Bản đăng ký thi đua cá nhân giáo viên, Bản dang ki thi dua các nhân 2018 2019

2 7 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2018, 21:28

mẫu bản đăng ký thi đua, Bản đăng ký thi đua cá nhân giáo viên, Bản dang ki thi dua các nhân 2018 2019 Ban dang ki thi dua 2018 2019 ,mẫu bản đăng ký thi đua cá nhân, mẫu bản đăng ký thi đua, Ban dang ki thi dua 2018 2019 minh ,mẫu bản đăng ký thi đua cá nhân, mẫu bản đăng ký thi đua, Ban dang ki thi dua 2018 2019 minh ,mẫu bản đăng ký thi đua cá nhân, mẫu bản đăng ký thi đua, Ban dang ki thi dua 2018 2019 minh ,mẫu bản đăng ký thi đua cá nhânmẫu bản đăng ký thi đua, Ban dang ki thi dua 2018 2019 minh ,mẫu bản đăng ký thi đua cá nhân,mẫu bản đăng ký thi đua, Ban dang ki thi dua 2018 2019 minh ,mẫu bản đăng ký thi đua cá nhân CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc ĐĂNG KÝ THI ĐUA CÁ NHÂN Năm học 2018 - 2019 Họ Tên: Vũ Xuân Minh Ngày sinh: 20- 11- 1978 Chức vụ : Giáo viên Tổ sinh hoạt: Tổ KH Xã hội Nhiệm vụ giao: Giảng dạy môn Tiếng Anh , khối 8, lớp 7B , dạy liên trường trường THCS Hải Ninh lớp 8D, 8E, 8G Căn vào nhiệm vụ tiêu năm học nhà trường, đề nhiệm vụ cho thân năm học sau: I/ Chuyên Môn Căn vào thuận lợi khó khăn mơn học, thân đề kế hoạch cho nhiệm vụ giảng dạy năm học 2018-2019 sau: - Giờ thao giảng : loại giỏi - Hồ sơ giáo án đầy đủ quy định có chất lượng: Loại tốt - Đồ dùng dạy học: đồ dùng - SKKN: giải A cấp trường với đề tài “Some techniques in teaching speaking skill for grade students at Hai An school ” - Thực triệt để việc truyền đạt phương pháp ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng thủ thuật khác tiết dạy cho giảng phong phú đa dạng nhằm khích lệ em việc học tập - Chất lượng môn giảng dạy Khối/ Tổng Môn Lớp số HS 8A 33 Tiếng Anh 8B 36 Tiếng Anh 7B 42 Tiếng Anh Giỏi Khá SL % SL % 10 33 TB Yếu Kém SL % 15 45 SL % 15 SL % 0 Đạt trở lên SL % 27 85 11 34 16 45 15 0 29 85 13 35 18 45 15 0 33 85 II/ Đăng ký danh hiệu thi đua: Lao động tiên tiến xuất sắc III/ Đăng kí loại cơng chức: hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giao IV/ Đề xuất biện pháp : 1) Một số biện pháp - Tổ chun mơn nên có kế hoạch cụ thể đến tuần cho môn để việc sinh hoạt chun mơn có hiệu - Nhà trường cần có quy chế xếp loại cụ thể mặt để giáo viên bám vào làm tiêu chí cho thân 2) Đề xuất: - Tăng cường trang thiết bị dạy học cho môn Tiếng Anh Nên tổ chức buổi ngoại khóa cách soạn dạy học theo quy trình tổ chức hoạt động học trình chiếu powerpoint cho tồn thể giáo viên học tập Giáo viên: Vũ Xuân Minh ... chế xếp loại cụ thể mặt để giáo viên bám vào làm tiêu chí cho thân 2) Đề xuất: - Tăng cường trang thi t bị dạy học cho mơn Tiếng Anh Nên tổ chức buổi ngoại khóa cách soạn dạy học theo quy trình... tổ chức hoạt động học trình chiếu powerpoint cho toàn thể giáo viên học tập Giáo viên: Vũ Xuân Minh
- Xem thêm -

Xem thêm: Bản đăng ký thi đua cá nhân giáo viên, Bản dang ki thi dua các nhân 2018 2019, Bản đăng ký thi đua cá nhân giáo viên, Bản dang ki thi dua các nhân 2018 2019

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay