BÀI tập THỰC HÀNH WORD

20 10 0
  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2018, 10:10

BÀI TẬP WORD 2YÊU CẦU:Định dạng Tab.Đánh số đầu đoạn.CHUẨN BỊ:Đặt các vị trí dừng của phím Tab trên thước đo.BÀI TẬP WORD 2YÊU CẦU:Định dạng Tab.Đánh số đầu đoạn.CHUẨN BỊ:Đặt các vị trí dừng của phím Tab trên thước đo.BÀI TẬP WORD 2YÊU CẦU:Định dạng Tab.Đánh số đầu đoạn.CHUẨN BỊ:Đặt các vị trí dừng của phím Tab trên thước đo.BÀI TẬP WORD 2YÊU CẦU:Định dạng Tab.Đánh số đầu đoạn.CHUẨN BỊ:Đặt các vị trí dừng của phím Tab trên thước đo. ĐẠI HỌC Y DƯỢC TP HỒ CHÍ MINH BỘ MƠN TIN HỌC BÀI TẬP THỰC HÀNH WORD BÀI TẬP WORD YÊU CẦU: Quản lý tập tin Word Định dạng trang tài liệu Word Tìm kiếm thay văn tài liệu Word Chèn ký tự đặc biệt vào văn Định dạng đoạn văn Tạo chữ rơi đầu đoạn Kẻ khung tô màu cho văn Ngắt trang, ngắt dòng Chèn văn từ tập tin Word khác Thực hành viết tốc ký AutoText cách sử dụng AutoText CHUẨN BỊ: Phân biệt chức (Ribbon) Word 2016, nhận biết bật/tắt thước đo (Ruler), quan sát cửa sổ Word, xác định vị trí thành phần trạng thái (Status) Xem tài liệu theo kiểu: ViewNormal/Print Layout/Full Screen/Zoom Homebật/tắt nút Show/Hide (Ẩn/hiện ký tự đặc biệt như: Enter, Tab, Spacebar,v.v…) ViewRuler: Bật/tắt thước đo Quản lý tập tin Word: FileNew (Ctrl+N): Tạo tư liệu FileOpen (Ctrl+O): mở tư liệu có sẵn đĩa FileClose (Alt_F4): đóng tập tin Word FileSave (Ctrl+S): lưu tập tin Word FileSave As (F12): lưu tập tin Word với tên SOẠN THẢO VĂN BẢN TRÊN WORD ĐẠI HỌC Y DƯỢC TP HỒ CHÍ MINH BỘ MƠN TIN HỌC FilePrint and Preview (Ctrl+P): In ấn xem lại trước in giấy FileExit (Ctrl+W): thoát khỏi Word Soạn văn Tiếng Việt: Chọn kiểu chữ (Font) tùy ý, chạy chương trình Unikey muốn gỏ dấu tiếng Việt Nếu thao tác sai sử dụng EditUndo (Ctrl+Z) Lưu ý đoạn (paragraph), câu (sentence), dòng (line) Thao tác với khối văn bản: Chọn khối, chép khối vào Clipboard (copy), dán (paste) khối có Clipboard vào tư liệu, di chuyển xóa khối Định dạng ký tự: HomeFont Tìm kiếm chuỗi ký tự thao tác HomeFind tìm kiếm thay HomeReplace Định dạng đoạn văn bản: canh lề (Alignment), Thụt lề (Indentation), định khoảng cách dòng/đoạn (Spacing) Chọn đoạn văn bản: Đưa trỏ mouse vào lề trái đoạn muốn chọn nhắp đúp Định dạng đoạn: HomeParagraph Tạo chữ rơi đầu đoạn: Đưa trỏ đến đoạn cần thực hiện, InsertDropCap Kẻ khung tô màu nền: Chọn đoạn cần kẻ khung, chọn menu HomeBorder and Shading Ngắt trang: Insert  Page Break (Ctrl+Enter) Ngắt dòng: Shift+Enter Chèn văn từ tập tin Word khác: InsertObjectText from file… Viết tốc ký AutoText: Quét khối văn muốn tạo AutoText Vào Menu InsertQuick PartsAutoText Sử dụng AutoText: nhập tên đại diện, chọn khối tên nàyF3 THỰC HÀNH: Câu 1: Tạo thư mục: D:\ để lưu tập Câu 2: Khởi động Word SOẠN THẢO VĂN BẢN TRÊN WORD ĐẠI HỌC Y DƯỢC TP HỒ CHÍ MINH BỘ MƠN TIN HỌC Câu 3: Thay đổi đơn vị đo từ Inches sang Centimetes Câu 4: Định dạng trang: khổ giấy: A4, lề: phải: 2cm, trái: 3cm, trên: 2cm, dưới: 2cm Câu 5: Nhập định dạng nội dung bên lưu tập tin Thuctap_soanthao_vanban.docx Mỗi khổ thơ đoạn, dùng lệnh ngắt dòng (Shift+Enter) khổ thơ Định dạng font: Calibri, Courier New, Verdana Chèn Symbol từ font: Wingdings, Symbol Tạo hiệu ứng chữ: Shadow, Embos, Engrave, Outline, SuperScript, SubScript, Underline (Ctrl+U), Bold (Ctrl+B), Italic (Ctrl+I) Định dạng giãn đoạn: cách 3pt Canh lề đoạn: Left (Ctrl+L), Right (Ctrl+R), CEnter (Ctrl+E), Justify (Ctrl+J) Tuổi thơ tơi tồn sống Bệnh viện Vì Bố, Mẹ tơi hành nghề Y Bố từ Quân Y chuyển sang Dân Y Mẹ từ cô giáo chuyển qua làm Y tá! Tuổi thơ qua bao miền đất lạ Hết viện Quân Y sang viện Dân Y Từ gió vùng cao tới sóng biển thầm Tôi thường nghe câu “Lương Y từ mẫu”! Tôi nít nên sợ thấy máu, Thấy người bệnh khơng dám tới gần Nên có đời, tuổi xuân Bố, Mẹ sẻ chia cho người bệnh! Câu 6: Nhảy sang trang (Ngắt trang) tập tin nhập vào biểu thức sau: P(x) = ax3 + bx2 + cx + d X2 + Y2 = R2 BaCl2 + Na2SO4  BaSO4 + 2NaCl SOẠN THẢO VĂN BẢN TRÊN WORD ĐẠI HỌC Y DƯỢC TP HỒ CHÍ MINH BỘ MÔN TIN HỌC Câu 7: - Tạo trang word mới, dùng chức AutoText, tạo cụm văn sau lưu thành tên đại diện TTSV Họ tên sinh viên: Mã số sinh viên: Lớp: Trường: - Mở lại tập tin Thuctap_soanthao_vanban.doc, dùng chức AutoText chèn khối văn vào đầu trang Câu 8: Nhảy sang trang 3, chèn thêm nội dung tập tin CuocMo.doc vào trang (Dùng chức tìm kiếm Windows để tìm tập tin này) Lưu cập nhật văn (Ctrl+S) Câu 9: Định dạng văn vừa chèn vào sau: - Tô màu cho Text, Paragraph Kẻ viền cho Paragraph: Box, Shadow Canh lề đoạn: Left, Right, Center Giãn đoạn: Before, After: 3pt Thụt lề đoạn: Left Indent, Right Indent Cuộc mổ Lưõi dao bén nơi mặt da người bệnh Ta cẩn trọng rạch qua Một vết mổ dài Ôi! Gang tấc đời tấc gang đường mổ Thường ta khắc khoải tháng ngày Máu! Trắng miếng gạc mềm thấm đỏ Ta cắt bỏ nguồn cội ngày đau Dằng dặc đời người chiều sâu mổ Kiếp trầm luân hun hút tận đâu! Ta khâu lại đẹp lành da hồng, tê tái Trái tim yêu dồn dập đập bền dai Gieo nỗi đau, cất nhiều nỗi đau đằng đẵng Giữ lại người vật lộn ngày mai SOẠN THẢO VĂN BẢN TRÊN WORD ĐẠI HỌC Y DƯỢC TP HỒ CHÍ MINH BỘ MƠN TIN HỌC VŨ OANH Câu 10: Nhảy sang trang 4, chèn tập tin KynangtrinhbayHNKH.doc Sau định dạng chữ rơi sau: - Chọn ký tự, từ, nhiều từ: InsertDropCapDropped InsertDropCap DropCap Options: chọn rơi dòng KỸ NĂNG TRÌNH BÀY TRONG HỘI NGHỊ KHOA HỌC  rước trình bày nói chuyện, cần phải tìm hiểu vài thơng tin Những thơng tin cần tìm cho là: thời lượng ban tổ chức dành cho bao lâu, thời gian trình bày lúc nào, kích thước hội trường, thành phần khán giả, chủ tọa (chairs) nói trước hay sau Những thơng tin có ý nghĩa quan trọng đến việc cấu trúc nói chuyện cho phù hợp với tình hình thực tế Soạn sẵn nói chuyện Bởi nhiều nghiên cứu sinh không rành tiếng Anh nên việc soạn nói chuyện cần thiết Đó cách hệ thống hóa muốn nói Khi nói soạn nói chuyện, tơi muốn nói phải soạn “diễn văn” cho slide Ngay slide đầu (tựa đề) nên viết muốn nói Khơng phải viết theo kiểu chung chung, mà viết cụ thể Viết y nói chuyện hoàn chỉnh Chú ý đến văn phạm từ ngữ sử dụng cho sáng kỹ nói chuyện trước công chúng hội Vạn khởi đầu nanTrong nghị khoa học, câu hiểu câu mở đầu quan trọng Nếu câu mở đầu trơi chảy, nói chuyện bạn 95% thành công Nếu câu mở đầu lắp bắp “triệu chứng” thiếu tự tin, “có vấn đề”, từ vấn đề tích lũy làm cho diễn tiến nói chuyện lúc xấu.Hãy tin tơi Đó kinh nghiệm cá nhân Vì thế, cần phải chọn câu mở đầu cho hay Câu 11: Nhảy sang trang mới, chèn AutoText vừa tạo câu SOẠN THẢO VĂN BẢN TRÊN WORD ĐẠI HỌC Y DƯỢC TP HỒ CHÍ MINH BỘ MƠN TIN HỌC BÀI TẬP WORD YÊU CẦU: Định dạng Tab Đánh số đầu đoạn CHUẨN BỊ: Đặt vị trí dừng phím Tab thước đo Định dạng Tab dùng hộp thoại: Double click thước SOẠN THẢO VĂN BẢN TRÊN WORD ĐẠI HỌC Y DƯỢC TP HỒ CHÍ MINH BỘ MÔN TIN HỌC THỰC HÀNH: Câu 1: Tạo tập tin nhập nội dung bên dưới, sau lưu thành tập tin Donxinxacnhan.docx CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc ĐƠN XIN XÁC NHẬN LÀ HS/SV ĐỂ TẠM HỖN NVQS Kính gửi: Ban Giám hiệu Đại học Y Dược TP.HCM Tên tôi: Sinh ngày: ., tại: Là HS/SV học năm thứ: , lớp: , Hệ , diện (NSNN hay NSNN): Ngành , khóa học: , Khoa: Mã số HSSV: Nay tơi làm đơn kính đề nghị Ban Giám Hiệu xác nhận HS/SV để bổ túc hồ sơ xin tạm hoãn nghĩa vụ quân Tôi xin chân thành cảm ơn./ Xác nhận Khoa ………, ngày … tháng … năm 201… Người làm đơn (Ký tên) Họ tên người làm đơn SOẠN THẢO VĂN BẢN TRÊN WORD ĐẠI HỌC Y DƯỢC TP HỒ CHÍ MINH BỘ MÔN TIN HỌC Câu 2: Mở tập tin ThongkeDanso2010-2015.docx Định dạng Tab theo mẫu: THỐNG KÊ DÂN SỐ 2006-2010 Năm Tổng số Nữ Nam Mật độ dân số 2006 83,311.2 42,312.2 23,045.8 252 2008 85,118.7 43,162.6 24,673.1 257 2010 86,927.7 43,937.0 26,224.4 263 CHỈ TIÊU MỤC TIÊU CỦA BỘ Y TẾ Năm 2010 Năm 2015 Số bác sỹ cho 1000000 dân -7.2 Số dược sỹ ĐH cho 100000 dân -1.76 _ 1.8 (theo tập mẫu)… Tỷ lệ nhiễm HIV/AIDS cộng đồng (%) - 17.5 _ 15 Tỷ lệ TYT xã có NHS YSSN (%) -0.2 _
- Xem thêm -

Xem thêm: BÀI tập THỰC HÀNH WORD, BÀI tập THỰC HÀNH WORD

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay