tcvn 1072 1971 go phan nhom theo tinh chat co ly

13 18 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2018, 10:51

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 1072:1971 GỖ - PHÂN NHÓM THEO TÍNH CHẤT TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 1072:1971 GỖ - PHÂN NHĨM THEO TÍNH CHẤT Tiêu chuẩn áp dụng cho loại gỗ dùng để chịu lực, chủ yếu xây dựng giao thông vận tải Các loại gỗ chia thành sáu nhóm theo ứng suất nén dọc, uốn tĩnh, kéo dọc cắt dọc quy định bảng Bảng 2 -3 Ứng suất, 10 N/m (1 N/m = 10 kG/cm ) Nhóm nén dọc uốn tĩnh kéo dọc cắt dọc I từ 630 trở lên từ 1300 trở lên từ 1395 trở lên từ 125 trở lên II 525 - 629 1080 - 1299 1165 - 1394 105 - 124 III 440 - 524 900 - 1079 970 - 1164 85 - 104 IV 365 - 439 750 - 899 810 - 969 70 - 84 V 305 - 364 625 - 749 675 - 809 60 - 69 VI từ 304 trở xuống từ 624 trở xuống từ 674 trở xuống từ 59 trở xuống Đối với loại gỗ chưa số liệu ứng suất tạm thời dựa theo khối lượng thể tích để chia nhóm bảng Bảng Nhóm Khối lượng thể tích g/cm I từ 0,86 trở lên II 0,73 - 0,85 III 0,62 - 0,72 IV 0,55 - 0,61 V 0,50 - 0,54 VI từ 0,49 trở xuống Khi tính trị số tính tốn dùng trị số ứng suất quy định bảng Bảng Ứng suất, 10 N/m Nhóm nén dọc uốn tĩnh kéo dọc cắt dọc I 630 1300 1395 125 II 525 1080 1165 105 III 440 900 970 85 IV 365 750 810 70 V 305 625 675 60 VI 205 425 460 45 Các loại gỗ tiêu cụ thể chúng (ứng suất, khối lượng thể tích) xếp phụ lục PHÂN NHĨM THEO CHỈ TIÊU ỨNG SUẤT Nhóm Ứng suất (10 N/m ) Thứ tự Tên gỗ Tên khoa học Nén dọc Uốn tĩnh Kéo dọc Cắt dọc A Giẻ cuống Quercus pseudo cornea A Cher 712 1.396 1.710 149 Sồi đá Lithocarpus sp 637 1.308 1.548 139 B Khuông tầu (Hà Tĩnh) 726 2.196 1.970 142 Lim xanh Erythrophloeum fordii Oliver 763 1.683 - 126 Sến Madhuca pasquieri H.J Lam 706 2.008 - 126 Vàng anh Saraca dives Pierre 792 1.581 1.810 168 Tàu muối Vatica Fleuryana Tardieu 630 2.163 1.613 - C Bình linh Vitex pubescens Vahl 747 1.797 Kiền kiền Hopea pierrei Hance 640 1.726 10 Ninh Crudia chrysantha Pierre 669 1.421 11 Vắp Mesua Ferrea Linn 714 1.774 12 Xoay Dialium cochinchinensis Pierre 800 2.331 Nhóm 2 A Cà ổi Castanopsis tribuloides (Lindi) A DC 700 2.146 1.214 115 Còng chim (Hà tĩnh) 688 2.011 1.623 113 Giẻ đen Castanopsis sp 645 1.168 1.323 139 Giẻ thơm Quercus sp 592 1.159 1.405 105 Giẻ sồi Quercus sp 551 1.158 1.165 137 Hân (Yên bái) 610 1.156 1.317 118 Ké Nephelium sp 560 1.175 1.440 109 May coóng (Tuyên quang) 670 1.210 1.200 120 Vẩy ốc Calophyllum sp 567 1.218 1.211 114 10 Vắt xanh (Tuyên quang) 539 1.230 1.506 118 11 Xoan nhừ Spondias sp 536 1.270 1.526 112 B 12 Đinh vàng Markhamia sp 696 1.099 1.314 - 13 Gội gác Aphanamixis grandifolia B1 562 1.555 1.458 105 14 Giẻ cau Quercus platycalyx Hickel et A Camus 615 1.209 1.372 108 Giẻ mỡ gà Pasania echidnocarpa Hickel et A Camus 552 1.086 1.579 129 16 Kè đá Markhamia sp 560 1.519 1.165 - 17 Lọ nghẹ (Hà tĩnh) 581 1.965 1.934 - 15 C 18 Giỏi Talauma giỏi A chev 532 1.187 19 Huỳnh Tarrietia javanica B1 539 1.302 20 Săng ớt Xanthophyllum sp 612 1.458 21 Vải thiều Nephelium lappaceum Linn 568 1.848 Nhóm 3 A Chạ sắn (Tuyên quang) 563 1.020 1.225 97 Chồng bồng (Hà tĩnh) 658 1.506 1.088 100 Chò Parashorea stellata Kurz 540 951 1.031 101 Hồng mang Pterospermum diversifolium BL 507 1.036 1.356 94 Kháo vàng rè (Tuyên quang) 464 1.132 1.287 96 Lọng bàng Dillenia sp 492 924 1.162 103 Mạ nồi (Hòa bình) 635 1.069 1.422 134 Mỡ đỏ (Tuyên quang) 473 988 1.570 89 Quế rừng Cinnamomum sp 482 974 1.195 107 10 Sâng Pometia tomentosa Teysm et Binn 452 931 1.328 85 11 Vàng kiêng Nautica purpurea Roxb 528 1.012 1.275 95 12 Vải guốc Nephelium sp 510 1.051 1.409 119 142 B 13 Bồ Sapindus mukorossi Gaertn 441 1.110 1.503 14 Gôm (Hà tĩnh) 453 1.164 1.227 15 Gôm ác (Hà tĩnh) 576 1.549 1.030 16 Giẻ gai Castanopsis sp 542 982 1.054 111 17 Hoàng linh đá Peltophorum sp 1.156 1.151 89 18 Lôm côm Elaeocarpus sp 557 1.041 1.362 89 19 Nang (Hà tĩnh) 493 1.587 1.408 - 20 Nhội Bischofia trifoliata (Roxb) Hook f 495 1.148 1.216 21 Vối thuốc Schima sp 590 1.116 1.020 138 C 22 Bời lời vàng Litsea vang H Lee 465 1.087 23 Cồng tía Calophyllum saigonensis Pierre 472 1.061 24 Chò vẩy Shorea thorelii Pierre 473 1.151 25 Gội tía Amoora gigantea Pierre 493 986 26 Rẻ mít Actinodaphne sp 495 1.331 27 Vải thiều Nephelium lappaceum Linn 1.081 1.053 Nhóm 4 A Bồ quân Flacourtia cataphracta Roxb 549 925 1.047 77 Hoàng linh xơ Peltophorum sp 455 1.100 910 120 Cáng lò Betula alnoides Ham 415 846 974 97 Chẹo tía Engeldhartia chrysolepis Hance 503 1.430 868 81 Dung sạn Symplocos sp 423 798 1.226 76 Dung giấy Symplocos sp 469 832 907 101 Giẻ trắng Quercus poilanei Hickel et Camus 466 891 1.941 81 Gát hương Dysoxylum cauliflorum Hiern 470 1.095 857 99 Gôi tẻ Dysoxylum sp 428 868 902 99 10 Kê lụa Markhamia sp 394 846 968 101 11 Kháo Lindera sp 521 891 1.180 77 12 Khoai đá (Tuyên quang) 559 924 834 91 13 Mã Vitex glabrata R Br 443 876 1.270 108 14 Máu chó nhỏ Knema corticosa Lour 439 856 1.084 90 15 Mi Lysidice rhodostegia Hance 509 886 1.084 90 16 Náo (Yên bái) 424 1.071 1.326 101 17 Nhè Cryptocarya sp 477 862 954 112 18 Re xanh (Tuyên quang) 480 820 1.207 99 19 Sồi phảng Castanopsis sp 421 793 1.109 73 20 Sấu tía Dracontomelum duperreanum Plesre 443 814 1.209 91 21 Xoan đào Pygeum arboretum Endl et Kurz 467 871 954 117 22 Gội nếp Aglaia sp 428 1.545 902 94 23 Phay Duabanga sp 429 1.002 824 73 B 24 Gội tráng Aphanamixis sp 418 800 870 25 Ngát Gironniera subaequalis Planch 377 892 984 26 Re gừng Cinnamomum sp 479 849 834 418 915 396 1.059 422 1.215 76 C 27 Cồng Calophyllum balansae Pitard 28 Săng đào quéo Hopea ferrea Pierre 29 Viết Payena sp Nhóm 5 A Bồ kết Gleditschia australis Hemsl = Gledilschia fera (Lour.) Merr 447 718 1.155 124 Đơn (Hà tĩnh) 430 748 967 66 Hoa (Tuyên quang) 408 738 990 83 Kháo luấy Machilus sp 419 903 795 78 Xoan mộc Toona febrifuga Roem 485 850 795 99 Phốp (Tuyên quang) 305 639 874 60 Ràng ràng mít Ormosia balansae Drake 477 787 796 96 Thôi chanh Marica begoniaefolia 356 829 1.119 82 Thôi ba Alangium sinensis Rehd 351 741 1.061 83 10 Trám cạnh Canarium sp 513 1.032 741 98 11 Trám đen Canarium nigrum Engl 513 1.132 741 98 12 Trâm Syzygium brachyotum Mlq 690 1.948 1.437 64 13 Vạng trứng Endospermum sinensis Benth 322 658 866 73 14 Mạy thù lụ Schima wallichil choisy 468 874 735 102 15 Muồng trắng Cassia sp 310 627 695 60 717 1.229 116 735 773 72 1.264 739 70 B 16 Ràng ràng hom Ormosia sp 17 Trám trắng Canarium album Roeusch 18 Trút (Hà tĩnh) C 19 Thông vàng Podocarpus imbricatus B1 328 893 20 Re đỏ Cinnamomum tetragonum A Chev 350 832 21 Săng trắng Lophopetalum Duperreanum 346 873 Nhóm 6 A Đưa cxđ 393 452 844 97 Găng Randia sp 324 492 476 61 Lai nhà Aleurites moluccana (Linn.) Willd 252 429 561 49 Mắc niếng Eberhardtia tonkinensis H Lee 358 606 733 56 Máu chó to Knema conferta Warbg 308 493 800 57 Núc nác Oroxylum Indicum (Linn.) Vent 448 610 1.010 79 Săng vi cxđ 351 943 613 80 Sung vẻ Ficus sp 245 428 462 49 Thanh thất Ailanthus malabarica DC 215 499 833 87 365 890 710 45 976 543 87 B 10 Đồng đen Mallotus sp 11 Re cxđ C 12 Sung Ficus sp 231 797 13 Cơi Pterocarya tonkinensis Dode 206 510 14 Dâu gia xoan Allospondias lakonensis (Pierre) Stapf 217 492 15 Gòn Ceiba pentandra (Linn) Gaertn 272 495 16 Re hương bé Cinnamomum albiflorum Nees 275 427 17 Săng máu Knema sp 322 624 18 Búng Tetrameles nudiflora R Br 308 587 19 Hu Mallotus sp 231 535 Chú thích: Mỗi nhóm chia làm ba phần A, B C để phân biệt mức độ xác số liệu, phần xác phần PHÂN NHĨM THEO KHỐI LƯỢNG THỂ TÍCH Nhóm Thứ tự Tên gỗ Tên khoa học Khối lượng thể tích Chng Laurus camphorata Buch Đuôi nai Myrsinaceae Giẻ vàng Tuyên quang Giẻ xám 0,96 87 88 Pasania alephantum HickeI et A.Camus 97 Hổ bì Linociera macrophylla Wall 97 Khé Sterospermun sp 1,10 Khong CoeIodepas hainanensis Merr croiz 0,96 Kim giao Podocarpus latifolia Wall 94 Muồng đen Cassia siamea Lamk 93 10 Mạy lay Madhuca sp 1,09 11 Nghiến Parapentaca fonkinensis Gagnep 0,93 12 Rạm Anogeissus acuminata wall 87 13 Sang đá Xanthophyllum colubrinum Gagnap 91 14 Trai Garcinia fagraoides A.Chev 1,01 15 Làu táu trắng Vatica astrotricha Hance 0,91 16 Táu xanh Vitica sp 86 17 Táu mật Vatica tonkinensis A.Chev 88 18 Trâm roi Syzygium sp 92 19 Trâm sừng Syzygium sp 92 20 Trường đá Sapindaceae 95 21 Trường mật Pometia pinnata Forst 91 22 Trường nhãn Euphoria longan (Lour.) Steud 92 23 Trường vải Nephelium sp 91 24 Trâm đỏ Syzygium sp 95 25 Vải Litchi chinensis Sonn 92 26 Xóm (Phú thọ) 92 Nhóm 2 Chùm bao Hydnocarpus antherminthica Pierre 0,73 Chua khét Dysoxylum sp 73 Chua que Microcos paniculata Linn 79 Chành chành Crytocarya sp 73 Chín tầng Diospyros sp 77 phơ Theaceae 73 cờ bứa Gelonium sp 73 Đinh đột Bridelia sp 73 Giẻ cau Quercus platycalyx Hickel et A.Camus 82 10 Giẻ đỏ gai (Thái nguyên) 76 11 Giẻ đỏ làm thoi Pasania fenestrata Oersted 73 12 Gội Aphanamixis sp 73 13 Gội đá Meliaceae 74 14 Làu táu Vatica Dycri King 78 15 Mạ sưa (Hà tĩnh) 73 16 Nang ăn trái (Hà tĩnh) 75 17 Nọc nước Markhamia sp 74 18 Thị rừng Diospyros rubra H.Lee 81 19 Thau lĩnh Alphonsea sp 82 20 Nhọc trắng Polyalthia cerasoldes (Roxb.) Benth et Hook f 80 21 Nhọ nồi Diospyros sp 81 22 Săng đào Hopea sp 78 23 Săng ớt Xanthophyllum sp 75 24 Răng cá Carallia lucida Roxb 73 25 Sếu Celtis sinensis Persoon 76 26 Sòi tía Sapium discolor Muell - Arg 77 27 Tò thọ (Quy châu) 77 28 Trứng Eurya sp 79 29 Thi rừng trắng Diospyros sp 79 30 Trâm móc Syzygium sp 79 31 Trâm tía Syzygium sp 76 32 Thơng ta Pinus merkusil Jungh et Viers 75 33 Vàng rè Machilus sp 73 Nhóm 3 Bàng nâu Adina sp 0,70 Bùi Dysoxylum sp 68 Chua khế Dysoxylum sp 70 Chay rừng Cleistocalyx sp 72 Cà lồ Caryodaphnopsis tonkinensis (Lec.) Airy - Shaw 68 Cà ổi gai Castanopsis sp 63 Chò nâu Dipierocarpus tonkinensis A Chev 63 Co xen Cryptocarya sp 63 Đẹn ba Vitex sp 72 10 Đại phong tử to Hydnocarpus 71 11 Đỏ ngon Cratoxylon prunifolium Dyer 65 12 Giẻ thơm to Pasania sphaerocarpa Hickel et A Camus 69 13 Giẻ gai nhỏ Castanopsis Ferox (Roxb.) Spach 62 14 Giẻ vàng mép Castanopsis Lecomtei Hickel et A Camus 68 15 Giẻ ngỏ Lithocarpus bacgiangensis (Hickel et A Camus) Camur 63 16 quế lợn Cinnamomum iners Reinw 68 17 Hoa mai Cordia vernosa 65 18 Kè đuôi dông Markhamia caudafelina (Hec) Craib 65 19 Lôm côm xám Eleocarpus sp 64 20 Muồng ràng ràng Adenanthera microsperma Teljm 65 21 Nha nhanh (Hà tĩnh) 65 22 Ngát đá Gironniera sp 73 23 Nóng bạc Sacrosperma sp 63 24 Rã hương Cinnamomum sp 68 25 Re mơ Cryptocarya sp 66 26 Sưa Dalbergia tonkinensis Prain 65 27 Sà cừ Khaya senegalensis A.Juss 71 28 Sỏi trâu Clausena sp 71 29 Thàn mát Milletia ichthyochtona Drake 71 30 Thị hồng 31 Thị rừng tía Diospyros sp 72 32 Hồng pháp Garcinia camhogiensis Vesque 73 33 Thầu tấu Aporosa microcalyx Hassk 74 34 Tạp tạp (Quỳ châu) 69 35 Tóc tiên Zanthoxylum avicennise CD 68 36 Tổ đĩa (Quỳ châu) 0,67 37 Trâm mẫm Myrtaceae 68 38 Teck Tectona grandis Linn 64 72 Nhóm 4 Bứa rừng Garcinia sp Chua (Hà tĩnh) 58 Choại thị Euphorbiaceae 59 Ruối Streblus asper Loar 62 Dâu gia đất Baccaurea sapida Muell - Arg 63 Dự Litsea longipes Melsan 58 0,60 Giổi xanh 58 Giẻ xoan 56 Kháo tía Machilus odoratissima Nees 62 10 Kháo lõi dôi Lauraceae 60 11 Lộc vừng (Quỳ châu) 62 12 Muỗm Mangifera sp 59 13 Mỏ vẹt Beilschmedia sp 57 14 Re xanh Cinnamomum tonkinensis Pitard 59 15 Lai rừng Aleurites sp 56 16 Ràng ràng Ormosia pianata Drake 56 17 Trôi (Quỳ châu) 57 18 Xoan mộc Toona febrifuga Roem 56 19 Xoan ta Melia azedarach Linn 56 20 Xoài Mangifera foetida Lour 60 21 Xương cá Bridelia sp 56 Nhóm Cỏ rô Bridelia sp Cỏ mỳ Cryptocarya sp 55 Cỏ nhân Cryptocarya sp 54 Lộc xửng trâu Beilschmedia sp 0,56 Mít nài Artocarpus sp 53 Muồng luông (Quỳ châu) 50 Sồi gai to Castanopsis sp 53 Tai trâu Dillenia sp 50 Trám hồng Canarium sp 55 10 Thôi đất Rosaceae 55 11 Trâm ối Cleistocalyx sp 55 12 Ươi Sterculia lychnophora Hance 55 0,52 Nhóm Bã đậu (Quỳ châu) 0,47 Bún Crataeva sp 44 Bông bạc Vernonia arborea Ham 49 Co chầm (Quỳ châu) 36 Gạo Gossampinus malabarica (DC.) Merr 36 Lưu bưu (Quỳ châu) 46 Lõi khoai Artocarpus sp 43 Kháo vàng bơng Actinodaphne cochinchinensis Melssn 41 Mò cua Alstonia scholaris (Linn.) R Br 42 10 Muồng lụa 46 11 Muồng bã mía 32 12 Du sam Keteleeria davidiana Berssnir 41 13 Nọc chó (Quỳ châu) 45 14 Quao Dolichandrone spathacea (Linn f.) K Schum 39 15 Rang co (Quỳ châu) 40 16 Sa mộc Cunninghamia sinensis R Br 33 17 Sơn trời Toxicodendron succedanea (Linn.) Molden 33 18 Sui Antiaris toxicaria Lesch 32 19 Sung nâu Ficus sp 37 20 Sung nhãn Ficus sp 37 21 Trầu Aleurites Montana Wils 22 Búng Tetrameles nudiflora R Br 47 23 Tam tai (Quỳ châu) 42 24 Vòng Erythrina indica Lam 40 0,41 TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 1072:1971 GỖ - PHÂN NHĨM THEO TÍNH CHẤT Download Tiêu chuẩn xây dựng - http://tieuchuanxaydung.com Website ngành xây dựng nên tham khảo: • Đại siêu thị Sản phẩm & Vật liệu Xây dựng XAYDUNG.ORG • Trang thơng tin Kiến trúc & Xây dựng Việt Nam KIENTRUC.VN • Cửa nhựa lõi thép 3AWindow http://cuanhualoithep.com • Tư vấn thiết kế nhà & Thi cơng xây dựng http://wedo.com.vn • Thơng tin đấu thấu - thơng báo mời thầu http://thongtindauthau.com • Thị trường xây dựng http://thitruongxaydung.com • Triển lãm VietBuild Online http://vietbuild.vn • Xin giấy phép xây dựng http://giayphepxaydung.com • Kiến trúc sư Việt nam http://kientrucsu.org • Ép cọc bê tơng http://epcocbetong.net • Sửa chữa nhà, sửa văn phòng http://suachuanha.com
- Xem thêm -

Xem thêm: tcvn 1072 1971 go phan nhom theo tinh chat co ly , tcvn 1072 1971 go phan nhom theo tinh chat co ly

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay