GIAO AN 12 ngu van MOI 5 HOAT DONG PHAT TRIEN NL PC

14 9 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2018, 11:01

Cao Thị Ánh Trường THPT Bến Hải Tiết thứ: 3,4 Ngày soạn: 10/09/2017 TÊN BÀI: BÀI VIẾT SỐ I – NGHỊ LUẬN XÃ HỘI MÔN NGỮ VĂN 11 - CB I Chuẩn kiến thức, kỹ - Hiểu khái niệm tác dụng phép tu từ Cụ thể + Khái niệm + Tác dụng phép tu từ nói ngữ cảnh giao tiếp - Nhận diện, phân tích biện pháp tu từ văn bản; biết cách sử dụng biện pháp tu từ ngữ cảnh cần thiết - Hoàn thiện kiến thức, kĩ dạng nghị luận xã hội, văn học nhà trường phổ thông - Hiểu yêu cầu cách thức vận dụng tổng hợp thao tác phương thức biểu đạt văn nghị luận: Chứng minh, giải thích, phân tích, so sánh, bác bỏ, bình luận, tự sự, biểu cảm, miêu tả, thuyết minh - Biết vận dụng kiến thức vào lập luận, trình bày vấn đề liên quan đến lí luận văn học - Biết vận dụng tổng hợp thao tác nghị luận phương thức biểu đạt để viết văn nghị luận vấn đề xã hội  Năng lực hướng tới - Năng lực thu thập, lựa chọn xử lý thông tin, dẫn chứng tiêu biểu để tạo lập VBNL XH - Năng lực xây dựng cấu trúc, dàn ý cho văn nghị luận XH - Năng lực trình bày cảm nhận, suy nghĩ quan điểm cá nhân vấn đề XH - Năng lực tạo lập văn NL vấn đề XH - Năng lực hợp tác, giải vấn đề II Bảng mô tả mức độ đánh giá theo định hướng lực: Mức độ Vận dụng Chủ đề Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Vận dụng cao thấp Phân biệt Nhận diện biện pháp tu từ; xác phân tích Tạo lập Nêu khái định dấu hiệu nhận giá trị văn bộc lộ niệm biết biện biện cảm xúc pháp tu từ pháp tu từ Thực hành Nhận diện - Viết văn phép tu phân tích co liên quan tu Nêu khái biện đến văn Phân biệt điểm niệm pháp tu từ - Chỉ giá trị khác chúng biện pháp tu từ tu từ biện pháp ngữ liệu văn cụ thể thực hành Ngữ văn 11 (CT CB) Năm học 2017 - 2018 Cao Thị Ánh Trường THPT Bến Hải - Xác định dạng - Chỉ nội - Lập dàn ý đề dung vấn đề nghị - Chọn ý để luận triển khai thành đoạn văn hoàn chỉnh - Viết đoạn văn mở bài/kết - Xác định vấn đề nghị luận Nghị (tư tưởng đạo ly, luận xã vấn đề đời hội sống…) - Xác định phạm - Lựa chọn phương vi kiến thức cần thức biểu đạt, thao tác sử dụng lập luận cho cho viết - Kết hợp phương thức biểu đạt, thao tác lập luận cho cho viết - Lựa chọn dẫn chứng tiêu biểu để tạo lập đoạn/bài văn nghị luận vấn đề xã hội III Bảng hệ thống câu hỏi, kiểm tra Nhận biết Thông hiểu Xác định nội Nhận diện dung đoạn biện pháp tu tu ca dao đoạn ca dao - Xác định vấn đề nghị luận (tư tưởng đạo ly, vấn đề đời sống…) - Lựa chọn phương thức biểu đạt, thao tác lập luận cho cho viết - Kết hợp phương thức biểu đạt, thao tác lập luận cho cho viết IV Xây dựng đề kiểm tra minh họa Mức độ Thông Nhận biết Chủ đề: hiểu Ngữ văn 11 (CT CB) - Viết văn nghị luận vấn đề xã hội - Trình bày kiến giải riêng, phát sáng tạo liên quan đến vấn đề xã hội Vận dụng Vận dụng thấp Vận dụng cao Tạo lập Phân tích giá văn có liên quan trị biện pháp đến cảm xúc đọc tu từ văn - Lập dàn ý Bài tập thực hành: - Chọn ý để triển khai Bài viết nghị luận xã thành đoạn văn hoàn hội liên quan đến ý chỉnh kiến - Bài nghị luận ý kiến, nhận định vấn đề xã hội học - Bài tự chọn theo định hướng cho trước Vận dụng Vận dụng thấp Vận dụng cao Tổng Năm học 2017 - 2018 Cao Thị Ánh Nhận diện Nêu nội biện pháp dung tu từ I Đọc – hiểu văn ngữ liệu cụ thể Số câu: 01 01 Số điểm: 0.5 0.5 Tỷ lệ: 5% 5% Làm văn Nghị luận xã hội Trường THPT Bến Hải Phân tích biện pháp tu từ ngữ liệu cụ thể Viết đoạn văn có liên quan đến cảm xúc đọc văn 01 1.0 10% 01 1.0 10% Vận dụng hiểu biết văn học, văn hóa xã hội kỹ tạo lập văn để viết nghị luận xã hội tư tưởng đạo lý, tượng đời sống 01 7.0 70 % 03 3.0 30% Số câu: 01 Số điểm: 7.0 Tỷ lệ: 70 % Tổng chung Số câu: 01 01 01 02 04 Số điểm: 0.5 0.5 1.0 8.0 10.0 Tỷ lệ: 5% 5% 10% 80% 100% V BIÊN SOẠN CÂU HỎI THEO MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA BÀI VIẾT SỐ I MƠN NGỮ VĂN 11 Thời gian: 90 phút (khơng kể thời gian giao đề) Phần 1: Đọc - hiểu (3 điểm) Đọc trả lời câu hỏi sau: “ Khăn thương nhớ ai, Khăn rơi xuống đất Khăn thương nhớ ai, Khăn vắt lên vai Khăn thương nhớ ai, Khăn chùi nước mắt.” (Ca dao) Câu 1: Nội dung văn ? a Nỗi nhớ ngập tràn không gian b Nỗi nhớ giải tỏa c Nỗi nhớ thương cô gái đâng trào, cồn cào, triền miên, da diết Câu 2: Xác định biện pháp tu từ Câu 3: Phân tích giá trị tu từ biện pháp tu từ đoạn ca dao Ngữ văn 11 (CT CB) Năm học 2017 - 2018 Cao Thị Ánh Trường THPT Bến Hải Câu 4: Viết đoạn văn ngắn từ 5-10 câu nêu cảm xúc anh (chị) sau đọc văn trên? Phần 2: Làm văn (7 điểm) Nhạc sĩ Trịnh Cơng Sơn có câu hát: "Sống đời sống cần có lòng Để làm gì, em biết khơng? Để gió " Hãy trình bày suy nghĩ em vấn đề nói đến câu hát ấy? VI XÂY DỰNG HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ THANG ĐIỂM Phần 1: Đọc – hiểu Câu 1: (1 điểm) Mục đích câu hỏi nhằm đánh giá khả nhận biết nội dung văn bản: đáp án c Câu 2: (1 điểm) Mục đích câu hỏi nhằm đánh giá khả nhận biết biện pháp tu từ Mức đầy đủ: Chỉ biện pháp tu từ nhân hóa, điệp từ, điệp cấu trúc câu Câu 3:(1 điểm) Mục đích câu hỏi nhằm đánh giá khả phân tích giá trị sử dụng văn bản: ý nghĩa biểu đạt nhằm nhấn mạnh nỗi nhớ thương da diết, triền miên gái Câu 4: Mục đích câu hỏi nhằm rèn luyện khả diễn đạt HS Học sinh đảm bảo yêu cầu sau: Đảm bảo yêu cầu đoạn văn mặt ngữ pháp nội dung Học sinh có cảm xúc tích cực Học sinh liên hệ với thân có học tích cực Tránh cảm xúc tiêu cực Phần 2: Làm văn ( điểm) Yêu cầu kĩ năng: Nắm vững phương pháp làm nghị luận xã hội Bố cục làm hợp lí, lập luận chặt chẽ, dẫn chứng thuyết phục chữ viết rõ ràng, không mắc lỗi diễn đạt, dùng từ, ngữ pháp, lỗi tả Yêu cầu kiến thức: Học sinh phân tích trình bày theo nhiều cách khác Song phải đáp ứng ý sau: Mở bài: Giới thiệu vấn đề cần nghị luận chủ đề lòng (0,5 điểm) 2.Thân bài: a Giải thích : (0.75 điểm) Tấm lòng: + Là phẩm chất tốt đẹp , lương thiện người, bộc lộ cảm xúc chân thành, mộc mạc, tình cảm nhân hậu, yêu thương người dành cho người sống + Tấm lòng người thái độ sống đắn, biết quan tâm, chia sẻ, biết giúp đỡ động viên; hay đơn giản biết cảm thông động lòng trắc ẩn trước cảnh ngộ, mảnh đời Người có lòng người biết trân trọng giá trị tốt đẹp sống + Có thể biểu qua hành động giản dị mà tinh tế, qua cách thức tế nhị, kín đáo; lúc nơi,( rộng tình yêu với gia đình, với quê hương ,đất nước, với người thân – với cộng đồng ,với thiên nhiên sống ) chan chứa tình người nhân văn nhân đạo b Phân tích: Sự cần thiết phải có lòng đời sống: (5,5 điểm) Ngữ văn 11 (CT CB) Năm học 2017 - 2018 Cao Thị Ánh Trường THPT Bến Hải + Không nhu cầu tình cảm cá nhân mà lòng phẩm chất, trách nhiệm cần có để người trở nên tốt đẹp hơn; tâm hồn trở nên phong phú hơn, cá nhân trở nên có ích Xã hội- với cộng đồng + Mỗi lòng cao làm cho sống trở nên đáng yêu, đáng quý; trở nên tươi đẹp có ý nghĩa Cuộc đời bớt khổ đau phiền muộn; khó khăn bất hạnh; giảm số phận buồn thương Tấm lòng chí có khả nâng đỡ, cứu rỗi người , ngăn chặn ác xấu c Ý nghĩa: (0,5 điểm) Câu nói Trịnh Cơng Sơn :Khơng nêu lên cần thiết có lòng đời sống, mà nói lên cách ứng xử đầy nhân văn người: Tám lòng phải thành thật, sáng vô tư, không vụ lợi,vẩn đục; khơng tơ vẽ ,ghi danh Tấm lòng cho khơng mong báo đáp trả ơn, thật thản nhẹ nhõm Kết bài: Bài học thân: (0,5 điểm) - Những câu chuyện chân thực, cảm động từ thực tế, ý nghĩa giáo dục sâu sắc thân sống; việc làm hành động thiết thực cần thể - Làm phong phú đời sống tâm hồn, có thái độ sống tích cực đắn, biết lắng nghe cảm nhận lòng đáng quý Ngữ văn 11 (CT CB) Năm học 2017 - 2018 Cao Thị Ánh Trường THPT Bến Hải Tiết thứ: 05 Ngày soạn: 16/09/2017 TÊN BÀI: TỰ TÌNH (Hồ Xuân Hương) I MỤC TIÊU Kiến thức: - Cảm nhận tâm trạng bi kịch, tính cách lĩnh Hồ Xuân Hương - Khả Việt hoá thơ Đường: dùng từ ngữ độc đáo, sắc nhọn, tả cảnh sinh động, đưa ngôn ngữ đời thường vào thơ ca Kỹ năng: Đọc- hiểu thơ trữ tình theo đặc trưng thể loại Thái độ: Trân trọng khâm phục lĩnh, tài Hồ Xuân Hương Năng lực hướng tới - Năng lực thu thập thông tin liên quan đến văn - Năng lực giải đặt văn - Năng lực đọc - hiểu văn theo đặc trưng thể loại - Năng lực trình bày suy nghĩ, cảm nhận cá nhân ý nghĩa văn - Năng lực hợp tác trao đổi, thảo luận nội dung nghệ thuật văn - Năng lực cảm thụ văn học - Năng lực giao tiếp ngôn ngữ - Năng lực tư sáng tạo II PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC - Phương pháp: Đọc diễn cảm, giảng bình, đàm thoại, gợi mở - KTDH: động não- thảo luận nhóm III CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH * Giáo viên: SGK, SGV, Giáo án thiết kế, tranh ảnh Hồ Xuân Hương, nghiên cứu thơ cổ thể, phân tích, bình giảng tác phẩm * Học sinh: Vở, soạn- sách giáo khoa IV TIẾN TRÌNH BÀI HỌC HOẠT ĐỢNG KHỞI ĐỢNG/ TẠO TÌNH HUỐNG - Hãy kể lại vài giai thoại nữ sĩ Hồ Xuân Hương mà em biết? - Đặt vấn đề: HXH nhà thơ tiếng VHTĐ, bà mệnh danh bà chúa thơ Nơm Thơ bà tiếng nói đòi quyền sống, niềm khao khát sống mãnh liệt Tự tình thơ tiêu biểu cho ND nói trên… HOẠT ĐỢNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC HOẠT ĐỢNG CỦA GV VÀ HS NỘI DUNG KIẾN THỨC Hoạt động 1: Vận dụng kĩ giao tiếp I Tìm hiểu chung: GV: Gọi HS đọc tiểu dẫn SGK H: Dựa vào phần tiểu dẫn, trình bày Vài nét tác giả: nét đời Hồ Xuân Hương? HS: Làm việc cá nhân, khái quát a Cuộc đời: GV: Nhận xét, giảng rõ - Quê quán: Quỳnh Đôi- Quỳnh Lưu- Nghệ An Về thân HXH chưa có tài liệu - Sống vào khoảng cuối TK XVIII đến đích xác, bà sinh năm đến đầu TK XIX Ngữ văn 11 (CT CB) Năm học 2017 - 2018 Cao Thị Ánh chưa có tài liệu xác định (chỉ xác định sống khoảng cuối nhà Lê đầu nhà Nguyễn) - Thân phụ bà cụ Hồ Phi Diễn, cụ đồ Bắc dạy học, lấy bà lẻ sinh HXH - Con đường học vấm dở dang song nhờ ý thức tự học nên bà hay chữ, thông minh, sắc sảo, tài thơ phú người - Đường tình duyên lận đận, éo le, ngang trái, lần lấy chồng phải làm lẻ, thân phận làm lẻ không trọn vẹn (2 lần chồng chết) “Cố đấm ăn xôi xôi lại hẩm Cầm làm mướn, mướn khơng cơng” H: Trình bày hiểu biết em nghiệp thơ văn HXH? Tác phẩm ND? HS: Chuẩn bị cá nhân, khái quát GV: Bổ sung, giảng rõ Từ p/c sáng tác đến ND- NT thơ ca HXH độc đáo mệnh danh bà chúa thơ Nôm Thơ ca bà làm cho chữ Nơm trẻo, dân tộc hóa, đại chúng hóa vần thơ vay mượn nước HXH chuyên dùng thể thơ thất ngôn Đường luật đọc thơ bà ta khơng thấy chút điệu thơ nhập nội, thơ bà nôm na, đọc thoải mái, dễ thuộc GV đọc mẫu thơ, yêu cầu HS đọc thầm, chậm thơ hình dung, tái hồn cảnh xuất nhân vật trữ tình , tranh thiên nhiên hình ảnh người HS đọc, cảm nhận trả lời câu hỏi H: Bài thơ sáng tác hoàn cảnh nào? Vị trí thơ? H: Bài thơ sáng tác theo thể loại gì? HS đọc sgk trả lời GV chốt ý - Hình thức nghệ thuật: Đây thất ngôn bát cú đường luật Bố cục phần: Đề, thực, luận, kết - Thể loại: thơ trữ tình Hoạt động 2: Vận dụng kĩ tư sáng tạo H: Tại nói tâm trạng nhân vật trữ tình thể qua cảm nhận thời Ngữ văn 11 (CT CB) Trường THPT Bến Hải - Có tài làm thơ mệnh danh bà chúa thơ Nôm - Hồ Xuân Hương thiên tài kì nữ đời lại gặp nhiều bất hạnh.(Con người vợ lẻ, tình duyên éo le, ngang trái.) b Sự nghiệp thơ văn: - Thơ Nôm: truyền tụng 40 - Tập thơ: Lưu Hương Kí (24 chữ Hán, 26 chữ Nơm - NT: Thơ bà mang p/c độc đáo:Thơ Hồ Xuân Hương thơ phụ nữ viết phụ nữ, trào phúng mà trữ tình, đậm chất dân gian từ đề tài, cảm hứng đến ngơn ngữ, hình tượng - ND: Thơ bà niềm cảm thông, khẳng định vẽ đẹp nhiều mặt khát vọng đòi quyền sống tự do, bình đẳng, khát vọng hạnh phúc, TY người phụ nữ Văn bản: * Đọc * Hoàn cảnh sáng tác: - Bài thơ sáng tác bà lấy chồng làm lẻ - Vị trí: thứ chùm thơ tự tình (3 bài) * Thể loại: thể thơ nôm Đường luật, thất ngôn bát cú II Đọc- hiểu văn bản: Hai câu đề: Năm học 2017 - 2018 Cao Thị Ánh Trường THPT Bến Hải gian , khơng gian, ý thức cảnh ngộ ? HS: Thảo luận, phát biểu GV: Nhận xét, bổ sung, giảng rõ Tiếng trống báo thời gian đêm tiếng trống tâm trạng Âm dồn dập diễn tả chờ đợi khắc khoải, thảng thôtx ngườ phụ nữ cảnh lẻ mọn chờ chồng đến với Nhưng cành chờ vô vọng - Thời gian: “đêm khuya”: gợi lên yên tĩnh, chứa đựng nỗi niềm tâm trạng hình người phụ nữ không ngủ - Không gian: rộng lớn, hoang vắng, văng vẳng tiếng trống canh → tĩnh mịch không gian quạnh hiu lòng người - Nhân vật trữ tình: đơn, lẻ loi, vừa buồn bã vừa lo âu, cảm nhận trôi chảy thời gian - Cách sử dụng từ ngữ: H: Giải nghĩa, phân tích động từ “trơ”? + “Trơ”: → thách thức kiên cường, HS: Thảo luận nhóm em, giải nghĩa bền bỉ → lĩnh GV: Bổ sung, đưa số thành ngữ để làm → Sự tủi phận, nỗi đau bẽ bàng rõ: Hồng nhan đa truân, hồng nhan bạc Hồ Xuân Hương mệnh → thật đáng thương cho người phụ nữ + “Cái hồng nhan”: rẻ rúng, tội nghiệp cảnh đời lẻ mọn, CD nói: “Tối sắc đẹp tối chị giữ lấy chồng - Đối lập: hồng nhan >< nước non → bé Chị cho manh chiếu nằm khơng nhà ngồi nhỏ, đơn độc Sáng sáng chị gọi hai Mau mau trở dậy băm bèo, thái khoai” HXH văng vào cảnh đời “Chém cha kiếp lấy chồng chung Kẻ đắp chăn bơng, kẻ lạnh lùng Năm mười họa hay Một tháng đơi lần có khơng” H: Qua việc phân tích, em thấy nữ sĩ HXH  Cảm giác cô đơn, lẻ loi trước vũ trụ hoàn cảnh thế nào? tủi hổ, bẽ bàng trước đời HS: Nhận xét GV: Kết luận: Nhân vật trữ tình h/cảnh: chờ mong chồng chồng không đến, hông phải lần mà nhiều lần thế, câu thơ thấm thía nỗi buồn tủi, phẫn uất.Lời tự tình thật chua chát đắng cay cho thân phận người phụ nữ, bộc lộ khao khát đến cháy bỏng hạnh phúc tuổi xuân H: Khi buồn tủi cô đơn người xưa thường Hai câu thực: “nâng chén tiêu sầu” Nỗi niềm tâm thi nhân có vơi bớt khơng tìm đến men rượu?Vì sao? - Cụm từ “say lại tỉnh”: vòng luẫn quẫn GV: Định hướng, gợi ý tình duyên → tìm đến rượu → uống - Cảnh nhà thơ ngồi uống rượu say say tỉnh trăng khuya gợi tâm gì? - Ẩn dụ “vầng trăng” đồng với nhân vật - Hình ảnh người uống rượu say lại trữ tình: trăng bóng xế, chưa tròn NVTT Ngữ văn 11 (CT CB) Năm học 2017 - 2018 Cao Thị Ánh tỉnh, vầng trăng bóng xế, huyết gợi điều gì? - NT tác giả sử dụng đây? HS: Làm việc cá nhân, phân tích GV: Thật nỗi niềm éo le: hương rượu để lại vị đắng chát, hương tình thoảng qua để lại phận hẩm duyên ôi H: Thiên nhiên tiếp tục cảm nhận nhân vật trữ tình Cũng giống câu 4, hai câu luận ngoại cảnh nội tâm Ai chứng minh điều đó? GV: Gợi ý HS: làm việc cá nhân, phân tích GV: Bổ sung, kết luận Qua cách dùng từ h/ảnh mạnh mẽ, táo bạo làm cho hình ảnh thiên nhiên trở nên sống động, cựa quậy, căng tràn sức sống, độc đáo sáng tạo nữ sĩ Hai câu thơ cho thấy đặc điểm cá tính, người Xuân Hương: lĩnh, mạnh mẽ, khơng chấp nhận hồn cảnh, số phận H: Hai câu kết thể tâm trạng tác giả? Tác giả diễn tả ntn tâm trạng đó? Cảm nhận em nỗi niềm Hồ Xuân Hương? HS: Thảo luận nhóm, cử đại diện trình bày GV: Nhận xét, giảng rõ - HXH ngán nỗi đời éo le, bạc bẽo Xuân xn lại, tạo hóa chơi vòng luẩn quẩn, mùa xuân trở lại mùa xuân mang theo sức sống, xinh tươi với người tuổi xuân qua không trở lại Mãnh tình san tí con viết từ tâm trạng mọt người mang thân làm lẻ lớn chút nỗi lòng người phụ nữ XHPK, với họ hạnh phúc chăn hẹp: vừa đau buồn, vừa thách thức, họ cố gắng rơi vào bi kịch → giá trị nhân văn tác phẩm HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP Vận dụng kĩ năng: định Ngữ văn 11 (CT CB) Trường THPT Bến Hải tuổi xuân trơi qua mà tình dun chưa trọn vẹn - NT: dùng từ tinh tế, giàu sắc thái biểu cảm, từ diễn tả hình ảnh, sử dụng phép đối  Nỗi xót xa, cay đắng cho duyên phận dở dang, lỡ làng Hai câu luận: - NT đảo ngữ: VN đứng trước CN: làm bật phẫn thiên nhiên người - Dùng động từ mạnh: + Xiên ngang + Đâm toạc Bướng bỉnh, ngang ngạnh - Sử dụng định ngữ, bổ ngữ: + Rêu đám Cảnh vật có sức sống + Đá  Tâm trạng phẫn uất trước đời Hai câu kết: - Từ ngữ: + Ngán: chán ngán, ngán ngẫm + Xuân: mùa xuân, tuổi xuân Lại1: thêm lần + Hai từ “lại”: Lại2: trở lại → luẫn quẫn tạo hóa tiếng thở dài, buông xuôi HXH - Thủ pháp NT: tăng tiến Mãnh tình → san → tí → con: nhấn mạnh nhỏ bé dần, làm cho nghịch cảnh éo le, xót xa  Bi kịch phụ nữ xã hội phong kiến Việt Nam III Tổng kết: Năm học 2017 - 2018 Cao Thị Ánh Trường THPT Bến Hải GV: Hướng dẫn HS tổng kết học phương diện NT- ND * Ghi nhớ: sgk HS tổng hợp sơ đồ Nghệ thuật: - Sử dụng từ ngữ độc đáo, sắc nhọn; tả cảnh sinh động; - Đưa ngôn ngữ đời thường vào thơ - Nghệ thuật đảo ngữ, tăng tiến sử dụng thành công Nội dung: Cô đơn, bẽ bàng Phẫn uất, phản kháng Bài thơ khẳng định tâm trạng HXH thể qua tâm trạng đầy bi kịch: vừa buồn tủi, phẫn uất trước tình cảnh éo le, Xót xa, cay đắng Ngán ngẫm, buông xuôi vừa cháy bỏng, vừa khao khát sống hạnh phúc HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG – MỞ RỢNG Qua thơ “Tự tình” anh/ chị hiểu rõ điều nữ sĩ Hồ Xuân Hương nói riêng người phụ nữ xưa nói chung ? V HƯỚNG DẪN HS TỰ HỌC HD học cũ: - Học thuộc lòng thơ - Nhận xét lĩnh Hồ Xuân Hương HD chuẩn bị mới: Câu cá mùa thu- Nguyễn Khuyến - Cảnh thu - Tình thu Ngữ văn 11 (CT CB) Năm học 2017 - 2018 Cao Thị Ánh Trường THPT Bến Hải Tiết thứ: 06 Ngày soạn: 16/09/2017 TÊN BÀI: CÂU CÁ MÙA THU (Nguyễn khuyến) I MỤC TIÊU Kiến thức: - Cảm nhận vẻ đẹp tranh mùa thu nông thôn đồng Bắc Bộ: - Tình yêu thiên nhiên đất nước tâm trạng tác giả - Sự tinh tế, tài hoà nghệ thuật tả cảnh cách sử dụng ngôn từ NK Kỹ năng: Rèn kỹ cảm nhận phân tích thơ Nơm Đường luật Phân tích, bình giảng thơ Thái độ: Bồi dưỡng lòng yêu q/hương, đất nước, trân trọng tài sáng tạo thơ Nôm NK Năng lực hướng tới - Năng lực thu thập thông tin liên quan đến văn - Năng lực giải đặt văn - Năng lực đọc - hiểu văn theo đặc trưng thể loại - Năng lực trình bày suy nghĩ, cảm nhận cá nhân ý nghĩa văn - Năng lực hợp tác trao đổi, thảo luận nội dung nghệ thuật văn - Năng lực cảm thụ văn học - Năng lực giao tiếp ngôn ngữ - Năng lực tư sáng tạo II PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC - Phương pháp: Đọc diễn cảm, giảng bình, đàm thoại, gợi mở - KTDH: động não- thảo luận nhóm III CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH * Giáo viên: SGK, SGV, Giáo án thiết kế, tranh ảnh Nguyễn khuyến, nghiên cứu thơ cổ thể, phân tích, bình giảng tác phẩm * Học sinh: Vở, soạn- sách giáo khoa IV TIẾN TRÌNH BÀI HỌC HOẠT ĐỢNG KHỞI ĐỢNG/ TẠO TÌNH HUỐNG - Giới thiệu số tranh ảnh nhà thơ Nguyễn Khuyến - Đặt vấn đề: Trong nhà thơ cổ điển Việt Nam, Nguyễn Khuyến mệnh danh nhà thơ làng cảnh Việt Nam Điều khơng thể TY thiên nhiên mà thể NT bậc thầy việc tả cảnh, tả tình HOẠT ĐỢNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS NỘI DUNG KIẾN THỨC Hoạt động 1: Vận dụng kĩ I Tìm hiểu chung: giao tiếp GV: Gọi HS đọc tiểu dẫn sgk Tác giả: Nguyễn Khuyến (1835- 1909) H: Dựa vào tiểu dẫn sgk, khái quát vài - Quê: Hoàng Xá- Ý Yên- Nam Định nét Nguyễn Khuyến? - Tên thật: Nguyễn Thắng HS: Làm việc cá nhân, khái quát - Học giỏi song đường học vấn gặp Ngữ văn 11 (CT CB) Năm học 2017 - 2018 Cao Thị Ánh Trường THPT Bến Hải GV: Bổ sung, kết luận NK xuất thân gia đình nhà Nho nghèo, sống chủ yếu nơng thơn, gắn bó mật thiết với làng q mà ơng viết nông thôn, viết làng quê chân thành, tha thiết NK tri thức tài năng, sống bạch, gần gủi với ND, có nhìn đơn hậu với TN, cảnh vật người làng quê nhiều lận đận - Từ 1864- 1871 ông đỗ kì thi: thi Hương, thi Hội, thi Đình nên từ người gọi ơng Tam Ngun n Đỗ - Nguyễn Khuyến bậc túc nho tài năng, có cốt cách cao, có lòng u nước thương dân bất lực trước thời - Được mệnh danh “nhà thơ dân tình làng cảnh Việt Nam GV đọc mẫu định hướng cách đọc Tác phẩm Bài thơ cần đọc với giọng chậm, nhẹ a Đọc: nhàng, trầm tĩnh Ngắt nhịp chủ yếu 2/2/3 b Thể loại: Thất ngôn bát cú Đường luật (hoặc 4/3) c Vị trí: nằm chùm thơ thu HS đọc Hoạt động 2: Vận dụng kĩ tư II Đọc- hiểu chi tiết: sáng tạo H: Điểm nhìn cảnh thu tác giả có Cảnh thu qua cách miêu tả Nguyễn đặc sắc? Từ điểm nhìn tác giả bao Khuyến: quát cảnh thu ntn? * Điểm nhìn: + Từ gần đến cao, xa HS: Đọc thơ để xác định điểm nhìn, + Từ cao, xa đến gần nhận xét bao quát cảnh thu  không gian mùa thu, cảnh sắc màu thu GV: Nhận xét, giảng rõ mở nhiều hướng Nếu “Thu vịnh” cảnh thu mở đón nhận từ cao, xa đến gần “Thu điếu” cảnh thu lại mở nhiều hướng thật sinh động: từ thuyền câu, nhìn mặt ao, nhìn lên bầu trời, nhìn tới ngỏ trúc, lại với ao thu thuyền câu H: Những từ ngữ, hình ảnh gợi lên * Vẻ đẹp tranh thu: nét riêng cảnh sắc mùa thu? - Khí thu: ao thu lạnh lẽo, nước veo, Hãy cho biết mùa thu miền q sóng biếc, gợn tí, vàng, trời xah nào? ngắt  se lạnh, lành, dịu nhẹ HS: Làm việc cá nhân, phân tích phát biểu - Màu sắc: + Nước GV: Đánh giá phân tích cụ thể + Sóng biếc Xuân Diệu có ý kiến nhận xét tranh + Trời xanh ngắt thu sau: cảnh thu “câu cá mùa thu”  hình ảnh gần gũi, bình dị, chân thực, mộc mạc điển hình cho mùa thu làng - Đường nét, chuyển động: cảnh VN mà cụ thể mùa thu đồng + Sóng “hơi gợn tí” Bắc bộ, hồn dẫn dã gợi lên từ + Lá vàng “khẽ đưa vèo” khung ao hẹp, từ cánh bèo, từ ngỏ trúc quanh + Tầng mây “lơ lững” co, đặc biệt hòa phối màu sắc: xanh ao,  mảnh mai, tinh tế xanh bờ, xanh sóng, xanh trời, xanh tre, xanh - Hòa sắc: màu xanh xen lẫn màu vàng bèo có màu vàng đâm ngang thu bị rơi  khơng khí mùa thu dịu nhẹ, sơ H: Em có nhận xét khơng gian nét riêng cảnh thu làng quê Bắc Ngữ văn 11 (CT CB) Năm học 2017 - 2018 Cao Thị Ánh câu cá mùa thu? GV: Gợi ý - Sự chuyển động - Điểm nhìn HS: Thảo luận, cử đại diện trình bày GV: Nhận xét, bình Cảnh “Câu cá mùa thu” cảnh đẹp tĩnh lặng đượm buồn, nhà thơ có s/tạo lựa chọn từ ngữ để làm bật không gian ấy: nước nước trong, nước nước chuyển động, ngưng động, dừng lại, “hơi gợn tí” có xao động khẽ, “đưa vèo” “bay vèo” để gợi chậm chạp Vì nên ta thấy tranh có chuyển động có tần số khơng đáng kể nên tạo tĩnh lặng không gian H: Không gian tĩnh lặng “câu cá mùa thu” góp phần diễn tả tâm trạng tác giả? HS: Nhận xét, phân tích chi tiết để làm rõ GV: Bổ sung, kết luận - Tâm cảnh nhà thơ tĩnh lặng tuyệt đối: thể qua việc cảm nhận độ nước, gợn tí sóng, độ khẽ đặc biệt âm cá đớp mồi - Nỗi cô quạnh, uẩn khúc, bế tắc, bất mãn thi nhân: thể qua se lạnh, vắng vẽ mùa thu, lạnh tận đáy lòng người hết lòng yêu nước lại phải đối diện với cảnh nước nhà tan, nhân dân sống cảnh loạn li mà khơng làm + Cơ đồ nhà Nguyễn sụp đổ giấc mơ trị quốc, bình thiên hạ ông không thực + Các p/trào u nước bị dập tắt, ơng bất lực khơng làm để thay đổi thời ông người tri thức… HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP Vận dụng kĩ tự nhận thức H: Qua việc phân tích thơ, em nhận xét thành công mặt nghệ Ngữ văn 11 (CT CB) Trường THPT Bến Hải - Đặc biệt: cá đâu đớp động chân bèo  làm tăng yên ắng, tĩnh mịch, tác giả lấy động tả tĩnh  Với nghệ thuật lấy động tả tĩnh, sử dụng từ ngữ tinh tế, cách gieo vần độc đáo, tác giả làm bật tranh mùa thu thơ mộng, trữ tình đượm buồn, mang đặc trưng mùa thu ĐBBB  Tình yêu thiên nhiên, quê hương, đất nước Tình thu “Câu cá mùa thu”: - Cảm nhận nỗi lòng quạnh, buồn xa vắng trươc thay đổi qua nhanh thời - Sử dụng gam màu lạnh (sắc xanh)  Tâm rạng cô đơn, lạnh lẽo cõi lòng - Sự quạnh, đơn cơi, xót xa, khắc khoải chưa tìm người chí hướng  nỗi đau nước  Với tình thu ấy, ta thấy Nguyễn Khuyến có tâm hồn gắn bó với thiên nhiên, đất nước, có lòng u nước thầm kín khơng phần sâu sắc * Câu cá không tâm vào việc câu cá, mong ước sống khác tốt đẹp hơn, nhàn thân không nhàn tâm III Tổng kết Thành công nghệ thuật: - Cách gieo vần “eo”: không gian thu bị thu Năm học 2017 - 2018 Cao Thị Ánh Trường THPT Bến Hải thuật thơ? HS: Nêu thành công NT nhận xét GV: giảng rõ, kết luận hẹp dần - Ngôn ngữ sáng giàu sắc thái biểu đạt - Lấy động để tả tĩnh - Vượt lên hình thức ước lệ nói mùa thu - Vận dụng tài tình NT đối - Bút pháp lấy động tả tĩnh, lấy cảnh tả tình Ý nghĩa văn bản: Vẻ đẹp tranh mùa thu, Ty thiên nhiên, đất nước tâm trạng thời tác giả HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG – MỞ RỢNG Có ý kiến cho hình ảnh mùa thu thơ điển hình cho mùa thu đồng Bắc Bộ Anh/ chị làm rõ GV định hướng giúp HS suy nghĩ trả lời V HƯỚNG DẪN HS TỰ HỌC HD học cũ: - Học thuộc lòng thơ - Theo Xuân Diệu, thơ chữ Nôm Nguyễn Khuyến, Thu điếu “điển hình cả” Anh (chị) làm sáng tỏ ý kiến trên? HD chuẩn bị mới: Phân tích đề lập dàn ý văn nghị luận - Tìm số đề nghị luận xã hội - Tập phân tích đề, lập dàn ý Ngữ văn 11 (CT CB) Năm học 2017 - 2018 ... quanh + Tầng mây “lơ lững” co, đặc biệt hòa phối màu sắc: xanh ao,  mảnh mai, tinh tế xanh bờ, xanh sóng, xanh trời, xanh tre, xanh - Hòa sắc: màu xanh xen lẫn màu vàng bèo có màu vàng đâm ngang... 02 04 Số điểm: 0 .5 0 .5 1.0 8.0 10.0 Tỷ lệ: 5% 5% 10% 80% 100% V BIÊN SOẠN CÂU HỎI THEO MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA BÀI VIẾT SỐ I MƠN NGỮ VĂN 11 Thời gian: 90 phút (khơng kể thời gian giao đề) Phần 1:... - Thời gian: “đêm khuya”: gợi lên yên tĩnh, chứa đựng nỗi niềm tâm trạng hình người phụ nữ không ngủ - Không gian: rộng lớn, hoang vắng, văng vẳng tiếng trống canh → tĩnh mịch không gian quạnh
- Xem thêm -

Xem thêm: GIAO AN 12 ngu van MOI 5 HOAT DONG PHAT TRIEN NL PC, GIAO AN 12 ngu van MOI 5 HOAT DONG PHAT TRIEN NL PC

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay