Bai 9: Cấu trúc rẽ nhánh Giáo án theo phương pháp định hướng phát triển năng lực học sinh

10 12 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2018, 09:05

Bài 9. CẤU TRÚC RẼ NHÁNHI. Mục tiêu1. Kiến thức Biết khái niệm rẽ nhánh. Hiểu cú pháp câu lệnh IF dạng thiếu và đủ. Hiểu ý nghĩa câu lệnh ghép. Vận dụng được câu lệnh IF trong lập trình.2. Kỹ năng Vận dụng đúng, hợp lý câu lệnh IF dạng thiếu và đủ cho từng bài toán. Sử dụng đúng câu lệnh ghép. Trình bày cấu trúc chương trình đẹp, hợp lý.3. Thái độ Tạo cho học sinh niềm yêu thích, say mê trong quá trình làm quen với cấu trúc rẽ nhánh Biết lựa chọn nhánh thực hiện phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh trong thực tế4. Các năng lực cần hình thành và phát triển Năng lực tự học thông qua sách giáo khoa, tài liệu, mạng internet Năng lực giải quyết vấn đề thông qua các ví dụ trong bài học Năng lực sáng tạo thông qua nội dung bài học Năng lực hợp tác thông qua bạn bè, thầy cô và những người xung quanh Năng lực thực hành thông qua các bài tập Năng lực sử dụng công nghệ thông tin thông qua việc thực hành các bài tập trên máy tính Năng lực tính toán thông qua việc nhập các bộ test trong các chương trìnhII. Chuẩn bị Giáo viên: + Các phiếu học tập (nếu có), video, máy tính, máy chiếu+ Giáo án, bảng phụ, SGK, SGV, giấy A0, bút viết bảng Học sinh: + Ôn lại kiến thức cũ trong phần bài toán và thuật toán lớp 10, chuẩn bị bài mới trong sách giáo khoa+ SGK, vở ghi.III. Tổ chức hoạt động học1. Khởi động1.1. Mục đích Gợi nhớ kiến thức cũ, thu hút sự tập trung của học sinh vào bài học mới1.2. Nội dung Cho học sinh xem trình chiếu các sơ đồ khối về một số thuật toán đã học lớp 10.1.3. Kĩ thuật tổ chức hoạt động Ở lớp 10, phần bài toán và thuật toán cô đã dạy các em về thuật toán. Các em còn nhớ cách trình bày thuật toán bằng phương pháp sơ đồ khối không? Trong thuật toán có dùng các hình khối nào? Khi sử dụng hình thoi ta luôn phải vẽ ra đủ hai nhánh nào?1.4. Sản phẩm của học sinh Ở lớp 10 chúng em đã được học cách trình bày thuật toán bằng pp SĐK là sử dụng + Hình ovan để biểu diễn phép nhập hoặc kết thúc+ Hình chữ nhật để biểu diễn phép tính toán hoặc phép gán+ Hình thoi biểu diễn phép so sánh+ Hình mũi tên để quy định trình tự thực hiện các thao tác. Khi vẽ hình thoi ta luôn phải vẽ đủ hai nhánh đúng và sai.2. Hình thành kiến thức2.1. Mục đích Giúp học sinh biết khái niệm rẽ nhánh và phân biệt hai loại rẽ nhánh. Giúp học sinh biết được cấu trúc lệnh rẽ nhánh IF – THEN ELSE và câu lệnh ghép. Áp dụng câu lệnh IF vào bài tập cụ thể để học sinh nắm rõ hơn.2.2. Nội dungNội dung 1: Tìm hiểu rẽ nhánh1. Rẽ nhánh: Một số mệnh đề có dạng điều kiện:+ Dạng thiếu: Nếu…thì…+ Dạng đủ: Nếu … thì … nếu không thì … Cấu trúc dùng để mô tả các mệnh đề như trên được gọi là cấu trúc rẽ nhánh thiếu và đủ. Mọi ngôn ngữ lập trình đều có các câu lệnh để mô tả cấu trúc rẽ nhánh.Nội dung 2: Tìm hiểu cú pháp câu lệnh IF dạng thiếu và đủ, câu lệnh ghép2. Câu lệnh IF – THEN: Để mô tả cấu trúc rẽ nhánh, Pascal dùng câu lệnh:a. Dạng thiếu: Cú pháp: IF THEN ; SĐK Ý nghĩa: Điều kiện sẽ được tính và kiểm tra. Nếu điều kiện đúng thì câu lệnh sẽ được thực hiện. Ngược lại thì câu lệnh sẽ bị bỏ qua.b. Dạng đủ: Cú pháp: IF THEN ELSE < câu lệnh 2>; SĐK Ý nghĩa: Điều kiện sẽ được tính và kiểm tra. Nếu điều kiện đúng thì câu lệnh 1 sẽ được thực hiện. Ngược lại thì câu lệnh 2 sẽ được thực hiệnNội dung 3: Câu lệnh ghépNNLT cho phép gộp dãy các lệnh thành một câu lệnh ghépBegin;End;Nội dung 4: Rèn luyện kĩ năng vận dụng lệnh IFVí dụ 1: Cho số N nguyên. Viết chương trình kiểm tra tính chẵn lẻ của NChương trìnhProgram VD1;Var N: integer;Begin Write(‘nhap N:=’); readln(N); If N mod 2 = 0 then write (N,‘la so chan’) Else write (N,‘ la so le’); ReadlnEnd.Ví dụ 2: Cho 2 số nguyên a, b. Viết chương trình giải phương trình: ax+b=cProgram VD2;Var a,b: integer;Begin Write(‘nhap a,b:=’); readln(a,b); If a=0 then If b=0 then write(‘PT VSN’) Else write(‘PT VN’); Else write (‘ PT co nghiem =’,ba:5:2);ReadlnEnd.Ví dụ 3: Cho ba số a,b,c. Viết chương trình giải PTBH: ax2 + bx + c =0Program VD3;Var a,b,c,x1,x2: real;Begin Write(‘nhap a,b,c:=’); readln(a,b,c); d:=bb4ac; If d; SĐK Ý nghĩa: Điều kiện sẽ được tính và kiểm tra. Nếu điều kiện đúng thì câu lệnh 1 sẽ được thực hiện. Ngược lại thì câu lệnh 2 sẽ được thực hiệnGV: Bây giờ các nhóm hãy viết câu lệnh rẽ nhánh cho sơ đồ khối mà các em đã vẽ lúc đầu giờ ra giấy A0.GV: Quan sát và nhận xét kết quả của các nhóm.Nội dung 3: Câu lệnh ghépGV: Trong bài tập đưa cho các nhóm các em có để ý bài tập của nhóm 3 không? Sau từ Else các em cần phải thực hiện các lệnh:+ Tính nghiệm x1+ Tính nghiệm x2+ Hiển thị kết quả ra màn hìnhVậy làm sao để thực hiện được?NNLT cho phép gộp dãy các lệnh thành một câu lệnh ghépBegin;End; Bài CẤU TRÚC RẼ NHÁNH I Mục tiêu Kiến thức - Biết khái niệm rẽ nhánh - Hiểu cú pháp câu lệnh IF dạng thiếu đủ - Hiểu ý nghĩa câu lệnh ghép - Vận dụng câu lệnh IF lập trình Kỹ - Vận dụng đúng, hợp lý câu lệnh IF dạng thiếu đủ cho toán - Sử dụng câu lệnh ghép - Trình bày cấu trúc chương trình đẹp, hợp lý Thái độ - Tạo cho học sinh niềm u thích, say mê q trình làm quen với cấu trúc rẽ nhánh - Biết lựa chọn nhánh thực phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh thực tế Các lực cần hình thành phát triển - Năng lực tự học thông qua sách giáo khoa, tài liệu, mạng internet - Năng lực giải vấn đề thơng qua ví dụ học - Năng lực sáng tạo thông qua nội dung học - Năng lực hợp tác thông qua bạn bè, thầy cô người xung quanh - Năng lực thực hành thông qua tập - Năng lực sử dụng công nghệ thông tin thông qua việc thực hành tập máy tính - Năng lực tính tốn thơng qua việc nhập test chương trình II Chuẩn bị - Giáo viên: + Các phiếu học tập (nếu có), video, máy tính, máy chiếu + Giáo án, bảng phụ, SGK, SGV, giấy A0, bút viết bảng - Học sinh: + Ôn lại kiến thức cũ phần toán thuật toán lớp 10, chuẩn bị sách giáo khoa + SGK, ghi III Tổ chức hoạt động học Khởi động 1.1 Mục đích - Gợi nhớ kiến thức cũ, thu hút tập trung học sinh vào học 1.2 Nội dung - Cho học sinh xem trình chiếu sơ đồ khối số thuật toán học lớp 10 1.3 Kĩ thuật tổ chức hoạt động - Ở lớp 10, phần tốn thuật tốn dạy em thuật tốn Các em nhớ cách trình bày thuật tốn phương pháp sơ đồ khối khơng? Trong thuật tốn có dùng hình khối nào? - Khi sử dụng hình thoi ta ln phải vẽ đủ hai nhánh nào? 1.4 Sản phẩm học sinh - Ở lớp 10 chúng em học cách trình bày thuật toán pp SĐK sử dụng + Hình ovan để biểu diễn phép nhập kết thúc + Hình chữ nhật để biểu diễn phép tính tốn phép gán + Hình thoi biểu diễn phép so sánh + Hình mũi tên để quy định trình tự thực thao tác - Khi vẽ hình thoi ta phải vẽ đủ hai nhánh sai Hình thành kiến thức 2.1 Mục đích - Giúp học sinh biết khái niệm rẽ nhánh phân biệt hai loại rẽ nhánh - Giúp học sinh biết cấu trúc lệnh rẽ nhánh IF – THEN - ELSE câu lệnh ghép - Áp dụng câu lệnh IF vào tập cụ thể để học sinh nắm rõ 2.2 Nội dung Nội dung 1: Tìm hiểu rẽ nhánh Rẽ nhánh: * Một số mệnh đề có dạng điều kiện: + Dạng thiếu: Nếu…thì… + Dạng đủ: Nếu … … khơng … * Cấu trúc dùng để mô tả mệnh đề gọi cấu trúc rẽ nhánh thiếu đủ * Mọi ngơn ngữ lập trình có câu lệnh để mô tả cấu trúc rẽ nhánh Nội dung 2: Tìm hiểu cú pháp câu lệnh IF dạng thiếu đủ, câu lệnh ghép Câu lệnh IF – THEN: * Để mô tả cấu trúc rẽ nhánh, Pascal dùng câu lệnh: a Dạng thiếu: - Cú pháp: IF THEN ; - SĐK Điều kiện sai Lệnh - Ý nghĩa: Điều kiện tính kiểm tra Nếu điều kiện câu lệnh thực Ngược lại câu lệnh bị bỏ qua b Dạng đủ: - Cú pháp: IF THEN ELSE < câu lệnh 2>; - SĐK Điều kiện Lệnh Lệnh - Ý nghĩa: Điều kiện tính kiểm tra Nếu điều kiện câu lệnh thực Ngược lại câu lệnh thực Nội dung 3: Câu lệnh ghép NNLT cho phép gộp dãy lệnh thành câu lệnh ghép Begin ; End; Nội dung 4: Rèn luyện kĩ vận dụng lệnh IF Ví dụ 1: Cho số N ngun Viết chương trình kiểm tra tính chẵn lẻ N Chương trình Program VD1; Var N: integer; Begin Write(‘nhap N:=’); readln(N); If N mod = then write (N,‘la so chan’) Else write (N,‘ la so le’); Readln End Ví dụ 2: Cho số nguyên a, b Viết chương trình giải phương trình: ax+b=c Program VD2; Var a,b: integer; Begin Write(‘nhap a,b:=’); readln(a,b); If a=0 then If b=0 then write(‘PT VSN’) Else write(‘PT VN’); Else write (‘ PT co nghiem =’,-b/a:5:2); Readln End Ví dụ 3: Cho ba số a,b,c Viết chương trình giải PTBH: ax2 + bx + c =0 Program VD3; Var a,b,c,x1,x2: real; Begin Write(‘nhap a,b,c:=’); readln(a,b,c); d:=b*b-4*a*c; If d; - SĐK Điều kiện Lệnh Lệnh - Ý nghĩa: Điều kiện tính kiểm tra Nếu điều kiện câu lệnh thực Ngược lại câu lệnh thực GV: Bây nhóm viết câu lệnh rẽ nhánh cho sơ đồ khối mà em vẽ lúc đầu giấy A0 GV: Quan sát nhận xét kết nhóm Nội dung 3: Câu lệnh ghép GV: Trong tập đưa cho nhóm em có để ý tập nhóm khơng? Sau từ Else em cần phải thực lệnh: + Tính nghiệm x1 + Tính nghiệm x2 + Hiển thị kết hình Vậy để thực được? NNLT cho phép gộp dãy lệnh thành câu lệnh ghép Begin ; End; Nội dung 4: Rèn luyện kĩ vận dụng lệnh IF GV: Bây em hoàn thiện chương trình sau giấy A0 Nhóm 1: Cho số N ngun Viết chương trình kiểm tra tính chẵn lẻ N Nhóm 2: Cho số nguyên a, b Viết chương trình giải phương trình: ax+b=c Nhóm 3: Cho ba số a,b,c Viết chương trình giải PTBH: ax2 + bx + c =0 2.4 Sản phẩm học sinh * Ở nội dung 1: Học sinh trả lời ý sau - Đại diện ba nhóm lên trình bày sơ đồ khối nhóm Nhóm 1: Nhập N Đ N mod =0 S Nhóm 2: Nhập a, b - a=0 PT có ng + b=0 + PT VN PT VSN N số chẵn N số lẻ Nhóm 3: Nhập a, b,c D=b*b-4*a*c Đ PT VN D
- Xem thêm -

Xem thêm: Bai 9: Cấu trúc rẽ nhánh Giáo án theo phương pháp định hướng phát triển năng lực học sinh, Bai 9: Cấu trúc rẽ nhánh Giáo án theo phương pháp định hướng phát triển năng lực học sinh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay