Đề cương văn hóa đô thị trường đại học Văn Hóa Hà Nội

11 8 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2018, 21:54

Đề cương Văn hóa thị Câu 1: Hãy nêu hiểu biết anh chị thị hóa vấn đề thị hóa? Cho ví dụ phân tích a Khái niệm: Đơ thị hóa mở rộng thị, tính theo tỉ lệ phần trăm số dân thị hay diện tích thị tổng số dân hay diện tích vùng hay khu vực Nó tính theo tỉ lệ gia tăng hai yếu tố theo thời gian Đơ thị hóa q trình phát triển rộng rãi lối sống thị thành thể qua mặt dân số, mật độ dân số, chất lượng sống, Các nước phát triển (như châu Âu, Mĩ hay Úc) thường có mức độ thị hóa cao (trên 80%) nhiều so với nước phát triển (như Việt Nam) (khoảng ~35%) Đô thị nước phát triển phần lớn ổn định nên tốc độ thị hóa thấp nhiều so với trường hợp nước phát triển b Các vấn đề thị hóa - Ngun nhân: + Sự mở rộng tự nhiên dân cư có Thơng thường q trình khơng phải tác nhân mạnh mức độ tăng trưởng dân cư tự nhiên thành phố thường thấp nông thôn + Sự chuyển dịch dân cư từ nông thôn thành thị nhập cư đến thị + Ngồi có ảnh hưởng q trình cơng nghiệp hóa, đại hóa (Do q trình cơng nghiệp hóa, đại hóa làm cho đời sống nhân dân ngày nâng cao dẫn tới mở rộng khu công nghiệp mới, khu đô thị mới) - Ảnh hưởng: + Tích cực: Đơ thị hóa góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế,chuyển dịch cấu kinh tế cấu lao động, thay đổi phân bố dân cư Các đô thị không nơi tạo nhiều việc làm thu nhập cho người lao động mà nơi tiêu thụ sản phẩm hàng hóa lớn đa dạng, nơi sử dụng lực lượng lao động có chất lượng cao, sở kĩ thuật hạ tầng sở đại có sức hút đầu tư mạnh nước nước ngồi + Tiêu cực: Đơ thị hóa làm sản xuất nơng thơn bị đình trệ lao động chuyển đến thành phố Thành thị phải chịu áp lực thất nghiệp, tải cho sở hạ tầng, ô nhiễm môi trường sống, an ninh xã hội không đảm bảo, tệ nạn xã hội ví dụ thiếu việc làm nảy sinh nhiều vấn đè nghèo đói lạc hậu,mù chữ,tệ nạn trộm cắp Câu 2: Anh chị nhận xét phát triển thị bền vững Liên hệ với đô thị mà anh chị quan tâm Phát triển đô thị bền vững dựa nội dung (Liên Hiệp Quốc năm 1990 đưa khái niệm phát triển bền vững): - Tăng trưởng kinh tế bền vững Đảm bảo chất lượng sống cho người dân gồm tiêu chí: + Có lao động: kỉ luật lao động, suất lao động, tính tích cực lao động, điều kiện lao động (cơ sở vật chất, chế, sách) + Cơ sở hạ tầng: giao thông, điện nước, bệnh viện, trường học tạo tiện ích thị, an sinh thị + Mơi trường: môi trường tự nhiên, môi trường xã hội + Văn hóa giáo dục + Chính trị xã hội: dân chủ, tự do, bình đẳng - Đảm bảo bảo tồn, phát huy, gìn giữ văn hóa truyền thống Câu 3: Hãy nêu hiểu biết vai trò thị trình phát triển kinh tế xã hội a Khái niệm: Đô lớn, thị chợ hay nơi dân cư sinh sống, buôn bán Đô thị nơi tập trung đông đúc dân cư, chủ yếu lao động phi nông nghiệp, sống làm theo phong cách lối sống khác với lối sống nông thôn Lối sống đô thị đặc trưng đặc điểm: có nhu cầu tinh thần cao, tiếp thu văn minh nhân loại nhanh chóng, có đầu tư sở hạ tầng kinh tế xã hội đầy đủ thuận tiện b Vai trò: - Là trung tâm kinh tế trị thương mại văn hóa xã hội, động lực tiến xã hội - Có vai trò thúc đẩy nơng thơn phát triển - Q trình thi hóa, di dân từ nơng thơn vào thị q trình tiến đưa người khỏi nơi xa xôi hẻo lánh, đến với xã hội đại, nâng cao trình độ văn hóa, ý thức người - Các văn minh cổ đại, đại mang dấu ấn văn minh, văn hóa thi rõ nét (Hy Lạp, La Mã cổ đại, văn hóa thời Phục Hưng…) Câu 4: Anh chị nhận xét tiêu chí thị nay? Cho ví dụ phân tích - Là trung tâm tổng hợp hay chun ngành, có vai trò thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội phạm vi nước, miền lãnh thổ, tỉnh, huyện, vùng Có quy mô dân số (nội thị) nhỏ 4000 người trở lên (vùng núi hơn) Tỷ lệ lao động phi nông nghiệp chiếm 60% trở lên tổng số lao động nội thị, nơi sản xuất dịch vụ thương mại hàng hóa phát triển Có sở hạ tầng kỹ thuật cơng trình cơng cộng phục vụ dân cư thị phần, đồng Mật độ dân cư cao vùng nông thôn xác định theo loại thị, loại nhỏ có mật độ 6000 người km2 Ví dụ: Nội thủ nước Cộng hồ xã hội chủ nghĩa Việt Nam kinh đô hầu hết vương triều phong kiến Việt trước Nội thành phố lớn Việt Nam diện tích, đồng thời địa phương đứng thứ nhì dân số với 7.242.200 người (năm 2017), sau Thành phố Hồ Chí Minh.Tuy nhiên, tính người cư trú khơng đăng ký dân số thực tế thành phố năm 2017 10 triệu người Hiện nay, thủ Nội thành phố Hồ Chí Minh đô thị loại đặc biệt Việt Nam Đô thị loại đặc biệt đô thị: Giữ vai trò "trung tâm trị, kinh tế, văn hóa, khoa học - kỹ thuật, giáo dục – đào tạo, du lịch, dịch vụ, đầu mối giao thông, giao lưu nước quốc tế, có vai trò thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội nước, có tầm ảnh hưởng đến phát triển kinh tế Châu Á" Câu 5: Hãy nêu hiểu biết văn hóa thị cấu trúc văn hóa thị a Văn hóa thị: - Văn hóa thị góp phần nhận thức quy luật, khái quát điều kiện, đặc - - - điểm, tác nhân q trình thị hóa để tạo lập mơi trường sống nhân văn cho người thành thị Đối tượng nghiên cứu văn hóa thị tìm hiểu nơi nơi người trưởng thành, tách dần khỏi môi trường sống phụ thuộc vào môi trường tự nhiên để tự tạo lập môi trường sống mình; nghiên cứu q trình thị hóa điểm tiếp giao trục tọa độ không gian thời gian, nơi biểu mối quan hệ xã hội phương tiện đời sống qua thời kì Mỗi thời kì có hình thái kinh tế xã hội khác gắn với hình thái thị khác nhau: văn hóa hang động, văn hóa nhà dài, văn hóa làng, văn hòa chợ, văn hóa thành thị Văn hóa thị tổng thể tri thức, kinh nghiệm giá trị vật chất, tinh thần hoạt động văn hóa để tơn vinh, sản sinh, truyền bá thực hành giá trị - chân, thiện, mỹ nhằm làm giàu tính người đời sống thị Văn hóa thị thực thể phức hợp có tính biến đổi cao, thị đại Văn hóa thị có nhiều chức năng: + Nhận thức: cung cấp kiến thức VHDT => có hiểu biết; nhận thức xu hướng biến đổi VHDT nay; nhìn nhận đánh giá vấn đề liên quan cách khoa học, có quy luật k vội vàng hấp tấp + Thực tiễn: giúp ta có sở khách quan VHDT từ đưa giải pháp + Tư tưởng: định hướng để thực hoạt động khoa học, chống lại loại hình phản khoa học, phong tục tập quán bảo thủ b Cấu trúc VHDT - Là chỉnh thể thống mà bao gồm phận mối liên hệ - chúng thành tố quan trọng + Văn hóa nghệ thuật ( đời sống tinh thần): • • • • • Vai trò văn hóa nghệ thuật với đời sống tinh thần: nhận thức, giải trí, định hướng giá trị, thẩm mỹ Để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cần tập trung thiết chế: gia đình, nhà trường, pháp luật Cơng chúng nghệ thuật chia theo tiêu chí: học vấn, nghề nghiệp, độ tuổi, giới tính, mức sống, nơi cư trú Nhu cầu văn hóa nghệ thuật: nhu cầu giải trí (tại nhà xem tv, nơi cơng cộng rạp phim, bảo tàng, khu vui chơi); nhu cầu giao tiếp (tại nhà tổ chức sinh nhật, nơi công cộng quán café); nhu cầu nâng cao nhận thức ( tham gia hoạt động CLB); nhu cầu thể dục thể thao; nhu cầu picnic, du lịch, dã ngoại Ảnh hưởng: tích cực, tiêu cực (đánh nhau, say rượu…) + Lối sống: Hiểu nghĩa rộng: toàn hoạt động sống, phương thức sống nhóm xã hội, tầng lớp Xh gắn với thời kỳ cụ thể (gồm có: hđ lao động sx, giao tiếp, trị xã hội, văn hóa giáo dục, vui chơi giải trí); Hiểu nghĩa hẹp: khn mẫu có tính ổn định xã hội thừa nhận hành động, hành vi ứng xử (bao gồm: nếp sống, mức sống, lẽ sống, cách sống, chất lượng sống) • Nếp sống: Các khn mẫu hành vi ứng xử hành động có tính ổn định đc XH thừa nhận có ý nghĩa XH Những vđ đặt ra: xd gđ Văn hóa, tổ dân phố vh; xd VH nơi cơng cộng; xóa bỏ ptuc tập quán lạc hậu • Mức sống: Là thu nhập, điều kiện sinh hoạt, tiêu dùng vật chất tinh thần VĐề: phân hóa giàu nghèo, giáo dục, chăm sóc skhoe • Lẽ sống: Cốt lõi lối sống, tính chất định hướng, quan điểm lối sống Vđề: tệ nạn XH, xuống cấp đạo đức • Cách sống: lựa chọn cá nhân gắn với phát triển đô thị: lối sống độc thân, hiphop,… • Chất lg sống: câu • + Biểu tượng: Những điều k tri giác được, dùng vật trung gian để tri giác: tình yêu – hoa hồng; chim bồ câu – hòa bình • Biểu tượng đô thị đồ vật hay tượng có ý nghĩa XH: Nội – Chùa Một Cột, Khuê Văn Các; Sài Gòn – chợ Bến Thành; Đã Nẵng – Cầu Rồng • Có loại như: biểu trưng; biểu hiệu ( quốc kỳ, quốc ca, nhãn hiệu, dấu hiệu giao thông); ngơn ngữ (ngơn ngữ nói, viết, động thể) • Câu 6: Anh chị nhận xét lối sống thị nay? Cho ví dụ phân tích (Liệt kê lại phần lối sống thị trước, sau liên hệ) - - - - Nền kinh tế thị trường ảnh hưởng lớn tới nghề nghiệp xã hội cư dân thị Lối sống mang tính chất thị dân, ng k làm nông mà buôn bán, công nhân viên chức nên tư tính tốn cao hiệu quả, trao đổi sòng phẳng quan hệ, nhiều mang tính vị kỉ Lối sống mang tính cạnh tranh cao: cạnh tranh buôn bán loại sản phẩm khu vực Cư dân thị có thời gian rảnh rỗi làm việc nhà máy quan Nhà Nước, thời gian lại sau làm việc sử dụng cho việc tiêu dùng giá trị văn hóa nghệ thuật Do tiếp thu nhanh giá trị văn hóa nhân loại nên cư dân đô thị tiếp nhận thành tựu văn hóa kĩ thuật giới, mốt thời trang, tiêu dùng, kĩ thuật,… Lối sống đa dạng, phong phú, nhu cầu văn hóa giáo dục, tiếp nhận thông tin nhạy bén phụ thuộc dịch vụ công cộng, tư nhân như: nhà đất, hộ khẩu, bưu điện, vui chơi giải trí Phạm vi giao tiếp rộng thơng qua thiết bị báo chí truyền thơng, mạng xã hội Lối sống phát triển kinh tế, mục đích tạo lợi nhuận, phát triển thị tạo quan hệ sản xuất tư bản, làm giàu thị trường Câu 7: Đặc trưng văn hóa thị a Văn hóa thị, thị đại, sinh hoạt gia đình cá nhân (từ nhà ở, ăn uống, lại) chủ yếu phụ thuộc vào dịch vụ công Nông thôn nặng tính tự cung tự cấp Nhu cầu thị cao đa dạng nên dịch vụ trở nên quan trọng b Ở đô thị, hệ số sử dụng phương tiện giao thông lớn tăng với trình đại hóa: Do k gian thị rộng lớn, phức tạp nên ng dân sử dụng xe đạp, xe máy, tơ Văn hóa ứng xử nơi cơng cộng quan trọng k gia đình c Văn hóa thị có tính phân hóa cao, rõ nét: Do đô thị lớn tụ cư nhiều thành phần xã hội nên có phân hóa thu nhập, địa vị kinh tế xã hội phân hóa cách sống, sinh hoạt: Ng giàu thường mua thực phẩm siêu thị, xe máy đắt tiền oto; ng nghèo mua chợ cóc, xe đạp, xe máy rẻ tiền Sự phân hóa tạo tính mặt: tích cực (con ng phát nhiều lực ứng xử xã hội, thúc đẩy phát triển vh đô thị) tiêu cực (cờ bạc, nghiện hút, mại dâm) d Ứng xử cư dân đô thị hay nông thôn thể quan hệ với thiên nhiên, xã hội thân, Tuy nhiên đô thị, quan hệ ứng xử đa phương đa dạng theo hướng ngày rộng mở Ngồi quan hệ gia đình làng xóm, cư dân thị có quan hệ đồng nghiệp, đồng hương, đồng sở thích, quan hệ qua loại dịch vụ, thỏa mãn nhu cầu vào ngày nghỉ Tính chất thiên pháp luật, thị trường, phát triển nơng thơn, Do văn hóa ứng xử cư dân thị mang tính ẩn danh lạnh lung e Văn hóa thị phức hợp văn hóa bác học (hàn lâm, chuyên nghiệp) văn hóa đại chúng ( bán chun nghiệp) Tại thị tập trung quan văn hóa chuyên nghiệp, giới trí thức vh bác học phát triển (khoa học, giáo dục, nghệ thuật) Đô thị tập trung cộng đồng văn hóa khác có vh dân gian khác nhau, sau giao lưu văn hóa nhờ ptien thơng tin đại chúng Dễ xảy tình trạng văn hóa xơ bồ, va đập giá trị Câu 8: Nhận xét đặc trưng văn hóa thị Nội? Cho ví dụ phân tích Quốc tế hố hình thái kiến trúc với việc hình thành văn hóa thị Trong q trình tồn cầu hóa, ba vấn đề mang tính quốc tế Vốn, Con người Kiến thức trực tiếp tạo ba trình chuyển đổi thành phố, theo văn hóa Đó là: Thay đổi phương thức di chuyển, từ xe đạp đến xe máy, ôtô; Thay đổi điều kiện sống từ thấp tới cao thay đổi chức thị theo hướng chun mơn hố tồn cầu hóa Trong q trình chuyển đổi hình thái kiến trúc thị Nội, xác định loại cơng trình có chức mới, tiêu biểu tạo văn hố thị mới, gồm: Khu thị mới; Nhà ở; Cơng trình thương mại; Tổ hợp đa năng; Cửa hiệu; Khách sạn, nhà hàng quán bar; Trung tâm tổ chức kiện di sản kiến trúc thị Qua phân tích cơng trình tiêu biểu chọn, nhận thấy : Hình thái kiến trúc thị góp phần tạo văn hố thị Đồng thời cho thấy rõ tách biệt xã hội gia tăng thông qua nhiều lối sống khác Những thay đổi thể qua cơng trình kiến trúc a Theo hướng thương mại hoá tư nhân hoá Đây thay đổi dễ nhìn thấy nhất, quyền sử dụng đất sở hữu nhà thừa nhận Đất nhà trở thành phương tiện để sinh lợi từ bắt đầu q trình tư nhân hóa xây dựng Kết hai tầng lớp xã hội Việt Nam hình thành nhanh chóng, tầng lớp trung thượng lưu (gọi chung người giầu lên) Theo loại cơng trình xuất hiện, nhà trung tâm thương mại cao cấp, dạng Ciputra, Pacific Place; Vincom Tràng Tiền Plaza,…Những cơng trình đại diện cho q trình thay đổi thành phố Thương mại hố nhà thực bắt đầu với sách mở rộng thành phố nhà nước, theo xuất khu đô thị Doanh nghiệp nhà nước bắt đầu phát triển nhà thương mại, Ví dụ: Khu thị Linh Đàm (HUD), Trung Hồ Nhân Chính (VINACONEX), Ciputra (UDIC), Mỹ Đình hay khu đô thị An Khánh (Sông Đà),… Mặt khác, nhiều nhà cũ, biệt thự có giá trị, quản lý bị dỡ bỏ hay chuyển đổi chức thành thương mại, dịch vụ b Với vai trò nhiều tác nhân tham gia Có nhiều tác nhân tham gia đầu tư, dễ nhận thấy thay đổi có tác nhân nước ngồi Chẳng hạn, người Pháp (Toulouse) làm thay đổi chức nhà ống, kiểu nhà kết hợp cửa hàng 87 Mã Mây, hay 34 Hàng Đào hay văn hóa Indonesia qua trường hợp khu thị Ciputra, văn hóa Yamaha Nhật với xu hướng phát triển quán bar – ChicoMambo, có đóng góp người Việt Nam nước ngồi trở Nhưng vai trò nhà nước quan trọng dự án lớn, nhiều nhà đầu tư nhà phát triển phối hợp với doanh nghiệp nhà nước, nhà nước có nhiều thuận lợi việc chọn địa điểm kinh doanh Tuy nhiên, trình thực đầu tư, vấn đề đền bù, giải phóng mặt diễn phức tạp Và khó khăn triển khai dự án Hiện tại, vai trò tham dự người dân lớp cơng dân tích cực có hiệu Trường hợp, khơng xây dựng khách sạn Công viên Thống hay trung tâm thương mại 19/12 ví dụ tiêu biểu Nội Trong hội nhập Việt Nam chịu ảnh hưởng thiết chế quyền lực quốc tế Trên thực tế có khó khăn định việc kiểm sốt nhà nước, dẫn tới số phát triển không mong đợi Cụ thể, khủng hoảng châu Á (1997), nhà đầu tư rút lui, nhiều dự án Nội bị bỏ hoang nhiều năm, Ciputra, Pacific Place (chậm gần 10 năm) hay Tràng Tiền Plaza thay đổi chủ đầu tư nhiều lần Đó ảnh hưởng trực tiếp, bất lợi từ hội nhập kinh tế toàn cầu c Thay đổi kiến trúc đô thị Thay đổi lớn, dễ thấy cảnh quan kiến trúc đô thị Nội cơng trình cao tầng khu thị Trong phát triển đô thị, nhà nước đề cao vai trò doanh nghiệp nhà nước phát triển khu thị có kết hợp với tổ chức quốc tế Ví dụ dự án nhà khu Trung Hoà – Nhân Chính Vinaconex Tiếp theo hợp tác với nước ngồi xây dựng cơng trình thương mại, dịch vụ Đáng ý thay đổi từ không gian thương mại, dịch vụ cho hoạt động kinh tế khơng thức sang khơng gian kinh tế thức thành phố Ở nội, vỉa hè đường phố, đặc biệt chợ truyền thống diễn hoạt động kinh tế khơng thức sinh hoạt cơng cộng đa dạng khác đặc trưng Nội Hiện tại, quuyền hạn chế hoạt động kinh tế khơng thức số khơng gian thị chính, tiêu biểu, đồng thời diễn xu hướng phá bỏ khu chợ truyền thống thấp tầng để xây dựng trung tâm thuơng mại nhiều tầng đại Chợ Cửa Nam, chợ Hàng Da chợ Mơ ví dụ điển hình Rõ ràng khơng gian (thương mại) khơng thức thay khơng gian (thương mại) thức Đây vấn đề đòi hỏi phải ý xem xét phương diện kinh tế, xã hội văn hóa Nên nhớ rằng, khơng gian khơng thức đem lại lợi nhuận cho số đơng người nghèo, mà thay vào những khơng gian mới, cho số người giả, giàu có xã hội Đó chưa nói đến khía cạnh đặc trưng văn hóa tượng d Thay đổi cách làm kiến trúc Trong xu tồn cầu hóa, cách tốt để học tập phát triển kỹ nghề nghiệp làm việc trực tiếp với nhà tư vấn nước Thực tế có ảnh hưởng tích cực Ví dụ, trường hợp Trung tâm hội nghị Quốc gia, phận VNCC thay đổi cách làm việc từ hợp tác với kiến trúc sư Đức (công ty GMP) Hay cải tạo nhà ống số 87 phố Mã Mây – kết hợp tác thành phố Nội với thành phố Trường ĐH Toulouse, Pháp học thực tế có giá trị Ngồi ra, trao đổi đào tạo NCKH với nhiều trường nước khác, cần phải quan tâm phát triển kiến thức cho chuyên gia ta Những thay đổi lối sống cư dân a Phân cực phát triển phân tán Những hình thái kiến trúc thị Nội trở thành phương tiện để người giầu lên phân biệt thân họ với tầng lớp khác Họ thường mua sắm trung tâm thương mại cao cấp Vincom, Pakson hay đến cà phê Highland để phục vụ tốt Tương tự, nhà ở, người có tiền sống sở hữu để kinh doanh hộ biệt thự cao cấp Trong người thu nhập thấp khó sở hữu nhà Hầu hết nhà xây dựng vào thời điểm này, dành cho tầng lớp giàu lên Khoảng cách giàu nghèo ngày lớn Hiện tại, hình ảnh thị, khu thị với hình thái thị mới, khép kín có khu biệt lập xây dựng rải rác thành phố, dẫn đến tranh thị phân tán, thiếu tính thống tổng thể Một cộng đồng dân cư hình thành khu đô thị cao cấp Phần lớn số họ người giàu, họ có mối quan tâm Khu Ciputra ví dụ điển hình, người cảm thấy tương tự thu nhập cao, có tương đồng thẩm mỹ Ciputra “thành phố nhỏ” tách biệt với bên Sự tách biệt rõ tường bao quanh khu với cổng, ln có người gác Những người sống cảm thấy “nơi khác” không thuộc “Hà nội” b.Đa dạng thành phần dân cư Quá trình phát triển làm xuất nhiều nhóm xã hội khác Đó hệ tất yếu phát triển thị theo xu hướng tồn cầu hóa Có thể nhận dạng sơ nhóm có văn hố khác Nội Cụ thể: • Tầng lớp thượng lưu giàu có Tầng lớp sống khu Ciputra hay Pacific Place Họ hướng theo kiểu sống nước Con họ học nước ngồi, nước trường phổ thơng đại học Quốc tế Vẫn trì sinh hoạt truyền thống, có bàn thờ gia đình,…nhưng họ hướng tới tự cá nhân nên hệ sống nhà Hầu hết họ có người giữ trẻ, người giúp việc số có lái xe riêng người làm vườn Do cách tổ chức khơng gian kiến trúc, quy hoạch khép kín, nên nhóm người sống tách biệt với “những phần lại thành phố” có nhìn khác “người khác” Thậm chí, số có nhận xét không thiện cảm thành phố, Nội thành phố hỗn độn, đông đúc chật chội Và theo họ thành phố thiếu quản lý thị cách hiệu • Tầng lớp trung lưu Nhóm sống ngơi nhà tự xây thành phố khu thị Trung Hồ Nhân Chính Họ lại chủ yếu xe máy, nhiên có thay đổi sở hữu xe tơ riêng Nhóm người u thích thứ từ nước họ giữ mối liên hệ mật thiết với truyền thống: sống chung nhiều hệ thờ cúng tổ tiên Hầu hết gia đình có người giúp việc Con họ học trường phổ thông đại học nước Tuy nhiên họ có ý thức dành tiền tiếp tục du học nước ngồi Nhóm đánh giá Nội thành phố thiếu trật tự đồng thời thừa nhận phần thành phố, quan tâm tới tương lai thành phố Họ lớp công dân đại thành phố, đánh giá thành phố vừa có tính truyền thống lẫn đại • Thanh niên thị Trong nhóm này, phần lớn sinh viên từ tỉnh nội học tập sống phòng trọ nhỏ Họ lại chủ yếu xe đạp xe bt Họ khơng có nhiều tiền thích đồ ngoại họ thường xuyên lui tới không gian bán công cộng giống Big-C Tuy nhiên, có đặc điểm chung, đặc điểm văn hố thị mới, tích cực hình thành phận giới trẻ giáo dục cẩn thận, mối quan tâm tới văn hố mơi trường thị Họ quan tâm tới âm nhạc nghệ thuật đại đồng thời với văn hóa truyền thống • Người lao động phổ thông Họ người buôn bán nhỏ, thu nhập thấp hay nơng thơn tìm việc làm thời vụ Lo mưu sinh, phần lớn họ tồn thành phố không quan tâm tới thay đổi thành phố Điều cho thấy khoảng cách lớn người thu nhập thấp xã hội tầng lớp thượng lưu  Ngày Nội thủ đô lớn giới mặt diện tích thành phố chạy đua với thành phố khác khu vực xây dựng nhà cao tầng để nhanh chóng mang tính tồn cầu Tuy nhiên, q trình thực hiện, nên lưu ý, thành phố bắt đầu với đặc điểm khoảng cách lớn giàu nghèo, văn hóa thị văn hóa truyền thống Câu 9: Nêu hiểu biết biến đổi văn hóa thị a Khái niệm: Là thay đổi tình trạng văn hóa có so với trước Nghĩa rộng: b - biến đổi với tình trạng vĩ mô; Nghĩa hẹp: vi mô hành vi, ứng xử Đặc điểm: Khác thời gian hậu đô thị Phụ thuộc điều kiện cụ thể thành phố (TP HCM biến đổi nhanh HN) Vừa có tính kế hoạch, vừa phi kế hoạch + Tính kế hoạch: biến đổi VHoa Nhà nước kiểm sốt, điều tiết đc (quản lý nhà nước văn hóa) + Tính phi kế hoạch: biến đổi tự nhiên (bão lũ) Câu 10: Nhận xét yếu tố tác động đến biến đổi văn hóa thị Cho ví dụ phân tích a Yếu tố có tính tồn cầu hóa: - Kinh tế thị trường (nền cơng nghiệp 4.0: nước, điện, điện tử, công nghệ thông tin; kinh tế tri thức) - Quản lý nhà nước: hệ thống máy tổ chức NN - Tác động truyền thông b Các yếu tố dành cho nước phát triển: - Cơng nghiệp hóa - Đơ thị hóa (đặc biệt nơng thơn) - Vấn đề di dân ... thị khác nhau: văn hóa hang động, văn hóa nhà dài, văn hóa làng, văn hòa chợ, văn hóa thành thị Văn hóa thị tổng thể tri thức, kinh nghiệm giá trị vật chất, tinh thần hoạt động văn hóa để tơn vinh,... biết văn hóa thị cấu trúc văn hóa thị a Văn hóa thị: - Văn hóa thị góp phần nhận thức quy luật, khái quát điều kiện, đặc - - - điểm, tác nhân q trình thị hóa để tạo lập môi trường sống nhân văn. .. ứng xử cư dân thị mang tính ẩn danh lạnh lung e Văn hóa thị phức hợp văn hóa bác học (hàn lâm, chuyên nghiệp) văn hóa đại chúng ( bán chuyên nghiệp) Tại thị tập trung quan văn hóa chun nghiệp,
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề cương văn hóa đô thị trường đại học Văn Hóa Hà Nội, Đề cương văn hóa đô thị trường đại học Văn Hóa Hà Nội

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay