Bai 10 Cuộc cách mạng KHCN và xu thế toan cầu hóa nửa sau thế kỉ XX

6 13 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2018, 21:59

Dạy học theo hướng nâng cao thi THPT Quốc gia Ngày soạn: 16/11/2018 CHƯƠNG VI: CÁCH MẠNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ XU THẾ TỒN CẦU HỐ Tiết 20 - Bài 11 CÁCH MẠNG KHOA HỌC – CÔNG NGHỆ VÀ XU THẾ TỒN CẦU HĨA NỬA SAU THẾ KỶ XX I MỤC TIÊU BÀI HỌC Về kiến thức - Nguồn gốc, đặc điểm, thành tựu chủ yếu tác động cách mạng khoa học- công nghệ thời kì sau chiến tranh giới thứ hai - Bản chất, biểu tác tác động xu tồn cầu hóa - Thời thách thức Việt Nam trước xu tồn cầu hóa Về tư tưởng - Tạo cho học sinh có niềm tin vào khả sáng tạo khơng có giới hạn trí tuệ người với thành tựu kì diệu nhằm phục vụ tốt nhu cầu sống - Hình thành cho học sinh ý thức học tập rèn luyện, có ý chí hồi bão vươn lên trở thành người đào tạo có chất lượng, đáp ứng u cầu cơng cơng nghiệp hố, đại hố đất nước - Có ý thức tiếp nhận chọn lọc mới, tiến phù hợp đồng thời biết giữ gìn phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp dân tộc trước xu tồn cầu hóa Về kỹ - Kỹ làm việc với sách giáo khoa; - Kỹ trình bày vấn đề lịch sử; - Kỹ làm việc nhóm; - Kỹ phân tích, tổng hợp vấn đề lịch sử - Kỹ xây dựng trả lời câu hỏi trắc nghiệm lịch sử; - Kỹ CNTT II THIẾT BỊ VÀ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC Chuẩn bị giáo viên - Phiếu học tập; - Tài liệu học tập; - Bài soạn Power poit; - Các tranh ảnh tài liệu liên quan; - Máy tính, máy chiếu Projector; Chuẩn bị học sinh - Đọc sách trả lời câu hỏi Phiếu học tập - Soạn câu hỏi trắc nghiệm theo yêu cầu giáo viên; III TỔ CHỨC DẠY – HỌC Ổn định tổ chức Kiểm tra cũ - Chiếu câu hỏi trắc nghiệm yêu cầu học sinh trả lời - Yêu cầu học sinh khác nhận xét; - Nhận xét, đánh giá Giới thiệu K.Mark nói: Suy cho lịch sử xã hội loài người lịch sử công cụ sản xuất Vào năm cuối năm 40 kỉ XX, loài người trải qua CM KH-KT với nội dung chủ yếu tạo cơng cụ lao động mới, làm thay đổi mặt giới Cuộc CM KH-CN có nguồn gốc đặc điểm nào? Thành tựu sao? Nó tác động đến đời sống? Cuộc CM KH-CN tạo hệ tất yếu xu tồn cầu hóa? Bản chất xu gì? Biểu sao? Nó ảnh hưởng tới quốc gia, dân tộc? Chúng ta tìn hiểu học 4- Tiến trình dạy học Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Nội dung Hoạt động 1: cá nhân Nguồn gốc, đặc điểm CMKH - CN I CUỘC CÁCH MẠNG KHOA HỌC-CÔNG NGHỆ - Hãy nêu nguồn gốc Hs làm việc với sách Nguồn gốc đặc điểm CM KH-CN? giáo khoa trả lời a Nguồn gốc - Nhận xét, chiếu thông tin phản hồi củng cố - Hãy nêu đặc điểm Hs làm việc với sách b Đặc điểm CM KH-CN? giáo khoa trả lời Hoạt động 2: nhóm đơi Phân tích đặc điểm lớn CMKHCN Vì nói khoa học trở thành Hs thảo luận trả lời LLSX trực tiếp? - Nhận xét, củng cố Hoạt động 3: lớp Những thành tựu tiêu biểu CM KH-CN Những thành tựu Hướng dẫn học sinh tự đọc sgk Hs làm việc với sách a Thành tựu Chiếu hai video thành tựu KH giáo khoa theo dõi * Về khoa học –CN giới thiệu số thành tựu * Về kĩ thuật Hoạt động 4: cá nhân Tác động CM KH-CN b Tác động Nêu tác động Hs làm việc với sách * Tích cực CM KH-CN giáo khoa trả lời * Tiêu cực - Nhận xét, chiếu thông tin phản hồi củng cố Hoạt động 5:cá nhân Bản chất tồn cầu hóa Nêu chất tồn cầu hóa II XU THẾ TỒN CẦU HÓA VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA NÓ Hs làm việc với sách Bản chất giáo khoa trả lời - Nhận xét, chiếu thông tin phản hồi củng cố Hoạt động 6: cá nhân Biểu toàn cầu hóa Biểu Nêu biểu xu Hs làm việc với sách tồn cầu hóa giáo khoa trả lời - Nhận xét, chiếu thông tin phản hồi củng cố Hoạt động 7: cá nhân Tác động tồn cầu hóa Nêu ảnh hưởng xu tồn cầu hóa quốc gia dân tộc - Nhận xét, chiếu thông tin phản hồi củng cố Ảnh hưởng a Tích cực b Tiêu cực Hoạt động 8: nhóm Thời thác thức Việt Nam Nêu thời thác thức Học sinh thảo luận Việt Nam trước xu tồn trình bày cầu hóa - u cầu Hs khác bổ sung Hs khác bổ sung - Nhận xét, chiếu thông tin phản hồi củng cố Hoạt động 9: Nhóm Xây dựng câu hỏi trắc nghiệm Yêu cầu nhóm trình bày câu Hs trình bày Power hỏi trác nghiệm chuẩn bị point nhà Nhóm đặt câu hỏi, nhóm trình bày ngược lại GV nhận xét Củng cố - dặn dò - Củng cố: + Khái quát lại học + Phát tài liệu học tập + Trả lời số câu hỏi trắc nghiệm - Dặn dò + Học trả lời câu hỏi trắc nghiệm tài liệu + Đọc trước trả lời Phiếu học tập “Tổng kết Lịch sử giới đại 1945 - 2000” HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH NỘI DUNG Hoạt động * Phát vấn: Nguồn gốc cách mạng KH- CN lần thứ hai? I- CUỘC CÁCH MẠNG KHOA HỌC- CÔNG NGHỆ 1- Nguồn gốc đặc điểm * Nguồn gốc - Do đòi hỏi sống, sản xuất nhằm đáp ứng nhu cầu vật chất tinh thần ngày cao người - Do cạn kiệt nguồn tài nguyên đặt cho người phải tìm kiếm công cụ sản xuất mới, vật liệu - Do nhu cầu chiến tranh giới * Đặc điểm - Khoa học trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp, khoa học trở thành nguồn gốc phát minh kĩ thuật - Cuộc cách mạng KH-CN lần thứ hai có giai đoạn + Từ năm 40 đến đầu năm 70: KH-KT + Từ sau khủng hoảng lượng: KH gắn liền với công nghệ 2- Những thành tựu *- Khoa học Những bước nhảy vọt lĩnh vực Toán học, Vật lí học, Hố học, Sinh học, từ tạo sở cho phát triển kĩ thuật sản xuất *- Phát minh công cụ sản xuất - Máy tính điện tử - Máy tự động - Hệ thống máy tự động thay dần cho hoạt động người *- Phát minh vật liệu Chất dẻo, pôlime, loại chất siêu nhẹ , siêu bền, siêu cứng *- Công nghệ sinh học Những thành tựu công nghệ di truyền, công nghệ tế bào, công nghệ vi sinh công nghệ enzim… *- Thông tin liên lạc giao thông vận tải, chinh * Phát vấn: Nêu phân tích đặc điểm cách mạng KH-CN lần thứ hai? 2- Những thành tựu * Lập bảng thống kê thành tựu cách mạng KH-CN lần thứ hai? - Khoa học - Công cụ sản xuất - Vật liệu - Công nghệ sinh học - Thông tin liên lạc giao thông vận tải, khoa học vũ trụ *Thảo luận: Tác động cách mạng KH-CN lần thứ hai? phục vũ trụ * Tác động cách mạng KH-CN lần thứ hai - Tác động tích cực: Khoa học tham gia trực tiếp vào trình sản xuất, làm thay đổi nhân tố qúa trình sản xuất vật chất - Hạn chế: Do sử dụng không mục đích để lại hậu nặng nề cho người ô nhiễm môi trường, bệnh tật, TNGT, tai nạn nghề nghiệp II- XU THẾ TỒN CẦU HỐ VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA NÓ Hoạt động * Khái niệm tồn cầu hố * Thảo luận: Những biểu xu tồn cầu hố? Tác động xu tồn cầu hố? Liên hệ với Việt Nam? - Khái niệm: Về chất, tồn cầu hố tăng lên mạnh mẽ mối liên hệ, ảnh hưởng tác động lẫn nhau, phụ thuộc lẫn tất khu vực, quốc gia, dân tộc giới - Biểu hiện: + Sự phát triển nhanh chống quan hệ thương mại quốc tế + Sự phát triển tác động to lớn cơng ty xun quốc gia + Sự hình thành tập đoàn kinh tế lớn + Sự đời tổ chức liên kết kinh tế, thương mại, tài quốc tế khu vực - Tác động: Xu tồn cầu hố vừa tạo thời cơ, vừa tạo thách thức dân tộc giới 5- Kết thúc dạy - Củng cố: Nguồn gốc, đặc điểm thành tựu chủ yếu cách mạng khoa học- công nghệ thời kì sau chiến tranh giới thứ hai - Bài tập: Lập bảng thống kê thành tựu: Lĩnh vực Thành tựu - Dặn dò: + Trả lời câu hỏi SGK + Đọc phần đọc thêm + Chuẩn bị mới: Tổng hợp lại nội dung chủ yếu lịch sử giới đại? ... người lịch sử công cụ sản xuất Vào năm cu i năm 40 kỉ XX, loài người trải qua CM KH-KT với nội dung chủ yếu tạo công cụ lao động mới, làm thay đổi mặt giới Cu c CM KH-CN có nguồn gốc đặc điểm nào?... đổi mặt giới Cu c CM KH-CN có nguồn gốc đặc điểm nào? Thành tựu sao? Nó tác động đến đời sống? Cu c CM KH-CN tạo hệ tất yếu xu tồn cầu hóa? Bản chất xu gì? Biểu sao? Nó ảnh hưởng tới quốc gia,... động giáo viên Hoạt động học sinh Nội dung Hoạt động 1: cá nhân Nguồn gốc, đặc điểm CMKH - CN I CU C CÁCH MẠNG KHOA HỌC-CÔNG NGHỆ - Hãy nêu nguồn gốc Hs làm việc với sách Nguồn gốc đặc điểm CM
- Xem thêm -

Xem thêm: Bai 10 Cuộc cách mạng KHCN và xu thế toan cầu hóa nửa sau thế kỉ XX, Bai 10 Cuộc cách mạng KHCN và xu thế toan cầu hóa nửa sau thế kỉ XX

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay