QuyDinhThucHanh THLTM

4 6 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2018, 10:15

Đ Ạ I H Ọ C Đ À N Ẵ N G  T R Ư Ờ N G Đ Ạ I H Ọ C B Á C H K H O A KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 54, Nguyễn Lương Bằng, Hoà Khánh, Liên Chiểu, TP Đà Nẵng Tél 84 511 736 949 Web: http://itf.dut.edu.vn/ Email: cntt@udn.dut.vn BÀI THỰC HÀNH SỐ HỌC PHẦN LẬP TRÌNH MẠNG Yêu cầu: -Sinh viên thực thực hành máy tính -Sinh viên chuẩn bị tài liệu tham khảo, nội dung cần thực trước vào phòng thực hành - Đi thực hành thời gian quy định - Phải có kết sau buổi thực hành Xây dựng chương trình hội thoại Client/Server hoạt động theo giao thức TCP/IP - Chương trình Server mở cổng chờ nhận kết nối từ Client - Client gửi chuỗi ký tự đến Server Server nhận xử lý gửi trả cho client công việc: + Đổi chuỗi gửi thành chuỗi in hoa + Đổi chuỗi gửi thành chuỗi thường + Đếm số từ chuỗi gửi Xây dựng chương trình hội thoại Client/Server hoạt động theo giao thức TCP/IP - Chương trình Client cho phép nhập vào từ bàn phím chuỗi biễu diễn phép tính gồm tốn tử +, -, (, ) Ví dụ: - 5+13-(12-4*6) –((3+4)-5) Chương trình Server thực tính tốn trả kết cho Client Xây dựng chương trình hội thoại chat room Client/Server hoạt động theo giao thức TCP/IP - Chương trình Server mở cổng chờ nhận kết nối từ Client - Chương trình Client kết nối thực trao đổi với chương trình Server Đ Ạ I H Ọ C Đ À N Ẵ N G  T R Ư Ờ N G Đ Ạ I H Ọ C B Á C H K H O A KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 54, Nguyễn Lương Bằng, Hoà Khánh, Liên Chiểu, TP Đà Nẵng Tél 84 511 736 949 Web: http://itf.dut.edu.vn/ Email: cntt@udn.dut.vn BÀI THỰC HÀNH SỐ HỌC PHẦN LẬP TRÌNH MẠNG (Năm học 2014-2015) Yêu cầu: -Sinh viên thực thực hành máy tính -Sinh viên chuẩn bị tài liệu tham khảo, nội dung cần thực trước vào phòng thực hành - Đi thực hành thời gian quy định - Phải có kết sau buổi thực hành Xây dựng chương trình hội thoại Client/Server hoạt động theo giao thức UDP - Chương trình Server mở cổng chờ nhận kết nối từ Client - Client gửi chuỗi ký tự đến Server Server nhận xử lý gửi trả cho client công việc: + Đổi chuỗi gửi thành chuỗi in hoa + Đổi chuỗi gửi thành chuỗi thường + Đếm số từ chuỗi gửi Xây dựng chương trình hội thoại Client/Server hoạt động theo giao thức UDP - Chương trình Client cho phép nhập vào từ bàn phím chuỗi biễu diễn phép tính gồm tốn tử +, -, (, ) Ví dụ: - 5+13-(12-4*6) –((3+4)-5) Chương trình Server thực tính toán trả kết cho Client Xây dựng chương trình hội thoại chat room Client/Server hoạt động theo giao thức UDP - Chương trình Server mở cổng chờ nhận kết nối từ Client - Chương trình Client kết nối thực trao đổi với chương trình Server Đ Ạ I H Ọ C Đ À N Ẵ N G  T R Ư Ờ N G Đ Ạ I H Ọ C B Á C H K H O A KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 54, Nguyễn Lương Bằng, Hoà Khánh, Liên Chiểu, TP Đà Nẵng Tél 84 511 736 949 Web: http://itf.dut.edu.vn/ Email: cntt@udn.dut.vn BÀI THỰC HÀNH SỐ HỌC PHẦN LẬP TRÌNH MẠNG Yêu cầu: -Sinh viên thực thực hành máy tính -Sinh viên chuẩn bị tài liệu tham khảo, nội dung cần thực trước vào phòng thực hành - Đi thực hành thời gian quy định - Phải có kết sau buổi thực hành Nội dung tập: Lập trình JSP để thực công việc sau: Thiết kế Website quản lý nhân phòng ban theo mẫu sau với sở liệu (Gồm trang: xem thông tin, chèn thông tin, cập nhật thông tin, xóa thơng tin, tìm kiếm thơng tin) Kết minh họa: Đ Ạ I H Ọ C Đ À N Ẵ N G  T R Ư Ờ N G Đ Ạ I H Ọ C B Á C H K H O A KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 54, Nguyễn Lương Bằng, Hoà Khánh, Liên Chiểu, TP Đà Nẵng Tél 84 511 736 949 Web: http://itf.dut.edu.vn/ Email: cntt@udn.dut.vn BÀI THỰC HÀNH SỐ HỌC PHẦN LẬP TRÌNH MẠNG Yêu cầu: -Sinh viên thực thực hành máy tính -Sinh viên chuẩn bị tài liệu tham khảo, nội dung cần thực trước vào phòng thực hành - Đi thực hành thời gian quy định - Phải có kết sau buổi thực hành Nội dung tập: Thiết kế website theo đề tài sau cách sử dụng Servlet Sinh viên chọn đề tài sau Bài tập số 1: Thiết kế website quản lý sinh viên Trường Đại học Bách Khoa-Đại học Đà Nẵng Bài tập số 2: Thiết kế website khoa Công Nghệ Thông Tin-Trường Đại học Bách Khoa-Đại học Đà Nẵng Bài tập số 3: Thiết kế website quản lý ký túc xá Trường Đại học Bách Khoa-Đại học Đà Nẵng Bài tập số 4: Thiết kế website quản lý hồ sơ học sinh khối Tiểu học-Thuộc sở Giáo dục thành phố Đà Nẵng
- Xem thêm -

Xem thêm: QuyDinhThucHanh THLTM, QuyDinhThucHanh THLTM

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay