THUYẾT MINH HOÀN CÔNG CẦU.DOC

8 3 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2018, 08:38

Phương án thi công CẦU.DOCTHUYẾT MINH HOÀN CÔNG CẦU.DOCTHUYẾT MINH HOÀN CÔNG CẦU.DOCTHUYẾT MINH HOÀN CÔNG CẦU.DOCTHUYẾT MINH HOÀN CÔNG CẦU.DOCTHUYẾT MINH HOÀN CÔNG CẦU.DOCTHUYẾT MINH HOÀN CÔNG CẦU.DOCTHUYẾT MINH HOÀN CÔNG CẦU.DOCTHUYẾT MINH HOÀN CÔNG CẦU.DOCTHUYẾT MINH HOÀN CÔNG CẦU.DOCTHUYẾT MINH HOÀN CÔNG CẦU.DOCTHUYẾT MINH HOÀN CÔNG CẦU.DOCTHUYẾT MINH HOÀN CÔNG CẦU.DOCTHUYẾT MINH HOÀN CÔNG CẦU.DOCTHUYẾT MINH HOÀN CÔNG CẦU.DOCTHUYẾT MINH HOÀN CÔNG CẦU.DOCTHUYẾT MINH HOÀN CÔNG CẦU.DOCTHUYẾT MINH HOÀN CÔNG CẦU.DOCTHUYẾT MINH HOÀN CÔNG CẦU.DOCTHUYẾT MINH HOÀN CÔNG CẦU.DOCTHUYẾT MINH HOÀN CÔNG CẦU.DOCTHUYẾT MINH HOÀN CÔNG CẦU.DOCTHUYẾT MINH HOÀN CÔNG CẦU.DOCTHUYẾT MINH HOÀN CÔNG CẦU.DOCTHUYẾT MINH HOÀN CÔNG CẦU.DOCTHUYẾT MINH HOÀN CÔNG CẦU.DOCTHUYẾT MINH HOÀN CÔNG CẦU.DOCTHUYẾT MINH HOÀN CÔNG CẦU.DOCTHUYẾT MINH HOÀN CÔNG CẦU.DOCTHUYẾT MINH HOÀN CÔNG CẦU.DOCTHUYẾT MINH HOÀN CÔNG CẦU.DOCTHUYẾT MINH HOÀN CÔNG CẦU.DOCTHUYẾT MINH HOÀN CÔNG CẦU.DOCTHUYẾT MINH HOÀN CÔNG CẦU.DOCTHUYẾT MINH HOÀN CÔNG CẦU.DOCTHUYẾT MINH HOÀN CÔNG CẦU.DOCTHUYẾT MINH HOÀN CÔNG CẦU.DOCTHUYẾT MINH HOÀN CÔNG CẦU.DOCTHUYẾT MINH HOÀN CÔNG CẦU.DOCTHUYẾT MINH HOÀN CÔNG CẦU.DOCTHUYẾT MINH HOÀN CÔNG CẦU.DOCTHUYẾT MINH HOÀN CÔNG CẦU.DOCTHUYẾT MINH HOÀN CÔNG CẦU.DOCTHUYẾT MINH HOÀN CÔNG CẦU.DOC đờng sắt việt nam Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam Công ty Cổ PHầN Độc lập - Tự - hanh phúc Tct CÔNG TRìNH đờng sắt TP Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2012 Thuyết minh hoàn công Công trình : Cầu Km 1112 + 240 (phần THIếT Kế Bổ SUNG Và SửA Đổi) Dự án: cải tạo nâng cấp tải trọng cầu yếu lại tuyến đờng sắt hà nội - hồ chí minh I/ giới thiệu chung Căn pháp lý lập hồ sơ vẽ hoàn công - Căn nghị định số 209/2004/NĐ - CP ngày 16/12/2004 Chính phủ quản lý chất lợng công trình xây dựng - Căn định số : 1843/QĐ - ĐS ngày 16/12/2009 Đờng sắt Việt Nam việc phê duyệt kết đánh giá hồ sơ dự thầu gói số 7; Cải tạo, nâng cấp cầu " CÇu HiƯp Vinh Km 1107 + 990 ; cÇu Km 1110 + 460 ; cÇu Si Bơt Km 1110 + 240; cÇu Km 1122 + 755 ; cÇu Km 1126 + 231, cầu Suối Chàm Km 1144 + 174, cầu Trà Ô Km 1146 + 534, cầu Lộ Sấu Km 1158 + 200, thuộc dự án Cải tạo nâng cấp tải trọng cầu yếu lại tuyến đờng sắt Hà Nội - TP Hồ Chí Minh - Căn hợp đồng giao nhận thầu thi công số: 06/HĐXD - 2010 ngày 02/11/2010 Ban quản lý dự án đờng sắt khu vực với Công ty Cổ phần công trình Đờng sắt - Căn định số: CH40/10/QĐ - ĐS ngày 01/9/2010 việc phê duyệt thiết kế vẽ thi công gói thầu xây lắp số 07 gåm cÇu: CÇu HiƯp Vinh Km 1107 + 990 ; cÇu Km 1110 + 460 ; cÇu Suèi Bơt Km 1110 + 240; cÇu Km 1122 + 755 ; cầu Km 1126 + 231, cầu Suối Chàm Km 1144 + 174, cầu Trà Ô Km 1146 + 534, cầu Lộ Sấu Km 1158 + 200, thuộc dự án Cải tạo nâng cấp tải trọng cầu yếu lại tuyến đờng sắt Hà Nội - TP Hồ Chí Minh - Căn Quyết định số CH44/11/QĐ-ĐS ngày tháng 10 năm 2011 việc phê duyệt thiết kế vẽ thi công bổ sung sửa đổi cầu Suối Bụt Km1112+240, Trà Ô Km1146+534 Lộ Sấu Km1158+200 Gói thầu xây lắp số gồm cÇu: CÇu HiƯp Vinh Km 1107 + 990 ; cÇu Km 1110 + 460 ; cÇu Si Bơt Km 1110 + 240; cÇu Km 1122 + 755 ; cÇu Km 1126 + 231, cầu Trà Ô Km 1146 + 534, cầu Lộ Sấu Km 1158 + 200, thuộc dự án Cải tạo nâng cấp tải trọng cầu yếu lại tuyến đờng sắt Hà Nội - TP Hồ Chí Minh - Căn hồ sơ thiết kế vẽ thi công sửa đổi: TKBVTC - CY 2010 - CYPK1 - Suối Bụt Km1112+240, Trà Ô Km1146+534 Lộ Sấu Km1158+200 Công ty cổ phần t vấn đầu t xây dựng giao thông vận tải lập - Căn biên nghiệm thu công việc xây dựng đợc A,B ký Tình hình chung cầu trớc thi công 2.1 Thực trạng công trình khai thác - Cầu nằm khu vực đồng bằng, địa hình hai bên tơng đối phẳng, hai bên đồng ruộng nhà dân 2.2 Khí hậu : + Các đặc trng nhiệt độ không khí tháng năm: Nă Tháng I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII m 23 23 25 27 28 29 29 29 28 26 25 23 26 o Ttb( C) 6 5 o 25 26 28 30 32 33 33 34 32 29 27 25 30 Tmax( 2 2 C) o Tmin( C 20 21 22 25 25 26 26 26 25 24 23 21 3 0 ) + Độ ẩm tơng đối trung bình không khí (%) Tháng I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII §é Èm 82 82 83 83 81 74 70 72 78 83 84 83 (%) 4 0 2 + VËn tèc giã trung b×nh Th¸ng V(m/s) I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 2.3 2.0 2.2 2.0 1.7 2.0 1.6 2.0 1.5 2.2 2.8 2.7 24 Nă m 79 Nă m 2.0 + Vận tốc gió cực đại xảy theo thời gian Tần xuất XH(năm) 10 20 30 50 Vmax(m/s) 34 42 50 54 60 + Lợng ma trung bình tháng Tháng I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Năm X 135 59 41 33 59 77 73 123 288 578 537 268 2278 (mm) 9 2.3 Thuỷ văn : + Bình Định có bốn sông lớn Côn, Lại Giang, La Tinh Hà Thanh mạng lới sông suối miền núi tạo điều kiện cho phát triển thủy lợi thủy điện Các sông ngòi không lớn, độ dốc cao, ngắn, hàm lợng phù xa thấp, tổng trữ lợng nớc 5.2m3, tiềm thủy điện 182,4 triệu KW Độ che phủ rừng đến khoảng 40% nên hàng năm sông gây lũ lụt sa bồi, thủy phá nghiêm trọng Ngợc lại, mùa khô nớc sông cạn kiệt, thiếu nớc tới + Bình Định n»m vïng khÝ hËu nhiƯt ®íi Èm, giã mïa, Mùa ma (từ tháng đến tháng 12) tập trung 70-80% lợng ma năm, mùa ma trùng với mùa lũ nên thờng xuyên gây ngập lụt Ngợc lại mùa nắng kéo dài gây nên hạn hán nhiều nơI, vào mùa sông suối hầu nh cạn kiÖt Q (m3/s) V (m/s) H1% (m) L0(m) 149 2.41 23.91 24 2.4 Địa chất: + Công ty cổ phần t vấn đầu t xây dung GTVT tiến hành khoan địa chất vị trí cầu, cho kết nh sau: Lỗ khoan A1 ( Bớc lập DADT) Lớp đất Cao Cao độ độ đỉnh đáy lớp líp Sè hiƯ u líp 21.60 18.30 18.30 17.30 3a 17.30 8.60 3b 8.60 5.86 • Sè hiƯ u lớp Lỗ khoan A2 Lớp đất Cao Cao ®é ®é ®Ønh ®¸y líp líp 21.41 18.31 ChiỊ u dày Mô tả Cát hạt trung, lẫn sạn, cuội, màu xám vàng, kết cấu xốp Đất dăm sạn, lẫn bụi sét, màu xám xanh, 1.00 cứng ( tàn tích) Đs granits, phong hóa mạnh, vỡ dăm, vụn 8.70 bột, dạng đất dăm sạn, màu xám trắng, xám vàng, cứng cấp IV Đá Granit, phong hóa nứt nẻ mạnh, vỡ dăm, 2.74 màu xám nâu, xám xanh, cứng cấp IV-VI ( Bíc TK BVTC) 3.30 ChiỊ u dµy 3.10 SPT (TB ) 32 >5 >5 Mô tả SPT (TB ) Cát hạt thô, màu xám vàng, xám xanh, kÕt cÊu xèp 18.31 15.11 3.20 3a 15.11 9.71 5.40 3b 9.71 7.61 2.10 Sét pha, lẫn dăm sạn, màu xám vang, xám trắng ( tàn tích) Đá granits, phong hóa mạnh, vỡ dăm, vụn bột, dạng đất dăm sạn, màu xám trắng, xám vàng, cứng cấp IV Đá Granit, phong hóa nứt nẻ mạnh, màu xám nâu, x¸m xanh, cøng cÊp IV-VI 10 >5 >5 II nội dung phơng án thiết kế vẽ thi công Quy mô: Cầu làm vĩnh cửu cho đờng sắt đơn khổ 1000mm Đờng hai đầu cầu: Đại tu đờng hai đầu cầu cho phù hợp với cầu cải tạo, nâng cấp Tiêu chuẩn kỹ thuật - Tải trọng thiết kế: + Tải trọng tầu: T14 cho dầm mố dùng lại + Tải trọng đờng ngời đi: 300kg/m2 + Tải trọng khác: Các loại tải trọng khác tuân thủ theo quy định chơng II "Tải trọng hệ số tải trọng " quy trình" thiết kế cầu, cống theo trạng thái giới hạn " 22TCN 18 - 79 Bộ giao thông vận tải ban hành năm 1979 - Tốc độ thiết kế: Không hạn chế tốc độ - Tần suất thiết kế: P=1% - Chiều rộng đờng tối thiểu ®êng th¼ng B = 5.7m , NỊn ®êng sau mè mở rộng thêm 0.5m đoạn dài 10m kể từ mép sau mố , đoạn 15m vuốt nhỏ dần tới bề rộng đờng - Bán kính đờng cong đứng tối thiểu: Rmin = 5000m cho điểm đổi dốc có hiệu đại số độ dốc i>4%o; - Chiều dài dốc tối thiểu: L = 150m; - Độ dốc dọc tối đa: i = 12%o; - Kiến trúc tầng trên cầu: + Ray dùng loại P50 chiều dài 25m , ray hộ luân dùng loại P43 chiều dài 12.5m + Tà vẹt đờng hai đầu cầu dùng TNBT DƯL liên kết đàn hồi, phạm vi đầu thoi dùng tà vẹt gỗ 14x22x180cm liên kết đàn hồi, liên kết ray hộ bánh dùng đinh tia rơ pông Các quy trình, quy phạm áp dụng - Quy phạm kỹ thuật thiết kế đờng sắt khổ 1000mm ban hành theo định số 433/QĐ- KT4 ngày 09/02/0976 Bộ GTVT - Quy trình thiết kế công trình phụ trợ thi công cầu (22TCN200-89) - Quy trình thiết kế cầu cống theo trạng thái giới hạn (22TCN18 - 79) - Quy trình 59 Trung Quốc cho kết cấu dùng lại - Quy phạm kỹ thuật khai thác đờng sắt Việt Nam 22TCN 340-05; - Tiªu chuaanrthieets kÕ mãng cäc 20TCN 21-86; - Quy trình tính toán đặc trng dòng chảy lũ 22TCN 220-95 - Quy trình công nghệ sửa chữa sở hạ tầng đờng sắt kèm theo định số 173/QĐ-GTVT ngày 25/02/2000 Bộ trởng Bộ GTVT III/ giải pháp thiết kế bổ sung sửa đổi Tổng thể: - Giữ nguyên nh thiết kế vẽ thi công đợc phê duyệt Kết cấu phần trên: - Giữ nguyên nh thiết kế vẽ thi công đợc phê duyệt Kết cấu phần dới (mố): - Giữ nguyên nh thiết kế vẽ thi công đợc phê duyệt Tứ nón chân khay: - Phía thợng lu: Giữ nguyên nh thiết kế vẽ thi công đợc phê duyệt - Phía hạ lu: Chỉnh sửa thiết kế cho phù hợp với kết cấu kè hớng dòng Đờng hai đầu cầu: - Giữ nguyên nh thiết kế vẽ thi công đợc phê duyệt Phần thiết kế bổ sung: - Làm kè hớng dòng phía hạ lu đờng sắt nối từ tờng trớc mố cầu đờng sắt với tờng trớc mố cầu đờng Cấu tạo kè hớng dòng nh sau: Kè hớng dòng bê tông mác #200 có chiều cao 3.9m Đáy móng kè đặt vào lớp sét pha lẫn dăm sạn có R=2.2kG/cm ( lớp theo hồ sơ khảo sát địa chất), dọc thân kè từ mặt đất trở xuống bố trí lỗ thoát nớc D100, phía sát mặt đất tự nhiên bố trí lỗ thoát nớc mặt D200 Iv/ tim cầu Tim cầu vào cọc cầu CC1, CC2, CC3, CC4 v/ tiêu chuẩn kỹ thuật Vật liệu vảI địa kỹ thuật loại cách nớc có thông số kỹ thuật nh sau: - Cờng độ chịu kéo theo chiều dọc: 200KN/m Độ giãn dài theo chiều dọc : 12% - Cờng độ chịu kéo theo chiều ngang: 50kN/m Độ giãn dài theo chiều ngang: 12% - Cờng độ kéo túm dọc: 3kN - Khả kháng xuyên thủng: 7000KN - Tốc độ thấm: 3-10 L/m2/s - Kích thớc lỗ: 150 Microm vi/ Tổ chức xây dựng Công tác chuẩn bị: - Đợc tiến hành sau đền bù giải phóng mặt di chuyển đờng dây cáp quang tín hiệu khỏi phạm vi thi công, rà phá bom mìn phạm vi thi công cầu - San lấp mặt công trờng, xây dựng lán trại, hệ thống nhà kho, hệ thống cấp nớc, đờng công vụ, - Xây dùng hƯ thèng cung cÊp ®iƯn, níc phơc vơ sinh hoạt thi công công trình - Vận chuyển máy móc, thiết bị nguyên vật liệu đến bãi công trờng chuẩn bị thi công Bố trí mặt công trờng: Trên sở điều kiện địa hình dân c khu vực cầu, kiến nghị bố trí công trờng thi công cầu nh sau: Bố trí bãi công trờng phía hạ lu để tiện công tác vận chuyển nguyên vật liệu thi công Công tác thi công : - Đóng cọc ray chắn ván khuôn khỏi sạt lở mái taluy, đào đất, lắp đặt ván khuôn đổ bê tông - Đắp đất , thảI lòng sông - Hoàn thiện công trình, hoàn công, giảI tỏa công trờng, nghiệm thu bàn giao công trình vii/ Đánh giá chất lợng công trình - Công trình cầu Suối Bụt Km 1112 + 240 thuộc tuyến đờng sắt Hà Nội - TP Hồ Chí Minh đợc thi công hồ sơ thiết kế vẽ thi công đợc duyệt Đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật - Công trình đợc thi công nghiệm thu theo qui trình thi công nghiệm thu cầu cống hành - Đảm bảo an toàn lao động, an toàn chạy tàu - Mỗi hạng mục công việc trớc sau hoàn thành đợc kỹ s t vấn giám sát chủ đầu t kiểm tra nghiệm thu Công trình đủ điều kiện nghiệm thu đa vào sử dụng Công ty cổ phần TCT Công Trình đờng sắt ... VIII IX X XI XII m 23 23 25 27 28 29 29 29 28 26 25 23 26 o Ttb( C) 6 5 o 25 26 28 30 32 33 33 34 32 29 27 25 30 Tmax( 2 2 C) o Tmin( C 20 21 22 25 25 26 26 26 25 24 23 21 3 0 ) + §é Èm tơng đối... XH(năm) 10 20 30 50 Vmax(m/s) 34 42 50 54 60 + Lỵng ma trung bình tháng Tháng I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Năm X 135 59 41 33 59 77 73 1 23 288 578 537 268 2278 (mm) 9 2 .3 Thuỷ văn : +... cÊp IV-VI ( Bíc TK BVTC) 3. 30 ChiỊ u dµy 3. 10 SPT (TB ) 32 >5 >5 Mô tả SPT (TB ) Cát hạt thô, màu xám vàng, xám xanh, kết cấu xốp 18 .31 15.11 3. 20 3a 15.11 9.71 5.40 3b 9.71 7.61 2.10 Sét pha,
- Xem thêm -

Xem thêm: THUYẾT MINH HOÀN CÔNG CẦU.DOC, THUYẾT MINH HOÀN CÔNG CẦU.DOC

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay