Đề tài thực tế chuyên môn 1 ( nhóm 5 )

63 13 0
  • Loading ...
1/63 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2018, 09:38

Cải cách hành chính nói chung, cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa nói riêng luôn được sự quan tâm của các cấp chính quyền và của nhân dân. nhằm thực tốt các thủ tịch hành chính trong giai đoạn hiện nay. Trường ĐH Khoa học Thái Nguyên - GV híng dÉn: ThS: Nguyễn Thị Kim Phương LỜI CẢM ƠN Nhằm giúp cho sinh viên lớp K1 ngành Khoa học quản lý hệ vừa làm vừa học không lĩnh hội kiến thức học nhà trường mà nhằm vận dụng kiến thức đại cương ngành vào thực tế, thực hành kỹ gắn với ngành học kỹ giao tiếp, kỹ thu thập sử lý thơng tin….Thơng qua học viên tích lũy kinh nghiệm cho thân, bước đầu làm quen với nghiên cứu khoa học, bổ trợ tốt cho công việc Trường Đại học Khoa học tổ chức đợt thực tế chuyên môn Đợt thực tế 27/11/ 2017 đến hết ngày 25/12/2017 Với vị trí học viên, học nhiều kiến thức đại cương ngành Khoa học quản lý Vì thế, nhóm nghiên cứu lựa chọn địa điểm thực tế UBND xã Đào Xá, huyện Phú Bình, Tỉnh Thái Nguyên Đây quan quản lý hành Nhà nước Nhóm nghiên cứu nhanh chóng làm quen, tiếp xúc với công việc Được giúp đỡ bảo tận tình tất cán thuộc UBND xã nhóm hồn thành tốt đợt thực tế Nhóm chúng em xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến thầy, cô giáo Khoa Luật & QLXH, trường Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên trang bị kiến thức cho suốt q trình học tập trường giúp tơi có tảng để thực đợt thực tế Đặc biệt tận tình giúp đỡ giảng viên Nguyễn Thị Kim Phương hướng đắn công việc hàng ngày., Cảm ơn thầy cô tạo cho hội tiếp cận với thực tế xác định Nhóm nghiên cứu xin gửi lời cảm ơn tới tập thể lãnh đạo, cán thuộc UBND xã Đào Xá huyện Phú Bình giúp đỡ, tạo điều kiện cho tiếp cận với công việc chuyên môn phận, hỗ trợ nhóm để nhóm thực tế có đầy đủ tài liệu để hồn thành báo cáo thực tế chun mơn Đặc biệt nhóm thực tế xin gửi lời cảm ơn tới đồng chí: Vũ Thị Hồng – Phó Bí thư Đảng Ủy – Chủ tịch UBND xã, Đồng chí: Nguyễn Văn Thái – Phó Chủ tịch UBND xã – Trưởng phận tiếp nhận trả kết nhiệt tình giúp đỡ tơi q trình làm báo cáo này.Nhóm thực tế xin gửi lời cảm ơn đến anh chị VP UBND xã, anh chị phận tiếp nhận trả kết UBND xã Đào Xá tận tình giúp đỡ, hướng dẫn nhóm suốt q trình thực tế cung cấp nhiều thông tin tài liệu quý giá giúp tơi hồn thành tốt báo cáo thực tế mình./ Xin chân thành cảm ơn Lớp K1 – Ngành Khoa học quản Lý ( hệ VLVH) Nhóm 5: Học viên: Nguyễn Văn Quảng Trường ĐH Khoa học Thái Nguyên - GV híng dÉn: ThS: Nguyễn Thị Kim Phương NHỮNG TỪ VIẾT TẮT SỬ DỤNG TRONG BÁO CÁO Ủy ban nhân dân UBND Hội đồng nhân dân HĐND Cán bộ, công chức CB, CC Cải cách hành CCHC Tài ngun Mơi trường TN&MT Lao động – Thương binh Xã hội LĐ-TB&XH Kinh tế - xã hội KT-XH Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất GCNQSDĐ Chứng minh thư nhân dân CMTND Lớp K1 – Ngành Khoa học quản Lý ( hệ VLVH) Nhóm 5: Học viên: Nguyễn Văn Quảng Trường ĐH Khoa học Thái Nguyên - GV híng dÉn: ThS: Nguyễn Thị Kim Phương MỤC LỤC A: PHẦN MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Mục tiêu nhiệm vụ nghiên cứu 2.1 Mục tiêu nghiên cứu 2.2 Nhiệm vụ nghiên cứu Đối tượng Phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu 3.2 Phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu 5.Kết cấu báo cáo: PHẦN MỞ ĐẦU Trường ĐH Khoa học Thái Nguyên - GV híng dÉn: ThS: Nguyễn Thị Kim Phương Lý chọn đề tài Lâu nay, mắt người dân thủ tục hành ln phức tạp, rườm rà, thiếu cơng khai, minh bạch chí nhiêu khê Điều ảnh hưởng trực tiếp đến việc giải cơng việc người dân, giảm lòng tin nhân dân nhà nước máy hành nhà nước Bước vào thời kỳ hội nhập phát triển kinh tế, để tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển thành phần kinh tế thu hút nguồn đầu tư nước ngồi cải cách thủ tục hành chính, đơn giản hố khâu q trình giải cơng việc cá nhân, tổ chức có vai trò ý nghĩa vơ quan trọng Trong năm qua công tác giải thủ tục hành theo chế “một cửa” ln Chính phủ, ngành, cấp quan tâm đầu từ trọng nước Đặc biệt năm gần Chính phủ quan tâm đầu tư chế “một cửa”, “một cửa liên thơng” đại quan hành nhà nước địa phương cơng tác giải thủ tục hành theo chế “một cửa” nâng cao có đổi Sự triển khai xây dựng, đưa vào hoạt động phận “một cửa” “một cửa liên thông” đại cấp giúp cho hành trở nên dân chủ, minh bạch, có tính chun nghiệp hơn; mang lại thuận tiện cho người dân; đổi nâng cao lực hoạt động quan hành Nhà nước; tạo lập niềm tin nhân dân vào quan Nhà nước Cơng CCHC nói chung cải cách thủ tục hành nói riêng phải thực thường xuyên, liên tục Xuất phát từ lý mà nước nói chung địa bàn tỉnh Thái Nguyên nói riêng, quan quản lý nhà nước đặc biệt UBND cấp hoạt động mơ hình “một cửa” cải cách thủ tục hành đẩy mạnh Hòa chung vào cơng cải cách thủ tục hành nước địa phương tồn tỉnh Thái Ngun, UBND Huyện Phú Bình tiến hành triển khai chế “một cửa” đồng loạt cấp huyện cấp xã, phường vào tháng năm 2014, có UBND xã Đào Xá – huyện Phú Bình So với địa phương khác cấp huyện, mơ hình “một cửa” UBND xã triển Trường ĐH Khoa học Thái Nguyên - GV híng dÉn: ThS: Nguyễn Thị Kim Phương khai muộn Trên sở học hỏi mơ hình xã bạn triển khai có hiệu quả, chuẩn bị tốt mặt sở vật chất tuyển chọn đội ngũ CB, CC nhiệt tình, có trình độ chun môn, Bộ phận “một cửa” UBND xã Đào Xá trực thuộc quản lý UBND xã, hoạt động độc lập, mang lại hiệu cao, đông đảo nhân dân đồng thuận ủng hộ Tuy nhiên, trình triển khai thực hiện, bên cạnh kết đạt thủ tục hành cơng khai, giảm hẳn tình trạng gây phiền hà, sách nhiễu tổ chức, công dân; tinh thần, trách nhiệm, lực chuyên mơn CB, CC nâng lên đáng kể tồn nhiều vấn đề xúc, biểu thủ tục hành rườm rà, thủ tục chồng chéo, trùng lặp, chưa ban hành kịp thời gây khó khăn cho cơng dân q trình giải công việc Những hạn chế này, cần phải khắc phục kịp thời để phù hợp với thay đổi thực tiễn địa phương tình hình phát triển kinh tế - xã hội huyện, tỉnh Cơng cải cách hành nói chung cải cách thủ tục hành nói riêng phải thực thường xuyên, liên tục Vì việc nghiên cứu thủ tục hành cải cách thủ tục hành rút tổng kết cho địa phương cần thiết Chính lý mà nhóm thực tế chọn đề tài: Cải cách hành theo chế “một cửa” UBND Đào Xá – huyện Phú Bình – Tỉnh Thái Nguyên Mục tiêu nhiệm vụ nghiên cứu 2.1 Mục tiêu nghiên cứu: - Thứ nhất, cung cấp khoa học cho việc xác định nguyên nhân mặt hạn chế tồn mơ hình “một cửa” vận hành UBND xã Đào Xá; - Thứ hai, tìm hiểu thực trạng triển khai hoạt động cải cách thủ tục hành theo chế “một cửa” UBND xã Đào Xá, giai đoạn 2015 – 2017 sở đó, nhóm tác giả đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu công tác cải cách thủ tục hành theo chế “một cửa”, phục vụ cho công tác quản lý điều hành hoạt động địa phương 2.2 Nhiệm vụ nghiên cứu Trường ĐH Khoa học Thái Nguyên - GV híng dÉn: ThS: Nguyễn Thị Kim Phương Để đạt mục tiêu nghiên cứu đây, đề tài cần giải số nhiệm vụ nghiên cứu sau: *.Về mặt lý thuyết: Đề tài cần làm rõ sở lý luận công tác cải cách hành như: khái niệm cơng tác cải cách hành theo Quyết định Thủ tướng Chính Phủ, * Về mặt thực tiễn: Đề tài cần tập trung làm rõ thực trạng cải cách hành theo chế “Một cửa” triển khai UBND xã Đào Xá, huyện Phú Bình, Tỉnh thái Nguyên giai đoạn 2015 - 2017 Phân tích, đánh giá nhằm kết đạt khó khăn gặp phải q trình triển khai thực cơng tác cải cách hành UBND xã Đề xuất số giải pháp khuyến nghị nhằm nâng cao hiệu việc thực cải cách hành theo chế “ Một cửa ” UBND xã Đào Xá gia đoạn Đối tượng Phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu Đề tài tập trung nghiên cứu thủ tục hành giải UBND xã Đào Xá chế phối hợp quan chức qua mơ hình “một cửa” Tổng hợp tình hình thực tiễn để cung cấp xác cho việc đánh giá hiệu hoạt động cải cách thủ tục hành theo chế “một cửa” địa phương 3.2 Phạm vi nghiên cứu Đề tài tập trung nghiên cứu vấn đề, lĩnh vực giải công việc thực theo chế “một cửa” UBND xã Đào Xá từ tháng năm 2015 đến tháng 12/2017, không mở rộng nghiên cứu vấn đề tổ chức máy, phân cấp quản lý hay lĩnh vực không theo chế “một cửa” UBND xã Đào Xá Phạm vi không gian nghiên cứu: Đề tài thực nghiên cứu UBND xã Đào Xá – huyện Phú Bình – tỉnh Thái Nguyên Phạm vi thời gian đối tượng nghiên cứu: Đề tài nghiên cứu việc thực cải cách hành hành theo chế “ Một cửa” UBND xã Đào Xá từ năm 2015 đến năm 2017 Phạm vi thời gian thực tế: Từ ngày 27/11/2017 đến ngày 25/12/2017 Phương pháp nghiên cứu Trường ĐH Khoa học Thái Nguyên - GV híng dÉn: ThS: Nguyễn Thị Kim Phương Báo cáo nghiên cứu dựa tảng phương pháp luận chủ nghĩa vật biện chứng chủ nghĩa vật lịch sử Trong trình nghiên cứu, tác giả sử dụng phương pháp nghiên cứu sau: Phương pháp phân tích, tổng hợp, so sánh, thống kê xã hội học, nghiên cứu lý thuyết, khảo sát thực tiễn để nghiên cứu đối tượng 5.Kết cấu báo cáo đề tài: Ngoài phần mở đầu, kết luận danh mục tài liệu tham khảo nội dung báo cáo bao gồm chương chính: Chương 1: KHÁI QUÁT VỀ THỰC HIỆN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA Chương 2: THỰC TRẠNG THỰC HIỆN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA TẠI UBND XÃ ĐÀO XÁ – HUYỆN PHÚ BÌNH – TỈNH THÁI NGUYÊN CHƯƠNG I KHÁI QUÁT VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CƠ CHẾ “ MỘT CỬA ” 1.1 Cải cách thủ tục hành cần thiết phải đẩy mạnh cải cách thủ tục hành 1.1.1 Một số khái niệm: Trường ĐH Khoa học Thái Nguyên - GV híng dÉn: ThS: Nguyễn Thị Kim Phương Trong hoạt động quản lý nói chung hoạt động quan nhà nước nói riêng, để giải công việc cần có thủ tục phù hợp, theo quan niệm chung cho rằng: Thủ tục có nghĩa phương thức, cách thức giải cơng việc theo trình tự định, thể lệ thống Cũng hiểu thủ tục quy tắc, chế độ, phép tắc hay quy định để giải công việc Hoạt động quản lý Nhà nước cần phải tuân theo quy tắc pháp lý, quy định trình tự, cách thức sử dụng thẩm quyền quan để giải cơng việc Thủ tục hành loại thủ tục gắn với hoạt động quan hành Nhà nước Có nhiều quan niệm khác thủ tục hành dựa góc nhìn khác nhau, hiểu cách chung nhất: “Thủ tục hành loại quy phạm pháp luật quy định trình tự thời gian, không gian thực thẩm quyền định máy nhà nước, cách thức giải cơng việc quan hành nhà nước mối quan hệ với quan, tổ chức cá nhân cơng dân” Thủ tục hành phận thể chế hành Nhà nước, cơng cụ quan hành Nhà nước sử dụng để giải công việc cho công dân, tổ chức, sở để xác định tính hợp pháp cơng vụ Do vậy, thủ tục hành đơn giản, thuận tiện, cơng khai dân chủ góp phần tăng cường hiệu lực, hiệu hoạt động máy hành Nhà nước, rút ngắn khoảng cách Nhà nước nhân dân, củng cố sức mạnh Nhà nước, lòng tin nhân dân góp phần phát triển kinh tế - xã hội Cải cách thủ tục hành phận cải cách thể chế hành Nhà nước, nhằm xây dựng thực thi thủ tục hành theo chuẩn mực định Đơn giản, gọn nhẹ, vận hành nhịp nhàng; hoạt động theo quy trình, quy phạm thích ứng với loại đối tượng, loại công việc, phù hợp với điều Trường ĐH Khoa học Thái Nguyên - GV híng dÉn: ThS: Nguyễn Thị Kim Phương kiện thực tế đáp ứng yêu cầu kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Cải cách thủ tục hành thực chất cải cách trình tự thực thẩm quyền hành mối liên hệ tới quyền nghĩa vụ công dân, tổ chức nội quan hành Nhà nước Mục tiêu yêu cầu cải cách thủ tục hành phải đạt chuyển biến quan hệ thủ tục giải công việc công dân, tổ chức Cụ thể phải phát xóa bỏ thủ tục hành thiếu tính đồng bộ, chồng chéo, rườm rà, phức tạp gây trở ngại việc tiếp nhận xử lý công việc quan nhà nước với quan nhà nước với tổ chức, công dân; xây dựng thực thủ tục hành giải công việc đơn giản, rõ ràng, thống nhất, pháp luật công khai; vừa tạo thuận tiện cho cá nhân, tổ chức có yêu cầu giải cơng việc;vừa có tác dụng ngăn chặn tệ cửa quyền, sách nhiễu, tham phận cán công chức nhà nước; đồng thời đảm bảo trách nhiệm quản lý Nhà nước, giữ vững kỷ cương, pháp luật Chúng ta thời kỳ hội nhập, muốn thành công phải xây dựng hệ thống thủ tục hành thực thơng thống, dễ thực hiện, tạo môi trường pháp lý để thu hút nước Vấn đề nghị Đại hội Đảng khóa X đề cập khẳng định tiếp tục xây dựng hồn thiện Nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, trọng tâm cải cách bước hành Đó mục tiêu quan trọng, nấc thang cải cách hành để hồn thành chương trình cải cải tổng thể hành Nhà nước giai đoạn 2010-2020 Đảng Nhà nước ta ưu tiên giải với cải cách tổ chức máy, tài cơng cải cách đội ngũ CB, CC 1.1.2 Nguyên tắc xây dựng thực thủ tục hành Nguyên tắc xây dựng thực thủ tục hành nguyên lý, tư tưởng đạo bản, có tính chất xuất phát điểm thể tính tồn diện, Trường ĐH Khoa học Thái Nguyên - GV híng dÉn: ThS: Nguyễn Thị Kim Phương tính linh hoạt có ý nghĩa bao trùm định nội dung hiệu việc xây dựng thực thủ tục hành Hiện nay, đạo cải cách hành nhà nước nước ta, cải cách thủ tục hành coi khâu đột phá với mục tiêu đặt nhanh chóng khắc phục khâu yếu kém, khuyết điểm trình điều hành quan liên quan trực tiếp đến đời sống hoạt động tổ chức, công dân, giai đoạn hội nhập theo xu toàn cầu hóa giai đoạn Để đảm bảo đạt mục tiêu cần phải kịp thời xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật, hệ thống thủ tục hành chính, cần phải xây dựng cho phù hợp với thực tế nhu cầu phát triển khách quan kinh tế - xã hội đất nước, đảm bảo yêu cầu quản lý Nhà nước, đồng thời tạo mơi trường pháp lý thơng thống thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển Bên cạnh đó, cần tiến hành công việc rà soạt thủ tục hành song song, qua phát khuyến khuyết bổ sung kịp thời, đổi sách, pháp luật, tổ chức máy, quy chế làm việc hoạt động quan hành nhà nước Việc xây dựng thủ tục hành phải đặt nguyên tắc Hiến pháp quy định Những nguyên tắc trực tiếp liên quan đến việc xây dựng thủ tục hành chính, quy định nguyên tắc chung đòi hỏi phải cụ thể hóa văn pháp luật khác Qua nghiên cứu, nhà nghiên cứu thừa nhận việc xây dựng thực thủ tục hành cần phải tuân thủ số nguyên tắc sau: a Nguyên tắc xây dựng thủ tục hành - Nguyên tắc phù hợp với Pháp chế Xã hội chủ nghĩa, phù hợp với luật pháp hành Nhà nước ta, có tính hệ thống nhằm đạt cơng cụ quản lý hữu hiệu cho máy Nhà nước Trường ĐH Khoa học Thái Nguyên - GV híng dÉn: ThS: Nguyễn Thị Kim Phương Do đặc thù làm việc mơ hình “một cửa” có phối hợp hoạt động Bộ phận chuyên môn giải hồ sơ hành chính, thời gian làm việc Bộ phận “một cửa” quy định phù hợp Bộ phận “một cửa” làm việc từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần (Nghỉ Chủ nhật ngày lễ, tết theo quy định) Giờ làm việc ngày quy định theo mùa: Mùa đông: buổi sáng: từ 07h30 - 11h00; buổi chiều: từ 13h00 - 16h00 Mùa hè: Buổi sáng: Từ 7h30 đến 11h00 Buổi chiều: Từ 13h30 đến 16h00 Thời gian lại hành cán bộ, cơng chức phận tiếp nhận trả kết xếp hồ sơ, tài liệu theo quy định Hết ngày làm việc cán thu phí, lệ phí có trách nhiệm kiểm kê phí, lệ phí thu, nộp kho bạc Nhà nước theo chế độ quản lý tài 2.2.4 Quy trình thực cải cách thủ tục hành theo chế “một cửa” Tại Bộ phận “một cửa” UBND xã Đào Xá thực theo chế đại diện: Bộ phận có trách nhiệm liên quan trình xây dựng quy chế phối hợp thống với việc uỷ quyền cho Bộ phận chun mơn chủ trì tiếp nhận tất loại hồ sơ liên quan đến phần việc Bộ phận chủ trì phần việc CB, CC phối hợp thu phí, lệ phí phần việc Trên sở quy 47 Trường ĐH Khoa học Thái Nguyên - GV híng dÉn: ThS: Nguyễn Thị Kim Phương định thủ tục thống nhất, Bộ phận chủ trì phân loại chuyển hồ sơ đến Bộ phận cần phối hợp để giải theo thẩm quyền Các Bộ phận phối hợp sau giải công việc xong chuyển kết lại cho Bộ phận chủ trì để trả cho đối tượng * Quy trình giải cơng việc diễn giải sau: (1) Tiếp nhận hồ sơ Khi tiếp nhận hồ sơ tổ chức công dân; CB, CC Bộ phận tiếp nhận trả kết có trách nhiệm: - Xem xét, kiểm tra kỹ loại giấy tờ cần thiết loại hồ sơ; - Hướng dẫn việc kê khai, bổ sung (nếu thiếu); - Tiếp nhận hồ sơ kiểm tra yêu cầu, viết phiếu hẹn trả kết theo quy định - Những hồ sơ thuộc lĩnh vực quy định giải Bộ phận “một cửa” cho cơng dân tổ chức phòng, ban chun mơn khơng trực tiếp nhận Hồ sơ khơng có kiểm tra xác nhận Bộ phận “một cửa” coi không đủ điều kiện để xem xét (2) Xem xét giải hồ sơ Bộ phận chuyên môn liên quan - Các Bộ phận chuyên môn chịu trách nhiệm giải hồ sơ thuộc quyền hạn Bộ phận Bộ phận tiếp nhận trả kết chuyển đến - Hồ sơ liên quan đến nhiều Bộ phận chun mơn cần xem xét nội dung chủ yếu liên quan đến Bộ phận chuyên môn để báo cáo UBND xã quy định trách nhiệm phối hợp giải (3) Thẩm quyền ký giải công việc Đối với loại công việc UBND xã quy định thuộc thẩm quyền CB, CC chuyên mơn phải giải quyết, phê vào văn trình Chủ tịch Phó Chủ tịch UBND ký sau chuyển lại Bộ phận tiếp nhận trả kết (4) Trả kết 48 Trường ĐH Khoa học Thái Nguyên - GV híng dÉn: ThS: Nguyễn Thị Kim Phương Sau nhận hồ sơ giải Bộ phận chuyên môn, cán thụ lý trực tiếp mang hồ sơ đến Bộ phận Văn thư để đóng dấu; ghi sổ theo dõi; cập nhật thơng tin vào máy tính; hướng dẫn cách nộp phí, lệ phí theo quy định trả kết hồ sơ theo ngày ghi giấy biên nhận hồ sơ Những hồ sơ không đủ điều kiện giải cần có thêm thời gian để nghiên cứu thêm Bộ phận chuyên môn cần thông báo văn lý cụ thể chuyển đến Bộ phận tiếp nhận trả kết để thông báo cho tổ chức công dân biết viết phiếu hẹn lại 2.3 Hệ thống thủ tục hành giải theo chế “một cửa” UBND xã Đào Xá UBND xã Đào Xá vào tháng 6/2015 đến thực cải cách thủ tục hành theo chế “một cửa” Bao gồm lĩnh vực sau: 2.3.1 Lĩnh vực đất đai 2.6 Nhận xét, đánh giá thực trạng thực chế "một cửa" UBND xã Đào Xá 49 Trường ĐH Khoa học Thái Nguyên - GV híng dÉn: ThS: Nguyễn Thị Kim Phương ( Nhân dân xã đến làm thủ tục hành phận tiếp nhận trả kết theo chế Một cửa ) 2.6.1 Những kết đạt Một là, việc triển khai thực cải cách thủ tục hành theo chế “một cửa” UBND xã giảm phiền hà lớn cho công dân, tổ chức Qua năm (2015 - 2017) triển khai cải cách thủ tục hành theo chế “một cửa”, hoạt động Bộ phận tiếp nhận trả kết hồ sơ hành “một cửa” vào nề nếp, bước đầu giải nhanh, gọn, thuận tiện với thủ tục hành số lĩnh vực đảm bảo đơn giản, rõ ràng, pháp luật đáp ứng yêu cầu đề Từ hoạt động đến nay, trung bình ngày, lượng 50 Trường ĐH Khoa học Thái Nguyên - GV híng dÉn: ThS: Nguyễn Thị Kim Phương công dân, tổ chức doanh nghiệp đến làm việc 40-50 lượt/người/ngày; kiến nghị, yêu cầu hướng dẫn trình tự thủ tục giải kịp thời, chỗ theo tinh thần cơng khai, bình đẳng góp phần giảm thiểu thời gian công sức lại người dân Hai là, hồ sơ, thủ tục hành cải tiến theo hướng cơng khai với quy trình đơn giản so với “nhiều cửa” Tại Bộ phận tiếp nhận trả kết hồ sơ hành thực việc niêm yết cơng khai thủ tục, khoản phí, lệ phí, mẫu hố giấy tờ, quyền, nghĩa vụ tổ chức, công dân, quy tắc ứng xử, trách nhiệm CB, CC thực thi nhiệm vụ, qua tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân giải công việc, đồng thời tạo chế giám sát tổ chức, công dân hoạt động quan Nhà nước Ba là, thời gian giải công việc rút ngắn, giải số lượng lớn hồ sơ tổ chức, công dân Từ thực chế “một cửa”, thời gian hoàn thiện hồ sơ công dân, tổ chức giải công việc UBND xã rút ngắn Cụ thể: Thời gian giải thủ tục hành yêu cầu lượt khách hàng rút ngắn, đặc biệt lĩnh vực đất đai, trước công dân phải lại 12 lượt đến lại lượt, lĩnh vực tư pháp lĩnh vực thương binh xã hội thủ tục thực tinh thần nhanh, gọn, thuận tiện nên công việc giải nhanh chóng buổi làm việc, người dân lại chờ đợi buổi sau giải trước Trên 97% thủ tục giải hạn, số trường hợp chậm trễ cán có thẩm quyền ký, giải họp, vắng nên phận tiếp nhận trả kết khơng kịp hồn trả kết hồ sơ hành cho người dân Chính nhờ nỗ lực chung toàn thể CB, CC UBND, với quan tâm đạo lãnh đạo xã, Bộ phận “một cửa” UBND xã Đào Xá Qua năm triển khai thực cải cách thủ tục hành theo chế “một cửa”, giải số lượng công việc lớn thuộc lĩnh vực Bộ phận tiếp nhận trả kết hồ sơ hành phụ trách 51 Trường ĐH Khoa học Thái Nguyên - GV híng dÉn: ThS: Nguyễn Thị Kim Phương Bảng số liệu tổng hợp kết giải hồ sơ hành theo chế cửa" UBND xã Đào Xá qua năm 2015, 2016, 2017 Năm 2015 ST T Lĩnh vực HS tiếp nhận Đất đai 1687 Tư pháp, hộ tịch Năm 2016 HS trả kết "một Năm 2017 HS tiếp nhận HS trả kết HS tiếp nhận HS trả kết 168721 2145 2145 2917 2917 2302 2302 2635 2635 3452 3452 CSXH 1173 1173 1452 1452 1673 1673 Tổng 5162 5162 6232 6232 8042 8042 Qua bảng số liệu trên, ta thấy số lượng giải hồ sơ hành theo chế “một cửa” UBND xã Đào Xá tăng lên nhanh chóng số lượng, hai lĩnh vực đất đai tư pháp, hộ tịch năm 2015 trở thời điểm xã tập chung đạo xây dựng Nông thôn Lượng hồ sơ tiếp nhận trả kết hàng năm tăng, tỷ lệ hồ sơ tồn đọng, trễ hẹn giảm, năm 2016 giải toàn số hồ sơ, khơng tồn đọng hồ sơ hành chính, đáp ứng yêu cầu nhân dân Như vậy, qua gần năm UBND xã Đào Xá CCHC theo chế “một cửa” giải số lượng lớn công việc tổ chức, cơng dân Góp phần củng cố niềm tin người dân vào máy quyền xã Cải cách thủ tục hành theo chế “một cửa” UBND xã Đào Xá mang lại nhiều hiệu tích cực phát triển KT-XH địa phương Bốn là, trách nhiệm, quyền hạn, quyền lợi tổ chức, công dân CB, CC phận chuyên môn rõ ràng Đối với tổ chức, công dân Việc thực chế “một cửa” giúp cho tổ chức, công dân biết quyền lợi nghĩa vụ mình, biết rõ nơi 52 Trường ĐH Khoa học Thái Nguyên - GV híng dÉn: ThS: Nguyễn Thị Kim Phương cần đến làm thủ tục, thời gian giải hồ sơ Đồng thời, chế “một cửa” cho phép tổ chức, công dân dễ dàng tham gia giám sát hoạt động CB, CC hoạt động quan Nhà nước thông qua việc công khai quy trình giải cơng việc, quy chế làm việc trách nhiệm CB, CC niêm yết công khai Bộ phận tiếp nhận trả kết Đối với CB, CC thực thi nhiệm vụ CB, CC Bộ phận tiếp nhận trả kết hồ sơ hành chính, quản lý Trưởng Bộ phận Phó Chủ tịch UBND xã Trình độ, lực nhận thức CB, CC phụ trách lĩnh vực nâng cao chuyên nghiệp hơn, có khả giao tiếp ứng xử khéo léo, mực tạo điều kiện để người dân đến giao dịch làm việc thoải mái, có cảm giác tơn trọng, CB, CC làm việc đeo thẻ, trang bị phương tiện làm việc đại máy tính nối mạng Internet, máy in trợ cấp đặc biệt (500.000 đồng/tháng) Cơ chế giám sát, đôn đốc, kiểm tra lãnh đạo xã thực tốt thời gian qua Trách nhiệm phận chuyên môn phối hợp rõ ràng hơn, chế xác định rõ vai trò, trách nhiệm độc lập phận, cá nhân giai đoạn trình giải hồ sơ hành Nếu phận chậm trễ, gây phiền hà, nhũng nhiễu dân, có biện pháp xử lý nghiêm khắc Thực chủ trương ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý nhà nước theo tinh thần Chỉ thị số 34/2008/CT-TTg Thủ tướng Chính phủ, xã Đào Xá tiến hành triển khai thực việc chuyển công văn, giấy tờ qua mạng Internet quan cấp tạo điều kiện thuận lợi giảm bớt khó khăn cho cán văn thư Về công tác tuyên truyền, phổ biến cải cách thủ tục hành theo chế “một cửa” tăng cường kiến thức pháp luật cho người dân Trong thời gian qua, công tác thực tốt, chủ trương đường lối Đảng, sách pháp luật Nhà nước tuyên truyền rộng rãi nhân dân thông qua phương tiện thông tin Đài truyền xã, mạng Internet, trụ sở UBND xã 53 Trường ĐH Khoa học Thái Nguyên - GV híng dÉn: ThS: Nguyễn Thị Kim Phương Như vậy, Thủ tục hành ngày đơn giản, lực tinh thần trách nhiệm CB, CC nâng cao, tăng cường sở vật chất, ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ nhân dân, yếu tố để chung tay CCHC nói chung cải cách thủ tục hành nói riêng Ðây bước xây dựng củng cố niềm tin người dân doanh nghiệp tiếp tục khơi thông nguồn lực thúc đẩy phát triển KT-XH xã Hiệu mơ hình “một cửa” điểm nhấn cải cách thủ tục hành xã Đào Xá 2.6.2 Hạn chế Thể chế hành chưa hoàn chỉnh đồng Các lĩnh vực thực theo chế “một cửa” q ít, Bộ phận “một cửa” UBND xã thực cải cách thủ tục hành ba lĩnh vực, hầu hết cơng việc đơn giản Ví dụ lĩnh vực tư pháp hộ tịch, số lĩnh vực có nhiều thủ tục, khó khăn lĩnh vực đất đai UBND xã áp dụng chế “một cửa” để giải số vấn đề cấp, mua bán chuyển nhượng, thừa kế đất đai chưa đáp ứng nhu cầu người dân Thời gian xử lý công việc từ tiếp nhận đến có kết tùy tiện, kéo dài Tổ chức, công dân đến Bộ phận “một cửa” nộp đầy đủ hồ sơ hợp lệ nhận phiếu hẹn trả cụ thể thực tế khơng trường hợp kết giao không hẹn, chí sai hẹn theo quy định Kinh phí, sở vật chất hạn hẹp, nghèo nàn, lạc hậu Do quy định cụ thể sở vật chất, trang thiết bị theo tiêu chuẩn để phục vụ cho cơng tác tiếp nhận trả hồ sơ hành chưa cụ thể rõ ràng nên UBND xã có nhiều cố gắng khơng có khoản kinh phí riêng để đầu tư trang thiết bị, sở vật chất Phòng làm việc Bộ phận “một cửa” chưa hợp lý, Bộ phận tiếp nhận trả kết khơng bố trí tầng mà lại nằm nhà cấp chung với khu vực phận đồn thể gây bất tiện cho cơng dân lại 54 Trường ĐH Khoa học Thái Nguyên - GV híng dÉn: ThS: Nguyễn Thị Kim Phương Bố trí cán cơng chức làm việc phận tiếp nhận trả kết nhiều bất cập Theo Quyết định số 181 quy định bố trí CB, CC làm việc Bộ phận tiếp nhận trả kết hồ sơ hành CB, CC có trình độ chun mơn, lực phẩm chất đạo đức tốt, có khả giao tiếp với tổ chức, công dân Nhưng UBND xã Đào Xá việc bố trí Bộ phận công chức tuyển dụng, thử việc CB, CC có trình độ chưa cao… nên hiệu hoạt động cải cách thủ tục hành theo chế “một cửa” xã chưa đảm bảo theo quy định Chế độ đãi ngộ vật chất tinh thần làm việc CB, CC làm việc “một cửa”, chưa thỏa đáng để khuyến khích động viên kịp thời * Những hạn chế nêu cần sớm khắc phục kịp thời để đảm bảo công tác CCHC đạt hiệu tốt Để thực điều cần phải nắm rõ nguyên nhân gây bất cập, hạn chế - Nguyên nhân hạn chế Việc tồn hạn chế, bất cập nêu tổng hợp nhiều nguyên nhân chủ quan khách quan Có số nguyên nhân sau: Thứ nhất, việc triển khai thực cải cách thủ tục hành theo chế “một cửa” chậm so với tình hình chung, mà thực chất hoạt động có hiệu vào giai đoạn nửa cuối năm 2015 trở lại Thứ hai, UBND chưa có chế tài xử phạt cụ thể phận CB, CC khơng hồn thành nhiệm vụ Cơ chế trách nhiệm người đứng đầu quan, tổ chức, chế chịu trách nhiệm chưa quán triệt rõ ràng Thứ ba, Trong thời gian dài quản lý Nhà nước theo chế tập trung, quan liêu, bao cấp nên đổi chế quản lý CB, CC chưa xóa bỏ hết lề lối tác phong làm việc cũ, khả thay đổi thích nghi chậm, giấc làm việc chấp hành chưa nghiêm túc Vì vậy, CB, CC phải đặt tinh thần "phục vụ nhân dân" lên hàng đầu việc thực thi nhiệm vụ thực quy định thủ tục hành chính, gặp vướng mắc khâu phải sớm báo cáo cấp, ngành liên quan để sớm tháo gỡ Những khó khăn bất cập cần chấn chỉnh sửa đổi để việc thực 55 Trường ĐH Khoa học Thái Nguyên - GV híng dÉn: ThS: Nguyễn Thị Kim Phương cải cách thủ tục hành theo mơ hình “một cửa” đem lại hiệu cao CHƯƠNG III Đề xuất giải pháp kiến nghị cải cách thủ tục hành theo chế “một cửa” UBND xã Đào Xá 3.1 Giải pháp - Nâng cao chất lượng cán bộ, công chức Nhân lực yếu tố then chốt định thành công hay thất bại mô hình thực tiễn Chất lượng CB,CC biểu qua đạo đức trị, trình độ chun mơn, khả giao tiếp giải công việc Để nâng cao chất lượng CB, CC cần phải tiến hành biện pháp sau: Trước hết, công tác tuyển chọn CB, CC vào làm việc quan Nhà nước, đảm bảo công bằng, khách quan, ưu tiên cho người có trình độ chun mơn cao có lực, phẩm chất đạo đức tốt chuyên môn nghề nghiệp giỏi, có cấp loại ưu đáp ứng vị trí cơng việc cần tuyển Tiếp đó, cần phải coi trọng việc sử dụng, bố trí CB, CC làm việc vị trí việc phù hợp với trình độ, lực họ Trong trình sử dụng CB, CC Cơ quan cần thường xuyên cho họ tham gia lớp tập huấn nghiệp vụ chuyên môn khóa tập huấn kỹ hành chính, đặc biệt đạo đức công vụ kỹ giao tiếp, góp phần trừ tệ quan liêu, cửa quyền, hối lộ, làm máy Nhà nước Bên cạnh đó, tiền lương chế độ đãi ngộ CB, CC thuộc phận “một cửa” cần phải quan tâm Do đặc thù công việc phận “một cửa” chịu nhiều áp lực thời gian, tác phong làm việc, phong cách giao tiếp… phải thường xuyên tiếp xúc với người dân để giải hồ sơ hành Tăng cường cơng tác kiểm tra, giám sát để chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc CB, CC Thực việc đánh giá, xếp loại CB, CC hàng tháng, hàng quý hàng năm Khen thưởng kịp thời cá nhân CB, CC phận thực tốt 56 Trường ĐH Khoa học Thái Nguyên - GV híng dÉn: ThS: Nguyễn Thị Kim Phương nhiệm vụ giao vật chất tinh thần, đồng thời xử lý nghiêm khắc CB, CC khơng hồn thành nhiệm vụ có sai phạm đạo đức công vụ giải công việc - Xây dựng văn hóa công sở Trước hết, CB, CC cần phải tôn trọng kỷ luật quan, phải ý đến danh dự quan cư xử với người, đoàn kết hợp tác nguyên tắc chung, chống lại bệnh hách dịch, quan liêu chủ nghĩa hội để củng cố niềm tin CB, CC quan Việc xây dựng văn hóa cơng sở cần gắn liền với việc công khai quy chế, quy định chế độ làm việc phận đầu mối tiếp nhận trả kết hồ sơ hành chính, quy định rõ nội quy quan, trách nhiệm cán bộ, công chức; nhiệm vụ, quyền hạn tổ chức, công dân họ đến thực giải hồ sơ hành phận “một cửa” nhằm tạo hiểu biết rõ ràng đảm bảo kết cuối công việc giải theo luật định, thời gian quy định CB, CC hồn thành tốt nhiệm vụ mình, cá nhân tổ chức hài lòng với kết cơng việc giải - Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến kiến thức cải cách hành cho CBCC tổ chức, công dân Thường xuyên tổ chức công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật nói chung CCHC xã nói riêng để họ ý thức quyền lợi trách nhiệm mình, tránh thiếu sót khơng đáng có tham gia phối hợp thực cải cách thủ tục hành theo chế “một cửa”, tiến tới “một cửa liên thông” đại thực địa phương, kịp thời phản ánh biểu quan liêu, hách dịch, nhiễu cán bộ, công chức; nâng cao ý thức họ việc đấu tranh chống tiêu cực việc giải hồ sơ hành cơng việc người dân CB, CC Thường xuyên tổ chức buổi lấy ý kiến, điều tra xã hội học cụ thể mức độ hài lòng ý kiến đóng góp cho việc hồn thiện tổ chức Tóm lại, để khắc phục khó khăn, hạn chế việc thực cải cách thủ tục hành theo chế “một cửa” UBND xã Đào Xá cần phải thực đồng giải pháp sở phương hướng rõ ràng Để thực 57 Trường ĐH Khoa học Thái Nguyên - GV híng dÉn: ThS: Nguyễn Thị Kim Phương có hiệu giải pháp nêu cần phải có tâm chuẩn bị kĩ lưỡng toàn thể lãnh đạo đội ngũ CB, CC nhân dân địa phương mặt phối hợp hành động hướng tới mục đích chung đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo mơi trường thuận lợi cho tổ chức, công dân giải công việc 3.2 Kiến nghị CCHC chủ trương, Chương trình tổng thể CCHC Nhà nước giai đoạn 2011-2020 ban hành kèm theo Nghị số 30c/NQ-CP Chính phủ Do cần phải tiếp tục thường xuyên tuyên truyền phổ biến Chương trình CCHC theo tinh thần Quyết định 27/QĐ-UBND ngày 05/3/2015 UBND huyện Phú Bình giai đoạn 2015-2020 văn hướng dẫn tỉnh để CB, CC, viên chức nhân dân hiểu vị trí, vai trò, u cầu nội dung công tác CCHC xã Nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy với công việc CB, CC, nhận thức đắn việc xếp hợp lý hóa cơng việc quan có liên quan đến CCHC - Đối với UBND xã Đào Xá nên quan tâm trang thiết bị phục vụ công tác CCHC, cần lưu ý nơi tiếp dân nên thoáng mát hơn, có bàn ghế, trà nước cho nhân dân, có tủ sách pháp luật báo chí để cơng dân tìm đọc thời gian chờ đợi - Đối với huyện tỉnh thương xuyên tập huấn đào tạo cho cán chuyên môn phụ trách phận tiếp nhận trả kết quả, nội dung tập huấn:  Kỹ giao tiếp cán công chức  Kỹ máy tính  Kỹ tiếp nhận hoàn trả hồ sơ - Hỗ trợ kinh phí để phục vụ mua sắm trang thiết bị cho phận tiếp nhận trả kết KẾT LUẬN CCHC xã Đào Xá năm qua đem lại nhiều hiệu tích cực, 58 Trường ĐH Khoa học Thái Nguyên - GV híng dÉn: ThS: Nguyễn Thị Kim Phương số khó khăn, vướng mắc quan tâm lãnh đạo, đạo Đảng uỷ, HĐND, UBND xã nỗ lực phấn đấu cấp, ngành cán bộ, đảng viên Công tác đẩy mạnh cải CCHC, nâng cao hiệu lực, hiệu quản lý máy Nhà nước xã Đào Xá đạt kết to lớn lĩnh vực: cải cách thể chế, cải cách tổ chức máy hành chính, đổi nâng cao chất lượng đội ngũ CB, CC, cải cách tài cơng đại hố hành Nhà nước Thủ tục hành rà sốt đơn giản hóa, thơng thống hơn, hoạt động có hiệu hơn, phục vụ nhân dân tốt tiết kiệm nhất, dần bước chuyển hành từ quan cai quản thành quan phục vụ dân, làm dịch vụ hành dân, cơng dân khách hàng hành Chính điều đó, nâng cao hiệu lực, hiệu quản lý máy nhà nước góp phần tích cực thúc đẩy KT-XH Tỉnh nói chung xã Đào Xá nói riêng phát triển ngày vững mạnh Tuy nhiên bên cạnh tồn hạn chế nguyên nhân chủ quan khách quan mang lại, thành công hạn chế dừng lại báo cáo nội quan Tỉnh, mà chưa nghiên cứu nghiêm túc sở lý luận tổng kết thực tiễn Do đó, việc nghiên cứu khoa học đề xuất cải cách thủ tục hành theo chế “một cửa” UBND xã Đào Xá việc làm cấp thiết giai đoạn nay, sở nhìn nhận khách quan mặt hạn chế, yếu tìm hiểu ngun nhân cốt lõi thực trạng nêu trên, vận dụng lý luận cải cách thủ tục hành chế “một cửa”, “một cửa liên thông” đại, Tôi đề xuất giải pháp đồng để hiệu cải cách thủ tục hành UBND xã Đào Xá nâng lên, phát huy tiềm KT-XH vốn có địa phương, góp phần củng cố niềm tin quần chúng nhân dân vào quản lý máy quyền xã Tóm lại, việc giải vấn đề nan giải cải cách thủ tục hành theo chế “một cửa” UBND xã Đào Xá nói riêng nước nói chung mà trước nghị 38/CP năm 1994 Chính phủ coi khâu đột phá, ngày lô cốt để tiếp tục đột phá Giải pháp tốt phải giải đồng nhiều vấn đề liên quan đến CCHC thể chế, máy, chế hoạt động, xây dựng đội ngũ CB,CC, tài chính, lương bổng,… giải 59 Trường ĐH Khoa học Thái Nguyên - GV híng dÉn: ThS: Nguyễn Thị Kim Phương thành công công việc, đặt tổng thể vấn đề cần giải quyết./ TÀI LIỆU THAM KHẢO Lịch sử Đảng Bộ Xã Đào Xá ( 1953 – 2015 ) Giáo trình: Tài Liệu Bồi dưỡng Cơng tác cải cách hành giải thủ tục hành năm 2017 Sở Nội vụ Tỉnh Thái Nguyễn Chương trình tổng thể cải cách hành Nhà nước giai đoạn 2011-2020 ban hành kèm theo Nghị số 30c/NQ-CP Chính phủ Quyết định số 141/QĐ-UBND ngày 19/01/2016 UBND tỉnh Thái Nguyên Quyết định phê duyệt đề án CCHC, trọng tâm cải cách thủ tục hành tỉnh giai đoạn 2016-2020 Quyết định số 45/QĐ-UBND ngày 10/4/2016 UBND huyện Phú Bình việc ban hành kế hoạch CCHC giai đoạn 2016-2020 Quyết định số 2413/QĐ- UBND ngày 11 tháng năm 2017 UBND tỉnh Thái Nguyên Quyết định Phê duyệt kế hoạch khai xây dựng, áp dụng mở rộng quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001: 2015 phục vụ công tác quản lý nhà nước UBND xã phường, thị trấn Bộ thủ tục hành ( Áp dụng cấp xã ) Ban hành kèm theo Quyết định số 1058/QĐ- UBND ngày 16 tháng năm 2016 Ủy Ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên) 60 Trường ĐH Khoa học Thái Nguyên - GV híng dÉn: ThS: Nguyễn Thị Kim Phương NHẬN XÉT CỦA UBND XÃ ĐÀO XÁ, HUYỆN PHÚ BÌNH, TỈNH THÁI NGUYÊN ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… Đào Xá, ngày 24 tháng 12 năm 2017 TM UBND XÃ ĐÀO XÁ 61 ... cách hành hành theo chế “ Một cửa” UBND xã Đào Xá từ năm 2 0 15 đến năm 2 017 Phạm vi thời gian thực tế: Từ ngày 27 /11 /2 017 đến ngày 25 /12 /2 017 Phương pháp nghiên cứu Trường ĐH Khoa học Thái Nguyên... vi nghiên cứu Đề tài tập trung nghiên cứu vấn đề, lĩnh vực giải công việc thực theo chế “một cửa” UBND xã Đào Xá từ tháng năm 2 0 15 đến tháng 12 /2 017 , không mở rộng nghiên cứu vấn đề tổ chức máy,... chức chuyên môn Tại phận tiếp nhận trả kết Vào sổ theo dõi Công chức chuyên môn Tại phận tiếp nhận trả kết Sử lý hồ sơ Công chức chuyên môn Lãnh đạo UBND xã Ký kết giải Công chức chuyên môn Tại
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề tài thực tế chuyên môn 1 ( nhóm 5 ), Đề tài thực tế chuyên môn 1 ( nhóm 5 )

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay