Sáng kiến kinh nghiệm: Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác đo đạc trên địa bàn huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ

12 39 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2018, 21:51

Công tác đo đạc phục vụ việc đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận đơn lẻ, thường xuyên hàng năm trên địa bàn huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ thời gian qua nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện, Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện và đã đạt được nhiều kết quả tốt, giải quyết hồ sơ nhanh, chính xác, tạo được sự đồng thuận cao trong nhân dân. Tuy nhiên, vẫn còn một số khó khăn nhất định như: do việc biến động về đất đai trên địa bàn huyện rất nhiều, phạm vi toàn huyện tương đối rộng mà cán bộ đo đạc của Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện ít do đó việc đo đạc cho hộ gia đình cá nhân còn gặp nhiều khó khăn, một số trường hợp còn vướng mắc do tranh chấp ranh, tranh chấp quyền sử dụng đất, chưa xác định được ranh mốc, một số trường họp hộ dân chưa hiểu hết được quyền và nghĩa vụ của mình nên không tạo điều kiện để cán bộ đo đạc hoàn thành nhiệm vụ hoặc hoàn thành nhiệm vụ chậm do khi cán bộ đo đạc xuống thực tế thì phải chờ đợi hộ dân đảm bảo điều kiện như cấm ranh, mời hộ giáp ranh,….ảnh hưởng đến thời gian đo đạc. Để giải quyết vấn đề này công tác đo đạc trên địa bàn huyện nhất thiết cần phải nâng cao hiệu hơn nữa, do đó tôi chọn đề tài “ Giải pháp mới nâng cao hiệu quả trong công tác đo đạc phục vụ đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận đơn lẻ, thường xuyên hàng năm tại huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ” để làm sáng kiến kinh nghiệm cho bản thân, qua đánh giá công tác đo đạc từ đó rút ra những thuận lợi khó khăn và đề xuất một số giải pháp để hoàn thiện công tác đo đạc trên địa bàn huyện. Người thực hiện: Lê Hữu Dụng A LỜI NÓI ĐẦU Lý chọn đề tài Đất đai nguồn tài nguyên vô quý giá, tài sản quan trọng quốc gia, tư liệu sản xuất đặc biệt, thành phần quan trọng hàng đầu môi trường sống, địa bàn phân bố khu dân cư, xây dựng sở kinh tế, văn hoá xã hội, an ninh quốc phòng Trong q trình phát triển kinh tế xã hội, nhu cầu sử dụng đất ngày cao, việc khai thác quản lý sử dụng đất đai cách tiết kiệm, hợp lý hiệu vơ khó khăn Trong điều kiện với tốc độ phát triển đô thị hóa nước nhu cầu sử dụng đất ngày tăng cao, vấn đề biến động đất đai từ gia tăng mạnh mẽ theo nhu cầu trao đổi, mua bán, tặng cho, chuyển đổi chủ thể sử dụng đất với nhau, nhu cầu xác định lại phần đất mà chủ thể sử dụng thực tế để làm sở pháp lý, tránh phát sinh tranh chấp quyền lợi nghĩa vụ sau Do đó, cơng tác đo đạc phục vụ cho nhu cầu cần thiết vô quan trọng, tảng để Nhà nước khai thác quản lý chặt chẽ hợp lý đem lại hiệu lâu dài theo quy định pháp luật Huyện Cờ Đỏ huyện nông thôn ngoại thành nằm cách xa trung tâm thành phố Cần Thơ, thành lập vào đầu năm 2004 theo tinh thần Nghị định số 05/NĐ-CP ngày 02/01/2004 Chính phủ sở chia tách huyện Ơ Mơn Đến năm 2008 huyện Cờ Đỏ tiếp tục chia tách thành lập thêm huyện Thới Lai theo Nghị định số 12/NĐ-CP ngày 23/12/2008 Chính phủ Huyện Cờ Đỏ với chín xã thị trấn hai nông trường: thuộc Công ty lương thực Sông Hậu xã Thới Hưng, nơng trường lại thuộc Công ty lương thực Cờ ĐỏThạnh Phú Từ chia tách mới, huyện Cờ Đỏ thành phố đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng bước hoàn thiện tạo điều kiện thúc đẩy kinh tế phát triển, rút ngắn khoảng cách nông thôn thành thị bên cạnh nhu cầu nhà ở, nhu cầu sử dụng đất người dân ngày cao dẫn đến biến động liên tục chủ thể sử dụng đất Công tác đo đạc phục vụ việc đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận đơn lẻ, thường xuyên hàng năm địa bàn huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Người thực hiện: Lê Hữu Dụng Thơ thời gian qua nhận quan tâm đạo Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện, Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố, Phòng Tài ngun Mơi trường, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện đạt nhiều kết tốt, giải hồ sơ nhanh, xác, tạo đồng thuận cao nhân dân Tuy nhiên, số khó khăn định như: việc biến động đất đai địa bàn huyện nhiều, phạm vi toàn huyện tương đối rộng mà cán đo đạc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện việc đo đạc cho hộ gia đình cá nhân gặp nhiều khó khăn, số trường hợp vướng mắc tranh chấp ranh, tranh chấp quyền sử dụng đất, chưa xác định ranh mốc, số trường họp hộ dân chưa hiểu hết quyền nghĩa vụ nên khơng tạo điều kiện để cán đo đạc hoàn thành nhiệm vụ hoàn thành nhiệm vụ chậm cán đo đạc xuống thực tế phải chờ đợi hộ dân đảm bảo điều kiện cấm ranh, mời hộ giáp ranh,….ảnh hưởng đến thời gian đo đạc Để giải vấn đề công tác đo đạc địa bàn huyện thiết cần phải nâng cao hiệu nữa, tơi chọn đề tài “ Giải pháp nâng cao hiệu công tác đo đạc phục vụ đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận đơn lẻ, thường xuyên hàng năm huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ” để làm sáng kiến kinh nghiệm cho thân, qua đánh giá cơng tác đo đạc từ rút thuận lợi khó khăn đề xuất số giải pháp để hồn thiện cơng tác đo đạc địa bàn huyện Giới hạn đề tài 2.1 Phạm vi nghiên cứu thực Nghiên cứu, thu thập, phân tích đánh giá cơng tác đo đạc phục vụ đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận đơn lẻ, thường xuyên hàng năm địa bàn huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ Đề tài khả thực tốt địa bàn huyện Cờ Đỏ số huyện lân cận với mong muốn tạo đồng cho toàn thành phố Cần Thơ 2.2 Căn pháp lý - Chỉ thị số 299/TTg ngày 10 tháng 11 năm 1980 Thủ tướng phủ công tác đo đạc, phân hạng đăng ký ruộng đất nước Người thực hiện: Lê Hữu Dụng - Nghị định số 05/NĐ-CP ngày 02/01/2004 Chính phủ việc thành lập quận Ninh Kiều, Bình Thủy, Cái Răng, Ơ Mơn, huyện Phong Điền, Cờ Đỏ, Vĩnh Thạnh, Thốt Nốt xã, phường, thị trấn thuộc thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương - Nghị định số 12/NĐ-CP ngày 23/12/2008 Chính phủ việc điều chỉnh địa giới hành xã, thành lập xã thuộc huyện Thốt Nốt, huyện Vĩnh Thạnh, huyện Cờ Đỏ; thành lập quận Thốt Nốt phường trực thuộc; điều chỉnh địa giới hành huyện Cờ Đỏ để thành lập huyện Thới Lai thuộc thành phố Cần Thơ - Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013 - Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 Chính phủ quy định chi tiết thi hành số điều Luật đất đai - Nghị định 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 Chính phủ sửa đổi, bổ sung số nghị định quy định chi tiết thi hành luật đất đai - Thông tư số 02/2015/TT-BTNMT ngày 27/01/2014 Bộ Tài nguyên Môi trường quy định chi tiết số điều Nghị định số 43/2015/NĐ-CP Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 Chính phủ - Thơng tư số 25/2015/TT-BTNMT ngày 19/5/2015 Bộ Tài nguyên Môi trường quy định đồ địa - Quyết định số 06/2014/QĐ-UBND ngày 15/8/2014 Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ quy định mức thu phí, lệ phí tỷ lệ phần trăm để lại cho đơn vị thu phí, lệ phí Người thực hiện: Lê Hữu Dụng B NỘI DUNG Thực trạng công tác đo đạc địa bàn huyện 1.1 Thuận lợi Được quan tâm đạo Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện, Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố, Phòng Tài ngun Mơi trường huyện, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Đảng Ủy, Ủy ban nhân dân xã, thị trấn công tác đo đạc địa bàn huyện Đối với đất sai sót so với hồ sơ địa chính, đất gặp vướng mắc, bất cập Ủy ban nhân dân huyện, Phòng Tài ngun Mơi trường huyện, Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện hướng đạo tháo gỡ kịp thời qua hạn chế phát sinh tình trạng tiêu cực, hạch sách nhân dân, tạo đồng thuận nhân dân Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013 ban hành Nghị định, Thông tư hướng dẫn thực luật tháo gỡ số vướng mắc bất cập quản lý nhà nước đất đai, việc thực quyền nghĩa vụ chủ thể sử dụng đất Hệ thống tổ chức ngành bước củng cố, đội ngũ thường xuyên đào tạo bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ Hồ sơ địa đầy đủ, rõ ràng, địa bàn huyện tất chín xã, thị trấn hai nơng trường, xã hai nông trường chưa thực quản lý Tất xã lại đồ địa 299 ( Bản đồ địa 299 đồ địa thành lập theo Chỉ thị số 299/TTg ngày 10 tháng 11 năm 1980 Thủ tướng phủ cơng tác đo đạc, phân hạng đăng ký ruộng đất nước), riêng thị trấn Cờ Đỏ đồ địa đo đạc theo hệ tọa độ VN-2000 sở vật chất, trang thiết bị đảm bảo cho công tác đo đạc hoàn thành theo tiêu chuẩn quy định Người thực hiện: Lê Hữu Dụng 1.2 Khó khăn Tuy hệ thống văn pháp luật quy định hoạt động đo đạc công tác đo đạc phục vụ đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận đơn lẻ, thường xuyên hàng năm chưa quy định rõ ràng, cụ thể, thống cho toàn thành phố Quy định chung chung địa phương áp dụng quy trình đo đạc khác dẫn đến chủ thể sử dụng đất giáp ranh địa phương với phải làm thủ tục khác gây bất cập nhân dân Đất đai nguồn tài sản vô giá nên việc tranh chấp đất đai không tránh khỏi, đặc biệt huyện Cờ Đỏ địa phương phát triển nên giá trị đất ngày tăng cao kéo theo vấn đề tranh chấp, tranh giành đất với tăng, gây khó khăn cho việc xác định ranh mốc hộ gia đình với ảnh hưởng đến kết đo đạc Hồ sơ địa thơ sơ trãi qua nhiều năm nhiều biến động, số tờ đồ địa chính, sổ mục kê, sổ địa cũ rách sai xót q trình thành lập gây ảnh hưởng đến cơng tác đo đạc: trường hợp đo đạc chênh lệch diện tích, sai lệch hình thể, vị trí thực tế sử dụng hồ sơ địa mà hồ sơ địa bị rách hay sai xót thì việc xác định để điều chỉnh khó khăn nhiều thời gian Trên địa bàn huyện Cờ Đỏ thị trấn Cờ Đỏ trải qua hai thời kỳ đo đạcThạnh Phú trải qua ba thời kỳ đo đạc nên việc đo đạc đối chiếu hồ sơ thời kỳ với phức tạp, chồng chéo lẫn Giải pháp thực để nâng cao hiệu công tác đo đạc 2.1 Xây dựng hồ sơ đo đạc thống cho xã, thị trấn Hồ sơ đề nghị đo đạc gồm: - Hợp đồng đo đạc xây dựng đảm bảo đầy đủ thông tin như: + Thông tin chủ sử dụng đất cần thực đo đạc: họ tên, địa thường trú, số điện thoại liên hệ + Thông tin nhu cầu đo đạc: đo đạc tách để chuyển nhượng, đo đạc để điều chỉnh diện tích, đo đạc tách để thừa kế… Người thực hiện: Lê Hữu Dụng + Thông tin đất: đất số, tờ đồ số, địa đất + Thông tin tình trạng ranh mốc, tình tranh chấp + Trên hợp đồng đo đạc thêm mục cơng tác ngoại nghiệp nhằm mục đích theo dõi tình trạng hồ sơ: giải hồ sơ, không giải hồ sơ, lý không giải hồ sơ, cán đo đạc phải ghi rõ nội dung hồ sơ đồng thời ghi thời gian giải ký tên vào để đảm bảo trách nhiệm thực nhiệm vụ theo quy định + Và cuối thông tin số điện thoại Ban giám đốc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Cờ Đỏ để tiếp nhận thông tin phản ánh hộ dân - Bản photo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy tờ liên quan đến khu đo (nếu có) - Phiếu theo dõi quy trình đo đạc: dùng để xác định thời gian hồn thành cơng việc, khâu hồn thành nào? quy trình quy định hay không? Người thực hiện: Lê Hữu Dụng 2.2 Xây dựng quy trình đo đạc Cần xây dựng quy trình rõ ràng cụ thể cơng đoạn sau: - Sơ đồ quy trình đo đạc: Nhận hồ sơ đo đạc Trình Ban giám đốc phân công cán phụ trách Liên hệ chủ sử dụng đất hẹn thời gian đo đạc thực tế Liên hệ cán địa xã, thị trấn thơng báo thời gian kết hợp Tiến hành đo đạc chi tiết thu thập số liệu Nhập xử lý số liệu máy tính phần mềm chun dụng Hồn thiện vẽ đo đạc, xuất hồ sơ kỹ thuật khu đất Trả kết cho hộ dân Người thực hiện: Lê Hữu Dụng - Phiếu theo dõi quy trình đo đạc: TT quan thực Bộ phận tiếp nhận trả kết cấp huyện Nội dung công việc nhận ghi rõ họ tên kiến việc đo đạc - Nhận hồ sơ, đối chiếu hồ sơ, liên hệ hộ dân, liên hệ cán địa xã hẹn Cán đo đạc Cán kiểm tra thời gian đo đạc thực tế (01 ngày) - Vẽ hồ sơ trích đo địa (03 ngày) - Kiểm tra hồ sơ trích đo địa chính, xác thực Ký tên cấm ranh, mời hộ tứ cận chứng Cán đo đạc Ngày - Tiếp nhận hồ sơ, hướng dẫn hộ dân Lãnh đạo Chi nhánh Văn Thời gian minh thực tế (nếu có) (01 ngày) - Kiểm tra, ký duyệt hồ sơ trích đo địa phòng Đăng ký đất đai (01 ngày) - Cho số, cập nhật ngày trả kết thực Cán kiểm tra tế, điện thoại thông báo hộ dân nhận kết (01 ngày) Bộ phận tiếp nhận trả kết cấp huyện - Trả kết cho hộ gia đình, cá nhân - Thời gian: 07 ngày làm việc (khơng tính ngày nhận ngày trả kết quả) - Trình tự thực hiện: + Các chủ thể sử dụng đất nhu cầu đo đạc nộp hồ sơ Bộ phận tiếp nhận trả kết UBND huyện; Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện theo quy định + Nhận hồ sơ cán tiếp nhận trách nhiệm kiểm tra tính pháp lý, nhận hồ sơ biên nhận hẹn ngày trả kết quả, đồng thời hướng dẫn hộ dân rõ ràng cụ thể điều kiện để thực đo đạc như: cấm mốc rõ ràng, mời chủ sử dụng tứ cận để chứng kiến đo đạc Cuối ngày cán tiếp nhận hồ sơ phải tổng hợp hồ sơ nhận ngày trình Ban giám đốc phân công cho cán phụ trách + Trong thời gian 01 ngày làm việc cán đo đạc phải chuẩn bị hồ sơ đầy đủ tiến hành liên hệ hộ dân, liên hệ cán đại địa phương để đo đạc thực tế + Trong thời gian 03 ngày làm việc cán đo đạc phải hồn trình vẽ, xuất vẽ hồ sơ kỹ thuật trình ký cán kiểm tra Người thực hiện: Lê Hữu Dụng + Trong thời gian 01 ngày làm việc cán kiểm tra phải kiểm tra xong hồ sơ trình ký lãnh đạo ký duyệt + Trong thời gian 01 ngày làm việc lãnh đạo Chi nhánhVăn phòng Đăng ký đất đai phải xem hồ sơ ký duyệt + Trong thời gian 01 ngày làm việc cán kiểm tra phải cho số hồ sơ kỹ thuật, điện thoại thông báo hộ dân lên nhận kết chuyển phận tiếp nhận trả kết 2.3 Xây dựng sổ theo dõi hồ sơ đo đạc Để phục vụ công tác báo cáo kiểm tra Ban lãnh đạo, sổ theo dõi hồ sơ đo đạc cần xây dựng theo mẫu đảm bảo thông tin sau: - Số thứ tự: ghi số thứ tự hồ sơ - Số quy trình: ghi số quy trình hồ sơ - Tên chủ sử dụng: ghi tên chủ sử dụng nhu cầu đo đạc - Số đất: ghi đất cần đo đạc - Số tờ đồ: ghi số tờ đồ - Địa đất: ghi địa đất cần đo đạc - Tên cán đo đạc phụ trách: ghi tên cán phụ trách thụ lý hồ sơ (xác định trách nhiệm hồ sơ vướng mắc, sai sót) - Ngày nhận: ghi ngày tiếp nhận hồ sơ - Ngày trả kết quả: Ghi ngày trả kết (ngày hẹn hộ dân lên nhận kết quả) - Ngày trả kết thực tế: ghi ngày ký duyệt vẽ (xác định tình trạng hồ sơ trễ hẹn hay hẹn để hướng điều chỉnh cho phù hợp) - Điện thoại liên hệ: ghi số điện thoại hộ dân (giúp Ban Giám đốc kiểm tra giám sát việc thực nhiệm vụ cán đo đạc mà không cần phải xuống thực tế) - Ghi tình trạng hồ sơ: giúp ta biết hồ sơ bị trễ hẹn khơng? Hồ sơ giải hay hồ sơ không giải quyết? Lý hồ sơ không giải quyết? Mẫu sổ theo dõi hồ sơ đo đạc: Người thực hiện: Lê Hữu Dụng Tên Địa Số thứ Số quy chủ sử Số Tờ tự trình dụng đồ đất đất Cán đo đạc Ngày Ngày nhận trả Ngày Điện trả thoại thực tế liên hệ Ghi Kết Việc thực công tác đo đạc theo giải pháp giúp đạt số hiệu sau: - Căn vào sổ theo dõi hồ sơ đo đạc, ngày ký phiếu quy trình đo đạc phận giúp ta nắm tình trạng hồ sơ cách rõ ràng cụ thể: hồ sơ bị trễ hay khơng, trễ lý trễ gì, phận trễ từ Ban lãnh đạo hướng xử lý uống nắn chấn chỉnh cho thích hợp - Rút ngắn thời gian đo đạc, hồ sơ đo đạc Ban giám đốc phân công sau ngày tiếp nhận ngày nên giúp hộ dân chủ động thời gian xếp công việc để đảm bảo tạo đủ điều kiện pháp lý cho cán đo đạc nhanh chóng, chất lượng độ xác ngày nâng cao - Lịch đo đạc Ban giám đốc phân cơng giúp hạn chế tình trạng hồ sơ tồn động thời gian dài, tình trạng ách tắt hồ sơ ảnh hưởng đến lợi ích hộ dân, hạn chế phát sinh tiêu cực - Ban giám đốc giám sát, kiểm tra đơn vị mà không cần phải xuống thực tế thông qua sổ theo dõi hồ sơ đo đạc, đồng thời tiếp nhận thơng tin phản ánh hộ dân để hướng uốn nắn, chấn chỉnh, luân chuyển hợp lý - Phục vụ tốt công tác báo cáo cần thiết C KẾT LUẬN Bài học kinh nghiệm Để thực tốt giải pháp yêu cầu cán đo đạc cần trung thực báo cáo, trách nhiệm cao công việc 10 Người thực hiện: Lê Hữu Dụng Do địa bàn huyện rộng nơi cách xa trung tâm huyện nên việc di chuyển gặp nhiều khó khăn, thời gian đo đạc ngắn, số lượng hồ sơ nhiều nên cần phối hợp tốt phận với để đảm bảo kịp thời, hẹn Do cán đo đạc cán tiếp nhận trả kết người trực tiếp tiếp xúc với dân nên việc giao tiếp, thái độ, cử cần phải trọng tránh trường hợp hạch sách gây phiền hà cho nhân dân Ý nghĩa Cơng tác đo đạc ý nghĩa quan trọng việc thực cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình cá nhân Đảm bảo quyền nghĩa vụ chủ thể sử dụng đất lâu dài, đo đạc rõ ràng cụ thể hạn chế tình trạng tranh chấp phát sinh, góp phần đem lại hiệu cao công tác đo đạc phục vụ đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận đơn lẻ, thường xuyên hàng năm, giảm tình trang liên hệ đo đạc nhiều lần không dẫn đến tốn chi phí, tiền của, sức lực người dân Giúp quan quản lý nhà nước đất đai thực tốt chức nhiệm vụ Kiến nghị Sở Tài nguyên – Môi trường tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố xem xét ban hành quy định cụ thể thống quy trình đo đạc tồn thành phố Sở Tài ngun – Mơi trường thường xuyên mở lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp, nghiệp vụ, kỹ giao tiếp, cho cán ngành Tổ chức hội nghị giao lưu quận huyện thành phố để tạo điều kiện cho cán chia sẻ, trau dồi kinh nghiệm với lĩnh vực đo đạc công tác quản lý nhà nước đất đai Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố tham mưu Sở Tài nguyên – Môi trường thành phố sớm kế hoạch đo đạc quy theo hệ tọa độ VN-2000 11 Người thực hiện: Lê Hữu Dụng cho xã lại địa bàn huyện Cờ Đỏ để giúp công tác quản lý Nhà nước đất đai chặt chẽ dễ dàng 12 ... sơ không giải quyết? Mẫu sổ theo dõi hồ sơ đo đạc: Người thực hiện: Lê Hữu Dụng Tên Địa Số thứ Số quy chủ sử Số Tờ tự trình dụng đồ đất đất Cán đo đạc Ngày Ngày nhận trả Ngày Điện trả thoại thực... năm 1980 Thủ tướng phủ công tác đo đạc, phân hạng đăng ký ruộng đất nước Người thực hiện: Lê Hữu Dụng - Nghị định số 05/NĐ-CP ngày 02/01/2004 Chính phủ việc thành lập quận Ninh Kiều, Bình Thủy,... định mức thu phí, lệ phí tỷ lệ phần trăm để lại cho đơn vị thu phí, lệ phí Người thực hiện: Lê Hữu Dụng B NỘI DUNG Thực trạng công tác đo đạc địa bàn huyện 1.1 Thuận lợi Được quan tâm đạo Huyện
- Xem thêm -

Xem thêm: Sáng kiến kinh nghiệm: Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác đo đạc trên địa bàn huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ, Sáng kiến kinh nghiệm: Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác đo đạc trên địa bàn huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay