TÀI LIỆU ÔN THI

16 4 0
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2018, 21:54

2 17 Sách hướng dẫn quảng cáo tìm kiếm khách hàng tiềm Facebook THU THẬP THÔNG TIN TỪ NHỮNG NGƯỜI QUAN TÂM ĐẾN DOANH NGHIỆP CỦA BẠN NỘI DUNG CHÍNH Trang số Nội dung Giới thiệu Nhắm mục tiêu đối tượng Bắt đầu Đặt giá thầu & tối ưu hóa Nội dung quảng cáo 10 Mẫu tìm kiếm khách hàng tiềm 12 Thu thập khách hàng tiềm 14 Đánh giá kết 15 Thử nghiệm & lặp lại GIỚI THIỆU Quảng cáo tìm kiếm khách hàng tiềm cách tốt để chạy chiến dịch tìm kiếm khách hàng tiềm Facebook Instagram Quảng cáo tìm kiếm khách hàng tiềm hoạt động cách làm cho việc đăng ký trở nên dễ dàng với người mang lại nhiều giá trị cho doanh nghiệp Quảng cáo tìm kiếm khách hàng tiềm trông giống quảng cáo thông thường người nhấp vào quảng cáo, họ nhìn thấy mẫu điền sẵn thông tin trước họ chia sẻ với Facebook - tên, số điện thoại email Mọi người thể quan tâm họ đến sản phẩm dịch vụ cách gửi mẫu cho phép bạn liên hệ với họ CÓ NHIỀU C ÁC H SỬ D ỤNG QUẢ NG C ÁO TÌM K IẾM K H ÁC H H À NG TIỀM N Ă NG : • Đăng ký nhận email • Mẫu câu hỏi • Ưu đãi khuyến • Đăng ký kiện • Lượt tải xuống trang trắng • Báo giá • Lái thử • Đăng ký hội thảo web • Tư vấn demo • Và MẸO BẮT ĐẦU NH A NH Tập trung vào việc nhắm mục tiêu đến đối tượng phù hợp liên hệ nhanh Đây hai yếu tố lớn mang lại thành cơng cho quảng cáo bạn, đảm bảo ý nhiều đến lĩnh vực Thử nghiệm lặp lại Tiếp tục thử nghiệm thực điều chỉnh nhỏ với quảng cáo tìm kiếm khách hàng tiềm đến bạn tìm yếu tố hoạt động tốt cho doanh nghiệp Biết chi phí thực khách hàng tiềm Chúng tơi giúp bạn tính tốn giá trị khách hàng tiềm bạn để bạn đưa ngân sách giá thầu tương ứng B ẮT Đ Ầ U Bắt đầu ĐỀ XUẤT VÀ U CẦU • Liên kết tới sách quyền riêng tư doanh nghiệp Chúng yêu cầu tất nhà quảng cáo tạo quảng cáo tìm kiếm khách hàng tiềm phải có sách quyền riêng tư trang web doanh nghiệp họ Chúng yêu cầu bạn bao gồm liên kết tới sách quyền riêng tư bạn tạo quảng cáo tìm kiếm khách hàng tiềm • Danh sách thông tin bạn cần thu thập mẫu Chọn từ số trường mặc định tạo câu hỏi tùy chỉnh để thu thập thông tin cần thiết khác • Mọi thơng tin trường bắt buộc để quản lý khách hàng tiềm bạn Nếu có phần mềm để tải khách hàng tiềm lên, bạn cần thêm câu hỏi thơng tin cụ thể hay thêm tên ID trường tùy chỉnh cho câu hỏi • Thơng tin bạn muốn thêm vào hình chào mừng (tùy chọn) Màn hình chào mừng cho phép bạn cung cấp nhiều ngữ cảnh chi tiết doanh nghiệp • Văn video hình ảnh cho quảng cáo bạn Quảng cáo tìm kiếm khách hàng tiềm có yêu cầu quảng cáo tương tự văn hình ảnh quảng cáo liên kết Facebook TẠO QUẢ NG C ÁO TÌM K IẾM K H ÁC H H À NG TIỀM N Ă NG Đi tới Trình quản lý quảng cáo Nhấp vào Tạo quảng cáo bên phải Chọn Tìm kiếm khách hàng tiềm nhấp vào Tiếp tục Trong phần Trang, chọn Trang bạn muốn sử dụng để tạo quảng cáo tìm kiếm khách hàng tiềm Nhấp vào Xem điều khoản Xem lại Điều khoản dịch vụ quảng cáo tìm kiếm khách hàng tiềm chọn Tôi đồng ý với điều khoản điều kiện NHẮM MỤC TIÊU ĐỐI TƯỢ NG Nhắm mục tiêu đối tượng Nhắm mục tiêu đối tượng yếu tố quan trọng định thành công quảng cáo tìm kiếm khách hàng tiềm Có cách để nhắm mục tiêu quảng cáo tìm kiếm khách hàng tiềm năng: Đối tượng cốt lõi: Tiếp cận người dựa theo thông tin nhân học, vị trí, sở thích hành vi Đối tượng tùy chỉnh: Liên lạc với người bạn biết Đối tượng tương tự: Tìm người tương tự khách hàng bạn ĐỐI TƯỢNG CỐT LÕI Nhắm mục tiêu Đối tượng cốt lõi giúp bạn tiếp cận đối tượng đông đảo dựa số đặc điểm định Đây lựa chọn phù hợp bạn muốn thu thập lượng lớn khách hàng tiềm năng, chẳng hạn để tăng số liên hệ danh sách gửi thư bạn • Nhân học - Chọn đối tượng dựa đặc điểm độ tuổi, giới tính, tình trạng quan hệ, học vấn, nơi làm việc, chức danh, v.v • Vị trí - Tiếp cận người gần khu vực bạn muốn tiến hành kinh doanh • Sở thích - Tìm đối tượng dựa họ quan tâm, thói quen, hình thức giải trí u thích, v.v • Hành vi - Tiếp cận người dựa hành vi mua hàng, việc sử dụng thiết bị hoạt động khác LƯ U Ý Bạn sử dụng nhiều tùy chọn nhắm mục tiêu lúc, ví dụ để tiếp cậnđối tượng nam giới thuộc độ tuổi từ 18-34 thích đạp xe NHẮM MỤC TIÊU ĐỐI TƯỢ NG ĐỐI TƯỢNG TÙY CHỈNH VÀ ĐỐI TƯỢNG TƯƠNG TỰ Nhắm mục tiêu Đối tượng tùy chỉnh Đối tượng tương tự giúp bạn tiếp cận đối tượng cụ thể gồm người quan tâm đến doanh nghiệp bạn Loại nhắm mục tiêu lựa chọn hiệu bạn muốn tiếp cận khách hàng tiềm chất lượng cao CÁCH SỬ DỤNG ĐỐI TƯỢNG TÙY CHỈNH VÀ ĐỐI TƯỢNG TƯƠNG TỰ: Tiếp cận khách hàng có Xây dựng Đối tượng tùy chỉnh gồm người bạn biết cách tải danh sách khách hàng bạn lên Facebook Sử dụng danh sách để nhắm mục tiêu kết nối lại với khách hàng có loại trừ họ khỏi phương pháp nhắm mục tiêu bạn bạn muốn tiếp cận người Tìm hiểu cách thực Tiếp cận khách truy cập trang web Tạo Đối tượng tùy chỉnh từ trang web bạn để tiếp cận người thể quan tâm cách truy cập trang web Để sử dụng loại nhắm mục tiêu này, trước tiên, bạn cần cài đặt pixel Facebook Tìm hiểu cách thực Tiếp cận người trước tương tác Xây dựng Đối tượng tùy chỉnh gồm người trước tương tác với nội dung bạn Facebook Bạn nhắm mục tiêu lại quảng cáo đến người xem video, mở hồn tất quảng cáo tìm kiếm khách hàng tiềm mở Canvas bạn Facebook Tìm hiểu cách thực Hơn 40% số lần hiển thị quảng cáo tìm kiếm khách hàng tiềm phân phối Facebook sử dụng nhắm mục tiêu Đối tượng tùy chỉnh DỮ LIỆU CỦA FACEBOOK, THÁNG 3/2017 Tiếp cận người tương tự khách hàng bạn Tạo Đối tượng tương tự để tiếp cận người có khả quan tâm đến doanh nghiệp bạn họ giống người quan tâm đến doanh nghiệp Sử dụng Đối tượng tùy chỉnh làm nguồn để tìm người có điểm tương đồng với khách hàng tại, khách truy cập trang web người trước tương tác Đây lựa chọn tuyệt vời bạn muốn mở rộng quy mô cho chiến dịch muốn trì chất lượng khách hàng tiềm mức cao Tìm hiểu cách thực NHẮM MỤC TIÊU ĐỐI TƯỢ NG CÁCH SỬ DỤNG ĐỐI TƯỢNG TÙY CHỈNH HOẶC ĐỐI TƯỢNG TƯƠNG TỰ Mở Trình quản lý quảng cáo nhấp vào Tạo quảng cáo Chọn mục tiêu tìm kiếm khách hàng tiềm Trong phần Đối tượng, chọn Đối tượng tùy chỉnh Đối tượng tương tự để nhắm mục tiêu Hồn tất q trình tạo quảng cáo tìm kiếm khách hàng tiềm chọn Đặt hàng MẸO : MẸO : Quảng cáo tìm kiếm khách hàng tiềm có sẵn Facebook lẫn Instagram Để tiếp cận đối tượng hai tảng, bạn nên chọn tùy chọn Vị trí quảng cáo tự động Tránh trùng lặp đối tượng cho chiến dịch chạy lúc điều dẫn đến cố phân phối mức Câu chuyện thành công: Epic Games Nhà phát triển trò chơi điện tử sử dụng quảng cáo tìm kiếm khách hàng tiềm để khuyến khích người đăng ký phiên beta mở trò chơi nhất, Paragon, mang lại tỷ lệ 80% 40% chuyển đổi mức 80% ۰ ۰ tỷ lệ chuyển đổi mức giảm chi phí khách hàng tiềm so với mục tiêu Đ ẶT G I Á T H Ầ U & T Ố I Ư U H Ó A Đặt giá thầu & tối ưu hóa NGÂN SÁCH Trong phần Ngân sách & lịch chạy, đặt ngân sách hàng ngày trọn đời mà bạn muốn chi tiêu LỊCH CHẠY Chọn ngày bắt đầu kết thúc nhóm quảng cáo Hãy cân nhắc chạy quảng cáo vào thời điểm chiến lược Nếu có thời điểm ngày khó liên hệ với khách hàng (ví dụ: tổng đài đóng cửa), sử dụng tính lên lịch chạy quảng cáo để đảm bảo quảng cáo không chạy bạn liên hệ với khách hàng tiềm TỐI ƯU HĨA CHO PHÂN PHỐI QUẢNG CÁO Vì bạn sử dụng mục tiêu tìm kiếm khách hàng tiềm nên chúng tơi tối ưu hóa phân phối quảng cáo bạn cho khách hàng tiềm Điều có nghĩa Facebook hiển thị quảng cáo bạn đến người phù hợp đối tượng mục tiêu bạn để giúp bạn thu hút nhiều khách hàng tiềm với chi phí thấp GIÁ THẦU Giá thầu bạn phản ánh số tiền bạn sẵn sàng trả để thu hút khách hàng tiềm Giá thầu kết hợp với yếu tố khác tham gia đấu giá quảng cáo Facebook để xác định nhà quảng cáo hiển thị quảng cáo Có cách để định giá thầu bạn: • Đặt giá thầu tự động: Khi bạn chọn đặt giá thầu tự động, Facebook tự động đặt giá thầu giúp bạn thu hút nhiều khách hàng tiềm với giá tốt • Đặt giá thầu thủ cơng: Nếu bạn biết chi phí thực khách hàng tiềm năng, đặt giá thầu thủ cơng nhập số làm giá thầu bạn Khi tối ưu hóa cho khách hàng tiềm năng, điều quan trọng bạn phải đặt giá thầu đủ cao để thu hút đủ số người tiếp cận cho quảng cáo Bạn nên đặt giá thầu theo chi phí thực khách hàng tiềm (chi phí thực tối đa mà bạn trả cho khách hàng tiềm ROI dương) CÁCH TÍNH TỐN CHI PHÍ THỰC TRÊN MỖI KHÁCH HÀNG TIỀM NĂNG: Điều quan trọng cần biết giá trị khách hàng tiềm với doanh nghiệp bạn Ví dụ: giả sử bạn bán nội thất có tổng lợi nhuận lượt bán hàng $150 Bạn biết gần 20% yêu cầu trang web chuyển thành lượt bán hàng Dựa thông tin này, số tiền tối đa bạn sẵn sàng trả cho khách hàng tiềm $30 ($150 x 20% = $30) NỘI DUNG QUẢNG C ÁO Nội dung quảng cáo ĐỊNH DẠNG & HÌNH ẢNH Quay vòng Một video Tạo quảng cáo có tối đa 10 video hình ảnh cuộn Sử dụng không gian để hiển thị nhiều sản phẩm, nêu bật tính khác sản phẩm, kể chuyện giải thích trình Tạo quảng cáo có video Thu hút ý hình ảnh hấp dẫn, đề cập đến thương hiệu sản phẩm bạn từ đầu cố gắng giữ thời lượng quảng cáo 15 giây Bản trình chiếu Một hình ảnh Tạo quảng cáo video lặp lại có tối đa 10 hình ảnh Bản trình chiếu cách nhanh chóng có giá phải để tạo phát cách tuyệt đẹp tốc độ kết nối Tạo tối đa quảng cáo, quảng cáo có hình ảnh Tải lên ảnh bạn ảnh kho ảnh miễn phí chúng tơi Cũng xin lưu ý khuyến nghị mức giới hạn văn hình ảnh quảng cáo 20% NỘI DUNG • Văn quảng cáo vị trí tuyệt vời để giới thiệu thêm với người doanh nghiệp bạn Hãy cho họ biết bạn cung cấp sản phẩm/dịch vụ lý họ nên chia sẻ thơng tin với bạn • Chọn nút kêu gọi hành động giúp người hiểu hành động họ thực điền vào mẫu tìm kiếm khách hàng tiềm bạn Ví dụ: họ đăng ký nhận tin qua email, sử dụng nút kêu gọi hành động Đăng ký MẪU TÌM KIẾM KHÁCH HÀNG TIỀM NĂNG Mẫu tìm kiếm khách hàng tiềm MÀN HÌNH CHÀO MỪNG Thêm hình chào mừng vào quảng cáo tìm kiếm khách hàng tiềm để cung cấp thêm chi tiết Ví dụ: mô tả sản phẩm dịch vụ cho người biết họ nhận gửi thơng tin Thêm hình chào mừng tùy chọn • Cung cấp thêm ngữ cảnh Sử dụng không gian người biết thêm doanh nghiệp bạn nêu bật lợi ích mà sản phẩm bạn mang lại • Cho người lý để chia sẻ chi tiết họ Cân nhắc việc cung cấp phiếu giảm giá khuyến quảng cáo tìm kiếm khách hàng tiềm - điều nhằm khích lệ người xem chia sẻ thơng tin họ với bạn • Cho người biết điều xảy sau họ chia sẻ thông tin với bạn Cung cấp chi tiết cách thức thời điểm bạn liên hệ với họ Nếu bạn nói liên hệ với khách hàng tiềm nhớ làm CÂU HỎI Đây mẫu mở có thơng tin liên hệ người tự động điền, dựa thông tin họ chia sẻ với Facebook, tên địa email họ • Chỉ u cầu thơng tin bạn thực cần Mặc dù nhiều thông tin tốt điều phải đánh đổi Các câu hỏi bổ sung làm tăng khả người bỏ dở mẫu trước hoàn thành • Giữ việc nhập văn dạng tự mức tối thiểu Với câu hỏi tùy chỉnh, bạn đặt câu hỏi mở lưu ý lần nhập văn cản trở việc điền mẫu Cố gắng cung cấp số tùy chọn cho câu trả lời mà họ chọn • Giới hạn số câu hỏi nhiều lựa chọn Đối với câu hỏi mà người xem chọn nhiều tùy chọn, thử giới hạn tùy chọn xuống Giảm thiểu việc cuộn khách hàng tiềm để có trải nghiệm tốt • Đặt câu hỏi phù hợp Tùy theo loại sản phẩm dịch vụ bạn muốn quảng cáo, sau số câu hỏi bạn đặt để thu thập thông tin bạn cần từ khách hàng tiềm 10 MẪU TÌM KIẾM KHÁCH HÀNG TIỀM NĂNG CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ • Thêm văn liên kết URL liên kết đến sách quyền riêng tư Như bước tùy chọn, bạn chọn hộp bên cạnh Thêm tuyên bố từ chối trách nhiệm tùy chỉnh muốn thêm tuyên bố từ chối trách nhiệm bổ sung vào mẫu tìm kiếm khách hàng tiềm Lưu ý tuyên bố từ chối trách nhiệm khơng có giới hạn ký tự MÀN HÌNH CẢM ƠN • Nhập URL trang web bạn muốn người truy cập sau họ hoàn tất mẫu Đây cách thích hợp để chuyển hướng người tới trang web bạn để biết thêm thông tin họ đợi bạn liên hệ Để chỉnh sửa chép mẫu tìm kiếm khách hàng tiềm năng, làm theo hướng dẫn THU THẬP KHÁCH HÀNG TIỀM NĂNG Thu thập khách hàng tiềm Bạn thu thập khách hàng tiềm thông qua tệp xuất dạng CSV từ Trang mình, tải xuống từ Trình quản lý quảng cáo truy cập từ số đối tác CRM Bạn nên kết nối quảng cáo tìm kiếm khách hàng tiềm với cơng cụ tiếp thị để giúp bạn tiết kiệm thời gian liên hệ nhanh chóng TẢI XUỐNG TỪ TRÌNH QUẢN LÝ QUẢNG CÁO Xin lưu ý lưu khách hàng tiềm bạn 90 ngày tải xuống khách hàng tiềm lâu số ngày Bạn nên thường xuyên tải xuống khách hàng tiềm Bạn tải xuống khách hàng tiềm từ Trang cách làm theo hướng dẫn Đi tới Trình quản lý quảng cáo nhấp vào tên quảng cáo tìm kiếm khách hàng tiềm Trong cột Kết quả, nhấp vào biểu tượng tải xuống Từ cửa sổ Tải xuống khách hàng tiềm xuất hiện, chọn tải xuống tất khách hàng tiềm hay khách hàng tiềm khoảng ngày cụ thể, sau đó, nhấp vào Tải xuống Khách hàng tiềm tải xuống tệp CSV MẸO : Liên hệ nhanh chóng! Việc liên hệ với khách hàng tiềm giúp đạt tỷ lệ chuyển đổi tốt đảm bảo ngân sách chi tiêu hiệu 12 THU THẬP KHÁCH HÀNG TIỀM NĂNG TỰ ĐỘNG NHẬN KHÁCH HÀNG TIỀM NĂNG Dễ dàng liên hệ với khách hàng tiềm cách kết nối quảng cáo tìm kiếm khách hàng tiềm với cơng cụ tiếp thị bạn Bằng cách đó, hồn tất quảng cáo tìm kiếm khách hàng tiềm năng, thơng tin tự động xuất danh sách email công cụ quản lý mối quan hệ khách hàng (CRM) bạn Điều cho phép bạn tiếp cận tất khách hàng tiềm nơi mà không cần tải xuống CSV cách thủ công bạn muốn xem khách hàng tiềm Tích hợp có sẵn cho nhiều cơng cụ, có Gmail, HubSpot Ads, MailChimp, Marketo, Salesforce Marketing Cloud, Salesforce Sales Cloud, Segment Sources, Zoho Social nhiều công cụ khác Nếu tích hợp trực tiếp khơng khả dụng với cơng cụ bạn, bạn sử dụng ứng dụng Zapier Leadsbridge để kết nối CÁCH KẾT NỐI QUẢNG CÁO TÌM KIẾM KHÁCH HÀNG TIỀM NĂNG VỚI CRM CỦA BẠN Kết nối từ Trang bạn Truy cập Trang Facebook bạn Nhấp vào Công cụ đăng đầu Trang Nhấp vào Thiết lập khách hàng tiềm Bây giờ, bạn nhìn thấy phần có tên Thiết lập khách hàng tiềm Trong phần này, bạn kết nối với CRM sử dụng kết nối với CRM lần Xem thêm hướng dẫn Kết nối sau tạo quảng cáo Đi tới Trình quản lý quảng cáo Chọn Tìm kiếm khách hàng tiềm làm mục tiêu quảng cáo làm theo bước để tạo quảng cáo tìm kiếm khách hàng tiềm Sau đặt hàng, bạn nhìn thấy phần có tên Nhận câu trả lời mẫu Trong phần này, bạn kết nối với CRM sử dụng kết nối với CRM lần Xem thêm hướng dẫn 13 ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ Đánh giá kết Để xem kết chiến dịch, tới Trình quản lý quảng cáo Tại đó, bạn nhìn thấy liệu khách hàng tiềm chi phí khách hàng tiềm Bạn tải xuống khách hàng tiềm từ cột Kết báo cáo từ Thư viện mẫu Trang Các yếu tố cần cân nhắc bạn xem kết quả: Chi phí khách hàng tiềm - Bạn trả chi phí để có khách hàng tiềm năng? Chất lượng khách hàng - Cuối cùng, có khách hàng chuyển đổi? Sau ví dụ nhanh: Quảng cáo dành cho khách hàng tiềm Nhắm mục tiêu đối tượng Ngân sách Khách hàng tiềm Chi phí/ Khách hàng tiềm Tỷ lệ chuyển đổi thành bán hàng Bán hàng Chi phí/Lượt bán hàng #1 Sở thích $100 50 $2 6% $33 #2 Đối tượng tương tự $100 25 $4 20% $20 Trong ví dụ này, quảng cáo tìm kiếm khách hàng tiềm sử dụng nhắm mục tiêu dựa sở thích nhận chi phí khách hàng tiềm tốt chiến dịch sử dụng nhắm mục tiêu Đối tượng tương tự Tuy nhiên, quảng cáo tìm kiếm khách hàng tiềm sử dụng nhắm mục tiêu Đối tượng tương tự nhận khách hàng tiềm chất lượng cao với tỷ lệ chuyển đổi sang bán hàng cao Bạn nên xem kết thơng qua cách nhìn tương tự để đảm bảo bạn tối ưu hóa để đạt mục tiêu cuối MẸO : Triển khai pixel Facebook trang web bạn để giúp tối ưu hóa quảng cáo tạo Đối tượng tùy chỉnh Đối tượng tương tự Bạn sử dụng pixel để theo dõi chuyển đổi xi dòng (ví dụ: tốn, qun góp), nhờ bạn biết tác động quảng cáo không khách hàng tiềm 14 THỬ NGHIỆM & LẶP LẠI Thử nghiệm & lặp lại Cũng giống tất quảng cáo Facebook, chuẩn bị để thử nghiệm biến thể khác để xem biến thể hoạt động tốt cho doanh nghiệp bạn Bạn tìm thấy số lần lặp lại hoạt động tốt lần lặp lại khác, vậy, dành thời gian để thiết lập ý tưởng • Nội dung: Thử nghiệm hình ảnh video khác để xem hình ảnh video thu hút ý • Mẫu tìm kiếm khách hàng tiềm năng: Tạo vài nhóm quảng cáo khác mẫu khác Thử nghiệm với mẫu để tìm định dạng mang lại cho bạn chi phí thấp khách hàng tiềm • Nhắm mục tiêu đối tượng: Nhắm mục tiêu thường yếu tố lớn thành công quảng cáo tìm kiếm khách hàng tiềm năng, vậy, cân nhắc tạo nhiều Đối tượng tùy chỉnh Đối tượng tương tự thử nghiệm Đối tượng • Mục tiêu quảng cáo: Tạo hai chiến dịch riêng biệt: chiến dịch sử dụng mục tiêu chuyển đổi chiến dịch sử dụng mục tiêu tìm kiếm khách hàng tiềm Bạn thử chạy thử nghiệm phân tách Sử dụng ngân sách, giá thầu, nhắm mục tiêu, vị trí quảng cáo nội dung tương tự cho hai chiến dịch đặt để chiến dịch chuyển đổi hướng người dùng đến trang web chứa mẫu cần điền Khi bạn trở nên quen thuộc với quảng cáo tìm kiếm khách hàng tiềm năng, thử thực điều chỉnh nhỏ để cải thiện kết Sau vài tình thường gặp cách điều chỉnh: Tơi muốn có khách hàng tiềm chất lượng cao • Sử dụng nhắm mục tiêu Đối tượng tùy chỉnh Đây cách tuyệt vời để tiếp cận người quan tâm đến doanh nghiệp bạn, bao gồm khách truy cập trang web, liên hệ có người trước tương tác • Kết nối CRM liên hệ nhanh Tích hợp quảng cáo tìm kiếm khách hàng tiềm với công cụ tiếp thị để nhận thông tin khách hàng tiềm thông tin gửi liên hệ Thông thường, thời gian liên hệ ngắn mang lại khả chuyển đổi cao • Đặt câu hỏi tùy chỉnh Thay sử dụng trường mặc định, thử đặt 1-2 câu hỏi tùy chỉnh Ví dụ: yêu cầu người nhập lại số điện thoại địa email để đảm bảo thơng tin xác bổ sung vấn đề khác Tôi muốn thu hút thêm khách hàng tiềm • Sử dụng nhắm mục tiêu Đối tượng cốt lõi Tiếp cận nhóm người đơng đảo quan tâm đến doanh nghiệp bạn dựa thơng tin nhân học, vị trí, sở thích hành vi họ • Nhắm mục tiêu Đối tượng tương tự Tìm người tương tự khách hàng có bạn cách tạo Đối tượng tương tự dựa Đối tượng tùy chỉnh gồm khách truy cập trang web khách hàng có • Đưa hình thức khích lệ Cân nhắc đưa phiếu giảm giá hình thức khích lệ khác vào nội dung quảng cáo cho quảng cáo tìm kiếm khách hàng tiềm Đảm bảo bạn cung cấp giá trị để đổi lấy thông tin họ 15 Cảm ơn bạn! Để biết thêm thông tin, truy cập: www.facebook.com/business/leadads
- Xem thêm -

Xem thêm: TÀI LIỆU ÔN THI, TÀI LIỆU ÔN THI

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay