Phân tích 5 đặc điểm kinh tế cơ bản của của Chủ nghĩa tư bản độc quyền và Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân

26 5 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2018, 21:42

Câu 1: Phân tích đặc điểm kinh tế của Chủ nghĩa độc quyền Khái niệm nguyên nhân đời chủ nghĩa độc quyền a Khái niệm Phương thức sản xuất chủ nghĩa phát triển qua hai giai đoạn: giai đoạn chủ nghĩa tự cạnh tranh giai đoạn chủ nghĩa độc quyền Chủ nghĩa độc quyền giai đoạn phát triển giai đoạn tự cạnh tranh chủ nghĩa Về thực chất, nấc thang trình phát triển điều chỉnh chủ nghĩa lực lượng sản xuất quan hệ sản xuất để thích ứng với biến động trng tình hình kinh tế - trị giới Chủ nghĩa độc quyền xuất vào cuối kỷ XIX đầu kỷ XX Chủ nghĩa độc quyền chủ nghĩa hầu hết ngành, lĩnh vực kinh tế tồn tổ chức độc quyền chúng chi phối phát triển phát triển toàn kinh tế Sự đời chủ nghĩa độc quyền không làm thay đổi chất chủ nghĩa b Nguyên nhân đời chủ nghĩa độc quyền - Thứ nhất, phát triển lực lượng sản xuất tác động tiến khoa học- kỹ thuật đẩy nhanh q trình tích tụ tập trung sản xuất, đòi hỏi hình thành xí nghiệp quy mơ lớn với hình thức tổ chức kinh tế Khi tiến khoa học áp dụng sản xuất dù diện lớn hay nhỏ đồng nghĩa với việc liệu sản xuất trở nên đại người lao động trình độ định để sử dụng hiệu máy móc đại - Thứ hai, vào năm 70 kỷ XIX, thành tựu khoa học – kỹ thuật xuất lò luyện kim Bét-sơ-me, Mác-tanh, Tô-mát tạo sản lượng lớn gang thép với chất lượng cao; phát hóa chất axit sunphuaric, thuốc nhuộm; máy móc động điêzen, máy phát điện, máy tiện, máy phay Những đời tạo điều kiện để phương tiện vận tải bắt đầu xuất phát triển xe hơi, tàu thủy, xe điện, máy bay, đường sắt Từ đời, phát minh xem đại thời điểm nhanh chóng thay cũ kỹ thời kì trước Khi chiếm ưu định tiêu dùng, nhà tận dụng để tiếp tục phát triển sản xuất với số lượng lớn, tìm kiếm lợi nhuận cao Điều đòi hỏi nhà cần xí nghiệp quy mô lớn đủ sức chứa sản xuất, dẫn đến tăng suất lao động, tăng khả tích lũy bản, thúc đẩy phát triển sản xuất lớn - Thứ ba, điều kiện phát triển khoa học – kỹ thuật, tác động quy luật kinh tế chủ nghĩa quy luật giá trị thặng dư, quy luật tích lũy ngày mạnh mẽ, lượng giá trị dôi ngồi giá trị sức lao động người cơng nhân làm thuê tạo nhà chiếm khơng tích lũy trở thành số lớn, làm biến đổi cấu kinh tế xã hội theo hướng tập trung sản xuất quy mô lớn - Thứ tư, đứng trước phát triển chạy đua khoa học – kỹ thuật đòi hỏi nhà muốn tồn thu lợi nhuận cao phải đầu phát triển sở mình, tích cực cải tiến kỹ thuật, tăng quy mơ tích lũy nhà muốn thắng nên tạo cạnh tranh khốc liệt buộc nhà Đồng thời xuất phát từ cạnh tranh gay gắt làm cho nhà vừa nhỏ không đủ tiềm lực để trì chạy đua dẫn đến phá sản Còn nhà lớn lại điều kiện để đầu phát triển sản xuất trở nên phát tài, làm giàu với số tập trung quy mô xí nghiệp ngày to lớn - Thứ năm, khủng hoảng kinh tế năm 1873 toàn giới chủ nghĩa gây khó khăn cho tồn nhà Các xí nghiệp vừa nhỏ không đủ sức chống chọi trì buộc phải chấp nhận phá sản mình, thúc đẩy nhanh chóng q trình tích tụ tập trung - Thứ sáu, phát triển hệ thống tín dụng chủ nghĩa trở thành đòn bẩy mạnh mẽ thúc đẩy tập trung sản xuất, việc hình thành cơng ty cổ phần, tạo tiền đề cho đời tổ chức độc quyền Những đặc điểm kinh tế chủ nghĩa độc quyền a Sự tập trung sản xuất tổ chức độc quyền Tích tụ tập trung sản xuất cao dẫn đến hình thành tổ chức độc quyền đặc điểm kinh tế chủ nghĩa đế quốc Trong năm 1900, Mỹ, Đức, Anh, Pháp tình hình xí nghiệp lớn chiếm khoảng 1% tổng số xí nghiệp chiếm ¾ tổng số máy nước điện lực, gần nửa tổng số công nhân sản xuất gần nửa tổng số sản phẩm Những số chứng tỏ, dù xí nghiệp lớn với lượng xí nghiệp tạo lượng sản phẩm lớn, thể sức ảnh hưởng tác động lớn đến thị trường Sự tích tụ tập trung sản xuất dẫn đến mức cao trực tiếp dẫn đến hình thành tổ chức độc quyền Việc nảy sinh tổ chức độc quyền xuất hai trường hợp Thứ nhất, số xí nghiệp lớn nên tránh nhiều tranh chấp hay xung đột nên số dễ dàng thỏa thuận với Thứ hai, xí nghiệp lớn này, kỹ thuật cao nên cạnh tranh gay gắt, khó đánh bại nhau, dẫn đến khuynh hướng thỏa hiệp với để nắm độc quyền Tổ chức độc quyền tổ chức liên minh nhà lớn để tập trung vào tay phần lớn việc sản xuất tiêu thụ số loại hàng hóa nhằm mục đích thu lợi nhuận độc quyền cao Khi bắt đầu q trình độc quyền hóa, liên minh độc quyền hình thành theo liên kết ngang, nghĩa liên kết doanh nghiệp ngành, sau theo mối liên hệ dây chuyền, tổ chức độc quyền phát triển theo mối liên kết dọc, mở rộng nhiều ngành khác Các hình thức độc quyền cácten, xanhđica, tơrớt, cơngxcxiom - Cácten hình thức tổ chức độc quyền nhà ký hiệp nghị thỏa thuận với giá cả, quy mô sản lượng, thị trường tiêu thụ, kỳ hạn toán,…Các nhà tham gia hình thức độc lập sản xuất thương nghiệp Họ cam kết làm hiệp nghị, làm sai bị phạt tiền theo quy định hiệp nghị Vì Cácten liên minh độc quyền không vững chắc, số trường hợp thành viên vị trí bất lợi rút khỏi Cácten, làm Cácten tan vỡ trước kì hạn - Xanhđica hình thức tổ chức độc quyền cao ổn định Cácten Các xí nghiệp tham gia giữ độc quyền sản xuất, độc lập lưu thơng việc mua bán ban quản trị chung Xanhđica đảm nhận Mục đích hình thức thống đầu mối mua bán để mua nguyên liệu với giá rẻ, bán hàng hóa với giá đắt nhằm thu lợi nhuận độc quyền cao - Tơrớt hình thức độc quyền cao Cácten Xanhđica nhằm thống việc sản xuất, tiêu thụ, tài vụ ban quản trị quản lý Các nhà tham gia Tơrớt trở thành cổ đông thu lợi nhuận theo số lương cổ phần Cổ đông cá nhân hay tổ chức nắm giữ quyền sở hữu hợp pháp phần hay tồn phần vốn góp (cổ phần) công ty cổ phần Cổ phần phần vốn nhỏ công ty cổ phần Vốn điều lệ công ty cổ phần chia thành nhiều phần gọi cổ phần Người sở hữu cổ phần gọi cổ đơng - Cơngxcxiom hình thức tổ chức độc quyền trình độ quy mơ lớn hình thức độc quyền Tham gia hình thức khơng nhà lớn mà Xanhđica, Tơrớt thuộc ngành khác liên quan với kinh tế, kỹ thuật, chẳng hạn nhà sản xuất tàu lửa, sản xuất sắt gang thép, sản xuất than, khai thác khoáng sản, kim loại… liên quan định với Với kiểu liên kết dọc Cơngxcxiom hàng trăm xí nghiệp liên kết sở hồn tồn phục vụ tài vào nhóm kếch xù b tài bọn đầu sỏ tài Cùng với trình tích tụ tập trung sản xuất cơng nghiệp diễn q trình tích tụ, tập trung ngân hàng, dẫn đến hình thành tổ chức độc quyền ngân hàng Ngân hàng chủ nghĩa xí nghiệp kinh doanh tiền tệ, làm môi giới người vay người cho vay Ngân hàng nhận tiền gửi trả lợi tức cho người gửi đồng thời cho xí nghiệp vay thu lợi tức từ người vay Chênh lệch lợi tức cho vay lợi tức gửi, sau trừ chi phí nghiệp vụ kinh doanh ngân hàng cộng với thu nhạp khác kinh doanh tiền tệ hình thành nên ngân hàng Nhờ ngân hàng mà nhà điều kiện mở rộng sản xuất nhanh chóng hơn, điều kiện tự di chuyển từ ngành sang ngành khác dễ dàng hơn, giảm chi phí lưu thơng, giảm lượng tiền mặt lưu thông, đẩy nhanh tốc độ quay vòng đồng tiền Quy luật tích tụ, tập trung ngân hàng giống cơng nghiệp Do q trình cạnh tranh ccs ngân hàng vừa nhỏ bị thơn tính dẫn đến hình thành ngân hàng lớn Dưới tác động của sản xuất cơng nghiệp tích tụ mức độ cao, cần lượng lớn, điều ngân hàng nhỏ khơng đủ tiềm lực uy tín để phục vụ cho xí nghiệp lớn Đứng trước tình ngân hàng nhỏ nguy phá sản khơng kinh doanh với xí nghiệp lớn nên thu lợi tức cao để bảo đảm tồn thị trường cạnh tranh gay gắt Trong trường hợp ngân hàng nhỏ phải tự sáp nhập vào ngân hàng mạnh phải chấm dứt tồn thị trường Quá trình thúc đẩy tổ chức độc quyền ngân hàng đời - Sự xuất phát triển tổ chức độc quyền ngân hàng làm thay đổi quan hệ ngân hàng công nghiệp, làm cho ngân hàng bắt đầu vai trò Ngân hàng từ chỗ trung gian cho việc toán tín dụng, nắm hầu hết tiền tệ xã hội nên quyền lực vạn năng, khống chế hoat động kinh tế chủ nghĩa Độc quyền ngân hàng cử đại diện vào quan quản lý độc quyền công nghiệp để theo dõi việc sử dụng tiền vay trực tiếp đầu vào công nghiệp Đây mối quan hệ chiều đơn công nghiệp chịu khống chế hoàn toàn ngân hàng Trước khống chế chi phối ngày xiết chặt ngân hàng, trình xâm nhập tương ứng, tác động trở lại độc quyền công nghiệp vào ngân hàng diễn Các tổ chức độc quyền công nghiệp tham gia vào công việc ngân hàng cách mua cổ phần ngân hàng lớn để chi phối hoạt động ngân hàng, lập ngân hàng riêng tự phục vụ cho Q trình độc quyền hóa cơng nghiệp ngân hàng xoắn xuýt với thúc đẩy lẫn làm nảy sinh thứ mới, gọi tài tài kết hợp ngân hàng số độc quyền ngân hàng lớn nhất, với liên minh độc quyền nhà công nghiệp Sự phát triển tài dẫn đến hình thành nhóm nhỏ độc quyền, chi phối tồn đời sống kinh tế trị tồn xã hội gọi đầu sỏ tài - Các đầu sỏ tài thiết lập thống trị thơng qua chế độ tham dự Thực chất chế độ tham dự nhà tài lớn tập đồn tài nhờ số cổ phiếu khống chế mà nắm cơng ty lớn với cách công ty gốc công ty mẹ, công ty lại mua cỏ phiếu khống chế, thống trị công ty khác gọi công ty con; công ty lại chi phối công ty nhỏ công ty cháu Nhờ chế độ tham dự phương pháp tổ chức tập đồn theo kiểu móc xích vậy, lượng đầu nhỏ, nhà độc quyền tài khống chế điều tiết lượng lớn gấp nhiều lần Ngoài chế độ tham dự, đầu sỏ tài sử dụng thủ đoạn lập cơng ty mới, phát hành trái khốn, kinh doanh cơng trái, đầu chứng khoán sở giao dịch, đầu ruộng đất,…để thu lợi nhuận độc quyền cao - Thống trị kinh tế sở để đầu sỏ tài thống trị trị mặt khác Về mặt trị, đầu sỏ tài chi phối hoạt động quan nhà nước, biến nhà nước sản thành công cụ phục vụ lợi ích chúng Sự thống trị bọn tài phiệt làm nảy sinh chủ nghĩa phát xít, chủ nghĩa quân phiệt nhiều thứ chủ nghĩa phản động khác, chạy đua vũ trang gây chiến tranh xâm lược để áp bức, bóc lột nước phát triển chậm phát triển c Xuất Xuất hàng hóa đặc điểm giai đoạn chủ nghĩa tự cạnh tranh xuất đặc điểm chủ nghĩa độc quyền - Xuất hàng hóa khác với xuất chỗ, xuất hàng hóa mang hàng hóa nước để thực giá trị giá trị thặng dư Còn xuất mang đầu nước để sản xuất giá trị thặng dư nước sở - Xuất trở thành tất yếu, ngành lợi nhuận cao nước bị độc quyền hóa nước phát triển tích lũy khối lượng lớn nảy sinh tình trạng số “tư thừa” tương đối Đối với nhà họ khơng để rỗi họ khơng lời, họ cần tìm nơi đầu lợi nhuận cao so với đầu nước Tiến kỹ thuật nước dẫn đến tăng cấu tạo hữu hạ thấp tỷ suất lợi nhuận; nhiều nước lạc hậu kinh tế, giá ruộng đất tương đối hạ, tiền lương thấp, nguyên liệu rẻ, lại thiếu nên tỷ suất lợi nhuận cao, hấp dẫn đầu - Xuất ưu so với xuất hàng hóa tránh hàng rào thuế quan, xuất lượng lớn hàng hóa sang nước ngồi phải chịu khoảng thuế lớn chi phí vận chuyển cao, điều làm giảm lợi nhuận, số tiền tương ứng để sản xuất khối hàng đem sang nước ngồi đầu thẳng lại hạn chế chi phí phát sinh, thu giá trị thặng dư cao Xuất tận dụng nguồn nguyên liệu phong phú, nhân lực rẻ nước khác sách mơi trường an tồn bảo hộ lao động lỏng lẻo Xuất chi phối tình hình kinh tế, trị quốc gia nên thu lợi nhuận cao - Xuất xét hình thức đầu phân chia thành: + Xuất hoạt động (đầu trực tiếp) đưa nước để trực tiếp kinh doanh, xây dựng xí nghiệp mua lại xí nghiệp thầu khoán xây dựng kênh đào đường xá cho nước nhập để thu lợi nhuận cao + Xuất cho vay (đầu gián tiếp) đưa nước vay nhằm thu lợi tức Xuất xét chủ thể sở hữu, xuất chia thành hai loại xuất nhân xuất nhà nước Việc xuất mở rộng quan hệ sản xuất chủ nghĩa nước Việc xuất khách quan tác động tích cực đến kinh tế nước nhập khẩu, giúp nước phát triển giảm áp lực vốn, học hỏi kinh nghiệm quản lí từ rút ngắn chênh lệch nước, tạo mạng lưới kinh tế mở, thúc đẩy trình chuyển biến từ cấu kinh tế nông thành cấu kinh tế nông – công nghiệp cấu què quặt lệ thuộc vào kinh tế quốc Xuất hàng hóa gây số hậu nước nhậu sức lao động bị bóc lột nặng nề, kinh tế bị lệ thuộc, mâu thuẫn với người lao động ngày sâu sắc, phân hóa giàu nghèo bất cơng tăng lên Việc xuất công cụ chủ yếu để bành trướng thống trị, bóc lột, nơ dịch tài phạm vi tồn giới d Sự phân chia giới kinh tế độc quyền tổ chức Trong giai đoạn tự cạnh tranh lượng hàng hóa sản xuất đến giai đoạn chủ nghĩa độc quyền sức tác động tiến khoa học kỹ thuật, trình độ lao động vật máy móc hoạt động hiệu nhiều, suất tăng cao nhiều so với trước gây sức ép thị trường nguồn vật liệu Với lượng hàng hóa tăng lên cách chóng mặt thị trường nước không đủ lớn để tiêu thụ hết khối hàng ấy, không tiêu thụ đồng nghĩa với việc thu lợi nhuận thấp, khơng thể tái sản xuất nặng thua lỗ nguồn nguyên liệu, nhân lực nước vô tận để nhà độc quyền sử dụng, đặc biệt lúc mà cạnh tranh để khai thác Tất điều tạo nhu cầu cấp thiết thị trường nguyên liệu nước Q trình tích tụ tập trung phát triển, việc xuất tăng lên quy mô phạm vi tất yếu dẫn tới phân chia giới mặt kinh tế tập đồn độc quyền hình thành tổ chức độc quyền quốc tế Lịch sử phát triển chủ nghĩa chứng tỏ thị trường nước ln ln gắn liền với thị trường ngồi nước Đặc biệt giai đoạn chủ nghĩa độc quyền, thị trường ngồi nước ý nghĩa đặc biệt quan trọng nước đế quốc Một mặt, lực lượng sản xuất phát triển cao đòi hỏi ngày phải nhiều nguồn ngun liệu nơi tiêu thụ; mặt khác, thèm khát lợi nhuận siêu ngạch thúc đẩy độc quyền tăng cường bành trướng nước ngồi, cần thị trường ổn định thường xuyên Bất kì nhà độc quyền cần thị trường nước để sinh lợi nhuận trì tồn nên gây cạnh tranh, tranh giành thị trường nước Lênin nhận xét: “Bọn chia giới, khơng phải tính độc ác đặc biệt chúng, mà tập trung tới mức độ buộc chúng phải vào đường để kiếm lời.” Việc phân chia thị trường giới kinh tế điều tất yếu xảy ra, khác Sự đụng độ thị trường quốc tế tổ chức độc quyền quốc gia sức mạnh kinh tế hùng hậu ủng hộ nhà nước cạnh tranh khốc liệt chúng tất yếu dẫn đến xu hướng thỏa hiệp, ký kết hiệp định, để củng cố địa vị độc quyền lĩnh vực thị trường định Từ hình thành liên minh độc quyền quốc tế dạng cácten, xanhđica, tơrớt quốc tế đ Sự phân chia giới lãnh thổ cường quốc đế quốc Sự phân chia giới kinh tế củng cố tăng cường việc phân chia giới lãnh thổ Hay nói cách khác phân chia giới lãnh thổ hệ tất yếu việc phân chia giới mặt kinh tế “Chủ nghĩa phát triển cao, nguyên liệu thiếu thốn, cạnh tranh gay gắt việc tìm kiếm nguồn nguyên liệu toàn giới riết, đấu tranh để chiếm thuộc địa liệt hơn.” Các cường quốc đế quốc sức xâm chiếm thuộc địa, thuộc địa nơi đảm bảo nguồn nguyên liệu thị trường thường xuyên; nơi tương đối an toàn cho cạnh tranh, bảo đảm thực đồng thời mục đích kinh tế, quân trị Từ sau năm 1880 xâm chiếm thuộc địa bắt đầu phát triển mạnh Các nước già thường nhiều hội việc lựa chọn thị trường thuộc địa nước trẻ đến muộn nên thuộc địa béo bở nên nảy sinh tranh chấp thuộc địa gay gắt Đến cuối kỷ XIX đầu kỷ XX, nước đế quốc hoàn thành việc phân chia lãnh thổ giới Đế quốc Anh chiếm nhiều thuộc địa nhất, sau đến Nga Hồng Pháp Số dân thuộc địa Pháp lại nhiều số dâ thuộc địa ba nước Đức, Mỹ, Nhật cộng lại Sự phân chia lãnh thổ phát triển không đồng chủ nghĩa tất yếu dẫn đến đấu tranh đòi chia lại giới Đó nguyên nhân dẫn đến Chiến tranh giới thứ 1914-1918 Chiến tranh giới thứ hai 1939-1945 Thế giới lúc phân chia thành hai thành phần, nước xâm chiếm thuộc địa nước thuộc địa Ngồi số nước hình thức độclập trị thực tế lại mắc vào lưới phụ thuộc tài ngoại giao Năm đặc điểm kinh tế chủ nghĩa đế quốc liên quan chặt chẽ với nói lên chất chủ nghĩa đế quốc mặt kinh tế thống trị chủ nghĩa độc quyền, mặt trị hiếu chiến, xâm lược Câu 2: Sứ mệnh lịch sử giai cấp công nhân I Giai cấp công nhân sứ mệnh lịch sử giai cấp công nhân Khái niệm giai cấp công nhân Cũng tượng xã hội khác,, giai cấp cơng nhân đẻ hồn cảnh cụ thể với phát triển lịch sử, luôn phát triển với biểu đặc trưng giai đoạn định Trong xã hội bản, sản xuất đại cơng nghiệp ngày pháp triển, máy móc ngày nhiều, sản xuất ngày suất cao, làm cho thợ thủ công bị phá sản, họ khơng liệu sản xuất, tail sản họ sức lao động Để trì sống họ phải bán sức lao động cho nhà người nông dân việc làm buộc phải gia nhập vào hàng ngũ công nhân Theo phân tích C.Mác Ph.Ăngghen: "Tất giai cấp khác suy tàn tiêu vong với phát triển đại cơng nghiệp, giai cấp vô sản lại sản phẩm thân đại công nghiệp" Thứ hai, địa vị giai cấp công nhân hệ thống quan hệ sản xuất chủ nghĩa, phải xem xét hai trường hợp sau: - Trong hệ thống quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa, người công nhân người vô sản đại, họ khơng liệu sản xuất nên họ buộc phải bán sức lao động cho nhà để kiếm sống bị nhà bóc lột Tức là, giai cấp cơng nhân nhân tố tạo giá trị thặng dư bị nhà hồn tồn chiếm đoạt Chính mà chủ nghĩa bản, người công nhân gọi giai cấp vô sản trở thành lực lượng đối kháng với giai cấp sản Trong tác phẩm Tuyên ngôn Đảng cộng sản, C.Mác Ph.Ăngghen rõ: "Giai cấp sản, tức bản, mà lớn lên giai cấp vơ sản, giai cấp cơng nhân đạitức giai cấp sống với điều kiện kiếm việc làm, kiếm việc làm, lao động họ làm tăng thêm - phát triển theo Những cơng nhân ấy, buộc phải tự bán để kiểm ăn bữa một, hàng hóa, tức hàng đem bán hàng khác; thế, học phải chịu hết may rủi cạnh tranh, lên xuống thị trường với mức độ nhau" Tuy nhiên, với phát triển cách mạng khoa học công nghệ nửa sau kỷ XX, giai cấp cơng nhân đại số thay đổi định so với trước Xét phương thức lao động, lao động người công nhân trọng kỷ XIX chủ yếu lao động khí, lao động chân tay, xuất phận công nhân ngành ứng dụng cơng nghệ trình độ phát triển cao, cơng nhân trình độ tri thức ngày cao Về phương diện đời sống, công nhân nước phát triển thay đổi quan trọng: phận công nhân số liệu sản xuất nhỏ để với gia đình làm thêm cơng đoạn phụ cho xí nghiệp chính; phận nhỏ cơng nhân cổ phần xí nghiệp chủ nghĩa Tuy nhiên, thực tế số cổ phần liệu sản xuất giai cấp công nhân chiếm tỷ lệ nhỏ, tuyệt đại phận liệu sản xuất nước chủ nghĩa vần nằm tay nhà lớn Giai cấp công nhân khơng liệu sản xuất, phải bán sức lao động cho nhà bản, - Sau cách mạng vô sản thành công, giai cấp công nhân trở thành giai cấp cầm quyền Nó khơng địa vị bị áp bức, bị bóc lột nữa, mà trở thành giai cấp lãnh đạo đấu tranh cải tạo xã hội cũ, xây dựng xã hội – xã hội chủ nghĩa Giai cấp công nhân với toàn thể nhân dân lao động làm chủ liệu sản xuất chủ yếu cơng hữu hóa Như vậy, họ khơng người vơ sản trước sản phẩm thặng dư họ tạo nguồn gốc cho giàu phát triển xã hội XHCN Xuất phát từ quan niệm nhà kinh điển chủ nghĩa Mác - Lênin giai cấp công nhân, nghiên cứu biến đổi giai cấp cơng nhân giai đoạn nay, nhận định: "Giai cấp công nhân tập đồn xã hội ổn định, hình thành phát triển với q trình phát triển cơng nghiệp đại, với nhịp độ phát triển lực lượng sản xuất tính chất xã hội hóa ngày cao; lực lượng sản xuất tiên tiến, trực tiếp tham gia vào trình sản xuất, tái sản xuất cải vật chất cải tạo quan hệ xã hội; lực lượng chủ yếu tiến trình lịch sử độ từ chủ nghĩa lên chủ nghĩa xã hội Ở nước chủ nghĩa, giai cấp công nhân người khơng khơng liệu sản xuất phải làm thuê cho giai cấp sản bị giai cấp sản bóc lột giá trị thặng dư; nước xã hội chủ nghĩa, họ người nhân dân lao động làm chủ liệu sản xuất chủ yếu hợp tác lao động lợi ích chung tồn xã hội lợi ích đáng thân họ" Nội dung sứ mệnh lịch sử giai cấp cơng nhân Khi phân tích xã hội TBCN, chủ nghĩa Mác với hai phát kiến vĩ đại, quan niệm vật lịch sử học thuyết giá trị thặng dư, chứng minh cách khoa học đời, phát triển tiêu vong chủ nghĩa tất yếu khẳng định giai cấp công nhân giai cấp tiên tiến cách mạng nhất, lực lượng xã hội sứ mệnh lịch sử Giai cấp công nhân đẻ công nghiệp đại, đại diện cho phương thức sản xuất tiên tiến Bởi lẽ giai cấp công nhân thành phần quan trọng sản xuất chủ nghĩa, lực lượng thiếu tạo giá trị giá trị thặng dư cho nhà Trong sản xuất chủ nghĩa, người cơng nhân người khơng liệu sản xuất, họ sức lao động tài sản để trì sống họ buộc phải bán sức lao động cho nhà nhà mua sức lao động cơng nhân, người cơng nhân yếu tố tạo giá trị giá trị thặng dư – giá trị mà nhà quan tâm cách bóc lột sức lao động cơng nhân làm thuê Đây đặc trưng khiến giai cấp công nhân trở thành giai cấp vố sản, trở thành giai cấp lao động làm thuê cho giai cấp sản Cho nên giai cấp công nhân giai cấp lợi ích trực tiếp đối kháng với lợi ích giai cấp bản, lại thống với lợi ích lâu dài tầng lớp nhân dân lao động khác Do vậy, giai cấp công nhângiai cấp vô sản nảy sinh mâu thuẫn với giai cấp sản Mặt khác, giai cấp hệ tưởng chủ nghĩa Mác – Lênin, đội tiên phong Đảng Cộng sản, tinh thần cách mạng triệt để, ý thức tổ chức kỷ luật cao giai cấp chất quốc tế Về mặt khách quan, giai cấp cơng nhân giai cấp sứ mệnh lịch sử lãnh đạo nhân dân lao động đấu tranh xóa bỏ chế độ chủ nghĩa, xóa bỏ chế độ áp bóc lột xây dựng xã hội – xã hội chủ nghĩa cộng sản chủ nghĩa Trong tác phẩm “Chống Đuyrinh”, nói vai trò lịch sử giai cấp cơng nhân, Ph Ăngghen rõ: “ phương thức sản xuất chủ nghĩa tạo lực lượng bị buộc phải hoàn thành cách mạng ấy, khơng bị diệt vong” Là giai cấp bị áp CNTB, giai cấp công nhân khỏi ách áp đường đấu tranh giai cấp chống lại giai cấp sản, đường thủ tiêu chế độ hữu liệu sản xuất thiết lập chế độ cơng hữu liệu sản xuất Đó sứ mệnh giai cấp công nhân Tuy nhiên, việc thực sứ mệnh giai cấp công nhân đơn giản nhanh chóng, theo quan điểm C.Mác Ph.Ăngghen phải trải qua hai bước Bước thứ nhất, giai cấp công nhân trở thành giai cấp thống trị, tức giai cấp cơng nhân giành quyền tay mình, tự thủ tiêu tên giai cấp vơ sản mình, xóa bỏ phân biệt giai cấp, đối kháng giai cấp xóa bỏ chế độ cũ xây dựng chế độ Bước thứ hai, giai cấp công nhân dùng thống trị để bước đoạt lấy tồn tay giai cấp sản để tập trung tất công cụ sản xuất vào tay nhà nước Hai bước mối quan hệ mật thiết với nhau, không tách rời nhau, sản xuất chủ nghĩa bước thứ hai quan trọng để giai cấp cơng nhân hồn thành sứ mệnh lịch sử Để hồn thành sứ mệnh lịch sử mình, giai cấp cơng nhân định phải tập hợp tất tầng lớp nhân dân lao động xung quanh, tiến hành đấu tranh cách mạng xóa bỏ xã hội cũ xây dựng xã hội mặt trị, kinh tế, văn hóa, tưởng Cần ý, sứ mệnh thay chế độ hữu chế độ hữu khác, thay hình thức bóc lột hình thức bóc lột khác, mà chế độ hữu áp bức, bóc lột, xóa bỏ phân chia xã hội thành giai cấp xây dựng nên xã hội tiến Tóm lại, chuyển biến từ hình thái kinh tế xã hội chủ nghĩa lên hình thái kinh tế xã hội cộng sản chủ nghĩa, giai cấp công nhân giai cấp trung tâm, nhiệm vụ xóa bỏ chế độ cũ xây dựng hình thái kinh tế xã hội tiến thể thấy, giai cấp cơng nhân vai trò vơ quan trọngtrong lịch sử tồn nhân loại Họ giai cấp lãnh đạo nghiệp: nghiệp giải phóng giai cấp, nghiệp giải phóng xã hội dân tộc, nghiệp giải phóng người lao động nghiệp giải phóng người Do đó, sứ mệnh lịch sử giai cấp cơng nhân phải thực toàn giới lẽ phong trào cách mạng giai cấp công nhân mang lại lợi ích cho đa số Chính vậy, sứ mệnh lịch sử giai cấp công nhân vừa mang tính dân tộc vừa mang tính quốc tế II Những điều kiện khách quan quy định sứ mệnh lịch sử giai cấp công nhân Đánh giá vị trí vai trò giai cấp cơng nhân, chủ nghĩa Mac Leenin xác định giai cấp cơng nhân giai cấp sứ mệnh lịch sử to lớn xóa bỏ chế độ bóc lột TBCN, thực chuyển biến cách mạng từ xã hội TBCN lên xã hội XHCN Cộng sản chủ nghĩa Theo Mac Ăngghen, sứ mệnh lịch sử giai cấp công nhân ý muốn chủ quan giai cấp công nhân áp đặt nhà tưởng mà điều kiện khách quan quy định Địa vị kinh tế - xã hội giai cấp công nhân quy định nên sứ mệnh lịch sử giai cấp công nhân CNTB đời đánh dấu bước tiến vĩ đại phát triển lực lượng sản xuất Sự đời công nghiệp, mặt tạo sở vật chất¸ nhờ xóa bỏ chế độ bóc lột, xây dựng xã hội cơng bằng, mặt khác sản sinh giai cấp công nhân, lực lượng xã hội đại diện cho lực lượng sản xuất Giai cấp công nhân xét nguồn gốc đời đại công nghiệp, họ trở thành giai cấp ổn định sản xuất đại công nghiệp thay sản suất thủ công Tuy nhiên, với phát triển không ngừng giai cấp công nhân, lực lượng sản suất mang tính chất xã hội hóa ngày cao, quan hệ sản xuất TBCN lại dựa chế độ chiếm hữu nhân liệu sản xuất điều tạo mâu thuẫn lòng xã hội biểu mâu thuẫn gay gắt giai cấp công nhân – đại diện cho lực lượng sản suất với giai cấp sản – đại diện cho quan hệ sãn xuất lỗi thời Theo quy luật khách quan, quan hệ sản xuất phải phù hợp với tính chất trình độ phát triển lực lượng sản xuất Một quan hệ sản xuất cũ lỗi thời xã hội lúc giai cấp tiên tiến xã hội – đại diện cho lực lượng sản xuất – lãnh đạo đấu tranh lật đổ giai cấp thống trị, thiết lập quan hệ sản xuất phù hợp với nhu cầu phát triển lực lượng sản xuất, tạo nên phương thức sản xuất mới, tiến phương thức sản xuất cũ bị thay Khi hình thái khinh tế xã hội cũ thay đổi hình thái kinh tế - xã hội cao, tiến : quy luật phát triển xã hội lồi người lịch sử chứng minh, khơng học thuyết bác bỏ Như vậy, với mâu thuẫn xã hội sớm hay muộn người đại diện cho lực lượng sản xuất lãnh đạo nhân dân lao động đấu tranh lật đổ giai cấp sản – đại diện cho quan hệ sản xuất lỗi thời, thiết lập quan hệ sản xuất mới, mở đường cho lực lượng sản xuất tiếp tục phát triển Từ thấy giai cấp cơng nhân lực lượng sản xuất tiên tiến, phương thức sản xuất TBCN, người định phá vỡ quan hệ sản xuất TBCN, hình thành phương thức sản xuất : Phương thức sản xuất Cộng sản chủ nghĩa, tảng cho xã hội CSCN đời Mặt khác, xã hội bản, giai cấp công nhân luôn phát triển ngày đông số lượng lẫn chất lượng với phát triển không ngừng công nghiệp trình CNH-HĐH kinh tế Tuy nhiên, phát triển giai cấp công nhân đồng thời dẫn đến gia tăng mâu thuẫn ngày gay gắt giai cấp công nhân giai cấp sản tất yếu dẫn đến cách mạng xã hội nhằm xóa bỏ CNTB, hình thành xã hội - xã hội XHCN CSCN Trước tình hình đó, giai cấp sản tìm cách để điều chỉnh quan hệ TBCN nhằm cứu vãn chế độ thống trị giai cấp thực tế giai cấp sản đạt số thành tựu kết không khắc phục mâu thuẫn xã hội bản, phải thường xuyên đối đầu với khủng hoảng nặng nề với nhiều suy thoái nạn thất nghiệp thường xuyên không tránh khỏi hàng chục triệu người Phong trào đấu tranh giai cấp công nhân đứng trước thử thách nặng nề tranh toàn cảnh phát triển lực lượng sản xuất giới chuẩn bị tiền đề khách quan cho giai cấp cơng nhân thực sứ mệnh lịch sử mình, dù trải qua bước thăng trầm, quanh co tiếp tục diễn theo quy luật khách quan lịch sử Tóm lại, địa vị kinh tế xã hội đặc điểm giai cấp công nhân nêu điều kiện khách quan quy định sứ mệnh lịch sử giai cấp công nhân, quy định khả lãnh đạo cách mạng đấu tranh lâu dài nhằm xóa bỏ chủ nghĩa bản, xây dựng xã hội mới, xã hội XHCN CNCS Sứ mệnh lịch sử thực chuyển biến từ chế độ hữu sang chế độ hữu khác, nhằm thay hình thức bóc lột hình thức bóc lột khác mà nhằm mục tiêu xóa bỏ giai cấp, giải phóng triệt để người mà trước hết xóa bỏ chế độ hữu , sở mà hình thức bóc lột người Ngồi giai cấp cơng nhân khơng lực lượng khác đủ điều kiện tất yếu khách quan khả hồn thành sứ mệnh lịch sử Những đặc điểm trị xã hội giai cấp cơng nhân Ta thấy được, địa vị kinh tế xã hội giai cấp công nhân điều kiện khách quan quan trọng thiết yếu quy định sứ mệnh lịch sử giai cấp cơng nhân Tuy nhiên, để hồn thành sứ mệnh lịch sử giai cấp công nhân, để biến khả khách quan thành thực phải thơng qua nhân tố chủ quan Nhân tố chủ quan để giai cấp cơng nhân hồn thành sứ mệnh lịch sử khái quát lại dựa điều kiện sau Thứ nhất, giai cấp công nhân giai cấp tiên phong cách mạng Giai cấp công nhân giai cấp tiên phong cách mạng họ đại biểu cho phương thức sản xuất tiên tiến, gắn liền với thành tựu khoa học công nghệ đại Đó giai cấp đuợc trang bị lý luận khoa học , cách mạng luôn đầu phong trào cách mạng theo mục tiêu xóa bỏ xã hội cũ lạc hậu, xây dựng xã hội tiến bộ, nhờ tập hợp đông đảo giai cấp, tầng lớp khác vào phong trào cách mạng Thứ hai, giai cấp công nhân giai cấp tinh thần cách mạng triệt để thời đại ngày Trong cách mạng sản, giai cấp sản tinh thần cách mạng thời kỳ đấu tranh chống chế độ phong kiến, giai cấp giành quyền họ quay trở lại bóc lột giai cấp công nhân, giai cấp nông dân, giai cấp kề vai sát cánh với giai cấp cách mạng dân chủ sản Khác với giai cấp sản, giai cấp công nhân bị giai cấp sản bóc lột, lợi ích đối lập trực tiếp với lợi ích giai cấp sản Điều kiện sống, điều kiện lao động chế độ chủ nghĩa cho họ thấy: họ giải phóng giải phóng tồn xã hội khỏi chế độ chủ nghĩa Trong Tuyên ngôn Đảng cộng sản, C.Mác Ph.Ăngghen rõ: "Trong tất giai cấp đối lập với giai cấp sản giai cấp vơ sản giai cấp thật cách mạng ” Trong đó, tầng lớp trung đẳng tiểu công nghiệp, tiểu thương, thợ thủ công nông dân, tất đấu tranh chống giai cấp sản để cứu lấy sống họ với tính cách tầng lớp trung đẳng Cho nên họ không cách mạng mà bảo thủ" Như giai cấp cơng nhân tinh thần cách mạng triệt để nhất, hướng tới xây dựng xã hội công tiến Thứ ba, giai cấp cơng nhân giai cấp ý thức tổ chức kỷ luật cao Giai cấp công nhân lao động người lao động sản xuất đại công nghiệp với hệ thống sản xuất mang tính chất dây chuyền nhịp độ làm việc khẩn trương buộc giai cấp phải tuân thủ nghiêm ngặt kỷ luật lao động; với sống đô thị tập trung tạo nên tính tổ chức, kỷ luật chặt chẽ cho giai cấp cơng nhân Tính tổ chức kỷ luật cao giai cấp tăng cường phát triển thành lực lượng trị lớn mạnh, tổ chức: giác ngộ lý luận khoa học – CN Mác_Lenin, tổ chức đảng - đảng cộng sản Giai cấp cơng nhân khơng ý thức tổ chức kỷ luật cao khơng thể giành thắng lợi đấu tranh chống lại giai cấp sản xây dựng chế độ xã hội Thứ tư, giai cấp cơng nhân chất quốc tế Chủ nghĩa Mác - Lênin cho rằng, giai cấp sản lực lượng quốc tế.Giai cấp sản khơng bóc lột giai cấp cơng nhân nước họ mà bóc lột giai cấp công nhân nước thuộc địa.Ngày nay, với phát triển mạnh mẽ lực lượng sản xuất, sản xuất mang tính tồn cầu hóa nước đầu sang nước khác xu hướng khách quan Nhiều sản phẩm nước sản xuất mà kết lao động nhiều quốc gia Vì thế, phong trào đấu tranh giai cấp công nhân không diễn đơn lẻ doanh nghiệp, quốc gia mà ngày phải gắn bó phong trào cơng nhân nước, vậy, phong trào cơng nhân giành thắng lợi V.I.Lẽnin rõ: " khơng ủng hộ cách mạng quốc tế thắng lợi cách mạng vơ sản khơng thể được", "Tư lực lượng quốc tế Muốn thắng nó, cần phải liên minh quốc tế" Như thấy rằng, giai cấp công nhân lực lượng liên kết rộng lớn nhiều quốc gia, lãnh thổ nên giai cấp chất quốc tế III Vai trò đảng cộng sản trình thực sứ mệnh lịch sử giai cấp cơng nhân Bên cạnh nhân tố khách quan nhân tố khách quan nhân tố thiếu thực sứ mệnh lịch sử giai cấp công nhân.Trong nhân tố chủ quan việc thành lập đảng cộng sản nhân tố vô quan trọng việc thành lập đảng cộng sản, đảng trung thành với lợi ích giai cấp công nhân, dân tộc, vững mạnh tưởng, trị, tổ chức – nhân tố định đảm bảo cho giai cấp cơng nhân hồn thành sứ mệnh lịch sử Đầu tiên tính tất yếu, quy luật hình thành phát triển Đảng giai cấp công nhân: Giai cấp công nhân bị chủ áp bức, bóc lột nên vùng lên, tự đấu tranh đòi hỏi áp ứng lợi ích kinh tế giai cấp mình, đấu tranh tự phát, xuất phát từ đình cơng đòi tăng lương, giảm làm…và sức mạnh hiệu đạt từ phong trào thường hạn chế, đấu tranh giai cấp công nhân giai đoạn đa số diễn qui mơ nhỏ, mang tính đơn độc chưa thể trở thành giai cấp lãnh đạo quần chúng lao động bị áp bóc lột, lật đổ giai cấp sản cải tạo xã hội Dần dần từ đấu tranh nhỏ lẻ hình thành nên u cầu phải liên kết, tổ chức chặt chẽ phong trào nhằm tạo nên sức mạnh đấu tranh chống lại giai cấp sản.Trước phong trào ngày lớn mạnh giai cấp cơng nhân, cầu cần lý luận riêng để làm sở cho đấu tranh đặt cách cấp thiết Bằng việc tiếp thu lý luận khoa học từ học thuyết Mác – Anghen đời, nhà lãnh đạo giai cấp công nhân đưa lý luận vào thực tiễn, biến thành vũ khí lý luận sắc bén, làm cho phong trào đấu tranh cách mạng giai cấp công nhân chuyển từ tự phát sang tự giác thật trở thành phong trào trị rộng lớn giai cấp cơng nhân toàn giới Sau học thuyết cách mạng Mác – Anghen Lênin đưa vào ứng dụng thực tế làm nên Cách mạng tháng Mười Nga thành cơng học thuyết cách mạng Mác trở thành Chủ nghĩa Mác Kết hợp với sở lý luận Lê nin bổ sung Chủ nghĩa Mác lúc trở thành học thuyết cách mạng tiên tiến với tên gọi Chủ nghĩa Mác – Lênin Thông qua học thuyết Mác – Lênin giai cấp công nhân nhận thức vị trí, vai trò xã hội, biết nguồn gốc tạo nên sức mạng biết tạo nên sức mạnh đồn kết, nhận rõ mục tiêu, đường biện pháp giải phóng giai cấp mình, giải phóng xã hội giải phóng nhân loại Giai cấp cơng nhân ý thức để đấu tranh giành quyền xây dựng xã hội mới, họ khơng vũ khí quan trọng tự tổ chức Đảng độc lập để lãnh đạo giai cấp chống lại quyền lực liên hiệp giai cấp sản đảng mình, giai cấp cơng nhân hành động với cách giai cấp Hình thức tổ chức cao cao giai cấp công nhân Đảng Cộng sản.Lênin Đảng cộng sản hình thành sở kết hợp lý luận chủ nghĩa Mác – Lênin phong trào công nhân Ở nước thuộc địa phụ thuộc, hình thành Đảng Cộng sản kết hợp chủ nghĩa Mác – Lênin, phong trào công nhân phong trào yêu nước, phong trào giải phóng dân tộc Thực tiễn cách mạng giai cấp công nhân nước, cho thấy từ sau Đảng Cộng sản lãnh đạo, giai cấp công nhân phong trào cơng nhân chuyển từ hình thức đấu tranh tự phát sang tự giác hành động với cách giai cấp tiên tiến thực cách mạng Chỉ lãnh đạo Đảng cộng sản, trang bị lý luận khoa học chủ nghĩa Mác – Lênin gần với phong trào đấu tranh giai cấp cơng nhân cách mạng giai cấp cơng nhân đến thành cơng cuối giành lại quyền từ giai cấp sản Mối quan hệ Đảng cộng sản công nhân Đảng cộng sản tổ chức trị cao nhất, đại biểu tập trung cho trí tuệ lợi ích tồn thể giai cấp cơng nhân mà đại biểu cho tồn thể nhân dân lao động dân tộc Chỉ đảng trị vững vàng, kiên định sáng suốt, đường lối chiến lược sách lược đắn, thể lợi ích tồn giai cấp tồn phong trào giai cấp cơng nhân hồn thành sứ mệnh lịch sử Như vậy, Đảng nhân tố vai trò định thực hồn thành sứ mệnh lịch sử giai cấp cơng nhân Vai trò thể mặt như: Đảng giác ngộ giai cấp công nhân nhân dân lao động lý luận tiên phong chủ nghĩa Mác – Lênin vận dụng lý luận vào hoàn cảnh cụ thể nước Đảng đề cương lĩnh trị, vạch cho giai cấp công nhân nhân dân lao động đường đấu tranh cách mạng đắn, tổ chức quần chúng đấu tranh từ thấp đến cao giành quyền giành quyền Đảng lãnh đạo quyền tồn xã hội thực đường lối Đảng đề để xây dựng xã hội Giữa Đảng giai cấp công nhân mối quan hệ hữu khơng thể tách rời Giai cấp công nhân sở xã hội – giai cấp Đảng nguồn bổ sung nhân lực Đảng Ngược lại, Đảng đảng giai cấp cơng nhân, hình thành quan điểm lập trường giai cấp công nhân, đội tiên phong chiến đấu, tham mưu giai cấp Những đảng viên Đảng Cộng sản khơng phải công nhân phải người giác ngộ sứ mệnh lịch sử giai cấp công nhân đứng lập trường giai cấp Từ lý luận thấy vai trò quan trọng Đảng việc lãnh đạo tổ chức cho giai cấp cơng nhân thực hồn thành sứ mệnh lịch sử, Đảng Cộng sản phải giữ vững lập trường giai cấp đồng thời phải thường xuyên tự đổi để vững mạnh tưởng, trị tổ chức, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện nâng cao ý chí cách mạng, lập trường giai cấp, nâng cao tồn diện trình độ kiến thức, trình độ lý luận, kịp thời tổng kết kinh nghiệm đề thực tiễn sâu sức nhằm đề đường lối chiến lược sách lược đắn, đồng thời phải xây dựng, chỉnh đốn Đảng sạch, vững mạnh, nâng cao hiệu sức chiến đấu Đảng IV Sứ mệnh lịch sử giai cấp công nhân Việt Nam Giai cấp công nhân Việt Nam đời khai thác thuộc địa lần thứ I thực dân Pháp (1897 – 1914) Lớn mạnh số lượng chất lượng dân theo thời gian kiện định thay đổi chất giai cấp công nhân Việt Nam, đời Đảng Cộng sản Việt Nam vào đầu năm 1930 Giai cấp công nhân Việt Nam sản phẩm trực tiếp sách khai thác thuộc địa thực dân Pháp Sinh lớn lên nước thuộc địa nửa phong kiến truyền thống yêu nước, giai cấp công nhân sớm trở thành giai cấp dân tộc giao phó sứ mệnh lãnh đạo cách mạng Việt Nam từ sau cách mạng theo khuynh hướng sản thất bại Hơn thế, sau giác ngộ CN Mác-Lenin, giai cấp cơng nhân hệ tưởng tiến thấy sứ mệnh to lớn mình, giai cấp lãnh đạo cách mạng giành độc lập dân tộc Việt Nam đến thắng lợi xây dựng đất nước vững mạnh, tiến thời kì Giai cấp cơng nhân Việt Nam thực mang sứ mệnh lịch sử vô to lớn Là lực lượng nòng cốt lãnh đạo cách mạng Việt Nam, bảo vệ quyền lợi dân tộc, đặt quyền lợi dân tộc lên quyền lợi giai cấp, giữ vững chất cách mạng lĩnh trị Hiện nay, nước ta thời kì độ lên CNXH, thời kì xây dựng chế độ mới, điều khơng nghĩa giai cấp cơng nhân hết sứ mệnh lịch sử, trái lại sứ mệnh lịch sử lại quan trọng Ngày nay, trước biến động phức tạp tình hình nước giới, lực thù địch ln âm mưu phá hoại CNXH nước ta, trước tình hình đó, đòi hỏi giai cấp cơng nhân mà đội tiên phong đảng cộng sản phải thật sáng suốt, đường lối, chủ trương đắn để đưa đất nước vượt qua thử thách xây dựng thành công XHCN Cùng với phát triển kinh tế tri thức, giai cấp cơng nhân Việt Nam sứ mệnh tiếp cận, tiếp thu phát triển kinh tế nước nhà, thực thành công nghiệp cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước theo định hướng XHCN Như vậy, giai cấp công nhân Việt Nam sở trị - xã hội vững Đảng Nhà nước.Sự lớn mạnh giai cấp công nhân điều kiện tiên bảo đảm thành công công xây dựng đổi đất nước CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự –Hạnh phúc Hà Nội, ngày 17 tháng năm 2018 BIÊN BẢN HỌP NHÓM Môn: Những nguyên lý Chủ nghĩa Mác-Lênin NHÓM 5-K5C Thời gian, địa điểm, thành phần tham gia : Thời gian, địa điểm : 14h ngày 12 tháng năm 2018 thư viện trường Đại học Kiểm sát Hà Nội Thành phần tham gia: mặt 6/6 thành viên nhóm Nội dung: - Triển khai chủ đề thảo luận, thảo luận sơ chủ đề - Thống dàn ý tưởng nhóm - Phân công, giao nhiệm vụ cho thành viên - Thảo luận giải tồn đọng, tổng hợp hoàn chỉnh tiểu luận Kết quả: hoàn thành chủ đề giao Bảng phân công công việc: a b ST T Thành viên Nguyễn Cơng viên (nhóm trưởng) Cơng việc Đánh giá - Phân công công việc - Mục phần I, phần IV câu - Tổng hợp vấn đề - Phần câu Hoàn thành - Tổng hợp vấn đề 1, word cơng việc Hồn thành Lê Đơng Pha Lê Thị Thu Duyên Bùi Nhật Minh Mục phần I câu Đào Anh Tuấn Phần III câu Ngô Quang Vinh Phần II câu Phần câu cơng việc Hồn thành cơng việc Hồn thành cơng việc Hồn thành cơng việc Hồn thành cơng việc Buổi học nhóm cuối kết thúc lúc15h ngày 12 tháng năm 2018 Thư kí: Lê Đơng Pha Nhóm trưởng: Nguyễn Cơng Viên Chữ kí ... công việc - Mục phần I, phần IV câu - Tổng hợp vấn đề - Phần câu Hoàn thành - Tổng hợp vấn đề 1, word cơng việc Hồn thành Lê Đông Pha Lê Thị Thu Duyên Bùi Nhật Minh Mục phần I câu Đào Anh Tuấn
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích 5 đặc điểm kinh tế cơ bản của của Chủ nghĩa tư bản độc quyền và Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân, Phân tích 5 đặc điểm kinh tế cơ bản của của Chủ nghĩa tư bản độc quyền và Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay