thiết kế máy công cụ

121 28 0
  • Loading ...
1/121 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2018, 07:42

MỤC LỤC Chương 6: Các tiêu kinh tế-kỹ thuật máy thiết kế Năng suất máy: Độ xác máy: .8 Chương 7: Lựa chọn đặc tính kỹ thuật máy thiết kế .15 Xác định rõ công dụng máy thiết kế: 15 Phạm vi tốc độ công tác: 15 Đặc điểm điều chỉnh phân cấp: 17 Tốc độ chuyển động phụ: 20 Công suất truyền dẫn: .21 Lực truyền dẫn Lực phát sinh máy do: 24 Chế độ tải tính tốn máy vạn năng: .25 Chương 8: Thiết kế động học truyền dẫn máy công cụ 27 Lựa chọn động điện truyền dẫn: 27 Điều chỉnh tốc độ phân cấp: 28 Điều chỉnh tốc độ vô cấp: .32 Truyền dẫn chuyển động phụ máy công cụ: 36 Truyền dẫn định vị xác: 38 Chương 9: Trục chính-Ổ trục .42 Các yêu cầu chung cụm trục chính: 42 Vật liệu kết cấu trục 42 Tính tốn trục chính: .44 Ổ trục chính: Có thể sử dụng ổ lăn (bi, lăn) ổ trượt .48 Trình tự thiết kế cụm trục chính: 57 Chương 10: Hệ thống điều khiển khí cấu an tồn máy cơng cụ .60 Chức yêu cầu hệ thống điều khiển máy cơng cụ .60 Tính tốn thiết kế hệ thống điều khiển khí (bằng tay) Cần tính chọn loại cấu 60 Lập bảng chu kỳ gạt vẽ đường khai triển cam (hoặc bảng cho 64 Thiết kế cam đĩa lỗ Ví dụ 1: 64 Mở đầu: CÁC VẤN ĐỀ CHUNG VỀ THIẾT KẾ MÁY 1.Các giai đoạn q trình thiết kế máy: Tồn q trình thiết kế máy phân chia thành giai đoạn sau (H6.1) H6.1: Các giai đoạn thiết kế máy  Đầu tiên, cần xác định rõ công dụng máy thiết kế tham số có liên quan đến tiêu kinh tế-kỹ thuật cách dựa vào số liệu ban đầu yêu cầu chi tiết gia công máy,  kích thước, hình dáng, tập hợp bề mặt gia công, vật liệu chất lượng bề mặt gia cơng  tính đa dạng chi tiết gia công máy Các yêu cầu chi tiết gia công sở lựa chọn phương pháp gia công dụng cụ cắt cần thiết Ngoài ra, số liệu đầy đủ chúng giúp ta xác định đặc tính kỹ thuật máy thiết kế, gồm phạm vi tốc độ công tác, tốc độ chuyển động phụ cấu chấp hành máy, công suất truyền dẫn, phương pháp điều chỉnh mức độ cung cấp cho máy trang bị phụ cần thiết – Xác định đặc tính kỹ thuật máy thiết kế: Nhiệm vụ kỹ thuật giai đoạn nầy lập luận có sở tính chất hợp lý việc chế tạo máy đồng thời cho số liệu ban đầu để thiết kế máy Máy phải có ưu điểm nỗi bật so với máy có, nói chung phải nâng cao tiêu chất lượng điều kiện đảm bảo hiệu kinh tế Khi xác định đặc tính kỹ thuật cho máy thiết kế, nên tiến hành lập bảng đặc tính kỹ thuật máy kiểu Việc phân tích bảng giúp ta nhận xét, vạch ưu nhược điểm chúng cách dễ dàng  Đặc tính kỹ thuật máy thiết kế cung cấp số liệu ban đầu để nghiên cứu, phân tích, lựa chọn sơ đồ ngun lý tồn máy: sơ đồ động, sơ đồ điện, sơ đồ thủy lực hay khí nén… Các giai đoạn thiết kế nêu nội dung kiến nghị kỹ thuật, luận chứng kinh tế-kỹ thuật cho máy thiết kế Sau thoả thuận phía đặt hàng, kiến nghị nầy dùng làm sở thực công việc thiết theo Bản kiến nghị kỹ thuật với giai đoạn thiết kế cụm máy gọi chung trình thiết kế kỹ thuật Cuối q trình nầy, tồn kết cấu máy bao gồm vẽ lắp tất cụm kể thuyết minh rõ đặc tính kỹ thuật, chi tiết tiêu chuẩn, phân tích tính tốn cụm chi tiết máy hoàn tất, bố cục máy lắp ráp chung kiểm tra Quá trình thiết kế chế tạo tiến hành hồ sơ thiết kế kỹ thuật cấp duyệt y hiệu chỉnh Cơng việc q trình nầy nghiên cứu thiết kế chế tạo cụm chi tiết chủ yếu, điều kiện kỹ thuật cần thiết Đây văn kiện kỹ thuật để chế tạo, lắp ráp điều chỉnh máy Sau trình thiết kế chế tạo, thường thực chế tạo hay mẫu thử nhằm kiểm tra, thử nghiệm đưa vào hiệu chỉnh thích hợp cho vẽ chế tạo chi tiết, cụm máy Mẫu thử nghiệm cần kiểm tra độ xác, độ cứng vững, tính chịu rung , tiếng ồn, toả nhiệt tham số đặc trưng cho hệ thống tiêu kinh tế-kỹ thuật khác H6.2 giới thiệu bước thiết kế cụm máy Khi xác định đặc tính kỹ thuật máy thiết kế, bước lựa chọn phương án khác kết cấu có kèm theo tính tốn, thiết kế sơ để so sánh, phân tích theo điều kiện cụ thể sở chọn phương án kết cấu tối ưu Kiểm tra lại lần cuối phương án chọn so với nhiệm vụ thiết kế đặt trước tiến hành xây dựng vẽ lắp ráp cụm máy H6.3 ví dụ trình bày bước thực thiết kế cụm trục máy mài H6.2: Các bước thiết kế cụm máy H6.3: Ví dụ thiết kế cụm trục máy mài Dựa số liệu ban đầu độ xác số vòng quay trục, có nhiều phương án lựa chọn kết cấu ổ trục khác Tính tốn phân tích sơ cho phép loại trừ phương án khơng thích hợp chọn hay phương án tốt Quyết định phương án cuối phải vào tiêu kinh tế-kỹ thuật, sau lập văn kiện kỹ thuật toàn vẽ thiết kế Mẫu thử phải thử nghiệm gia công loại chi tiết thông thường, theo chế độ gia cơng nâng cao Một lần nữa, cần hiệu chỉnh vẽ chế tạo thay đổi điều kiện kỹ thuật, vật liệu hay kết cấu Chỉ sau hoàn tất thử nghiệm, máy thiết kế tiến hành sản xuất hàng loạt Tuy nhiên công việc người thiết kế chưa kết thúc phải theo dõi thường xuyên máy làm việc điều kiện sản xuất thực tế, thường xuất khả yêu cầu cải tiến kết cấu sau nầy Rõ ràng trình thiết kế chế tạo máy đòi hỏi nhiều thời gian cơng sức Để đẩy mạnh ứng dụng nhanh chóng kiểu máy hồn thiện hơn, phải có phương pháp thiết kế tiên tiến Triển vọng khả tự động hoá thiết kế nhờ phương tiện kỹ thuật tính, qua cải thiện suất lao động cho người thiết kế Những phần việc thiết kế tự động hoá:  Thu thập xử lý thông tin ban đầu số lượng, chủng loại chi tiết gia công, số liệu thống miền sử dụng máy  Tính tốn phân tích thiết kế kỹ thuật, mơ cấu, chế tạo mẫu thử  Xử lý văn kiện kỹ thuật Chương 6: CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ KỸ THUẬT CỦA MÁY THIẾT KẾ 1.Năng suất máy: 1.1 Năng suất cắt gọt: tính lượng kim loại lấy đơn vị thời gian hay nhiều chi tiết gia công đồng thời máy Các giá trị (trung bình) cho theo bảng (6.1) giúp ta hình dung suất cắt gọt phương pháp gia 1500 Mài Tia lửa điện 0,06 Điện hoá 15 10 800 0,6 Siêu âm 25 15 1,0 Laze 0,01 4000 đơn vị Côngsuất Dạng gia công Năngsuất [cm /ph] Tiện đơn vị Côngsuất Dạng gia công Năngsuất [cm /ph] công khác Bảng 6.1: Năng suất gia công 1.2 Năng suất tạo hình: tính diện tích bề mặt hay tổng k bề mặt gia công đồng thời máy đơn vị thời gian k  Vdci n0 t L   Qth  (6.1) cg T đó: i Vdci : tốc độ chuyển động tương đối dụng cụ cắt dọc theo chiều dài đường sinh bề mặt thứ i Li : chiều dài hành trình n0 : số lượng chi tiết gia cơng đồng thời vị trí công tác tcg : thời gian cắt gọt T : khoảng thời gian toàn chu kỳ Cả loại suất gọi suất công nghệ, dùng so sánh suất phương pháp gia công bề mặt khác nhau, không xác định suất thực tế máy Năng suất máy phải kể đến chi phí thời gian dành cho nguyên công phụ bên cạnh thời gian cắt gọt cần thiết cho gia công 1.3 Năng suất chiếc: đo đại lượng tỉ lệ nghịch với thời gian tiêu tốn gia công chi tiết Q T  QT t cg  t   t ph ph QT (6.2) tph : thời gian dành cho nguyên công phụ, không trùng với thời gian gia công Q  T : Năng suất công nghệ (6.3) t cg Nếu tph = hay q trình gia cơng thực cách liên tục tất nguyên công phụ trùng với thời gian gia cơng liên tục, suất máy suất cơng nghệ, Q = Q T, đồng nghĩa với máy lý tưởng tự động cắt gọt liên tục khơng có hành trình chạy khơng Năng suất thực tế máy khác với giá trị xác định biểu thức trên, nhiều nguyên nhân khác nhau: thời gian dành cho phục vụ bảo quản, trục trặc ngẫu nhiên làm việc, thay hiệu chỉnh dụng cụ mòn Để tính đến tất khoảng chi phí thời gian nầy, thường dùng hệ số sử dụng kỹ thuật  xác định sau: = (6.4) t ngck 1 T tngck : tổn thất thời gian ngồi chu kỳ gia cơng chi tiết khơng có liên quan đến đặc tính q trình cơng nghệ thực máy Khi đó, suất tính: Q t t t cg ph ngck  t cg  t ph  (6.5) Những phương pháp để nâng cao suất:  Tăng suất công nghệ  Làm trùng thời gian nguyên công khác  Giảm bớt thời gian chạy không  Giảm bớt tất dạng tổn thất chu kỳ 2.Độ xác máy: 2.1 Sai số hình học: sai số vị trí tương quan bố trí cụm, cấu máy, phụ thuộc vào độ xác gia công chi tiết lắp ráp máy Do vị trí tương quan cụm chi tiết máy khơng bảo đảm xác, chẳng hạn chi tiết dẫn hướng- sóng trượt, bàn trượt chế tạo khơng xác dẫn đến quỹ đạo chuyển động cấu máy bị sai lệch, khe hở ổ trục hay độ van cổ trục gây độ đảo hướng kính đầu mút trục làm sai lệch hình dạng chi tiết theo phương ngang Để đảm bảo sai số hình học nằm giới hạn cho phép, người thiết kế quy định yêu cầu độ xác chế tạo chi tiết máy xuất phát từ dung sai cho phép chi tiết gia cơng máy có tính đến khả sản xuất thực tế 2.2 Sai số động học: sai số gây chế tạo không xác truyền bánh răng, bánh vít-trục vít, vít me-đai ốc xích động làm ảnh hưởng đến tốc độ chuyển động cấu chấp hành, đặc biệt quan trọng trường hợp cần có phối hợp chuyển động dụng cụ phơi để tạo hình, ví dụ gia cơng răng, cắt ren Sai số chế tạo khâu cuối xích động, truyền bánh vít-trục vít, truyền vít me-đai ốc có ảnh hưởng lớn đến độ xác động học máy 2.3 Sai số đàn hồi: sai số gây biến dạng cấu, cụm máy tác dụng lực cắt dẫn đến thay đổi vị trí tương quan ban đầu dụng cụ cắt chi tiết gia công Như biết, lực cắt tổng thay đổi q trình gia cơng theo giá trị, phương điểm đặt Khối lượng cụm máy chuyển động gây ảnh hưởng khác đến phận chịu tải làm thay đổi giá trị chuyển vị đàn hồi Khả máy chống lại phát sinh chuyển vị đàn hồi gọi độ cứng vững, hay độ cứng Độ cứng J cụm máy xác định tỉ số lực P đặt vào cụm theo phương gây biến dạng – Vị trí ăn khớp khối bánh việc thực số cấp tốc độ chạy dao H10.5: Sơ đồ động lưới kết cấu Hộp chạy dao ( PATT II(3) H10.6: Các vị trí ăn khớp I (1) III (9) ) Ta có: n1 = nđ/c.io i3 khối A trái nđ/c.io n2 = i3 khối A trái nđ/c.io n3 = i3 khối A trái nđ/c.io n4 = i2 khối A phải nđ/c.io n5 = i2 khối A phải nđ/c.io n6 = i2 khối A phải nđ/c.io n7 = i1 khối A nđ/c.io n8 = i1 khối A nđ/c.io n9 = i1 khối A nđ/c.io n10 = i3 khối A trái n11 = nđ/c.io i3 khối A trái nđ/c.io n12 = i3 khối A trái nđ/c.io n13 = i2 khối A phải nđ/c.io n14 = i2 khối A phải nđ/c.io n15 = i2 khối A phải nđ/c.io n16 = i1 khối A n17 = nđ/c.io i1 khối A nđ/c.io n18 = i1 khối A – Ở ví dụ chọn : i6 khối B i5 khối B phải i4 khối B trái i6 khối B i5 khối B phải i4 khối B trái i6 khối B i5 khối B phải i4 khối B trái i6 khối B i5 khối B phải i4 khối B trái i6 khối B i5 khối B phải i4 khối B trái i6 khối B i5 khối B phải i4 khối B trái i7.i8.i9 khối C trái i7.i8.i9 khối C trái i7.i8.i9 khối C trái i7.i8.i9 khối C trái i7.i8.i9 khối C trái i7.i8.i9 khối C trái i7.i8.i9 khối C trái i7.i8.i9 khối C trái i7.i8.i9 khối C trái i9 khối C phải i9 khối C phải i9 khối C phải i9 khối C phải i9 khối C phải i9 khối C phải i9 khối C phải i9 khối C phải i9 khối C phải  Khối A có vị trí làm việc: TRÁI-GIỮA-PHẢI lần gạt 29 mm, hành trình gạt LA = 58mm  Khối B có vị trí làm việc: TRÁI-GIỮA-PHẢI lần gạt 29 mm, hành trình gạt LB = 58mm  Khối C (Ly hợp M) có vị trí đóng mở ly hợp tương ứng với vị trí TRÁI, PHẢI thực đường truyền phản hồi đường truyền trực tiếp, lần gạt 29mm hành trình gạt LC = 29mm n Si 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Khối A Khối B Khối C Vị trí Đĩa I Đĩa II Vị trí Đĩa I Đĩa II Vị trí Đĩa I Đĩa II + + + + + T G T 0 0 + + + 0 + + T P T 0 0 + + + + + + + + T T T 0 0 0 0 + + + P G T 0 + + + 0 0 + + P P T 0 + + + + 0 + + + + P T T 0 0 + + + + + + G G T 0 + + + 0 + + G P T 0 + + + + + + + + G T T 0 0 + + + + 0 T G P 0 + + + + + 0 0 T P P 0 + + + + + + + + 0 T T P 0 0 + + 0 + 0 P G P + + + + 0 0 0 P P P + + + + + + 0 + + 0 P T P 0 + + + + + + 0 G G P + + + + + 0 0 G P P + + + + + + + + 0 G T P 0 + + + – Số hàng lỗ đĩa : 3x2 = hàng, hàng cho chốt 1, hàng cho chốt 2; ký hiệu +: khơng có lỗ đĩa, ký hiệu 0: có lỗ đĩa – T: vị trí khối bánh hay ly hợp bên trái – P: vị trí khối bánh hay ly hợp bên phải – G: vị trí khối bánh Dùng bảng điều khiển để vẽ hàng lỗ đĩa (H10.7a,b) H10.7a: Đĩa H10.7b: Đĩa Trên đĩa, vẽ trước vòng tròn đồng tâm dựa theo vị trí chốt bảng điều khiển để vẽ lỗ, vị trí cách góc  = 3600 z Các đường kính chốt chui qua đĩa thường chọn từ 6  8 [mm] Đĩa lỗ thiết kế tốt dùng chung số vòng tròn đồng tâm, giảm nhỏ kích thước đường kính đĩa 3.Các cấu an tồn dùng máy cơng cụ: Có thể chia thành nhóm chính: Nhóm cấu phòng q tải nhóm cấu khố lẫn A Nhóm cấu phòng q tải: Nhóm cấu nầy có nhiệm vụ bảo vệ cho chi tiết phận máy tránh bị hư hỏng, gãy vỡ cách tự động ngắt đường truyền tải trọng vượt giá trị định sẵn Nguồn lượng tách đường truyền từ hệ thống điện, thủy lực hay khí lựa chọn phụ thuộc vào nhiều yếu tố tác dụng nhanh, nhạy, cho phép dễ tự động hoá để bảo vệ cấu máy cách hiệu Các cấu phòng q tải khí thường khớp nối chốt an tồn, vấu-lò xo, bi-lò xo, cấu trục vít rơi máy tiện – Chốt an tồn: Có vai trò chi tiết khớp nối trục Chốt lắp vào bạc bạc nầy ép vào lỗ khớp nối Do chốt bị cắt khơng làm cho lỗ bị hư hỏng Lựa chọn đường kính chốt dựa điều kiện cắt đứt chốt momen truyền lực vượt giá trị cho phép (H10.8)  Vật liệu chốt thường làm thép, bạc dùng vật liệu thép nhiệt luyện đạt độ cứng HRC 48  53  Giá trị Momen xoắn giới hạn tính theo cơng thức M xgh  d k bk  R H10.8: Cơ cấu an toàn dùng chốt (10.2) đó, d: đường kính chốt (thường d = (2  8)mm ) R: khoảng cách bố trí chốt Có thể tham khảo R = 0,75d2 +(15  20)mm k0  c : hệ số tỷ lệ ứng suất cắt cho phép c giới hạn bền kéo bk bk Đối với chốt trụ k0 = 0,70,8; chốt xẻ rãnh k0 = 0,7  0,8 Giá trị hệ số nhỏ lấy d = (4  8)mm, giá trị lớn lấy d = (2  3)mm Mxgh giá trị momen xoắn làm cho chốt bị cắt, thường lấy cao giá trị momen xoắn truyền lớn khoảng (20 25)% – Vấu-lò xo: Bạc lắp then với trục mang toàn chi tiết Bánh chủ động quay lồng khơng bên phải, bên trái nửa ly hợp lắp then hoa với bạc 1, chi tiết có vấu mặt đầu Các vấu tiếp xúc nhờ lò xo Lực lò xo điều chỉnh với đai ốc (H10.9a) H10.9a: Cơ cấu an tồn vấu-lò xo Momen xoắn truyền đến bánh 2, qua vấu truyền cho trục Khi lực chiều trục cân với lực lò xo Khi tải, trạng thái cân lực đi, lực chiều trục đẩy vấu sang trái với nửa ly hợp Trục dừng bánh quay Vấu lại vào khớp máy làm việc trạng thái bình thường H10.9b: Hình dạng vấu profil H10.9b hình dạng vấu profil khai triển Bề mặt tiếp xúc vấu nghiêng hay phẳng Vấu nghiêng khó chế tạo làm việc tin cậy Góc nghiêng  = (40  50) Số vấu thường lẻ, hay gặp bố trí Lực lò xo xác định theo công thức ⎡ D ⎤ P  P tg     tb f ⎥ lx 0⎢ d tb ⎦ ⎣ (10.3) P0 : lực vòng ; Dtb : đường kính trung bình vấu nghiêng, vấu phẳng Dtb = Dngồi ; dtb : đường kính trung bình mối ghép then hoa; f: hệ số ma sát mối ghép then hoa f = (0,15 0,17) Các thơng số cấu an tồn vấu-lò xo tham khảo bảng (10.1) Bảng 10.1 Các chi tiết cấu Ký hiệu Kích thước đề nghị Đường kính trục mối ghép then trượt d Cho trước Đường kính ngồi vấu D D  (1,6 2)d Bề rộng vấu b b = (0,12 0,2)D Đường kính trung bình vấu Dtb Dtb = D-b Chiều cao vấu h h = (0,5 0,8)b Chiều dài bạc di động L L = (0,25 1)D Số vấu z lẻ, chọn – Bi-lò xo: Cũng tương tự vấu-lò xo, khác vấu thay bi làm thép tôi, nằm tiếp xúc với bề mặt côn rãnh hình xuyến hay lăng trụ (H10.10a,b) Khi bánh chủ động quay, bi ép vào bề mặt làm việc làm quay bạc trục Trong trường hợp tải, trục bạc đứng lại, bánh quay đẩy bi vào lỗ bạc Đai ốc dùng điều chỉnh lực lò xo H10.10a: Cơ cấu an tồn bi-lò xo Cơng thức xác định lực lò xo Plx  P0 tg   fms  (10.4) : góc tiếp xúc điểm tiếp xúc bi với bề mặt làm việc : góc ma sát bi bề mặt tiếp xúc fms: hệ số ma sát quy đổi bi thành lỗ H10.10b: Bi bề mặt tiếp xúc  Nếu bi nằm tiếp xúc bề mặt hình xuyến với R = 0,5dbi ,   arcsin BC  arcsin d bi  h (10.5) d bi AB dbi: đường kính bi h: chiều cao phần bi thò khỏi lỗ Gọi e: khe hở mặt đầu hai nửa cấu, hành trình dịch chuyển bi lúc tải h0 = h-e Các phương trình (10.4) (10.5) cho thấy lực vòng P phụ thuộc vào vị trí bi rãnh lõm Khi tải, bi dịch chuyển, góc  tăng, lực vòng giảm nhiều đồng thời làm mòn nhanh ly hợp Các thơng số cấu an tồn bi-lò xo tham khảo bảng 10.2 Bảng 10.2 Các chi tiết cấu Ký hiệu Kích thước đề nghị Đường kính trục mối ghép then trượt d Cho trước Đường kính bi dbi dbi = (0,3 0,5)d Chiều cao phần nhô bi h h = (0,2 0,4) dbi Đường kính lỗ chứa bi d0 d0 = (0,3 0,5) dbi Đường kính vòng bố trí tâm lỗ chứa bi D0 D0  (1,6 2)d – Đĩa ma sát: Kết cấu tương tự, khác cấu xử dụng lò xo xoắn hay đĩa để ép bề mặt ma sát Phổ biến cấu an toàn đĩa ma sát, làm việc tin cậy B Nhóm cấu khố liên động: Chức chúng nhằm – Ngăn cản việc thực lúc hai hay nhiều đường truyền động nhóm truyền – Ngăn cản không cho thực lúc chuyển động riêng lẻ chuyển động trục trơn trục vít me bàn dao máy tiện, chuyển động trục chuyển động cần khoan máy khoan cần – Bảo đảm thứ tự điều khiển máy như: phanh mở ly hợp đóng, ngừng chạy dao trục dừng máy phay – Bảo đảm thứ tự bảo đảm quãng thời gian định chu kỳ gia cơng Các cấu khố liên động khí thường nối trực tiếp với phận tương ứng cấu điều khiển Đối với máy tự động đường dây tự động, chức liên động đặc biệt có ý nghĩa quan trọng để đảm bảo làm việc khơng có cố cho thiết bị, đồ gá, dụng cụ cắt Các cấu khoá liên động máy nầy cung cấp tín hiệu cho biết nơi hỏng hóc dừng hoạt động tạm thời có cố Đồ Án Thiết Kế Máy I Chuẩn bị: Gồm có vấn đề sau : Tìm hiểu đề tài, tìm tài liệu tham khảo, tham quan thực tế, ơn lại lý thuyết học Tìm hiểu đề tài: Đọc kỹ nội dung đề tài, ý số liệu ban đầu để so sánh với máy có sản xuất chọn làm máy chuẩn Phân tích yêu cầu thiết kế xác định rõ công việc phải làm, vấn đề cần thuyết minh, vẽ Tìm tài liệu tham khảo: Ngồi tài liệu chính, sinh viên phải tự tìm tài liệu cần thiết khác Đây yêu cầu đặt nhà trường, giúp cho sinh viên biết cách tìm tài liệu tham khảo, biết cách sử dụng chúng, phải đến thư viện, nhà máy , tìm sách vẽ có liên quan đến đề tài ngồi giáo trình học Sách tham khảo trích dẫn phải ghi lại đầy đủ số hiệu sách, tên tác giả, nhà xuất Tham quan thực tế: Nội dung tham quan: xem máy làm việc, vẽ lại sơ đồ động vẽ kết cấu thuyết minh máy tùy theo yêu cầu đề tài Hỏi người vận hành máy vấn đề thường gặp ví dụ tốc độ thường dùng, rung động có xảy gia cơng, khuyết tật máy, cần cải tiến II Thiết kế truyền dẫn máy: Phân tích loại máy tương tự, chọn máy chuẩn cho thiết kế So sánh phương án không gian hệ thống truyền dẫn máy So sánh phương án thay đổi thứ tự gạt Tính động học yếu tố truyền dẫn Kiểm tra lại sai số kết tính tốn có III Tính tốn sức bền chi tiết máy, bao gồm: Xác định thơng số cần thiết ban đầu Tính tốn sức bền chi tiết IV Thiết kế kết cấu vẽ, bao gồm: Chọn kết cấu để vẽ vẽ khai triển, vẽ cắt Thiết kế hệ thống điều khiển Thiết kế hệ thống điện, bôi trơn, làm nguội Chú ý: Thời gian phân phối cho bước tham khảo sơ sau: I/ II/ III/ IV/ = 5/ 20/ 20/ 50% dự trữ 5% Khi thiết kế máy chuyên dùng, phải xuất phát từ sản phẩm gia cơng, đặt quy trình cơng nghệ cho hợp lý để xác định số liệu ban đầu, xác định suất theo yêu cầu thiết kế Nếu máy thiết kế có nhiều chuyển động, cần phối hợp chuyển động (ví dụ tạo hình phức tạp ), phải thiết kế sơ đồ kết cấu động học bước Tùy theo điều kiện thực tế, SV hồn thành xen kẽ bước V Nội quy hướng dẫn vẽ: Sinh viên phải gặp giáo viên hướng dẫn kỳ hạn, trình bày việc làm, thắc mắc để hướng dẫn bước Qua kỳ hạn, sinh viên không đến thông qua (nếu khơng có lý đáng), GVHD khơng chịu trách nhiệm đồ án Các bước thiết kế phải viết rõ ràng, tự nhận xét kết thiết kế, giáo viên hướng dẫn có trách nhiệm kiểm tra phần, sinh viên phải sữa chữa hoàn chỉnh sai sót dẫn Chú ý thơng qua phần để tránh phải làm lại từ đầu Phải có kết tính tốn trước vẽ, vẽ phải theo khổ quy định tỉ lệ, nội dung hình vẽ phải chiếm 80% tờ giấy Khung tên vẽ phải ghi theo quy định, chữ viết tiêu chuẩn vẽ kỹ thuật Vẽ phác thảo toàn vẽ (cả gạch tiết diện cắt) Sau thông qua sửa lại xong, giáo viên hướng dẫn cho phép vẽ thức Viết thuyết minh mặt, khổ giấy A4 Vẽ hình, viết đóng bìa cẩn thận Nội dung thuyết minh viết theo yêu cầu đề tài thiết kế ( khoảng 30  40 trang, đánh máy dùng cỡ chữ 13, dãn dòng 1,5lines) Tóm lại, đồ án có tác dụng tổng kết kết học tập mặt lý luận vận dụng vào thực tế, khai thác tính nhạy bén mặt thiết kế kỹ thuật sinh viên Yêu cầu người phải độc lập suy nghĩ thực cách nghiêm túc bước tiến hành tập làm nhiệm vụ thiết kế nầy ... nhiệm vụ thiết kế đặt trước tiến hành xây dựng vẽ lắp ráp cụm máy H6.3 ví dụ trình bày bước thực thiết kế cụm trục máy mài H6.2: Các bước thiết kế cụm máy H6.3: Ví dụ thiết kế cụm trục máy mài... VỀ THIẾT KẾ MÁY 1.Các giai đoạn q trình thiết kế máy: Tồn q trình thiết kế máy phân chia thành giai đoạn sau (H6.1) H6.1: Các giai đoạn thiết kế máy  Đầu tiên, cần xác định rõ công dụng máy thiết. .. dùng làm sở thực công việc thiết theo Bản kiến nghị kỹ thuật với giai đoạn thiết kế cụm máy gọi chung trình thiết kế kỹ thuật Cuối q trình nầy, tồn kết cấu máy bao gồm vẽ lắp tất cụm kể thuyết minh
- Xem thêm -

Xem thêm: thiết kế máy công cụ, thiết kế máy công cụ, Chương 6: CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ KỸ THUẬT CỦA MÁY THIẾT KẾ, Độ chính xác máy:, Chương 7: LỰA CHỌN ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT MÁY THIẾT KẾ, Phạm vi tốc độ công tác:, Đặc điểm của điều chỉnh phân cấp:, Trên toàn bộ phạm vi của tốc độ chuyển động công tác (số vòng quay, số hành trình kép, tốc độ chạy dao), truyền dẫn có thể dùng, Công suất truyền dẫn:, Dùng để tạo ra lực công tác cũng như khắc phục các loại trở lực khác nhau và được biểu thị dưới dạng:, Điều chỉnh tốc độ phân cấp:, Khi điều chỉnh phân cấp với chuỗi số vòng quay tuân theo cấp số nhân, có một số quy luật cho phép làm đơn giản việc nghiên cứu thiết kế sơ đồ động., – Nâng cao năng suất gia công nhờ lựa chọn được chính xác tốc độ có trên máy theo chế độ gia công tối ưu. Tổn thất năng suất tương đối đối với hầu hết các máy khi điều chỉnh phân cấp tốc độ chuyển động chính và chuyển động chạy dao được tính, Cùng với chuyển động công tác chậm, các cơ cấu chấp hành máy cũng cần được dịch chuyển nhanh ở các chuyển động phụ. Giải quyết nhiệm vụ kỹ thuật nầy có thể bằng nhiều cách., Truyền dẫn định vị chính xác:, Chương 9: TRỤC CHÍNH Ổ TRỤC CHÍNH, Trục chính được tính toán theo độ cứng vững, chỉ với trục chính chịu tải trọng nặng mới cần tính toán kiểm tra theo độ bền. Ngoài ra ở các trục chính làm việc cao tốc (n  3000 vg/ph) phải tính toán điều kiện chịu rung., Trình tự thiết kế cụm trục chính:, HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN CƠ KHÍ VÀ CƠ CẤU AN TOÀN TRÊN MÁY CÔNG CỤ, Tính toán thiết kế hệ thống điều khiển cơ khí (bằng tay) Cần tính chọn 3 loại cơ cấu, Thiết kế cam hoặc đĩa lỗ Ví dụ 1:

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay