BAO CAO SANG KIEN KINH NGHIEM TIENG ANH ENGLISH 6

5 10 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2018, 21:05

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – hạnh phúc Mỹ Phước, ngày 16 tháng 04 năm 2013 BÁO CÁO SÁNG KIẾN ĐỀ NGHỊ KHEN XÉT TẶNG DANH HIỆU CHIẾN SĨ THI ĐUA CƠ SỞ NĂM HỌC 2012-2013 I Sơ lược lý lịch: - Họ tên: Nguy Thị Hương Ly Năm sinh 1984 - Quê quán: xã Nam Viêm, huyện Mê Linh, Hà Nội - Chổ nay: Vĩnh Thành, Thạnh Trị, Sóc Trăng - Chức vụ: Giáo viên - Cơ quan đơn vị: Trường THCS Mỹ Phước A, thuộc PGD-ĐT huyện Mỹ Tú II Đề tài sáng kiến kinh nghiệm: Tên đề tài: MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÚP HỌC SINH KHẮC SÂU TỪ VỰNG MÔN TIẾNG ANH Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ MỸ PHƯỚC A Tên đề tài sáng kiến mang tính cấp thiết, phù hợp với tình hình thực tiễn nhằm nâng cao chất lượng, hiệu rèn kỷ cho học sinh Từ nâng cao chất lượng mơn Bởi vì: Để nói câu tiếng Anh, trước hết cần phải biết nghĩa từ, nắm vững cấu trúc biết nghĩa từ quan trọng Trong văn nói, khơng cần nói cấu trúc cần phải biết nghĩa từ cần nói Nếu khơng sử dụng nghĩa từ người nghe khơng hiểu giao tiếp khơng hiệu Chính thế, điều quan trọng trước tiên học tiếng Anh, cần phải học thuộc từ Như tên sáng kiến nêu lên đối tượng nghiên cứu, khách thể nghiên cứu mục tiêu đạt Thời gian thực sáng kiến kinh nghiệm - Năm học 2010 - 2011: nghiên cứu thực trạng xây dựng giải pháp - Năm học 2012 - 2012: áp dụng giải pháp vào trình giảng dạy bước đầu đánh giá thành công - Năm học 2012 - 2013: Được Hội đồng khoa học nhà trường công nhận sáng kiếnảnh hưởng tới việc nâng cao chất lượng giáo dục Quá trình hoạt động để áp dụng sáng kiến kinh nghiệm 3.1 Năm học 2010-2011: Phát nghiên cứu thực trạng a SGK: Trong số tiết, nội dung yêu cầu số từ vựng cần đạt nhiều, tiết từ 10 từ vựng mà theo tập huấn tiết giới thiệu khoảng từ 6- từ đủ Do vậy, giáo viên HS khơng có thời gian để giới thiệu thực hành từ vựng cách triệt để SGK, làm cách để lựa chọn từ vựng cho phù hợp với thời lượng tiết học chưa có tiêu chí quy định cụ thể b Về phía giáo viên: - Theo phân phối chương trình nay, môn tiếng Anh tuần 03 tiết, mà tiết có từ học Nhưng hầu hết giáo viên dạy từ vựng lại sử dụng phương pháp giới thiệu từ đơn giản, chưa có kết hợp phương pháp thủ thuật gợi mở giới thiệu từ với - Khâu kiểm tra củng cố lại mức độ nắm từ vựng học sinh tiết học chưa trọng mức, chưa đưa nhiều hình thức thủ thuật kiểm tra, củng cố để khuyến khích học sinh học tập tích cực hiệu c Về phía học sinh: - Bên cạnh số em học hành nghiêm túc, có khơng học sinh học qua loa, không khắc sâu từ vựng vào trí nhớ, khơng tập đọc, tập viết thường xuyên, không thuộc nghĩa hai chiều Đến giáo viên yêu cầu em không thành cơng - Cũng khó khăn việc kiểm tra hướng dẫn em tự học nhà Bởi mơn ngoại ngữ, khơng phải phụ huynh biết Đây vấn đề khó khăn quản lý việc học nhà học sinh - Ngoài ra, cách học từ vựng học sinh điều đáng quan tâm, học sinh thường học từ vựng cách đọc từ tiếng Anh cố nhớ nghĩa tiếng Việt, có viết tập viết để đối phó với giáo viên, chưa có ý thức tự kiểm tra lại mình, để khắc sâu từ vốn từ sẵn có Nên em mau quên dễ dàng lẫn lộn từ với từ khác Do vậy, nhiều học sinh dẫn đến tình trạng chán học bỏ quên d Kết quả: Từ tồn mà kiểm tra định kì học kì - năm học 2010 -2011 thường khơng cao Cụ thể: Khối TSHS 83 Giỏi TS Khá % TS 15 Tb % 18 TS 50 Yếu % 60 TS 13 % 16 Trong năm 2010 – 2011 học sinh chưa đạt kết cao em chưa nắm từ vựng tốt thực hành kiểm tra em đạt điểm chưa tốt tỉ lệ HS giỏi thấp HS yếu lại nhiều 3.2 Năm học 2011-2012: Xây dựng giải pháp áp dụng vào trình dạy học Đầu năm học 2011-2012 hoàn thành giải pháp đưa vào áp dụng tháng 10 năm 2011 với bước tiến hành sau: 3.2.1 Về phía giáo viên a Lựa chọn từ để dạy: Thông thường học xuất từ mới, xong từ cần đưa vào để dạy Để chọn từ cần dạy, giáo viên cần xem xét vấn đề: - Từ chủ động (active vocabulary) - Từ bị động (passive vocabulary) Chúng ta biết cách dạy hai loại từ khác Từ chủ động có liên quan đến bốn kỹ (nghe – nói – đọc – viết) Đối với loại từ giáo viên cần đầu tư thời gian để giới thiệu cho học sinh tập nhiều Với từ bị động giáo viên cần dừng mức nhận biết, không cần đầu tư nhiều thời gian vào hoạt động ứng dụng Giáo viên cần biết lựa chọn định xem dạy từ từ chủ động từ từ bị động - Khi dạy từ cần làm rõ ba yếu tố ngôn ngữ là: + Form + Meaning + Use - Trong lựa chọn từ để dạy, GV nên xem xét đến hai điều kiện sau: + Từ có cần thiết cho việc hiểu văn khơng ? + Từ có khó so với trình độ học sinh khơng ? - Nếu từ cần thiết cho việc hiểu văn phù hợp với trình độ học sinh, thuộc nhóm từ tích cực, bạn phải dạy cho học sinh - Nếu từ cần thiết cho việc hiểu văn khó so với trình độ học sinh, khơng thuộc nhóm từ tích cực, GV nên giải thích cho học sinh hiểu nghĩa từ - Nếu từ khơng cần thiết cho việc hiểu văn khơng khó GV nên u cầu học sinh đốn b Các thủ thuật gợi mở giới thiệu từ Giáo viên dùng số thủ thuật gợi mở giới thiệu từ như: b1 Visual (nhìn): cho học sinh nhìn tranh ảnh, vẽ phác hoạ cho em nhìn, giúp giáo viên ngữ nghĩa hố từ cách nhanh chống e.g.a car e.g a flower b2 Mine (điệu bộ): Thể qua nét mặt, điệu e.g bored e.g (to) jump Teacher looks at watch, makes T jumps bored face, yawns T asks, “What am l doing?” T asks, “How l feel” b3 Realia (vật thật): Dùng dụng cụ trực quan thực tế có e.g limes (count), rice (uncount.) e.g open (adj.), closed (adj.) T brings real limes and rice into T opens and closes the door the class T says, “Tell me about the door: T asks, “What’s this?” it’s what?” b4 Situation / explanation: e.g honest T explains, “I don’t tell lies I don’t cheat in the exams I tell the truth.” T asks, “What am I? Tell me the word in Vietnamese.” b5 Example e.g furniture e.g (to) complain T lists examples of furniture: T says, “This room is too noisy and “tables, chairs, beds – these are too small It’s not good (etc.)” all fumiture Give me another T asks, “What am I doing?” example of furniture ” b6 Synonyon \ antonyon (đồng nghĩa \ trái nghĩa): Giáo viên dùng từ học để giảng từ đồng nghĩa trái nghĩa e.g intelligent e.g stupid T asks, “What’s another word for T asks, “What’s the opposite of clever?” clever?” b7 Translation (dịch): Giáo viên dùng từ tương đương tiếng Việt để giảng nghĩa từ tiếng Anh Giáo viên sử dụng thủ thuật khơng cách khác, thủ thuật thường dùng để dạy từ trừu tượng, để giải số lượng từ nhiều thời gian không cho phép, Giáo viên gợi ý học sinh tự dịch từ e.g (to) forget T asks, “How you say `quên` in English?” b8 T’s eliciting questions : Để giới thiệu từ mới, giáo viên dạy cho học sinh theo bốn kỹ nghe – nói – đọc – viết + Nghe: Giáo viên đọc mẫu, học sinh lắng nghe + Nói: Giáo viên đọc từ, học sinh đọc lại + Đọc: Giáo viên viết từ lên bảng, học sinh đọc từ mắt, miệng + Viết: Học sinh viết từ vào tập c Các thủ thuật kiểm tra củng cố từ mới: Chúng ta biết giới thiệu từ không đủ, mà phải thực bước kiểm tra củng cố Các thủ thuật kiểm tra củng cố khuyến khích học sinh học tập tích cực hiệu Trong hoạt động này, sử dụng để kiểm tra từ Sau thủ thuật kiểm tra từ mới: Rub out and Remember Slap the board What and where Matching Bingo 3.2.2 Về phía học sinh: Ngay từ đầu từ năm học, giáo viên cần liên hệ với PHHS để tạo điều kiện hướng dẫn học sinh xây dựng hoạt động học tập nhà như: a Giáo viên cung cấp thời khóa biểu cho PHHS xây dựng thời gian biểu học tập nhà để giám sát em mặt thời gian hai vấn đề: - Chuẩn bị từ vựng - Học thuộc lòng từ vựng b Gợi ý PHHS xây dựng góc học tập phù hợp trang bị tài liệu hữu ích cho học sinh tham khảo c Dựa địa bàn lực học tập em để gợi ý thành lập nhóm bạn học nhà, liên hệ với GVCN để nắm hết số điện thoại PHHS nhằm trao đổi kịp thời với PHHS có biểu bất thường học tập môn 3.3 Năm học 2012-2013: Sáng kiến đánh giá thành công: Sau áp dụng Hội đồng khoa học cấp trường khảo sát đánh giá biện pháp có hiệu cao tác động tích cực đến việc nâng cao chất lượng mơn Tiếng Anh nói riêng góp phần nâng cao chất lượng giáo dục nói chung Từ sở nhà trường xác nhận để sáng kiến báo cáo rộng rãi Hiệu sáng kiến Qua thực tế giảng dạy lớp (lớp 6) áp dụng số biện pháp mà nêu lên phần trên, nhận thấy kết học tập học sinh có phần cao hơn, em hứng thú học tiếng Anh hơn, chất lượng môn tiếng Anh, đặc biệt khối nâng lên cao Kết cụ thể: Chất lượng kiểm tra định kì học kì I- năm học 2012- 2013 nâng lên đáng kể Cụ thể: Khối TSHS 100 Giỏi TS 10 Khá % 10 TS 28 Tb % 28 TS 52 Yếu % 52 TS 10 % 10 Mức độ ảnh hưởng: Sáng kiến áp dụng thành công sở giáo dục (trường THCS Mỹ Phước A) áp dụng rộng rãi địa bàn toàn huyện Mỹ Tú (vì thực trạng điều kiện giáo dục khu vực có tương đồng với nhau) áp dụng tất giáo viên giảng dạy Tiếng Anh địa bàn toàn tỉnh Thủ trưởng đơn vị Người báo cáo Nguyễn Thị Hương Ly Phòng giáo dục& Đào tạo ………………………………………… ……………………………………… ………………………………………… ……………………………………… ………………………………………… ……………………………………… Hội đồng sáng kiến ………………………………………… ……………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… XÁC NHẬN CỦA CẤP TRÌNH CHỦ TỊCH UBND HUYỆN ... lớp (lớp 6) áp dụng số biện pháp mà nêu lên phần trên, nhận thấy kết học tập học sinh có phần cao hơn, em hứng thú học tiếng Anh hơn, chất lượng môn tiếng Anh, đặc biệt khối nâng lên cao Kết cụ... học cấp trường khảo sát đánh giá biện pháp có hiệu cao tác động tích cực đến việc nâng cao chất lượng mơn Tiếng Anh nói riêng góp phần nâng cao chất lượng giáo dục nói chung Từ sở nhà trường... - năm học 2010 -2011 thường không cao Cụ thể: Khối TSHS 83 Giỏi TS Khá % TS 15 Tb % 18 TS 50 Yếu % 60 TS 13 % 16 Trong năm 2010 – 2011 học sinh chưa đạt kết cao em chưa nắm từ vựng tốt thực hành
- Xem thêm -

Xem thêm: BAO CAO SANG KIEN KINH NGHIEM TIENG ANH ENGLISH 6, BAO CAO SANG KIEN KINH NGHIEM TIENG ANH ENGLISH 6

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay