giao an mi thuat dan mach moi nhat tu lop 1 den lop 5 nam hoc 2017 2018

102 17 0
  • Loading ...
1/102 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2018, 10:05

Giáo án Thuật Năm học 2018 - 2019 Líp 1: Thứ , ngày tháng năm 201 Chủ đề CUỘC DẠO CHƠI CỦA ĐƯỜNG NÉT (Tiết 2) I Mục tiêu - Nhận nêu đặc điểm đường nét - Vẽ nét tạo chuyển đọng đường nét khác theo ý thích - Giới thiệu, nhận xét nêu cảm nhận sản phẩm mình,của bạn II Phương pháp hình thức tổ chức - Phương pháp: Gợi mở; trực quan; luyện tập - Hình thức tổ chức: Hoạt động cá nhân; hoạt động nhóm III Chuẩn bị Bút chì, màu vẽ, giấy vẽ IV Nội dung dạy học Hoạt động giáo viên Khởi động: Cho HS hoàn thành vẽ tiết Nội dung dạy học Hoạt động 1: Hướng dẫn HS thực hành - Yêu cầu HS vẽ kín tờ giấy Hoạt động 2: Tổ chức trưng bày, giới thiệu sản phẩm - Hướng dẫn HS trưng bày sản phẩm - Hướng dẫn HS thuyết trình sản phẩm nhóm Gợi ý HS khác tham gia đặt câu hỏi để chia sẻ, trình bày cảm xúc, học tập lẫn Đặt câu hỏi gợi mở để HS khắc sâu kiến thức phát triển kĩ thuyết trình, tự đánh giá ? Em có thích thú thực tranh nét không ? Em sử dụng nét vẽ ? Em làm để tạo nét to, nét nhỏ,nét đậm, nét nhạt ? Hãy nét tạo cảm giác nhẹ nhàng, mạnh mẽ, uốn lượn, gồ ghề hay khúc khuỷu tranh ? Trong vẽ bạn em thích vẽ Em học điều vẽ bạn Nguyễn Thị Hồng Sinh Hoạt động học sinh Thực Thực hành Trưng bày sản phẩm Thuyết trình trả lời Trường Tiểu Học Phúc Lâm Giáo án Thuật Nhận xét- đánh giá - GV đánh giá học, tuyên dương HS tích cực, động viên, khuyến khích HS chưa hồn thành - GV yêu cầu HS tự đánh giá ghi nhận xét, đánh giá GV - Vận dụng - Sáng tạo: Gợi ý HS sử dụng loại nét vừa học để tạo thành tranh vẽ màu theo ý thích Dặn dò - Dặn HS chuẩn bị giấy vẽ, màu vẽ, keo dán, bìa, kéo để học chủ đề sau Nguyễn Thị Hồng Sinh Năm học 2018 - 2019 Lắng nghe Thực Thực Ghi nhớ Trường Tiểu Học Phúc Lâm Giáo án Thuật Năm học 2018 - 2019 Líp Thứ , ngày tháng năm 201 Chủ đề Cuộc dạo chơi đường nét ( tiết 1) I.Mục tiêu: - Nhận nêu đặc điểm đường nét - Biết cách vẽ nét tạo chuyển động đường nét khác theo ý thích - u thích mơn học II Phương pháp hình thức tổ chức - Phương pháp: Gợi mở; trực quan; luyện tập - Hình thức tổ chức: Hoạt động cá nhân; hoạt động nhóm III Đồ dùng phương tiện: Giáo viên Học sinh - Sách học Mt - Sách học Mt -Hình ảnh hình vẽ nét thẳng, - Đồ dùng học vẽ ngang, nghiêng… - Một số vẽ hs IV Các hoạt động dạy - học chủ yếu 1-Ổn định tổ chức - Kiểm tra sĩ số Hs hát 2- Kiểm tra Kiểm tra đồ dùng học vẽ HS lấy đồ dùng học vẽ 3- Bài mới: * Khởi động: Cho hs hát Chỏu v Hs hỏt ụng mt tri HĐ1: Hướng dẫn tìm hiểu - Tổ chức HS hoạt động nhóm - HS chia nhóm, bầu nhóm trưởng, thư kí - Yêu cầu HS quan sát H1.1 Sách học MT - HS quan sát - Qua hình ảnh HS quan sát, GV giới - HS Lắng nghe thiệu cho hs: + Nét thẳng dọc, nét thẳng ngang, nét thẳng nghiêng, nét gấp khúc, nét đứt, nét chấm + Nét cong, nét lượn sóng - GV yêu cầu HS quan sát số vẽ sách học MT thảo luận nhóm theo chùm câu hỏi sau: - HS quan sát, thảo luận trả lời: + Trong tranh có nét gì? - Nét thẳng, nét cong, nét gấp khúc, nét Nguyễn Thị Hồng Sinh Trường Tiểu Học Phúc Lâm Giáo án Thuật + Đặc điểm loại nét? + Nét vẽ màu đậm? Nét vẽ màu nhạt? + Nét to, nét nhỏ? - GV yêu cầu nhóm báo cáo, nhóm khác nhận xét >GV bổ sung chốt Năm học 2018 - 2019 chấm - Nét cong mềm mại, nét thẳng cứng cáp - Các nét vẽ có màu đậm,nhạt khiến cho hình ảnh tranh sinh động, phong phú - Hs báo cáo, nhận xét nhóm bạn - HS lắng nghe HĐ 2: Hướng dẫn thực - Yêu cầu HS quan sát h 1.3 Sách HMT để - HS quan sát h 1.3 Sách HMT để tìm tìm hiểu cách vẽ nét hiểu cách vẽ nét + Nêu cách vẽ nét thẳng? + HS nêu + Nêu cách vẽ nét cong? + Nêu cách vẽ nét gấp khúc? - Vẽ mẫu bảng vẽ ngẫu hứng cho - HS quan sát HS quan sát - Vừa vẽ vừa giảng giải cho hs hiểu: + Cách giữ tay để tạo nét thảng, cách chuyển động để tạo nét lượn cong, cách nhấc tay để tạo nét đứt + Cách ấn tay mạnh hay nhẹ để tạo nét HS lắng nghe đậm nhạt + Cách sử dụng màu để tạo đậm nhạt + Cách phối hợp nét khác để tạo hiệu khác biệt > GV tóm tắt: - Có thể vẽ nét thẳng, nét cong, nét gấp khúc, nét đứt màu sắc khác - Có thể ấn mạnh tay nhẹ tay vẽ để tạo độ đậm nhạt cho nét Củng cố, dặn dò - Em nêu cách vẽ nét cong, nét - HS nêu thẳng ? - GV nhận xét tiết học, tuyên dương, khen thưởng hs hăng hái phát biểu * Dặn dò: Chuẩn bị đồ dùng cho tiết 2: Hs lắng nghe Màu, giấy A4 • Bổ sung………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Nguyễn Thị Hồng Sinh Trường Tiểu Học Phúc Lâm Giáo án Thuật Năm học 2018 - 2019 Líp 1: Thứ , ngày tháng năm 201 Chủ đề SẮC MÀU EM YÊU (Tiết 1) I Mục tiêu - Nhận nêu màu sắc vật tự nhiên đồ vật xung quanh - Nhận biết màu chính: đỏ, lam, vàng - Biết cách sử dụng màu sắc để vẽ theo ý thích II Phương pháp hình thức tổ chức Phương pháp: Gợi mở, trực quan, luyện tập, thực hành Hình thức tổ chức : Hoạt động cá nhân, hoạt động nhóm III Chuẩn bị Bút chì, màu vẽ, giấy vẽ IV Nội dung dạy học Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Khởi động: Tổ chức trò chơi đốn màu từ chữ Hs suy nghĩ đầu Đ- màu đỏ, V – màu vàng, X – màu xanh Nội dung dạy học Hoạt động 1: Tìm hiểu - u cầu HS quan sát hình thảo luận trả lời câu hỏi: Thảo luận, đại diện nhóm trả + Kể tên màu em biết? lời, nhóm khác bổ sung + Những hình ảnh tự nhiên đồ vật em biết có màu giống với màu em vừa quan sát + Em thấy màu sắc đem lại điều cho sống quanh em? + Nêu màu hình 2.3? * GV chốt lại.Mọi vật xung quanh có màu sắc Màu sắc làm cho cảnh vật đẹp Lắng nghe Trong hội họa có ba màu Vàng, đỏ, lam - Yêu cầu hs quan sát hình 2.4 ? Trong vẽ có hình ảnh ? Màu sắc hình ảnh tranh Quan sát ? Những màu màu * Gv chốt; Có thể vẽ hình ảnh tronh tự nhiên đồ vật quen thuộc quanh em Lắng nghe Nguyễn Thị Hồng Sinh Trường Tiểu Học Phúc Lâm Giáo án Thuật Phối hợp ba màu đỏ, lam ,vàng với màu khác để tranh thêm sinh động Hoạt động 2: Cách thực - Yêu cầu HS quan sát hình 2.5 tìm hiểu cách thực - GV chốt lại Có thể vẽ màu theo cách sau * Vẽ nét tạo hình ảnh Vẽ kín màu vào hình ảnh vẽ nét để hồn thiện vẽ * Vẽ kín màu để tạo hình ảnh vẽ để hoàn thiện Hoạt động 3: Thực hành - Yêu cầu HS vẽ hình vào giấy vẽ Nhận xét- đánh giá - Tạo ngân hàng hình ảnh để HS nhận xét, cảm nhận cách sử dụng đường nét, hình mảng - GV nhận xét chốt lại Dặn dò - Nhận xét tiết học - Dặn HS nhớ đem màu, bút chì, gơm, giấy A4 Nguyễn Thị Hồng Sinh Năm học 2018 - 2019 Thực Nhận xét Lắng nghe Lắng nghe Ghi nhớ Trường Tiểu Học Phúc Lâm Giáo án Thuật Năm học 2018 - 2019 Líp 1: Thứ , ngày tháng năm 201 Chủ đề SẮC MÀU EM YÊU Tiết I Mục tiêu - Nhận nêu màu sắc vật tự nhiên đồ vật xung quanh - Nhận biết màu chính: đỏ, lam, vàng - Biết cách sử dụng màu sắc để vẽ theo ý thích - Giới thiệu, nhận xét nêu cảm nhận sản phẩm mình, bạn II.Phương pháp hình thức tổ chức Phương pháp: gợi mở, trực quan, luyện tập, thực hành Hình thức tổ chức: Hoạt động cá nhân, hoạt động nhóm III Đồ dùng phương tiện Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh - Sách học Mt Sách học Mt - Các hình ảnh thiên nhiên có màu sắc đẹp Màu vẽ, giấy vẽ… - Các vẽ màu thiếu nhi - Hình hướng dẫn cách vẽ IV Các hoạt động dạy học chủ yếu Ổn định tổ chức lớp - Kiểm tra sĩ số.Hs hát Thực Kiểm tra đồ dùng học vẽ Khởi động: Cho HS hoàn thành vẽ tiết Hoạt động 1: Hướng dẫn HS thực hành Thực hành - Yêu cầu HS vẽ kín tờ giấy Hoạt động 2: Tổ chức trưng bày, giới thiệu sản phẩm Trưng bày sản phẩm - Hướng dẫn HS trưng bày sản phẩm Thuyết trình trả lời - Hướng dẫn HS thuyết trình sản phẩm nhóm Gợi ý HS khác tham gia đặt câu hỏi để chia sẻ, trình bày cảm xúc, học tập lẫn Đặt câu hỏi gợi mở để HS khắc sâu kiến thức phát triển kĩ thuyết trình, tự đánh giá + Em có cảm thấy thích thú thực vẽ màu khơng? + Em vẽ hình ảnh vẽ mình? + Em vẽ màu sắc vẽ mình? Trong màu đó, màu màu Nguyễn Thị Hồng Sinh Trường Tiểu Học Phúc Lâm Giáo án Thuật chính? + Em thích vẽ bạn nhóm, lớp? Nhận xét- đánh giá - GV đánh giá học, tuyên dương HS tích cực, động viên, khuyến khích HS chưa hồn thành - GV yêu cầu HS tự đánh giá ghi nhận xét, đánh giá GV - Vận dụng - Sáng tạo: Gợi ý HS vẽ pha trộn màu vào hình a, b, c Dặn dò - Dặn HS chuẩn bị giấy vẽ, màu vẽ, keo dán, bìa, kéo để học chủ đề sau Nguyễn Thị Hồng Sinh Năm học 2018 - 2019 Lắng nghe Thực Thực Ghi nhớ Trường Tiểu Học Phúc Lâm Giáo án Thuật Năm học 2018 - 2019 Líp 1: Thứ , ngày tháng năm 201 Chủ đề SÁNG TẠO CÙNG HÌNH VNG, HÌNH TRỊN, HÌNH CHỮ NHẬT, HÌNH TAM GIÁC( tiết 1) I.MỤC TIÊU: -Nhận nêu số đồ vật, vật, hình ảnh tự nhiên có dạng hình vng, hình tròn, hình chữ nhật hình tam giác - Vẽ hình vng, hình tròn, hình chữ nhật hình tam giác - Biết gắn kết hình vng, hình tròn, hình chữ nhật, hình tam giác để sáng tạo hình ảnh vật, đồ vật hình ảnh tự nhiên II PHƯƠNG PHÁP VÀ HÌNH THỨC TỔ CHỨC - Phương pháp: Gợi mở, trực quan, luyện tập, thực hành - Hình thức tổ chức: Hoạt động cá nhân, hoạt động nhóm III ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS - Sách học Mt Sách học Mt - Hình ảnh đồ vật sống Giấy vẽ, màu vẽ, hồ dán… hình ảnh tự nhiên cây, hoa, vật, có dạng hình vng, hình tròn, hình chữ nhật, hình tam giác… - Hình minh họa sản phẩm tạo hình hs - Hình minh họa cách tạo hình vng, hình tròn, hình chữ nhật, hình tam giác IV CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 1.Ổn định tổ chức lớp Kiểm tra đồ dùng Bài mới: Khởi động Cho Hs lên bảng vẽ hình vng, hình chữ nhật, hình tam giác Gv nhận xét Hs lên bảng làm giới thiệu chủ đề sáng tạo ‘hình vng, hình tròn, hình chữ nhật, hình tam giác’’ * HĐ1 Hướng dẫn tìm hiểu: - Tổ chức cho Hs hoạt động theo nhóm Quan sát hình 3.1 + Có hình gì? Những hình có Mặt trăng, mèo, em bé núi, quả, dạng hình gì? người máy, thơng + Trong hình 3.2 em nhận hình ảnh gì? Lọ hoa, trâu, người máy + Các hình ảnh tạo nên Nguyễn Thị Hồng Sinh Trường Tiểu Học Phúc Lâm Giáo án Thuật hình gì? + Những hình ảnh thiên nhiên sống có dạng hình vng, hình tròn, hình chữ nhật, hình tam giác? + Em biết hình khác có dạng hình vng, hình tròn, hình chữ nhật, hình tam giác? + Em nhận vật gì, đồ vật gì? + Em thích sản phẩm nào? Chúng tạo hình gì? * Gv tóm tắt: Từ hình vng, hình tròn, hình chữ nhật, hình tam giác, ta sáng tạo hình ảnh vật, đồ vật, hình ảnh tự nhiên * HĐ2 Hướng dẫn thực hiện: Hs quan sát hình 3.3 3.4 + Em làm để có hình vng, hình tròn, hình tam giác, hình chữ nhật? + Em làm để sáng tạo đồ vật, vật hay hình ảnh tự nhiên từ hình vng, hình tròn, hình chữ nhật, hình tam giác? + Em định sáng tạo đồ vật gì? Con vật gì? Hình ảnh gì? + Em sử dụng hình ảnh để tạo sản phẩm đó? * Gv tóm tắt: * HĐ3 Hướng dẫn thực hành: Yêu cầu hs tạo hình vng, hình tròn, hình chữ nhật, hình tam giác, sáng tạo sản phẩm thuật theo ý thích * Dặn dò: Nhận xét tiết học, sau học tiếp - Nhớ đem màu, chì tẩy… Nguyễn Thị Hồng Sinh Năm học 2018 - 2019 Hs trả lời Em vẽ để tạo hình Em cắt hình rời xếp hình lại để tạo thành vật,… Hs trả lời Hs làm Trường Tiểu Học Phúc Lâm Giáo án Thuật - Tổ chức HS hoạt động nhóm - Yêu cầu HS quan sát H2.1 Sách học MT Thảo luận để nêu tên đặc điểm hình khối - GV yêu cầu HS kể số đồ vật tạo thành từ hình khối vừa nêu - GV cho HSQS số đồ vật như: Cái phích, ngơi nhà hỏi HS ?/Cái phích gồm phận ?/Thân nắp tạo hình khối ?/Phần vai tạo hình khối - GV cho HSQS hình ngơi nhà TL câu hỏi tương tự >GV bổ sung chốt HĐ 2: Hướng dẫn thực - GV gợi ý HS thảo luận để lựa chọn nội dung, hình thức vật liệu để tạo hình sản phẩm ?/ Em chuẩn bị vật liệu ?/Từ vật liệu em định tạo sản phẩm ?/ Sản phẩm liên kết hình khối - Y/C HSQS hình 2.4 2.5 để tham khảo cách tạo hình sản phẩm - GV tóm tắt cách thực tạo hình sản phẩm +/Hình thành ý tưởng tạo sản phẩm từ vật liệu chuẩn bị +/Tạo khối từ vật liệu +/Liên kết khối tạo dáng sản phẩm +/Thêm chi tiết trang trí để hồn thiện - GV minh họa Củng cố, dặn dò - GV nhận xét tiết học, tuyên dương, khen thưởng hs hăng hái phát biểu * Dặn dò: Chuẩn bị đồ dùng cho tiết sau: Nguyễn Thị Hồng Sinh Năm học 2018 - 2019 - HS chia nhóm, bầu nhóm trưởng, thư kí - HS quan sát, thảo luận trả lời: - Cái phích, ngơi nhà HSQS -3 phận -Khối trụ -Khối nón cụt -HSQS trả lời -HSTL -HSQS -HS lắng nghe Trường Tiểu Học Phúc Lâm Giáo án Thuật Năm học 2018 - 2019 Líp 5: Thứ , ngày tháng năm 201 Chủ đề SỰ LIÊN KẾT THÚ VỊ CỦA CÁC HÌNH KHỐI (Tiết 2) I Mục tiêu - Nhận phân biệt hình khối - Chỉ liên kết hình khối đồ vật, vật, cơng trình kiến trúc - Tạo hình khối ba chiều từ vật liệu dễ tìm liên kết chúng thành đồ vật, nhà, phương tiện giao thơng,… theo ý thích II Phương pháp hình thức tổ chức Phương pháp vận dụng quy trình tạo hình ba chiều, tiếp cận theo chủ đề Hình thức tổ chức: hoạt động cá nhân, hoạt động nhóm III Đồ dùng phương tiện Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Sách học Mt Sách học Mt Đồ vật thật, mơ hình vật, ngơi nhà Giấy màu,keo dán, kéo, vật tìm Thực IV Các hoạt động dạy học chủ yếu Ổn định tổ chức lớp Khởi động: Cho HS hoàn thành vẽ tiết Thực hành Nội dung dạy học Hoạt động 1: Hướng dẫn HS thực hành - Gợi ý HS lựa chọn hai cách sau để thể hiện: + Thảo luận nhóm, thống ý tưởng sản phẩm, sau thực tạo hình chi tiết chính, săp xếp thành bố cục sau tạo thêm khơng gian cho sản phẩm + Chọn sản phẩm cá nhân, xếp thành bố cục thêm chi tiết tạo không gian cho sản Nguyễn Thị Hồng Sinh Trường Tiểu Học Phúc Lâm Giáo án Thuật Năm học 2018 - 2019 phẩm nhóm Hoạt động 2: Tổ chức trưng bày, giới thiệu sản phẩm - Hướng dẫn HS trưng bày sản phẩm - Hướng dẫn HS thuyết trình sản phẩm Gợi ý HS khác tham gia đặt câu hỏi để chia sẻ, trình bày cảm xúc, học tập lẫn Đặt câu hỏi gợi mở để HS khắc sâu kiến thức phát triển kĩ thuyết trình Nhận xét- đánh giá - Tạo ngân hàng hình ảnh để HS nhận xét, cảm nhận bố cục, không gian - GV nhận xét chốt lại Dặn dò - Nhận xét tiết học - Dặn HS nhớ đem màu, bút chì, gơm, giấy A4 Trưng bày sản phẩm Thuyết trình trả lời Nhận xét Lắng nghe Lắng nghe Ghi nhớ Líp 5: Thứ , ngày tháng năm 201 Chủ đề Sự liên kết thú vị hình khối (tiết 3) I MỤC TIÊU: - Nhận phân biệt hình khối - Chỉ liên kết hình khối đồ vật, vật, cơng trình kiến trúc… - Tạo hình khối ba chiều từ vật liệu dễ tìm liên kết chúng thành đồ vật, vật, nhà, phương tiện giao thơng,…theo ý thích - Giới thiệu, nhận xét nêu cảm nhận sản phẩm nhóm mình, nhóm bạn II.PHƯƠNG PHÁP VÀ HÌNH THỨC TỔ CHỨC: - Phương pháp: vận dụng quy trình Tạo hình ba chiều – Tiếp cận theo chủ đề; Điêu khắc – Nghệ thuật tạo hình khơng gian - Hình thức tổ chức : Hoạt động cá nhân, hoạt động nhóm III.ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN : HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH - Sách học Mt - Sách học Mt - Đồ vật thật hình ảnh, mơ hình - Giấy màu, màu vẽ, keo dán, kéo, vật đồ vật, vật, ngơi nhà tìm - Những sản phẩm tạo hình học sinh lớp học( có) IV CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU: Ổn định tổ chức lớp Kiểm tra đồ dùng học vẽ Nguyễn Thị Hồng Sinh Trường Tiểu Học Phúc Lâm Giáo án Thuật Nội dung dạy học Hoạt động 1: Hướng dẫn HS thực hành nhóm - Yêu cầu giới thiệu, chia sẻ sản phẩm nhóm Hoạt động 2: Tổ chức trưng bày, giới thiệu sản phẩm - Hướng dẫn HS trưng bày sản phẩm - Hướng dẫn HS thuyết trình sản phẩm nhóm Gợi ý HS khác tham gia đặt câu hỏi để chia sẻ, trình bày cảm xúc, học tập lẫn Đặt câu hỏi gợi mở để HS khắc sâu kiến thức phát triển kĩ thuyết trình, tự đánh giá + Sản phẩm nhóm em tạo hình khối gì? Sử dụng vật liệu để tạo hình? + Trong trình thực hành, em thấy khó khăn cơng đoạn nào? Bằng cách em khắc phục khó khăn để hồn thiện sản phẩm mình? + Em giới thiệu sản phẩm nhóm - Tên sản phẩm tạo - Nội dung chủ đề - Cách xếp sản phẩm để thể nội dung chủ đề - Thơng điệp mà nhóm muốn truyền đạt Nhận xét- đánh giá - GV đánh giá học, tuyên dương HS tích cực, động viên, khuyến khích HS chưa hồn thành - GV yêu cầu HS tự đánh giá ghi nhận xét, đánh giá GV - Vận dụng - Sáng tạo: Gợi ý HS lắp ghép hình khối từ vật tìm nặn hình khối chiều tạo sản phẩm theo ý thích * Dặn dò - Dặn HS chuẩn bị giấy vẽ, màu vẽ, keo dán, bìa, kéo để học chủ đề sau Nguyễn Thị Hồng Sinh Năm học 2018 - 2019 Thực hành Trưng bày sản phẩm Thuyết trình trả lời Lắng nghe Hs trả lời Thực Thực Ghi nhớ Trường Tiểu Học Phúc Lâm Giáo án Thuật Năm học 2018 - 2019 Líp 5: Thứ , ngày tháng năm 201 Chủ đề ÂM NHẠC VÀ SẮC MÀU( tiết 1) I.MỤC TIÊU: - Nghe vận động theo giai điệu âm nhạc,chuyển âm giai điệu thành đường nét màu sắc biểu cảm giấy - Biết, hiểu đường nét màu sắc tranh vẽ theo nhạc Từ đường nét, màu sác cảm nhận tưởng tượng hình ảnh II.PHƯƠNG PHÁP VÀ HÌNH THỨC TỔ CHỨC: - P hương pháp : vận dụng quy trình vẽ theo nhạc - Hình thức tổ chức hoạt động cá nhân, hoạt động nhóm III ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS Sách học Mt Sách học Mt Âm nhạc Giấy vẽ màu vẽ, thước kẻ, kéo, băng Sản phẩm hs: Hình ảnh, bìa, sách, dính bưu thiếp, sáng tạo từ vẽ theo nhạc IV CÁC HOẠT ĐỘNG DAY HỌC: Ổn định tổ chức lớp 2.- Kiểm tra chuẩn bị học sinh Bài mới: -Hát - Giới thiệu ghi bảng HĐ1 Hướng dẫn học sinh tìm hiểu a, Vẽ theo nhạc - Yêu cầu học sinh chia nhóm Hướng dẫn học sinh trải nghiệm theo nhạc - Chia nhóm điểm số - Hướng dẫn HS chuẩn bị giấy - HS dùng băng dính cố định giấy vào - GV bật nhạc mặt bàn Nguyễn Thị Hồng Sinh Trường Tiểu Học Phúc Lâm Giáo án Thuật b, Thưởng thức, cảm nhận tưởng tượng hình ảnh tranh vẽ theo nhạc - GV đưa câu hỏi gợi mở : + Mảng màu có hòa sắc nóng ? hòa sắc lạnh? Sáng tối? Tương phản? - GV nhận xét tuyên dương + Em liên tưởng tới hình ảnh từ đường nét màu sắc tranh? + Từ hình ảnh , em liên tưởng đến câu chuyện gì? Năm học 2018 - 2019 - HS lựa chọn màu sắc từ màu nhạt đến đậm, cảm thụ âm nhạc vẽ theo nhạc - HS sử dụng khung giấy hình chữ nhật để lựa chọn phần màu sắc thích , tưởng tượng hình ảnh có ý nghĩa - Dán khung giấy vào phần tranh cắt rời dán lên bảng vẽ ,giá vẽ - HS mảng màu sáng tối, nóng lạnh, đậm nhạt, tương phản - Hoa, lá, mặt trời, sóng nước, cánh đồng , núi, nhà,con vật, người - Phong cảnh , tĩnh vật, hoạt động người - GV nhận xét tuyên dương HĐ2 Nhận xét đánh giá Nhận xét - GV nhận xét chung học - Tuyên dương học sinh có cảm nhận tốt tranh vẽ theo nhạc * Dặn dò: - Nêu cảm nhận tranh vẽ - HS vỗ tay tuyên dương bạn theo nhạc mà em thực - Chuẩn bị đồ dùng học tập cho tiết Nguyễn Thị Hồng Sinh Trường Tiểu Học Phúc Lâm Giáo án Thuật Năm học 2018 - 2019 Líp 5: Thứ , ngày tháng năm 201 Chủ đề ÂM NHẠC VÀ SẮC MÀU( tiết 2) I.MỤC TIÊU: - Nghe vận động theo giai điệu âm nhạc,chuyển âm giai điệu thành đường nét màu sắc biểu cảm giấy - Biết, hiểu đường nét màu sắc tranh vẽ theo nhạc Từ đường nét, màu sác cảm nhận tưởng tượng hình ảnh - Phát triển trí tưởng tượng hình ảnh kết hợp với chữ viết để tạo thành sản phẩm thuật II.PHƯƠNG PHÁP VÀ HÌNH THỨC TỔ CHỨC: - P hương pháp : vận dụng quy trình vẽ theo nhạc - Hình thức tổ chức hoạt động cá nhân, hoạt động nhóm III ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS Sách học Mt Sách học Mt Âm nhạc Đồ dùng học vẽ Sản phẩm hs: Hình ảnh, bìa, sách, bưu thiếp, sáng tạo từ vẽ theo nhạc IV CÁC HOẠT ĐỘNG DAY HỌC: Ổn định tổ chức lớp 2.- Kiểm tra chuẩn bị học sinh Tiếp tiết 1: * HĐ1: Các sản phẩm trang trí từ tranh vẽ theo nhạc Yêu cầu Hs quan sát hình 3.3 thảo luận nhóm + Từ tranh vẽ theo nhạc tạo sản phẩm gì? Hs thảo luận trả lời Nguyễn Thị Hồng Sinh Trường Tiểu Học Phúc Lâm Giáo án Thuật Năm học 2018 - 2019 + Có sản phẩm đó? + Trên bìa sách, bưu thiếp …phần hình ảnh chữ xếp nào? + Em nhận thấy nội dung chữ hình ảnh sản phẩm có liên quan với không? Liên quan nào? + Em sử dụng tranh vẽ theo nhạc đẻ trang trí cho bìa sách, bưu thiếp hay bìa lịch? * Gv tóm tắt: Là sản phẩm kết hợp âm nhạc hội họa.Màu sắc tranh hòa sắc nóng – lạnh, Hs lắng nghe đậm- nhạt, sáng- tối -Từ tranh đầy màu sắc, tưởng tượng hình ảnh phong phú đa dạng, mang nhiều ý nghĩa - Có thể sáng tạo nhiều sản phẩm thuật Bìa sách, bưu thiếp, bìa lịch… * HĐ2 Hướng dẫn thực Yêu cầu Hs quan sát hình 3.4 thảo luận nhóm để tìm hiểu cách trang trí sản phẩm Hs thảo luận trả lời từ tranh vẽ theo nhạc +Hình ảnh đặt vị trí sản phẩm em? + Nội dung phần chữ viết to, nội dung viết nhỏ? Các nội dung xếp vị trí bìa sách, bưu thiếp,… + Có kiểu chữ sử dụng sản phẩm? + Phần hình chữ bìa sách, bưu thiếp …sắp xếp có cân đối khơng? *Gv tóm tắt: - u cầu Hs tham khảo hình 3.5 để có thêm ý tưởng *HĐ3 Hướng dẫn thực hành - Yêu cầu Hs lựa chọn phần hình cắt rời từ tranh vẽ theo nhạc, sau Hs làm thêm đường nét màu sắc để trang trí bìa sách, bìa lịch,… theo ý thích * Lưu ý : Thêm đường nét, màu sắc vào Nguyễn Thị Hồng Sinh Trường Tiểu Học Phúc Lâm Giáo án Thuật Năm học 2018 - 2019 tranh vẽ theo nhạc đẻ tạo hình ảnh Lựa chọn kiểu dáng nội dung chữ cho phù hợp với tranh * Dặn dò: Nhận xét tiết học, học sau học tiếp - Nhớ mang đồ dùng để làm Hs ghi nhớ Líp 5: Thứ , ngày tháng năm 201 Chủ đề ÂM NHẠC VÀ SẮC MÀU( tiết 3) I.MỤC TIÊU: - Nghe vận động theo giai điệu âm nhạc,chuyển âm giai điệu thành đường nét màu sắc biểu cảm giấy - Biết, hiểu đường nét màu sắc tranh vẽ theo nhạc Từ đường nét, màu sác cảm nhận tưởng tượng hình ảnh - Phát triển trí tưởng tượng hình ảnh kết hợp với chữ viết để tạo thành sản phẩm thuật - Giới thiệu, nhận xét nêu cảm nhận sản phẩm mình, nhóm II.PHƯƠNG PHÁP VÀ HÌNH THỨC TỔ CHỨC: - Phương pháp : vận dụng quy trình vẽ theo nhạc - Hình thức tổ chức hoạt động cá nhân, hoạt động nhóm III ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS Sách học Mt Sách học Mt Âm nhạc Đồ dùng học vẽ Sản phẩm hs: Hình ảnh, bìa, sách, bưu thiếp, sáng tạo từ vẽ theo nhạc IV CÁC HOẠT ĐỘNG DAY HỌC: Ổn định tổ chức lớp 2.- Kiểm tra chuẩn bị học sinh Hs hát Nội dung dạy học chính: * HĐ1:Hướng dẫn hs thực hành - Yêu cầu hs làm tiếp Hs làm tiếp * HĐ2: Trưng bày giới thiệu sản phẩm Nguyễn Thị Hồng Sinh Trường Tiểu Học Phúc Lâm Giáo án Thuật Năm học 2018 - 2019 - Hướng dẫn hs trưng bày sản phẩm - Hướng dẫn hs thuyết trình sản phẩm Gợi ý hs khác tham đặt câu hỏi để chia sẻ, trình bày cảm xúc, học tập lẫn Đặt câu hỏi gợi mở để giúp hs khắc sâu kiến thức phát Hs ghi nhớ triển kĩ thuyết trình, tự đánh giá + Ý tưởng tranh em gì? + Em trình bày ý tưởng trang trí sản phẩm mình? Hs trả lời + Em thích sản phẩm bạn nhất? sao? + Em học hỏi điều từ sản phẩm bạn lớp * HĐ3: Nhận xét – đánh giá: Gv đánh giá học, tuyên dương hs tích cực, động viên khuyến khích, hs chưa hoàn thành - Gv yêu cầu hs tự đánh giá nghi nhận Thực xét, đánh giá GV - Vận dụng sáng tạo: Gợi ý hs lựa chọn sản phẩm đẹp, sáng tạo làm khung trang trí thêm để treo góc học tập cá nhân, trang trí lớp học hs tạo sản phẩm khác theo ý thích * Dặn dò: hs chuẩn bị đồ dùng cho tiết Ghi nhớ học sau Nguyễn Thị Hồng Sinh Trường Tiểu Học Phúc Lâm Giáo án Thuật Năm học 2018 - 2019 Líp 5: Thứ , ngày tháng năm 201 Chủ đề SÁNG TẠO VỚI NHỮNG CHIẾC LÁ( tiết 1) I.MỤC TIÊU: - Nhận biết đặc điểm hình dáng, màu sắc số loại - Biết sử dụng để tạo hình sản phẩm đồ vật, vật, II PHƯƠNG PHÁP VÀ HÌNH THỨC TỔ CHỨC - Phương pháp: Vận dụng quy trình tạo hình ba chiều – tiếp cận theo chủ đề - Hình thức tổ chức: Hoạt động cá nhân, hoạt động nhóm III ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN: HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS Sách học Mt Sách học Mt Hình ảnh số Lá cây, giấy vẽ, màu vẽ, băng dính hai Sản phẩm sáng tạo từ mặt… Hình minh họa cách tạo hình sản phẩm từ IV CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Ổn định tổ chức lớp Kiểm tra đồ dùng Bài Khởi động: chơi trò chơi ‘ Tạo hình cho lá’’ Hs lên bảng vẽ tiếp Gv vẽ số có hình dáng khác u cầu Hs tưởng tượng vẽ thêm nét vào vẽ bảng để tạo thành hình ảnh theo trí tưởng tượng Gv giới thiệu chủ đề * HĐ1 Hướng dẫn tìm hiểu - Tổ chức Hs hoạt động theo nhóm - Yêu cầu Hs quan sát hình 4.1, thảo luận Hs quan sát thảo luận Nguyễn Thị Hồng Sinh Trường Tiểu Học Phúc Lâm Giáo án Thuật để tìm hiểu hình dáng cấu tạo, màu sắc + Em nhận loại gì? + Hình dáng cấu tạo màu sắc nào? Yêu cầu Hs quan sát hình 4.2 để tìm hiểu sản phẩm tạo hình từ + Từ tạo sản phẩm gì? + Có thể sử dụng nhiều loại để tạo sản phẩm không? Các kết hợp với nào? + Sản phẩm tạo hình từ kết hợp với chất liệu khác khơng? Vì sao? Gv tóm tắt * HĐ2 Hướng dẫn thực hiện: Yêu cầu Hs thảo luận để tìm hiểu cách tạo hình sản phẩm từ + Em tạo hình từ cây? + Em sử dụng để tạo nào? + Em có kết hợp với vật liệu khác không? Yêu cầu Hs quan sát hình 4.3, 4.4 để tham khảo cách tạo hình sản phẩm vật, đồ vật từ * Gv tóm tắt Hs tham khảo số sản phẩm hình 4.5 * HĐ3: Hướng dẫn thực hành Em sử dụng loại chuẩn bị để tạo sản phẩm theo ý thích * Dặn dò: Chuẩn bị nhiều khơ khác Nguyễn Thị Hồng Sinh Năm học 2018 - 2019 Lá bàng, sắn, tía tơ… Phiến to, nhỏ, có hình tròn, hình bầu dục, hình tam giác, hình trí tim,… mép cưa, lượn sóng Con chim, rùa, bướm, lọ hoa, cá, váy,… Có.lá to, nhỏ, dài, ngắn, màu sắc đậm, nhạt khác Có giấy màu, vải, đất,màu Hs trả lời Hs đọc ghi nhớ Hs làm Trường Tiểu Học Phúc Lâm Giáo án Thuật Năm học 2018 - 2019 Líp 5: Thứ , ngày tháng năm 201 Chủ đề SÁNG TẠO VỚI NHỮNG CHIẾC LÁ( tiết 2) I.MỤC TIÊU: - Nhận biết đặc điểm hình dáng, màu sắc số loại - Biết sử dụng để tạo hình sản phẩm đồ vật, vật, - giới thiệu nhận xét nêu cảm nhận sản phẩm mình, bạn II PHƯƠNG PHÁP VÀ HÌNH THỨC TỔ CHỨC - Phương pháp: Vận dụng quy trình tạo hình ba chiều – tiếp cận theo chủ đề - Hình thức tổ chức: Hoạt động cá nhân, hoạt động nhóm III ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN: HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS Sách học Mt Sách học Mt Hình ảnh số Lá cây, giấy vẽ, màu vẽ, băng dính hai Sản phẩm sáng tạo từ mặt… Hình minh họa cách tạo hình sản phẩm từ IV CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Ổn định tổ chức lớp Kiểm tra đồ dùng Bài * HĐ1: Hướng dẫn thực hành Em sử dụng loại chuẩn bị để tạo sản phẩm theo ý thích - u cầu Hs lựa chọn hình thức để tạo sản phẩm từ theo ý thích + Tưởng tượng hình ảnh chọn phù hợp để tạo hình sản phẩm + Chọn cây, từ hình dạng tưởng tượng hình ảnh tạo hình sản phẩm * HĐ2 Trưng bày giới thiệu sản phẩm Tổ chức cho Hs trưng bày sản phẩm Hs trưng bày sản phẩm Hướng dẫn Hs thuyết trình sản phẩm Nguyễn Thị Hồng Sinh Trường Tiểu Học Phúc Lâm Giáo án Thuật Năm học 2018 - 2019 Gợi ý Hs khác tham gia đặt câu hỏi để chia sẻ, trình bày cảm xúc, học tập lẫn Đặt câu hỏi gợi mở giúp Hs khắc sâu kiến thức phát triển kĩ thuyết trình, tự đánh giá + Em có thấy thích thú tham gia tạo Hs trả lời hình sản phẩm từ khơng? Vì sao? + Em tạo hình sản phẩm gì? + Em làm để hồn thiện sản phẩm? + Em thích sản phẩm bạn? Vì sao? Em học hỏi từ sản phẩm bạn? * HĐ3 Nhận xét đánh giá Nhận xét chung tiết học, tuyên dương Hs tích cực, động viên, khuyến khích Hs chưa hồn thành * Vận dụng sáng tạo: Em bôi màu vào in lên giấy vẽ, thêm chi tiết để tạo thành tranh theo ý thích * Dặn dò: Chuẩn bị đồ dùng cho tiết học sau Nguyễn Thị Hồng Sinh Trường Tiểu Học Phúc Lâm Giáo án Thuật Nguyễn Thị Hồng Sinh Năm học 2018 - 2019 Trường Tiểu Học Phúc Lâm ... áo phông GV chốt bước vẽ dáng người - HS quan sát hoạt động: + Vẽ phác phận ( đầu, mình, tay, chân ) + Vẽ chi tiết ( mắt mũi, quần áo ) + Vẽ màu - GV yêu cầu HS đứng mẫu theo - HS quan sát dáng... Lâm Giáo án Mĩ Thuật Năm học 2018 - 2019 Líp 1: Thứ , ngày tháng năm 201 Chủ đề SẮC MÀU EM YÊU (Tiết 1) I Mục tiêu - Nhận nêu màu sắc vật tự nhiên đồ vật xung quanh - Nhận biết màu chính: đỏ,... Thứ , ngày tháng năm 201 Chủ đề SÁNG TẠO CÙNG HÌNH VNG, HÌNH TRỊN, HÌNH CHỮ NHẬT, HÌNH TAM GIÁC( tiết 1) I.MỤC TIÊU: -Nhận nêu số đồ vật, vật, hình ảnh tự nhiên có dạng hình vng, hình tròn, hình
- Xem thêm -

Xem thêm: giao an mi thuat dan mach moi nhat tu lop 1 den lop 5 nam hoc 2017 2018, giao an mi thuat dan mach moi nhat tu lop 1 den lop 5 nam hoc 2017 2018

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay