Bài tập nhóm về quy định về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

26 12 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2018, 10:54

Tác giả: Nguyễn Ngọc Ánh Thị Thanh TúBùi Thị Ngọc HuyềnNguyễn Khánh LinhNguyễn Xuân ĐìnhGiáo viên hướng dẫn: PGS TS oãn Hồng NhungGiấy chứng nhận quyền sử dụng đất là giấy chứng nhận do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp cho người sử dụng đất để bảo hộ quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng đất; là căn cứ để giải quyết các tranh chấp về đất đai; là cơ sở để Nhà nước bồi thường khi giải phóng mặt bằng. Trước tầm quan trọng đó của giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Nhà nước đã quy định cụ thể và chi tiết về những trường hợp được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cũng như thẩm quyền cấp và trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các đối tượng sử dụng đất.Tuy nhiên trong thực tế, việc triển khai thực hiện Luật đất đai, Nghị định và các thông tư hướng dẫn còn gặp nhiều vấn đề phức tạp: người dân không muốn nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hay cơ quan Nhà nước cấp giấy không đúng thẩm quyền. Chính tình trạng đó đã làm cho hoạt động quản lý Nhà nước về đất đai gặp khó khăn và không mang lại hiệu quả cao. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng đó không chỉ xuất phát từ phía người dân mà còn liên quan đến trách nhiệm của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Vậy cần phải làm gì để nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý của Nhà nước về đất đai trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người sử dụng đất? Một trong những giải pháp tốt nhất là nâng cao hiểu biết của người dân về quyền và nghĩa vụ của mình khi được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cũng như quy trình của việc cấp giấy chứng nhận. Vì thế, nhóm làm bài tiểu luận với tiều đề “Pháp luật về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại Việt Nam” với mục đích mang lại hiểu biết đáng kể cho người dân để tránh những trường hợp đáng tiếc xảy ra. ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI KHOA LUẬT CHUYÊN ĐỀ: Pháp luật cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Nhóm 3: Nguyễn Thị Thanh Tú Bùi Thị Ngọc Huyền Nguyễn Khánh Linh Nguyễn Ngọc Ánh Nguyễn Xuân Đình Số điện thoại: 0988600260 Email:tuthanh1996@gmail.co m 14061552 14060032 14061515 14061555 14060013 Giáo viên hướng dẫn: PGS.TS Dỗn Thị Hồng Nhung Niên khóa: QHL2014 1 Mở đầu Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giấy chứng nhận quan Nhà nước có thẩm quyền cấp cho người sử dụng đất để bảo hộ quyền lợi ích hợp pháp người sử dụng đất; để giải tranh chấp đất đai; sở để Nhà nước bồi thường giải phóng mặt Trước tầm quan trọng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Nhà nước quy định cụ thể chi tiết trường hợp cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thẩm quyền cấp trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho đối tượng sử dụng đất.Tuy nhiên thực tế, việc triển khai thực Luật đất đai, Nghị định thơng tư hướng dẫn gặp nhiều vấn đề phức tạp: người dân không muốn nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hay quan Nhà nước cấp giấy khơng thẩm quyền Chính tình trạng làm cho hoạt động quản lý Nhà nước đất đai gặp khó khăn khơng mang lại hiệu cao Nguyên nhân dẫn đến tình trạng khơng xuất phát từ phía người dân mà liên quan đến trách nhiệm quan Nhà nước có thẩm quyền Vậy cần phải làm để nâng cao hiệu hoạt động quản lý Nhà nước đất đai việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người sử dụng đất? Một giải pháp tốt nâng cao hiểu biết người dân quyền nghĩa vụ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quy trình việc cấp giấy chứng nhận Vì thế, nhóm làm tiểu luận với tiều đề “Pháp luật cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Việt Nam” với mục đích mang lại hiểu biết đáng kể cho người dân để tránh trường hợp đáng tiếc xảy 2 MỤC LỤC MỞ ĐẦU CHƯƠNG : CƠ SỞ PHÁP LÝ VÀ GIẢI THÍCH MỘT SỐ THUẬT NGỮ 1.1 Cơ sở pháp lý chuyên đề 1.2 Giải thích số thuật ngữ CHƯƠNG 2: NHỮNG QUY ĐỊNH VỀ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT 2.1 Nguyên tắc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 2.2.Đối tượng cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 2.3.Thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 11 2.4.Đính giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 12 2.5.Quyền nghĩa vụ người cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 13 CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT 3.1.Những ưu điểm việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 15 3.2.Một số hạn chế việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 15 PHỤ LỤC I: MẤU GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐÁT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT PHỤ LỤC II: MẤU GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐÁT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT 16 17 TIỂU KẾT 20 3 22 4 Danh mục viết tắt GCNQSDĐ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất UBND Ủy ban nhân dân 5 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ PHÁP LÝ VÀ GIẢI THÍCH MỘT SỐ THUẬT NGỮ 1.1 Cơ sở pháp lý chuyên đề _Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 _Luật Đất đai Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thơng qua ngày 29 tháng 11 năm 2013 _ Nghị định Số: 43/2014/NĐ-CP QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT ĐẤT ĐAI 1.2 Giải thích số thuật ngữ _ Thửa đất phần diện tích đất giới hạn ranh giới xác định thực địa mô tả hồ sơ _Bản đồ địa đồ thể đất yếu tố địa lý có liên quan, lập theo đơn vị hành xã, phường, thị trấn, quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận _Bản đồ trạng sử dụng đất đồ thể phân bố loại đất thời điểm xác định, lập theo đơn vị hành _ Nhà nước giao quyền sử dụng đất (sau gọi Nhà nước giao đất) việc Nhà nước ban hành định giao đất để trao quyền sử dụng đất cho đối tượng có nhu cầu sử dụng đất _Nhà nước cho thuê quyền sử dụng đất (sau gọi Nhà nước cho thuê đất) việc Nhà nước định trao quyền sử dụng đất cho đối tượng có nhu cầu sử dụng đất thông qua hợp đồng cho thuê quyền sử dụng đất Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất việc Nhà nước trao quyền sử dụng đất cho người sử dụng đất ổn định mà khơng có nguồn gốc, Nhà nước giao đất, cho thuê 6 đất thông qua việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đất xác định _Đăng ký đất đai, nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất việc kê khai ghi nhận tình trạng pháp lý quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất quyền quản lý đất đất vào hồ sơ địa _Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất chứng thư pháp lý để Nhà nước xác nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất hợp pháp người có quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà quyền sở hữu tài sản khác gắn liền với đất _Giá đất giá trị quyền sử dụng đất tính đơn vị diện tích đất _Giá trị quyền sử dụng đất giá trị tiền quyền sử dụng đất diện tích đất xác định thời hạn sử dụng đất xác định _Tiền sử dụng đất số tiền mà người sử dụng đất phải trả cho Nhà nước Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, cơng nhận quyền sử dụng đất CHƯƠNG 2: NHỮNG QUY ĐỊNH VỀ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Điều 97 quy định Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất: 1, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất cấp cho người có quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu tài sản khác gắn liền với đất theo loại mẫu thống nước Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường quy định cụ thể Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất 2, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà quyền sử dụng đất ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu cơng trình xây dựng cấp theo quy định pháp luật đất đai, pháp luật nhà ở, pháp luật xây dựng trước ngày 10 tháng 12 năm 2009 có giá trị pháp lý đổi sang Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất; trường hợp người cấp Giấy chứng nhận trước ngày 10 tháng 12 năm 2009 có nhu cầu cấp đổi đổi sang Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất theo quy định Luật 7 2.1 Nguyên tắc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Gồm có nguyên tắc quy định Điều 98 Luật đất đai 2013 Một là, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất cấp theo đất Trường hợp người sử dụng đất sử dụng nhiều đất nông nghiệp xã, phường, thị trấn mà có yêu cầu cấp GCNQSDĐ chung cho đất  Thuận lợi cho người dân việc quản lý mảnh đất giấy chứng nhận Tuy lại gây khó khăn cho quan quản lý Hai là, đất có nhiều người chung quyền sử dụng đất, nhiều người sở hữu chung nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất phải ghi đầy đủ tên người có chung quyền sử dụng đất, người sở hữu chung nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất cấp cho người 01 Giấy chứng nhận; trường hợp chủ sử dụng, chủ sở hữu có u cầu cấp chung Giấy chứng nhận trao cho người đại diện  Bảo đảm quyền lợi tất người chung quyền Ba là, người sử dụng đất, chủ sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất nhận Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất sau hoàn thành nghĩa vụ tài theo quy định pháp luật Trường hợp người sử dụng đất, chủ sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất không thuộc đối tượng phải thực nghĩa vụ tài miễn, ghi nợ nghĩa vụ tài trường hợp thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm nhận Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất sau quan có thẩm quyền cấp Bốn là, trường hợp quyền sử dụng đất quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất tài sản chung vợ chồng phải ghi họ, tên vợ họ, tên chồng vào Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất, trừ trường hợp vợ chồng có thỏa thuận ghi tên người Trường hợp quyền sử dụng đất quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất tài sản chung vợ chồng mà Giấy chứng nhận cấp ghi họ, tên vợ chồng cấp đổi sang Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất để ghi họ, tên vợ họ, tên chồng có yêu cầu 8  Đảm bảo quyền lợi bên vợ, chồng; giúp cho việc giải vấn đề tài sản có bất đồng bên Điều phần đề cao vai trò phụ nữ, tránh thiệt thòi sau ly cho người phụ nữ trước Năm là, trường hợp có chênh lệch diện tích số liệu đo đạc thực tế với số liệu ghi giấy tờ quy định Điều 100 Luật Giấy chứng nhận cấp mà ranh giới đất sử dụng không thay đổi so với ranh giới đất thời điểm có giấy tờ quyền sử dụng đất, khơng có tranh chấp với người sử dụng đất liền kề cấp cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất diện tích đất xác định theo số liệu đo đạc thực tế Người sử dụng đất nộp tiền sử dụng đất phần diện tích chênh lệch nhiều có Trường hợp đo đạc lại mà ranh giới đất có thay đổi so với ranh giới đất thời điểm có giấy tờ quyền sử dụng đất diện tích đất đo đạc thực tế nhiều diện tích ghi giấy tờ quyền sử dụng đất phần diện tích chênh lệch nhiều (nếu có) xem xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất theo quy định Điều 99 Luật  Đoạn khoản giúp cho người sử dụng đất không gặp khó khăn diện tích đất tăng thêm, lại gây khó khăn cho cơng việc đo đạc quan có thẩm quyền người dân ln muốn theo chiều có lợi cho nên họ gây khó khăn cho cơng tác đo đạc (khi sử dụng hay xin cấp GCNQSDĐ muốn dựa số liệu lớn đến nộp tiền sử dụng đất lại muốn dựa vào số liệu nhỏ hơn) 2.2 Đối tượng điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất - Đối tượng điều kiện cấp GCNQSDĐ quy định Điều 99, 100, 101, 102 Luật đất đai 2013 Mợt là, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư sử dụng đất có giấy tờ quyền sử dụng đất Hai là, hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất mà khơng có giấy tờ quyền sử dụng đất Ba là, tổ chức, sở tôn giáo sử dụng đất - Cụ thể: Điều 99 (Luật đất đai 2013) Trường hợp sử dụng đất cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất 1, Nhà nước cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất cho trường hợp sau đây: 9 a) Người sử dụng đất có đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất theo quy định điều 100, 101 102 Luật này; b) Người Nhà nước giao đất, cho thuê đất từ sau ngày Luật có hiệu lực thi hành; c) Người chuyển đổi, nhận chuyển nhượng, thừa kế, nhận tặng cho quyền sử dụng đất, nhận góp vốn quyền sử dụng đất; người nhận quyền sử dụng đất xử lý hợp đồng chấp quyền sử dụng đất để thu hồi nợ; d) Người sử dụng đất theo kết hòa giải thành tranh chấp đất đai; theo án định Tòa án nhân dân, định thi hành án quan thi hành án định giải tranh chấp, khiếu nại, tố cáo đất đai quan nhà nước có thẩm quyền thi hành; đ) Người trúng đấu giá quyền sử dụng đất; e) Người sử dụng đất khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế; g) Người mua nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất; h) Người Nhà nước lý, hóa giá nhà gắn liền với đất ở; người mua nhà thuộc sở hữu nhà nước; i) Người sử dụng đất tách thửa, hợp thửa; nhóm người sử dụng đất thành viên hộ gia đình, hai vợ chồng, tổ chức sử dụng đất chia tách, hợp quyền sử dụng đất có; k) Người sử dụng đất đề nghị cấp đổi cấp lại Giấy chứng nhận bị 2, Chính phủ quy định chi tiết Điều Điều 100 Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư sử dụng đất có giấy tờ quyền sử dụng đất 1, Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất ổn định mà có loại giấy tờ sau cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất nộp tiền sử dụng đất: a) Những giấy tờ quyền sử dụng đất trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 quan có thẩm quyền cấp q trình thực sách đất đai Nhà nước Việt Nam 10 10 5, Cộng đồng dân cư sử dụng đất có cơng trình đình, đền, miếu, am, từ đường, nhà thờ họ; đất nông nghiệp quy định khoản Điều 131 Luật đất khơng có tranh chấp, Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất xác nhận đất sử dụng chung cho cộng đồng cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất Điều 101 Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất mà khơng có giấy tờ quyền sử dụng đất 1, Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất trước ngày Luật có hiệu lực thi hành mà khơng có giấy tờ quy định Điều 100 Luật này, có hộ thường trú địa phương trực tiếp sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất xác nhận người sử dụng đất ổn định, khơng có tranh chấp cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất nộp tiền sử dụng đất 2, Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất khơng có giấy tờ quy định Điều 100 Luật đất sử dụng ổn định từ trước ngày 01 tháng năm 2004 không vi phạm pháp luật đất đai, Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận đất khơng có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt nơi có quy hoạch cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất 3, Chính phủ quy định chi tiết Điều Điều 102 Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất cho tổ chức, sở tôn giáo sử dụng đất 1, Tổ chức sử dụng đất cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất phần diện tích đất sử dụng mục đích 2, Phần diện tích đất mà tổ chức sử dụng không cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất giải sau: a) Nhà nước thu hồi phần diện tích đất khơng sử dụng, sử dụng khơng mục đích, cho mượn, cho thuê trái pháp luật, diện tích đất để bị lấn, bị chiếm; b) Tổ chức phải bàn giao phần diện tích sử dụng làm đất cho Ủy ban nhân dân cấp huyện để quản lý; trường hợp đất phù hợp với quy hoạch sử dụng đất quan 12 12 nhà nước có thẩm quyền phê duyệt người sử dụng đất cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất; trường hợp doanh nghiệp nhà nước sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối Nhà nước giao đất mà doanh nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng phần quỹ đất làm đất trước ngày 01 tháng năm 2004 phải lập phương án bố trí lại diện tích đất thành khu dân cư trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi có đất phê duyệt trước bàn giao cho địa phương quản lý 3, Đối với tổ chức sử dụng đất thuộc trường hợp Nhà nước cho thuê đất quy định Điều 56 Luật quan quản lý đất đai cấp tỉnh làm thủ tục ký hợp đồng thuê đất trước cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất 4, Cơ sở tôn giáo sử dụng đất cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất có đủ điều kiện sau đây: a) Được Nhà nước cho phép hoạt động; b) Khơng có tranh chấp; c) Khơng phải đất nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho sau ngày 01 tháng năm 2004 5, Chính phủ quy định chi tiết Điều 2.3 Thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Luật đất đai năm 2013 quy định thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất cho tổ chức, sở tôn giáo; người Việt Nam định cư nước ngồi, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước thực dự án đầu tư; tổ chức nước ngồi có chức ngoại giao Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ủy quyền cho quan tài nguyên môi trường cấp cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư nước sở hữu nhà gắn liền với quyền sử dụng đất Việt Nam 13 13 Cơ quan cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất người sử dụng đất thực quyền người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất, cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận - Đối với địa phương thành lập Văn phòng đăng ký đất đai theo quy định Khoản Điều Nghị định Số: 43/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành số điều luật đất đai Sở Tài nguyên Môi trường cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất cho người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất cấp Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng, trường hợp sau: + Khi người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản thực quyền người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất mà phải cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất; + Cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu cơng trình xây dựng - Đối với địa phương chưa thành lập Văn phòng đăng ký đất đai theo quy định Khoản Điều Nghị định việc cấp Giấy chứng nhận cho trường hợp quy định Khoản Điều thực sau: + Sở Tài nguyên Môi trường cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất cho tổ chức, sở tôn giáo; người Việt Nam định cư nước thực dự án đầu tư; tổ chức, cá nhân nước ngoài; doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngồi; + Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư nước sở hữu nhà gắn liền với quyền sử dụng đất Việt Nam - Bộ Tài nguyên Môi trường quy định trường hợp cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất thực đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất việc xác nhận thay đổi vào Giấy chứng nhận cấp Từ thấy loại đất chủ thể cụ thể phân định rõ ràng thẩm quyền cấp GCNQSDĐ khác tạo nên quán công tác quản lý đất đai Nhà nước.1 2.4.Đính giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Tìm hiểu Pháp luật cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất qua thực tiễn thi hành quận Đống Đa- Thành phố Hà Nội – PGS.TS.Doãn Thị Hồng Nhung chủ biên 14 14 Thứ nhất, quy định Đính Giấy chứng nhận cấp: Tại Khoản 1, Điều 106 Luật Đất đai 2013 quy định: Cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận có trách nhiệm đính Giấy chứng nhận cấp có sai sót trường hợp sau đây: a) Có sai sót thơng tin tên gọi, giấy tờ pháp nhân nhân thân, địa người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất so với giấy tờ pháp nhân nhân thân thời điểm cấp Giấy chứng nhận người đó; b) Có sai sót thơng tin đất, tài sản gắn liền với đất so với hồ sơ kê khai đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất quan đăng ký đất đai kiểm tra xác nhận.” Thứ hai, Hồ sơ đề nghị đính chính: - Đơn đề nghị đính nội dung sai sót (đối với trường hợp sai sót lỗi người sử dụng đất); - Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất cấp (bản chính); - Sổ hộ gia đình (bản sao); - Chứng minh nhân dân chủ hộ (bản sao) Thứ ba, Về thủ tục Đính Khoản Điều 86 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP quy định: “Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất nộp Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu cơng trình xây dựng cấp có sai sót cho Văn phòng đăng ký đất đai để đính Trường hợp sai sót lỗi người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phải có đơn đề nghị để đính Trường hợp Văn phòng đăng ký đất đai phát Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu cơng trình xây dựng cấp có sai sót thơng báo cho người sử dụng đất biết yêu cầu người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất nộp Giấy chứng nhận cấp để thực đính chính.” 15 15 Như vậy, phát phần tên chủ sử dụng đất có sai sót gia đình bạn nộp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Văn phòng đăng ký đất đai để tiến hành đính Và thời gian giải không 10 ngày kể từ nhận đủ hồ sơ hợp lệ 2.5 Quyền nghĩa vụ người cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Khi nhà nước giao đất, cho thuê đất người sử dụng đất phải thực nghĩa vụ tài mà Luật đất đai 2013 quy định: Mợt là, khoản tài đất: Theo quy định Điều 107 – Luật đất đai 2013, đưa khoản tài mà người sử dụng đất phải có nghĩa vụ thực quan nhà nước Đối với hình thức sử dụng đất khác có khoản tài định Khoản tài cơng cụ đảm bảo việc sử dụng đất cách hiệu người sử dụng đất: - Tiền sử dụng đất Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất mà phải nộp tiền sử dụng đất; - Tiền thuê đất Nhà nước cho thuê; - Thuế sử dụng đất; - Thuế thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất; - Tiền thu từ việc xử phạt vi phạm pháp luật đất đai; - Tiền bồi thường cho Nhà nước gây thiệt hại quản lý sử dụng đất đai; - Phí lệ phí quản lý, sử dụng đất đai Hai là, thời điểm tính tiền sử dụng đất, thuê đất: Thời điểm tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất thời điểm Nhà nước định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, cơng nhận quyền sử dụng đất (Căn Điều 108 – Luật đất đai 2013) Ba là, hình thức nộp: Nhà nước thuê đất, sửu dụng đất theo hình thức thực nghĩa vụ tài theo nghĩa vụ Có hai hình thức sau đây: 16 16 - Nộp tiền sử dụng đất, thuê đất năm - Nộp tiền sử dụng đất, thuê đất lần Bốn là, trường hợp miễn, trừ tiền thuê đất, sử dụng đất: Căn điều 110 – Luật đất đai 2013: - Sử dụng đất vào mục đích sản xuất, kinh doanh thuộc lĩnh vực ưu đãi đầu tư địa bàn ưu đãi đầu tư theo quy định pháp luật đầu tư, trừ dự án đầu tư xây dựng nhà thương mại; - Sử dụng đất để thực sách nhà ở, đất người có cơng với cách mạng, hộ gia đình nghèo; hộ gia đình, cá nhân dân tộc thiểu số vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, vùng biên giới, hải đảo; sử dụng đất để xây dựng nhà xã hội theo quy định pháp luật nhà ở; đất cho người phải di dời Nhà nước thu hồi đất có nguy đe dọa tính mạng người; - Sử dụng đất sản xuất nông nghiệp hộ gia đình, cá nhân dân tộc thiểu số; - Sử dụng đất xây dựng cơng trình nghiệp tổ chức nghiệp công lập; - Đất xây dựng kết cấu hạ tầng cảng hàng không, sân bay; đất xây dựng sở, cơng trình cung cấp dịch vụ hàng không; - Sử dụng đất làm mặt xây dựng trụ sở, sân phơi, nhà kho; xây dựng sở dịch vụ trực tiếp phục vụ sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối hợp tác xã nông nghiệp; - Các trường hợp khác theo quy định Chính phủ Các trường hợp miễn, trừ tiền thuê đất sử dụng đất không nhiều khái quát hết trường hợp Đảm bảo cho nhu cầu sử dụng đất cá nhân, tổ chức đảm bảo việc sử dụng đất cách hiệu Các khoản tài nghĩa vụ người sử dụng đất, nguồn thu cho ngân sách nhà nước, cá nhân, tổ chức sử dụng đất phải thực nghĩa vụ cách nghiêm túc nhất, đồng thời quan có thẩm quyền tiến hành thu đối tượng thời điểm CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT 17 17 3.1.Những ưu điểm việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Hiện với hoàn thiện hệ thống pháp luật đất đai, công tác quản lý Nhà nước đất đai ngày hoàn thiện Việc cấp giấy chứng nhận biện pháp quan trọng không công tác quản lý Nhà nước mà đảm bảo lợi ích hợp pháp từ phía người sử dụng đất Thực tế cho thấy việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có bước tiến sau: 3.1.1 Về phía nhà nước - Luật đất đai năm 2003 mở rộng thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho UBND cấp huyện UBND cấp tỉnh uỷ quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho quan quản lý đất đai cấp Tiếp Luật đất đai 2013 tiếp tục mở rộng thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quy định UBND cấp tỉnh ủy quyền cho quan Tài nguyên môi trường cấp cấp giấy chứng nhận mà không yêu cầu phải quy định điều kiện ủy quyền quy định Luật Đất đai năm 2003 Đây quy định nhằm làm giảm ách tắc thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đảm bảo tính kịp thời q trình giải công việc cho người dân - Quy định cụ thể trường hợp quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận cấp, đính thu hồi Giấy chứng nhận, bổ sung quy định không thu hồi Giấy chứng nhận cấp trái pháp luật trường hợp người cấp Giấy chứng nhận đó thực chuyển quyền theo quy định pháp luật đất đai - Cơ quan quản lý sử dụng sổ Địa ghi nhận tình trạng pháp lý quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất quyền quản lý đất đất mà ghi nhận quyền sử dụng đất hợp pháp đất Trường hợp có tên sổ Địa lập theo trường hợp thực đăng ký đất đai chưa phải đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận Khác với quy định lập sổ sổ Địa theo Luật Đất 2003, có tên sổ Địa trường hợp cấp Giấy chứng nhận - Về thủ tục hành công tác cấp giấy chứng nhận dần đơn giản hố, minh bạch hóa, ngày đẩy mạnh chế “một cửa”, niêm yết cơng khai trình tự, thủ tục giải quyết, loại lệ phí trụ sở quan làm việc Bổ sung quy định hình thức đăng ký điện tử: đăng ký điện tử có giá trị pháp lý hình thức đăng ký giấy, việc thực đăng ký hình thức điện tử thực sau hoàn thiện sở liệu đất đai Nhờ minh bạch hoá, đơn giản hoá áp dụng cơng nghệ thơng tin vào thủ tục hành góp phần giảm phiền phức cho người dân, hạn chế hách dịch, cửa quyền, tệ tham nhũng, nhũng nhiễu người dân 3.1.2 Về phía người dân 18 18 - Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất “chứng thư pháp lý”, sở pháp lý đảm bảo cho quyền lợi người sử dụng đất, xác lập quyền sử dụng đất họ, phù hợp với mong muốn yêu cầu người sử dụng đất, tạo điều kiện tâm lý cho người sử dụng đất sử dụng đất lâu dài, ổn định, yên tâm sản xuất, kinh doanh mảnh đất - Việc đăng ký cấp giấy chứng nhận người sử dụng đất người giao đất để quản lý bắt buộc, đăng ký quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất thực theo yêu cầu chủ sở hữu Quy định phù hợp với mục đích đăng ký để “ghi nhận tình trạng pháp lý quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất quyền quản lý đất đất vào hồ sơ địa chính” mà khơng phải “ghi nhận quyền sử dụng đất hợp pháp nhằm xác lập quyền nghĩa vụ người sử dụng đất” trước đây; đảm bảo công tác quản lý nhà nước lợi ích hợp pháp người sử dụng đất - Có thể cấp giấy chứng nhận khơng có giấy tờ quyền sử dụng đất Theo đó, hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất trước ngày 1/7/2014 mà khơng có giấy tờ luật quy định cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất nộp tiền sử dụng đất Đối với hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất khơng có giấy tờ theo quy định đất sử dụng ổn định từ trước ngày 1/7/2014 không vi phạm pháp luật đất đai, Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận đất phù hợp với quy hoạch sử dụng cấp giấy chứng nhận - Các trường hợp kê khai đăng ký đýợc ghi vŕo sổ địa chính, khơng đủ điều kiện định cấp Giấy chứng nhận tạm thời sử dụng Nhà nước có định xử lý - Quy định trường hợp quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất tài sản chung nhiều người cấp người Giấy chứng nhận ghi đầy đủ tên người có chung quyền sử dụng đất, người sở hữu chung nhà tài sản gắn liền với đất cấp chung Giấy chứng nhận trao cho người đại diện Trường hợp tài sản chung vợ chồng Giấy chứng nhận ghi họ, tên vợ họ, tên chồng Đây quy định nhằm đảm bảo quyền lợi cho người sở hữu tài sản chung quyền sử dụng đất - Các nơi đình, đền, miếu, am, từ đường, nhà thờ họ Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận đất sử dụng chung cho cộng đồng dân cư, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất Quy định phù hợp với tập quán người Việt coi nơi nơi thờ tự chung, tài sản chung, quản lý, sử dụng, định đoạt lợi ích chung 19 19 - Người sử dụng đất sử dụng nhiều đất nông nghiệp xã, phường, thị trấn mà có yêu cầu cấp giấy chứng nhận chung cho đất 3.2.Một số hạn chế việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Nhìn chung việc cấp giấy chứng nhận đạt nhiều kết tốt, song thực tế nhiều bất cập, yếu công tác thực hiện: - Một yếu tình hình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chưa thật tồn diện chậm Lý chủ yếu tâm lý người dân không muốn nhận giấy phải tiền, phiền phức làm thủ tục, giấy tờ phức tạp, phận cán bộ, công chức hách dịch, chưa tận tâm với công việc chậm chễ quan quản lý đất đai - Do hệ thống pháp luật chưa thực hồn thiện, ý thức chấp hành pháp luật yếu nên nhiều quan vượt thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (đặc biệt UBND cấp xã, phường, thị trấn); tình trạng phận cán cơng chức thiếu trách nhiệm, lợi dụng chức vụ để trục lợi trình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân Vì thực tế gây niềm tin người dân, gây khó khăn cho Nhà nước trình quản lý đất đai - Trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cải cách, đơn giản nhiều giấy tờ, bước tiến thực thời gian giải Song nhìn chung trình tự, thủ tục phức tạp, rườm rà gây phiền hà cho người sử dụng đất xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất - Cơ chế “một cửa” việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bắt đầu đưa vào triển khai thực nên chậm, địa phương chưa thực cách đồng 20 20 PHỤ LỤC I MẪU ĐƠN ĐĂNG KÍ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT (được ban hành kèm theo Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19 tháng năm 2014 Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Mơi trường quy định hồ sơ địa chính) Mẫu số 04a/ĐK CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc ĐƠN ĐĂNG KÝ, CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT PHẦN GHI CỦA NGƯỜI NHẬN HỒ SƠ Đã kiểm tra nội dung đơn đầy đủ, rõ ràng, thống với giấy tờ xuất trình Vào sổ tiếp nhận hồ sơ số: Quyển Ngày… / … / .… Người nhận hồ sơ Kính gửi: (Ký ghi rõ họ, tên) I PHẦN KÊ KHAI CỦA NGƯỜI ĐĂNG KÝ (Xem kỹ hướng dẫn viết đơn trước kê khai; khơng tẩy xố, sửa chữa đơn) Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất, người quản lý đất 1.1 Tên (viết chữ in hoa):………………………………………………………………………… … 1.2 Địa thường trú (1): …………………………………………………….………… Đề nghị: - Đăng ký QSDĐ - Cấp GCN đất Đăng ký quyền quản lý đất Cấp GCN tài sản đất (Đánh dấu √ vào ô trống lựa chọn) Thửa đất đăng ký (2) ………………………………………………………………………… 3.1.Thửa đất số: ………… ……… ….….; 3.2 Tờ đồ số: …….………………… …; 3.3 Địa tại: .; 3.4 Diện tích: … …… m2; sử dụng chung: m2; sử dụng riêng: … m2; 3.5 Sử dụng vào mục đích: ., từ thời điểm: ……………… .; 3.6 Thời hạn đề nghị sử dụng đất: ; 3.7 Nguồn gốc sử dụng (3): ; 3.8 Có quyền sử dụng hạn chế đất số……., ………………… , nội dung quyền sử dụng…………………………………………………………………………………………… ; Tài sản gắn liền với đất (Chỉ kê khai có nhu cầu chứng nhận quyền sở hữu tài sản) 21 21 4.1 Nhà ở, cơng trình xây dựng khác: a) Loại nhà ở, cơng trình(4): ; b) Diện tích xây dựng: (m2); c) Diện tích sàn (đới với nhà) cơng suất (đới với cơng trình khác): ; d) Sở hữu chung: ……………… m2, sở hữu riêng: m2; đ) Kết cấu:……………………………………… ; e) Số tầng: ; g) Thời hạn sở hữu đến: (Trường hợp có nhiều nhà ở, cơng trình xây dựng khác kê khai thơng tin chung tổng diện tích nhà ở, cơng trình xây dựng; đồng thời lập danh sách nhà ở, cơng trình kèm theo đơn) 4.2 Rừng sản xuất rừng trồng: 4.3 Cây lâu năm: a) Loại chủ yếu: …………………… ; b) Diện tích: …………………… m2; c) Nguồn gốc tạo lập: a) Loại chủ yếu:………………; - Tự trồng rừng: b) Diện tích: …………………… m2; - Nhà nước giao không thu tiền: c) Sở hữu chung:.………… m2, - Nhà nước giao có thu tiền: Sở hữu riêng:… m2 ; - Nhận chuyển quyền: d) Thời hạn sở hữu đến: …………… - Nguồn vốn trồng, nhận quyền: ……… … d) Sở hữu chung: …… m2, Sở hữu riêng: …… m2; đ) Thời hạn sở hữu đến: ………………………… Những giấy tờ nộp kèm theo: ……………………………………………………………… Có nhu cầu ghi nợ loại nghĩa vụ tài chính: ……… ………… ……………… Đề nghị khác : ………………………… …………………………………………………… Tôi xin cam đoan nội dung kê khai đơn thật, sai tơi hồn tồn chịu trách nhiệm trước pháp luật ……………, ngày tháng năm Người viết đơn (Ký, ghi rõ họ tên đóng dấu có) II XÁC NHẬN CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN (Xác nhận đối với trường hợp hộ gia đình cá nhân, cợng đồng dân cư; người Việt Nam định cư nước sở hữu nhà ở, trừ trường hợp mua nhà, đất tổ chức đầu tư xây dựng nhà để bán) 22 22 Nội dung kê khai so với trạng: … Nguồn gốc sử dụng đất: Thời điểm sử dụng đất vào mục đích đăng ký :……… …………………… Thời điểm tạo lập tài sản gắn liền với đất :……………………………………………… Tình trạng tranh chấp đất đai, tài sản gắn liền với đất:.……….… Sự phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng: … ………… Nội dung khác :…………………………………………………………………………… Ngày…… tháng…… năm … Ngày…… tháng…… năm … Cơng chức địa TM Uỷ ban nhân dân (Ký, ghi rõ họ, tên) Chủ tịch (Ký tên, đóng dấu) (Trường hợp có giấy tờ quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất khơng xác nhận nội dung Điểm 2, 3, 4, 5, Mục này; đăng ký riêng đất không xác nhận nội dung Điểm 4; đăng ký riêng tài sản khơng xác nhận nợi dung Điểm Điểm Mục ) III Ý KIẾN CỦA CƠ QUAN ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI ………………… (Phải nêu rõ có đủ hay khơng đủ điều kiện cấp GCN, lý pháp lý áp dụng; trường hợp đất có vườn, ao gắn liền nhà phải xác định rõ diện tích đất công nhận pháp lý) Ngày…… tháng…… năm … Người kiểm tra Ngày…… tháng…… năm … Giám đốc (Ký, ghi rõ họ, tên chức vụ) (Ký tên, đóng dấu) Hướng dẫn: (1) Cá nhân ghi họ tên, năm sinh, số giấy CMND; hộ gia đình ghi chữ “Hợ ơng” (hoặc “Hợ bà”), sau ghi họ tên, năm sinh, sớ giấy chứng minh nhân dân (nếu có) hai vợ chồng chủ hợ (người có chung quyền sử dụng đất hợ) Tổ chức ghi tên định thành lập giấy đăng ký kinh doanh, giấy phép đầu tư (gồm tên số, ngày ký, quan ký văn bản) Cá nhân nước người Việt Nam định cư nước ngồi ghi họ tên, năm sinh, q́c tịch, sớ ngày cấp, nơi cấp hộ chiếu Trường hợp nhiều chủ sử dụng đất, sở hữu tài sản kê khai tên chủ vào danh sách kèm theo) (2) Trường hợp đăng ký nhiều đất nông nghiệp mà không đề nghị cấp giấy đề nghị cấp chung một GCN nhiều đất nông nghiệp dòng đầu điểm mục I ghi tổng số kê khai vào danh sách kèm theo (Mẫu 04c/ĐK) (3) Ghi cụ thể: Nhà nước giao có thu tiền hay giao khơng thu tiền hay cho thuê trả tiền một lần hay thuê trả tiền hàng năm nguồn gốc khác (4) Ghi cụ thể: Nhà riêng lẻ, hộ chung cư, văn phòng, nhà xưởng, nhà kho,… 23 23 PHỤ LỤC II MẤU GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐÁT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT (được ban hành kèn theo Thông tư số 17/2009/TT-BTNMT ngày 21/10/2009 Bộ Tài nguyên Môi trường) 24 24 25 25 TIỂU KẾT Ở Việt Nam, Nhà nước chủ sở hữu đất đai không trực tiếp khai thác, sử dụng đất mà trao quyền sử dụng cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân Chứng thư pháp lý xác lập mối quan hệ hợp pháp Nhà nước với người sử dụng đất việc sử dụng đất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Vì vậy, theo quy định pháp luật đất đai, cấp GCNQSDĐ nội dung hoạt động quản lý nhà nước đất đai, đồng thời quyền mà người sử dụng đất hợp pháp hưởng Với thông tin thể giấy (như tên người sử dụng đất, số hiệu, diện tích, mục đích sử dụng, biến động sau cấp giấy, v.v), GCNQSDĐ giữ vai trò quan trọng Nhà nước người sử dụng đất Về phía Nhà nước, tiến độ cấp mức độ hoàn thành việc cấp GCNQSDĐ cho người sử dụng đất chứng tỏ khả Nhà nước việc quản lý tài sản đất đai thuộc sở hữu mình, giúp Nhà nước kiểm sốt tình hình đất đai cách thuận tiện Về phía người sử dụng đất, GCNQSDĐ sở để họ Nhà nước bảo hộ quyền lợi ích hợp pháp, tiền đề để họ thực quyền mà pháp luật trao cho người sử dụng đất, cụ thể quan trọng quyền giao dịch quyền sử dụng đất Bởi lẽ đó, Nhà nước cấp quyền địa phương trọng, quan tâm đến hoạt động cấp GCNQSDĐ Luật Đất đai có bước đầu bảo vệ quyền lợi đáng phụ nữ lĩnh vực đất đai Việc quy định việc đăng kí tài sản đất đai chung vợ chồng bước khẳng định chỗ đứng họ gia đình ngồi xã hội 26 26 ... QUY ĐỊNH VỀ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUY N SỬ DỤNG ĐẤT 2.1 Nguyên tắc cấp giấy chứng nhận quy n sử dụng đất 2.2.Đối tượng cấp giấy chứng nhận quy n sử dụng đất 2.3.Thẩm quy n cấp giấy chứng nhận quy n... Thẩm quy n cấp giấy chứng nhận quy n sử dụng đất Luật đất đai năm 2013 quy định thẩm quy n cấp giấy chứng nhận quy n sử dụng đất sau: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp Giấy chứng nhận quy n sử dụng đất, ... quy n sử dụng đất 11 2.4.Đính giấy chứng nhận quy n sử dụng đất 12 2.5 .Quy n nghĩa vụ người cấp giấy chứng nhận quy n sử dụng đất 13 CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUY N SỬ DỤNG ĐẤT 3.1.Những
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tập nhóm về quy định về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Bài tập nhóm về quy định về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, CHƯƠNG 2: NHỮNG QUY ĐỊNH VỀ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT., CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, ĐƠN ĐĂNG KÝ, CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay