Bài 12 lí 8 thoa tr hòa

29 57 0
  • Loading ...
1/29 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2018, 06:47

BÀI GIẢNG SỰ NỔI Chương trình vật lí, lớp 8– Tiết 15 Giáo viên: Vũ Thị Kim Thoa vukimthoa1303@gmail.com Trường:THCS Trung Hòa Huyện Cư Kuin- Tỉnh Đắk Lắk Tháng 01/2015 GV: Vũ Thị Kim Thoa KIỂM TRA KIẾN THỨC CŨ Viết cơng thức tính lực đẩy Acsimet Nêu tên, đơn vị đại lượng có cơng thức Trả lời: FA=d.V Trong : F: Lực đẩy Ac-si-mét (N) d : Trọng lượng riêng chất lỏng (N/m3) V: Thể tích phần chất lỏng bị vật chiếm chỗ (m3) KIỂM TRA KIẾN THỨC CŨ Hãy chọn phương án đúng: Lực đẩy Ác-si-mét phụ thuộc vào yếu tố sau đây? Hoan hô! A Trọng lượng riêng chất lỏng Bạn B C thể tích phần chất lỏng bị vật chiếm chỗ Trọng lượng riêng chất lỏng thể tích Vật Trọng lượng vật thể tích phần chất lỏng bị vật chiếm chỗ D Trọng lượng riêng vật thể tích phần chất lỏng bị vật chiếm chỗ b Rất tiếc! Bạn sai c Rất tiếc! Bạn sai d Rất tiếc! Bạn sai Tại thả vào nước bi gỗ nổi, bi sắt lại chìm? Tại tàu thép nặng bi thép lại bi thép chìm? I Điều kiện để vật nổi, vật chìm: C1: Một vật lòng chất lỏng chịu tác dụng lực nào, phương chiều chúng có giống khơng?  FA  P TL: Một vật nằm chất lỏng chịu tác dụng lực: -Trọng lực P -Lực đẩy Ác–si–mét FA Hai lực phương ngược chiều I Điều kiện để vật nổi, vật chìm C2: Có thể xảy trường hợp sau trọng lượng P vật độ lớn lực đẩy Ác-si-mét FA:  FA  FA  FA  P  P  P P > FA P = FA P < FA Hãy vẽ vectơ lực tương ứng với ba trường hợp I Điều kiện để vật nổi, vật chìm C2: Có thể xảy trường hợp sau trọng lượng P vật độ lớn lực đẩy Ác-si-mét FA: Hãy vẽ vectơ lực tương ứng với ba trường hợp  FA  FA  FA  P  P  P P > FA Vật chuyển động xuống (chìm xuống đáy bình) P= FA yên Vật đứng (lơ lửng chất lỏng) P < FA Vật chuyển động lên (nổi lên mặt thoáng) I Điều kiện để vật nổi, vật chìm •Nhúng vật vào chất lỏng thì: + Vật chìm xuống khi: P > FA + Vật lơ lửng (đứng yên) khi: P = FA + Vật lên khi: P < FA III Vận dụng: C7: * Con tàu khối thép đặc, bên tàu có nhiều khoang rỗng nên trọng lượng riêng tàu nhỏ trọng lượng riêng nước * Hòn bi thép đặc chìm trọng lượng riêng thép lớn trọng lượng riêng nước III Vận dụng: C8: Thả bi thép vào thủy ngân bi hay chìm? Tại sao? (cho biết dthép = 73000N/m3 , dthuỷ ngân = 136000N/m3) *Trả lời: Hòn bi thép dthép < dthuỷ ngân III Vận dụng: C9: Hai vật M N có thể tích nhúng ngập nước Vật M chìm xuống đáy bình vật N lơ lửng nước Gọi PM, FAM trọng lượng lực đẩy Ác-si-mét tác dụng lên vật M; PN, FAN trọng lượng lực đẩy Ác-si-mét tác dụng lên vật N Hãy chọn dấu “=”; “>”; “ FAN PM PN PN * Tích hợp mơn Địa lí, Hóa học: Biển chết nằm vùng sa mạc phía đơng nam Israel, chứa đựng 35 loại khoáng chất thiết yếu bao gồm Natri, Magiê, Canxi, Brơm, Lưu huỳnh, Kali Iodine Hãy giải thích người Biển chết? dngười khoảng 11214 N/m3 dnước khoảng 11740N/m3 dngười
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 12 lí 8 thoa tr hòa, Bài 12 lí 8 thoa tr hòa

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay