Giáo trinh scratch toàn tập

162 15 0
  • Loading ...
1/162 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2018, 11:02

Mặc dù Scratch được thiết kế cho những người hoàn toàn mới bắt đầu làm quen với lập trình, nó vẫn có thể là một chương trình lập trình đầy thử thách và có tính ứng dụng cao. Bao gồm các kịch bản, vẽ, và cả trình soạn thảo, hiệu chỉnh âm thanh, nó có tính phức tạp riêng trong các cấu trúc của nó. Mô đun hướng dẫn này là nhằm hướng tới những người hoàn toàn mới và chưa thực sự tiếp cận với bất cứ một ngôn ngữ lập trình nào, nó cung cấp các khái niệm về Scratch GIÁO TRÌNH LẬP TRÌNH SCRATCH THEO DỰ ÁN Ths Nguyễn Văn Việt - Hệ Thống Giáo Dục Sky-Line Page MỤC LỤC PHẦN LẬP TRÌNH TRỊ CHƠI 2D VỚI SCRATCH Mô đun BẮT ĐẦU VỚI SCRATCH Dự án Giao diện Lập trình .6 Block - Khối lệnh Biên tập âm hình vẽ .11 Khung nhân vật 11 Tạo Sprites 12 Tạo mới, lưu file dự án 13 Phần mở rộng – Thực hành .14 Mô đun BÀI TOÁN CHUYÊN ĐỘNG 15 A Hoạt động tìm tòi, khám phá 15 Trả lời câu hỏi 15 Tìm hiểu nhóm lệnh .16 2.1 Nhóm lệnh di chuyển .16 2.2 Nhóm lệnh Trượt, thay đổi vị trí định vị 20 2.3 Thay đổi trang phục sân khấu .27 B Hoạt động thực hành, ứng dụng 30 C Hoạt động sáng tạo dự án 31 Mô đun HỘI THOẠI VÀ HIỆU ỨNG ĐỒ HOẠ NHÂN VẬT 32 A Hoạt động tìm tòi, khám phá 32 Mở tập “Di chuyển 4” 32 Trả lời câu hỏi? 33 Tìm hiểu nhóm lệnh .33 3.1 Nhân vật suy nghĩ nói 34 3.2 Hiệu ứng đồ hoạ 37 3.3 Thay đổi kích thước nhân vật, thứ tự layer .41 B Hoạt động thực hành, ứng dụng 45 Ths Nguyễn Văn Việt - Hệ Thống Giáo Dục Sky-Line Page C Hoạt động sáng tạo dự án 47 Chủ đề 48 Yêu cầu bắt buộc 48 Lên ý tưởng xây dựng kịch .48 Xây dựng chương trình 49 Mô đun CHƠI NHẠC VÀ VẼ HÌNH TRONG SCRATCH 50 A Hoạt động tìm tòi, khám phá 50 Quan sát tr ả lời câu hỏi 50 Tìm hiểu nhóm lệnh .51 2.1 Chơi nhạc 51 2.2 Chơi nhạc cụ 53 2.3 Vẽ hình kiểm sốt mầu .57 2.4 Pen Size, Shade, Stamp 61 B Hoạt động thực hành, ứng dụng 63 C Hoạt động sáng tạo dự án 65 Chủ đề 65 Yêu cầu 65 Lên ý tưởng xây dựng kịch .66 Trình bày dự án 66 Mô đun ĐIỀU KHIỂN VÀ CẤU TRÚC ĐIỀU KHIỂN 67 A Hoạt động tìm tòi, khám phá 67 Thử nghiệm khối lệnh 67 Tìm hiểu nhóm lệnh .67 2.1 Nhóm lệnh kiện 67 2.2 Nhóm cấu trúc điều khiển 71 B Hoạt động thực hành, ứng dụng 80 C Hoạt động sáng tạo dự án 83 Chủ đề 83 Yêu cầu 83 Xây dựng kịch 84 Trình bày dự án 85 Mơ đun TỐN HỌC TRONG SCRATCH 86 Ths Nguyễn Văn Việt - Hệ Thống Giáo Dục Sky-Line Page A Hoạt động tìm tòi, khám phá 86 Quan sát .86 Thử tính điểm .87 Tìm hiểu nhóm lệnh .87 3.1 Nhóm lệnh tốn học 87 3.2 Sử dụng biến Scratch 90 3.3 Sử dụng danh sách Scratch 94 3.4 Nhóm lệnh cảm biến 96 B Hoạt động thực hành, ứng dụng 101 C Hoạt động sáng tạo dự án 104 Chủ đề 104 Yêu cầu .104 Xây dựng kịch 104 Trình bày dự án 105 PHẦN LẬP TRÌNH TRỊ CHƠI 3D VỚI KODU 106 Mô đun SỬ DỤNG KODU ĐỂ TẠO CẢNH HOẠT HÌNH 106 A Hoạt động tìm tòi, khám phá 106 Tìm hiểu đặc điểm trò chơi điện tử 106 Chạy tìm hiểu số chức chương trình KODU 107 Tạo trò chơi hoạt hình, tạo bối cảnh địa hình cho đối tượng, nhân vật 107 Lưu chương trình .111 Tạo đối tượng, nhân vật cho trò chơi .112 B Hoạt động thực hành, ứng dụng 114 C Hoạt động sáng tạo dự án 116 Mơ đun THIẾT KẾ TRỊ CHƠI VỚI PHẦN NỀN PHỨC TẠP CÓ 2, NHÂN VẬT/ ĐỐI TƯỢNG 118 A Hoạt động tìm tòi, khám phá 118 B Hoạt động thực hành, ứng dụng 123 Thay đổi lệnh 123 Cho KODU chạy theo đường dẫn 123 Thêm nhân vật hành vi 124 Thực theo kịch có sẵn .124 Ths Nguyễn Văn Việt - Hệ Thống Giáo Dục Sky-Line Page C Hoạt động sáng tạo dự án 125 Lập trình hành vi KODU .125 Tạo kịch đơn giản 125 Viết chương trình 126 Mơ đun THIẾT KẾ TRỊ CHƠI CĨ ĐIỀU KHIỂN CỦA NGƯỜI CHƠI; LẬP TRÌNH HÀNH VI CỦA NHÂN VẬT THEO ĐIỀU KIỆN XÁC ĐỊNH 127 A Hoạt động tìm tòi, khám phá 127 Tìm hiểu, phân tích trò chơi có sẵn 127 Tìm hiểu lệnh chọn hành vi cho KODU 128 Tìm hiểu điều kiện xảy cho KODU 129 Bạn tìm hiểu điều kiện xảy cho KODU giải thích với bạn ý nghĩa điều kiện .129 Điều khiển KODU bàn phím 130 B Hoạt động thực hành, ứng dụng 131 C Hoạt động sáng tạo dự án 133 Sáng tạo trò chơi .133 Trình diễn sản phẩm 135 Mô đun TÌM HIỂU CÁC LỆNH LẬP TRÌNH VÀ GIỚI THIỆU SẢN PHẨM VỚI CỘNG ĐỒNG 136 A Hoạt động tìm tòi, khám phá 136 Chèn âm thanh, nhạc vào khơng gian hoạt cảnh/ trò chơi .136 Tìm hiểu trang 136 Tạo trang 137 B Hoạt động thực hành, ứng dụng 139 Luy ện tập lệnh 139 Phân tích yếu tố trò chơi .139 C Hoạt động sáng tạo dự án 142 Mô đun LUYỆN TẬP VÀ CỦNG CỐ 145 A Hoạt động tìm tòi, khám phá 145 B Hoạt động thực hành, ứng dụng 150 C Hoạt động sáng tạo dự án 156 Ths Nguyễn Văn Việt - Hệ Thống Giáo Dục Sky-Line Page PHẦN LẬP TRÌNH TRỊ CHƠI 2D VỚI SCRATCH Mô đun BẮT ĐẦU VỚI SCRATCH Mặc dù Scratch thiết kế cho người hoàn tồn bắt đầu làm quen với lập trình, chương trình lập trình đầy thử thách có tính ứng dụng cao Bao gồm kịch bản, vẽ, trình soạn thảo, hiệu chỉnh âm thanh, có tính phức tạp riêng cấu trúc Mơ đun hướng dẫn nhằm hướng tới người hoàn toàn chưa thực tiếp cận với ngôn ngữ lập trình nào, cung cấp khái niệm Scratch MỤC TIÊU - Tìm hiểu số khái niệm Scratch Làm quen với giao diện thành phần hình Làm quen với mơi trường lập trình kéo thả Thêm sửa xố nhân vật, sân khấu Tìm hiểu khối lệnh Scratch Lưu dự án Dự án Các dự án hoạt hình, truyện, trò chơi - tất thứ thực Scratch! Các dự án thực chương trình Scratch, chia sẻ với giới cộng đồng Scratch Internet Các sản phẩm ứng dụng tạo Scratch hoạt động tốt máy tính chia sẻ internet thơng qua tài k hoản đăng k ý trước Giao diện Giao diện Scratch chia thành phần bản: Phần thể (chạy) dự án phần phát triển (Development) dự án Góc bên trái giao diện Scratch sân khấu (Stage) Sân khấu nơi thể dự án thực thi, người chơi trò chơi sân khấu (Stage) cửa sổ chạy chương trình trò chơi Ths Nguyễn Văn Việt - Hệ Thống Giáo Dục Sky-Line Page Theo mặc định, chương trình Scratch khởi động biểu tượng Scratch Cat (chú mèo mầu vàng cam) nằm sân khấu Biểu tượng Scratch Cat nhân vật đơn giản số nhiều nhân vật Scratch xây dựng sẵn thư viện Trong thư viện tìm thấy nhiều nhóm nhân vật khác như: Animal, People, underwater, button để dễ dàng thêm vào dự án Nhân vật lập trình để thực điều ta muốn Tính linh hoạt Scratch cho phép người lập trình thực hố trí tưởng tượng thành dự án mong muốn Với Scratch dường người lập trình khơng bị giới hạn thứ gì, cần có ý tưởng sáng tạo hình thành dự án cho riêng Lập trình Trước tìm hiểu thêm giao diện Scratch, cách nhanh để bạn hiểu nhân vật (Sprite) lập trình Scratch cách thử nghiệm khối lệnh Scratch Thực theo bước sau Ths Nguyễn Văn Việt - Hệ Thống Giáo Dục Sky-Line Page chương trình Scratch khởi động chưa có dự án thực Bước 1: Truy cập vào vùng Scripts chương trình Scratch Bước 2: Click chọn khối lệnh màu xanh Blue có tên Move () Steps kéo sang khung bên phải hình Bước 3: Thả chuột để đặt khối lệnh vừa kéo; đảm bảo khối lệnh đặt khung mầu xám bên phải (Khu vực gọi khu vực kịch hay khu vực mã lệnh) Ths Nguyễn Văn Việt - Hệ Thống Giáo Dục Sky-Line Page Bước 4: Sau hoàn tất, click vào khối lệnh mầu xanh blue quan sát kỹ điều xảy với mèo Scratch Cat… Nó di chuyển 10 bước phí trước (từ trái qua phải) Bước 5: Click chuột kiểm tra khối lệnh khác để xem hoạt động chúng Block - Khối lệnh Như trình bày trên, block khối lệnh xây dựng sẵn để thực dự án Scratch cách lập trình kéo thả Chúng có chức xác định riêng biệt không khối giống khối Một vài khối lệnh phải nằm khối lệnh khác hình ví dụ đây: Ths Nguyễn Văn Việt - Hệ Thống Giáo Dục Sky-Line Page a) Lắp ráp khối lệnh đây, lưu ý truy cập vào khối lệnh khác nên ý đến mầu sắc tương ứng thể loại để lựa chọn phù hợp b) Lắp ráp khối lệnh vào theo hình sau c) Ghép khối lệnh mầu xanh (Key [space] pressed?) vào trống hình d) Đặt khối lệnh vào trống hình lục giác khối lệnh If mầu vàng cam Ths Nguyễn Văn Việt - Hệ Thống Giáo Dục Sky-Line Page 10 Mô đun LUYỆN TẬP VÀ CỦNG CỐ MỤC TIÊU Bổ sung thêm cách dùng số lệnh KODU Tiếp tục khám phá thêm khả đối tượng giới KODU, thiết kế địa hình tinh tế phức tạp Tiếp tục thử nghiệm, phát thêm hành vi số đối tượng giới KODU - Tiếp tục lập trình cho phép điều khiển hành vi nhân vật/ đối tượng bàn phím, chuột - Xây dựng thực dự án thiết kế trò chơi có thi đua cạnh tranh hai nhân vật - Trao đổi với bạn bè qua cộng động KODU, đăng tải sản phẩm lên diễn đàn - A Hoạt động tìm tòi, khám phá Tìm hiểu việc điều khiển nhân vật chuột thông qua khám phá ý nghĩa biểu tượng sau: a) Có thể dùng chuột điều khiển hành vi nhân vật! b) c) d) e) 145 Tạo nhân vật theo mô tả tranh sau Lập trình cho KODU theo mơ tả sau 146 Tìm hiểu việc tổ chức chơi hai người, thi đua tính điểm, đạt điểm 100 trước thắng cuộc, ghi lại nhận xét Có thể tạo trò chơi có hai nhiều người chơi ………………………………………………………………………………… .………………………………………………………………………………… 147 Tìm hiểu lệnh Inline a) Lập trình trò chơi, tạo địa hình nhân vật, trang có nội dung sau: Chạy thử giải thích lệnh trang 1: ………………………………………………………………………………… .………………………………………………………………………………… b) Lập trình trang theo nội dung sau: 148 c) Sửa lại lệnh trang sau: d) Chạy thử so sánh với việc thực chương trình mục a) Nêu nhận xét: Dòng lệnh có nghĩa sau: …………………………………………………………… Dòng lệnh có nghĩa sau: ……………………………………………………………… Dòng lệnh có nghĩa sau: …………………………………………………………… 149 Dòng lệnh có nghĩa sau: ………………………………………………… ………………………………………… ………………………………………………… ………………………………………… Dòng lệnh có nghĩa sau: ………………………………………………… ………………………………………… ………………………………………………… ………………………………………… B Hoạt động thực hành, ứng dụng a) b) c) d) e) Hãy nghĩ cách lập trình để thực việc sau: Chèn thêm âm đó; Thêm lời phát biểu nhân vật; Tính điểm cho người chơi (đại diện cho nhân vật trò chơi); So sánh điểm người chơi; Xác định công việc cần làm hành vi nhân vật điểm vượt số cố định (chẳng hạn 100 điểm); f) Cho phép người chơi điều khiển nhân vật chạy, nhảy, tránh, ăn, … gặp tình thích hợp phục vụ mục tiêu cần đạt nhân vật; Ví dụ: KODU chạy đồng thời nhảy lên để hái táo g) Chuyển trang tiếp theo; h) Khi thỏa mãn kết chuyển trang sau dừng chơi; Phân tích lệnh lập trình cụ thể a)Hãy quan sát mơ tả hình ảnh lệnh KODU, giải thích ý nghĩa lệnh 150 Dòng lệnh có nghĩa sau: …………………………………………………………… Dòng lệnh có nghĩa sau: …………………………………………………………… Dòng lệnh có nghĩa sau: Dòng lệnh có nghĩa sau: b) Các lệnh cho KODU dạng biểu tượng sau, giải thích ý nghĩa lệnh 151 Dòng lệnh có nghĩa sau: Dòng lệnh có nghĩa sau: Dòng lệnh có nghĩa sau: Dòng lệnh có nghĩa sau: Dòng lệnh có nghĩa sau: Hãy giải thích lệnh sau: Giải thích: 152 Nhớ lại làm Hãy nêu sử dụng đươc tương đối thành thạo: 153 a) Những menu xử lý địa hình: …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… b) Nêu nhân vật/ đối tượng mà bạn sử dụng thiết kế trò chơi ……………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… c) Hãy nêu hành vi chọn cho nhân vật sau: KODU …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Xe tự hành …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Xe mô tô bánh …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Sao biển …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Quả táo …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… 154 Cây …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Con sò …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Cá Blimp …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… d) Hãy nêu cách thiết kế phép tính điểm cho nhân vật nào: …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… e) Hãy nêu ý nghĩa việc chuyển trang …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… f) Hãy nêu cách tổ chức người chơi …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… h) Hãy nêu quan niệm bố cục kịch trò chơi …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… 155 C Hoạt động sáng tạo dự án Hãy menu chính, sau Download trò chơi Internet Hãy vào chế độ EDIT để kiểm tra hệ thống lệnh cho nhân vật/ đối tượng trò chơi Chú ý tới yếu tố sau: Đặc điểm địa hình Các nhân vật/ đối tượng xuất địa hình Hành vi ban đầu nhân vật/ đối tượng Quan hệ tương tác nhân vật, đối tượng Tương tác với người chơi Luật chơi a) b) c) d) e) f) Thử chơi kiểm tra lại lệnh thực nào, mơ tả lại tóm tắt sau Trò chơi: Địa hình: Các nhân vật: Hành vi nhân vật: Luật chơi: Hãy thay đổi số lệnh cho đối tượng để trò chơi với hành vi đối tượng/ nhân vật với luật chơi a) 156 Nhân vật Hành vi Lập trình nhân vật b) Lu ật ch mớ i Các h lập trìn h Hãy xây dựng trò chơi theo chủ đề Hai người chơi thi làm Toán, bạn phụ trách điều khiển nhân vật, máy phép tính dạng phép tốn (tổng số 20 phép toán), nhân vật mang biển phép tốn máy cho mình, người chơi phụ trách nhân vật điều khiển nhân vật chạy tới táo có ghi kết tương ứng phép tốn Người chơi tính nhiều phép tốn thưởng Hãy bạn sáng tạo trò chơi a) X c đ ị n h k ị c h b ả n b a n đ ầ u ( c h ủ đ ề t ự d o ) N ê u r õ ý t n g t r ò c h i ; - Xác định địa hình; - Lựa chọn từ đến nhân vật/ đối tượng chơi bố trí vị trí ban đầu cho chúng - Xác định hành vi ban đầu nhân vật/ đối tượng 157 Mô tả hành vi tương tác đối tượng/ nhân vật Xác định từ đến người chơi Xây dựng luật chơi Xác định nhạc …………………… b) Phân cơng nhóm bạn hai bạn phụ trách phần việc: - Xây dựng địa hình theo kịch - Lập trình cho hành vi nhân vật - Lập trình việc thực lệnh điều khiển nhân vật cho người chơi (chẳng hạn: người chơi lệnh nhân vật chạy, nhảy hay bắn, bắt giữ, chạy theo nhân vật khác…) - - Lựa chọn nhạc ………………… c) Cả nhóm khớp sản phẩm để bước đầu tạo trò chơi hồn chỉnh d) Chơi thử hồn thiện trò chơi e) Trình bày, trao đổi trò chơi với bạn lớp với bạn khác cộng đồng mạng 158 ... diện Scratch, cách nhanh để bạn hiểu nhân vật (Sprite) lập trình Scratch cách thử nghiệm khối lệnh Scratch Thực theo bước sau Ths Nguyễn Văn Việt - Hệ Thống Giáo Dục Sky-Line Page chương trình Scratch. .. Nguyễn Văn Việt - Hệ Thống Giáo Dục Sky-Line Page 11 Biên tập âm hình vẽ Scratch khơng có mã lệnh mơ đun hố mà trang bị cho trình biên tập hình vẽ âm riêng Trình biên tập hình vẽ chương trình dùng... Trình biên tập âm dùng để Import (nhập), ghi âm chỉnh sửa âm sử dụng dự án Scratch Để truy cập nhanh vào trình biên tập này, click chọn Tab Costumes Sounds Trình biên tập hình vẽ Trình biên tập âm
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo trinh scratch toàn tập, Giáo trinh scratch toàn tập

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay