Áp dụng FMEA nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm kết cấu thép tại công ty Cổ phần Sản xuất Cơ khí ACE

24 15 0
  • Loading ...
1/24 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2018, 10:16

Áp dụng FMEA kết cấu thépduy dựa trên rủi ro giúp doanh nghiệp kiểm soát hiệu quả quá trình sản xuất và vận hành. Hiện tại, trong giai đoạn từ tháng 10/2018 đến tháng 3/2019, công ty đang triển khai dự án xây dựng hệ thống Quản lý Chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015, việc khắc phục sản phẩm không phù hợp ( sản phẩm lỗi ) sẽ giúp công ty xây dựng nội dung cho điều khoản 10: Sự cải tiến. Do đó, để kiểm soát các dạng lỗi hiện tại và phòng ngừa các nguy cơ lỗi phát sinh tiềm ẩn góp phần cải tiến chất lượng sản phẩm, doanh nghiệp cần áp dụng biện pháp quản lý chất lượng lên quá trình kiểm soát sản phẩm. Một trong những công cụ hữu ích nhằm khắc phục vấn đề sản phẩm lỗi trong sản xuất là sử dụng công cụ FMEA ( Failure Mode And Effect Analysis). Theo McDermott, 2002 “ FMEA là công cụ hiệu quả trong ngăn ngừa và loại bỏ những sai lỗi tiềm ẩn có ảnh hưởng đến quá trình hệ thống và quá trình sản xuất trước khi chúng xảy ra. Thông qua 3 chỉ số về: mức độ nghiêm trọng sai hỏng - S (Serverity value), tần suất xảy ra sai hỏng - O (Occurrence number) và khả năng phát hiện sai hỏng - D (Detection number) giúp đánh giá sai lỗi về chất lượng.” Từ đó, hệ số ưu tiên rủi ro - RPN (Risk Priority Number) được tính toán nhằm duy dựa trên rủi ro giúp doanh nghiệp kiểm soát hiệu quả quá trình sản xuất và vận hành. Hiện tại, trong giai đoạn từ tháng 10/2018 đến tháng 3/2019, công ty đang triển khai dự án xây dựng hệ thống Quản lý Chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015, việc khắc phục sản phẩm không phù hợp ( sản phẩm lỗi ) sẽ giúp công ty xây dựng nội dung cho điều khoản 10: Sự cải tiến. Do đó, để kiểm soát các dạng lỗi hiện tại và phòng ngừa các nguy cơ lỗi phát sinh tiềm ẩn góp phần cải tiến chất lượng sản phẩm, doanh nghiệp cần áp dụng biện pháp quản lý chất lượng lên quá trình kiểm soát sản phẩm. Một trong những công cụ hữu ích nhằm khắc phục vấn đề sản phẩm lỗi trong sản xuất là sử dụng công cụ FMEA ( Failure Mode And Effect Analysis). Theo McDermott, 2002 “ FMEA là công cụ hiệu quả trong ngăn ngừa và loại bỏ những sai lỗi tiềm ẩn có ảnh hưởng đến quá trình hệ thống và quá trình sản xuất trước khi chúng xảy ra. Thông qua 3 chỉ số về: mức độ nghiêm trọng sai hỏng - S (Serverity value), tần suất xảy ra sai hỏng - O (Occurrence number) và khả năng phát hiện sai hỏng - D (Detection number) giúp đánh giá sai lỗi về chất lượng.” Từ đó, hệ số ưu tiên rủi ro - RPN (Risk Priority Number) được tính toán nhằm CHƯƠNG MỞ ĐẦU 1.1 LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Cơng ty cổ phần Sản xuất Khí ACE đơn vị gia công lắp dựng sản phẩm kết cấu thép cho cơng trình nhà khung thép theo dự án thiết kế chủ đầu tư Một cơng trình nhà khung thép hồn chỉnh tạo nên từ phận cột, kèo, dầm, xà gồ, hệ giằng Những phận lại chia thành cấu kiện nhỏ hơn, tạo nên từ kết cấu thép Chất lượng cơng trình phụ thuộc chủ yếu vào chất lượng cấu kiện Tuy nhiên, việc gia công cấu kiện nhà máy tồn vấn đề nảy sinh đặc biệt vấn đề chất lượng sản phẩm lỗi xuất nhiều công đoạn trình sản xuất Qua trình quan sát hướng dẫn công việc kiểm tra nhân viên QC xưởng sản xuất, tác giả ghi nhận số liệu tỉ lệ % dạng lỗi (khuyết tật) Bảng 1-1 thời gian từ ngày 22/10-27/10/2018 Tổng số lỗi phát chiếm 11% tổng số cấu kiện kiểm tra Bảng 1.1: Tỉ lệ sản phẩm lỗi xưởng sản xuất công ty cổ phần sản xuất khí ACE (22/10-27/10/2018) Ngày kiểm tra Số lượng (cấu kiện) Lỗi (cấu kiện) % Ngày 43 11.63 Ngày 45 13.33 Ngày 54 16.67 Ngày 47 8.51 Ngày 39 7.69 Ngày 44 9.10 Ngày 35 8.57 Tổng 307 34 11 (Nguồn: phòng Quản lý chất lượng, 2018) Các dạng lỗi từ cấu kiện kiểm tra ghi nhận cơng đoạn trình sản xuất cắt, hàn, khoan, ráp, vệ sinh Tuy nhiên, trình kiểm tra phát sản phẩm lỗi q trình khơng tạo giá trị cho khách hàng, gây lãng phí nguồn lực doanh nghiệp Thực tế trình sản xuất doanh nghiệp cho thấy dạng lỗi thực tế xưởng sản xuất chủ yếu liên quan công đoạn ráp theo mã công đoạn hàn Khi phận QC kiểm tra phát khuyết tật yêu cầu công nhân làm lại gây tốn chi phí sửa sai ( chí phí nhân cơng, chi phí sử dụng điện, ngun vật liệu,…) Chỉ huy trưởng cơng trường ( phía đại diện khách hàng) kiểm tra trước xuất kho, phát sản phẩm không phù hợp yêu cầu không xuất hàng dẫn đến trễ tiến độ giao hàng Nếu cấu kiện xuất kho đến chủ đầu tư mà họ phát lỗi sản phẩm tùy theo mức độ, họ yêu cầu công nhân trực tiếp đến để sửa lỗi bị phạt hợp đồng với mức phạt 10% tổng giá trị hợp đồng ngày giao hàng trễ hẹn Bên cạnh dạng lỗi ghi nhận được, việc sản xuất kết cấu thép dạng khuyết tật tiềm ẩn, riêng công đoạn hàn phải kể đến hàn khơng thấu, rỗ bọt khí, vết nứt hàn, khe hở, vết hàn lồi lõm,… Nếu phân xưởng sản xuất tập trung giải khuyết tật phát khơng thể kiểm sốt tốt rủi ro tiềm ẩn xuất Vì vậy, việc nhận diện sai lỗi tiềm ẩn ( lỗi phát chưa phát nguy xảy cao) để thực hành động nhằm loại bỏ không phù hợp tiềm ẩn tư dựa rủi ro giúp doanh nghiệp kiểm soát hiệu trình sản xuất vận hành Hiện tại, giai đoạn từ tháng 10/2018 đến tháng 3/2019, công ty triển khai dự án xây dựng hệ thống Quản lý Chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015, việc khắc phục sản phẩm không phù hợp (sản phẩm lỗi) giúp công ty xây dựng nội dung cho điều khoản 10: Sự cải tiến Do đó, để kiểm sốt dạng lỗi phòng ngừa nguy lỗi phát sinh tiềm ẩn góp phần cải tiến chất lượng sản phẩm, doanh nghiệp cần áp dụng biện pháp quản lý chất lượng lên q trình kiểm sốt sản phẩm Một cơng cụ hữu ích nhằm khắc phục vấn đề sản phẩm lỗi sản xuất sử dụng công cụ FMEA ( Failure Mode And Effect Analysis) Theo McDermott, 2002 “FMEA công cụ hiệu ngăn ngừa loại bỏ sai lỗi tiềm ẩn ảnh hưởng đến q trình hệ thống q trình sản xuất trước chúng xảy Thơng qua số về: mức độ nghiêm trọng sai hỏng - S (Serverity value), tần suất xảy sai hỏng - O (Occurrence number) khả phát sai hỏng - D (Detection number) giúp đánh giá sai lỗi chất lượng.” Từ đó, hệ số ưu tiên rủi ro - RPN (Risk Priority Number) tính tốn nhằm xếp hạng thứ tự ưu tiên sai lỗi để thực biện pháp ngăn ngừa Trên sở đó, tác giả chọn đề tài “Áp dụng FMEA nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm kết cấu thép công ty Cổ phần Sản xuất khí ACE.” 1.2 MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI - Xác định đo lường dạng lỗi tiềm ẩn xuất công đoạn q trình sản xuất - Phân tích ngun nhân cốt lõi gây sản phẩm lỗi nghiêm trọng - Đề xuất, áp dụng biện pháp ngăn ngừa, hạn chế sai lỗi doanh nghiệp 1.3 PHẠM VI ĐỀ TÀI Q trình gia cơng cấu kiện xưởng sản xuất gồm công đoạn cắt, hàn, khoan, ráp, vệ sinh, sơn, công đoạn hàn, ráp công đoạn chuẩn bị cho công đoạn vệ sinh sơn Nếu hàn gặp lỗi việc tiến hành công đoạn sơn bị chậm trễ gây lãng phí sản xuất, bỏ qua việc rà soát lỗi vệ sinh, sản phẩm sau sơn chất lượng khơng đồng đều, thành phẩm khơng xuất kho tiến độ ảnh hưởng đến hài lòng chủ đầu tư Công đoạn ráp ảnh hưởng đáng kể đến kết cấu sản phẩm công đoạn chứa nhiều lỗi tiềm ẩn Phạm vi đề tài thực chủ yếu công đoạn hàn ráp xưởng sản xuất chính, cơng ty Cổ phần Sản xuất khí ACE Thời gian thực hiện: 01/2019 đến 06/2019 Tại: Cơng ty cổ phần sản xuất khí ACE Địa chỉ: A5/159D, Đường Láng Le Bàu Cò, ấp 1, Xã Tân Nhựt, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh Phạm vi thực hiện: công đoạn hàn ráp xưởng sản xuất 1.4 Ý NGHĨA CỦA ĐỀ TÀI 1.4.1 Đối với doanh nghiệp - Đề tài tài liệu tham khảo giúp cơng ty đánh giá tình hình quản lý chất lượng thực tế xưởng sản xuất Việc thực FMEA giúp cơng ty phân tích dạng lỗi tiềm ẩn xảy nguy xảy tương lai nhằm ngăn ngừa sản phẩm không phù hợp, cải thiện chất lượng, nâng cao hài lòng khách hàng sản phẩm kết cấu thép theo dự án công ty với chủ đầu tư - Hỗ trợ minh chứng cho việc ứng dụng điều khoản 10: Sự cải tiến cho Hệ thống Quản lý chất lượng ISO 9001:2015 công ty xây dựng triển khai giai đoạn tháng 10/2018 đến tháng 03/2019 1.4.2 Đối với sinh viên - Thực đề tài hội giúp sinh viên trải nghiệm môi trường sản xuất thực tế doanh nghiệp, vận dụng kiến thức học để nhận diện giải vấn đề thực tiễn - Tích lũy kinh nghiệm, nhìn nhận điều chỉnh lý thuyết phù hợp thực tế doanh nghiệp, nâng cao kỹ bổ ích 1.5 PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN 1.5.1 Thơng tin sử dụng Bài báo cáo dựa nguồn thông tin sơ cấp thông tin thứ cấp sinh viên thực thời gian từ tháng 12/2018 đến 05/2019 Bảng 1.2 Bảng mô tả thông tin sử dụng luận văn Thơng tin Mục đích Cách thu thập Cách xử lý Thông tin thứ cấp Thông tin công Thực giới Thu thập trực tiếp từ Chọn lọc thông tin ty Cổ phần Sản xuất thiệu chung phận nhân sự, nguồn phù hợp khí ACE công ty tham khảo internet Lý thuyết FMEA, SIPOC Cung cấp cho Tham khảo sách báo, Chọn lọc thơng tin việc thực tạp chí khoa học, luận sở lý thuyết văn tham khảo,… Thông tin sơ cấp Quy trình sản xuất Tìm hiểu quy Quan sát thực tế, Vẽ sơ đồ tham kết cấu thép trình thực tế, vẽ vấn đại diện phòng ban khảo từ phòng ban sơ đồ SIOPC liên quan ( phòng sản xuất, kỹ thuật, ) Bảng phân tích sai Liệt kê sai lỗi Thu thập trực tiếp, Thống kê sai lỗi từ lỗi công đoạn tiềm ẩn nguy vấn đại diện bảng check sheet xảy phòng ban Thang đo đánh giá Đánh giá S,O,D Thu thập ý kiến qua Ghi nhận, tổng hợp S,O,D dạng lỗi thảo luận nhóm từ thảo luận nhóm Đánh giá mức độ Tính RPNs Phỏng vấn chuyên gia, Ghi nhận, tổng hợp nghiêm trọng (S), Xếp hạng rủi ro nhóm cải tiến tần suất xảy (O), ưu tiên khả phát sai hỏng (D) 1.5.2 Quy trình thực Xác định mục tiêu đề tài ịnh mục tiêu đề tài Nghiên cứu lý thuyết Xây dựng sơ4đồ SIPOC Tìm hiểu quy trình sản xuất Kỹ thuật thảo luận nhóm Liệt kê sai lỗi tiềm ẩn Kỹ thuật SIPOC, Phỏng vấn sâu Nghiên cứu tài liệu Xây dựng thang đo SOD Tham khảo ý kiến nhóm, chuyên gia* Đánh giá mức độ nghiêm trọng (S), tần suất xảy (O), khả phát sai hỏng (D) Tính số RPN, RAV Xếp hạng sai lỗi Lựa chọn lỗi ưu tiên Biểu đồ nhân quả, kỹ thuật 5whys Phân tích nguyên nhân Kỹ thuật động não nhóm Hành động khắc phục Đánh giá lại RPN Hình 1-1: Quy trình thực (Nguồn: Sheng-Hsien (Gary) Teng Shin-Yann (Michael) Ho) 1.5.3 Phương pháp thực Đề tài thực phương pháp sau: - Nghiên cứu lý thuyết: tìm hiểu tài liệu, thông tin liên quan qua sách báo, tạp chí, tham khảo qua nghiên cứu áp dụng FMEA với tình doanh nghiệp sản xuất - Đề xuất Ban lãnh đạo thành lập nhóm FMEA gồm cá nhân chun mơn trực tiếp tham gia vào trình sản xuất đơn vị Thực thảo luận nhằm xây dựng thang đo phù hợp, liệt kê sai lỗi tìm ẩn, động não nhóm để phân tích ngun nhân, để từ lựa chọn giải pháp tối ưu - Phỏng vấn chuyên gia: ghi nhận ý kiến tham khảo từ chuyên gia quản lý Chất lượng, nhân viên kinh nghiệm, chun mơn công ty để tư vấn, hỗ trợ 1.6 BỐ CỤC ĐỀ TÀI Chương Chương Nội dung Mở đầu Xác định lý hình thành đề tài, mục tiêu, ý nghĩa phạm vi đề tài phương pháp thực đề tài Chương sở lý thuyết Giới thiệu tập trung vào lý thuyết chất lượng, FMEA: khái niệm, lợi ích, mơ hình, thuật ngữ liên quan, công cụ thực chủ yếu Chương Giới thiệu công ty Phần 1: Tổng quan công ty Giới thiệu chung, lịch sử hình thành phát triển, thành tựu đạt được, cấu tổ chức, sản phẩm, khách hàng, thị trường hoạt động, đối thủ cạnh tranh, thuận lợi khó khăn, Phần 2: Quy trình sản xuất kết cấu thép Chương Giải vấn đề tìm giải pháp Thực quy trình FMEA, tìm hướng giải vấn đề Chương Thực đánh giá giải pháp Phân tích giải pháp doanh nghiệp thực đánh giá lại số RNP Chương Kết luận kiến nghị Kết luận kết hạn chế đề tài CHƯƠNG 2: SỞ LÝ THUYẾT 2.1 KHÁI NIỆM CHẤT LƯỢNG VÀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG nhiều định nghĩa chất lượng tùy theo góc độ người quan sát Theo Deming, chuyên gia hàng đầu Mỹ chất lượng định nghĩa: Chất lượng mức độ dự đốn trước tính đồng (đồng dạng) tin cậy được, mức chi phí thấp thị trường chấp nhận Theo David Garvin, quan điểm chất lượng mô tả khái niệm: Chất lượng dựa tính siêu việt: chất lượng nhận phơ bày loại đối tượng phát triển đặc tính Chất lượng thể ưu việt nội tại, Chất lượng dựa sản phẩm: dựa nhận dạng thuộc tính hay đặc điểm để chất lượng cao Chất lượng sản xuất: chất lượng đạt sản phẩm, dịch vụ tuân theo yêu cầu, đặc tính kỹ thuật đề ra, thất bại việc tuân thủ yêu cầu gọi la thiếu chất lượng Chất lượng dựa theo người sử dụng: chất lượng phụ thuộc vào nhìn người sử dụng Vì vậy, tiêu chuẩn để đánh giá Cl khả thỏa mãn đòi hỏi, yêu cầu mong đợ người sử dụng Chất lượng dựa giá trị: chất lượng cung cấp sản phẩm dịch vụ với đặc tính định giá thành chấp nhận Theo TCVN 10307:2014 Kết cấu cầu thép - Yêu cầu kỹ thuật chung chế tạo, lắp ráp nghiệm thu, sản phẩm kết cấu thép đảm bảo chất lượng phải thỏa mãn yêu cầu kỹ thuật vẽ kỹ thuật quy định công nghệ phê duyệt Đối với kết cấu cụ thể, quy định chung tiêu chuẩn này, phải tuân theo quy định riêng ghi vẽ kết cấu Vì vậy, chất lượng theo quan điểm chất lượng sản xuất, chất lượng phải tuân theo yêu cầu kỹ thuật Sản phẩm lỗi sản xuất kết cấu thép sản phẩm đặc điểm không tuân thủ yêu cầu kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN TCVN 10309:2014, Hàn cầu thép - Quy định kỹ thuật; TCVN 8789:2011, Sơn bảo vệ kết cấu thép - Yêu cầu kỹ thuật Phương pháp thử,… 2.2 LÝ THUYẾT VỀ PHƯƠNG PHÁP FMEA 2.2.1 Khái niệm phương pháp FMEA FMEA (Failure Modes and Effects Analysis – Phân tích dạng sai hỏng tác động) khởi xướng từ kỷ trước thức đưa vào sử dụng cho chương trình Apollo vào năm 1960 ngành cơng nghiệp vũ trụ Trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh, FMEA áp dụng lần ngành ô tô vào năm 1970 đưa vào tiêu chuẩn quản lý chất lượng QS-9000 vào năm 1994 (Teng cộng sự, 2006) Hiện nay, FMEA áp dụng vào nhiều lĩnh vực khác từ sản xuất công nghiệp, thiết kế, đến dịch vụ Các ngành công nghiệp khác cơng nhận lợi ích định mà FMEA mang lại (Shawhney cộng sự, 2009) Linton (2003) thể cơng dụng biểu đồ q trình FMEA cho việc thiết kế dịch vụ trình thương mại điện tử Davidson Labib (2003) kết hợp dạng FMEA hiệu chỉnh với trình phân tích thứ bậc (AHP) cho việc cải tiến thiết kế Hsiao (2002) áp dụng hai công cụ QFD (Quality Function Deployment) FMEA trình phát triển sản phẩm Parkinson Thompson (2004) cho thấy công dụng FMEA việc hoạch định quản lý việc tái sản xuất sản phẩm Về bản, FMEA công cụ giúp kỹ sư thiết kế hệ thống đáng tin cậy, an toàn người sử dụng ưa chuộng Hiện tại, kỹ thuật phần thiếu ISO 9000 chứng nhận chất lượng QS-9000 Nó sử dụng lý thuyết toàn diện phát triển sản phẩm quy trình với cơng cụ FTA, APQP, QFD, DOE, SPC, 8-D công cụ tương tự (FMEAC.com, 2003) Phương pháp FMEA cách thức bổ sung tự nhiên cho trình quản lý rủi ro dự án dễ sử dụng, định dạng quen thuộc cấu trúc toàn diện Theo Stamatis (1995), FMEA kỹ thuật phân tích để xác định loại bỏ sai lỗi tiềm ẩn từ hệ thống, thiết kế, trình dịch vụ trước đưa chúng đến với khách hàng FMEA kỹ thuật phân tích hình thành cách xác định lỗi biết xảy sản phẩm trình cách sử dụng kinh nghiệm trước kỹ thuật ứng dụng để sai lỗi khơng xảy (Besterfield, 1999) Nó cơng cụ công cụ dùng để thiết lậ ngăn chặn sai lỗi giai đoạn trình phát triển (Mizuna, Akao, 1994) FMEA thực thông qua việc tính tốn số RPN (Risk Priority Number) thơng qua đánh giá số: mức độ nghiêm trọng sai hỏng - S (Serverity value), tần suất xảy sai hỏng - O (Occurrence number) khả phát sai hỏng - D (Detection number) thường xác định từ đến 10 Điểm số S O cao mức độ nghiêm trọng cao tần suất xảy sai lỗi lớn Tương tự, giá trị D cao thể cho khả khó phát sai lỗi Các sai lỗi số RPN lớn xếp vào thứ tự ưu tiên cao RPN tính tích số thành phần nhằm xác định mức độ rủi ro trình/thiết kế: RPN = S x O x D Từ đó, xếp hạng sai lỗi ưu tiên dựa số RPN (thường số >100) ưu tiên lựa chọn để giải cách phân tích nguyên nhân gốc rễ đề giải pháp ngăn ngừa nguy xảy sai lỗi 2.2.2 Phân loại kỹ thuật FMEA Theo Stamatis (1995), dạng FMEA FMEA hệ thống, FMEA trình, FMEA thiết kế FMEA dịch vụ FMEA hệ thống: sử dụng để phân tích hệ thống, hệ thống giai đoạn thiết kế ban đầu FMEA hệ thống tập trung nguyên nhân gây sai lỗi thiếu sót chức hệ thống Đầu FMEA hệ thống danh sách lỗi tiềm ẩn xếp hạng số RPN FMEA thiết kế: sử dụng để phân tích sản phẩm trước đưa chúng vào sản xuất FMEA thiết kế tập trung nguyên nhân gây sai lỗi thiếu hụt thiết kế FMEA q trình: dùng để phân tích trình sản xuất lắp ráp FMEA trình tập trung sai lỗi trình lắp ráp FMEA dịch vụ: dùng phân tích lĩnh vực dịch vụ trước đến tay khách hàng Nó tập trung dạng sai lỗi thiếu hụt hệ thống trình Sản phẩm kết cấu thép qua giai đoạn thiết kế theo vẽ chủ đầu tư mã phòng kỹ thuật nên tác giả tập trung vào phân tích FMEA q trình 2.2.3 Mơ hình FMEA Theo Sheng- Hsien (Gary) Teng Shin-Yann (Michael) Ho, (1995) mơ hình FMEA xây dựng từ việc thu thập thông tin nhận diện rủi ro trình sản xuất (bao gồm rủi ro rủi ro tiềm ẩn nguy xảy tương lai) Việc thu thập nhập mục tiêu tính tốn số RPN dựa vào thang đo mức độ ảnh hưởng số mức độ nghiêm trọng sai hỏng - S (Serverity value), tần suất xảy sai hỏng - O (Occurrence number) khả phát sai hỏng - D (Detection number) Giai đoạn thứ hai từ tính tốn số RPN gọi phương pháp FMEA truyền thống, sau xếp hạng mức độ ưu tiên sai lỗi dựa vào thứ tự giá trị RPNs (thường chọn RPNs > 100 ưu tiên giải trước) Từ đó, giải pháp đề xuất tiến hành nhằm khắc phục, phòng ngừa sai lỗi xảy để thu báo cáo FMEA Tuy nhiên, theo Sawhney cộng (2010), FMEA truyền thống phương pháp phân tích độ an tồn chấp nhận, nhiên, bị số hạn chế xếp hạng rủi ro Khi FMEA truyền thống tập hợp khác S, O D tạo giá trị RPN giống nhau, rủi ro hồn tồn khác Ví dụ, hai trường hợp tập S, O, D khác nhau: {S = 2, O = 3, D = 2} {S = 4, O = 1, D = 3} Cả hai trường hợp hệ số RPN = 12 Điều dẫn đến việc lãng phí nguồn lực thời gian số trường hợp kiện rủi ro cao khơng ý Do đó, Sawhney cộng (2010) đề xuất theo cách tiếp cận FMEA hiệu chỉnh Theo tiếp cận này, giá trị đánh giá rủi ro tính sau: RAV = (S x O)/D RAV tỷ lệ rủi ro sai lỗi hệ thống Lean hiệu Lean việc phát quản lý sai hỏng Hình 2.2: Mơ hình FMEA (Nguồn: Sheng- Hsien (Gary) Teng Shin-Yann (Michael) Ho) 10 2.3 Các bước tiến hành FMEA Bảng 2.1: Các bước tiến hành FMEA Thứ tự Tên bước Mô tả Bước Xác định q trình hay Nhóm FMEA xem lại vẽ thiết kế sản sản phẩm phẩm lưu đồ trình Bước Động não để tìm Các thành viên nhóm FMEA động não sai lỗi tiềm ẩn để tìm sai lỗi tiềm ẩn Bước Liệt kê tác động Ứng với sai lỗi, nhóm FMEA xác định tác tiềm ẩn cho sai lỗi động (nếu có) sai lỗi xảy Bước Xác định mức độ Ứng với tác động, nhóm FMEA xác định mức nghiêm trọng độ nghiêm trọng chúng xếp hạng (cho tác động điểm) chúng Bước Xác định tần suất xảy Dựa vào liệu, nhóm FMEA xác định xếp sai lỗi hạng (cho điểm) tần suất xảy sai lỗi Bước Xác định khả phát Nhóm FMEA xác định xếp hạng (cho điểm) sai lỗi mức độ phát sai lỗi tác động tác động chúng Bước Tính tốn hệ số ưu tiên RPN = S x O x D rủi ro (RPN) cho sai lỗi Bước Ưu tiên sai lỗi để Xếp hạng sai lỗi theo thứ tự RPN Sử dụng thực hành quy tắc 80/20 để chọn sai lỗi nghiêm trọng động ngăn ngừa để đưa hành động ngăn ngừa Bước Hành động để giảm Giảm thiểu hay loại bỏ D cách kiểm soát chặt thiểu loại bỏ chẽ hơn, hướng dẫn công việc, quy trình… Giảm sai lỗi thiểu hay loại bỏ O cách loại bỏ hay kiểm soát nguyên nhân tiềm tàng Giảm thiểu hay loại bỏ S (khó thực hiện) cách điều chỉnh việc xếp lại trình Bước 10 Tính lại RPN Nhóm FMEA cần tính lại giá trị S, O, D giá trị RPN (Nguồn: McDermott, Mikulak & Beauregard, 2002) 11 1.7 Các khái niệm liên quan đến FMEA Theo Stamatic (2003), thành phần để xác định mức độ ưu tiên sai lỗi khả xuất - O (Occurrence), mức độ nghiêm trọng - S (Severity), khả phát sai lỗi - D (Detection), mức độ nghiêm trọng (S), khả xuất (O):  Mức độ nghiêm trọng (S) Mức độ nghiêm trọng sai lỗi mức độ ảnh hưởng hay tác động xấu sai lỗi ảnh hưởng đến hệ thống, khách hàng ghi nhận tính tốn rủi ro Mức độ nghiêm trọng đánh giá người trực tiếp chịu trách nhiệm đến hoạt động sản xuất, vận hành, người hiểu biết rõ quy trình Việc đánh giá sai lỗi chưa xuất yêu cầu người đánh giá phải suy luận logic để đánh giá hiệu rủi ro mà sai lỗi tác động đến khách hàng Trước tiến hành đánh giá rủi ro mức độ nghiêm trọng sai lỗi cần tiến hành thiết lập thang đo cho đối tượng cụ thể Thang đo chia thành 10 cấp độ khác dựa mức độ nghiêm trọng tăng dần từ đến 10 Bảng : Thang đo đánh giá mức độ nghiêm trọng sai lỗi Hậu Tác động đến khách hàng bên Điểm Cực kỳ Mất an toàn mà người sử dụng không báo trước nghiêm trọng 10 Rất nghiêm Mất an toàn người sử dụng báo trước trọng Rất cao Khách hàng tìm đối tác khác Cao Khách hàng yêu cầu sản phẩm thay Sản phẩm lỗi sử dụng an toàn Đáng ý Gây thiệt hại đáng kể cho khách hàng cần phải giải Sản phẩm lỗi sử dụng an toàn Trung bình Khách hàng phản ánh An tồn cho người sử dụng Vừa Xác xuất 75% bị nhận thấy sai sót Những lỗi lỗi nhỏ, dễ phát khách hàng Nhẹ Xác xuất 50% bị nhận thấy sai sót Những lỗi lỗi nhỏ, dễ bị phát khách hàng Rất nhẹ Xác xuất 25% bị nhận thấy sai sót Những lỗi lỗi nhỏ, dễ bị phát khách hàng Không nghiêm trọng Không ảnh hưởng đến trình sản xuất (Nguồn: Stamatic, 1995) 12  Khả xuất sai hỏng (Occurrence-O) Khả xuất sai hỏng tần số nguyên nhân gây sai lỗi mà nguyên nhân tiềm ẩn xảy diễn tương lai Điểm số O cao tần số xảy sai lỗi cao Trường hợp sai lỗi mức độ nghiêm trọng ta so sánh dựa khả xuất hiện, sai lỗi tần số xuất cao mức độ tác động lớn Tần suất xuất sai lỗi khứ thu thập thông qua phận quản lý chất lượng Bảng 2.2: Thang điểm đánh giá khả xuất sai hỏng Khả xảy sai lỗi Tỷ lệ xảy sai lỗi Rất cao >=10% Sai sót dai dẳng 5%-10% Cao 2%-5% Sai sót thường xuyên 1%-2% Vừa 0.5%-1% Sai sót ngẫu nhiên 0.2%-0.5% Nhỏ 0.1%-0.2% Tương đối sai sót 0.05%-0.1% Bấp bênh 0.001%-0.05% Sai sót xảy
- Xem thêm -

Xem thêm: Áp dụng FMEA nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm kết cấu thép tại công ty Cổ phần Sản xuất Cơ khí ACE, Áp dụng FMEA nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm kết cấu thép tại công ty Cổ phần Sản xuất Cơ khí ACE, 5 PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN, CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT, 2 LÝ THUYẾT VỀ PHƯƠNG PHÁP FMEA, 7 Các khái niệm liên quan đến FMEA, 3 CÁC CÔNG CỤ THỰC HIỆN, CHƯƠNG 3: TỔNG QUAN CÔNG TY, 2 CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ TÌNH HÌNH NHÂN SỰ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay