bai 11 gia dinh mon tu nhien va xa hoi

30 15 0
  • Loading ...
1/30 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2018, 10:40

KIỂM TRA BÀI CŨ Tạị cần phải ăn uống sẽ? - Ăn uống để thể khỏe mạnh đề phòng bệnh đường ruột Thứ ba, ngày 06 tháng 11 năm 2018 Tự nhiên hội Bài 11 Thứ ba, ngày 06 tháng 11 nm 2018 Tự nhiên hội Gia ỡnh Hoạt động 1: Làm việc với sách giáo khoa Gia đình bạn Mai có người ? Đó ? ông bà mẹ Mai bố em Mai Gia ỡnh ca Mai Kt lun Gia đình Mai cú ngi gồm: ông, bà, b, mẹ, Mai em cđa Mai Chỉ nói việc làm người gia đình Mai ? Ông Mai tưới nước cho hoa Bà Mai đón cháu trường Mầm non Chỉ nói việc làm người gia đình Mai ? Kết luận: - Mäi người gia đình Mai tham gia làm việc nhà tuỳ theo sức khả - Mi người gia đình phải thương yêu, quan tâm giúp đỡ lẫn phải làm tốt nhiệm vụ ca mỡnh Tự nhiên hội: Gia ỡnh Hoạt động 2: Liªn hƯ thùc tÕ Thảo luận nhóm 1.Gia đình em có ? Kể việc làm thường ngày người gia đình em ? Gia đình bạn Tâm Gia đình bạn Than h Hùng Vào lúc nghỉ ngơi, người gia đình em thường làm gì? LIÊN HOAN HỌP MẶT GIA ĐÌNH ĐI THĂM ƠNG BÀ TẮM BIỂN ĐI MUA SẮM Tự nhiên hội Bài11 : Gia đình BÀI HỌC - Mỗi người có gia đình - Mỗi thành viên gia đình phải kính trọng, thương yêu, quan tâm giúp đỡ lẫn phải làm tốt nhiệm vụ góp phần - Sau làmvẻ việc vấtphúc vả, gia đình xây dựng gia ngày đình vui hạnh nên có kế hoạch nghỉ ngơi, thư giản Câu hỏi Tham gia cơng việc gia đình bổn phận trách nhiệm ai? A Bố, mẹ B Anh, chị C Tất người gia đình Chưa Sai Chúc mừn g Câu hỏi Sau ngày làm việc vất vả gia đình phải có kế hoạch nào? A B C Tiếp tục làm việc Cố lên Chúc mừn g Chỉ người lớn nghỉ ngơi bạn! Sai Cả gia đình nghỉ ngơi Câu hỏi Để gia đình ln vui vẻ hạnh phúc người gia đình phải làm gì? A B C Mỗi người gia đình phải làm tốt trách nhiệm Chúc mừn g Khơng làm tốt trách nhiệm mình.bạn! Sai Chỉ bố mẹ làm tốt trách nhiệm Chưa ... tháng 11 năm 2017 Tự nhiên xã hội: Gia ỡnh Kết - Mọiluận: ngời gia đình Mai tham gia làm việc nhà tu theo sức khả m×nh Những người gia đình bạn Mai làm vào lúc nghỉ ngơi? Vào lúc nghỉ ngơi gia. .. tháng 11 năm 2018 Tự nhiên Xã hội Bài 11 Thứ ba, ngày 06 tháng 11 năm 2018 Tự nhiên xã hội Gia ỡnh Hot ng 1: Làm việc với sách giáo khoa Gia đình bạn Mai có người ? Đó ? ông bà mẹ Mai bố em Mai Gia. .. xã hội: Gia ỡnh Hot ng 2: Liên hệ thùc tÕ Thảo luận nhóm 1 .Gia đình em có ? Kể việc làm thường ngày người gia đình em ? Gia đình bạn Tâm Gia đình bạn Than h Hùng Vào lúc nghỉ ngơi, người gia đình
- Xem thêm -

Xem thêm: bai 11 gia dinh mon tu nhien va xa hoi, bai 11 gia dinh mon tu nhien va xa hoi

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay