BẢNG VẬT LIỆU cau 1330+395 ok

17 4 0
  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2018, 09:00

BẢNG VẬT LIỆU cau 1330+395 okBẢNG VẬT LIỆU cau 1330+395 okBẢNG VẬT LIỆU cau 1330+395 okBẢNG VẬT LIỆU cau 1330+395 okBẢNG VẬT LIỆU cau 1330+395 okBẢNG VẬT LIỆU cau 1330+395 okBẢNG VẬT LIỆU cau 1330+395 okBẢNG VẬT LIỆU cau 1330+395 okBẢNG VẬT LIỆU cau 1330+395 okBẢNG VẬT LIỆU cau 1330+395 okBẢNG VẬT LIỆU cau 1330+395 okBẢNG VẬT LIỆU cau 1330+395 okBẢNG VẬT LIỆU cau 1330+395 okBẢNG VẬT LIỆU cau 1330+395 okBẢNG VẬT LIỆU cau 1330+395 okBẢNG VẬT LIỆU cau 1330+395 okBẢNG VẬT LIỆU cau 1330+395 okBẢNG VẬT LIỆU cau 1330+395 okBẢNG VẬT LIỆU cau 1330+395 okBẢNG VẬT LIỆU cau 1330+395 okBẢNG VẬT LIỆU cau 1330+395 okBẢNG VẬT LIỆU cau 1330+395 okBẢNG VẬT LIỆU cau 1330+395 okBẢNG VẬT LIỆU cau 1330+395 okBẢNG VẬT LIỆU cau 1330+395 okBẢNG VẬT LIỆU cau 1330+395 okBẢNG VẬT LIỆU cau 1330+395 okBẢNG VẬT LIỆU cau 1330+395 okBẢNG VẬT LIỆU cau 1330+395 okBẢNG VẬT LIỆU cau 1330+395 okBẢNG VẬT LIỆU cau 1330+395 okBẢNG VẬT LIỆU cau 1330+395 okBẢNG VẬT LIỆU cau 1330+395 okBẢNG VẬT LIỆU cau 1330+395 okBẢNG VẬT LIỆU cau 1330+395 okBẢNG VẬT LIỆU cau 1330+395 okBẢNG VẬT LIỆU cau 1330+395 okBẢNG VẬT LIỆU cau 1330+395 okBẢNG VẬT LIỆU cau 1330+395 okBẢNG VẬT LIỆU cau 1330+395 ok BẢNG KHỐI LƯỢNG CHI TIẾT DẦM CHỦ Tên vật liệu Bu lông cường độ cao M22, L=75 mm Bu lông cường độ cao M22, L=85 mm Bu lông cường độ cao M22, L=95 mm Bu lông cường độ cao M22, L=105 mm Đường hàn ngấu mm Đường hàn ngấu 12 mm Đường hàn ngấu 22 mm Đường hàn ngấu 28 mm Đơn vị Con Con Con Con m m m m Số lượng 264 16 160 160 86 66,80 1,60 1,60 Trọng lượng Ghi Đơn vị Tổng cộng 0,568 149,95 0,538 8,61 0,493 78,88 Bu lông gối 0,583 93,28 BẢNG VẬT LIÊỤ CT DẦM KÝ HIỆU TÊN VẬT LIỆU, QUY CÁCH ĐƠN VỊ SỐ LƯỢNG KHỐI LƯỢNG 796 KHỐI LƯỢNG SAI LỆCH GHI CHÚ ĐƠN VỊ TỔNG CỘNG THIẾT KẾ BẢNG VẬT LIỆU THOÁT NƯỚC DẦM KÝ HIỆU TÊN VẬT LIỆU ĐƠN VỊ SỐ LƯỢNG KHỐI LƯỢNG ĐƠN VỊ TOÀN BỘ KHỐI LƯỢNG THIẾT KẾ SAI LỆCH GHI CHÚ KHỐI LƯỢNG CỐT THÉP LAN CAN DẦM Tên Đường kính Số lượng (mm) Chiều dài Một thanh(mm) Tổng chiều dài(m) Trọng lượng Đơn vị(Kg/m) Tổng (Kg) Trọng lượng thiết kế (Kg) Sai lệch Ghi KHỐI LƯỢNG CỐT THÉP LAN CAN DẦM Tên Đường kính Số lượng (mm) Chiều dài Một thanh(mm) Tổng chiều dài(m) Trọng lượng Đơn vị(Kg/m) Tổng (Kg) Trọng lượng thiết kế (Kg) Sai lệch Ghi KHỐI LƯỢNG CỐT THÉP LAN CAN DẦM Tên Đường kính Số lượng (mm) Chiều dài Một thanh(mm) Tổng chiều dài(m) Trọng lượng Đơn vị(Kg/m) Tổng (Kg) Trọng lượng thiết kế (Kg) Sai lệch Ghi BẢNG KHỐI LƯỢNG TỨ NÓN MỐ HN STT Vật liệu Đất đào Đất đắp K95 Bê tông M150# Đá hộc xây vữa XM M100# Đá dăm đệm Đá hộc lát khan miết mạch M100# Đơn vị Khối lượng Khối lượng TK Sai lệch m3 12,74 12,74 m 5,93 5,93 m 1,2112 1,28 0,069 m 12,38395 11,76 0,62 m3 1,75 1,75 m 3,93 3,93 Ghi Thang+lót móng+đường người Chân khay+thang+đường người Tứ nón+thang+đường người Tứ nón BẢNG KHỐI LƯỢNG MỐ TP.HCM STT Vật liệu Bê tông M150# Đơn vị m3 Khối lượng Khối lượng TK Sai lệch 1,237 1,26 0,023 Ghi Thang+lót móng+đường người BẢNG KHỐI LƯỢNG VẬT LIỆU MỐ STT Tên vật liệu- Quy cách Bê tông M300# Bê tông M250# Bê tông M150# Vữa xi măng M100# Vữa khơng co ngót Qt nhựa đường sau lưng mố Tà vẹt gỗ 20x20x220 Bao tải tẩm nhựa đường Đơn vị m3 m3 m3 m3 m3 m2 Thanh m2 Khối lượng 796 Khối lượng TK 0,72 0,72 54,52225 47,43 2,418 2,11 0,666 0,33 0,126 0,17 39,9 39,9 1 0,44 0,69 đường người bê tông mố 0,612 0,054 0,506 NG VẬT LIỆU MỐ Tổng cộng(2 mố) Sai lệch Ghi 1,44 Đá kê gối 109,0445 7,09225 Bê tông mố +đường người 4,836 0,308 Lót móng 1,224 0,28 Tạo dốc mũ mố 0,252 0,044 Đá kê gối 79,8 0,88 0,25 móng thân tường tường cánh 22,2 24,004 7,81225 54,01625 bên phải 8,5 13,74 0,588 1,176 0,51 1,65 1,0875 0,14 632,5 0,306 0,51 1,65 bên trái 1,0875 0,14 0,135 0,59625 BẢNG KHỐI LƯỢNG CT TƯƠNG THÂN Tên M1-1 M1-2 M1-3 M1-4 M1-5 M1-6 M1-7 M1-8 M1-9 M2-1 M2-2 M2-3 M2-3* M2-4 M3-1 M3-2 M3-3 Đường kính (mm) 12 16 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 16 Phân loại Số lượng 26 26 4 26 11 26 19 13 16 6 12 Chiều dài Trọng lượng Trọng lượng Sai lệch Một thanh(m) Tổng chiều dài(m) Đơn vị(Kg/m) Tổng(Kg) thiết kế 2,710 70,46 2,406 62,556 62,57 0,014 3,844 99,944 6,066 157,716 157,71 0,006 7,500 60 6,66 53,280 53,28 0,000 9,710 38,84 8,622 34,488 34,49 0,002 10,450 41,8 9,28 37,120 37,12 0,000 7,050 35,25 6,26 31,300 31,3 0,000 2,430 63,18 2,158 56,108 56,1 0,008 4,060 44,66 3,605 39,655 39,66 0,005 6,500 45,5 5,772 40,404 40,4 0,004 2,200 57,2 1,954 50,804 50,79 0,014 1,800 34,2 1,598 30,362 30,37 0,008 5,600 72,8 4,973 64,649 64,65 0,001 1,930 1,93 1,714 1,714 1,71 0,004 0,600 9,6 0,533 8,528 8,52 0,008 3,100 18,6 2,753 16,518 16,52 0,002 1,300 7,8 1,154 6,924 6,93 0,006 2,190 26,28 3,456 41,472 41,47 0,002 Cốt thép D12 ( Cốt thép loại CII ) 534,410 534,42 0,010 Cốt thép D16 ( Cốt thép loại CII ) 199,188 199,18 0,008 733,598 733,6 0,002 Cộng cốt thep Ghi KHỐI LƯỢNG CỐT THÉP TƯƠNG CÁNH STT 10 11 Quy cách M1A-D12 M1B-D16 M2-D12 M3-D12 M4A-D12 M4B-D16 M5A-D12 M5B-D16 M6A-D12 M6B-D16 M6A*-D12 Đơn vị Thanh Thanh Thanh Thanh Thanh Thanh Thanh Thanh Thanh Thanh Thanh Chiều dài Số lượng (mm) 4180 14 4180 10 4130 2830 28 2150 2150 2880 14 2880 14 3250 10 3250 10 3050 Trọng lượng (Kg) Trọng lượng Đơn vị Toàn thiết kế 3,712 51,968 51,97 6,604 66,04 66,04 3,667 3,667 3,67 2,513 70,364 70,37 1,909 7,636 7,64 3,397 13,588 13,59 2,557 35,798 35,8 4,55 63,7 63,71 2,886 28,86 28,86 5,135 51,35 51,35 2,708 5,416 5,42 BẢNG KHỐI LƯỢNG CT MỐ TP HCM Tên Đường kính (mm) Số lượng Chiều dài Trọng lượng Trọng lượng Một thanh(mm) Tổng chiều dài(m) Đơn vị(Kg/m) Tổng(Kg) thiết kế Sai lệch Ghi KHỐI LƯỢNG CỐT THÉP LAN CAN MỐ TP.HCM STT Quy cách Đơn vị Số lượng Trọng lượng (Kg) Trọng lượng Sai lệch Đơn vị Toàn thiết kế KHỐI LƯỢNG CỐT THÉP LAN CAN MỐ TP.HCM STT Quy cách Đơn vị Số lượng Trọng lượng (Kg) Trọng lượng Sai lệch Đơn vị Toàn thiết kế
- Xem thêm -

Xem thêm: BẢNG VẬT LIỆU cau 1330+395 ok, BẢNG VẬT LIỆU cau 1330+395 ok

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay