đồ án môn học thiết kế hệ thống truyền động cơ khí

44 17 0
  • Loading ...
1/44 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2018, 10:11

Phần I: xác định công xuất động cơ và phân phối tỷ số truyền cho hệ thống truyền động Công suất cần thiếtcông suất tính toánP_tt=P_tđ=P_max √(((T_1T)2.t_1+(T_2T)2 t_2)(t_1+t_2 ))=4,5√(((TT)2.19+(0,7TT)2.20)(19+20))≈3,867hiệu suât truyền động của hệ thốngɳ=ɳ_nt.〖ɳ_br〗2.〖ɳ_ol〗4.ɳ_x=0,98.〖0,98〗2.〖0,99〗4.0,93≈0,8408với ɳ_nt=0,98 hiệu suất nối trục đàn hồiɳ_br=0,98hiệu suất bộ truyền bánh rang trụ răng nghiêngɳ_ol=0,99 hiệu suất một cặp ổ lănɳ_x=0.93 hiệu suất bộ truyền xích ống con lăncông suât cần thiếtP_ct=P_ttɳ=3,8670,8408≈4,5992xác định số vòng quay sơ bộ cảu động cơ Phần I: xác định công xuất động cơ và phân phối tỷ số truyền cho hệ thống truyền động Công suất cần thiếtcông suất tính toánP_tt=P_tđ=P_max √(((T_1T)2.t_1+(T_2T)2 t_2)(t_1+t_2 ))=4,5√(((TT)2.19+(0,7TT)2.20)(19+20))≈3,867hiệu suât truyền động của hệ thốngɳ=ɳ_nt.〖ɳ_br〗2.〖ɳ_ol〗4.ɳ_x=0,98.〖0,98〗2.〖0,99〗4.0,93≈0,8408với ɳ_nt=0,98 hiệu suất nối trục đàn hồiɳ_br=0,98hiệu suất bộ truyền bánh rang trụ răng nghiêngɳ_ol=0,99 hiệu suất một cặp ổ lănɳ_x=0.93 hiệu suất bộ truyền xích ống con lăncông suât cần thiếtP_ct=P_ttɳ=3,8670,8408≈4,5992xác định số vòng quay sơ bộ cảu động cơ Phần I: xác định công xuất động cơ và phân phối tỷ số truyền cho hệ thống truyền động Công suất cần thiếtcông suất tính toánP_tt=P_tđ=P_max √(((T_1T)2.t_1+(T_2T)2 t_2)(t_1+t_2 ))=4,5√(((TT)2.19+(0,7TT)2.20)(19+20))≈3,867hiệu suât truyền động của hệ thốngɳ=ɳ_nt.〖ɳ_br〗2.〖ɳ_ol〗4.ɳ_x=0,98.〖0,98〗2.〖0,99〗4.0,93≈0,8408với ɳ_nt=0,98 hiệu suất nối trục đàn hồiɳ_br=0,98hiệu suất bộ truyền bánh rang trụ răng nghiêngɳ_ol=0,99 hiệu suất một cặp ổ lănɳ_x=0.93 hiệu suất bộ truyền xích ống con lăncông suât cần thiếtP_ct=P_ttɳ=3,8670,8408≈4,5992xác định số vòng quay sơ bộ cảu động cơ Phần I: xác định công xuất động cơ và phân phối tỷ số truyền cho hệ thống truyền động Công suất cần thiếtcông suất tính toánP_tt=P_tđ=P_max √(((T_1T)2.t_1+(T_2T)2 t_2)(t_1+t_2 ))=4,5√(((TT)2.19+(0,7TT)2.20)(19+20))≈3,867hiệu suât truyền động của hệ thốngɳ=ɳ_nt.〖ɳ_br〗2.〖ɳ_ol〗4.ɳ_x=0,98.〖0,98〗2.〖0,99〗4.0,93≈0,8408với ɳ_nt=0,98 hiệu suất nối trục đàn hồiɳ_br=0,98hiệu suất bộ truyền bánh rang trụ răng nghiêngɳ_ol=0,99 hiệu suất một cặp ổ lănɳ_x=0.93 hiệu suất bộ truyền xích ống con lăncông suât cần thiếtP_ct=P_ttɳ=3,8670,8408≈4,5992xác định số vòng quay sơ bộ cảu động cơ Phần I: xác định công xuất động cơ và phân phối tỷ số truyền cho hệ thống truyền động Công suất cần thiếtcông suất tính toánP_tt=P_tđ=P_max √(((T_1T)2.t_1+(T_2T)2 t_2)(t_1+t_2 ))=4,5√(((TT)2.19+(0,7TT)2.20)(19+20))≈3,867hiệu suât truyền động của hệ thốngɳ=ɳ_nt.〖ɳ_br〗2.〖ɳ_ol〗4.ɳ_x=0,98.〖0,98〗2.〖0,99〗4.0,93≈0,8408với ɳ_nt=0,98 hiệu suất nối trục đàn hồiɳ_br=0,98hiệu suất bộ truyền bánh rang trụ răng nghiêngɳ_ol=0,99 hiệu suất một cặp ổ lănɳ_x=0.93 hiệu suất bộ truyền xích ống con lăncông suât cần thiếtP_ct=P_ttɳ=3,8670,8408≈4,5992xác định số vòng quay sơ bộ cảu động cơ Phần I: xác định công xuất động cơ và phân phối tỷ số truyền cho hệ thống truyền động Công suất cần thiếtcông suất tính toánP_tt=P_tđ=P_max √(((T_1T)2.t_1+(T_2T)2 t_2)(t_1+t_2 ))=4,5√(((TT)2.19+(0,7TT)2.20)(19+20))≈3,867hiệu suât truyền động của hệ thốngɳ=ɳ_nt.〖ɳ_br〗2.〖ɳ_ol〗4.ɳ_x=0,98.〖0,98〗2.〖0,99〗4.0,93≈0,8408với ɳ_nt=0,98 hiệu suất nối trục đàn hồiɳ_br=0,98hiệu suất bộ truyền bánh rang trụ răng nghiêngɳ_ol=0,99 hiệu suất một cặp ổ lănɳ_x=0.93 hiệu suất bộ truyền xích ống con lăncông suât cần thiếtP_ct=P_ttɳ=3,8670,8408≈4,5992xác định số vòng quay sơ bộ cảu động cơ Phần I: xác định công xuất động phân phối tỷ số truyền cho hệ thống truyền động Công suất cần thiết -cơng suất tính tốn = -hiệu st truyền động hệ thống với hiệu suất nối trục đàn hồi hiệu suất truyền bánh rang trụ nghiêng hiệu suất cặp ổ lăn hiệu suất truyền xích ống lăn -cơng st cần thiết -xác định số vòng quay sơ cảu động theo bảng 2.4 ta chọn tỷ số truyền sơ -hộp giảm tốc hai cấp ánh trụ: -tỷ số truyền truyền xích: -tỷ số truyềnhệ thống Vận tốc sơ động (vg/ph) -chọn đông điện Động điện cso thôn số phải thỏa + + Tra bảng p 1.3 ta chọn Động :4A112M4Y3 +P=5,5 Kw +(vg/ph) -Phân phối tỷ số truyền -tỷ số truyền chung hệ thống tỷ số truyền bánh cấp nhanh tỷ số truyền bánh cấp chậm ta chọn -tỷ số truyền cảu truyền xích -xác định cơng suất trục -tính tốn momen xốn trục Tương tự: -Số vòng quay trục (vg/ph) -bảng tổng hợp thơng số tính tốn Trục Thơng Động I II III IV 5,3519 5,1924 5,0377 4,8876 4,5 số Công suất (Kw) Tỉ số truyền Số vòng quay (vg/ph) 4,5 1425 1425 3,5 316,67 2,2619 90,48 40 Momen xoan (N.mm) Phần II : tính tốn thiếc kế chi tiết máy 1/ thiếc kế truyền xích -chọn loại xích Cống suất đĩa xích nhỏ truyền xích cơng suất trục : Số vòng quay đĩa xích nhỏ:(vg/ph) Vì số vòng quay thấp tải va đập nhẹ nên chọn loai xích ống lăn -thông số truyền Theo bảng 5.4 tài liệu (2) với u=2,2619 Chọn số đĩa xích nhỏ =56,55 Ta chọn -cơng suất tính tốn (theo ct 5.3TL(2)) Trong đó: (vg/ph) Theo cơng thức 5.4 bảng 5.6 TL (2) đường tâm xích nằm với phương ngang < khoảng cách trục a=(30-50)p điều chỉnh đĩa xích tải trọng va đập nhẹ làm việc ca ngày mơi trường bụi, chế độ bơi trơn III Theo bảng 5.5 tài liệu với (vg/ph) chọn truyền xích dãy bước xích p=38,1 mm thỏa mản điều kiện bền mòn [P]=10,5kw Đồng thời theo bảng 5.8 ==38,1mm1200 mm Chọn lại loại xích ổ lăn dãy bước xích p=31,75mm Khoảng cách trục a=30pc=30.31,75=952,5mm; Lấy số mắt xích chẵn x=102, tính lại khoảng cách trục a Để xích khơng chịu lực căng lớn, giảm a lượng bằng: , a=-=951,82mm Số lần va đập i lề xích 1s: Theo (5.14) tài liệu (2) Tính kiểm nghiệm xích độ bền Theo (5.15) tài liệu (2):[s] Với : - Theo bảng 5.2 tài liệu (2), - tải trọng phá hỏng Q=177000N - khối lượng 1m xích q=7,5kg - kđ=1,2 (Tải trọng va đập nhẹ, tải trọng mở máy 150% tải trọng làm việc) - Lực vòng: Ft=1000.P/v=1000.4,8876/1,197=4083,29 N - Lực căng lực li tâm: FV=q.v2=7,3.1,1972=10,46 N; - F0 Lực căng trọng lượng nhánh xích bị động sinh ra: F0=9,81.kf.q.a=9,81.6.7,3.0,9547=410,205N (Với kf=6 - Do đó: Theo bảng 5.10 với n=200vg/ph, [s]=8,5 Vậy s>[s]: truyền xích đảm bảo đủ bền Xác định thống số đĩa xích Đường kính đĩa xích: Theo cơng thức (5.17) tài liệu (2) bảng 14.4b: Đường kính vòng chia d1=p/sin(π/z1)=31,75/sin(π/25)=253,32mm ; d2=p/sin(π/z2)= 31,75/sin(π/57)=576,35 mm đường kính vòng đỉnh da1=p[0,5+cotg(π/z1)]=276,2mm; da2=p[0,5+cotg(π/z2)]=591,53mm đường kính đáy df1=d1-2r=234,08mm df2=d2-2r=557,11 mm bán kính đáy r=0,5025d1+0,05=0,5025.19,05+0,059,62mm d1=19,05mm bảng 5.2 sách (2)) -Kiểm nghiệm độ bền tiếp xúc đĩa xích theo cơng thức (5.18) tài liệu (2): Đĩa xích 1: Với: Ft=4083,29N : lực vòng kr=0,42: hệ số ảnh hưởng số xích (Với z1=25) Kđ=1,2: hệ số tải trọng động (Tải động, va đập nhẹ) Fvđ=13.10-7n1.p3.m=13.10-7.90,48.31,753.2=7,529 N: lực va đập m dãy xích E=2E1E2/(E1+E2)= 2,1.105 Mpa A= 446 mm2: diện tích lề (bảng 5.12 sách (2)) Do ta dùng thép 45 tơi cải thiện HB170 cósẽ đảm bảo độ bền tiếp xúc cho đĩa • Đĩa xích 2: Với: Ft=4083,29N : lực vòng kr=0,226: hệ số ảnh hưởng số xích (Với z1=57) Kđ=1,2: hệ số tải trọng động (Tải động, va đập nhẹ) Fvđ=13.10-7n1.p3.m=13.10-7.40.31,753.2=3,329 N: lực va đập m dãy xích E=2E1E2/(E1+E2)= 2,1.105 Mpa A= 446 mm2: diện tích lề (bảng 5.12 sách (2)) Tương tự đãi xích vật liệu nhiệt luyện Xác định lực tác dụng lên trục: Theo 5.2 Fr = kx.Ft = 1,15.=4695,69N kx =1,15 hệ số kể đến trọng lượng xích, truyền nằm ngang 2.1 THIẾT KẾ BỘ TRUYỀN BÁNH RĂNG:  Thông số kĩ thuật: - Thời gian phục vụ: L=3 năm - Quay chiều, tải va đập nhẹ, 300 ngày/ năm, ca/ngày, tiếng/ ca - Cặp bánh cấp nhanh (bánh trụ nghiêng) : - 2.1.1 2.1.1.1 • Tỷ số truyền : u1= • Số vòng quay trục dẫn: • Momen xoắn T trục dẫn: n1=1425 (vòng/phút) T1=34789,19 Nmm Cặp bánh cấp chậm (bánh trụ nghiêng) : • Tỷ số truyền: ubr2= • Số vòng quay trục dẫn: n2=316,67 (vòng/phút) • Momen xoắn T trục dẫn: T2=151924,83 Nmm Cặp bánh trụ nghiêng cấp chậm: Chọn vật liệu: Do truyền tải trọng trung bình, khơng u cầu đặc biệt Theo bảng 6.1 tài liệu (2) ta chọn vật liệu cặp bánh sau: Bánh chủ động: thép 45 cải thiện đạt độ rắn HB241…285 σb3=850Mpa, • σch3=580Mpa, ta chọn độ rắn bánh nhỏ HB3=255HB Bánh bị động: thép 45 cải thiện đạt độ rắn HB192…240 σb4=750Mpa, • σch4=450Mpa, ta chọn độ rắn bánh nhỏ HB4=240HB Xác định ứng suất cho phép: 2.1.1.2 Số chu kì làm việc sở: • Tuổi thọ: (giờ) - Số chu kì làm việc tương đương, xác định theo sơ đồ tải trọng • - - Ta thấy + + + + - nên chọn để tính tốn - Suy ỨNG SUẤT CHO PHÉP:  Theo bảng 6.2 tài liệu (2) với thép 45, cải thiện: Giới hạn mỏi tiếp xúc: ; SH=1,1 • • - Bánh chủ động: - Bánh bị động: Giới hạn mỏi uốn: - Bánh chủ động: - Bánh bị động: Ứng suất tiếp xúc cho phép : • - Tính tốn sơ : với (Thép 45 tơi cải thiện) • Ứng suất uốn cho phép : Với (do quay chiều), – tra bảng 6.2 tài liệu (2) ỨNG SUẤT QUÁ TẢI CHO PHÉP:  2.1.1.3 Xác định sơ khoảng cách trục: Theo công thức (6.15a) tài liệu (1) ta có: Với: Ka=43: hệ số phụ thuộc vào vật liệu cặp bánh loại (Bảng 6.5 tài liệu (2)) T2=151924,83 Nmm: momen xoắn trục bánh chủ động tra bảng 6.6 tài liệu (2) :trị số phân bố không tải trọng chiều rông vành Với sơ đồ tra bảng 6.7 tài liệu (1) Với kết aw tính ta chọn khoảng cách trục tiêu chuẩn aw=160mm Xác định thơng số ăn khớp: • , theo bảng trị số tiêu chuẩn 6.8 tài liệu (1) chọn • Chọn sơ góc nghiêng • Theo (6.31) tài liệu (2) số bánh nhỏ: lấy z1=35 (răng) • Số bánh lớn: lấy z4=123 (răng) • Do tỉ số truyền thực : • Góc nghiêng răng: Kiểm nghiệm độ bền tiếp xúc: 2.1.1.4 Theo công thức (6.33) tài liệu (1) ứng suất tiếp xúc mặt làm việc: Trong đó: • ZM=274 Mpa1/3 : hệ số kể đến tính vật liệu bánh ăn khớp (Bảng 6.5 tài liệu (2)) • ZH: hệ số kể đến hình dạng bề mặt tiếp xúc: Theo cơng thức (6.34) tài liệu (2) Với: : góc nghiêng hình trụ sở với bánh nghiêng khơng dịch chỉnh (với góc profin góc ăn khớp) • : Hệ số kể đến trùng khớp răng, xác định sau: - Hệ số trùng khớp dọc: - Hệ số trùng khớp ngang: - Do theo cơng thức (6.36c) tài liệu (2): • KH - hệ số tải trọng tính tiếp xúc: Theo CT (6.39) tài liệu (2): - : hệ số kể đến phân bố không tải trọng chiều rộng vành - Theo (6.40) tài liệu (*), vận tốc vòng bánh chủ động: - - - Trong đường kính vòng lăn bánh chủ động: - Công thức bảng 6.11 tài liệu (2) - Với v=1.18 (m/s) < 2,5 (m/s) theo bảng 6.13 tài liệu (*) dùng cấp xác ta chọn - Theo ct (6.42) tài liệu (2), ta có: - với : hệ số kể đến ảnh hưởng sai số ăn khớp (bảng 6.15 tài liệu (2)); g0=73: hệ số kể đến ảnh hưởng sai lệch bước bánh (bảng 6.16 tài liệu (2)) - Vậy • Bề rộng vành :  Theo (6.1) với v=1,18 (m/s) < (m/s), Zv=0,85, với cấp xác động học 9, chọn cấp xác mực tiếp xúc 8, cần gia cơng độ nhám Ra=2,5μm ZR=0,95; với vòng đỉnh bánh da12 = 16 mm - Bulông cạnh ổ, d2 d2 = (0,7 ÷ 0,8)d1 = 12 mm - Bulơng ghép bích thân, d3 d3 = (0,8 ÷ 0,9)d2 = 10 mm - Vít ghép nắp ổ, d4 d4 = (0,6 ÷ 0,7)d2 = mm - Vít ghép nắp cửa thăm, d5 d5 = (0,5 ÷ 0,6)d2 = mm - Chiều dày bích thân hộp, S3 S3 = (1,4 ÷ 1,8)d3 = 16 mm - Chiều dày bích nắp hộp, S4 S4 = (0,9 ÷ 1)S3 = 16 mm - Bề rộng bích nắp thân, K3 K3 Mặt bích ghép nắp thân: ≈ K2 - (3 ÷ 5) = 38-3=35 mm K2 = E2 + R2 + (3 - Bề rộng mặt ghép bulông cạnh ổ, K2 - Tâm lổ bulông cạnh ổ: E2 C ÷ E2 ≈ 1,6d2 = 19 mm R2 ≈ 1,3d2 = 15 mm 5) = 38 mm (là khoảng cách từ tâm bulông C D3/2 =42,5 mm đến mép lổ) h xác định theo kết cấu, phụ - Chiều cao h thuộc tâm lỗ bulông kích ≈ thước mặt tựa Mặt đế hộp: - Chiều dày: khơng phần lồi, S1 - Khi phần lồi,Dd; S1; S2 S1 ≈ (1,3 ÷ 1,5)d1 = 24 mm Dd xác định theo đường kính dao khoét S1 ≈ (1,4 ÷ S2 ≈ (1 1,1)d1 = 16 mm ÷ 1,7)d1 = 26 mm K1 ≈ 3d1 = 48 mm - Bề rộng mặt đế hộp, K1 q q Khe hở chi tiết: ≥ K1 + 2δ = 68 mm - Giữa bánh với thành hộp ∆ - Giữa đỉnh bánh lớn với đáy hộp - Giữa mặt bên bánh ≥ (1 ÷ 1,2)δ = 10 mm ∆1 ≥ (3 ∆ ≥ δ=10mm ÷ 5)δ = 32 mm với Z = (L + B)/(200 ÷ 300) = Số lượng bulơng nền, Z L=405mm B=371 mm  Kích thước gối trục: Đường kính ngồi tâm lỗ vít Trục I II III D 55 72 85 D2 70 90 100 D3 85 115 125 CÁC CHI TIẾT LIÊN QUAN ĐẾN KẾT CẨU VỎ HỘP: Chốt định vị: Mặt ghép nắp thân nằm mặt phẳng chứa đường tâm trục Lỗ trụ (đường kính D) lắp nắp thân hộp gia cơng đồng thời Để đảm bảo vị trí tương đối nắp thân trước sau gia công lắp ghép, dùng chốt định vị Nhờ chốt định vị, xiết bulơng khơng làm biến dạng vòng ngồi ổ (do sai lệch vị trí tương đối nắp thân), loại trừ nguyên nhân làm ổ chóng bị hỏng Ta dùng chốt định vị hình thông số sau: d c l 46 Nắp ổ: - Che chắn ổ lăn khỏi bụi từ bên - Làm vật liệu GX14-32 - Kết cấu nắp ổ hộp giảm tốc, bảng 18.2 (tài liệu (*)): Trục I II III D 55 72 85 D2 70 90 100 D3 85 115 125 D4 48 65 75 h 10 10 d4 8(M6) 8(M8) 8(M8) z 4 Cửa thăm: Để kiểm tra, quan sát chi tiết máy hộp lắp ghép để đổ dầu vào hộp, đỉnh hộp làm cửa thăm Cửa thăm đậy nắp Trên nắp lắp thêm nút thơng Kích thước cửa thăm chọn theo bảng 18-5 [1] sau: A 10 B 75 A1 B1 C C1 K R 15 10 12 13 M8 x 0 16 Vít Số lượng Nút thông hơi: Khi làm việc, nhiệt độ hộp tăng lên Để giảm áp suất điều hòa khơng khí bên bên ngồi hộp, người ta dùng nút thông Nút thông lắp nắp cửa thăm Kích thước nút thơng (tra bảng 18-6 [1]): A B C D E G H I K L M N O P Q R S M27x 3 2 5 2 18 32 Nút tháo dầu: Sau thời gian làm việc, dầu bôi trơn chứa hộp bị bẩn (do bụi hạt - mài) bị biến chất, cần phải thay dầu Để tháo dầu cũ, đáy hộp lỗ tháo dầu Lúc làm việc, lỗ bịt kín nút tháo dầu Kết cấu kích thước nút tháo dầu tra bảng 18-7 [1] (nút tháo dầu - trụ) sau: d M 16 x1,5 - b m f l c q D 15 28 2.5 17.8 30 22 25.4 Que thăm dầu: Đê kiểm tra mức dầu hộp ta dùng que thăm dầu Que thăm dầu Vít tách nắp thân hộp giảm tốc: tác dụng tách nắp thân hộp giảm tốc, vít M8 CÁC CHI TIẾT PHỤ KHÁC: Vòng phớt: S D0 Vòng phớt loại lót kín động gián tiếp nhằm mục đích bảo vệ ổ khỏi bụi bặm, chất bẩn, hạt cứng tạp chất khác xâm nhập vào ổ Những chất làm ổ chóng bị mài mòn bị han gỉ Ngồi ra, vòng phớt đề phòng dầu chảy ngồi Tuổi thọ ổ lăn phụ thuộc nhiều vào vòng phớt Vòng phớt dùng rộng rãi kết cấu đơn giản, thay dễ dàng Tuy nhiên nhược điểm chóng mòn ma sát lớn bề mặt trục độ nhám cao Vòng phớt Vòng chắn dầu: Để ngăn cách mỡ phận ổ với dầu hộp 4.BƠI TRƠN HỘP GIẢM TỐC: • Để giảm mát ma sát, giảm mài mòn răng, đảm bảo nhiệt tốt đề phòng tiết máy bị han gỉ cần phải bôi trơn liên tục truyền hộp giảm tốc • Mức dầu thấp ngậm (0,75÷2) chiều cao h2 (h2=2,25m) bánh thứ (nhưng 10mm) • Khoảng cách mức dầu thấp cao hmax – hmin=10…15mm • Mức dầu cao không ngập 1/3 bán kính bán • Lượng dầu bơi trơn thường ly 0.4ữ0.8 lớt cho 1kW cụng sut truyn Du bôi trơn hộp giảm tốc: dùng dầu công nghiệp để bôi trơn.và dùng dầu công nghiệp 45 ⟹ Theo Công thức 13.6 [2]: H=0,5da2–10–(10…15)mm>1/3.da4 h2 48,5 mm H khoảng cách từ mức dầu cao đến tâm bánh Do thỏa mãn điều kiện bôi trơn 5.DUNG SAI VÀ LẮP GHÉP: Căn vào yêu cầu làm việc chi tiết hộp giảm tốc, ta chọn kiểu lắp ghép sau: 5.1 Dung sai ổ lăn: Vòng ổ lăn chịu tải tuần hoàn, ta lắp ghép theo hệ thống trục lắp trung gian để vòng ổ khơng trượt bề mặt trục làm việc Do đó, ta phải chọn mối lắp k6, lắp trung gian độ dơi, tạo điều kiện mòn ổ (trong q trình làm việc quay làm mòn đều) Vòng ngồi ổ lăn không quay nên chịu tải cục bộ, ta lắp theo hệ thống lỗ Để ổ di chuển dọc trục nhiệt đô tăng trình làm việc, ta chọn kiểu lắp trung gian H7 5.2 Lắp ghép bánh trục: Bánh lắp lên trục chịu tải vừa, tải trọng thay đổi, va đập nhẹ, ta chọn kiểu lắp ghép H7/k6 5.3 Lắp ghép nắp ổ thân hộp: Để dễ dàng cho việc tháo lắp điều chỉnh, ta chọn kiểu lắp lỏng H7/e8 5.4.Lắp ghép vòng chắn dầu trục: Để dễ dàng cho tháo lắp, ta chọn kiểu lắp trung gian H7/Js6 5.5 Lắp chốt định vị: Để đảm bảo độ đồng tâm không bị sút, ta chọn kiểu lắp chặt P7/h6 5.6 Lăp ghép then: Theo chiều rộng, chọn kiểu lắp trục P9/h8 kiểu lắp bạc Js9/h8 Theo chiều cao, sai lệch giới hạn kích thước then h11 Theo chiếu dài, sai lệch giới hạn kích thước then h14 BẢNG DUNG SAI LẮP GHÉP Kích Chi tiết thước (mm) Bánh Bánh Mối lắp ES EI es ( µ m) ( µ m) ( µ m) ei (µ m ) Độ dôi lớn Độ hở lớn +15 35 H7/ k6 +21 +2 15 19 +2 15 19 +15 35 H7/ k6 +21 Bánh Bánh +15 35 H7/ k6 +21 +2 15 19 +2 18 23 +18 50 H7/ k6 +25 Ổ BI d Ổ vòng ngồi Trục I 55 H7 +21 0 -13 34 Trục II 72 H7 +21 0 -13 34 Trục III 85 H7 +25 0 -16 41 d Ổ vòng Trục I 30 k6 +21 +15 +2 15 19 Trục II 30 k6 +21 +15 +2 15 19 Trục III 45 k6 +25 +18 +2 18 23 bxh Trục I Trục II Trục III Then (trục) 10x7 P9/ h8 -15 -51 -18 42 10x8 P9/ h8 -15 -51 -22 51 10x8 P9/ h8 -15 -51 -22 51 10x8 P9/ h8 -15 -51 -22 51 12x9 P9/ h8 -18 -61 -27 61 12x8 P9/ h8 -18 -51 -27 61 Then (bánh + bánh xích + nối trục) Nối trục 10x7 Js9/ h8 +18 -18 -22 18 Br1 10x8 Js9/ h8 +18 -18 -22 18 Br2 10x8 Js9/ h8 +18 -18 -22 18 Br3 10x8 Js9/ h8 +18 -18 -22 18 -21,5 -27 21,5 48,5 -21,5 -27 21,5 48,5 Br4 12x9 Js9/ h8 Đĩa xích 12x9 Js9/ h8 +21, +21, Chốt định vị - vỏ hộp Nắp ổ - vỏ hộp Vòng chắn dầu – trục I d=6 P7/h6 -8 -20 -8 20 554 H7/e8 30 H7/js6 +21 +6,5 -6,5 6,5 27,5 30 H7/js6 +21 +6,5 -6,5 6,5 27,5 45 H7/js6 +25 +8 -8 33 28 H7/ js6 +21 +6,5 -6,5 6,5 27,5 43 H7/ js6 +25 +8 -8 33 62 H7/h6 +30 0 -19 49 72 H7/h6 +30 0 -19 49 85 H7/h6 +35 0 -22 57 150 H8/h7 +63 0 -40 103 Vòng chắn dầu – trục II Vòng chắn dầu – Trục III Vòng phớt – trục I Vòng phớt – trục III Nắp bích ổ lăn trục I Nắp bích ổ lăn trục II Nắp bích ổ lăn trục III Năp cửa thăm – nắp hộp KẾT LUẬN Qua thời gian làm đồ án môn học thiết kế hệ thống truyền động khí, em nắm vững cách phân tích cơng việc thiết kế, cách đặt vấn đề cho tốn thiết kế Vì đặc trưng nghiên cứu mơn học tính hệ truyền động nên qua giúp cho sinh viên cách xử lý sát thực biết cách kết hợp với kiến thức học để tính tốn chọn phương án tối ưu cho thiết kếcố gắng hoàn thành đồ án với cường độ làm việc cao, kỹ lưỡng hướng dẫn cụ thể quý thầy khoa khí hiểu biết hạn chế chưa kinh nghiệm thực tiễn nên chắn đồ án nhiều thiếu sót bất cập Vì vậy, em mong sửa chữa đóng góp ý kiến quý thầy để em rút kinh nghiệm bổ sung thêm kiến thức Em xin chân thành cảm ơn giúp đỡ quý thầy khoa khí hướng dẫn tận tình thầy Sinh viên thực đồ án TÀI LIỆU THAM KHẢO Tính tốn thiết kế hệ dẫn động khí, tập (tài liệu [1] (*)) – Trịnh Chất , Lê Văn Uyển NXB Giáo dục - 1999 Tính tốn thiết kế hệ dẫn động khí, tập (tài liệu [2]) – Trịnh Chất , Lê Văn Uyển NXB Giáo dục - 1999 sở thiết kế máy (tài liệu [3]) – Nguyễn Hữu Lộc NXB Đại học quốc gia Tp Hồ Chí Minh – 2012 Vẽ kỹ thuật khí – Lê Khánh Điền NXB Đại học quốc gia Tp Hồ Chí Minh – 2013 ... thép 45, cải thiện: Giới hạn mỏi tiếp xúc: ; SH=1,1 • • - Bánh chủ động: - Bánh bị động: Giới hạn mỏi uốn: - Bánh chủ động: - Bánh bị động: Ứng suất tiếp xúc cho phép : • - Tính tốn sơ : với (Thép...tỷ số truyền bánh cấp nhanh tỷ số truyền bánh cấp chậm ta chọn -tỷ số truyền cảu truyền xích -xác định cơng suất trục -tính tốn momen xốn trục Tương tự:... liệu (2) ta chọn vật liệu cặp bánh sau: Bánh chủ động: thép 45 cải thiện đạt độ rắn HB241…285 có σb3=850Mpa, • σch3=580Mpa, ta chọn độ rắn bánh nhỏ HB3=255HB Bánh bị động: thép 45 cải thiện đạt
- Xem thêm -

Xem thêm: đồ án môn học thiết kế hệ thống truyền động cơ khí, đồ án môn học thiết kế hệ thống truyền động cơ khí, i=2.s : với s là số chi tiết quay

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay