Bản tin đại hội LIÊN đội

3 10 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2018, 20:13

ĐẠI HỘI LIÊN ĐỘI Chiều ngày 11/10/2018, Trường PTDTBT Tiểu học Sủng Trái diễn Đại hội Đại biểu Liên đội Toàn thể anh chị phụ trách toàn trường 68 em đội viên đại diện cho Chi đội tham dự Đại hội Tại Đại hội thông qua báo cáo tổng kết Công tác đội phong trào thiếu nhi năm học 2017 -2018 phương hướng nhiệm vụ Công tác đội phong trào thiếu nhi năm học 2018-2019; bầu cử Ban huy Liên đội Công tác đội phong trào thiếu nhi năm học 2017 -2018 Liên đội Trường đạt nhiều kết đáng khích lệ Tại Đại hội Liên đội, đại biểu thống chủ đề Công tác đội phong trào thiếu nhi năm học 2018 -2019 là: “Thiếu nhi Việt Nam Học tập tốt, rèn luyện chăm” Đồng thời, Đại hội đề nội dung, tiêu chương trình “Giáo dục lý tưởng, tự hào truyền thống”, “ Luyện rèn đạo đức, lối sống, thi đua học tập, lao động”, “ Vui khỏe an toàn, rèn luyện kỹ năng’’, “Nâng cao chất lượng đội viên, triển khai chương trình Rèn luyện đội viên, Rèn luyện phụ trách” Chào cờ khai mạc đại hội Liên đội năm học 2018 – 2019 Thầy giáo: Tạ Xuân Cường, Tổng phụ trách đội khai mạc Đại hội Thầy giáo : Lý Văn Hưng, Phó hiệu trưởng phát biểu đạo Đại hội Phát biểu đạo Đại hội, thầy giáo Lý Văn Hưng, Phó hiểu trưởng nhà trường nhấn mạnh: Liên đội trường cần phát huy kết đã năm học 2017 – 2018; Cần đầu tư nội dung phong trào phù hợp với thiếu nhi; tổ chức nhiều hoạt động kĩ sống cho thiếu nhi,… Đại hội bầu 11 bạn đội viên ưu tú vào Ban chi huy Liên đội năm học 2018 – 2019: Ban huy Liên đội mắt Đại hội nhận nhiệm vụ ... phụ trách đội khai mạc Đại hội Thầy giáo : Lý Văn Hưng, Phó hiệu trưởng phát biểu đạo Đại hội Phát biểu đạo Đại hội, thầy giáo Lý Văn Hưng, Phó hiểu trưởng nhà trường nhấn mạnh: Liên đội trường... chức nhiều hoạt động kĩ sống cho thiếu nhi,… Đại hội bầu 11 bạn đội viên ưu tú vào Ban chi huy Liên đội năm học 2018 – 2019: Ban huy Liên đội mắt Đại hội nhận nhiệm vụ
- Xem thêm -

Xem thêm: Bản tin đại hội LIÊN đội, Bản tin đại hội LIÊN đội

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay