so sanh so lon gap may lan so be

6 10 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2018, 10:07

K ế hoạch dạy Toán- Tuần 12 SO SÁNH SỐ LỚN GẤP MẤY LẦN SỐ Ngày dạy: 21 tháng 11 năm 2012 Người thực hiện: Nguyễn Thị Thái Lớp thực tập: 3D I Mục tiêu: Giúp học sinh:  So sánh số lớn gấp lần số  Áp dụng giải tốn có lời văn so sánh số lớn gấp lần số  Có hứng thú với mơn học II Đồ dùng dạy học  Máy project III Các hoạt động dạy – học Hoạt động giáo viên Kiểm tra cũ - Giáo viên đưa tập gọi học sinh lên bảng làm + Tính 302 x = 906 401 x = 802 + Gấp 12 lên lần Giảm 35 lần - GV gọi học sinh nhận xét đưa đáp án - GV hỏi: Muốn gấp số lên nhiều lần ta làm nào? Hoạt động học sinh - học sinh lên bảng làm bài, học sinh lớp làm vào nháp - HS nhận xét - Muốn gấp số lên nhiều lần ta lấy số nhân với số lần - GV cho điểm HS Dạy 2.1 Giới thiệu - Nêu mục tiêu học ghi tên lên bảng 2.2 Hướng dẫn thực so sánh số lớn gấp lần số - GV nêu tốn - GV phân tích tốn theo đồ minh họa + Bài tốn cho biết gì? + Bài tốn hỏi gì? - HS nghe giới thiệu - HS ý lắng nghe + Đoạn thẳng AB dài 6cm Đoạn thẳng CD dài 2cm + Đoạn thẳng AB dài gấp lần đoạn thẳng CD? - đồ minh họa: 6cm A B C D 2cm + Đoạn thẳng AB dài gấp lần đoạn thẳng CD? + Làm để em biết đoạn thẳng AB dài gấp lần đoạn thẳng CD? - Gọi HS lên giải - Gọi HS nhận xét GV kết luận - GV nói: Bài tốn gọi + Dài gấp lần + Thực phép chia: : = 3(lần) - HS lên giải Bài giải Độ dài đoạn thẳng AB gấp độ dài đoạn thẳng CD số lần là: : = (lần) Đáp số: lần toán so sánh số lớn gấp lần - HS lắng nghe số - Vậy so sánh số lớn gấp lần số ta làm nào? - HS: Muốn so sánh số lớn gấp lần số ta lấy số lớn chia cho số - GV cho nhiều HS nhắc lại - Đưa thêm số ví dụ - 3, HS nhắc lại + Số lớn 35 số Vậy số lớn gấp lần số bé? + số lớn gấp lần số +Số lớn 48 số Vậy số lớn gấp lần số bé? + số lớn gấp lần số 2.3 Luyện tập – thực hành * Bài 1: - Gọi HS nêu yêu cầu - GV hướng dẫn HS làm + Muốn tìm số hình tròn màu xanh gấp lần số hình tròn màu trắng ta làm nào? + Số hình tròn màu xanh bao nhiêu? + Số hình tròn màu trắng bao nhiêu? + Sau ta làm gì? - GV gọi HS làm - GV nhận xét + Đếm số hình tròn màu xanh số hình tròn màu trắng + Hình a) có hình tròn màu xanh + có hình tròn màu trắng + Thực phép tính chia - HS làm a Số hình tròn màu xanh gấp số hình tròn màu trắng số lần là: : = 3(lần) b Số hình tròn màu xanh gấp số hình tròn màu trắng số lần là: : = (lần) c Số hình tròn màu xanh gấp số hình tròn màu trắng số lần là: - GV hỏi: Muốn so sánh số lớn gấp lần số ta làm nào? 16 : = (lần) - Muốn so sánh số lớn gấp lần số ta lấy số lớn chia cho số * Bài 2: - GV gọi HS đọc yêu cầu - GV hướng dẫn HS phân tích tốn: + Bài tốn cho biết gì? - HS đọc yêu cầu tập + Bài tốn hỏi gì? + Trong vườn có cau, 20 cam + Số cam gấp lần số cau Tóm tắt Cau: Cam: 20 Cam gấp….lần cau? + Trong toán đâu số lớn, đâu số bé? + Muốn so sánh số 20 gấp lần số ta làm nào? - Gọi HS lên bảng thực GV gọi HS nhận xét - GV hỏi: Muốn so sánh số lớn gấp lần số ta làm nào? * Bài 3: - Gọi HS đọc yêu cầu - GV hướng dẫn HS làm tập + Bài tốn cho biết gì? + Số lớn 20, số + Thực phép chia: 20 : = (lần) - HS lên bảng làm Bài giải Số cam gấp số cau số lần là: 20 : = (lần) Đáp số: lần - Muốn so sánh số lớn gấp lần số ta lấy số lớn chia cho số - HS đọc yêu cầu +Con lợn cân nặng 42kg, ngỗng + Bài toán hỏi gì? nặng 6kg + Con lợn cân nặng gấp lần +Muốn biết lợn gấp lần con ngỗng ngỗng ta phải làm nào? + Ta thực phép tính chia - Gọi HS lên bảng tóm tắt giải 42 : = - HS lên bảng làm - Gọi HS nhận xét - GV chốt lại lời giải - GV hỏi: Muốn so sánh số lớn gấp lần số ta làm nào? * Bài 4: - Gọi hs nêu yêu cầu tập - GV yêu cầu HS nêu cách tính chu vi học lớp - Gọi HS lên bảng làm bài, HS lại làm vào - Gọi HS nhận xét - GV kết luận - GV hỏi: Muốn so sánh số lớn gấp lần số ta làm nào? Củng cố, dặn dò Tóm tắt: Lợn : 42kg Ngỗng: 6kg Lợn gấp….lần ngỗng? Bài giải Con lợn cân nặng gấp ngỗng số lần là: 42 : = (lần) Đáp số: lần - Muốn so sánh số lớn gấp lần số ta lấy số lớn chia cho số - HS nêu cách tính chu vi - HS lên bảng làm, HS lớp làm vào a Chu vi hình vng MNPQ là: x = 12(cm) b Chu vi hình tứ giác ABCD là: + + + = 18(cm) - Muốn so sánh số lớn gấp lần số ta lấy số lớn chia cho số - Muốn so sánh số lớn gấp lần số ta làm nào? - GV yêu cầu HS nhà hoàn thành chuẩn bị sau - 2HS nhắc lại ... thẳng CD số lần là: : = (lần) Đáp số: lần toán so sánh số lớn gấp lần - HS lắng nghe số bé - Vậy so sánh số lớn gấp lần số bé ta làm nào? - HS: Muốn so sánh số lớn gấp lần số bé ta lấy số lớn chia... tròn màu xanh gấp số hình tròn màu trắng số lần là: - GV hỏi: Muốn so sánh số lớn gấp lần số bé ta làm nào? 16 : = (lần) - Muốn so sánh số lớn gấp lần số bé ta lấy số lớn chia cho số bé * Bài 2:... cau? + Trong toán đâu số lớn, đâu số bé? + Muốn so sánh số 20 gấp lần số ta làm nào? - Gọi HS lên bảng thực GV gọi HS nhận xét - GV hỏi: Muốn so sánh số lớn gấp lần số bé ta làm nào? * Bài 3:
- Xem thêm -

Xem thêm: so sanh so lon gap may lan so be, so sanh so lon gap may lan so be

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay