Chinh thuc

38 21 0
  • Loading ...
1/38 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2018, 22:01

KỶ NIỆM 36 NĂM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM (20/11/1982 – 20/11/2018) CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ GIÁO VỀ DỰ GIỜ THĂM LỚP ! KIỂM TRA BÀI CŨ Câu Sự kiện khởi đầu gây nên Chiến tranh lạnh A đời “học thuyết Truman” B đời “KH Mác san” C đời NATO D đời trật tự Tổ chức Vacsava KIỂM TRA BÀI CŨ Câu : Mục tiêu đường lối đối ngoại LX sau CTTGII A trì hòa bình, an ninh giới, bảo vệ thành CNXH B đẩy lùi CNTB chế độ người bóc lột người C đồn kết PTCN quốc tế, thành lập tổ chức CNQT D chế ngự tham vọng thiết lâp trật tự giới “đơn cực” Mĩ KIỂM TRA BÀI CŨ Câu 3: Ý sau khơng giải thích nội hàm khái niệm “Chiến tranh lạnh”? A Là đối đầu căng thẳng hai phe TBCN XHCN hầu hết lĩnh vực trị, KT, VH - tư tưởng, quân B Đây chạy đua vũ trang vũ khí hạt nhân Mĩ LX C Ngoại trừ xung đột trực tiếp quân hai cường quốc Mĩ LX D Ln đặt giới tình trạng căng thẳng KIỂM TRA BÀI CŨ Câu 4: Mục tiêu bao quát Chiến tranh lạnh Mĩ phát động A thực “Chiến lược toàn cầu” Mĩ, đưa Mĩ trở thành nước lãnh đạo giới B buộc nước đồng minh phải lệ thuộc Mĩ C ngăn chặn, đẩy lùi tiến tới tiêu diệt nước XHCN giới D đàn áp PTCM PT GPDT giới KIỂM TRA BÀI CŨ Câu 5: Điểm khác Chiến tranh lạnh so với chiến tranh giới diễn kỉ XX A làm cho giới ln tình trạng đối đầu căng thẳng B chủ yếu diễn cường quốc giới C diễn lĩnh vực, ngoại trừ xung đột trực tiếp quân hai siêu cường (Mĩ LX) D nước tham gia phải tiêu tốn nhiều tiền để chạy đua vũ trang KIỂM TRA BÀI CŨ Câu 6: Trật tự giới hình thành sau Chiến tranh lạnh A trật tự “đơn cực” Mĩ đứng đầu B trật tự “hai cực” Mĩ Nga đứng đầu bên C trật tự “ba cực” Mĩ, Nga Trung Quốc đứng đầu bên D trật tự đa cực với nhiều trung tâm Mĩ, Nga, Nhật Bản, Trung Quốc Bài 11 CÁCH MẠNG KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ VÀ XU THẾ TỒN CẦU HĨA NỬA SAU THẾ KỈ XX I CUỘC CÁCH MẠNG KHOA HỌC – CÔNG NGHỆ Nguồn gốc đặc điểm Những thành tựu tiêu biểu II XU THẾ TỒN CẦU HĨA VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA NĨ CÁCH MẠNG KHOA HỌC - CƠNG NGHỆ VÀ XU THẾ TỒN CẦU HĨA NỬA SAU THẾ KỈ XX I CUỘC CÁCH MẠNG KHOA HỌC – CÔNG NGHỆ Nguồn gốc đặc điểm a Nguồn gốc Nhu cầu đời sống vật chất tinh thần Yêu cầu LĐSX, đời sống Con người Tài nguyên thiên nhiên vơi cạn Bùng nổ dân số CÁCH MẠNG KHOA HỌC - CƠNG NGHỆ VÀ XU THẾ TỒN CẦU HĨA NỬA SAU THẾ KỈ XX I CUỘC CÁCH MẠNG KHOA HỌC – CÔNG NGHỆ Nguồn gốc đặc điểm a Nguồn gốc b Đặc điểm - KH trở thành LLSX trực tiếp - Mọi phát minh kĩ thuật bắt nguồn từ nghiên cứu khoa học Tác động tồn cầu hóa Thúc đẩy mạnh, nhanh ptriển XH hóa LLSX, đưa lại tăng trưởng cao… a Tích cực Góp phần chuyển biến cấu kinh tế Đòi hỏi phải tiến hành cải cách sâu rộng để nâng cao sức cạnh tranh hiệu kt Tác động tồn cầu hóa a Tích cực b Hạn chế Giàu nghèo Sự bất bình đẳng Mất Mơi trường Thất nghiệp Làm trầm trọng thêm bất công xã hội, đào sâu hố ngăn cách giàu nghèo b Hạn chế Làm cho mặt hoạt động đời sống người an toàn kinh tế, tài đến trị Tạo nguy đánh sắc dân tộc xâm phạm độc lập tự chủ nước Tác động tồn cầu hóa a Tích cực b Hạn chế Tồn cầu hố xu tất yếu đảo ngược; vừa hội, vừa thách thức quốc gia, dân tộc CỦNG CỐ CỦNG CỐ Câu 1: Điểm khác cách mạng khoa học - kĩ thuật ngày với cách mạng công nghiệp cuối kỉ XVIII – XIX A phát minh kĩ thuật dựa thành tựu khoa học B phát minh kĩ thuật dựa nghiên cứu khoa học C phát minh kĩ thuật bắt nguồn từ kinh nghiệm thực tiễn D phát minh bắt nguồn từ công nghiệp dệt CỦNG CỐ Câu 2: Phát minh quan trọng công cụ sản xuất cách mạng khoa học - công nghệ A chế tạo máy rô bốt B chế tạo máy tính điện tử C chế tạo máy tự động D chế tạo hệ thống máy tự động CỦNG CỐ Câu 3: Phát minh khoa học gây lo ngại mặt pháp lý đạo đức A sinh sản vơ tính B cơng nghệ sinh học C giải mã đồ gen người D công nghệ biến đổi gen CỦNG CỐ Câu 4: Biểu khơng xu tồn cầu hóa A phát triển mạnh mẽ quan hệ thương mại quốc tế B đời tổ chức liên kết khu vực C đời công ty đa quốc gia, liên quốc gia D chạy đua vũ trang tăng cường tiềm lực phòng thủ CỦNG CỐ Câu 5: Thách thức lớn mà VN phải đối mặt xu toàn cầu hóa A chênh lệch trình độ dân trí tham gia hội nhập B cạnh tranh khốc liệt thị trường giới nguy đánh sắc văn hóa dân tộc C bất bình đẳng quan hệ quốc tế D quản lý, sử dụng có hiệu nguồn vốn từ bên CỦNG CỐ Câu 6: Tổ chức khơng phải sản phẩm xu tồn cầu hóa A Tổ chức NATO B Khu vực thương mại tự ASEAN(NAFTA) C Diễn đàn hợp tác Á – Âu (ASEM) D Hiệp ước Thương mại tự Bắc Mĩ (NAFTA) CỦNG CỐ Câu 7: Một hệ quan trọng cách mạng khoa học - cơng nghệ A xuất xu tồn cầu hóa B bùng nổ dân số C nhu cầu, đòi hỏi người ngày cao D xuất loại dịch bệnh CỦNG CỐ Câu 8: Mặt hạn chế xu toàn cầu hóa quốc gia A làm thay đổi cấu kinh tế quốc gia B tạo nguy đánh sắc VH dân tộc, gia tăng khoảng cách giàu nghèo C đặt yêu cầu phải tiến hành cải cách – mở cửa, nâng cao tính cạnh tranh D giảm tỉ lệ chi phối thành phần kinh tế nhà nước kinh tế quốc dân KỶ NIỆM 36 NĂM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM (20/11/1982 – 20/11/2018) CẢM ƠN QUÝ THẦY CÔ GIÁO ĐÃ THEO DÕI! Cừu Dolly – Chú cừu đặc biệt ... sản xuất - Nguồn lượng - Vật liệu - Công nghệ sinh học - Thông tin liên lạc giao thông vận tải - Chinh phục vũ trụ - Công nghệ thông tin c Tác động KH-CN Tăng suất lao động, nâng cao đời sống vật
- Xem thêm -

Xem thêm: Chinh thuc , Chinh thuc , II. XU THẾ TOÀN CẦU HOÁ VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA NÓ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay