tính ứng suất trong dầm BTCT

3 1 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2018, 09:33

tính ứng suất trong dầm BTCTtính ứng suất trong dầm BTCTtính ứng suất trong dầm BTCTtính ứng suất trong dầm BTCTtính ứng suất trong dầm BTCTtính ứng suất trong dầm BTCTtính ứng suất trong dầm BTCTtính ứng suất trong dầm BTCTtính ứng suất trong dầm BTCTtính ứng suất trong dầm BTCTtính ứng suất trong dầm BTCTtính ứng suất trong dầm BTCTtính ứng suất trong dầm BTCTtính ứng suất trong dầm BTCTtính ứng suất trong dầm BTCTtính ứng suất trong dầm BTCTtính ứng suất trong dầm BTCTtính ứng suất trong dầm BTCTtính ứng suất trong dầm BTCTtính ứng suất trong dầm BTCTtính ứng suất trong dầm BTCTtính ứng suất trong dầm BTCTtính ứng suất trong dầm BTCTtính ứng suất trong dầm BTCT VIP + VIP = BRI PHẦN LÝ THUYẾT  Đề 1: So sánh u nhợc điểm công nghệ chế tạo dự ứng lực căng trớc căng sau? Trang 63/64 sách BTCT có ưu nhược điểm Có thể tham khảo tài liệu sau: Bê tông ứng suất trước căng trước Phương pháp này, cần có bệ căng cố định nên thích hợp cho việc chế tạo kết cấu bê tông ứng suất trước đúc sẵn nhà máy bê tông đúc sẵn Kết cấu bê tơng ứng suất trước căng trước có ưu điểm dùng lực bán dính suốt chiều dài cốt thép nên có rủi ro tổn hao ứng suất trước Bê tông ứng suất trước căng sau dạng không liên kết Phương pháp thuận lợi cho việc thi công trường Ứng dụng cho kết cấu bê tông cốt thép ứng suất trước đổ chỗ Tuy vậy, nhược điểm phương pháp dựa vào đầu neo để giữ ứng suất trước Nếu đầu neo bị hỏng ứng suất trước cốt thép mất, kết cấu trở thành kết cấu bê tông thông thường, không đảm bảo chịu lực Bê tông ứng suất trước căng sau dạng liên kết Việc kiểm tra độ đầy chặt vữa xi măng ống bao tiến hành nhờ có đầu ống kiểm tra cắm vào ống bao Bơm vữa áp lực cao tới phun đầy vữa đầu thăm biết vữa chứa đầy ống cáp đến đoạn kết cấu Đây dạng kết cấu bê tông ứng suất trước căng sau cải tiến Áp dụng cho kết cấu đúc chỗ trường, mà gặp rủi ro tổn hao ứng suất trước đầu neo Nªu néi dung tÝnh dut theo TTGH c êng ®é I ( THEO 22TCN 272 – 05) Trang 202-203 sách BTCT,có thể tham khảo thêm: 2.1.Tính duyệt kết cấu chịu uốn chịu lực dọc trục - Các giới hạn cốt thép (kiểm tra độ dẻo kết cấu) (5.7.3.3) + Giới hạn cốt+ thép tối đa (5.7.3.3.1) + Giới hạn cốt thép tối thiểu (5.7.3.3.2)+ - Sức kháng danh định dầm (5.7.3.2.2)&(5.7.3.2.3) + Kết cấu chịu uốn thuần+ tuý (5.7.3.2.2) + Kết cấu chịu uốn phương chịu lực dọc trục+ (5.7.3.2.3) + Kết cấu chịu uốn theo hai phương chịu lực dọc trục+ (5.7.4.5) - Sức kháng uốn tính tốn dầm (5.7.3.2) 2.2.Tính duyệt kết cấu chịu cắt xoắn - Các yêu cầu cốt thép đai + Vùng đòi hỏi cốt+ thép ngang (5.8.2.4) + Lượng cốt thép ngang tối thiểu (5.8.2.5)+ + Cự ly+ tối đa cốt thép ngang (5.8.2.7) - Kiểm tra mặt cắt chịu cắt túy + Sức kháng cắt danh định (5.8.3.3)+ + Xác định chiều cao chịu cắt+ hữu hiệu (5.8.2.7) + Xác định hệ số nứt chéo góc nghiêng ứng suất nén+ chéo (5.8.3.4) + Yêu cầu cốt thép dọc (5.8.3.5)+ - Kiểm tra mặt cắt chịu cắt xoắn kết hợp + Sức kháng cắt danh định (5.8.3.3)+ + Sức kháng+ xoắn danh định (5.8.3.6.2) + Yêu cầu cốt thép ngang (5.8.3.6.1)+ + Yêu+ cầu cốt thép dọc (5.8.3.6.3) 2.3.Các yêu cầu khác cốt thép - Cốt thép chống co ngót nhiệt độ (5.10.8) -Cốt thép phân bố ngang (5.14.4.1  Đề 2: - Nêu trình tự tính toán loại mát øng suÊt cèt thÐp dù øng lùc thi c«ng theo ph ơng pháp căng sau Trang 264-254 c bit trang 250 ta làm phần dầm mặt cắt nguyên Trang 237 đặc biệt trang 231-232 trở xem sỏch Nêu nội dung tính duyệt độ võng dầm dới tác dụng hoạt tải: Trang 133 sách ví dụ DẦM I,T  Đề 3: Vẽ nêu cấu tạo chung phận cầu mố nhẹ? Sơ đồ tính tải trọng tác dụng lên mố nhẹ? Trang 19-22-23 Ti trng tớnh toán gồm: trọng lượng thân, hoạt tải, lực đẩy ngang đất Do đặc thù nên mố chịu lực nén uốn (nén lệch tâm) - Nªu nội dung kiểm tra ứng suất nén bê tông mặt cắt giai đoạn khai thác (do tác dụng hoạt tải 1/2 tải trọng th ờng xuyên, 1/2 tải trọng DƯL ): Ko cú 415 7: Cho biết khác biệt nguyên lý tính toán kết cấu BTCT thờng BTCTDƯL Cho biết khác biệt nguyên lý tính toán kết cấu BTCT thờng BTCTDƯL Ưu điểm: Phương án BTCT thường có dầm - Thi côngđơn giản - Mác bê tông thấp - Tính tốn đơn giản Phương án bê tơng dự ứng lực - Tạo trần đẹp - Chiều cao tầng nâng cao không bị hạn chế dầm - Độ bền cơng trình cao, mác bê tơng cao, thép cường độ cao kéo căng không cho phép có vết nứt - Khơng phải làm trần - Thi công nhanh - Không gian sử dụng linh hoạt Nhược điểm Phương án BTCT thường có dầm - Chiều cao tầng bị hạn chế - Đặc biệt với phòng rộng 100- 150m2 chiều cao tầng 3,6m, dầm cao 70cm thơng thuỷ 2,9m, thấp qúa - Độ bền cơng trình khơng cao có xuất vết nứt dẫn tới ăn mòn thép nhanh - Trần có dầm nên phải làm trần - Thời gian thi công lâu Phương án bê tơng dự ứng lực - Đòi hỏi có kỹ thuật cao - Mác bê tơng cao - Tính tốn phức tạp *Đối với sàn khơng dầm BTCT nhược điểm so với sàn dự ứng lực khắc phục ... thờng BTCTDƯL Cho biết khác biệt nguyên lý tính toán kết cấu BTCT thờng BTCTDƯL u im: Phng ỏn BTCT thường có dầm - Thi cơngđơn giản - Mác bê tơng thấp - Tính tốn đơn giản Phương án bê tông dự ứng. .. ngang (5.14.4.1 2: - Nêu trình tự tính toán loại mát ứng suất cốt thép dự ứng lực thi công theo ph ơng pháp căng sau Trang 264-254 c bit l trang 250 ta làm phần dầm mặt cắt nguyên Trang 237 đặc... nhanh - Trần có dầm nên phải làm trần - Thời gian thi công lâu Phương án bê tông dự ứng lực - Đòi hỏi có kỹ thuật cao - Mác bê tơng cao - Tính tốn phức tạp *Đối với sàn khơng dầm BTCT nhược điểm
- Xem thêm -

Xem thêm: tính ứng suất trong dầm BTCT, tính ứng suất trong dầm BTCT

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay