268508 tcvn5691 2000 xm trang

5 4 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2018, 10:49

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 5691:2000 Lời nói đầu TCVN 5691:2000 thay TCVN 5691-1992 TCVN 5691:2000 Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC74 "Xi măng - vơi" hồn thiện sở dự thảo Viện khoa học Công nghệ Vật liệu xây dựng, Bộ xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng xét duyệt, Bộ khoa học, Công nghệ môi trường ban hành Page of TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 5691:2000 Sốt xét lần Xi măng pc lăng trắng White portland cement Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn áp dụng cho xi măng poóc lăng trắng Tiêu chuẩn trích dẫn TCVN 141:1998 Xi măng - Phương pháp phân tích hố học TCVN 4030-85 Xi măng - Phương pháp xác định độ mịn TCVN 4787-89 Xi măng - Phương pháp lấy mẫu chuẩn bị mẫu TCVN 6016:1995 (ISO 679:1989) Xi măng - Phương pháp thử - xác định độ bền TCVN 6017:1995 (ISO 9597:1989) Xi măng - Phương pháp thử - Xác định thời gian đông kết độ ổn định Qui định chung 3.1 Xi măng pc lăng trắng chất kết dính thuỷ tinh màu trắng, chế tạo cách nghiền mịn hỗn hợp clanhke xi măng trắng với lượng thạch cao cần thiết, có pha khơng pha phụ gia trắng 3.2 Hàm lượng magiê ơxít (MgO) clanhke xi măng trắng không lớn 5% 3.3 Theo cường độ chịu nén (N/mm2, PMa) tuổi 28 ngày, xi măng poóc lăng trắng sản xuất theo mác: 30, 40 50 3.4 Theo độ trắng, xi măng poóc lăng trắng phân làm loại: loại đặc biệt ĐB, loại I loại II 3.5 Ký hiệu quy ước xi măng pc lăng trắng trình bày theo thứ tự: ký hiệu sản phẩm, mác, loại độ trắng Ví dụ: PCW 30.I, - PCW ký hiệu xi măng poóc lăng trắng; - 30 mác xi măng, thể cường độ nén xi măng 30N/mm2 (MPa); - I ký hiệu độ trắng loại xi măng Yêu cầu kỹ thuật Các tiêu chất lượng xi măng poóc lăng trắng qui định theo bảng Page of TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 5691:2000 Bảng tiêu chuẩn chất lượng xi măng poóc lăng trắng Tên tiêu Mức PCW 30 PCW 40 PCW 50 Cường độ nén N/mm2 (MPa), không nhỏ hơn: ngày ± 45 phút 16 21 31 28 ngày ± 30 40 50 Độ trắng tuyệt đối %, không nhỏ loại ĐB 80 loại I 70 loại II 60 Thời gian đông kết, phút: bắt đầu, không sớm 45 kết thúc, không muộn 375 Độ mịn, xác định theo: phần lại sàng 0,08mm, %, không lớn 12 hoặc: bề mặt riêng, phương pháp Blaine, cm2/g, không nhỏ 2800 Độ ổ định thể tích, mm, khơng lớn 10 Hàm lượng anhydric sunfuric (SO3), %, không lớn 3,5 Phương pháp thử 5.1 Lấy mẫu chuẩn bị mẫu thử theo TCVN 4787-89 5.2 Cường độ nén xác định theo TCVN 6016:1995 (ISO 679:1989) 5.3 Thời gian đơng kết, độ ổn định thể tích xác định theo TCVN 6017:1995 (ISO 9597:1989 5.4 Độ mịn xác định theo TCVN 4030-85 5.5 Các thành phần hoá anhydric sunfuric (SO3) magiê oxit (MgO) xác định theo TCVN 141:1998 5.6 Xác định độ trắng 5.6.1 Nguyên tắc: Độ trắng xi măng pc lăng trắng tính % theo thang đo độ trắng tuyệt đối, xác định cách đo cường độ chùm tia sáng phản xạ từ bề mặt mẫu 5.6.2 Thiết bị, dụng cụ - máy quang kế xác định độ trắng có sơ đồ nguyên lý hình 1; - mẫu chuẩn có độ trắng xác định; Page of TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 5691:2000 - cân kỹ thuật có độ xác đến 0,1% - tủ sấy; - thìa xúc mẫu; - khuân đựng mẫu; - bình hút ẩm Nguồn sáng điện; Bộ khuyếch đại, xử lý; Mẫu đo; Màn hình hiển thị số đo; Tế bào quang điện; Bộ khuyếch điện ổn định Hình - Sơ đồ nguyên lý máy quang kế xác định độ trắng 5.6.3 Chuẩn bị mẫu thử 5.6.3.1 Mẫu xi măng poóc lăng trắng lấy chuẩn bị theo TCVN 4787 - 89 Chuẩn bị mẫu, mẫu khoảng 100g, sấy mẫu nhiệt độ 1050C ± 50C đến khối lượng khơng đổi, sau đưa vào bình hút ẩm, để nguội đến nhiệt độ phòng 5.6.3.2 Lấy mẫu cho vào khuân theo hướng dẫn sử dụng máy 5.6.4 Tiến hành thử tính kết 5.6.4.1 Tiến hành xác định độ trắng mẫu chuẩn bị điều 5.6.3 theo qui trình hướng dẫn sử dụng vận hành máy quang kế 5.6.4.2 Lặp lại hai lần thao tác theo điều 5.6.3.2 5.6.4.1 mẫu lại 5.6.4.3 Tính kết quả: độ trắng mẫu giá trị trung bình cộng lần đo, xác đến 1% Bao gói, ghi nhãn, vận chuyển bảo quản 6.1 Xi măng poóc lăng trắng xuất xưởng phải có phiếu kiểm tra chất lượng kèm theo với nội dung: - Tên sở sản xuất; - Tên gọi ký hiệu qui ước theo tiêu chuẩn này; - Các tiêu chất lượng theo điều 4; Page of TIÊU CHUẨN VIỆT NAM - Khối lượng số hiệu lô; - ngày, tháng, năm sản xuất thí nghiệm TCVN 5691:2000 6.2 Bao gói 6.2.1 Bao đựng xi măng loại bao giấy kraft có lớp, bao PP (polypropylen) bao PP - kraft, đảm bảo không làm giảm chất lượng xi măng không bị rách vỡ vận chuyển bảo quản 6.2.2 Khối lượng tịnh bao xi măng 50 kg ± kg 6.3 Ghi nhãn Trên vỏ bao xi măng nhãn hiệu đăng ký, phải ghi rõ: - Ký hiệu qui ước theo tiêu chuẩn này; - Khối lượng tịnh - Số hiệu lô 6.4 Vận chuyển 6.4.1 Xi măng bao vận chuyển phương tiện đảm bảo có che chống mưa ẩm ướt 6.4.2 Xi măng rời vận chuyển phương tiện chuyên dụng 6.5 Bảo quản 6.5.1 Kho chứa xi măng bao phải đảm bảo khơ, sạch, cao, có tường bao mái che, có lối cho xe vào xuất nhập dễ dàng Các bao xi măng xếp cách tường 20 cm xếp riêng theo lô 6.5.2 Kho (silô) xi măng rời đảm bảo chứa riêng theo loại 6.5.3 Xi măng poóc lăng trắng bảo hành thời gian 60 ngày kể từ ngày sản xuất Page of
- Xem thêm -

Xem thêm: 268508 tcvn5691 2000 xm trang , 268508 tcvn5691 2000 xm trang

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay