SKKN SUA NGỌNG LN CHO học SINH LOP 1

20 33 0
  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2018, 22:42

sáng kiến khinh nghiệm sủa ngọng âm ln cho học sinh lớp 1 là một sáng kiến kinh nghiệm hay dài và có font chữ chuẩn theo yêu cầu chỉ việc in không cần chỉnh sửa nhiều.sáng kiến khinh nghiệm sủa ngọng âm ln cho học sinh lớp 1 là một sáng kiến kinh nghiệm hay dài và có font chữ chuẩn theo yêu cầu chỉ việc in không cần chỉnh sửa nhiều.sáng kiến khinh nghiệm sủa ngọng âm ln cho học sinh lớp 1 là một sáng kiến kinh nghiệm hay dài và có font chữ chuẩn theo yêu cầu chỉ việc in không cần chỉnh sửa nhiều “Một số biện pháp giúp học sinh lớp phát âm viết tiếng có phụ âm đầu l/n” A.PHẦN 1: MỞ ĐẦU I LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI: Trường Tiểu học,Tiếng Việt môn học quan trọng, môn học luyện cho em phát âm viết tả, hiểu ngơn ngữ từ, văn, thơ Riêng lớp Một, Tiếng Việt móng, gốc để em tiếp tục học lớp sau Sau học xong cấp tiểu học, yêu cầu bản, em phải nắm vững tri thức, kỹ ban đầu môn học để học tốt cấp học sau Muốn vậy, phân môn Tiếng Việt phải trọng từ đầu cấp tiểu học- học sinh bắt đầu bước vào lớp Một Một mục tiêu chương trình Tiếng Việt lớp Một kỹ : nghe, đọc, nói, viết Trong bốn yêu cầu yêu cầu đọc viết chiếm vị chí quan trọng Nó tạo sở tiền đề cho việc học tốt môn học khác Trong hai yêu cầu đọc viết chương trình lớp Một đặc biệt ý đến yêu cầu đọc Học sinh có nhớ mặt chữ, có đọc thơng việc viết chữ học sinh trở nên dễ dàng thành thạo Còn ngược lại học sinh mà khơng nhớ mặt chữ dẫn đến đọc khơng thơng việc viết chữ học sinh trở nên khó khăn, chí làm sai lệch mặt ý nghĩa - Xuất phát từ vị trí môn Tiếng Việt trương tiểu học Đây môn học chiếm nhiều dạy nhà trường chìa khoá để học sinh vào lâu đài khoa học Vì khơng nắm Tiếng Việt khơng nắm môn khoa học khác - Xuất phát từ mục đích u cầu mơm Tiếng Việt trường tiểu học nhằm tạo cho học sinh lực sử dụng Tiếng Việt văn hoá đại, suy nghĩ học tập Thông qua việc học Tiếng việt rèn luyện cho học sinh lực tư duy, suy nghĩ, giáo dục cho em tư tưởng tình cảm sáng xây dựng thói quen nề nếp tốt phát triển ý thức lý em Sau học hết chương trình lớp Một phần lớn học sinh đạt yêu cầu phân môn Tiếng Việt đề Tuy nhiên số em đọc viết chưa tốt Một nguyên nhân tượng phát âm em hay nhầm lẫn dấu với nhau: hỏi nặng; ngã sắc Hơn em hay nhầm lẫn cách phát âm âm đầu với Như cặp âm đầu: h-kh; ch-tr;s-x: g-gh Trong cặp âm đầu là: l n, học sinh dễ nhầm lẫn Các em học sinh trường chủ yếu sinh lớn lên vùng nơng thơn mà điều kiện kinh tế nhiều khó khăn Có nhiều em trước vào học lớp Một qua tháng mẫu giáo Đồng thời tiếng địa phương, cách phát âm bố mẹ em mà em bị ảnh hưởng Chính thấy rõ điều năm học vừa qua, nên năm học này, từ nhận học sinh vào lớp Một, đặt cho cho 1/19 “Một số biện pháp giúp học sinh lớp phát âm viết tiếng có phụ âm đầu l/n” hàng loạt câu hỏi, phải làm nào? phải làm sao? …và cuối tơi sâu vào tìm hiểu nguyên nhân để tìm biện pháp tháo gỡ, bước nâng cao chất lượng đọc phát âm đùng cho học sinh, mong muốn góp phần nhỏ bé vào nghiệp giáo dục chung nước Trên lý thúc đẩy tơi đến chọn đề tài: “Một số biện pháp giúp học sinh lớp Một phát âm đọc tiếng có phụ âm đấu L N” cho học sinh tiểu học thực lớp II MỤC TIÊU VÀ NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU: 1.Mục tiêu: Giúp học sinh phát âm đọc tiếng có phụ âm đầu l/n từ dẫn đến đọc diễn cảm - Nhiệm vụ -Nghiên cứu: Điều tra khảo sát tình hình đọc học sinh qua mơn tiếng Việt môn học khác đặc biệt qua phân mơn Học vần-Tập đọc Phân tích đánh giá tình hình tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến tình trạng học sinh phát âm chưa Kết thu sau thực biện pháp khoa học - Để góp phần nâng cao chất lượng dạy -học tốt mơn Học vần lớp phải : - Nghiên cứu vấn đề lý luận phương pháp dạy Học vần lớp - Nghiên cứu qua tình hình thực tế học sinh địa bàn trường Tiểu học sở đưa số biện pháp rèn kĩ đọc -đọc nhanh đọc thành thạo cho học sinh lớp - Tìm biện pháp nâng cao chất lượng dạy học môn Học vần lớp cho học sinh trường Tiểu học.Tìm ưu ,khuyết điểm sở phát huy ưu điểm ,đồng thời tìm biện pháp khắc phục hạn chế việc phát âm chuẩn L / N huyện Phú Xuyên vấn đề cấp thiết đặt nhằm nâng cao chất lượng dạy -học môn Học vần lớp - Giúp học sinh đọc -viết nắm vững kiến thức cách vững để vận dụng vào học tập môn Tiếng Việt làm móng cho em học mơn Tiếng Việt lớp sau III PHẠM VI THỜI GIAN NGHIÊN CỨU: 1.Phạm vi : Trong phần dạy mơn Tiếng Việt mình: Phần âm vần( HKI), phần tập đọc (HK2)kết hợp thường xuyên tất tiết học, môn học Đề tài : “Một số biện pháp giúp học sinh lớp Một phát âm đọc tiếng có phụ âm đấu L N”được thực lớp 1Đ 2.Thời gian : Thời gian tiến hành đề tài từ tháng năm 2017 đến tháng năm 2018 IV.CÁC PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU : - Phương pháp nghiên cứu lý thuyết - Phương pháp tổng kết kinh nghiệm 2/19 “Một số biện pháp giúp học sinh lớp phát âm viết tiếng có phụ âm đầu l/n” - Phương pháp điều tra - Phương pháp quan sát - Phương pháp thực nghiệm khoa học B.PHẦN 2: QUÁ TRÌNH THỰC HIÊN ĐỀ TÀI I KHẢO SÁT THỰC TẾ Thực trạng thực tế trước nghiên cứu: a.Đối tượng học sinh: - Ngay từ nhận lớp thấy đa số em đọc, viết chữ chưa thuộc.Các em nhỏ tuổi ham chơi ham học, chưa có ý thức học tập - Một số gia đình chưa quan tâm đến việc học tập em, để em tự vui chơi, chưa đưa em vào nề nếp học tập trường nhà Các em qua mẫu giáo em viết chữ xấu, đọc chưa chuẩn lớp mẫu giáo em viết, đọc tự chưa có ý thức rèn luyện cẩn thận b.Đối với giáo viên : - Trình độ giáo viên đồng chuẩn hoá cấp học - Giáo viên cập nhật thông tin ,các phương pháp dạy học áp dụng cách linh hoạt Là giáo viên tiểu học, lại nhiều năm giảng dạy lớp Một nên tơi có nhiều thời gian điều kiện để tiếp súc gần gũi với em Hàng ngày, thấy em phát âm nhiều tiếng chưa xác, đặc biệt tiếng có âm đầu L N, không khỏi suy nghĩ trăn trở Vì tơi khơng ngừng học hỏi, tìm tòi, trao đổi với đồng nghiệp để tìm biện pháp sửa phát âm sai cho em, nhằm đạt tốt mục tiêu giáo dục tiểu học đề ra: “Giáo dục tiểu học nhằm giúp học sinh hình thành sở ban đầu cho phát triển đắn lâu dài đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mĩ kĩ để học sinh tiếp tục học cấp học sau” Số liệu điều tra trước thực : Học vần môn học khởi đầu giúp cho học sinh chiếm lĩnh công cụ để sử dụng học tập giao tiếp chữ viết.Nếu chữ viết coi phương tiện ưu giao tiếp học vần có vị trí quan trọng khơng thể thiếu chương trình mơn Tiếng Việt bậc tiểu học Khi nhận lớp khảo sát chất lượng thấy kết đạt sau : TS học Thời gian Phát âm Phát âm chưa sinh lớp khảo sát SL TL SL TL 1Đ 32 Tuần 25% 24 75% Nguyên nhân việc đọc sai: - Đa số học sinh bị ảnh hưởng tiếng địa phương việc đọc sai em nhiều - Do em không hiểu nghĩa từ đọc 3/19 “Một số biện pháp giúp học sinh lớp phát âm viết tiếng có phụ âm đầu l/n” - Ngồi em khơng phát huy tính tự giác luyện đọc nhà - Những em đọc yếu em lười học ,gia đình khơng quan tâm nên em đọc phát âm sai dẫn đến viết sai lỗi tả, luyện nói lúng túng.Còn nhiều em đọc ngọng mắc lỗi địa phương.Vậy cần có biện pháp để giải thực trạng - Thật vậy, việc nhớ mặt chữ, đặc biệt việc phát âm tiếng có âm đầu L N học sinh lớp Một khó khăn Các em chuyển từ mầm non lên từ nhận thức đến tư em non nớt Các em chưa có kĩ phân biệt việc tự phát âm tiếng có âm đầu L N nghe người khác nói Các em dễ nhầm tưởng hai âm phát âm giống Hơn nhiều em phát âm chưa tự ý thức việc phát âm - Và nữa, mục tiêu giáo dục chương trình Tiếng Việt lớp Một đề sau học hết chương trình Tiếng Việt lớp Một học sinh phải đạt yêu cầu sau: a Kĩ năng: * Nghe: +Nhận biết khác âm, kết hợp chúng + Nhận biết thay đổi độ cao, ngắt, nghỉ + Nghe hiểu văn * Nói: + Nói đủ to, rõ ràng,, thành câu + Biết đặt trả lời câu hỏi lựa chọn đối tượng + Biết chào hỏi, chia tay gia đình trường học + Biết kể lại câu chuyện đơn giản nghe * Đọc: + Đọc đọc trơn tiếng, đọc liền từ, đọc cụm từ đọc câu, tập ngắt nghỉ chỗ + Hiểu nghĩa từ thông thường, hiểu ý nghĩa diễn đạt câu chọn + Học thuộc lòng số văn, thơ * Viết: + Tập viết tư thế, hợp vệ sinh, viết chữ cỡ vừa nhỏ, làm quen với chữ hoa cỡ lớn cỡ vừa theo mẫu chữ quy định + Tập chép tả, tập nghe đọc để viết tả + Tập ghi dấu câu + Tập trình bày tả ngắn b Kiến thức: + Nhận biết tương ứng âm chữ cái, điệu dấu ghi + Nhận biết số quy tắc tả 4/19 “Một số biện pháp giúp học sinh lớp phát âm viết tiếng có phụ âm đầu l/n” + Nhận biết cách dùng dấu chấm hỏi + Làm quen với dạng văn vần, văn xuôi - Từ mục tiêu chương trình Tiếng Việt việc rèn phát âm cho học sinh lớp Một tiếng có âm đầu L N yêu cầu ban đầu để góp phần làm tốt mục tiêu giáo dục tiểu học mục tiêu chương trình Tiếng Việt lớp Một nêu - Trường tơi năm học gồm có 24 lớp, có lớp Một Đây vùng sâu huyện, kinh tế người dân nhiều khó khăn Hầu hết học sinh em nơng dân nên việc học nhiều em chưa thật bố mẹ quan tâm cách sâu sát Một số em học chưa đầy đủ sách dụng cụ học tập - Trong năm gần quan tâm giúp đỡ ban ngành đoàn thể mà trường chúng tơi khang trang Học sinh có đủ phòng học buổi ngày Ngồi trường có nhiều phòng học riêng để học mơn chun biệt, có nhiều đồ dùng dạy học đại phục vụ tốt cho việc giảng dạy thầy trò chúng tơi thời kì cơng nghệ thông tin - Đội ngũ giáo viên trường trẻ, yêu nghề, đầy nhiệt huyết, tự trau dồi, học hỏi để nâng cao chun mơn Học sinh trường tơi lại tính, ngoan ngỗn, chăm học Chính mà năm học vừa qua, thầy trò chúng tơi tham gia nhiều phong trào huyện phong trào đạt giải cao - Thầy trò chúng tơi nguyện cố gắng để đưa phong trào trường ngày tiến xa - Tuy vậy, khối lớp Một chúng tơi số em hay nhầm lẫn cách phát âm tiếng có âm đầu L N Sở dĩ em nhầm lẫn em chưa nắm cách phát âm, chưa hiểu hết nghĩa tiếng, từ định phát âm, em chưa tự ý thức phát âm tiếng có âm đầu Lvà N - Dựa vào kết khảo sát vừa qua trường kết hợp với kiến thức học tài liệu mà từ nghiên cứu ngun nhân mà tơi tìm biện pháp tương ứng giúp em sửa phát âm sai nêu lên số biện pháp rèn kĩ đọc cho học sinh lớp sau: II MỘT SỐ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN: - Trong q trình thực tơi tìm hiểu phần đọc để đưa phương pháp phù hợp - Hiểu nắm phương pháp đổi phân mơn - Tìm hiểu tình hình giảng dạy đồng nghiệp - Nắm vững mục tiêu, yêu cầu dạy - Tìm hiểu nội dung học vần có chương trình lớp - Thường xuyên kiểm tra phân loại đối tượng học sinh - Tập trung nhiều vào đối tượng học sinh đọc yếu,kém Biện pháp thứ :Phân loại đối tượng học sinh 5/19 “Một số biện pháp giúp học sinh lớp phát âm viết tiếng có phụ âm đầu l/n” Ngay từ làm quen với lớp, tơi tìm hiểu, làm quen để phát nắm bắt em học sinh giỏi, khá, trung bình, yếu để phân loại học sinh lớp, xếp chỗ ngồi cho em phù hợp: Em giỏi ngồi gần em yếu dể em giúp đỡ kèm học tập Biện pháp thứ hai : Hướng dẫn cách phát âm đọc a.Cấp độ :Hướng dẫn phát âm l/n - Đối với l: Khi phát âm lưỡi cong lên chạm lợi, bên rìa, xát nhẹ( GV phát âm ) - Đối với n: Khi phát âm đầu lưỡi chạm lợi, qua miệng lẫn mũi( GV phát âm) * So Sánh: - Giống nhau: Cả âm phát âm lưỡi chạm lợi - Khác nhau: + “l” phụ âm vang bên đầu lưỡi vang phát âm lưỡi cong lên, bên rìa lưỡi + “n” phụ âm vang mũi, đầu lưỡi lợi phát âm đầu lưỡi chạm lợi qua miệng lẫn mũi *Phân biệt: Để biết phát âm chưa chúng tơi có cách phân biệt sau: - Âm n: phát âm n ta sờ tay lên mũi thấy rung, quan sát miệng ta thấy đầu lưỡi áp vào lợi Còn phát âm mũi khơng rung đầu lưỡi uốn cong, bật mạnh - Tiếp bịt mũi đọc: la, lo, lô, lu, lư bịt chặt mũi ta phát âm: na, no, nô, nu, nư… sau vài lần biết phát âm có thói quen phát âm b.Cấp độ :Tiếng Khi biết phân biệt phát âm chuẩn l/n tiếp tục luyện đọc tiếng có l/n Tiếng có âm n: nối, non, nặng, nước Tiếng có âm l: lê, lời, lan, loan c Cấp độ 3: Từ: cấp độ chúng tơi chia làm loại từ - Từ tiếng có âm l: Long lanh, lung linh, lạc lõng, lạ lùng, lạnh lẽo - Từ tiếng có âm n: Nắc nỏm, nồng nàn, non nước, nắng nơi, nõn nà - Từ có tiếng n, tiếng l: Nơ lệ, nóng lòng, nõn là, lên, lực d Cấp độ 4: Câu: Khi học sinh đọc chuẩn từ có âm đầu l/n cho học sinh luyện đọc số câu sau: - Cái lọ lục bình lăn lơng lốc - Lúa nếp lúa nếp làng Lúa lên lớp lớp lòng nàng lâng lâng 6/19 “Một số biện pháp giúp học sinh lớp phát âm viết tiếng có phụ âm đầu l/n” - Nam nữ niên nước Nam nô nức nâng cao kĩ nói nên khơng nới tay, nâng niu, nể nang với nạn Phải nêu trừ nợ khiến ta mệt não, nản chí e Cấp độ 5: Đoạn văn, khổ thơ: - Chỉ có n: Cơ nàng ăn nói nết na Nấu nướng, bếp núc việc nhà siêng Nuôi nặng nhọc bao năm Nghề nơng, việc nước chăm người - Chỉ có l: Học sinh nhớ lấy làm lòng Tới lui, lo lắng, lời tiếng Hiền lành lợi, em Láo lếu, liều lĩnh người coi khinh - Có n l: Khơng thể lẫn chị Chấm với người khác Chị có thân hình nở nang cân đối Hai cánh tay béo lẳn, nịch Đôi lông mày không tỉa bao giờ, mọc lòa xòa tự nhiên, làm cho đơi mắt sắc sảo chị dịu dàng g.Cấp độ 6: Văn Ra khơi Thuyền nhổ neo, đè sóng từ từ lướt khơi.Gió mùa thu dìu dịu mơn trớn cánh buồm nâu bạc màu, mặn chát mùi muối biển, căng phồng lên đẹp y cánh buồm khổng lồ.Mặt trời nhô lên khỏi đường chân trời phẳng lì.Ánh nắng vàng óng nơ giỡn đợt sóng khỏe mạnh tươi tỉnh đuổi giục giã chạy xô vào bãi cát Thuyền chạy bát, nghiêng mạn phía Đằng sau lái, vệt nước kéo dài y chổi lớn thủy tinh lấp lánh.Càng xa, biển rộng bớt sóng Những biện pháp tơi tiến hành xuyên suốt phần dạy môn Tiếng Việt mình: Phần âm vần( HKI), phần tập đọc (HK2) Cụ thể là: * Phần âm vần: Theo chương trình sách giáo khoa Tiếng Việt học dạng âm vần học sinh nắm nhanh chóng đạt yêu cầu là: Đọc, viết âm vần mới, đọc tròn tiếng, từ, câu có học Cũng theo chương trình học sinh làm quen với âm L trước âm N sau, tức xuất L có trước đến N sau, L N 13( SGK Tiếng Việt 1) Để sau tránh nhầm lẫn cách phát âm tiếng có âm đầu L N học sinh học 8, làm bước để học sinh ghi nhớ nhận diện cách chắn âm L : VD: Sau giới thiệu song âm l, viết âm l lên bảng, hỏi học sinh học sinh tự phát : + Âm l gồm nét nào? 7/19 “Một số biện pháp giúp học sinh lớp phát âm viết tiếng có phụ âm đầu l/n” - Âm l gồm nét sổ thẳng + Trong số âm học, âm L giống với âm nhất? - Giống âm b + Sau tơi cho học sinh thảo luận so sánh âm l b xem có giống khác nhau? - Giống: Đều bắt đầu nét sổ thẳng - Khác: b có thêm nét cong hở trái Sau học sinh nhận diện chắn âm l tơi tiến hành bước phát âm mẫu.Trước phát âm mẫu, nhắc em quan sát miệng cô phát âm Phát âm xong hướng dẫn cách phát âm cho học sinh thật tỉ mỉ : - Khi phát âm l đầu lưỡi để cong lên chạm lợi, hai bên rìa lưỡi, xát nhẹ Tôi nhắc học sinh theo dõi kĩ lại cách phát âm phát âm lại lần Sau cho học sinh luyện phát âm theo cá nhân, bàn, tổ, lớp Đặc biệt lưu ý cho học sinh phát âm nhiều lần theo hình thức cá nhân Khi học sinh phát âm nhắc em khác ý bạn phát âm để nhận xét xem bạn phát âm chưa Nếu học sinh phát âm khen để động viên học sinh Những học sinh phát âm chưa tơi cho em phát âm lại Nếu thấy cần thiết tơi hướng dẫn lại cách phát âm phát âm mẫu lại để học sinh dễ hình dung Nếu vài lần mà em phát âm tơi nhắc học sinh ý lần sau Còn qua nhiều lần mà phát âm sai tơi lưu ý nhắc học sinh cố gắng sửa tơi để ý đến học sinh lần đọc sau - Phần quan trọng.Vì vậy, tơi làm thật chắn chuyển sang phần - Phần đọc tiếng từ ứng dụng có chưá âm đầu L: lê lề lễ - Sau viết song từ ngữ lên bảng phát âm mẫu yêu cầu học sinh đọc trơn, sau phân tích phát âm lại nhiều lần theo cá nhân, tổ, dãy lớp Tôi lưu ý cho học sinh phát âm nhiều lần theo hình thức cá nhân để tiện cho việc nhận lỗi sai phát âm sửa chữa.Tơi cho học sinh phát âm tốt phát âm mẫu cho bạn để em khác phát âm sai học tập theo Đồng thời phần lưu ý thêm cho học sinh cách phát âm tiếng dựa sở cách phát âm âm l vừa học - Cứ luyện thêm cho em tiết hướng dẫn học buổi chiều Bằng cách yêu cầu học sinh tự tìm miệng tiếng, từ có chứa âm đầu l cho em phát âm VD : Tiếng: la, lá, lay, lung, lu, lào, Từ : lung lay, lắc lư, lồng lộng, lạ hoắc, lọ, - Sau tơi đưa thêm tiếng, từ viết lên bảng cho học sinh đọc Phần học sinh tự nhìn bảng để đọc tơi tìm tiếng từ học sinh đọc 8/19 “Một số biện pháp giúp học sinh lớp phát âm viết tiếng có phụ âm đầu l/n” VD: Tiếng: le, lè, lẽ, lẹ, lẻ lê, lề, lễ, lệ Từ : le le, lè lè, lè lẹ - Sau cho học sinh đọc chỉnh sửa - Sau học xong này, thấy hầu hết học sinh lớp năm học vừa qua, nắm cách phát âm phát âm xác tiếng, từ có âm đầu L - Học đến 13, học sinh tiếp tục làm quen với âm n Tôi tiến hành cẩn thận bước một, giúp học sinh nhận diện cách chắn cấu tạo âm n: Tôi hỏi học sinh học sinh tiếp tục tự phát trả lời + Âm n gồm nét? Đó nét nào? - Âm n gồm nét Nét 1: Nét sổ thẳng Nét 2: Nét móc xi + Sau đó, tơi u cầu học sinh tìm vật, tượng thực tế gần giống hình âm n : - n giống hình cổng Điều phù hợp với tư trực quan em, giúp em ghi nhớ âm n nhanh lâu Sau tơi phát âm mẫu, ln nhắc nhở em ý quan sát miệng cô phát âm Sau tơi hướng dẫn tỉ mỉ cách phát âm âm n: - Đầu lưỡi để chạm lợi, thoát miệng lẫn mũi - Tiếp theo, cho em nhìn bảng phát âm lại, ý lại cho cá nhân học sinh phát âm nhiều lần - Cũng dạy phát âm âm l, học sinh phát âm chưa xác, tơi hướng dẫn lại phân tích tỉ mỉ để em nắm cách phát âm phát âm xác - Đến đưa thêm âm l học để hỏi học sinh: + Âm n l có giống khác nhau? - Giống: Cùng bắt đầu nét sổ thẳng - Khác: Âm n có thêm nét móc xi -Từ học thấy hình thức khác cách phát âm phải khác Tôi hỏi tiếp: + Cách phát âm âm l n có khác nhau? - Âm l : phát âm đầu lưỡi cong lên - Âm n: phát âm đầu lưỡi thẳng - Đến phần học tiếng từ ngữ ứng dụng bài, cho em phát âm cá nhân nhiều: no nô nơ - Tôi lưu ý việc phát âm tiếng dựa sở phát âm âm n - Tôi nhắc nhở em khác theo dõi lỗi sai cách phát âm bạn 9/19 “Một số biện pháp giúp học sinh lớp phát âm viết tiếng có phụ âm đầu l/n” để chỉnh sửa cho bạn Đồng thời ln theo dõi cần hướng dẫn lại cách phát âm - Đến phần đọc câu ứng dụng : bò bê có cỏ bò bê no nê Tơi cho học sinh tìm tiếng có âm n đứng đầu ( no, nê).Tôi dùng phấn màu gạch chân nghĩa từ “ no nê” cho học sinh hiểu Từ đọc hai tiếng học sinh ý thức tránh phát âm nhầm lẫn sang âm l học Qua thực tế nhiều năm giảng dạy lớp Một, thấy học sinh học đến âm n phát âm dễ hay nhầm sang cách phát âm âm l học Vì vậy, sau học xong 13 này, tiếp tục ý luyện phát âm hai âm vào tiết hướng dẫn học Tơi đưa thêm mẹo: Khi muốn phát âm âm n đưa lưỡi phía trước, để đầu lưỡi cuộn xuống hàm dưới, sau phát âm Nếu chịu khó làm từ từ vài lần tơi thấy em phát âm xác Sau 13 đến hết học kì 1, học sinh ln gặp phải nhiều tiếng có âm đầu n l, ý lắng nghe em phát âm, đặc biệt em hay nhầm lẫn để phát sửa sai cho em có Trong phần học học sinh hay phát âm sai, tiếp tục sửa cách đưa cặp từ có chứa tiếng vần với khác âm đầu n hay l để học sinh so sánh, tìm hiểu nghĩa từ phát âm dược xác VD: Khi học 44( SGK TV tập ) có từ “ rau non”, học sinh phát âm chưa tiếng “non” tơi đưa thêm từ: “lon ton”.Tơi giải nghĩa hai từ này: - lon ton: bước nhanh ngắn em bé tập - rau non: thân rau mềm Sau giải nghĩa xong hai từ này, rõ lại cho học sinh thấy cách phát âm tiếng “ non” từ “ rau non” tiếng “ lon” từ : “ lon ton” Tương tự đưa cặp từ để học sinh luyện thêm : lao xao- nôn nao; leo trèo- neo người; màu nâu- lâu la; nghêu- nêu; Sau tơi ln nhắc nhở em đặc biệt em hay nhầm lẫn cách phát âm âm n l cần tự chỉnh sửa đọc giao tiếp với người * Phần tập đọc ( HK2) Ở phần giúp học sinh ôn lại âm vần học học kì nhằm giúp học sinh đọc thơng thạo lưu lốt Cuối học sinh phải đọc trơn câu văn, câu thơ, đoạn văn đoạn thơ, văn thơ Đối với có nhiều tiếng có chứa âm đầu l hay n, trước cho học sinh luyện đọc câu, đoạn hay bài, ý đến việc luyện đọc tiếng hay từ có chứa âm đầu n hay l Đầu tiên hỏi học sinh: - Thường ngày hay phát âm sai tiếng nào? 10/19 “Một số biện pháp giúp học sinh lớp phát âm viết tiếng có phụ âm đầu l/n” Học sinh trả lời được: - Những tiếng có âm đầu l n Sau tơi u cầu học sinh tự tìm tiếng bắt đầu l n Học sinh tìm, tơi dùng phấn màu gạch chân tiếng Sau tơi cho học sinh phân tích luyện đọc tiếng nhiều lần theo hình thức cá nhân nhiều Trong phần ý làm thật chắc cẩn thận sau cho học sinh luyện đọc từ vào câu, đoạn Khi học sinh đọc nhắc em khác ý lắng nghe để nhận xét Học sinh đọc cá nhân nhiều lần cho đọc đồng Ví dụ1: Khi dạy tập đọc: Đi học ( TV tập trang 31), thấy tập đọc có nhiều tiếng có âm đầu l n: l: lên, lớp, lặng n : nay, nằm, nước, nắng Tôi yêu cầu học sinh tự phát tiếng Sau tơi cho học sinh luyện đọc tiếng luyện đọc từ chứa tiếng đó: lên nương, tới lớp, hơm nay, nước suối, che nắng Rồi cho học sinh luyện đọc dòng thơ, khổ Ví dụ : Bài: Mời vào (TV tập – trang 94 ) tơi thấy tập đọc có nhiều tiếng có âm đầu l n Tơi u cầu học sinh : - Tìm tiếng có âm đầu l : Hs tìm : ( có nhiều tiếng ), lên, làm, ( GV gạch chân tiếng ) - Tìm tiếng có âm đầu n - Hs tìm: nếu, nai ( GV gạch chân tiếng đó) Sau đó, tơi cho học sinh luyện đọc tiếng có âm đầu l tiếng có âm đầu n theo cá nhân, lớp Khi học sinh đọc kết hợp với phân tích tiếng Một học sinh cuối đọc tất tiếng có âm đầu l n nói Sau học sinh đọc tiếng trên, tiếp tục cho học sinh luyện đọc theo dòng có chứa tiếng có âm đầu l n: Nếu Thỏ Thật Nai Sau học sinh đọc dòng này, tơi tiếp tục cho học sinh luyện đọc theo khổ Ngoài để tránh nhầm lẫn cách phát âm âm đầu l hay n tơi rèn thêm cho học sinh cách đọc cho học sinh viết Bởi học sinh nghe đọc mà viết hai âm giúp ích nhiều cho em việc đọc em Trước hết, tơi cho học sinh viết tiếng có chứa âm đầu l n: l: lọ, lung, lay, lang, lễ, lụt, lay, n: nay, no, nung, na, Sau đến từ: lọ hoa, lung lay, khoai lang, 11/19 “Một số biện pháp giúp học sinh lớp phát âm viết tiếng có phụ âm đầu l/n” no nê, đất nung, hôm nay, Đoạn: - Lên non biết non cao Nuôi biết công lao mẹ thầy Lúa nếp lúa nếp làng Lúa lên lớp lớp lòng nàng lâng lâng - Anh ta leo lên lưng chim, chim đập cánh ba lần lên Biện pháp thứ ba :Xây dựng kế hoạch phương pháp dạy học Trước tiên lập kế hoạch thời gian tìm phương pháp giảng dạy theo sát đối tượng học sinh đẻ giúp học sinh hiểu nhanh nội dung học lớp Muốn soạn lựa chọn nội dung cho thật tinh giản ,xác định rõ nội dung học để hướng cho học sinh ý vào chỗ cần thiết Sử dụng phương pháp trực quan, quan sát thực hành làm cho em học sinh tiểu học em lớp đầu cấp Khi học học vần giáo viên khơng giải thích lời mà khơng có đồ dùng trực quan minh hoạ ,thực hành dẫn đến chán nản mà không gây hứng thú học tập ,dẫn đến hiệu học khơng cao.Vì ,trong học tơi áp dụng phương pháp cần thiết sử dụng đồ dùng trực quan minh hoạ ,giải thích ,hỏi đáp ,luyện tập thực hành , việc giảng dạy kết hợp với hiểu biết ,tiếp thu kiến thức em - Giúp học sinh nhận dạng( phân tích) chắn âm - Hướng dẫn học sinh tập phát âm nhiều lần qua tiếng, từ, câu chứa âm l n - Hướng dẫn tìm hiểu nghĩa từ sau phát âm lại nhiều lần 4.Biện pháp thứ tư :Rèn kỹ đọc : - Qua phân tích âm, (vần ) tiếng từ giáo viên luyện cho học sinh đọc cách xác, khơng mắc lỗi Đọc đọc khơng thừa, khơng sót âm ,vần, tiếng Đọc phải thể hệ thống ngữ âm chuẩn tức đọc âm Nói cách khác khơng đọc theo cách phát âm địa phương lệch chuẩn Giáo viên cần phải rèn luyện cho học sinh đọc xác âm vị Tiếng Việt - Đối với học sinh tiểu học người thầy giáo người đại diện toàn quyền văn minh tổ chức trình học tập trẻ Bởi người thấy giáo phải người mẫu mực có kỹ sư phạm thực để truyền thụ nâng cao chất lượng giáo dục - Phương pháp: Sử dụng phương pháp chủ yếu tiết dạy: Phương pháp trực quan, phương pháp luyện tập, phương pháp đàm thoại - Phối kết hợp: Tăng tiết luyện đọc, học sinh phải tự luyện đọc nhà, thay đổi phương pháp dạy mới, luyện tập tiết học, trò chơi - Muốn em rèn kỹ đọc tốt tiêu chuẩn hàng đầu phải đọc đọc phát âm xác, liên kết từ, câu cách hợp lý, ngừng nghỉ theo dấu quy ước, với yêu cầu văn, thơ Đọc tiền đề, sở tốt cho việc đọc diễn cảm Vì mà tơi tiến hành cách 12/19 “Một số biện pháp giúp học sinh lớp phát âm viết tiếng có phụ âm đầu l/n” khảo sát việc đọc sai phụ âm đầu, vần, từ ngữ khó, dấu đặc biệt ngã (~) đọc sai thành sắc (/) âm tr đọc ch, âm s đọc thành âm x, âm r đọc thành âm d *Đọc phụ âm đầu : + Ví dụ: Rì rào - đọc thành dì Vỏ bạc trắng - đọc thành võ bạc chắng Khơng đọc “ nàm việc, ló lói cá dơ ,” mà phải đọc “làm việc, nói ,cá rơ ,” *Đọc âm : + Ví dụ : Không đọc “iu tiên, mua riệu, hiêu ”mà phải đọc : “ưu tiên ,mua rượu, hươu , ” *Đọc âm cuối : + Ví dụ :Không đọc “cánh buồng ,đao tai,bàn tai , ” mà phải đọc “cánh buồm ,đau tai ,bàn tay, ” *Đọc đấu : - Về dấu có lỗi phát âm địa phương ngã (~ ) sắc ( / ) hỏi (? )thanh huyền ( \ ) + Ví dụ: bác sĩ - đọc thành Bác sí Xanh thẫm - đọc thành xanh thấm - Có làm giáo viên luyện đọc cho học sinh đọc điệu phụ âm đầu dễ lẫn, không mang tính giàn trải * Nguyên nhân việc đọc sai là: ảnh hưởng cuả việc phát âm tiếng địa phương không chuẩn, em không hiểu nghĩa từ đọc, cảm thụ văn chương em hạn chế, em chưa phát huy tính tự giác luyện đọc nhà *Đọc câu ,đoạn ứng dụng : - Ngắt giọng sau dấu chấm nghỉ dài, hạ thấp giọng - Ngắt giọng sau dấu phẩy: nghỉ ngắn - Ngắt giọng sau dấu hỏi : cao giọng - Ngắt giọng câu dài dấu phẩy: Nghỉ ngắn so với dấu phẩy - Nhịp điệu nhanh hay chậm tùy thuộc vào yêu cầu - Căn vào tiêu trí khảo sát kết cho thấy: Ngắt giọng sai sau dấu phẩy : 12% Ngắt giọng sau dấu chấm: 20% Ngắt giọng sai sau dấu hỏi : 15% Ngắt giọng sai sau câu dài khơng có dấu phẩy: 25 % - Tóm lại: Ngắt giọng đọc văn quy định yếu tố ngữ pháp: từ, đoạn, câu, nên đọc phải ngắt nghĩ sau dấu chấm (.) dấu (,) dấu (’) để văn thể mạch lạc rõ ràng, rễ hiểu Vì dậy giáo viên ý luyện đọc nhiều ngắt giọng câu dài, nhịp điệu để em ngắt nhịp đọc văn, thơ Diễn tả tình cảm đoạn văn, văn (vui, buồn, tức giận hay phấn khởi ) thay đổi giọng đọc, ngữ điệu nhập vai theo tính cách nhân vật Đọc điểm phương pháp rèn kỹ đọc đạt hiệu 13/19 “Một số biện pháp giúp học sinh lớp phát âm viết tiếng có phụ âm đầu l/n” * Đọc ngắt nhịp ngắt giọng cuối dòng thơ - Có đặc trưng cần ý thể thơ, nhịp thơ, dòng thơ - Thể thơ: tùy thuộc vào thơ thơ chữ, chữ, chữ 4-6 ; 6-8 - Nhịp thơ: Nhịp điệu coi phương tiện truyền cảm nghệ thuật có hiệu lực thơ Tùy theo nội dung cần truyền đạt, với nhịp điệu tương ứng: nhịp ngắn thể dồn dập: 2/2, 2/2/2 nhịp 4/4 thể tình cảm sâu lắng thơ Phần đọc cần đọc nhanh với nhịp ngắn Đọc chậm với nhịp thơ dài - Tóm lại qua khảo sát kết cho thấy số em đọc ngắt nhịp thơ sai chiếm tỉ lệ cao so với ngắt giọng cuối dòng thơ Vì muốn em đọc tốt thơ, vấn đề đáng quan tâm dạy đọc thơ "ngắt nhịp thơ" - Rèn kỹ đọc cho học sinh lớp Tiêu chuẩn hàng đầu đọc Qua việc khảo sát rút điểm sau: + Văn xuôi: Hầu hết em đọc sai phổ biến học sinh địa phương dấu đặc biệt hỏi (’) đọc thành ngã (~), phụ âm l/ n; ch/tr; s/x; r/d - Còn sai đấu phẩy, dấu chấm phần lớn em đọc - Dấu ngã em đọc thành dấu sắc - Về nhịp điệu nhanh, chậm, vừa phải, khoan thai hay khẩn trương, tùy vào nội dung văn cảnh Tất nhiên đọc nhịp điệu vấn đề khó song "chiếc cầu nối" đọc đọc diễn cảm Vì giáo viên phải lưu tâm rèn luyện em đọc nhịp điệu luyện đọc diễn cảm Bởi rèn kỹ đọc đọc Về mặt văn chương nghệ thuật thể cách hợp lý mối quan hệ khách quan chủ quan phản ánh tác giả Sự thể phù hợp nhịp điệu chủ quan người đọc chủ quan tác giả, truyền tiếng nói tâm tình tác giả đến với người nghe +Về đọc thơ: Qua khảo sát thấy phần lớn em ngắt giọng cuối dòng thơ - Còn ngắt nhịp thơ dòng thơ sai thơ khó Vì giáo viên nên lưu ý giúp em ngắt nhịp tạo điều kiện để em đọc thơ tốt Đạt hiệu cao - Tóm lại: muốn rèn luyện kỹ đọc giáo viên xác định ví người thầy thuốc, có tài chẩn đốn bệnh bệnh nhân chữa trị có hiệu quả, phải nắm mặt mạnh, mặt yếu bệnh nhân Phát huy mặt mạnh có biện pháp tích cực phù hợp giúp em kịp thời sửa chữa điểm yếu, chắn em tiến hơn rút ngắn thời gian mà chất lượng cao Biện pháp thứ năm :Củng cố thường xuyên cách đọc Rèn cho học sinh đọc viết không học vần mà tất mơn học tốn ,tự nhiên xã hội , Phân mơn học vần góp phần giáo dục ý trí đức tính cho học sinh ý thức tự giác, tinh thần kỷ luật ,tính cẩn thận, óc thẩm mỹ ,mở mang kiến thức, bồi dưỡng cho học sinh trí 14/19 “Một số biện pháp giúp học sinh lớp phát âm viết tiếng có phụ âm đầu l/n” thông minh khả tư Bồi dưỡng cho em lòng u q Tiếng Việt,có ý thức giữ gìn sáng Tiếng Việt Bởi vậy, củng cố thường xuyên cách đọc, viết cho em phải phối kết hợp thường xuyên tất tiết học, môn học Biện pháp thứ sáu :Các biện pháp hỗ trợ *Rèn kĩ đọc: - Ở học kì rèn kĩ đọc cho học sinh lớp cần ý đến hai hình thức đọc đánh vần đọc thành tiếng - Đọc đánh vần là: cho học sinh ghép âm với vần tạo thành tiếng(đối với học sinh yếu) - Đọc thành tiếng cho học sinh nhẩm đánh vần sau phát âm tiếng cần đọc với thời gian nhanh nhất(đối với học sinh khá, giỏi) - Trong hướng dẫn học sinh đọc giáo viên kết hợp với tranh ảnh,vật thật để giới thiệu tiếng, từ nhằm giúp cho học sinh cảm nhận hay, đẹp ngôn ngữ, giúp em đọc ,đọc nhanh đễ khắc sâu kiến thức gúp phần phát triển tư trừu tượng cho em - Phát động phong trào thi đua phát âm chuẩn ( nói đúng, viết đúng,viết chữ đẹp) Rèn đoc -viết giúp cho học sinh nghe, nói, đọc, viết chuẩn tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xã hội sau * Tình hình thực tiễn: Đối với học sinh tiểu học giáo viên người vai trò tổ chức q trình học tập trẻ Chính người thầy phải người có gương đạo đức sáng, mẫu mực, có lực sư phạm, vững chun mơn nhằm để nâng cao chất lượng giáo dục * Phương pháp: Trong tiết dạy giáo viên cần lựa chọn phương pháp dạy học hợp như: phương pháp trực quan, đàm thoại, luyện tập thực hành, hoạt động theo nhóm Ngồi cần tăng thời gian cho phần luyện đọc,nhắc nhở học sinh cần luyện đọc nhà, tổ chức trò chơi tiết học Đặc biệt tăng cường kiểm tra học sinh yếu *Tóm lại: Rèn kĩ đọc cho học sinh lớp quan trọng đọc đúng, đọc nhanh, đọc thành thạo Đánh vần đọc trơn cầu nối để em đọc tốt người giáo viên phải xác định mục tiêu nhiệm vụ cụ thể phải nắm mặt mạnh, mặt yếu có biện pháp phù hợp để kịp thời khắc phục chắn kết đạt cao Biện pháp thứ bảy : Động viên khen thưởng - Đối với học sinh lớp ,các em thích khen thưởng, tuyên dương Với thành tích nhỏ bé em thích khen Giáo viên không nên trách phạt em không làm ,đọc viết không Giáo viên cần kiên trì, hướng dẫn em, động viên, giúp đỡ em không để em mặc cảm với thân Ln ln khen ngợi, động viên em có thành tích dù nhỏ để kích thích hưng phấn học tập em Biện pháp thứ tám : Đồ dùng -Trò chơi thực hành 15/19 “Một số biện pháp giúp học sinh lớp phát âm viết tiếng có phụ âm đầu l/n” Như biết với phương pháp dậy học : “ Lấy học sinh làm trung tâm ,người thầy nói hướng tập trung vào học sinh Giảm nhẹ phần lý thuyết, tăng cường phần thực hành Thầy người tổ chức hướng dẫn học sinh thực hành ” Người thầy giáo phải tích cực đưa đồ dùng vào học Song người thầy giáo phải thường xuyên hướng dẫn em sử dụng đồ dùng thực hành Từ việc thực hành đồ dùng mà em tự phát kiến thức cách dễ dàng Với mục đích việc sử dụng đồ dùng thực hành học mà vui, vui mà học, cho tiết học nhẹ nhàng thoải mái song có hiệu cao Ngoài thấy học sinh ham chơi ham học mà cần phải đưa trò chơi ,các câu chuyệ để mềm hoá tiết học gây hứng thú cho học sinh Như biết với phương pháp dạy học : “ Lấy học sinh làm trung tâm ,người thầy nói hướng tập trung vào học sinh.Giảm nhẹ phần lý thuyết, tăng cường phần thực hành Thầy người tổ chức hướng dẫn học sinh thực hành ” Người thầy phải giáo phải tích cực đưa đồ dùng vào học Song người thầy phải thường xuyên hướng dẫn em sử dụng đồ dùng thực hành Biện pháp thứ chín: Đồ dùng – Trò chơi thực hành: Như biết với phương pháp dạy học : “ Lấy học sinh làm trung tâm, người thầy nói hướng tập trung vào học sinh.Giảm nhẹ phần lý thuyết ,tăng cường phần thực hành Thầy người tổ chức hướng dẫn học sinh thực hành ” Người thầy phải giáo phải tích cực đưa đồ dùng vào học Song người thầy phải thường xuyên hướng dẫn em sử dụng đồ dùng thực hành Từ việc thực hành đồ dùng mà em tự phát kiến thức cách dễ dàng Với mục đích việc sử dụng đồ dùng thực hành “ Học mà vui , vui mà học” cho tiết học nhẹ nhàng thoải mái song có hiệu cao.Ngoài thấy học sinh ham chơi ham học, mà cần phải đưa trò chơi, câu chuyện, hát vào tiết dạy gây hứng thú cho học sinh 10.Biện pháp thứ mười :Kết hợp giáo dục gia đình nhà trường Tơi thường xun trao đổi với phụ huynh học sinh tình hình học tập em Cùng phụ huynh phối kết hợp gia đình -nhà trường để có biện pháp khắc phục, hướng dẫn em họ rèn luyện học tập để nâng cao chất lượng giáo dục Ngoài biệm pháp cần tăng cường cho học sinh tiếp xúc với văn sách giáo khoa.Cần tổ chức cho học sinh đọc truyện,báo nhi đồng vào thời gian đầu giờ, chơi đọc sách thư viện dước hướng dẫn giáo viên.Với biện pháp tin học sinh có khả đọc đúng,đọc nhanh phát âm tiếng có phụ âm đầu l/n C PHẦN 3: KẾT LUẬN I KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU: Trong trình giảng dạy kể từ đầu năm học đến áp dụng số biện pháp để rèn kĩ đọc - đọc nhanh - đọc thành thạo cho học sinh lớp 1.Nhờ có kiên trì bền bỉ luyện tập thầy trò suốt năm học này, 16/19 “Một số biện pháp giúp học sinh lớp phát âm viết tiếng có phụ âm đầu l/n” đến 100% học sinh lớp 1Đ đọc tốt phát âm đúng,chính xác âm đầu l hay n, khơng có nhầm lẫn cách phát âm hai âm Tôi thật vui mừng thành Đến lớp 1Đ tơi Ban giám hiệu đánh giá em đọc to, rõ ràng, diễn cảm đặc biệt phát âm xác Vì mà chất lượng mơn TiếngViệt nâng lên cách rõ rệt Bài kiểm tra Tiếng Việt cuối năm vừa em đạt điểm cao Kết đạt sau: TS học sinh Thời gian Phát âm Phát âm chưa lớp 1Đ khảo sát SL TL SL TL 32 Đầu năm 25% 24 75% 32 Giữa học kì1 10 32.% 22 68% 32 Cuối học kì1 16 50% 16 50% 32 Giữa học kì2 20 68% 12 32% 32 Cuối học kì2 32 100% II BÀI HỌC KINH NGHIỆM: Trên tơi trình bày “ Một số biện pháp tích cực giúp học sinh lớp Một phát âm đọc tiếng bắt đầu l n trường Tiểu học Qua thực tế rèn phát âm đọc tiếng có âm đầu l n, rút được: Cần phải cho học sinh: - Nhận diện chắn hai âm l n sau học - Nắm cách phát âm hai âm - Để học sinh thực tốt hai điều giáo viên cần: - Rèn cho học sinh phát âm xác sau học đến âm l n - Rèn đọc qua tiếng, từ, câu, đoạn văn, đoạn thơ có chứa tiếng có âm đầu l n - Ngoài giáo viên cần theo dõi thường xun nhắc nhở em ln có ý thức tự rèn đọc giao tiếp thường ngày - Qua trình nghiên cứu tìm hiểu tiến hành thực nghiệm ,căn vào tiến bộvề kết học tập học sinh, khả nắm bắt ,sự hiểu biết kiến thức ,nghĩa từ học sinh Tôi thấy việc nghiên cứu có ý nghĩa vơ to lớn giáo viên học sinh Rèn kĩ đọc cho học sinh lớp l đọc âm, vần tiếng, từ câu ứng dụng học Đọc nhấn mạnh vào nội dung học để làm bật ý nghĩa tiếng, từ,câu, biết ngắt nghỉ chỗ - Rèn cho học sinh có khả tư ,phẩm chất đạo đức tốt ý thức tự giác, tính kỷ luật, tính kiên trì, thói quen tốt, óc thẩm mỹ bồi dưỡng cho em lòng yêu quý Tiếng Việt, giữ gìn sáng Tiếng Việt qua việc phát âm chuẩn đọc đung phụ âm đầu l/n 17/19 “Một số biện pháp giúp học sinh lớp phát âm viết tiếng có phụ âm đầu l/n” - Trong tiết dạy giáo viên phải xác định khối lượng kiến thức cần truyền thụ cho học sinh, phải bồi dưỡng mặt cho em thông qua học Khi thiết kế dạy cần lựa chọn phương pháp dạy học phù hợp, vận dụng việc đổi phương pháp giảng dạy lấy học sinh làm trung tâm Hay nói cách khác giáo viên người tổ chức hình thức dạy học, học sinh phải chủ động chiếm lĩnh tri thức Việc chuẩn bị đồ dùng dạy học phải coi trọng hàng đầu - Đối với học sinh Tiểu học nói chung ,học sinh lớp nói riêng việc nghe phát âm âm giống cách viết khác quan trọng cần thiết dạy -học Khi gặp dạng giáo viên từ đầu phải biết giới thiệu cho em biết lý cách đọc giống quy tắc viết tả khác Để em nắm quy tắc giáo viên phải giúp em có ý thức rèn luyện cho thân cách đọc -viết khơng bị sai tả ,làm tập tả - Mở đầu tiết học cần giới thiệu cách tự nhiên để gây hứng thú học tập cho học sinh nhằm lôi em vào nội dung học - Khi học mẫu giáo , giáo viên cần phát âm chuẩn lứa tuổi em bắt chước tốt tránh để tiếng địa phương làm ảnh hưởng đến cách phát âm học sinh - Người giáo viên muốn dạy tốt phải phấn đấu cao độ với phương pháp dạy nghiên cứu khơng chứa đựng tính khoa học mà thể say mê sáng tạo người - Cần đổi phương pháp đảm bảo việc dạy học thật sinh động linh hoạt ,đem đến cho học sinh giây phút đầy hứng thú hấp dẫn việc tiếp nhận kiến thức Có chất lượng dạy học phân môn học vần lớp môn khác không ngừng nâng cao ,tiến tới khắc phục hoàn toàn lỗi viết khác đọc giống mà học sinh thường mắc phải Để giúp em sử dụng văn hoá Tiếng Việt đạt hiệu cao học tốt mơn văn hố khác tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xã hội sau * Qua biện pháp rèn kĩ đọc cho học sinh tin sang năm học lớp tỷ lệ học sinh đọc tốt chiếm tỷ lệ cao học sinh tiếp tục rèn kĩ đọc thông qua phân môn tập đọc III KIẾN NGHỊ: Để công tác giảng dạy giáo viên đạt kết tốt ,học sinh tiếp thu tốt ,tôi rát mong giúp đỡ cấp ,các ngành sở vật chất ,tài liệu giảng dạy ,các tài liệu tham khảo Tuyên truyền rộng rãi công tác giáo dục toàn dân để tất người tham gia vào nghiệp giáo dục Xiết chặt mối quan hệ gia đình - nhà trường -xã hội Sau mong nhận đóng góp ý kiến ban giám hiệu nhà trường, bạn bè đồng nghiệp giúp đỡ ngày tiến 18/19 “Một số biện pháp giúp học sinh lớp phát âm viết tiếng có phụ âm đầu l/n” Tơi xin chân thành cảm ơn Tôi xin cam đoan SKKN viết, khơng chép nội dung người khác Hà Nội,ngày tháng năm2018 Mục lục Phần1: Mục lục I Lý chọn đề tài II.Mục tiêu nhiệm vụ nghiên cứu III Phạm vi ,thời gian nghiên cứu 19/19 Trang 3 “Một số biện pháp giúp học sinh lớp phát âm viết tiếng có phụ âm đầu l/n” Mở đầu Phần 2: Quá trình thực đề tài Phần 3: Kết luận IV Các phương pháp nghiên cứu I Khảo sát thực tế 1.Thực trạng trước nghiên cứu 2.Số liệu điều tra trước thực 3.Nguyên nhân việc đọc sai II Một số biện pháp thực 1.Biện pháp thứ 2.Biện pháp thứ hai 3.Biện pháp thứ ba 4.Biện pháp thứ tư 5.Biện pháp thứ năm 6.Biện pháp thứ sáu 7.Biện pháp thứ bảy 8.Biện pháp thứ tám 9.Biện pháp thứ chín 10.Biện pháp thứ mười I.Kết nghiên cứu II.Bài học kinh nghiệm III.Kiến nghị ` 20/19 4 4 6 12 13 15 15 16 16 16 16 17 17 18 ... 8.Biện pháp thứ tám 9.Biện pháp thứ chín 10 .Biện pháp thứ mười I.Kết nghiên cứu II.Bài học kinh nghiệm III.Kiến nghị ` 20 /19 4 4 6 12 13 15 15 16 16 16 16 17 17 18 ... thạo cho học sinh lớp 1. Nhờ có kiên trì bền bỉ luyện tập thầy trò suốt năm học này, 16 /19 “Một số biện pháp giúp học sinh lớp phát âm viết tiếng có phụ âm đầu l/n” đến 10 0% học sinh lớp 1 đọc... TS học sinh Thời gian Phát âm Phát âm chưa lớp 1 khảo sát SL TL SL TL 32 Đầu năm 25% 24 75% 32 Giữa học k 1 10 32.% 22 68% 32 Cuối học k 1 16 50% 16 50% 32 Giữa học kì2 20 68% 12 32% 32 Cuối học
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN SUA NGỌNG LN CHO học SINH LOP 1, SKKN SUA NGỌNG LN CHO học SINH LOP 1

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay