Be mac DH dong co dong 2016

1 7 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2018, 09:36

BÀI PHÁT BIỂU BẾ MẠC ĐẠI HỘI CỔ ĐƠNG Kính thưa quý vị đại biểu khách quý! Kính thưa vị cổ đơng! Thưa tồn thể đại hội! Sau buổi sáng làm việc tích cực khẩn trương với tinh thần dân chủ, trí tuệ, thống Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty CP đầu tư xây dựng HUD3 hoàn thành tốt nội dung chương trình đề Đại hội nghe, thảo luận trí thơng qua báo cáo HĐQT Ban Kiểm soát, báo cáo tài Đại hội thơng qua biểu trí tiêu kế hoạch năm 2016 Đại hội vinh dự đón đồng chí: Tổng cơng ty đầu tư phát triển nhà đô thị khách mời đến dự, động viên Đại hội Đại hội thống tín nhiệm cao 01 thành viên vào Ban kiểm sốt nhiệm kỳ 2015 - 2020 Kính thưa tồn thể đại hội! Kết Đại hội đồng cổ đơng kết tinh thần đồn kết, thống nhất, phát huy dân chủ, trí tuệ vai trò, trách nhiệm cổ đông Là kết phân công, chuẩn bị chu đáo nội dung điều kiện phục vụ Đại hội Ban lãnh đạo phòng, ban chức cơng ty Đặc biệt, đạo, sát Tổng cơng ty góp phần quan trọng làm nên thành công Đại hội Đại hội xin trân trọng cảm ơn đồng chí lãnh đạo Tổng cơng ty Các vị đại biểu khách quí đến dự, động viên Đại hội Đại hội xin cảm ơn trân trọng ghi nhận đóng góp ủng hộ lớn quý cổ đông suốt năm qua Năm 2016, tin tưởng với kinh nghiệm, lợi nỗ lực HUD3, ủng hộ đông đảo q cổ đơng tồn thể CB, CNV công ty chắn HUD3 gặt hái nhiều thắng lợi Một lần nữa, thay mặt HĐQT, xin kính chúc vị đại biểu khách quí tồn thể q vị cổ đơng sức khoẻ hạnh phúc Tôi tuyên bố Bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Xin trân trọng cảm ơn./
- Xem thêm -

Xem thêm: Be mac DH dong co dong 2016, Be mac DH dong co dong 2016

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay