giao an sinh 10 hk2

41 8 0
  • Loading ...
1/41 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2018, 09:52

Chương IV: PHÂN BÀO Bài 18: CHU KÌ TẾ BÀO VÀ QUÁ TRÌNH NGUYÊN PHÂNI. MỤC TIÊU1. Kiến thứca. ChuẩnNêu được khái niệm và các giai đoạn của chu kì tế bàoTrình bày diễn biến các pha của kì trung gian.Mô tả được diễn biến vủa các kì trong giai đoạn phân chia nhân.Nêu được ý nghĩa của nguyên phân.b. Trên chuẩnPhân biệt được nguyên phân ở động vật và nguyên phân ở thực vật.2. Kỹ năngLàm việc nhóm.Tìm kiếm và xử lí thông tin.Quan sát tranh hình rút ra kiến thức. 3. Thái độ Có ý thức phòng tránh các tác nhân gây rối loạn quá trình phân bào như rượu, thuốc lá, thuốc trừ sâu,… 4. Trọng tâmCác pha của quá trình quang hợp.II. CHUẨN BỊ1. Giáo viên Tranh phóng to hình 18.1, 18.2 SGK.Phim về các kì của giai đoạn phân chia nhân.Hình ảnh các tác nhân gây rối loạn phân bào.2. Học sinhĐọc trước bài ở nhà Tuần: 22 Ngày soạn: 12/1/2016 Ngày dạy: 15/1/2016 Tiết: 22 Chương IV: PHÂN BÀO Bài 18: CHU KÌ TẾ BÀO VÀ QUÁ TRÌNH NGUYÊN PHÂN I MỤC TIÊU Kiến thức a Chuẩn - Nêu khái niệm giai đoạn chu kì tế bào - Trình bày diễn biến pha kì trung gian - Mơ tả diễn biến vủa kì giai đoạn phân chia nhân - Nêu ý nghĩa nguyên phân b Trên chuẩn Phân biệt nguyên phân động vật nguyên phân thực vật Kỹ - Làm việc nhóm - Tìm kiếm xử lí thơng tin - Quan sát tranh hình rút kiến thức Thái độ Có ý thức phòng tránh tác nhân gây rối loạn trình phân bào rượu, thuốc lá, thuốc trừ sâu,… Trọng tâm Các pha trình quang hợp II CHUẨN BỊ Giáo viên - Tranh phóng to hình 18.1, 18.2 SGK - Phim kì giai đoạn phân chia nhân - Hình ảnh tác nhân gây rối loạn phân bào Học sinh Đọc trước nhà III PHƯƠNG PHÁP VÀ KĨ THUẬT DẠY HỌC TÍCH CỰC Phương pháp dạy học tích cực - Hỏi đáp - tìm tòi - Trực quan - tìm tòi - Dạy học nhóm Kĩ thuật dạy học tích cực - Khăn trải bàn - Động não IV HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC Ổn định lớp Kiểm tra cũ - Quang hợp gì? Gồm pha? Nêu đặc điểm pha? - Nói “Pha tối hồn tồn khơng phụ thuộc vào ánh sáng có xác khơng”? Vì sao? - Quang hợp có ý nghĩa sinh vật? Bài GV nêu số câu hỏi gợi mở: - Tại phơi thai lớn lên theo thời gian? - Tại bị đứt tay vết thương tự liền lại? HS vận dụng kiến thức trả lời GV dẫn dắt vào Hoạt động 1: TÌM HIỂU CHU KÌ TẾ BÀO HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS NỘI DUNG BÀI HỌC GV cho HS quan sát hình 18.1 SGK mơ tả I Chu kì tế bào: diễn biến chu kì tế bào, yêu cầu Khái niệm HS cho biết: Chu kì tế bào khoảng thời gian lần phân bào - Thế chu kì tế bào ? Các giai đoạn HS nghiên cứu thông tin SGK trả lời Chu kì tế bào gồm thời kì: GV bổ sung: Chu kì tế bào người 24h * Kì trung gian: Chiếm gần hết thời gian chu kì GV giới thiệu: Thời gian chu kì tế bào khác Gồm pha: tùy loại tế bào tùy lồi Ví dụ: - G1: TB tổng hợp chất cần thiết cho sinh trưởng - TB phơi sớm: 20 phút/lần Cuối pha G1 có điểm kiểm soát (R), tế bào vượt qua - TB ruột: giờ/lần bước vào pha S để tiến hành trình - TB gan: tháng/lần nguyên phân Tế bào gan tháng lại phân chia lần - S: Nhân đôi ADN, NST, nhân đơi trung tử phải có yếu tố điều khiển tb - G2: Tổng hợp prôtêin histon, prôtêin thoi phân bào đến thời gian định lại phân chia, yếu tố (tubulin ) tín hiệu điều hòa chế phân bào *Ngun phân: gồm - Nếu chế điều khiển phân bào bị rối loạn - phân chia nhân gây hậu cho thể? - phân chia tế bào chất HS: tế bào phân chia liên tục cơ thể bị lâm bệnh, ví dụ bệnh ung thư - Những tác nhân gây ung thư? HS: thuốc lá, rượu, bia, … GV nhận xét, bổ sung GV yêu cầu HS quan sát hình 18.1 SGK cho biết: - Chu kì tế bào gồm giai đoạn? HS: Có giai đoạn kì trung gian trình nguyên phân - So sánh thời gian kì trung gian trình nguyên phân HS trả lời GV nhận xét, bổ sung: tế bào người, kì trung gian chiếm 23h, nguyên phân chiếm thời gian 1h Yêu cầu HS nghiên cứu thông tin tr71/SGK cho biết: - Kì trung gian gồm pha? Đó pha nào? Nêu diễn biến pha HS nghiên cứu thông tin SGK trả lời GV nhận xét, bổ sung, kết luận *Lưu ý: Ở pha S, NST đơn tự nhân đôi thành NST kép gồm crơmatit (nhiễm sắc tử) dính với tâm động Hoạt động 2: TÌM HIỂU QUÁ TRÌNH NGUYÊN PHÂN HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS GV yêu cầu HS quan sát hình 18.2 kết hợp thơng tin SGK, thảo luận nhóm hồn thành nội dung phiếu học tập Đại diện nhóm trình bày kết thảo luận GV nhận xét, bổ sung, kết luận NỘI DUNG BÀI HỌC II Quá trình nguyên phân: - Khái niệm: hình thức phân chia tế bào (sinh dưỡng sinh dục sơ khai) xảy phổ biến sinh vật nhân thực Phân chia nhân: Các kì Diễn biến - NST kép co xoắn - trung tử tiến cực tế bào * Mở rộng: Kì đầu - thoi phân bào hình thành - Ở kì đầu NST sau nhân đơi khơng tách - màng nhân nhân dần biến mà đính với tâm động có lợi ích gì? - Các NST co xoắn cực đại tập trung HS: giúp phân chia đồng vật chất di mặt phẳng xích đạo thoi phân bào truyền cho tế bào - NST có hình dạng kích thước đặc - Tại NST phải co xoắn cực đại Kì phân li cực? trưng cho lồi HS: để NST khơng bị rối phân chia - Điều xảy kì nguyên Các nhiễm sắc tử tách tâm phân thoi phân bào bị phá hủy? HS: nhiễm sắc thể nhân đơi kì đầu động di chuyển cực TB Kì sau khơng phân li > tế bào có NST 4n - NST dãn xoắn GV nhận xét, bổ sung: Các tác nhân chất - Màng nhân nhân xuất phóng xạ, chất độc,… làm thoi vơ sắc Kì cuối - Thoi phân bào biến bị phá hủy nên cần bảo vệ môi trường để hạn chế tác nhân gây đột biến NST GV: Sau phân chia nhân, TBC phân chia Phân chia tế bào chất: dần tách TB mẹ thành TB Sau phân chia nhân, TBC phân chia dần tách TB mẹ - Kết trình nguyên phân gì? thành TB HS trả lời Kết quả: TB mẹ (2n)  TB (2n) - Do đâu nguyên phân lại tạo tế - Ở TBĐV màng TB co thắt lại vị trí TB thành TB bào giống giống mẹ? HS suy luận trả lời - Ở TBTV hình thành vách ngăn mặt phẳng xích đạo chia GV nhận xét, giảng giải tế bào mẹ thành TB GV chiếu hình phân chia tế bào chất tế bào động vật thực vật - Quá trình phân chia tế bào chất TBTV TBĐV khác ? HS nghiên cứu thông tin SGK trả lời GV nhận xét, bổ sung, kết luận Hoạt động 3: TÌM HIỂU Ý NGHĨA CỦA QUÁ TRÌNH NGUYÊN PHÂN HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS NỘI DUNG BÀI HỌC Yêu cầu HS nghiên cứu thông tin SGK, cho III Ý nghĩa trình nguyên phân biết: Ý nghĩa sinh học - Quá trình nguyên phân có ý nghĩa - Với sinh vật nhân thực đơn bào: nguyên phân chế sinh vật nhân sơ sinh vật nhân sinh sản thực? - Với sinh vật nhân thực đa bào: làm tăng số lượng TB HS nghiên cứu thông tin SGK trả lời giúp thể sinh trưởng phát triển, giúp thể tái sinh GV giới thiệu ứng dụng nguyên phân mô hay TB bị tổn thương thực tiễn sản xuất Ý nghĩa thực tiễn - Ứng dụng để giâm, chiết, ghép cành… - Ni cấy mơ có hiệu cao Củng cố: Câu 1: GV cho HS quan sát hình kì trình nguyên phân, yêu cầu xác định tế bào hình kì nào? Câu 2: Trong nguyên phân, NST co xoắn xuất thoi vô sắc làm phương tiện chuyên chở, xảy ở: A Kì đầu C kì sau B kì D Kì cuối Câu 3: Bộ NST bị ảnh hưởng kì nguyên phân thoi vô sắc bị phá vỡ ? A NST không tự nhân đôi, không phân li cực tế bào B NST không tự nhân đôi, phân li cực tế bào C NST tự nhân đôi, không phân li cực tế bào >bộ NST 2n tăng lên 4n D NST tự nhân dôi, phân li cực tế bào Câu 4: Có tế bào sinh dưỡng nguyên phân lần liên tiếp số tế bào ? A 23 = B 2.3 = C (2+3).10 = 20 D (23 - 1) - = 70 Dặn dò: - Trả lời câu hỏi phần Câu hỏi Bài tập/SGK - Chuẩn bị 19: “ Giảm phân” Trường THPT Võ Trường Toản Tổ: Sinh – Công nghệ NN Tuần: 23 Ngày soạn: 19/1/2016 Ngày dạy: 21/1/2016 Tiết : 23 Bài 19: GIẢM PHÂN I MỤC TIÊU Kiến thức a Chuẩn - Mô tả diễn biến kì trình giảm phân - Nêu kết giảm phân - Trình bày ý nghĩa giảm phân b Trên chuẩn - Phân biệt điểm giống khác nguyên phân giảm phân - Giải thích giảm phân tạo giao tử có NST giảm nửa Kỹ - Làm việc nhóm - Khái quát, tổng hợp kiến thức - Quan sát tranh hình rút kiến thức Thái độ Tránh thải môi trường chất độc hại phá hủy thoi vô sắc giảm phân gây tượng đột biến Trọng tâm Diễn biến giảm phân I II CHUẨN BỊ Giáo viên - Tranh phóng to hình 19.1, 19.2 SGK - Mơ hình kì q trình giảm phân Học sinh Đọc trước nhà III PHƯƠNG PHÁP VÀ KĨ THUẬT DẠY HỌC TÍCH CỰC Phương pháp dạy học tích cực - Hỏi đáp - tìm tòi - Trực quan - tìm tòi - Dạy học nhóm Kĩ thuật dạy học tích cực Kĩ thuật khăn trải bàn IV HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC Ổn định lớp Kiểm tra cũ Nêu diễn biến kì kết trình nguyên phân Bài GV: Tại giao tử quan sinh sản lại có nhiễm sắc thể đơn bội (n)? HS: Vì tế bào tiến hành phân bào theo hình thức giảm phân Hoạt động 1: TÌM HIỂU KHÁI NIỆM GIẢM PHÂN HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS NỘI DUNG BÀI HỌC GV cho HS quan sát hình ảnh trình I Khái niệm giảm phân, yêu cầu HS quan sát kết hợp - Giảm phân hình thức phân bào tế bào sinh dục nghiên cứu SGK cho biết: biệt hóa hồn tồn - Q trình giảm phân có đặc điểm khác Gồm lần phân bào liên tiếp tạo tế bào có nguyên phân?(loại TB xảy ra, số lần phân NST giảm nửa Giáo viên: Trịnh Thị Tuyết Giáo án sinh học 10 Trường THPT Võ Trường Toản Tổ: Sinh – Công nghệ NN bào) HS nghiên cứu thông tin SGK trả lời GV nhận xét, bổ sung, kết luận Hoạt động 2: TÌM HIỂU DIỄN BIẾN QUÁ TRÌNH GIẢM PHÂN HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS NỘI DUNG BÀI HỌC GV yêu cầu HS quan sát hình 18.2 kết hợp II Diễn biến nghiên cứu thông tin mục I SGK, thảo luận Các kì Giảm phân I - NST nhân đơi tạo thành NST kép dính nhóm so sánh điểm giống khác nhau tâm động nguyên phân giảm phân I - Các NST bắt đôi với theo cặp HS thảo luận nhóm, đại diện trình bày Kì đầu I tương đồng xảy trao đổi chéo Gv nhận xét, bổ sung: Nhờ có tượng - NST co xoắn trao đổi chéo kì đầu GPI nên giảm phân có - Thoi phân bào hình thành thể tạo giao tử có NST khác bố mẹ - Màng nhân nhân biến - Các NST kép co xoắn cực đại tập trung GV lưu ý HS kì cuối GPI NST đơn thành hàng mặt phẳng xích đạo TB bội kép (n kép) Kì I - Thoi vơ sắc từ cực TB đính vào phía NST kép Mỗi NST kép cặp NST tương đồng Kì sau I theo thoi phân bào cực TB - NST cực dãn xoắn - Màng nhân nhân xuất Kì cuối I - Thoi vơ sắc biến TBC phân chia * Kết quả: Tạo TB có NST đơn bội kép (nNST kép) GV giảng giải: diễn biến GPII giống II.Giảm phân II diễn biến nguyên phân NST Diễn biến tương tự ngun phân khơng có nhân không nhân đôi đôi NST GV yêu cầu HS quan sát hình 19.2 SGK nêu Kì đầu -ST co xoắn, thoi phân bào hình thành, trung tử tiến diễn biến GPII cực HS vận dụng kiến thức cũ trả lời Kì GV yêu cầu HS quan sát hình 19.2 cho biết - NST co xoắn cực đại xếp thành hàng mp xích kết GPII đạo HS: Tạo tế bào có NST đơn bội Kì sau (n đơn) Mỗi NST kép cặp tương đồng di chuyển cực Vận dụng: tb sinh dục có NST TB 2n=24, xác định số NST đơn/kép Kì cuối kì trình giảm phân NST dãn xoắn, màng nhân nhân dần xuất HS vận dụng kiến thức tính tốn, nêu kết * Kết quả: TB mẹ (2n)  TB (n đơn) GV nhận xét, bổ sung, nhấn mạnh kết giam phân - Giải thích GP lại tạo TB có NST giảm nửa HS trả lời GV nhận xét, bổ sung, kết luận GV lưu ý HS số giao tử tạo thể động vật đực khác Giáo viên: Trịnh Thị Tuyết Giáo án sinh học 10 Trường THPT Võ Trường Toản Tổ: Sinh – Công nghệ NN GDBVMT: Nếu q trình giảm phân có tác động chất phóng xạ, chất hóa học độc hại  phá hủy thoi vô sắc gây + Ở động vật đực: 1TB sinh tinh (2n) tinh trùng (n) + Ở động vật cái: TB sinh trứng (2n)  TB trứng (n) đột biến  ảnh hưởng đến hệ + thể cực Hoạt động 3: TÌM HIỂU Ý NGHĨA CỦA QUÁ TRÌNH GIẢM PHÂN HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS NỘI DUNG BÀI HỌC GV chiếu hình trình sinh sản hữu tính III Ý nghĩa giảm phân: dộng vật - Nguyên phân, giảm phân thụ tinh q trình - Q trình giảm phân có vai trò sinh sản hữu tính góp phần trì NST đặc trưng cho trình sinh sản hữu tính? lồi HS: tạo giao tử (n) - Giảm phân kết hợp với trình thụ tinh tạo nhiều - Giảm phân có mối quan hệ với biến dị tổ hợp nguồn nguyên liệu cho CLTN sinh thụ tinh nguyên phân? vật có khả thích nghi với điều kiện sống HS trả lời GV nhận xét, bổ sung, kết luận - Tại sinh sản vơ tính tạo cá thể giống mẹ sinh sản hữu tính tạo cá thể mang đặc điểm khác bố, mẹ? HS nghiên cứu thông tin SGK trả lời GV nhận xét, bổ sung, kết luận Củng cố: Câu Giảm phân hình thức phân bào xảy loại tế bào sau đây? A Tế bào sinh dưỡng C Giao tử B Tế bào sinh dục chín D Tế bào xơ ma Câu Đặc điểm có giảm phân mà khơng có nguyên phân : A Xảy biến đổi nhiễm sắc thể B Có phân chia tế bào chất C Có lần phân bào D Nhiễm sắc thể tự nhân đôi Câu Điểm giống nguyên phân giảm phân : A Đều xảy tế bào sinh dưỡng B Đều xảy tế bào sinh dục chín C Đều có lần nhân đơi nhiễm sắc thể D Cả a, b, c Câu Ý nghĩa trao đổi chéo nhiễm sắc thể giảm phân mặt di truyền : A.Làm tăng số lượng nhiễm sắc thể tế bào B.Tạo ổn định thơng tin di truyền C.Góp phần tạo đa dạng kiểu gen lồi D.Duy trì tính đặc trưng cấu trúc nhiễm sắc thể Dặn dò: - Trả lời câu hỏi phần Câu hỏi Bài tập/SGK - Chuẩn bị 20: “ Thực hành: Quan sát kì nguyên phân giảm phân” Giáo viên: Trịnh Thị Tuyết Giáo án sinh học 10 Trường THPT Võ Trường Toản Tổ: Sinh – Công nghệ NN Tuần: 24 Ngày soạn: 26/2/2016 Ngày dạy: 28/2/2016 Tiết : 24 Bài 20: THỰC HÀNH QUAN SÁT CÁC KÌ CỦA NGUYÊN PHÂN VÀ GIẢM PHÂN I MỤC TIÊU Kiến thức - Nhận biết vẽ kì trình nguyên phân - Nhận biết vẽ kì trình giảm phân Kỹ - Làm việc nhóm - Khái quát, tổng hợp kiến thức - Quan sát tranh hình rút kiến thức Thái độ u thích mơn học II CHUẨN BỊ Giáo viên Phim ảnh trình nguyên phân, giảm phân Học sinh Đọc trước nhà III PHƯƠNG PHÁP VÀ KĨ THUẬT DẠY HỌC TÍCH CỰC Phương pháp dạy học tích cực - Trực quan - tìm tòi - Hoạt động nhóm Kĩ thuật dạy học tích cực - Kĩ thuật giao nhiệm vụ - Kĩ thuật đọc hợp tác IV HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC Ổn định lớp Kiểm tra cũ Nêu diễn biến kì kết trình nguyên phân giảm phân Bài GV nêu mục tiêu thực hành Hoạt động 1: QUAN SÁT CÁC KÌ CỦA QUÁ TRÌNH NGUYÊN PHÂN HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS GV chiếu phim trình nguyên phân yêu cầu HS quan sát hình: - Xác định tế bào kì nào? - Tóm tắt diễn biến kì - Xác định số NST đơn (kép) kì HS thực lệnh viết nội dung vào báo cáo Giáo viên: Trịnh Thị Tuyết NỘI DUNG BÀI HỌC I/ Nguyên phân Các kì Kì đầu Kì Diễn biến - NST kép co xoắn - trung tử tiến cực tế bào - thoi phân bào hình thành - màng nhân nhân dần biến - Các NST co xoắn cực đại tập trung mặt phẳng xích đạo thoi phân bào Giáo án sinh học 10 Trường THPT Võ Trường Toản Tổ: Sinh – Công nghệ NN - NST có hình dạng kích thước đặc trưng cho loài Các nhiễm sắc tử tách tâm động Kì sau di chuyển cực TB - NST dãn xoắn Kì cuối - Màng nhân nhân xuất - Thoi phân bào biến GV yêu cầu HS tự viết báo cáo theo cá II.VIẾT THU HOẠCH nhân Hoạt động 2: QUAN SÁT CÁC KÌ CỦA QUÁ TRÌNH GIẢM PHÂN HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS NỘI DUNG BÀI HỌC GV chiếu phim trình giảm phân II/ Giảm phân yêu cầu HS quan sát hình Các kì Giảm phân I Giảm phân II - Xác định tế bào kì nào? - NST nhân đơi tạo thành Khơng có nhân - Tóm tắt diễn biến kì NST kép dính tâm đơi NST Các - Xác định số NST đơn (kép)ở kì động NST co xoắn lại HS quan sát, mô tả, vẽ hình vào báo - Các NST bắt đơi với cáo theo cặp tương đồng GV hướng dẫn HS so sánh điểm giống Kì đầu xảy trao đổi chéo khác nguyên phân - NST co xoắn giảm phân - Thoi phân bào hình HS vận dụng kiến thức trả lời thành - Màng nhân nhân biến - Các NST kép co xoắn cực Các NST kép tập đại tập trung thành hàng trung thành hàng ở mặt phẳng xích đạo mặt phẳng xích đạo Kì TB TB - Thoi vơ sắc đính vào phía NST kép - Mỗi NST kép cặp Các NS tử tách Kì sau NST tương đồng theo thoi tiến cực TB phân bào cực TB - NST cực dãn xoắn Màng nhân nhân - Màng nhân nhân con xuất hiện, TBC xuất phân chia - Thoi vô sắc biến * Kết quả: Tạo tế Kì cuối TBC phân chia bào có NST * Kết quả: Tạo TB có đơn bội kép (n NST NST đơn bội kép (n NST đơn) kép) GV yêu cầu HS tự viết báo cáo thu II.VIẾT THU HOẠCH hoạch theo cá nhân HS viết báo cáo thu hoạch Giáo viên: Trịnh Thị Tuyết Giáo án sinh học 10 Trường THPT Võ Trường Toản Tổ: Sinh – Công nghệ NN Củng cố GV yêu cầu HS giải thích kì ngun phân tiêu lại trơng khác Dặn dò - Học trả lời câu hỏi SGK - Soạn trước bài: “Dinh dưỡng, chuyển hoá vật chất lượng VSV” Tuần: 25 Ngày soạn: 2/2/2016 Giáo viên: Trịnh Thị Tuyết Giáo án sinh học 10 Trường THPT Võ Trường Toản Yêu cầu nhóm làm tiêu VSV khoang miệng Các bạn khác quan sát vẽ hình vào Tóm tắt lại bước nhuộm đơn, hướng dẫn cách lên kính, pha loãng dd VSV dày Tổ: Sinh – Công nghệ NN - Dàn mõng để khô tự nhiên, hơ nhẹ đèn cồn - Cho giọt dd fuesin lên, phút sau rửa nhẹ nước cất để khô tự nhiên - Đưa lên kính soi vật kính 10x, 40x Hoạt động 2: NHUỘM ĐƠN VÀ QUAN SÁT TẾ BÀO NẤM MEN HOẠT ĐỘNG CỦA GV- HS NỘI DUNG BÀI HỌC GV: Nhuộm đơn quan sát tế bào nấm - Nấm men thường sống đâu? men - Hình dạng thường gặp nấm men nào? - Lấy giọt dung dịch lên men → ống HS trả lời nghiệm có ml nước cất → khuấy GV giảng giải: - Lấy giọt dung dịch lên phiến kính Nấm men sống mơi trường có đường, có độ pH thấp, → để khơ tự nhiên hơ nhẹ - Hình trứng, hình dưa chuột, hình tròn lửa đèn cồn Chú ý bước nhuộm đơn quan sát - Nhỏ giọt fuesin → phút → nghiêng Các nhóm tiến hành thí nghiệm phiến kính → rửa nhẹ nước cất → để GV yêu cầu nhóm làm tiêu nhuộm đơn tế khô tự nhiên bào nấm men Các bạn khác quan sát vẽ hình vào - Đưa lên kính: soi vật kính x10, x40 Tóm tắt lại bước nhuộm đơn, hướng dẫn cách lên kính, pha lỗng dd VSV q dày Củng cố - Nhận xét đánh giá nhóm - HS viết thu hoạch vẽ hình dạng VSV quan sát Dặn dò - Hồn chỉnh thu hoạch - Ôn tập chuẩn bị kiểm tra tiết Giáo viên: Trịnh Thị Tuyết Giáo án sinh học 10 Trường THPT Võ Trường Toản Tổ: Sinh – Công nghệ NN Tuần: 32 Ngày soạn: 6/4/2016 Ngày dạy: 8/4/2016 Tiết : 32 Chương III: VIRUT VÀ BỆNH TRUYỀN NHIỄM Bài 29: CẤU TRÚC CÁC LOẠI VIRUT I MỤC TIÊU Kiến thức a Chuẩn - Trình bày khái niệm virut - Mơ tả hình thái, cấu tạo chung virut, biết phân loại virut - Giải thích thuật ngữ: capsit, capsome, nucleocapsit, vỏ ngồi b Trên chuẩn Giải thích virut dạng trung gian sống chết Kỹ - Phân tích hình ảnh - Tư so sánh - phân tích - tổng hợp - Hoạt động độc lập học sinh Thái độ u thích mơn học, ham tìm tòi 4.Trọng tâm Cấu tạo virut II CHUẨN BỊ 1.Giáo viên Hình 29.1, 29.2, 29.3 SGK Học sinh Đọc trước nhà III PHƯƠNG PHÁP VÀ KĨ THUẬT DẠY HỌC TÍCH CỰC Phương pháp dạy học tích cực - Trực quan - Vấn đáp Kĩ thuật dạy học tích cực - Kĩ thuật động não - Kĩ thuật viết tích cực IV HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC Ổn định lớp Kiểm tra cũ - Hãy liệt kê số chất diệt khuẩn thường dùng gia đình, nhà trường bệnh viện - Trình bày ảnh hưởng nhân tố nhiệt độ, độ ẩm, pH đến sinh trưởng VSV nêu số ứng dụng thực tiễn 3.Bài GV: Hãy kể tên bệnh truyền nhiễm virut gây ra? Trả lời: virut cúm, virut HIV, virut viêm gan B, GV: Virut gì? Tại bệnh virut gây thường khó điều trị bệnh vi khuẩn gây ra? GV giới thiệu học Giáo viên: Trịnh Thị Tuyết Giáo án sinh học 10 Trường THPT Võ Trường Toản Tổ: Sinh – Cơng nghệ NN Hoạt động 1: TÌM HIỂU KHÁI NIỆM VIRUT HOẠT ĐỘNG CỦA GV – HS GV giới thiệu lịch sử phát virut Qua rút đặc điểm kích thước phương thức sống virut GV cho HS quan sát hình cấu tạo virut cấu tạo tế bào nhân thực kết hợp nghiên cứu SGK cho biết: - Tìm điểm khác biệt cấu trúc virut tế bào vi khuẩn HS: chưa có cấu tạo tế bào, gồm lõi axit nucleic bao vỏ protein - Có thể coi VR tế bào hay không? GV yêu cầu HS khái quát lại đặc điểm virut HS nghiên cứu SGK trả lời GV nhận xét, giảng giải: thực thể khác thể: Ngoài thể sống virut giống thể vơ sinh Khơng có khả sinh sản, khơng trao đổi chất (do khơng có riboxom) Để nhân lên virut cần nhờ máy tổng hợp tế bào sinh vật khác Vì chúng sống kí sinh nội bào bắt buộc Virut coi dạng trung gian sống chết - Phân loại virut dựa tiêu chí nào? HS: axit nucleic, cấu trúc vỏ capsit, có hay khơng có vỏ ngồi GV: Trong dựa vào cấu trúc axit nucleic chủ yếu NỘI DUNG BÀI HỌC I Khái niệm Virut thực thể chưa có cấu tạo tế bào, kích thước siêu nhỏ (nm), có cấu tạo đơn giản gồm loại axit nuclêic bao bọc vỏ protein - Để nhân lên virut phải nhờ máy tổng hợp tế bào (Kí sinh nội bào bắt buộc) - Phân loại chủ yếu vào axit nucleic, cấu trúc vỏ capsit, có hay khơng có vỏ ngồi - Có nhóm lớn: + Virut ADN + Virut ARN Hoạt động 2: TÌM HIỂU CẤU TẠO CỦA VIRUT HOẠT ĐỘNG CỦA GV – HS NỘI DUNG BÀI HỌC GV yêu cầu HS quan sát hình 29.1SGK: II Cấu tạo - Nêu thành phần cấu trúc VR Gồm thành phần chính: HS: lõi vỏ capsit - Lõi axit nucleic (hệ gen) ADN GV chiếu hình gen TB gen VR yêu ARN chuỗi đơn chuỗi kép chứa thông cầu: tin di truyền - Nêu điểm khác biệt gen VR gen - Vỏ prôtêin (capsit) gồm nhiều đơn vị protein TB gọi capsome bảo vệ axit nucleic HS trả lời (Nuclêocapsit: Phức hợp gồm a.nu vỏ - Vỏ capsit cấu tạo từ đơn vị gì? capsit) HS trả lời - Một số VR có vỏ ngồi: GV chiếu hình cấu tạo virut trần virut có vỏ ngồi + Vỏ ngồi: lớp lipit kép protein bọc vỏ - Nêu điểm khác loại virut capsit để bảo vệ VR HS trả lời + Gai glicôprôtêin làm nhiệm vụ kháng nguyên Chiếu hình virut HIV: giúp virut bám lên TB vật chủ GV hướng dẫn HS nêu cấu tạo, chức vỏ ngồi - VR trần khơng có vỏ ngồi gai glicoprotein GV nhận xét, bổ sung, yêu cầu HS khái quát lại đặc điểm cấu tạo chung virut HS khái quát kiến thức GV kết luận Lưu ý HS số virut có vỏ ngồi Hoạt động 3: TÌM HIỂU HÌNH THÁI CỦA VIRUT Giáo viên: Trịnh Thị Tuyết Giáo án sinh học 10 Trường THPT Võ Trường Toản HOẠT ĐỘNG CỦA GV – HS GV: Virut chưa có cấu tạo tế bào nên gọi hạt virut Ở tế bào virut tồn dạng tinh thể, khơng có khả1 nhân lên Yêu cầu HS quan sát hình 19.2 cho biết: Dựa vào xếp capsome chia virut thành dạng hình thái nào? Nêu đặc điểm dạng hình thái HS quan sát hình trả lời GV nêu thí nghiệm hình 29.3 SGK, yêu cầu HS thực lệnh trang 117 HS: - Virut phân lập chủng B virut lai3 mang lõi axit nucleic chủng A mà axit nucleic lạiquyết định đặc điểm virut - Ở tế bào virut biểu thể vơ sinh,khơng có khả nhân lên bên tế bào virut biểu thể sống - Không thể nuôi cấy virut môi trường nhân tạo Tổ: Sinh – Công nghệ NN NỘI DUNG BÀI HỌC III Hình thái Cấu trúc xoắn - Capsome xếp theo chiều xoắn lõi axit nucleic - Đại diện: + Hình que: VR khảm thuốc lá, VR dại + Hình cầu: VR cúm, VR sởi Cấu trúc khơi - Capsome xếp theo hình khối đa diện với 20 mặt tam giác - Đại diện: VR bại liệt Cấu trúc hỗn hợp - Đầu có cấu trúc khối chứa axit nucleic , có cấu trúc xoắn - Đại diện: Phagơ T2, VR đậu mùa Củng cố GV yêu cầu HS điền thông tin vào bảng: “ So sánh khác biệt virut vi khuẩn” Tính chất Virut Vi khuẩn Có cấu tạo tế bào khơng có Chỉ chứa ADN ARN có khơng Chứa ADN ARN khơng có Chứa ribơxơm khơng có Sinh sản độc lập khơng có Dặn dò - Câu hỏi cuối bài, làm tập cuối - Đọc thêm phần em có biết Giáo viên: Trịnh Thị Tuyết Giáo án sinh học 10 Trường THPT Võ Trường Toản Tổ: Sinh – Công nghệ NN Tuần: 33 Ngày soạn: 13/4/2016 Ngày dạy: 15/4/2016 Tiết : 33 Bài 30: SỰ NHÂN LÊN CỦA VIRUT TRONG TẾ BÀO CHỦ I MỤC TIÊU Kiến thức a Chuẩn - Trình bày đặc điểm giai đoạn chu trình nhân lên virut - Nêu đặc điểm virut HIV, đường lây truyền cách phòng ngừa b Trên chuẩn Giải thích loại virut xâm nhập vào vài loại tế bào định Kỹ - Phân tích hình ảnh - Tư so sánh, phân tích, tổng hợp - Hoạt động độc lập học sinh Thái độ Có ý thức tuyên truyền, giáo dục AIDS nguy hiểm AIDS cho người 4.Trọng tâm Chu trình nhân lên virut tế bào vật chủ II CHUẨN BỊ 1.Giáo viên Hình 30 SGK phóng to (Hình động q trình nhân lên VR) Học sinh Đọc trước nhà III PHƯƠNG PHÁP VÀ KĨ THUẬT DẠY HỌC TÍCH CỰC Kĩ thuật dạy học tích cực Kĩ thuật động Phương pháp dạy học tích cực Trực quan, vấn đáp IV HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC Ổn định lớp Kiểm tra cũ Nêu cấu tạo virut có vỏ ngồi 3.Bài Virut khơng có cấu tạo tế bào nên người ta dùng thuật ngữ nhân lên thay cho thuật ngữ sinh sản Vậy tế bào vật chủ virut nhân lên nào? Hoạt động 1: TÌM HIỂU CHU TRÌNH NHÂN LÊN CỦA VIRUT HOẠT ĐỘNG CỦA GV – HS GV cho HS xem phim chu trình nhân lên phagơ, hỏi: -Chu trình nhân lên virut gồm giai đoạn? Đó giai đoạn nào? HS: gồm giai đoạn: hấp phụ, xâm nhập, sinh tổng hợp, lắp ráp, phóng thích GV nhận xét, bổ sung, kết luận GV chiếu hình cấu tạo phagơ Giáo viên: Trịnh Thị Tuyết NỘI DUNG BÀI HỌC I Chu trình nhân lên virut Gồm giai đoạn: Hấp phụ: - Virut bám lên tế bào vật chủ nhờ gai glicoprotein thích hợp với thụ thể tế bào vật chủ Giáo án sinh học 10 Trường THPT Võ Trường Toản -Mô tả cấu tạo phagơ GV nhận xét, bổ sung, kết luận GV chiếu phim giai đoạn hấp phụ phagơ -Trong giai đoạn hấp phụ, virut bám lên tế bào vật chủ nhờ phận nào? Bám vào phận tế bào chủ? HS: gai glicoprôtein, thụ thể GV nhận xét, bổ sung, kết luận Chiếu phim giai đoạn hấp phụ virut động vật -Nhận xét đặc điểm cấu trúc thụ thể tế bào vi khuẩn tế bào động vật HS: cấu trúc khác GV nhận xét, bổ sung, kết luận -Virut bám lên tế bào vật chủ điều kiện nào? HS: gai glicoprotein bề mặt virut phải đặc hiệu với thụ thể bề mặt tế bào GV nhận xét, bổ sung, kết luận GV cho HS xem đoạn phim giai đoạn xâm nhập phago -Mô tả diễn biến trình xâm nhập phago vào tế bào chủ HS: phagơ đâm thủng thành tế bào vi khuẩn bơm axit nucleic vào bên tế bào chất vỏ protein để bên GV: Phagơ đâm thủng thành tế bào cách nào? HS: enzim lizôzim GV nhận xét, bổ sung, kết luận GV cho HS xem phim giai đoạn xâm nhập virut động vật -Cách xâm nhập virut động vật có điểm khác so với cách xâm nhập phagơ? HS: đưa vỏ lõi axit nucleic vào tế bào chất sau cởi vỏ GV nhận xét, bổ sung, kết luận GV cho HS xem phim giai đoạn sinh tổng hợp -Để nhân lên virut cần sinh tổng hợp thành phần nào? HS: axit nucleic protein -Virut sử dụng nguyên liệu từ đâu để sinh tổng hợp thành phần này? HS: sử dụng enzim nguyên liệu tế bào GV nhận xét, bổ sung, kết luận GV cho HS xem phim trình lắp ráp -Mô tả diễn biến giai đoạn lắp ráp HS quan sát hình trả lời GV nhận xét, bổ sung, kết luận GV cho HS xem phim giai đoạn phóng thích -Mơ tả diễn biến giai đoạn phóng thích HS quan sát hình trả lời -Virut phá vỡ thành tế bào cách nào? HS: nhờ enzim lizôzim Giáo viên: Trịnh Thị Tuyết Tổ: Sinh – Công nghệ NN Xâm nhập: * Đối với phagơ: - Enzim lizôzim phá huỷ thành tế bào chủ - Bơm a.nuclêic vào TBC ,vỏ nằm bên * Đối với virut động vật: - Đưa nuclêôcapsit vào tế bào chủ - Sau “cởi vỏ” để giải phóng a.nuclêic Sinh tổng hợp: - Virut tiến hành tổng hợp a.nuclêic vỏ protein - Nguồn nguyên liệu enzim tế bào chủ cung cấp Lắp ráp: Lắp a.nuclêic vào protein vỏ để tạo virút hoàn chỉnh Giáo án sinh học 10 Trường THPT Võ Trường Toản Tổ: Sinh – Công nghệ NN - Tại chu trình nhân lên phagơ gọi chu trinh tan? Phóng thích: HS: virut làm tan tế bào để ngồi tế bào Virut phá vỡ tế bào để chui ạt làm tế bào chết chết  gọi chu trình tan GV nhận xét, bổ sung, kết luận - Vì loại virut xâm nhập vào số loại tế bào định? ( vd: HIV nhiễm vào tế bào hệ miễn dịch mà không nhiễm vào tế bào gan, virut gây viêm gan B ngược lại) HS: Do bề mặt tế bào có thụ thể mang tính đặc hiệu loại virut GV nhận xét, bổ sung, kết luận Hoạt động 2: TÌM HIỂU HIV/AIDS HOẠT ĐỘNG CỦA GV – HS NỘI DUNG BÀI HỌC GV: HIV gì? II HIV/ AIDS: HS nghiên cứu SGK trả lời Khái niệm GV nhận xét, bổ sung, kết luận - HIV virut gây suy giảm miễn dịch người GV yêu cầu HS nghiên cứu mục II.1 SGK cho biết: - HIV có khả xâm nhiễm vào lại tế bào nào? - Những tế bào có vai trò thể? - Nếu tế bào bị cơng dẫn tới hậu gì? HS nghiên cứu SGK trả lời GV nhận xét, bổ sung, kết luận GV: Nếu ăn uống, bắt tay với người bị bệnh AIDS có bị lây bệnh khơng? Vì sao? HS: khơng GV: HIV lây truyền qua đường nào? Ba đường lây truyền HIV HS nghiên cứu SGK trả lời - Đường máu GV nhận xét, bổ sung, kết luận - Đường tình dục - Các đối tượng xếp vào nhóm có nguy lây - Mẹ truyền sang nhiễm cao? HS: người tiêm chích ma túy, gái mại dâm, tội phạm, người thất nghiệp GV nhận xét, bổ sung, kết luận GV yêu cầu HS ngiên cứu mục II.3 SGK cho biết: - Bệnh AIDS phát triển qua giai đoạn nào? - Thời gian giai đoạn Ba giai đoạn phát triển bệnh: - Biểu triệu chứng giai đoạn HS nghiên cứu SGK trả lời - Tại nhiều người khơng hay biết bị Các giai Thời Triệu chứng đoạn gian nhiễm HIV? Điều nguy hiểm xã hội? Sơ nhiễm tuần - không biểu HS: Do thời gian đầu bệnh không biểu biểu tháng biểu nhẹ triệu chứng nhẹ Mặt khác, người Viêt Nam thường Không -10 Số lượng tế bào khơng khám sức khỏe định kì nên thường phát bệnh triệu năm limphơ T4 giảm muộn Điều làm tăng khả lây truyền chứng bệnh cho người khác Biểu Các bệnh hội xuất Giáo viên: Trịnh Thị Tuyết Giáo án sinh học 10 Trường THPT Võ Trường Toản Tổ: Sinh – Cơng nghệ NN AIDS - Vì chưa có thuốc đặc trị bệnh AIDS? HS: Vì HIV kí sinh nội bào nên tiêu diệt HIV phải tiêu diệt tế bào hệ thống miễn dịch - Có biện pháp để phòng ngừa lây tuyền HIV? HS nghiên cứu SGK trả lời GV nhận xét, bổ sung, kết luận hiện: tiêu chảy, viêm da, sốt kéo dài, sút cân, trí dẫn đến chết 4.Biện pháp phòng trừ: - Sống lành mạnh - Vệ sinh y tế - Loại trừ tệ nạ xã hội 4.Củng cố Trả lời câu hỏi SGK Dặn dò - Chuẩn bị - Đọc thêm phần em có biết Giáo viên: Trịnh Thị Tuyết Giáo án sinh học 10 Trường THPT Võ Trường Toản Tổ: Sinh – Công nghệ NN Tuần: 34 Ngày soạn: 20/4/2016 Ngày dạy: 24/4/2016 Tiết : 34 Bài 31: VIRUT GÂY BỆNH VÀ ỨNG DỤNG CỦA VIRUT TRONG THỰC TIỄN I MỤC TIÊU Kiến thức a Chuẩn - Nêu tác hại vi rút gây bệnh cho VSV, TV côn trùng - Trình bày ngun lí kỹ thuật di truyền có sử dụng phagơ - Liệt kê số ứng dụng virut thực tiễn b Trên chuẩn Nêu tác dụng đặc điểm interferon Kỹ - Phân tích hình ảnh rút kiến thức - Tư so sánh, phân tích, tổng hợp - Nghiên cứu tài liệu - Vận dung kiến thức giải thích tượng thực tiễn Thái độ Hiểu ưu điểm thuốc trừ sâu trừ virut, từ tuyên truyền cho người tăng cường sử dụng thuốc trừ sâu sinh học nông nghiệp để đảm bảo an tồn thực phẩm tránh nhiễm môi trường 4.Trọng tâm Tác hại virut ứng dụng thực tiễn II CHUẨN BỊ 1.Giáo viên Hình 31 SGK phóng to Học sinh Đọc trước nhà III PHƯƠNG PHÁP VÀ KĨ THUẬT DẠY HỌC TÍCH CỰC Kĩ thuật dạy học tích cực Kĩ thuật động não Phương pháp dạy học tích cực Trực quan, vấn đáp IV HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC Ổn định lớp Kiểm tra cũ - Trình bày giai đoạn nhân lên VR tế bào? - HIV/AIDS nguy hiểm đời sống người? Có biện pháp ngăn chặn lây nhiễm HIV? 3.Bài Virut khơng có cấu tạo tế bào nên người ta dùng thuật ngữ nhân lên thay cho thuật ngữ sinh sản Vậy tế bào vật chủ virut nhân lên nào? Hoạt động 1: TÌM HIỂU TÁC HẠI CỦA VIRUT KÍ SINH VSV, THỰC VẬT VÀ CƠN TRÙNG HOẠT ĐỘNG CỦA GV – HS GV giảng giải hoạt động ngành công nghiệp VSV - Con người lợi dụng VSV để sx sản phẩm Giáo viên: Trịnh Thị Tuyết NỘI DUNG BÀI HỌC I Các VR kí sinh VSV, TV trùng VR kí sinh VSV (phagơ) -Có khoảng 3000 loài Giáo án sinh học 10 Trường THPT Võ Trường Toản phục vụ cho đời sống? - Điều xảy VSV bị VR cơng? -HS dựa vào kiến thức SGK kiến thức học trả lời, yêu cầu nêu được: +Con người sx mì chính, thuốc kháng sinh +Nếu bị VR cơng qt sx bị ngừng, ah tới đời sống GV nhận xét, bổ sung, kết luận GV yêu cầu HS nghiên cứu mục I.2 SGK, thảo luận nhóm nhỏ cho biết: -Tại VR gây bệnh cho TV không tự xâm nhập đượcvào tb? - VR xâm nhập vào tb nào? HS thảo luận, đại diện nhóm trình bày Các nhóm khác bổ sung GV nhận xét, kết luận * Liện hệ: - Cây bị bệnh virut có triệu chứng nào? - Để phòng bệnh virut cho cần biện pháp gì? -HS nghiên cứu SGK, kết hợp với kiến thức thực tế để trả lời câu hỏi GV yêu cầu HS nghiên cứu SGK cho biết: -VR gây bệnh cho côn trùng có dạng cách gây bệnh nào? GV giúp HS phân biệt dạng: +Nhóm kí sinh trùng +Nhóm kí sinh trùng sau nhiễm vào người ĐV GV nhận xét, bổ sung , kết luận Tổ: Sinh – Cơng nghệ NN -VR kí sinh hầu hết VSV nhân sơ (xạ khuẩn, vi khuẩn,…) VSV nhân chuẩn (nấm men, nấm sợi, ) -VR gây thiệt hại cho ngành công nghiệp vi sinh sản xuất kháng sinh, sinh khối, thuốc trừ sâu sinh học, mì chính,… VR kí sinh TV - Có khoảng 1000 lồi -QT xâm nhập VR vào TV: +VR không tự xâm nhập vào TV +Đa số VR xâm nhập vào tb TV nhờ côn trùng +Một số VR xâm nhập qua vết xây sát, qua hạt phấn phấn hoa, giun ăn rễ nấm kí sinh -Đặc điểm bị nhiễm VR: +Sau nhân lên tb, VR lan sang tb khác qua cầu sinh chất +Lá bị đốm vàng, đốm nâu, sọc hay vằn, xoăn, héo, vàng rụng +Thân bị lùn còi cọc -Cách phòng bệnh VSV: +Chọn giống bệnh +Vệ sinh đồng ruộng +Tiêu diệt vật trung gian truyền bệnh VR kí sinh trùng: -Xâm nhập qua đường tiêu hóa -VR xâm nhập vào tb ruột theo dịch bạch huyết lan khắp thể -Gây bệnh cho côn trùng dùng côn trùng làm ổ chứa thông qua côn trùng gây bệnh cho ĐV người Hoạt động 2: TÌM HIỂU ỨNG DỤNG CỦA VIRUT TRONG THỰC TIỄN HOẠT ĐỘNG CỦA GV – HS NỘI DUNG BÀI HỌC GV giảng giải virut có nhiều ứng dụng thực tiễn II Ứng dụng VR thực tiễn: giới hạn ứng dụng học Trong sản xuất chế phẩm sinh học: GV yêu cầu HS nghiên cứu mục II.1 SGK, cho biết: (VD sản xuất interferon – IFN) - SX chế phẩm sinh học sản xuất dựa sở * Cơ sở khoa học: nào? -Phagơ có chứa đoạn gen khơng quan trọng có GV giới thiệu vai trò interferon yêu cầu HS quan thể cắt bỏ mà không ah đến trình nhân lên sát sơ đồ hình 31 SGK: -Cắt bỏ gen phagơ thay gen mong - Mô tả bước quy trình SX chế phẩm IFN muốn Giáo viên: Trịnh Thị Tuyết Giáo án sinh học 10 Trường THPT Võ Trường Toản GV nhận xét, bổ sung, kết luận GV yêu cầu HS nghiên cứu mục II.2 SGK, cho biết: -Vì NN cần sử dụng thuốc trừ sâu từ VR? - Thuốc trừ sâu từ VR có ưu điểm nào? -HS nghiên cứu SGK kết hợp vận dụng kiến thức thực tế trả lời câu hỏi, yêu cầu đạt được: +Độc hại thuốc hóa học +Lợi ích biện pháp phòng trừ sinh học GV nhận xét, bổ sung, kết luận Tổ: Sinh – Công nghệ NN -Dùng phagơ làm vật chuyển gen * Quy trình: -Tách gen IFN người nhờ enzim -Gắn gen IFN vào ADN phagơ tậo nên phagơ tái tổ hợp -Nhiễm phagơ tái tở hợp vào E coli -Nuôi E coli nhiễm phagơ tái tổ hợp nồi lên men để tổng hợp IFN * Vai trò IFN: sgk Trong nơng nghiệp: thuốc trừ sâu từ VR Tính ưu việt thuốc trừ sâu từ VR: -VR có tính đặc hiệu cao, không gây độc cho người, ĐV côn trùng có ích -Dễ SX, hiệu trử sâu cao, giá thành hạ 4.Củng cố Trả lời câu hỏi SGK Dặn dò - Chuẩn bị - Đọc thêm phần em có biết Giáo viên: Trịnh Thị Tuyết Giáo án sinh học 10 Trường THPT Võ Trường Toản Tổ: Sinh – Công nghệ NN Tuần: 35 Ngày soạn: 27/4 /2016 Ngày dạy: 28/4 /2016 Tiết : 35 Bài 32: BỆNH TRUYỀN NHIỄM VÀ MIÊN DỊCH I MỤC TIÊU Kiến thức a Chuẩn - Nêu khái niệm bệnh truyền nhiễm điều kiện gây bệnh - Trình bày đường lây truyền bệnh - Nêu khái niệm miễn dịch - Phân biệt miễn dịch đặc hiệu miễn dịch không đặc hiệu b Trên chuẩn Phân biệt miễn dịch thể dịch miễn dịch tế bào Kỹ - Tư so sánh, phân tích, tổng hợp - Nghiên cứu tài liệu - Tìm hiểu số bệnh truyền nhiễm thường gặp người, động vật thực vật địa phương Thái độ Có ý thức bảo vệ sức khỏe tuyên truyền người cộng đồng nâng cao ý thức phòng tránh bệnh truyền nhiễm 4.Trọng tâm Cả II CHUẨN BỊ 1.Giáo viên - Máy chiếu, đoạn phim tác hại số bệnh truyền nhiễm - Phiếu học tập số 1: Tên bệnh VSV gây bệnh Phương thức lây Cách phòng tránh truyền - Phiếu học tập số 2: Tiêu chí Điều kiện để có miễn dịch Cơ chế tác động Tính đặc hiệu Miễn dịch khơng đặc hiệu Miễn dịch đặc hiệu Học sinh Các nhóm tìm hiểu bệnh truyền nhiễm địa phương hoàn thành phiếu học tập số nhà III PHƯƠNG PHÁP VÀ KĨ THUẬT DẠY HỌC TÍCH CỰC Kĩ thuật dạy học tích cực - Kĩ thuật động não - Kĩ thuật khăn trải bàn Phương pháp dạy học tích cực - Trực quan - Vấn đáp - Hoạt động nhóm Giáo viên: Trịnh Thị Tuyết Giáo án sinh học 10 Trường THPT Võ Trường Toản Tổ: Sinh – Công nghệ NN IV HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC Ổn định lớp Kiểm tra cũ - VR xâm nhập gây bệnh cho VSV, TV trùng nào? - Cần có biện pháp để phòng tránh bệnh VR gây nên? 3.Bài Hiện người đối diện với nhiều bệnh truyền nhiễm nguy hiểm Vậy bệnh truyền nhiễm gì? Bênh truyền nhiễm lây lan phương thức nào? Làm để phòng tránh chúng? Hoạt động 1: TÌM HIỂU VỀ BỆNH TRUYỀN NHIỄM HOẠT ĐỘNG CỦA GV – HS NỘI DUNG BÀI HỌC GV yêu cầu: I Bệnh truyền nhiễm: -Kể tên số bệnh truyền nhiễm Những vấn đề chung bệnh truyền HS liệt kê nhiễm: GV nhận xét, bổ sung, giúp HS chia bệnh thành a) Khái niệm: nhóm: bệnh truyền nhiễm bệnh khơng truyền nhiễm -Bệnh truyền nhiễm bệnh VSV gây ra, có - Bệnh truyền nhiễm bệnh không truyền nhiễm khác khả lây lan từ cá thể sang cá thể khác nào?(tác nhân, khả lây lan) - Bệnh truyền nhiễm muốn lan truyền từ cá thể sang b) Điều kiện gây bệnh: - Độc lực cá thể khác cần có điều kiện gì? HS trả lời - Số lượng đủ lớn GV nhận xét, bổ sung, kết luận - Con đường xâm nhập thích hợp GV u cầu đại diện nhóm trình bày kết phiếu Các phương thức lây truyền phòng học tập số tránh GV nhận xét, bổ sung, chỉnh sửa (Nội dung phiếu học tập số 1) *Đáp án phiếu học tập số 1(tham khảo): Tên bệnh VSV gây bệnh Phương thức lây truyền Cách phòng tránh Tả, lị Vi khuẩn Qua đường ăn uống (tiêu hoá) Vệ sinh ăn uống Uống thuốc kháng sinh HIV/AIDS Virut HIV cách: qua máu; quan hệ tình An tồn truyền máu dục; mẹ sang tình dục Lao Vi khuẩn lao Hô hấp Cách li nguồn bệnh Sởi, đậu mùa Vi virut Tiếp xúc qua da Cách li bệnh Vệ sinh môi trường Dại Virut dại Đường thần kinh Tiêm vacxin Hoạt động 2: TÌM HIỂU VỀ MIỄN DỊCH HOẠT ĐỘNG CỦA GV – HS NỘI DUNG BÀI HỌC - Vì mơi trường xung quanh có nhiều II Miễn dịch: VSV không bị bệnh? Khái niệm: HS: thể có hệ miễn dịch giúp chống lại tác Miễn dịch khả tự bảo vệ đặc biệt nhân gây bệnh thể chống lại tác nhân gây bệnh chúng -Miễn dịch gì? Có loại miễn dịch? xâm nhập vào thể HS nghiên cứu mục II.1 trả lời GV yêu cầu HS nghiên cứu thông tin SGK kết hợp thảo luận nhóm nhỏ phút hồn thành nối dung phiếu học tập số HS thảo luận nhóm, thống ý kiến Đại diện nhóm trình bày, nhóm khác bổ sung Giáo viên: Trịnh Thị Tuyết 2.Các loại miễn dịch (Nội dung phiếu học tập số 2) Giáo án sinh học 10 Trường THPT Võ Trường Toản GV nhận xét, bổ sung, kết luận - Miễn dịch thể dịch miễn dịch tế bào khác nào? HS nghiên cứu SGK trả lời GV nhận xét, bổ sung, kết luận * Liên hệ: Làm để tăng cường hệ miễn dịch thể? HS vận dụng kiến thức trả lời GV nhận xét, bổ sung, kết luận *Đáp án phiếu học tấp số 2: Miễn dịch không đặc hiệu Điều kiện để có Là loại miễn dịch tự nhiên mang tính miễn dịch bẩm sinh, khơng đòi hỏi phải có tiếp xúc với kháng nguyên Cơ chế tác -Ngăn cản không cho VSV xâm nhập động vào thể (da, niêm mạc, nhung mao đường hô hấp, nước mắt,…) -Tiêu diệt VSV xâm nhập (thực bào, tiết dịch phá huỷ) Tính đặc hiệu Khơng có tính đặc hiệu Tổ: Sinh – Công nghệ NN Miễn dịch đặc hiệu Xảy có kháng ngun xâm nhập -Hình thành kháng thể làm kháng nguyên không hoạt động -Tế bào T độc tiết prôtêin độc làm tan tế bào nhiễm, khiến VR khơng hoạt động Có tính đặc hiệu 4.Củng cố Câu 1: Bệnh truyền nhiễm ? A Bệnh lây truyền từ hệ trước cho hệ sau B Bệnh gen quy định truyền từ cá thể sang cá thể khác C Bệnh bẩm sinh, cá thể sinh có D Bệnh lây truyền từ cá thể sang cá thể khác Câu 2: Cơ thể tiếp xúc với tác nhân gây bệnh tiến trình nhiễm bệnh, gọi là: A giai đoạn 1: giai đoạn phơi nhiễm B giai đoạn 2: giai đoạn ủ bệnh C giai đoạn 3: giai đoạn bệnh D giai đoạn 4: triệuchứng giảm dần, thể bình phục Câu 3: Bệnh tiêu chảy virut gây nên lây truyền theo đường: A hô hấp B tiêu hóa C quan hệ tình dục D niệu Câu 4: Miễn dịch tự nhiên mang tính bẩm sinh gọi là: A miễn dịch đặc hiệu B miễn dịch thể dịch C miễn dịch không đặc hiệu D miễn dịch tế bào Dặn dò - Chuẩn bị - Đọc thêm phần em có biết Giáo viên: Trịnh Thị Tuyết Giáo án sinh học 10 Trường THPT Võ Trường Toản Giáo viên: Trịnh Thị Tuyết Tổ: Sinh – Công nghệ NN Giáo án sinh học 10 ... dưỡng triptophan cần triptophan yếu tố sinh trưởng cho sinh trưởng chúng không tự tổng hợp Do cấy VSV vào thực phẩm mà chúng tiếp tục sinh trưởng thực phẩm có triptophan; chúng khơng sinh trưởng... NHUỘM ĐƠN VÀ QUAN SÁT VI SINH VẬT TRONG KHOANG MIỆNG HOẠT ĐỘNG CỦA GV- HS NỘI DUNG BÀI HỌC GV: Trong khoang miệng có loại VSV nào, hình 1.Nhuộm đơn quan sát vi sinh vật dạng chúng? khoang miệng HS:... nguyên phân biết: Ý nghĩa sinh học - Q trình ngun phân có ý nghĩa - Với sinh vật nhân thực đơn bào: nguyên phân chế sinh vật nhân sơ sinh vật nhân sinh sản thực? - Với sinh vật nhân thực đa bào:
- Xem thêm -

Xem thêm: giao an sinh 10 hk2, giao an sinh 10 hk2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay