LTVC ôn từ chỉ hđ trạng thái so sánh

31 17 0
  • Loading ...
1/31 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2018, 21:07

Chào mừng q thầy dự mơn Tiếng Việt Luyện Từ Và Câu BÀI: Ôn từ hoạt động, trạng thái So sánh Em nêu số từ ngữ vật quê hương Em đặt câu theo mẫu: Ai làm ? Em tìm hình ảnh so sánh câu sau: a Mỗi hoa cỏ may tháp xinh xắn nhiều tầng b Tiếng suối tiếng hát xa Em nêu số từ hoạt động Thứ hai ngày 19 tháng 11 năm 2018 Luyện từ câu Ôn từ hoạt động, trạng thái, so sánh Đọc khổ thơ trả lời câu hỏi: Con mẹ đẹp Những tơ nhỏ Chạy lăn tròn Trên sân cỏ Phạm Hổ a) Tìm từ hoạt động khổ thơ b) Hoạt động chạy gà miểu tả cách Trong đoạn trích sau, hoạt động so sánh với nhau: b, Cau cao cao Tàu vươn trời Như tay vẫy Hứng mưa rơi NGÔ VIẾT DINH SỰ VẬT, CON VẬT TÀU CAU HOẠT ĐỘNG TỪ SO SÁNH VƯƠN NHƯ HOẠT ĐỘNG VẪY Trong đoạn trích sau, hoạt động so sánh với nhau: c, Xuồng đậu quanh thuyền lớn giống đàn nằm quanh bụng mẹ Khi có gió, thuyền mẹ cót két rên rỉ, đám xuồng lại húc húc vào mạn thuyền mẹ đòi bú tí SỰ VẬT, CON VẬT HOẠT ĐỘNG TỪ SO SÁNH HOẠT ĐỘNG Xuồng Đậu Như Nằm Xuồng Húc húc Như Đòi bú GHI NHỚ: SO SÁNH HOẠT ĐỘNG VỚI HOẠT ĐỘNG Chọn từ ngữ thích hợp hai cột A B để ghép thành câu: A B Những ruộng lúa cấy sớm huơ vòi chào khán giả Những voi thắng trổ Cây cầu làm thân dừa lao băng băng sơng Con thuyền cắm cờ đỏ bắc ngang dòng kênh Chọn từ ngữ thích hợp hai cột A B để ghép thành câu: A B Những ruộng lúa cấy sớm huơ vòi chào khán giả Những voi thắng trổ Cây cầu làm thân dừa lao băng băng sông Con thuyền cắm cờ đỏ bắc ngang dòng kênh Những ruộng lúa cấy sớm trổ Những voi thắng huơ vòi chào khán giả bắc Cây cầu làm thân dừa bắc ngang dòng kênh Con thuyền cắm cờ đỏ lao băng băng sông GHI NHỚ: *HỌC ĐƯỢC CÁCH GHÉP CÁC TỪ NGỮ ĐỂ TẠO THÀNH CÂU * ÔN LẠI MỘT SỐ TỪ CHỈ HOẠT ĐỘNG, TRẠNG THÁI GHI NHỚ: *SO SÁNH HOẠT ĐỘNG VỚI HOẠT ĐỘNG *HỌC ĐƯỢC CÁCH GHÉP CÁC TỪ NGỮ ĐỂ TẠO THÀNH CÂU * ÔN LẠI MỘT SỐ TỪ CHỈ HOẠT ĐỘNG, TRẠNG THÁI Dặn dò nhà: - Xem lại học - Làm SBT Tiếng Việt học - Xem trước “mở rộng vốn từ: Từ địa phương, dấu chấm hỏi, chấm than” Kính chúc quý thầy cô nhiều sức khỏe Chúc em học giỏi, chăm ngoan ... băng băng sông GHI NHỚ: *HỌC ĐƯỢC CÁCH GHÉP CÁC TỪ NGỮ ĐỂ TẠO THÀNH CÂU * ÔN LẠI MỘT SỐ TỪ CHỈ HOẠT ĐỘNG, TRẠNG THÁI GHI NHỚ: *SO SÁNH HOẠT ĐỘNG VỚI HOẠT ĐỘNG *HỌC ĐƯỢC CÁCH GHÉP CÁC TỪ NGỮ ĐỂ... 19 tháng 11 năm 2018 Luyện từ câu Ôn từ hoạt động, trạng thái, so sánh Đọc khổ thơ trả lời câu hỏi: Con mẹ đẹp Những tơ nhỏ Chạy lăn tròn Trên sân cỏ Phạm Hổ a) Tìm từ hoạt động khổ thơ b) Hoạt... đen HOẠT ĐỘNG TỪ SO SÁNH HOẠT ĐỘNG đập đất Theo em so sánh trâu đen đập đất ? Vì trâu đen to khỏe mạnh , đến đâu đất lún đến nên nói đập đất Trong đoạn trích sau, hoạt động so sánh với nhau:
- Xem thêm -

Xem thêm: LTVC ôn từ chỉ hđ trạng thái so sánh, LTVC ôn từ chỉ hđ trạng thái so sánh, Đọc khổ thơ dưới đây và trả lời câu hỏi:

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay