Đề thi thử lần 2 năm học 2018 2019 ( Có đáp án)

11 49 1
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2018, 21:20

ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12 LẦN THỨ NH: 20182019 Họ, tên thí sinh: Thời gian làm bài: 90 phút (Đề thi gồm trang, bao gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm) ( SBD: Đề: Toán ) y = m − x2 − 2x + 3m + Câu Hàm số hàm số bậc hai khi? m=1 m = −1 m≠1 m≠ A B C D Câu Một hộp đựng viên bi màu xanh viên bi màu đỏ cách lấy hai viên bi hộp? 72 36 20 A B C D Câu Giới hạn A 2n − lim n bằng? − B y = cos3x Câu Đạo hàm hàm số A 3sin3x ( C D bằng? B −3sin3x ) C 3cos3x r u = 3; −2 ( A 2; −3 Câu Ảnh điểm ( qua phép tịnh tiến theo véc tơ ) ( ) A ' 5; −5 200 ( ) A ' −5;5 A ' 5;5 A ) D là: sin3x ( ) A ' −5; −5 B C D S.ABC ABC B SA Câu Cho hình chóp đáy tam giác vng , cạnh bên vng góc đáy Khẳng định nàu sau SAI? SA ⊥ BC SB ⊥ BC SA ⊥ BA BC ⊥ SC A B C D Câu Hàm số sau nghịch biến tập xác định khoảng xác định nó? y = x2 − 4x + A y = x3 − x + B y= y = −x + 3x − C D x+2 x −1 y = x4 − 2x2 + Câu Giá trị cực đại hàm số −2 A B y= Câu Đồ thị hàm số A ±1 C x2 − 3x + x2 − B D đường tiệm cận đứng? C D ( ) y = ax3 + bx2 + cx + d, a ≠ Câu 10 Đồ thị hàm số kê? hình bên hàm số hàm số liệt y = x3 − 3x + y = −x3 − 3x + A B y = x − 3x − y = −x3 + 3x2 + 2 C D P = 34 33 Câu 11 Viết dạng lũy thừa với số mũ hữu tỉ 15 A 12 B 15 C ( ) D Đáp án khác y = log3 x − Câu 12 Khẳng định sau ĐÚNG hàm số ¡ A Hàm số đồng biến B Hàm số tập xác định D = 2; +∞ C Đồ thị hàm số nhận đường thẳng ) x=2 làm đường tiệm cận đứng y=0 D Đồ thị hàm số nhận đường thẳng 2x +1 Câu 13 Số nghiệm phương trình A B A − 5.2 + = C ABC A 'B 'C ' Câu 14 Cho lăng trụ tam giác 27a3 làm đường tiệm cận ngang x D AB = 3a A 'C = a 15 , Thể tích lăng trụ 9a3 B C 3a3 D 27a3 12 ( ) y=f x Câu 15 Cho hàm số bảng biến thiên hình bên −∞ −1 x y, + - +∞ + - y −1 −∞ Hỏi hàm số giá trị nhỏ bao nhiêu? −1 A B C −∞ −∞ D Không tồn y = 2x2 − 4x + Câu 16 Hàm số ( ) ( Câu 17 Hệ phương trình A ) ( 14 Câu 18 Trong mặt phẳng , cho hai điểm B cách khoảng lớn ) I −1;0 C x2 + y2 − 3xy + =  x − 3y + = B ) I −1;9 B Oxy ( I −1;1 I 1;1 A tọa độ đỉnh D ( x ;y ) ; ( x ; y ) hai cặp nghiệm C ( ) ( ) x1 + x2 Tính giá trị D bằng? 18 A 1;3 , B 3; −1 Viết phương trình đường thẳng qua A 2x − y − = 2x − y + = A B x − 2y − = x − 2y + = C D Câu 19 Tập xác định hàm số A C  π y = tan  x − ÷ 3  π  D = ¡ \  + kπ , k ∈ ¢  2  B  5π  D=¡ \  + kπ , k ∈ ¢  6  (u ) n Câu 20 Dãy số m= − A 2n − n+1 un = Câu 21 Cho hình chóp B D  2π  D=¡ \ + kπ , k ∈ ¢     3π  D=¡ \  + kπ , k ∈ ¢  2  bị chặn m=2 S.ABCD C đáy ABCD m , giá trị m bằng? m = −3 D hình bình hành tâm O m= ( SAB ) Khi giao tuyến ( SCD ) A Câu 22 ∆; ∆ / / AB,/ / CD SO B Cho hình chóp tính góc A SC S.ABC 600 C đáy ABC D tam giác cạnh 450 B S.ABCD đáy C ABCD 300 hình vng cạnh a2 SAB ∆; ∆ / / AC ,/ / BD a ( SA ⊥ ABC Biết ) SA = a mặt đáy Câu 23 Cho hình chóp giác ∆; ∆ / / AD,/ / CB diện tích Tính thể tích khối chóp D 900 SA a Cạnh bên vng góc đáy tam , A a3 3 Câu 24 Tập giá trị A  3 m ∈  0;   4 Câu 25 Tập giá trị A  1 m ∈ −5;0;  3  B m C D a3 y = −mx + 2mx − x + để hàm số B m a3 a3 nghịch biến  3 m ∈ 0;   4 C  3 m ∈  0; ÷  4 ( ) D Đáp án khác y = x − m + x − 3m để hàm số B  1 m ∈ 0;   3 giá trị cực tiểu {} m∈ C D Câu 26 Gọi giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ hàm số −1 m∈ ∅ y = x + + 5− x thức ¡ M ,m Tính giá trị biểu P = M −m A B 2 y= Câu 27 Tìm m để đồ thị hàm số {} m≠ A C mx − x −1 { } cắt trục hoành m ≠ 0;3 B D {} m≠ C D log2 x − log3 x.log5 x + log7 x = 4− 2 m∈ ¡ Câu 28 Số nghiệm phương trình A B C D S.ABC M SB Câu 29 Cho hình chóp chiều cao , diện tích đáy Gọi trung điểm cạnh N SC NS = 2NC V A.BMNC thuộc cạnh cho Tính thể tích khối chóp V = 15 V = V = 30 V = 10 A B C D 2R Câu 30 Mặt phẳng qua trục hình trụ, cắt hình trụ theo thiết diện hình vng cạnh cạnh Diện tích tồn phần khối trụ bằng: A 4π R B 6π R C 8π R D 2π R y = x3 − 3x + Câu 31 Số phương trình tiếp tuyến đồ thị hàm số 9x + 4y − = A B Câu 32 Cho lăng trụ tứ giác S = 4a2 A C ABCD.A 'B 'C ' D ' M ,N Gọi biết tiếp tuyến song song đường thẳng , AB = a , diện tích xung quanh lăng trụ AA ',C 'D ' trung điểm Tính khoảng cách a a B C a 21 Câu 33 giá trị nguyên dương tham số D m D AB MN a 21 y = x3 − 3x + m để hàm số giá trị nhỏ x ∈  −1;1 , với A B ( ) y=f x Câu 34 Cho hàm số liên tục C ¡ C ( ) đồ thị hàm số ( −∞;1) ;( 3; +∞ ) ( −∞; −1) ;( 1;3) D y= f' x Khoảng đồng biến hàm số A ( −1;1) ;( 3; +∞ ) B D ( −∞; −1) ; ( 0;1) ;( 3; +∞ ) hình bên ( ) { } y=f x Câu 35 Cho hàm số hình vẽ sau: ¡ \ −1 xác định , liên tục khoảng xác định bảng biến thiên Tìm tập hợp tất giá trị thực tham số phân biệt ) A  −4;2 m ( ) f x =m cho phương trình ( −4;2) B C ( −∞;2 ( Câu 36 giá trị thỏa mãn đồ thị hàm số điểm phân biệt hồnh độ theo thứ tự lập thành cấp số cộng? A B C Câu 37 Tìm A C   m ∈  − ; +∞ ÷  10  ( ( y = log2 mx2 − x để hàm số m ∈ −∞;0 ( −4;2 ) y = x4 − m + x2 + 4m + m m D ba nghiệm thực ) cắt trục hoành D ( ) K = −10;0 xác định khoảng B m ∈ 0; +∞ ) ( ) m ∈ 0; +∞ D 2.3x − 3.2x ≤0 4x − Câu 38 Tính tổng nghiệm ngun bất phương trình A B C D Câu 39 Thầy Phiên cần gửi 500 triệu đồng vào ngân hàng theo hình thức lãi kép với lãi suất khơng thay đổi 7,8%/ trình gửi năm Biết sau năm thầy Phiên gửi thêm 20 triệu đồng vào ngân hàng với 18 hình thức lãi suất Hỏi sau năm thầy Phiên nhận số tiền gốc lẫn lãi bao nhiêu? Làm tròn đến hàng triệu đồng A C 2.647 1.932 2.010 triệu đồng B triệu đồng D Giá trị khác Câu 40 Cho hình chóp tứ giác S.ABCD , cạnh đáy triệu đồng AB = a M ,N Hai điểm trung điểm ( AMND ) ⊥ ( SBC ) SB, SC mặt phẳng A a3 Tính thể tích khối chóp cho B Câu 41 Cho lăng trụ tam giác a3 ABC A 'B 'C ' C đáy a3 12 ABC B ;AB = a, BC = a tam giác vuông ( ABB 'A ') mặt bên hình thoi hợp với mặt đáy góc góc đáy Tính thể tích lăng trụ A a3 B a3 15 C D a3 α tanα = , a3 15 18 Câu 42 Một chậu nước hình bán cầu nhơm bán kính 15 D R = 10cm Biết ( ACC 'A ') , mặt phẳng vuông a3 30 đặt khung hình hộp chữ nhật h = 4cm (hình 1) Trong chậu chứa sẵn khối nước hình chỏm cầu chiều cao Người ta bỏ vào chậu viên bi hình cầu kim loại mặt nước dâng lên vừa phủ kín viên bi (hình 2) Thể tích viên bi gần số sau (Cho biết thể tích khối chỏm cầu  h V = π h2  R − ÷ 3  ) 38,5cm3 26,8cm3 A 33,5cm3 B C Câu 43 giá trị tham số thực A B ( ) y=f x Câu 44 Cho hàm số ( ) liên tục ( ) g x =f x − Hỏi hàm số x = −2 A x3 − x + 2018 x=3 B a ≠ 0,b > Câu 45 Xét số thực với trị lớn biểu thức 27 A a2b ¡ m D y = x2 − 2x + m + 4x để GTNN hàm số C D ? ( ) y= f' x đồ thị hình bên đạt cực tiểu điểm sau đây? x=1 x=0 C D cho phương trình bằng: 15 B 1;3;6;7;8;9 30cm3 C 27 ax3 − x2 + b = D hai nghiệm thực Giá 15 Câu 46 Cho số tự nhiên Tính tổng tất số tự nhiên gồm chữ số khác lập từ số cho 3777774 41212080 4084080 453332880 A B C D (C ) y = 2x − 3x + Câu 47 Cho hàm số đồ thị (C ) cắt A2 ≠ A1 điểm thứ hai (C ) hồnh độ xn hồnh độ x2018 = −21018 + A hồnh độ (C ) , tiếp tuyến (C ) , tiếp tục thế, tiếp tuyến A1 An−1 điểm cắt x2018 Tìm x2018 = −3.22017 − C Điểm x2 An ≠ An−1 điểm x1 = A1 x2018 = −22018 − x2018 = 3.22017 − B D ( O ;6cm) , ( O ;5cm) , ( O ;4cm) Câu 48 Cho ba mặt cầu (P ) mặt phẳng ABC giác tiếp xúc với tiếp xúc với (P ) A, B,C Gọi điểm tiếp xúc ba mặt cầu mặt phẳng S = 431cm S= S = 30 2cm 2 15 cm Tính diện tích tam S = 15 2cm2 A B C D Câu 49 Với đĩa tròn thép trắng bán kính R, phải làm phễu cách cắt hình quạt đĩa gấp phần lại thành hình nón Gọi độ dài cung tròn hình quạt bị cắt x Để thể tích khối nón tạo thành nhận giá trị lớn giá trị x x= A x= C 2π R 2π R 3 x= B x= D ( + 3x) n π R 2π R = a0 + a1.x + a2.x2 + a3.x3 + + anxn Câu 50 Cho khai triển Biết a0 + a1 + a2 + a3 + + an = 1048576 8804321 A 10 ( ) P = a0 + 2a1 + 3a2 + 4a3 + + n + a10 Tính giá trị biểu thức 9961472 8804320 B C D 8912896 Hết ĐÁP ÁN ĐỀ Câ u Đ.A D A C B A D D D Câ u 3 Đ.A C B C D B B D 11 11 B A C A D A B D C A B 2 A A B 25 A C 3 4 4 4 50 A D B C A D A B B A B A A D A A A D C ... x= C 2 R 2 R 3 x= B x= D ( + 3x) n π R 2 R = a0 + a1.x + a2.x2 + a3.x3 + + anxn Câu 50 Cho khai triển Biết a0 + a1 + a2 + a3 + + an = 1048576 8804 321 A 10 ( ) P = a0 + 2a1 + 3a2 + 4a3... cắt A2 ≠ A1 điểm thứ hai (C ) có hồnh độ xn có hồnh độ x2018 = 21 018 + A có hồnh độ (C ) , tiếp tuyến (C ) , tiếp tục thế, tiếp tuyến A1 An−1 điểm cắt x2018 Tìm x2018 = −3 .22 017 − C Điểm x2... 2  B  5π  D=¡  + kπ , k ∈ ¢  6  (u ) n Câu 20 Dãy số m= − A 2n − n+1 un = có Câu 21 Cho hình chóp B D  2  D=¡  + kπ , k ∈ ¢     3π  D=¡  + kπ , k ∈ ¢  2  bị chặn m=2
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi thử lần 2 năm học 2018 2019 ( Có đáp án), Đề thi thử lần 2 năm học 2018 2019 ( Có đáp án)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay