Đề kiểm tra tập trung HK1 Toán 11 năm 2018 – 2019 trường Marie Curie – TP. HCM

2 23 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2018, 20:58

Đề kiểm tra tập trung HK1 Toán 11 năm 2018 – 2019 trường Marie Curie – TP. HCM được biên soạn theo hình thức tự luận với 5 bài toán, yêu cầu học sinh hoàn thành bài làm trong thời gian 45 phút (không tính thời gian giáo viên phát đề), đề nhằm kiểm tra các chủ đề kiến thức: hàm số lượng giác và phương trình lượng giác, tổ hợp và xác suất … với hình thức thi tự luận, giáo viên có thể đánh giá được hướng suy nghĩ và kỹ năng trình bày lời giải toán của học sinh khối 10, đề kiểm tra có lời giải chi tiết. TRƯỜNG THPT MARIE CURIE TỔ TỐN (Đề kiểm tra có trang) ĐỀ KIỂM TRA TẬP TRUNG HỌC KÌ I NĂM HỌC 2018 - 2019 MƠN: TỐN KHỐI 11 Thời gian làm bài: 45 phút, không kể thời gian giao đề Họ, tên học sinh:…………………………………………………… Số báo danh:………………………………………………………… Bài 1: (5 điểm) Giải phương trình lượng giác sau: b) tan x  a) sin x  (1 điểm ) (1 điểm)   cos x  cos   x    (1,5 điểm) 2  d) sin x  sin 2 x  sin x  (1,5 điểm) c) Bài 2: (1,5 điểm) Từ số 0; 1; 2; 3; 4;, 5; 6; lập số tự nhiên lẻ có chữ số khác nhau? Bài 3: (1 điểm) Có số tự nhiên có chữ số khác mà tổng chữ số 24? Bài 4: (1,5 điểm) Một tổ học sinh có 10 bạn gồm bạn nam bạn nữ Có cách chọn bạn từ tổ học sinh để trực nhật cho bạn nam trực thứ hai bạn nam trực thứ tư, bạn nữ trực thứ sáu bạn làm vệ sinh lớp ngày thứ bảy (Lưu ý bạn trực lần tuần)? Bài 5: (1 điểm) Một trung tâm ngoại ngữ dạy tiếng Anh, tiếng Nhật tiếng Hàn có 50 học viên Biết có 30 học viên học tiếng Hàn, 20 học viên học tiếng Nhật, 15 học viên học tiếng Hàn Nhật; số học viên lại học tiếng Anh Có cách chọn bạn học viên từ 50 học viên trung tâm cho bạn học ngoại ngữ? - HẾT ĐÁP ÁN KIỂM TRA GIỮA HKI NĂM HỌC 2018 2019 MƠN TỐN KHỐI 11 Nội dung Điểm điểm    sin x  sin   3 0.5    x   k 2   x  2  k 2  b) tan x  0,25x2 điểm 3  x  arctan    k 5  3  x  arctan    k 3 5 0.5 0.5 2  0,5 Lập a: cách 0,5 Lập bc : A62  30 cách 0,25 Theo Quy tắc nhân ta được: 720 số 0,25 Bài 3: điểm Số tự nhiên có chữ số khác mà tổng chữ số 24 hoán vị số 7,8,9 Vậy ta có : 3!  số Bài 4: Chọn bạn nam trực thứ 4: A62  30 cách Chọn bạn nữ trực thứ 4: C 6 1,5 điểm cách 0,25      sin   x   sin   3  4 0,25    x  12  k 2   x   5  k 2  12  2cos x cos x  cos x   cos x  2cos x  1   cos x    cos x  -  1,5 điểm 0,25 0,25 0,25 0,25  1,5 điểm 0,25x2 0,25 C63  20 cách 3600 (cách ) 0,5 0,25x2 điểm Số học viên học tiếng Hàn: 15 0,25 Số học sinh học tiếng Nhật: 0,25 Số học viên học tiếng Anh ngữ : 15 0,25 Số cách chọn bạn học viên bạn học  cos x  cos x  cos x  0,5 0,25 Câu 5: 0,25x2 d) sin x  sin 2 x  sin 3x  0,5 0,5      sin   cos x - cos   sin x  3        x   k  ,k   x     k  Lập d : cách Theo quy tắc nhân ta có: cos x  sin x  2 1,5 điểm Gọi số cần tìm: abcd Chọn bạn làm vệ sinh lớp ngày thứ bảy:  c) 3cosx  cos   x     Điểm Bài 2: Từ số 0,1,2,3,4,5,6,7 Lập : Bài 1: điểm a) s inx= Nội dung ngoại ngữ là: C353  6545 cách Học sinh trình bày theo nhiều cách khác 0,25 ...ĐÁP ÁN KIỂM TRA GIỮA HKI NĂM HỌC 2018 – 2019 MƠN TỐN KHỐI 11 Nội dung Điểm điểm    sin x  sin   3 0.5    x   k 2
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề kiểm tra tập trung HK1 Toán 11 năm 2018 – 2019 trường Marie Curie – TP. HCM, Đề kiểm tra tập trung HK1 Toán 11 năm 2018 – 2019 trường Marie Curie – TP. HCM

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay