KHUNG THAM CHIEU CHAU AU VE NGOAI NGU

4 7 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2018, 09:33

PHỤ LỤC BẢNG QUY ĐỔI CHUẨN TRÌNH ĐỘ NGOẠI NGỮ TIẾNG ANH Khung tham chiếu Châu Âu ngoại ngữ CEFR IELTS TOEIC TOEFL PBT TOEFL CBT TOEFL TOEFL IBT ITP Cambridge Tests Chuẩ n VN 45 - 59 CPE C2 7.5+ 910+ 600+ 250+ 100+ 630+ C1 7.0 -6.0 850 577 - 540 236 -213 95 - 80 550 B2 5.5 -5.0 600- 527 - 480 197 - 173 71 - 61 500 80 - 100 CAE 60 -79 CAE 80 - 100 FCE 60 -79 FCE 80 - 100 PET 45 - 59 FCE B1 4.5 -4.0 450 477 - 450 153 - 126 53 - 42 450 65 - 79 PET 90 - 100 KET A2 3.5 -3.0 400 340 96 31 A1 < 3.0 < 400 < 340 < 96 < 31 337 45 - 64 PET 70 - 89 KET 45- 69 KET Ghi chú: Căn Quyết định số 66/2008/QĐ – BGDĐT ngày 02/12/2008 Bộ GD&ĐT; Thông báo số 681/TB-BGDĐT ngày 30/05/2013 việc “Thông báo Kết luận Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển họp dự thảo Khung lực ngoại ngữ bậc dùng cho Việt Nam” PHỤ LỤC VĂN BẰNG TIẾNG PHÁP CẤP THEO KHUNG THAM CHIẾU CHÂU ÂU VỀ NGOẠI NGỮ - CEFR DELF-DALF bao gồm văn độc lập tương đương với cấp độ theo Khung tham chiếu Châu Âu ngoại ngữ - DELF A1: trình độ giao tiếp ban đầu sơ cấp khám phá (découverte) - DELF A2: trình độ giao tiếp sơ trung cấp (survie) - DELF B1: trình độ giao tiếp ngưỡng (seuil) - DELF B2: trình độ giao tiếp độc lập (indépendant) - DALF C1: trình độ giao tiếp tự chủ (autonome) - DALF C2: giao tiếp trình độ cao (mtrise) PHỤ LỤC BẢNG QUY ĐỔI TRÌNH ĐỘ NẮM VỮNG TIẾNG NGA KHUNG THAM CHIẾU CHÂU ÂU VỀ NGOẠI NGỮ - CEFR Kỳ thi TRKI có tên gọi tiếng Anh là: Test of Russian as a Foreign Language Chứng tiếng Nga Khung tham chiếu Châu Âu ngoại ngữ - CEFR ТЭУ (TEU) Elementary Level А – (Breakthrough) Giải thích Chứng nhận có khả tối thiếu để giao tiếp hàng ngày ТБУ (TBU) Immediate A – (Waystage) Level Chứng nhận có trình độ sơ cấp khả giao tiếp nghề nghiệp, xã hội văn hóa ТРКИ-1 (TRKI-1) Certificate Level B-1 (Threshold) Chứng nhận có trình độ trung cấp khả giao tiếp nghề nghiệp, văn hóa xã hội (Đây chứng bắt buộc để học trường ĐH Nga) B-2 (Vantage) Chứng nhận có trình độ cao để giao tiếp tất lĩnh vực sống Người học làm việc tiếng Nga lĩnh vực khác (Đây chứng bắt buộc để nhận cử nhân thạc sỹ) C-1 (Effective Operational Proficiency) Chứng nhận đạt trình độ cao để giao tiếp lĩnh vực, cho phép người học làm việc tiếng Nga với tư cách nhà ngôn ngữ học, nhà dịch thuật, chủ biên tạp chí, nhà ngoại giao nhà lãnh đạo cộng đồng nói tiếng Nga C-2 (Mastery) Chứng nhận đạt khả nắm vững tiếng Nga cách thông thạo, gần với trình độ người ngữ (Đây chứng bắt buộc để nhận tốt nghiệp thạc sỹ tiến sỹ ngôn ngữ học) ТРКИ-2 (TRKI-2) Certificate Level ТРКИ-3 (TRKI-3) Certificate Level ТРКИ-4 (TRKI-4) Certificate Level PHỤ LỤC BẢNG QUY ĐỔI TRÌNH ĐỘ TIẾNG TRUNG (HSK) THEO KHUNG THAM CHIẾU CHÂU ÂU VỀ NGOẠI NGỮ Bảng quy đổi cấp HSK với “tiêu chuẩn lực Hán ngữ quốc tế” theo khung tham chiếu Châu Âu ngoại ngữ - CEFR: Lượng từ vựng Tiêu chuẩn lực tiếng Trung quốc tế Khung tham chiếu Châu Âu ngoại ngữ - (CEFR) HSK cấp Hơn 5000 Cấp C2 HSK cấp 2500 Cấp C1 HSK cấp 1200 Cấp B2 HSK cấp 600 Cấp B1 HSK cấp 300 Cấp A2 HSK cấp 150 Cấp A1 HSK  HSK cấp 1: Có thể hiểu sử dụng từ ngữ câu tiếng Hán đơn giản, đáp ứng nhu cầu giao tiếp cụ thể  HSK cấp 2: Có thể dùng tiếng Hán để tiến hành hội thoại giao lưu trực tiếp đơn giản với chủ đề thường gặp sống hàng ngày  HSK cấp 3: Có thể dùng tiếng Hán để tiến hành nhiệm vụ giao tiếp sống, học tập cơng việc Khi du lịch Trung Quốc, ứng phó với tình gặp phải  HSK cấp 4: Có thể dùng tiếng Hán để trao đổi chủ để thuộc lĩnh vực rộng hơn, đồng thời giao lưu cách trơi chảy, lưu loát với người địa  HSK cấp 5: Có thể đọc hiểu báo chí tiếng Trung, thưởng thức tiết mục phim ảnh tiếng Trung dùng tiếng Hán để tiến hành thuyết trình cách tương đối hồn chỉnh  HSK cấp 6: Có thể dễ dàng nghe đọc hiểu tin tức tiếng Trung, đồng thời biểu đạt trôi chảy quan điểm qua ngơn ngữ nói viết PHỤ LỤC QUY ĐỔI CÁC CHỨNG CHỈ TIẾNG ĐỨC SANG KHUNG THAM CHIẾU CHÂU ÂU VỀ NGOẠI NGỮ - CERF  Có nhiều loại chứng tiếng Đức khác nhau, việc quy đổi chứng tiếng Đức sang khung tham chiếu Châu Âu ngoại ngữ, tham khảo quy định Cơ quan trao đổi Hàn lâm Đức Việt nam (DAAD Việt nam), địa trang Web http://www.daadvn.org/vi/26555/ ... CHỈ TIẾNG ĐỨC SANG KHUNG THAM CHIẾU CHÂU ÂU VỀ NGOẠI NGỮ - CERF  Có nhiều loại chứng tiếng Đức khác nhau, việc quy đổi chứng tiếng Đức sang khung tham chiếu Châu Âu ngoại ngữ, tham khảo quy định... ТРКИ-2 (TRKI-2) Certificate Level ТРКИ-3 (TRKI-3) Certificate Level ТРКИ-4 (TRKI-4) Certificate Level PHỤ LỤC BẢNG QUY ĐỔI TRÌNH ĐỘ TIẾNG TRUNG (HSK) THEO KHUNG THAM CHIẾU CHÂU ÂU VỀ NGOẠI NGỮ... HSK với “tiêu chuẩn lực Hán ngữ quốc tế” theo khung tham chiếu Châu Âu ngoại ngữ - CEFR: Lượng từ vựng Tiêu chuẩn lực tiếng Trung quốc tế Khung tham chiếu Châu Âu ngoại ngữ - (CEFR) HSK cấp Hơn
- Xem thêm -

Xem thêm: KHUNG THAM CHIEU CHAU AU VE NGOAI NGU, KHUNG THAM CHIEU CHAU AU VE NGOAI NGU

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay