BAI TRONG LUONG RIENG

18 14 0
  • Loading ...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2018, 06:45

Kiểm tra cũ Khối lượng riêng chất gì? Trả lời: Khối lượng mét khối chất gọi khối lượng riêng chất Viết cơng thức tính khối lượng vật theo khối lượng riêng? Nêu tên, đơn vị đại lượng có cơng thức? Trả lời: m = D V m :Khối lượng (kg) D: Khối lượng riêng (kg/m3) V: Thể tích ( m3 ) II.TRỌNG LƯỢNG RIÊNG: Định nghĩa:  - Trọng lượng mét khối (1m3 ) chất gọi trọng lượng riêng chất - Đơn vị trọng lượng riêng niutơn mét khối (N/m3) + Nói nhơm có khối lượng riêng 2700kg/m3 nghĩa gì? Nghĩa 1m3 nhơm có khối lượng 2700kg + Nói nhơm có trọng lượng riêng 27000 N/m3 nghĩa ? Nghĩa 1m3 nhơm có trọng lượng 27000 N C4: Hãy chọn từ khung điền vào chỗ trống: trọng lượng (N) thể tích (m3) trọng lượng riêng (N/m3) P d = , V d (1) …………………… P (2) ………….………… V (3) ……………………  Xây dựng công thức liên hệ trọng lượng riêng khối lượng riêng: P = 10.m P d= V 10.m = 10.D = V d = 10.D Bảng khối lượng riêng số chất Bảng trọng lượng riêng số chất Khối Chất lượng rắn riêng (kg/m3) Chất lỏng Khối lượng riêng (kg/m3) Chì 11300 Thuỷ ngân 13600 Sắt 7800 Nước 1000 Nhô m Đá Gạo Gỗ tốt 2700 xăng 700 (khoảng) Dầu 2600 hoả (khoảng ) 800 (khoảng) Dầu 1200 ăn (khoảng) Rượu 800 ,cồn Chất rắn Trọng lượng riêng (N/m3) Chì Thuỷ 113000 ngân Sắt 78000 Nước Nhô m 27000 xăng Chất lỏng Trọng lượng riêng (N/m3) 136000 10000 7000 Đá (khoảng ) 800 (khoản g) 26000 Dầu hoả (khoảng ) 8000 Gạo (khoảng ) 790 (khoản g) 12000 Dầu ăn (khoảng ) 8000 Gỗ tốt (khoản g) Rượu, cồn (khoảng ) * Tích hợp kĩ sống: Khi ghe, thuyền phải nên mặc áo phao để tránh nguy hiểm Khi xuồng, ghe, thuyền nên làm để tránh nguy hiểm ? * Tích hợp mơn Địa lý: Biển chết nằm vùng sa mạc phía đơng nam Israel, chứa đựng 35 loại khống chất thiết yếu bao gồm Natri, Magiê, Canxi, Brôm, Lưu huỳnh, Kali Ở người bồng bềnh mặt nước cho dù bơi mà không lo bị chìm dngười khoảng 11214 N/m3 dnước khoảng 11740N/m3 dngười
- Xem thêm -

Xem thêm: BAI TRONG LUONG RIENG, BAI TRONG LUONG RIENG

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay