8,74j 28,229+18,225 j 16,085+9,125j 14,079+8,1j 17,082+9,54j 1,46 0,88 1,41 1,92 1,56 0,51 40,551+23,436 j 15,09 + 7,86j 45,469+25,715 j 16,09 + 7,20j 14,08 + 6,54j 17,08 + 9,03j 1,09 + 1,71j 0,16 + 0,15j 1,00 + 1,99j 0,25 + 0,33j 0,23 + 0,22j 0,16 + 0,38j 41,641+25,146 j 15,25+8,01j 46,469+27,705 j 16,34+7,53j 14,31+6,76j 17,24+9,41j 41,64 + 23,69j 15,25 + 7,13j 46,47 + 26,30j 16,34 + 5,61j 14,31 + 5,20j 17,24 + 8,90j (MVA) ∆Bi (MVA) Bi (MVA) ∆0Bi (MVA) Ci (MVA) QC (MVAr ) ’’i (MVA) ∆i (MVA) ’i (MVA) Ni (MVA) Sinh viên Trương Minh Tuấn Page 45 Đồ ỏn mụn học lưới điện  Giai đoạn 3: Cõn cụng suất phản khỏng mạng điện: &  SN1   41,64  23,69j  MVA  &  SN3   46,47  26,30j  MVA  &  SN 1 6,34  5,61j     MVA  &  SN5 1 4,31  5,20 j    MVA   Tổng cụng suất yờu cầu trờn cỏi nguồn là: & & & & &  SN  SN 1  SN 3  SN 5  SN 4  118,76  60,80 j  MVA   Tổng cụng suất phản khỏng theo yờu cầu :  ∑Qyc= 60,80 (MVAr)  Giả thiết nguồn cung cấp đủ cụng suất tỏc dụng:  ∑Pyc=∑PF= 118,76(MVA)  Tổng cụng suất phản khỏng nguồn phỏt ra:  ∑QF= ∑PF ì tg F = 118,76 ì 0,62= 73,63 (MVAr) (Cos  = 0,85 -> tg F = 0,62)  Vỡ ∑QF> ∑Qyc nờn ta khụng bự kĩ thuật vận hành chế độ cực tiểu 5.3 Trạng thỏi cố: Điện áp góp nhà máy điện chế độ cố xác định theo cơng thức: UN=110%.Udm=110ì110/100=121 (kV) Bảng thông số đường dây sau: N-1 1-2 N-3 N-4 N-5 3-6 Đoạn 44,72 28,28 42,43 60 50 30 L (km) Mó dõy AC-120 AC-70 AC-150 AC-95 AC-70 AC-185 P 50 30 56 32 28 34 Q 24,2 14,52 27,11 15,49 13,56 16,46 R (Ω) 12,07 13,01 8,91 19,80 23,00 5,10 Sinh viên Trương Minh Tuấn Page 46 Đồ ỏn mụn học lưới điện X (Ω) 18,92 12,44 17,65 25,74 22,00 12,27 B(10-6) B 6 (10 ) 120,30 72,96 116,26 159,00 129,00 84,60 60,15 36,48 58,13 79,50 64,50 42,30 Đoạn N-5: sơ đồ thay sau: 2TDH-25000/110 NÐ AC-70 S5 50 Km Hỡnh 5.5 N SN5 S'N5 SN5 S" N5 Sb5 Sc5 ZMBA Z N5 jQcd SB5 jQcc S05 Hỡnh 5.6  Giai đoạn 1: Tớnh toỏn dũng cụng suất Chọn điện áp mạng điện điện áp định mức mạng điện ta có: Z N 5  23  22 j   Bỏ qua G ta cú: Sinh viên Trương Minh Tuấn Page 47 S5 Đồ ỏn mụn học lưới điện  YN 5 BN 5   64,5 �106 (S) 2  2.54  55.9 j Z&B5   1,27  27,95j() &  S5  28  13,56 j  MVA  Tổn thất cụng suất trờn B5: S&B5  S52 282  13,562 � Z  �(1, 27  27,95j)  0,1  2, 24 j(MVA) B5 U dm 1102 ▪ Công suất trước máy biến áp B5: & & & ▪ SB5  S5  SB5  28  13,56 j  0,1  2,24 j  28,1  15,8j  MVA  Tổn thất khụng tải mỏy biến ỏp B5: & ▪ S0B5  �(P0S5  jQ0S5 )  0,058  0, j  MVA  Cụng suất phớa cao ỏp mỏy biến ỏp B5: & & & ▪ SC5  SB5  S0B5  28,1  15,8j  0,058  0,4 j  28,16  16,2 j  MVA  Công suất điện dung đường dây N-5 sinh ra: B QCC5  QCd5  N 5 �Udm  64,5 �106 �1102  0,78(MVAr)  Công suất sau tổng trở đường dây: S&''  S&  jQ  28,16  16, j  0,78 j  28,16  15, 42 j(MVA)  N 5 c5 ccN 5 Tổn thất công suất tổng trở đường dõy N-5:  S''2 28,162  15, 422 N 5 & & SN 5  �Z N 5  �(23  22 j)  1,96  1,87 j(MVA) U dm 1102 Công suất trước tổng trở đường dây N-5: &' & &'' ▪ SN5  SN 5  SN 5  1,96  1,87 j  28,16  15,42 j  30,12  17,29 j(MVA) Công suất đầu nguồn đường dây N-5: S&  S&'  jQ  30,12  17,29 j  0,78j  30,12  16,51j(MVA)  N 5 N 5 cdN 5  Giai đoạn 2: Tính điện ỏp cỏc nỳt Sinh viên Trương Minh Tuấn Page 48 Đồ ỏn mụn học lưới điện Tổn thất điện áp đường dây N-5:  PN' 5 �R N 5  Q'N 5 �X N 5 30,12.23  17,29.22 U N 5    8,87(kV) UN 121 Điện áp góp cao áp là:  UC5= UN - ∆UN-5= 121 – 8,87 =112,13 (kV) Tổn thất điện áp máy biến áp: U B5   PB5 �R B5  Q B5 �X B5 28,1 �1,27  15,8 �27,95   4,26(kV) U C5 112,13 Vậy điện áp cao áp quy điện áp cao là: Uh5= UC5 - ∆UB5= 112,13 – 4,26= 107,87 (kV) Tính tốn tương tự ta có bảng tổng kết sau: Đoạn N-1 1-2 N-3 N-4 N-5 3-6 ∆Udi 19,69 5,26 18,17 9,90 8,87 3,69 (kV) Uci 101,31 115,74 102,83 111,10 112,13 117,31 (kV) ∆UBi 16,18 4,46 10,50 3,75 4,26 6,52 (kV) Uhi 85,13 111,28 92,34 107,35 107,87 110,79 (kV) Bảng 5.7: điện áp nút chế độ cố Tính tốn tương tự ta bảng 5.8: phõn bố dũng cụng suất chế độ cố Sinh viên Trương Minh Tuấn Page 49 Đồ ỏn mụn học lưới điện Đoạn N-1 1-2 N-3 N-4 N-5 3-6 i 50+24,2j 30+14,52j 56+27,11j 32+15,49j 28+13,56j 34+16,46j 0,56 + 11,05j 0,12 + 2,57j 0,41 + 8,94j 0,10 + 2,27j 0,10 + 2,24j 0,17 + 4,10j 50,56+35,25j 30,12+17,09j 56,41+36,05j 32,1+17,76j 28,1+15,8j 34,17+20,56j 0,042+0,272j 0,058+0,4j 0,058+0,4j 0,07+0,48j 0,058+0,4j 0,042+0,28j 50,602+35,522 j 30,178+17,49j 56,468+36,45j 32,17+18,24j 28,158+16,2j 34,212+20,84j 0,73 0,44 0,70 0,96 0,78 0,51 82,072+52,642 j 30,18 + 17,05j 91,348+57,18j 32,17 + 17,28j 28,16 + 15,42j 34,21 + 20,33j 9,49 + 14,86j 1,29 + 1,24j 8,55 + 16,94j 2,18 + 2,84j 1,96 + 1,87j 0,67 + 1,61j 91,562+67,502 j 31,47+18,29j 99,898+74,12j 34,35+20,12j 30,12+17,29j 34,88+21,94j 91,56 + 66,77j 31,47 + 17,85j 99,90 + 73,42j 34,35 + 19,16j 30,12 + 16,51j 34,88 + 21,43j (MVA) ∆Bi (MVA) Bi (MVA) ∆0Bi (MVA) Ci (MVA) QC (MVAr ) ’’i (MVA) ∆i (MVA) ’i (MVA) Ni (MVA) Sinh viên Trương Minh Tuấn Page 50 Trường Đại Học Bách Khoa Hà Nội Đồ án môn học lưới điện  Giai đoạn 3: Cõn cụng suất phản khỏng mạng điện: &  SN1   91,56  66,77j MVA  &  SN 3   99,90  73,42j MVA  &  SN   34,35  19,16 j MVA  &  SN 5   30,12  16,51j MVA   Tổng cụng suất yờu cầu trờn cỏi nguồn là: & & & & &  SN  SN 1  SN 3  SN 5  SN 4  255,93  175,86 j  MVA   Tổng cụng suất phản khỏng theo yờu cầu :  ∑Qyc= 175,86 (MVAr)  Giả thiết nguồn cung cấp đủ cụng suất tỏc dụng:  ∑Pyc= 255,93 (MVA)  Tổng cụng suất phản khỏng nguồn phỏt ra:  ∑QF= ∑PF ì tg F = 255,93 ì 0,62= 158,68 (MVAr) (Cos  = 0,85 -> tg F = 0,62)  Vỡ ∑QF< ∑Qyc nờn ta tiến hành bự kĩ thuật vận hành chế độ cố Sinh viên Trương Minh Tuấn Page 51 Trường Đại Học Bách Khoa Hà Nội Đồ án môn học lưới điện CHƯƠNG 6: CHỌN PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU CHỈNH ĐIỆN ÁP Điện áp tiêu quan trọng.Trong tiêu điện áp tiêu quan nhất.Trong trỡnh vận hành phụ tải thay đổi từ cực tiểu đến cực đại bị cố nặng nề dẫn đến điệp áp hạ áp thay đổi vượt giới hạn cho phép,vỡ ta phải điều chỉnh để đảm bảo điện áp nằm giới hạn cho phép Có nhiều phương pháp điều chỉnh điện áp khác nhau: thay đổi điện áp máy phát nhà máy điện,thay đổi tỉ số điện áp trạm biến áp thay đổi dũng cụng suất phản khỏng mỏy điện Trong thực tế mạng điện lớn thay đổi điện áp nhà máy điện,việc thay đổi dũng cụng suất phản khỏng truyền tải trờn cỏc đường dây dẫn khó khăn vỡ cỏc lý như:sự ổn định hệ thống,vận hành phức tạp vốn đầu tư cao.Vỡ phương án lựa chọn đầu điều chỉnh máy biến áp trạm hạ áp sử dụng rộng rói để điều chỉnh điện áp hệ thống Vỡ cỏc phụ tải yêu cầu điều chỉnh khác thường nên điện áp hạ áp phải thỏa món: Chế độ phụ tải cực đại: U%  5% Chế độ phụ tải cực tiểu: U%  0% Chế độ cố : U%  0%-5% Với hộ tiêu thụ loại I ta dùng máy biến áp có điều chỉnh điện áp tải.Các máy biến áp có U dm =115 kV có phạm vi điều chỉnh 16%.Điện áp đầu điều chỉnh tiêu chuẩn tính theo cơng thức: n �1,78 ) U pa  U cdm (1  100 Trong đó: U cdm điện áp định mức phía cao áp n đầu điều chỉnh thứ n Bảng điện áp số đầu điều chỉnh tiêu chuẩn: n -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 U 115 112,95 110,91 108,8 (kV) n 106,8 104,7 102,7 100,6 7 98,62 96,58 U 115 117,05 119,09 121,1 (kV) 123,1 125,2 127,2 129,3 131,38 133,4 Bảng 6.1 Sinh viên Trương Minh Tuấn Page 52 Trường Đại Học Bách Khoa Hà Nội Đồ án môn học lưới điện Xột phụ tải 1: Điện áp quy đổi cao áp góp hạ áp chế độ phụ tải cực đại,cực tiểu cố là: ' U1max  83,75 (kV) U1min  96,53 (kV) ' U1sc  85,13 (kV) Điện áp yêu cầu góp hạ áp chế độ là: U ycmax  U dm  U% �U dm  22  22 �5%  23,1(kV) U yc  U dm  U% �U dm  22  22 �0%  22(kV) U ycSC  U dm  U% �U dm  22  22 �5%  23,1(kV) + Khi phụ tải cực đại: Đầu điều chỉnh cuộn dây cao áp phụ tải lớn xác định theo công thức: ' U max �U hdm U1dcmax  U yc max Với U hdm  1,1 �22  24,2(KV) 83,75 �24,  87,74(kV) U1dc max  23,1 Ta chọn đầu điều chỉnh tiêu chuẩn n=-9 U1tc max  96,58(KV) Điện áp thực hạ áp là: ' U1max �U hdm  83,75 �24,2  20,99(kV)  U1thuc max 96,58 U1tc max Độ lệch điện áp hạ áp MBA là: U1thuc max  U dm  22  20,99  4,59(%) U1max %  22 U dm Vậy đầu chọn phự hợp + Khi phụ tải cực tiểu: Đầu điều chỉnh cuộn dây cao áp phụ tải lớn xác định theo công thức: ' U U hdm � U1dc  U yc Với U hdm  1,1 �22  24,2(KV) 96,53 �24,  106,183(kV) U1dc  22 ' Sinh viên Trương Minh Tuấn Page 53 Trường Đại Học Bách Khoa Hà Nội Đồ án môn học lưới điện Ta chọn đầu điều chỉnh tiêu chuẩn n=-3 U1tc  108,86(kV) Điện áp thực hạ áp là: ' 96,53 �24,2 U 1min �U hdm   21,46(kV) U1thuc  108,86 U1tc Độ lệch điện áp hạ áp MBA là: U1thuc  U dm 22  21,46   2,5(%) U1min %  22 U dm Vậy đầu chọn phự hợp + Khi cú cố: Đầu điều chỉnh cuộn dây cao áp phụ tải lớn xác định theo công thức: ' U U hdm sc � U1d cSC  U y csc Với U hdm  1,1 �22  24,2(KV) 85,13 �24,2  89,18(KV) 23,1 Ta chọn đầu điều chỉnh tiêu chuẩn n=-9 U1t csc  96,58(KV) Điện áp thực hạ áp là: ' U1sc �U hdm  85,13 �24,2  21,33(kV)  U1thu cSC 96,58 U1tcSC Độ lệch điện áp hạ áp MBA là: U1thucSC  U dm  22  21,33  3,05(%) U1sc%  22 U dm Vậy đầu chọn phự hợp U1d csc  Tính tốn tương tự cho phụ tải cũn lại ta cú bảng số liệu sau: + Khi phụ tải chế độ cực đại Phụ tải ' 83,75 109,75 93,6 109,24 108,65 U i max (kV) U iyc max (kV) 23,1 23,1 23,1 23,1 23,1 Uidc max (kV) 87,74 114,98 98,06 114,44 113,82 n -9 -8 0 Uitc max (kV) 96,58 115 98,62 115 115 Uithuc max (kV) 20,99 23,10 22,97 22,99 22,86  U i max % 4,61 4,98 4,40 4,49 3,93 Bảng 6.3 Sinh viên Trương Minh Tuấn Page 54 110,79 23,1 116,07 117,05 22,91 4,12 Trường Đại Học Bách Khoa Hà Nội Đồ án môn học lưới điện + Khi phụ tải chế độ cực tiểu Phụ tải ' 96,53 109,69 101,92 Ui (kV) U iyc (kV) 22 22 22 U idc (kV) 106,18 120,66 112,11 n -4 -1 Uitc (kV) 106,81 121,14 112,95 Uithuc (kV) 21,87 21,91 21,84  U i % 0,59 0,40 0,74 Bảng 6.4 + Khi phụ tải chế độ cố Phụ tải ' 85,13 111,28 92,34 UiSC(kV) U iycSC(kV) 23,1 23,1 23,1 UidcSC(kV) 89,18 116,58 96,74 n -9 -8 Uit csc(kV) 96,58 117,05 98,62 UithucSC(kV) 21,33 23,01 22,66  U iSC% 3,04 4,58 3,00 Bảng 6.5 Sinh viên Trương Minh Tuấn Page 55 109,58 22 120,54 121,14 21,89 0,50 109,22 22 120,14 121,14 21,82 0,82 110,69 22 121,76 123,19 21,74 1,16 107,35 23,1 112,46 -1 112,95 23,00 4,55 107,87 23,1 113,01 115 22,70 3,18 110,79 23,1 116,07 117,05 22,91 4,12 Trường Đại Học Bách Khoa Hà Nội Đồ án môn học lưới điện CHƯƠNG 7: CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ KỸ THUẬT CỦA MẠNG ĐIỆN 7.1: Tính vốn đầu tư xây dựng mạng điện Tổng vốn đầu tư xây dựng xác định theo cơng thức: K= KD+ KTBA Trong đó: KD: vốn đầu tư xây dựng đường dây (đó tính chương trước) K D  122,64 (Tỉ đồng) KTBA: Vốn đầu tư xây dựng trạm biến ỏp: KTBA= 36000+15000 x 1,8 + 29000 x 1,8 + 22000 x 1,8 x = 234(tỉ đồng) Vậy tổng vốn đầu tư là: K= KD+ KTBA= 122,64+ 234= 356,64 (tỉ đồng) 7.2: Tính tổn thất công suất tác dụng mạng điện Theo kết tớnh toỏn ta cú tổng tổn thất cụng suất tác dụng đường dây là:  ∑∆Pid= 14,51 (MW) Tổng tốn thất cụng suất tỏc dụng cuộn dõy MBA là:  ∑∆Piba= 1,46 (MW) Tổng tốn thất cụng suất lừi thộp cỏc MBA xác định là:  ∑∆P0iba= 0,328 (MW) Vậy tổng tổn thất cụng suất tỏc dụng mạng điện  ∑∆P= ∑∆Pid+ ∑∆Piba+ ∑∆P0iba= 14,51+ 1,46+ 0,328= 16,298(MW) P%   P 16,298 �100%  �100%  6,62% �P 230  16,298 7.3: Tổn thất điện mạng điện A  (�Pid  �Piba ) �  �P0iba �8760 Với:   = (0,124 + Tmax.10-4)2.8760 = ( 0,124 + 5000 10-4)2 8760=3410,93 (h) Do đó:  ∆A= (14,51+ 1,46) ì3410,93 + 0,328ì 8760= 57,35ì 106 (kWh) Tổng điện hộ tiêu thụ nhận năm là: Sinh viên Trương Minh Tuấn Page 56 Trường Đại Học Bách Khoa Hà Nội Đồ án môn học lưới điện  A= ∑P ì ∑Tmax = 166ì 5000= 830ì 106 (kWh) Tổn thất điện mạng tính theo % là: A 57,35 A%  �100%  �100%  6,9% A 830 7.4 Tính chi phí giá thành tải điện 7.4.1 Chi phớ vận hành năm Y= avhdd.KD+ avhba.KTBA+ C.∆A = (0,04ì122,64+ 0,125ì234)ì109+1000ì57,35ì 106 =91,5 (tỉ đồng) 7.4.2 Chi phớ tớnh toỏn năm  Z= atc.K + Y= 0,125ì356,64+ 91,5= 136,08 (tỉ đồng) 7.4.3 Giỏ thành tải điện Y 91,5 �109    110,24 A 830 �106  (đ/kWh) 7.4.4 Giỏ thành xõy dựng MW cụng suất phụ tải chế độ vận hành cực đại: K 356,64 k   1,45 P 246 ,298 � max  (tỉ đồng) Sinh viên Trương Minh Tuấn Page 57 Trường Đại Học Bách Khoa Hà Nội Đồ án môn học lưới điện BẢNG TỔNG KẾT Thứ tự Cỏc tiờu Ubt max Số đo 7,14 Đơn vị % Usc max 11,18 % 480,86 km 286 MVA MVAr 122,64 234 356,64 166 16,298 6,62 57350 6,9 1,45 91,5 110,24 109 109 109 MW MW % MWh % 109 đ/MW 109 đ đ/kWh -Tổng độ dài đường dõy -Tổng dung lượng cỏc trạm biến ỏp -Tổng dung lượng bự Vốn đầu tư: -Đường dõy -Trạm biến ỏp -Tổng vốn đầu tư -Tổng phụ tải max -Tổng tổn thất cụng suất -Tổng tổn thất cụng suất P% -Tổng tổn thất điện A -Tổng tổn thất điện A% -Giỏ thành mạng điện cho MW -Phớ tổn vận hành năm -Giỏ thành tải điện Bảng 7.1 10 11 12 13 14 15 Sinh viên Trương Minh Tuấn Page 58 Ghi chỳ lộ dõy kộp lộ dây đơn Trường Đại Học Bách Khoa Hà Nội Đồ án môn học lưới điện TÀI LIỆU THAM KHẢO 1- Thiết kế mạng Hệ thống điện Nguyễn Văn Đạm Nhà xuất khoa học kỹ thuật Hà Nội-2004 2- Lưới điện Hệ thống điện Trần Bách Nhà xuất khoa học kỹ thuật Hà Nội-2000 3- Tối ưu hóa chế độ hệ thống điện Trần Bách ,Tủ sách Đại học Tại chức Bách khoa – Khoa lượng – Bộ môn Hệ thống điện 4- Tính tốn Phân tích hệ thống điện Đỗ Xuân Khôi, Nhà xuất khoa học kỹ thuật 5- Nhà máy điện Trạm biến áp – Phần điện Trịnh Hùng Thám, Nguyễn Hữu Khái, Đào Quang Thạch, Lă Văn Út, Phạm Văn Ḥa, Đào Kim HoaNhà xuất Khoa học kỹ thuật - Hà Nội – 1996 6- Quá tŕnh độ điện hệ thống điện Nguyễn Phiệt – Trường Đại học Bách Khoa – Khoa Đại học chức xuất Hà Nội – 1969 7- Mạng lưới điện Nguyễn Văn Đạm, Nhà xuất khoa học kỹ thuật – Hà Nội – 1999 8- Thiết kế cấp điện Ngô Hồng Quang, Nhà xuất Khoa học Kỹ thuật Hà Nội – 2001 Sinh viên Trương Minh Tuấn Page 59 ... Tuấn Page Đồ án môn học lưới điện 2.1.2 Phương án 2: Hình 2.2 2.1.3 Phương án 3: Hình 2.3 Sinh viên Trương Minh Tuấn Page Đồ án mơn học lưới điện 2.1.4 Phương án Hình 2.4 2.1.5 Phương án Hình 2.5... tế Đồ án môn học đưa phương án có khả thực thi việc thiết kế mạng lưới điện cho khu vực gồm hộ tiêu thụ điện Nhỡn chung, phương án đưa đáp ứng yêu cầu mạng điện Dù cố gắng đồ án khơng tránh khỏi... Trương Minh Tuấn Page Đồ án môn học lưới điện CHƯƠNG CHỌN PHƯƠNG ÁN HỢP LÝ VỀ KINH TẾ KỸ THUẬT 2.1 Lựa chọn sơ đồ cấp điện  Hộ loại hộ tiêu thụ điện quan trọng ngừng cung cấp điện gây nguy hiểm
- Xem thêm -

Xem thêm: Đồ án môn học thiết kế lưới điện, Đồ án môn học thiết kế lưới điện, 2 Cân bằng công suất phản kháng, CHỌN PHƯƠNG ÁN HỢP LÝ VỀ KINH TẾ KỸ THUẬT, 3 So sánh các phương án về mặt kỹ thuật:, CHƯƠNG 3: SO SÁNH KINH TẾ CÁC PHƯƠNG ÁN, LỰA CHỌN MÁY BIẾN ÁP VÀ SƠ ĐỒ NỐI DÂY, 1 Lựa chọn mỏy biến ỏp, CHƯƠNG 5: TÍNH TOÁN PHÂN BỐ CÔNG SUẤT, 1 Trạng thái phụ tải cực đại:, 2 Trạng thỏi phụ tải cực tiểu:, 3 Trạng thỏi sự cố:, CHỌN PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU CHỈNH ĐIỆN ÁP, CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ KỸ THUẬT CỦA MẠNG ĐIỆN

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay