Giải quyết một trường hợp tranh chấp quyền sử dụng đất tại xã Trung Hưng, huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ

20 14 0
  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2018, 21:57

Theo xu hướng hiện nay, tuy có hệ thống Tòa án nhân dân để giải quyết nhưng tâm lý người dân thường tìm đến các hình thức giải quyết khác trước khi phải tìm đến Tòa án nhân dân như một biện pháp cuối cùng. Pháp luật về đất đai có các quy định về giải quyết vấn đề này mà một trong những biện pháp đó là hòa giải. Khoản 1 điều 202 Luật đất đai năm 2013 quy định “ Nhà nước khuyến khích các bên tranh chấp đất đai tự hòa giải hoặc giải quyết tranh chấp đất đai thông qua hòa giải ở cơ sở”, từ quy định trên cho thấy hoạt động hòa giải tranh chấp đất đai ở cơ sở có mục đích và ý nghĩa vô cùng quan trọng. Việc xem xét giải quyết vấn đề đất đai tạo tiền đề cho việc giải quyết đúng đắn những tranh chấp đất đai dựa trên tinh thần pháp luật. Chính vì vậy tôi chọn tình huống “Giải quyết một trường hợp tranh chấp quyền sử dụng đất tại xã Trung Hưng, huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ” để làm đề tài nghiên cứu cho tiểu luận cuối khóa lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên khóa 9 năm 2015. Học viên thực hiện: Lê Hữu Dụng A LỜI NÓI ĐẦU Tranh chấp đất đai vấn nóng bỏng thu hút quan tâm dư luận hội nước ta Tranh chấp đất đai ln gắn liền với q trình sử dụng đất chủ thể nên không ảnh hưởng đến lợi ích trực tiếp bên tham gia tranh chấp mà ảnh hưởng đến lợi ích Nhà nước Vì trước hết, xảy tranh chấp bên khơng thực quyền ảnh hưởng đến việc thực nghĩa vụ Nhà nước Tranh chấp đất đai xảy tác động không nhỏ đến tâm lý, tinh thần bên, gây nên tình trạng tinh thần ổn định, bất đồng nội nhân dân, làm cho quy định pháp luật đất đai sách pháp luật Nhà nước khơng thực cách triệt để nhiều loại hình tranh chấp đất đai phổ biến nước ta với nguyên nhân chủ quan dẫn đến tranh chấp đất đai nhận thức kém, hiểu biết pháp luật phận người dân hạn chế giá trị đất ngày cao nguyên nhân khách quan buông lỏng việc quản lý đất đai Nhà nước thời gian dài, nhiều trường hợp thu hồi đất cấp đất khơng quy định, sách đất đai thời gian dài chưa đồng bộ,chưa rõ ràng thiếu qn sai lầm, cơng tác lãnh đạo đạo vấn đề ruộng đất giải tranh chấp đất đai nhiều nơi chưa trọng lực lượng xấu lợi dụng kích động nhân dân đòi lại ruộng đất nhằm gây ổn tình hình trị Thủ tục hành rườm rà, nguồn gốc lịch sử tranh chấp đất đai phức tạp, chế giải tranh chấp đất đai nhiều bất cập đẩy người dân vào tranh chấp kéo dài với hệ lụy cho thân ổn định hội Do vậy, cải thiện biện pháp giải tranh chấp theo hướng kịp thời hiệu tránh nguy Huyện Cờ Đỏ huyện nông thôn ngoại thành nằm cách xa trung tâm thành phố Cần Thơ, thành lập vào đầu năm 2004 theo tinh thần Nghị định số 05/NĐ-CP ngày 02/01/2004 Chính phủ sở chia tách huyện Học viên thực hiện: Lê Hữu Dụng Ơ Mơn Đến năm 2008 huyện Cờ Đỏ tiếp tục chia tách thành lập thêm huyện Thới Lai theo Nghị định số 12/NĐ-CP ngày 23/12/2008 Chính phủ Huyện Cờ Đỏ với chín thị trấn hai nông trường: thuộc Công ty lương thực Sông Hậu Thới Hưng, nơng trường lại thuộc Công ty lương thực Cờ Đỏ Thạnh Phú Từ chia tách mới, huyện Cờ Đỏ thành phố đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng bước hoàn thiện tạo điều kiện thúc đẩy kinh tế phát triển, rút ngắn khoảng cách nông thôn thành thị bên cạnh nhu cầu nhà ở, nhu cầu sử dụng đất người dân ngày cao dẫn đến số mặt trái hội tình trạng lấn chiếm đất, xây dựng nhà không phép, sai phép diễn biến phức tạp đặc biệt vấn đề tranh chấp đất đai ngày phổ biến đa dạng Theo xu hướng nay, hệ thống Tòa án nhân dân để giải tâm lý người dân thường tìm đến hình thức giải khác trước phải tìm đến Tòa án nhân dân biện pháp cuối Pháp luật đất đai quy định giải vấn đề mà biện pháp hòa giải Khoản điều 202 Luật đất đai năm 2013 quy định “ Nhà nước khuyến khích bên tranh chấp đất đai tự hòa giải giải tranh chấp đất đai thơng qua hòa giải sở”, từ quy định cho thấy hoạt động hòa giải tranh chấp đất đai sở mục đích ý nghĩa vô quan trọng Việc xem xét giải vấn đề đất đai tạo tiền đề cho việc giải đắn tranh chấp đất đai dựa tinh thần pháp luật Chính tơi chọn tình “Giải trường hợp tranh chấp quyền sử dụng đất Trung Hưng, huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ” để làm đề tài nghiên cứu cho tiểu luận cuối khóa lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên khóa năm 2015 Học viên thực hiện: Lê Hữu Dụng B NỘI DUNG I MƠ TẢ TÌNH HUỐNG Ơng Đinh Văn Bé cư ngụ ấp Thạnh Trung, Trung Hưng, huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ làm đơn tranh chấp diện tích 200m (ngang 25m cặp lộ giao thơng nơng thơn, dài 8m tính từ lề lộ giao thông nông thôn đến sông Thốt Nốt) với ông Đinh Văn Chung cư ngụ ấp Thạnh Trung, Trung Hưng, huyện Cờ Đỏ, Tp Cần Thơ Đất thuộc ấp Thạnh Trung, Trung Hưng, huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ Đất gốc ông Đinh Văn Chính cha ruột ơng Đinh Văn Bé ông Đinh Văn Chung khai mở sử dụng ổn định từ trước năm 1975 Năm 1989 ông Đinh Văn Chính đồn đo đạc tỉnh Hậu Giang (cũ) đo đạc thành lập hồ sơ địa theo Chỉ thị số 299/TTg ngày 10 tháng 11 năm 1980 Thủ tướng phủ cơng tác đo đạc, phân hạng đăng ký ruộng đất nước Ông Đinh Văn Chính đứng tên đất số 72, tờ đồ số 09, diện tích 1200m2, loại đất nông thôn (ONT) đất trồng lâu năm (CLN) Năm 1990 ơng Chính cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) số 477/GCNRĐ Ơng Đinh Văn Chính tất bốn (04) người con, q trình sử dụng đất ơng Chính chia cho người sử dụng phần đất đất số 72, năm 1990 ông cho ông Đinh Văn Chung bốn người ơng Chính phần đất cặp sông Thốt Nốt ông Chung xây dựng nhà phần đất này; ba người lại ơng Đinh Văn Bé cho phần đất phía lộ để lối xuống sông Thốt Nốt chiều ngang 03 mét Trong q trình sử dụng ơng Đinh Văn Chung xây dựng nhà máy xay xát Ủy ban nhân dân huyện Thốt Nốt cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà máy số 123/CN-QSH ngày 20/9/1993 vị trí đất ơng Chung cha cho phía cặp sông giấy chứng nhận ghi nhà máy thuộc đất số 72, tờ đồ số 09, ấp Thạnh Trung, Trung Hưng, huyện Thốt Nốt, tỉnh Học viên thực hiện: Lê Hữu Dụng Hậu Giang huyện Cờ Đỏ, Tp Cần Thơ Qua thời gian nhà máy khơng hoạt động ơng Đinh Văn Chung sửa chữa lại để làm nhà kho sử dụng phát sinh tranh chấp Do nhà kho xuống cấp ông Đinh Văn Chung định xây dựng lại nhà kho vị trí nhà kho cũ Ngày 10/01/2014, ông Đinh Văn Chung tiến hành thuê thợ để xây dựng lại nhà kho nêu theo diện tích cũ 184 m (23 x 8) Trong trình tháo dở để tiến hành xây dựng ơng Đinh Văn Bé gặp ơng Chung u cầu ông Chung để lại lối xuống sông với chiều ngang 04 mét Ơng Chung khơng đồng ý hai bên đơi co lời qua tiến lại, từ ơng Bé khơng cho ơng Chung tiến hành xây dựng Ngày 20/01/2014, ông Đinh Văn Bé gửi đơn tranh chấp đến Tổ hòa giải ấp Thạnh Trung Tổ hòa giải thụ lý đơn Ngày 26/01/2014 Tổ hòa giải ấp Thạnh Trung phối hợp đồn thể tiến hành mời hai bên nguyên đơn ông Đinh Văn Bé bị đơn ông Đinh Văn Chung để tiến hành hòa giải Trong q trình hòa giải ông Bé yêu cầu ông Chung để lối xuống sơng 04 mét ơng Chung trình bày đồng ý bán lại cho ông Bé 01 mét để ông Bé lối 04 mét với giá mười triệu đồng ơng cho phần đất trước cha mẹ cho ông bồi đấp xây dựng nhà máy từ trước Ông Nguyễn Văn Thành, 80 tuổi người cư ngụ lâu năm địa phương Tổ hòa giải mời tham gia hòa giải, ơng Thành ý kiến sau: nguồn gốc phần đất ông biết rõ từ ơng Chính sinh sống đến ơng cho đất con, người phần ăn phần đất để cất nhà sinh sống Phần đất mà hai bên tranh chấp trước ơng Chính cho ơng Chung ơng Bé phần riêng Theo tơi anh em nên thỏa thuận làm sau, bên nên xem xét lại để anh em ruột với khơng tình, nghĩa Đại diện tổ hòa giải thích cho bên hiểu quy định pháp luật đất đai, luật khiếu nại, luật hòa giải cở sở, đồng thời yêu cầu hai bên nên giữ Học viên thực hiện: Lê Hữu Dụng bình tỉnh mà suy xét lại tình cảm anh em khơng nên làm lòng nhau, hòa giải tốt Về yêu cầu ơng Bé tính chuyện lâu dài sau ông Chung xây dựng kiên cố khó thay đổi, vã lại gia đình ơng đơng khơng chổ để cất nhà cho nên đề nghị ông Chung chia lại phần đất Về phía ơng Chung u cầu ông Bé phải trả tiền chia cho phần đất 01 mét cho trước cha ơng cho ông phần đất cặp mé sông thiệt thòi ơng phải bồi đấp nhiều năm ngày Tổ hòa giải đề nghị hai bên người nhường bước, ơng Chung nên hạ số tiền lại chúc đỉnh ơng Bé nên chấp nhận để hai bên hòa thuận không nên làm cho chuyện thêm phức tạp Qua vận động giải thích Tổ hòa giải hai bên khơng thống đồng thời u cầu Tổ hòa giải chuyển hồ sơ lên quan cấp để xem xét giải Ngày 05/ 02/2014 sau Tổ hòa giải ấp Thạnh Trung hồn thiện xong hồ sơ ông Đinh Văn Bé nộp hồ sơ yêu cầu giải vụ việc nêu đến Hội đồng tư vấn hòa giải tranh chấp đất đai (sau gọi tắt Hội đồng hòa giải) Trung Hưng xem xét thụ lý Ngày 15/02/2014 Hội đồng hòa giải Trung Hưng cử cơng chức Địa công chức Tư pháp tiến hành xác minh vụ việc để báo cáo Hội đồng hòa giải xem xét để thống nội dung, phương án đưa hòa giải Ngày 25/02/2014 Hội đồng hòa giải họp để thơng qua kết xác minh dự kiến phương án hòa giải Cơng chức Địa báo cáo kết xác minh vị trí tranh chấp cho Hội đồng hòa giải nắm để xem xét sau: vị trí tranh chấp theo hồ sơ địa chính, đồ thành lập năm 1989 vị trí tranh chấp khơng số đối diện với đất số 72 phân tách lộ giao thông nông thôn làm bê tơng 02 mét Từ vị trí đối chiếu với đồ nêu cho thấy việc đo đạc trước khả chưa xác Bởi lẽ vào thời điểm đo đạc khu vực tồn tuyến cặp sơng Thốt Nốt trước khơng lộ Học viên thực hiện: Lê Hữu Dụng đường mòn nhỏ Và đoạn đo đạc số cặp sơng, đoạn lại thể tồn lộ khoản 07 đến 08 mét vị trí tranh chấp đất người dân cất nhà sinh sống từ trước đến Điều cho thấy sai sót trình đo đạc thành lập đồ Về chứng vụ tranh chấp: - Nguyên đơn ông Đinh Văn Bé không cung cấp giấy tờ chứng minh đất mà cho đất cha mẹ để lại ơng quyền sử dụng - Bị đơn ông Đinh Văn Chung cung cấp GCNQSDĐ số 477/GCNRĐ cấp năm 1990 ông Đinh Văn Chính đứng tên; giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà kho số 123/CN-QSH cấp ngày 20/9/1993 ông Đinh Văn Chung vợ Lữ Thị Ánh đứng tên Ngày 27/02/2014, Hội đồng hòa giải mời ơng Bé ơng Chung đến để hòa giải vụ việc sau: Sau thơng qua tờ tường trình ơng Đinh Văn Bé nội dung mà ông Bé yêu cầu, Hội đồng hòa giải đề nghị phía ngun đơn ơng Bé ý kiến trình thêm Ơng Bé cho đất gốc cha mẹ khơng giấy tờ liên quan đến phần đất này, yêu cầu ông Chung giao lại cho lối 04 mét ông Chung không đồng ý tơi u cầu chia thừa kế phần đất nêu Bị đơn ông Chung trình bày anh em phần ăn u cầu ơng Bé tơi khơng đồng ý tơi giấy tờ cấp từ năm 1993 ơng Bé cần tơi bán lại với giá 10 triệu đồng việc chia thừa kế tơi khơng đồng ý trước cha mẹ chia cho anh em người nhà phần tơi phía cặp sơng ơng Bé phía lộ chia thừa kế phải chia lại tất diện tích đất mà trước cha kể đất đất ruộng Học viên thực hiện: Lê Hữu Dụng Ơng Nơng Văn Nghiệp thành viên Hội đồng hòa giải phát biểu thơng qua số quy định, nguyên tắt tham gia hòa giải, bên phải trật tự đảm bảo nguyên tắt tôn trọng lẫn nhau, bên quyền ý kiến Trong q trình ý kiến khơng phải thẳng vào vấn đề mà u cầu cần giải quyết, khuyến khích bên đưa phương án thỏa thuận lợi Khơng nói tục, chửi thề, lời nói làm kích động lẫn dẫn đến trật tự buổi hòa giải ảnh hưởng đến kết hòa giải Ơng Trần Thanh Các cơng chức Tư pháp phát biểu số quy định pháp luật hòa giải sở, thẩm quyền giải tranh chấp đất đai, quyền nghĩa vụ chủ sử dụng đất theo Luật đất đai năm 2003, quyền thừa kế theo Bộ luật dân năm 2005 Ông Huỳnh Văn Dũng Chủ tịch Hội đồng hòa giải phân tích số vấn đề dẫn đến tranh chấp bên, nguồn gốc đất, mối quan hệ nhân thân, đặc biệt diện tích tranh chấp khơng lớn Mà đặc biệt mấu chốt vấn đề khơng phải tài sản tranh chấp mà từ mâu thuẩn nhỏ nội gia đình dẫn đến tranh chấp đất đai, tranh chấp tài sản, làm tạp thêm tình hình gia đình mối quan hệ anh em ruột với Đồng thời Chủ tịch hội đồng đề xuất hướng giải bên sau: - Về nguồn gốc đất thống đất gốc ông Đinh Văn Chính khai mở sử dụng từ trước năm 1975 Trong q trình sử dụng ơng Chính chia cho ơng người phần đất để cất nhà ở, sinh sống - Về vị trí đất hồ sơ địa khơng thể vị trí đất xét thấy phần đất nêu nằm khuôn viên đất ông Đinh Văn Chính để lại - Về chia thừa kế theo ý kiến ông Bé xét thấy chưa cần thiết lẽ ơng Bé ơng Chung tranh chấp phần đất xây dựng nhà kho mà hàng thừa kế theo quy định pháp luật ơng Chính nhiều người phần đất khác không tranh chấp Học viên thực hiện: Lê Hữu Dụng Từ nguyên nhân nêu Hội đồng hòa giải đề nghị phương án ông Chung nên xem xét lại giảm số tiền mà ông yêu cầu ông Bé phải trả mức 10 triều đồng xuống mức chấp nhận Phía ơng Bé nên chấp nhận u cầu ơng Chung trước phần đất ơng Chính cho ơng Chung ơng Bé cho phần đất phía bờ Kết hòa giải ông Chung đồng ý giảm số tiến xuống 09 triệu đồng ông Bé đồng ý Hai bên thống ký tên vào biên hòa giải Chủ tịch hội đồng kết luận hòa giải thành hai bên vào tổ chức thực khơng gây mâu thuẩn thêm Ngày 10/3/2014 ơng Chung tổ chức thi công đo đạc để lại mét theo thỏa thuận cho ông Bé nhiên lúc ông Bé đến ngăn cản không đồng ý lý ông yêu cầu đủ 04 mét phần đất ơng 2,5 mét ơng Chung giao 01 mét 3,5 mét chưa đủ 04 mét theo ông yêu cầu Hai bên cự cải dẫn đến sơ sát nhẹ, Ủy ban nhân dân đạo Hội đồng hòa giải tiếp tục mời hai bên đến giải Ngày 11/3/2014 Hội đồng hòa giải tiếp tục mời hai bên đến hòa giải lúc phía ơng Đinh Văn Chung cương khơng giao thêm vã lại khơng đồng ý với 01 mét lúc hòa giải ngày 27/02/2014 cho ông Bé không giữ lời cam kết trước ơng quyền địa phương Phía ơng Bé cho phần đất ông đo lại không đủ 04 mét thỏa thuận nên ông không đồng ý Hai bên cự cải hòa giải khơng thành yêu cầu chuyển hồ sơ đến tòa án giải Ngày 12/3/2014 Hội đồng hòa giải Trung Hưng tập hợp hồ sơ giao cho nguyên đơn ông Đinh Văn Bé khởi kiện đến tòa án nhân dân huyện Cờ Đỏ Sau khoản thời gian 01 tháng khơng thấy tòa án mời giải ơng Đinh Văn Chung liên hệ Tòa án huyện Cờ Đỏ trả lời chưa thụ lý hồ sơ tranh chấp ơng ơng Bé Ơng Chung liên hệ UBND Trung Hưng thông báo ông tiến hành thi công xây dựng lại nhà kho UBND Học viên thực hiện: Lê Hữu Dụng đề nghị ông Chung nên giữ nguyên trạng chờ UBND mời ông Bé đến trao đổi nhiên ông Chung bỏ tự ý khởi công xây dựng Hai bên tiếp tục xảy xô sát phải nhờ đến cơng an can thiệp Ngày 15/3/2014 Hội đồng hòa giải mời ông Bé ông Chung đến làm việc ơng bé trình bày ơng bận việc gia đình nên chưa chuyển hồ sơ đến tòa án xét thấy ông không giấy tờ chứng minh đất nên Hội đồng hòa giải hướng dẫn hai bên nên gửi đơn yêu cầu giải đến UBND huyện Cờ Đỏ Lúc ông Bé không gửi đơn yêu cầu giải mà ông Chung người gửi đơn đến UBND huyện Cờ Đỏ yêu cầu giải đơn ông Chung yêu cầu ông Bé phải giao trả lại tồn diện tích kể phần diện tích 2,5 mét mà ơng sử dụng phải trả thêm số tiền 30 triệu đồng ông cho ông bé sử dụng đất không từ trước đến phần đất mà ơng Chính cho ông Ngày 20/3/2014 ông Chung gửi đơn đến UBND huyện Cờ Đỏ tiếp nhận thụ lý hồ sơ giao cho Phòng Tài ngun Mơi trường tham mưu giải tranh chấp Ngày 30/5/2014 Phòng Tài nguyên môi trường phối hợp UBND Trung Hưng tiến hành xác minh cụ thể trường hợp tranh chấp ông Đinh Văn Bé ông Đinh Văn Chung Ngày 05/6/2014 UBND Trung Hưng báo cáo tóm tắt q trình giải tranh chấp đất đai ơng Đinh Văn Bé ông Đinh Văn Chung đến UBND huyện Cờ Đỏ để làm sở giải tranh chấp Ngày 10/7/2014 UBND, Phòng Tài ngun Mơi trường mời ông Chung ông Bé đến trao đổi ghi nhận lời trình bày ơng Chung ơng Bé Lúc ông Chung đề nghị cấp thẩm quyền sớm giải vụ việc ơng kéo dài lâu ảnh hưởng đến công việc làm ăn kinh tế gia đình ơng Qua trao đổi cán Phòng Tài ngun Mơi trường giải thích, hướng dẫn hòa giải để hai bên xem xét lại vụ việc không nên tiếp tục căng thẳng mà hòa giải biện pháp tốt Đối với trường hợp Học viên thực hiện: Lê Hữu Dụng hai ông UBND huyện thụ lý xem xét giải theo quy định Tuy nhiên sau giải hai bên không đồng ý khởi kiện tiếp tục tòa án nhân dân theo quy định Ngày 13/7/2015 UBND huyện Cờ Đỏ ban hành định số 111/QĐUBND giải tranh chấp quyền sử dụng đất ông Đinh Văn Chung ơng Đinh Văn Bé Trong nêu rõ giao cho ông Đinh Văn Chung sử dụng với trạng diện tích từ trước đến với diện tích 176m (22 x 8); ơng Đinh Văn Bé sử dụng diện tích 24m (3 x 8) Giao Trưởng phòng Tài ngun & Mơi trường phối hợp UBND Trung Hưng tổ chức triển khai định theo quy định Không đồng ý với định giải UBND huyện Cờ Đỏ Ngày 15/7/2014 ông Đinh Văn Chung nộp hồ sơ khởi kiện Tòa án nhân dân huyện Cờ Đỏ ông Đinh Văn Bé u cầu ơng Bé trả tồn diện tích đất theo trình bày ơng trước bồi thường số tiền 30 triệu đồng mà ông cho ông Bé sử dụng đất không trả hoa lợi từ trước đến tòa án xem xét thụ lý hồ sơ Ngày 30/7/2014 Tòa án huyện Cờ Đỏ định thụ lý vụ án dân sơ thẩm tranh chấp quyền sử dụng đất ông Đinh Văn Chung ông Đinh Văn Bé Trong trình thụ lý vụ án, xem xét hồ sơ, xác minh, ghi nhận lời trình bày bên tranh chấp, từ chứng bên cung cấp Tòa án nhiều lần mời bên đến hòa giải trước tòa nhiên ơng Chung ông Bé không thống yêu cầu tòa xét xử đến đâu đến Ngày 09/01/2015 Tòa án nhân dân huyện Cờ Đỏ định đưa vụ án xét xử theo quy định pháp luật Kết quả: Tòa án tuyên sau: - Chấp nhận phần yêu cầu nguyên đơn ông Đinh Văn Chung tiếp tục sử dụng phần đất vị trí xây dựng nhà kho với diện tích 168m2 (21 x 8) tổng diện tích 200m2 mà bên tranh chấp Chấp nhận 10 Học viên thực hiện: Lê Hữu Dụng phần số tiền mà ông Đinh Văn Chung yêu cầu ông Bé bồi thường với số tiền 10 triệu đồng tổng số tiền 30 triệu đồng mà ông Chung yêu cầu - Buộc ông Đinh Văn Chung phải giao lại phần diện tích 32m ( x ) cho ông Đinh Văn Bé sử dụng Ơng Bé trách nhiệm trả cho ơng Chung số tiền 10 triệu đồng Bản án tòa án tun nhiên đến ơng Chung ông Bé chưa tự nguyện thỏa thuận thi hành án, chưa yêu cầu thi hành án, ông Chung chưa thể xây dựng nhà kho Khả khởi kiện đến cấp phúc thẩm II XÁC ĐỊNH MỤC TIÊU XỬ LÝ TÌNH HUỐNG sở pháp lý để giải tình - Bộ luật Tố tụng Dân số 24/2004/QH11 ngày 24/06/2004 Luật sửa đổi, bổ sung số điều Bộ luật Tố tụng Dân số 65/2011/QH12 ngày 29/03/2011 - Bộ luật Dân số 33/2005/QH11 ngày 14/06/2005 - Luật Đất đai số 13/2003/QH11 ngày 26/11/2003 Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013 - Luật Khiếu nại số 02/2011/QH13 ngày 11/11/2011 - Luật Hòa giải sở số 35/2013/QH13 ngày 20/06/2013 Mục tiêu xử lý tình a) Mục tiêu chung - Đảm bảo pháp chế hội chủ nghĩa, tạo lòng tin, ổn định tuân thủ pháp luật nhân dân - Giữ gìn kỹ cương pháp luật, phù hợp với nguyên tắt mà hiến pháp quy định “Đất đai thuộc sở hữu toàn dân” - Giải phải quy định pháp luật, trình tự, thời gian, thẩm quyền - Cố gắng đến mức thấp xáo trộn, thiệt hại khơng đáng cho hai hộ dung hòa, chấp nhận cho hai bên 11 Học viên thực hiện: Lê Hữu Dụng - Phát huy tinh thần đoàn kết, phòng ngừa, hạn chế vi phạm pháp luật, bảo đảm trật tự an toàn hội - Làm giảm thiệt hại kinh tế, bảo đảm lợi ích nhà nước, lợi ích đáng cơng dân - Được đồng tình địa phương nhân dân nơi cư trú - Phương án giải phải khả thi b) Mục tiêu cụ thể -Tình đưa vụ việc tranh chấp quyền sử dụng đất ông Đinh Văn Bé ông Đinh Văn Chung - Tìm hiểu tình hình tham mưu cho Hội đồng hòa giải UBND huyện Cờ Đỏ giải đơn tranh chấp đương quy trình, luật kịp thời - Tiếp tục trang bị kiến thức mà pháp luật quy định cho lực lượng hòa giải sở bước nâng cao, hòa giải hiệu hạn chế đơn thư vượt cấp - Khẳng định vai trò quan trọng đội ngũ làm cơng tác hòa giải sở - Xác định rõ quyền lợi nghĩa vụ bên tham gia tranh chấp để định hướng cho họ lựa chọn thấu tình, đạt lý - Giải nhanh, hiệu vụ việc tranh chấp, nâng cao vị quan quản lý hành nhà nước, mang lại hài lòng người dân Mâu thuẩn ông Đinh Văn Bé ông Đinh Văn Chung giải tỏa III NGUYÊN NHÂN VÀ HẬU QUẢ Nguyên nhân - Do mâu thuẩn nhỏ nội gia đình dẫn đến tranh chấp đất đai kéo dài - Quá trình thành lập hồ sơ địa theo Chỉ thị số 299/TTg Thủ tướng phủ năm 1980 đến 30 năm số trường hợp khơng xác, khơng phù hợp làm ảnh hưởng đến quyền nghĩa vụ người sử dụng đất 12 Học viên thực hiện: Lê Hữu Dụng - Đội ngũ cán bộ, công chức người thực thi chủ trương, đường lối Đảng, sách pháp luật Nhà nước, nhiên thực tế vận dụng tốt lý luận vào thực tiễn cách đầy đủ, đắn phù hợp với chức nhiệm vụ giao Trong tình pháp chế bỏ ngỏ vấn đề đảm bảo kết hòa giải sở đùn đẩy trách nhiệm làm cho việc tranh chấp kéo dài gây khó khăn cho người dân - Việc tuyên truyền phổ biến pháp luật sở đôi lúc chưa tốt, chưa sâu xác, dẫn đến người dân chưa hiểu hết trách nhiệm, nghĩa vụ quyền lợi Hậu - Mất tình đồn kết hộ xóm giềng, tình nghĩa anh em gia đình - Gây tâm lý khơng an tâm cá nhân, phải theo đuổi vụ kiện, thời gian, lãng phí cơng sức, tiền - Giảm sút lòng tin nhân dân vào lực chuyên môn chất lượng thi hành công vụ cán công chức - Mâu thuẫn ông Đinh Văn Chung ông Đinh Văn Bé ngày căng thẳng kéo dài phải giải đường tòa án IV XÂY DỰNG, PHÂN TÍCH VÀ LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN GIẢI QUYẾT TÌNH HUỐNG Xây dựng phân tích phương án a) Phương án 1: Căn Điều 203 Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013 Giải theo định UBND huyện Cờ Đỏ với nội dung: Giữ nguyên trạng phần đất diện tích 176 m2 cho Đinh Văn Chung sử dụng làm nhà kho; ông Đinh Văn Bé sử dụng diện tích 24m Giao Trưởng phòng Tài nguyên Môi trường huyện phối hợp UBND Trung Hưng tiến hành đo đạc cấm mốc theo Quyết định số 111/QĐ-UBND ngày 13/7/2015 UBND huyện Cờ Đỏ để giao cho ông Đinh Văn Chung ông Đinh Văn Bé quản lý sử dụng 13 Học viên thực hiện: Lê Hữu Dụng * Ưu điểm: - Tránh thiệt hại tài sản (nhà kho) khơng đáng cho bên, tháo dỡ, cưỡng chế tốn chi phí cho cơng tác cưỡng chế - Ổn định sống, tình nghĩa anh em ruột thịt giữ được, trật tự làng xóm khơng bị xáo trộn - Giữ uy tín Nhà nước trước nhân dân việc giải khiếu nại * Khuyết điểm: - Các bên quyền khơng thống với định giải UBND huyện tiếp tục khởi kiện đến tòa án nhân dân khởi kiện định UBND huyện - Việc triển khai định gặp khó trường hợp người dân chưa đồng tình - Khả bao chiếm sau thực định dẫn đến vi phạm hành cưỡng chế - Làm ổn định trật tự hội tiến hành cưỡng chế b) Phương án 2: Căn Điều 4, Điều 25 Điều 33 Bộ luật Tố tụng Dân số 24/2004/QH11 ngày 24/06/2004 Thực theo Bản án Tòa án nhân dân huyện Cờ Đỏ với nội dung sau: - Chấp nhận phần yêu cầu nguyên đơn ông Đinh Văn Chung tiếp tục sử dụng phần đất vị trí xây dựng nhà kho với diện tích 168m2 (21 x 8) tổng diện tích 200m2 mà bên tranh chấp Chấp nhận phần số tiền mà ông Đinh Văn Chung yêu cầu ông Bé bồi thường với số tiền 10 triệu đồng tổng số tiền 30 triệu đồng mà ông Chung yêu cầu - Buộc ông Đinh Văn Chung phải giao lại phần diện tích 32m ( x ) cho ông Đinh Văn Bé sử dụng Ơng Bé trách nhiệm trả cho ơng Chung số tiền 10 triệu đồng 14 Học viên thực hiện: Lê Hữu Dụng * Ưu điểm: - Giải dứt điểm vụ việc tranh chấp - Thực thi pháp luật nghiêm minh quản lý Nhà nước đất đai - Đảm bảo bình đẳng quyền lợi nghĩa vụ công dân trước pháp luật * Khuyết điểm: - Ảnh hưởng đến uy tính ông Đinh Văn Chung ông Đinh Văn Bé - Tạo dư luận không tốt hội - Khó làm triệt để mâu thuẩn bên tranh chấp - Thời gian xử lý kéo dài phải trải qua hòa giải trước tòa đưa vụ án xét xử - Phải thực việc nộp án phí - Phải đề nghị thi hành án - Trường hợp khơng chấp nhận bên khả kháng cáo theo thủ tục phúc thẩm c) Phương án 3: Căn Điều 135 Luật Đất đai số 13/2003/QH11 ngày 26/11/2003, Điều 202 Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013 Luật Hòa giải sở số 35/2013/QH13 ngày 20/06/2013 Cơng nhận kết hòa giả Hội đồng tư vấn hòa giải tranh chấp đất đai Trung Hưng sau - Về nguồn gốc đất thống đất gốc ơng Đinh Văn Chính khai mở sử dụng từ trước năm 1975 Trong trình sử dụng ơng Chính chia cho ông người phần đất để cất nhà ở, sinh sống - Về vị trí đất hồ sơ địa khơng thể vị trí đất xét thấy phần đất nêu nằm khng viên đất ơng Đinh Văn Chính để lại - Về chia thừa kế theo ý kiến ông Bé xét thấy chưa cần thiết lẽ ơng Bé ơng Chung tranh chấp phần đất xây dựng nhà kho mà hàng 15 Học viên thực hiện: Lê Hữu Dụng thừa kế theo quy định pháp luật ơng Chính nhiều người phần đất khác khơng tranh chấp Từ nguyên nhân nêu Hội đồng hòa giải đề nghị phương án ông Chung nên xem xét lại giảm số tiền mà ơng u cầu ông Bé phải trả mức 10 triều đồng xuống mức chấp nhận Phía ơng Bé nên chấp nhận u cầu ơng Chung trước phần đất ơng Chính cho ơng Chung ơng Bé cho phần đất phía bờ Ơng Chung đồng ý giao thêm cho ơng Bé 01 mét nhận số tiền triệu đồngvà ông Bé đồng ý * Ưu điểm: - Làm rõ mâu thuẫn nội tranh chấp, góp phần nâng cao nhận thức pháp luật người dân - Tránh tình trạng tham gia tố tụng Tòa án - Mối quan hệ tranh chấp đất đai ông Đinh Văn Bé ông Đinh Văn Chung giải êm thắm, tình nghĩa anh em ruột hàn gắn, tạo dư luận tốt phận nhân dân - Làm hạn chế tình trạng khiếu nại, khiếu kiện đến nhiều cấp, nhiều nơi phức tạp, đồng thời phương án hạn chế tốn thời gian tiền bạc người dân * Khuyết điểm: - Hội đồng hòa giải hòa giải khơng tốt khơng kết thúc tranh chấp - Phải định cơng nhận hòa giải thành UBND cấp huyện - Đòi hỏi thành viên hội đồng hòa giải phải nhiệt tình, uy tính, lực vận dụng hiệu quy định pháp luật vào thực tiễn - Đương phải khởi kiện tòa hòa giải không thành Lựa chọn phương án giải Thẩm quyền, thủ tục giải khiếu nại, giải tranh chấp đất đai công dân quy định Luật Đất đai, Luật Hòa giải sở, Bộ luật Tố tụng Dân sự, Luật Khiếu nại quy định thẩm quyền thủ tục giải khiếu nại phát sinh lĩnh vực thuộc phạm vi điều chỉnh luật Do 16 Học viên thực hiện: Lê Hữu Dụng vậy, giải khiếu nại thuộc lĩnh vực phải tuân theo quy định thẩm quyền, thủ tục quy định Luật khiếu nại, luật chuyên ngành hệ thống văn liên quan Theo Điều 203 Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013 Thẩm quyền giải tranh chấp đất đai: Nếu thực theo phương án việc thi hành định xong gặp nhiều khó khăn như: trường hợp bên khơng đồng ý khiếu nại lần đến UBND thành phố Cần Thơ khởi kiện đến Tòa án Chưa nói đến việc trường hợp định UBND huyện vi phạm bị khởi kiện định hành làm ảnh hưởng đến uy tính quyền địa phương Trong trường hợp cưỡng chế thi hành định dễ dẫn đến hành vi chống đối cá nhân, khả dẫn đến vi phạm pháp luật hình Do phương án nên hạn chế trình giải tranh chấp đất đai Phương án phương án trường hợp tranh chấp giải không thành mà bên hướng đến đường tòa án Xem tòa án nơi thực thi pháp luật, cán cân công lý người dân tin cậy Phương án lựa chọn cho đường giải mâu thuẫn hội, giải dứt điểm vụ việc tranh chấp dân sự, phán tòa án đảm bảo thi hành án mà tổ chức cá nhân liên quan phải nhất tuân theo Tuy nhiên giải tranh chấp đất đai đường tòa àn chưa thật phương án tối ưu hiệu Bởi, thời gian giải kéo dài, phải thi hành án Trong trường hợp chưa đồng ý lại kháng cáo theo thủ tục phúc thẩm làm cho vụ việc thêm phức tạp, tốn hao thời gian, tinh thần, tiền bạc người dân Theo Điều 202 Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013 Luật Hòa giải sở số 35/2013/QH13 ngày 20/06/2013: Nhà nước khuyết khích bên tranh chấp đất đai tự hòa giải giải tranh chấp đất đai thơng qua hòa giải sở Trong phương án Hội đồng hòa giải Trung Hưng giải mâu thuẫn nội ông Bé ông Chung hai bên thống 17 Học viên thực hiện: Lê Hữu Dụng với phương án đưa Đây phương án tốn nhất, hiệu nhất, nhanh mà bên cần hướng đến trình giải tranh chấp đất đai, hạn chế thấp tình trạng tranh chấp kéo dài Tạo ấn tượng tốt dư luận hội, khơng làm tình nghĩa anh em ruột thịt Tuy nhiên mặt hạn chế tình Hội đồng hòa giải khơng tổ chức việc thực kết hòa giải, khơng lập thủ tục đề nghị UBND huyện cơng nhận kết hòa giải thành để tổ chức thực dẫn đến phát sinh thêm tranh chấp, biên hòa giải khơng sức ảnh hưởng không đảm bảo thực Xong thực tốt cơng việc nêu hòa giải sở biện pháp tối ưu nhất, hiệu trình giải tranh chấp đất đai địa phương Từ suy luận nêu nhận thấy lựa chọn phương án để giải tranh chấp quyền sử dụng đất ông Đinh Văn Chung ông Đinh Văn Bé để thực V KẾ HOẠCH THỰC HIỆN PHƯƠNG ÁN ĐƯỢC CHỌN: Để thực phương án này, thực bước sau đây: - Tổ chức họp ngành, đoàn thể thành viên hội đồng thống phương án tối ưu - Cơng chức Địa phối hợp với công chức Tư pháp tham mưu cho Hội đồng hòa giải tổng hợp hồ sơ đề nghị UBND huyện ban hành định cơng nhận hòa giải thành thời gian sớm làm sở triển khai thực kết hòa giải - Sau định UBND huyện, Hội đồng hòa giải lập kế hoạch, thời gian, địa điểm, thành phần tham gia dự trù kinh phí triển khai thực định UBND huyện để ông Bé ông Chung vào văn hiệu lực pháp luật quan thẩm quyền sử dụng đất ổn định lâu dài sau chấp dứt tranh chấp kể từ VI KIẾN NGHỊ: - Hoàn thiện hệ thống pháp luật lĩnh vực giải tranh chấp, khiếu nại liên quan đến đất đai, văn hệ thống pháp luật cần đồng bộ, thống phù hợp với tình hình thực tế Do đó, UBND thành 18 Học viên thực hiện: Lê Hữu Dụng phố Cần Thơ cần kế hoạch thực rà soát, tổng hợp bất cập, chồng chéo văn pháp luật hành liên quan đến vấn đề giải tranh chấp, khiếu nại đất đai để làm sở kiến nghị cấp thẩm quyền sửa đổi, đồng bộ, thống từ trung ương đến địa phương - Do hồ sơ quản lý đất đai thơ sơ trãi qua nhiều năm nhiều biến động đề nghị UBND thành phố Cần Thơ sớm kế hoạch đo đạc lại tồn diện tích đất đai tồn thành phố để quản lý tốt - UBND cấp cần rà soát lại vụ tranh chấp, khiếu nại liên quan đến đất đai thuộc thẩm quyền để kế hoạch xem xét giải tổ chức thực dứt điểm nhằm hạn chế đơn thu tồn đọng, vụ việc kéo dài gây ảnh hưởng xấu cho hội - UBND cấp phải biện pháp tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật đất đai nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm, am hiểu đầy đủ nghĩa cán tham mưu, đề xuất nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật nhân dân - Sở Tài nguyên Môi trường thành phố Cần Thơ cần tăng cường bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ giải tranh chấp, khiếu nại cho đội ngũ cán tham gia hòa giải sở đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ - Sở Tài nguyên Môi trường thành phố Cần Thơ cần nâng cao chất lượng việc tham mưu đầy đủ, kịp thời giúp UBND thành phố quản lý Nhà nước tốt lĩnh vực đất đai - Bổ sung thêm kinh phí cho cơng tác hòa giải sở - Qua vụ việc tranh chấp nêu nhận thấy bất cập quản lý đất đai địa phương Chưa thống thực tế sử dụng đất hồ sơ địa - Nhà nước chưa văn quy định cụ thể trường hợp nêu trên, sử dụng đất ổn định hồ sơ địa chính, khơng thể cấp giấy chứng nhận QSD đất làm ảnh hưởng đến quyền lợi người dân 19 Học viên thực hiện: Lê Hữu Dụng C KẾT LUẬN Việc giải tranh chấp đất đai ông Đinh Văn Bé ông Đinh Văn Chung ngụ ấp Thạnh Trung, Trung Hưng, huyện Cờ Đỏ, Tp Cần Thơ vụ khiếu kiện kéo dài phức tạp địa phương, nhiều mâu thuẫn ý chí bên tranh chấp Qua vụ việc cho thấy nhiều tình phức tạp xảy ra, văn luật cần đầy đủ, cụ thể để thống chủ trương giải từ cấp, đến ngành; Cần chí cơng, vơ tư tham mưu đề xuất để giải để dứt điểm vụ việc, tạo lòng tin nhân dân Muốn vậy, quyền cấp cần củng cố, hoàn thiện máy giúp việc, hệ thống hóa văn giải thật cụ thể, làm kim nam cho cấp, ngành theo để thực thực đắn; liên tục đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ, công chức giúp việc rèn luyện ý thức chí cơng, vơ tư; nghiêm minh xử lý kỷ luật sa thải cán công chức phát hành vi sai phạm Song song đó, cần tạo nhiều tổ chức hòa giải sở để thực tốt việc hòa giải nhân dân, tránh phải đưa xét xử, tình làng nghĩa xóm Trên số quan điểm cá nhân qua lớp đào tạo bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước Xin chân thành cảm ơn giảng dạy, dìu dắt thầy qua tiểu luận này, sơ suất vấp váp tránh khỏi Rất mong tiếp tục nhận hướng dẫn quý Thầy, để thân tiếp thu thêm kiến thức chưa nắm bắt kịp, để thân áp dụng tốt quy định pháp luật hành công tác thực thi công vụ./ 20 ... với ông Đinh Văn Chung cư ngụ ấp Thạnh Trung, xã Trung Hưng, huyện Cờ Đỏ, Tp Cần Thơ Đất thuộc ấp Thạnh Trung, xã Trung Hưng, huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ Đất gốc ông Đinh Văn Chính cha ruột ơng... đất đai dựa tinh thần pháp luật Chính tơi chọn tình Giải trường hợp tranh chấp quyền sử dụng đất xã Trung Hưng, huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ để làm đề tài nghiên cứu cho tiểu luận cuối khóa... Hữu Dụng B NỘI DUNG I MƠ TẢ TÌNH HUỐNG Ơng Đinh Văn Bé cư ngụ ấp Thạnh Trung, xã Trung Hưng, huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ làm đơn tranh chấp diện tích 200m (ngang 25m cặp lộ giao thơng nơng thơn,
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải quyết một trường hợp tranh chấp quyền sử dụng đất tại xã Trung Hưng, huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ, Giải quyết một trường hợp tranh chấp quyền sử dụng đất tại xã Trung Hưng, huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay