Đề KTCL ôn thi THPT Quốc gia 2019 môn Toán trường THPT Đội Cấn – Vĩnh Phúc lần 1

6 31 2
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2018, 19:13

Đề KTCL ôn thi THPT Quốc gia 2019 môn Toán trường THPT Đội Cấn – Vĩnh Phúc lần 1 mã đề 357 gồm 6 trang với 50 câu hỏi và bài toán trắc nghiệm khách quan, học sinh làm bài trong 90 phút, đây là đề đầu tiên nằm trong loạt đề ôn tập hướng đến kỳ thi THPTQG 2019 môn Toán nhằm giúp học sinh có sự rèn luyện kỹ lưỡng để có thể đạt được điểm số cao nhất. SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC TRƯỜNG THPT ĐỘI CẤN - (50 câu trắc nghiệm) ĐỀ KTCL ÔN THI THPT QUỐC GIA LẦN - Năm học: 2018-2019 MƠN:TỐN - LỚP 12 Thời gian làm bài: 90 phút; Không kể thời gian giao đềđề thi 357 Họ, tên thí sinh: Lớp: Câu 1: Hình chóp S ABC có đáy ABC là tam giác vuông tại A , cạnh AB  a , BC  2a , chiều cao SA  a Thể tích khới chóp là a3 a3 a2 B V  2a3 C V  D V  2 Câu 2: Cho hai đường thẳng song song d1 , d Trên d1 có điểm phân biệt tô màu đỏ, d có điểm phân biệt tô màu xanh Xét tất các tam giác tạo thành nối các điểm đó với Chọn ngẫu nhiên tam giác, đó xác suất để thu tam giác có hai đỉnh màu đỏ là: 5 A B C D 8 9 A V  Câu 3: Cho hàm số y  x4  2mx2  m2  Tìm m để hàm số có điểm cực trị và các điểm cực trị đồ thị hàm số là ba đỉnh tam giác vuông? A m  1 B m  2 C m  D m  Câu 4: Cho dãy số  un  với un  3n Khi đó số hạng u 2n1 B 32n1  C 32n  D 32.3n  A 3n.3n1 Câu 5: Hình đa diện hình vẽ bên có mặt ? A 12 B C 11 D 10 3 Câu 6: Phương trình x  có nghiệm ?   x2  x3 x3 A B C D x  x 1 Câu 7: Tập nghiệm bất phương trình là:  x 1 x  1 1 1  1    A  1;   (2; ) B (; 1)   ;  C (; 1)   ;  D  ;  2 2  2  2   Câu 8: Tìm tất giá trị m để hàm số y  x3  mx   m2  m  1 x  đạt cực đại tại x  A m  1 B m  2 C m  D m  Câu 9: Tìm các khoảng đồng biến hàm số y  x  x  A  1;0  và 1;   B  0;   C  ; 1 và  0;1 D  ;0  Trang 1/6 - Mã đề thi 357 Câu 10: Đồ thị bên là đồ thị hàm số nào? y O A y  x 1 x 1 B y  2x  x C y  x x 1 x D y  x 1 x Câu 11: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho đường tròn  C  : x2  y  x  y   Gọi  C ' là ảnh  C  qua phép vị tự tâm O tỉ số k  2 Khi đó diện tích hình tròn  C ' là: A 7 B 7. C 28 Câu 12: Cho  ABC có trung tuyến AM, tìm khẳng định đúng: B AM  ( AB  AC ) A AM  AB  2BM 1 C AM   ( AB  AC ) D AM  ( AB  AC ) 2 D 28 2x  x  đoạn  2;1 bằng: 2x A và B và -2 C và -1 D và -2 Câu 14: Cho khối chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a, cạnh SA vuông góc với mặt phẳng (ABCD) Biết SB = a Thể tích khới chóp S.ABCD là 2a a3 2 a2 B V  C V  D V  A V  3 3 Câu 13: Giá trị lớn và giá trị nhỏ hàm số y  Câu 15: Đường thẳng d : y  x  cắt đồ thị hàm số y  x3  2mx   m  3 x  tại điểm phân biệt A  0;  , B và C cho diện tích tam giác MBC 4, với M 1;3 Tìm tất các giá trị m thỏa mãn yêu cầu bài toán A m  B m  m  C m  2 m  3 D m  2 m  Câu 16: Hàm số y  x3  3x  x  đạt cực trị tại x1 và x2 thì tích các giá trị cực trị A 302 B 207 C 25 D 82 Câu 17: Cho số a; b; c; d khác không thỏa mãn a  b và c  d Kết nào sau đúng? 1 A  B ac < bd C a  d  b  c D a  c  b  d b a Câu 18: Xác định các hệ số a, b, c để đồ thị hàm số : y  ax4  bx2  c , biết điểm A(1; 4), B(0;3) là các điểm cực trị đồ thị hàm số B a   ; b  3; c  3 C a  1; b  3; c  3 D a  1; b  2; c  Câu 19: Cho hình chóp S ABCD có SA   ABCD  và đáy ABCD là hình vuông tâm O; Gọi I là trung A a  1; b  0; c  điểm SC; Xét các khẳng định sau: OI   ABCD  BD  SC  SAC  là mặt phẳng trung trực đoạn BD Trang 2/6 - Mã đề thi 357 SB  SC  SD Trong bốn khẳng định trên, số khẳng định sai là: A B C D Câu 20: Khi tăng độ dài tất các cạnh khối hộp chữ nhật lên gấp thì thể tích khới hộp tương ứng sẽ: A tăng lần B tăng 18 lần C tăng lần D tăng 27 lần 2 Câu 21: Giá trị nhỏ hàm số y  x    khoảng  0;   x A Không tồn tại B -3 C 1  D Câu 22: Một cửa hàng bán lẻ bán 2500 cái ti vi năm Chi phí gửi kho là 10$ cái năm Để   đặt hàng chi phí cớ định cho lần đặt là 20$ cộng thêm 9$ cái Cửa hàng nên đặt hàng lần năm và lần cái để chi phí hàng tồn kho là nhỏ ? A Đặt hàng 25 lần, lần 100 cái ti vi B Đặt hàng 20 lần, lần 100 cái ti vi C Đặt hàng 20 lần, lần 90 cái ti vi D Đặt hàng 25 lần, lần 90 cái ti vi x3 2 là: x2 1 Câu 23: Số các đường tiệm cận đứng đồ thị hàm số y  A B C D Câu 24: Cho hàm số y  x  x  x có đồ thị Hình Khi đó đồ thị Hình là hàm số nào đây? y y 4 x O x -1 O Hình A y   x3  x  x Hình B y  x3  x  x C y  x  x  x D y  x  x  x 3 x 1 Khẳng định nào sau là khẳng định đúng? x 1 A Hàm số nghịch biến B Hàm số nghịch biến các khoảng (;1) và (1; ) Câu 25: Cho hàm số y  C Hàm số nghịch biến \ 1 D Hàm số đồng biến khoảng (;1) và nghịch biến khoảng (1; ) x2  Câu 26: Giá trị lim : x x  A  B 1 C  Câu 27: Hàm số y  x  x  A Nhận điểm x  làm điểm cực tiểu C Nhận điểm x  làm điểm cực đại B Nhận điểm x  làm điểm cực tiểu D Nhận điểm x  làm điểm cực đại D Câu 28: Cho khối chóp S ABC có đáy ABC là tam giác cân tại A với BC  2a , BAC  1200 , biết SA   ABC  và mặt  SBC  hợp với đáy góc 450 Tính thể tích khới chóp S ABC Trang 3/6 - Mã đề thi 357 A a3 B a3 C a3 D a3 Câu 29: Cho hàm số y  x4  2x2  có giá trị cực đại và giá trị cực tiểu là y1 , y2 Khi đó: A y1  y2  12 B y1  3y2  15 C y1  y2  D y2  y1  Câu 30: Cho hình chóp S ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật có AB  a , AC  5a Hai mặt bên  SAB  và  SAD  vuông góc với đáy, cạnh bên SB tạo với đáy góc 60 Tính theo a thể tích khới chóp S ABCD A 2a3 B 2a C 2a3 D 2a3 Câu 31: Một chất điểm chuyển động có phương trình s  2t  3t (t tính giây, s tính mét) Vận tốc chất điểm tại thời điểm t0  (giây) bằng: A 22(m / s) B 19(m / s) C 9(m / s) D 11(m / s) Câu 32: Giá trị lớn hàm số f (x)  x  3x  đoạn  1; 2 là: A B C 2 D Câu 33: Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng? A Hai đường thẳng không có điểm chung thì chéo B Hai đường thẳng chéo thì có không điểm chung C Hai đường thẳng không song song thì chéo D Hai đường thẳng không cắt và không song song thì chéo Câu 34: Cho hàm số y  f  x  xác định và liên tục tập D  \ 1 và có bảng biến thiên: x y' 1         y  2 Dựa vào bảng biến thiên hàm số y  f  x  Khẳng định nào sau là khẳng định sai? A Giá trị nhỏ hàm số đoạn 1;8 2 B Phương trình f  x   m có nghiệm thực phân biệt m  2 C Hàm số đạt cực tiểu tại x  D Hàm số nghịch biến khoảng  ;3 Câu 35: Cho lăng trụ tam giác ABC ABC có đáy ABC là tam giác cạnh a, hình chiếu A xuống  ABC  là tâm O đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC Biết AA ' hợp với đáy  ABC  góc 60 , thể tích lăng trụ là a3 A B 3a 3 C a3 12 D a3 36 Câu 36: Cho hàm số y  x  2x  a  Tìm a để giá trị lớn hàm số đoạn  2;1 đạt giá trị nhỏ A a  B a  C Một giá trị khác D a  Câu 37: Điều kiện m để phương trình m.sin x  3cos x  có nghiệm là : A m  34; m  4 C  ; m  B 4  m    D m  4;   Câu 38: Giá trị nhỏ hàm số: y  x   x   x   x  là: Trang 4/6 - Mã đề thi 357 A B C D Câu 39: Trên mặt phẳng tọa độ Oxy, cho tam giác ABC có A 1;2 , B(3;1), C(5;4) Phương trình nào sau là phương trình đường cao kẻ từ A tam giác ABC ? A x  y   B 2x  y   C 3x  y   D x  y   Câu 40: Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào ĐÚNG? A Hai khới đa diện có thể tích thì B Hai khối lăng trụ có chiều cao thì thể tích C Hai khối chóp có hai đáy là hai tam giác thì thể tích D Hai khới đa diện có thể tích Câu 41: : Cho hàm số f  x  xác định và liên tục \1 , có bảng biến thiên sau: x f  x 1     Khẳng định nào sau là khẳng định đúng? A Cả D và C B Trên \1 , hàm số có giá trị lớn và giá trị nhỏ C Phương trình f  x    có hai nghiệm thực phân biệt \1 D Đồ thị hàm số có hai tiệm cận ngang y  2, y  và tiệm cận đứng x  1 Câu 42: Đồ thị hình vẽ là đồ thị hàm số y -1 O x -2 A y  x  3x B y   x3  3x C y   x  x D y  x  x Câu 43: Trong khai triển 1  x   a0  a1 x  a2 x   a20 x 20 Giá trị a0  a1  a2 bằng: A 801 B 800 C D 721 Câu 44: Cho hình chóp tứ giác S.ABCD, có đáy ABCD là hình bình hành Gọi M, N, I là trung điểm các cạnh SA, SB và BC Thiết diện tạo mặt phẳng (MNI) và hình chóp S.ABCD là: A Tứ giác MNIK với K là điểm cạnh AD; B Tam giác MNI; C Hình bình hành MNIK với K là điểm cạnh AD mà IK//AB; D Hình thang MNIK với K là điểm cạnh AD mà IK//AB Câu 45: Một viên đá có dạng khối chóp tứ giác với tất các cạnh và a Người ta cưa viên đá đó theo mặt phẳng song song với mặt đáy khối chóp để chia viên đá thành hai phần có thể tích Tính diện tích thiết diện viên đá bị cưa mặt phẳng nói 32 a2 a2 a2 A B C D a2 32 4 20 Câu 46: Giá trị nhỏ và giá trị lớn hàm số y  sin x   là: A B C D  Trang 5/6 - Mã đề thi 357 Câu 47: Trong mặt phẳng Oxy, cho A  m 1;2 , B  2;5  2m và C  m  3;4 Tìm giá trị m để A, B, C thẳng hàng? B m  C m  D m  A m  2 x3 Câu 48: Cho hàm số y  Tìm tất các giá trị tham số m để đồ thị hàm số có x  6x  m tiệm cận đứng và tiệm cận ngang? A B C 27 D 27 Câu 49: Tìm tập xác định hàm số y  x  x  25  x A D   5;0   2;5 B D   ;0   2;   D D   5;0   2;5 C D   5;5 y Câu 50: Đồ thị bên là đồ thị hàm số nào ? -1 O x -1 A y   x  x  B y  x  x C y   x  x D y  x  x  - HẾT Trang 6/6 - Mã đề thi 357 ... lên gấp thi thể tích khới hộp tương ứng sẽ: A tăng lần B tăng 18 lần C tăng lần D tăng 27 lần 2 Câu 21: Gia trị nhỏ hàm số y  x    khoảng  0;   x A Không tồn tại B -3 C 1  D Câu... Đặt hàng 25 lần, lần 10 0 cái ti vi B Đặt hàng 20 lần, lần 10 0 cái ti vi C Đặt hàng 20 lần, lần 90 cái ti vi D Đặt hàng 25 lần, lần 90 cái ti vi x3 2 là: x2 1 Câu 23: Số các đường... Câu 29: Cho hàm số y  x4  2x2  có gia trị cực đại và gia trị cực tiểu là y1 , y2 Khi đó: A y1  y2  12 B y1  3y2  15 C y1  y2  D y2  y1  Câu 30: Cho hình chóp S ABCD có
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề KTCL ôn thi THPT Quốc gia 2019 môn Toán trường THPT Đội Cấn – Vĩnh Phúc lần 1, Đề KTCL ôn thi THPT Quốc gia 2019 môn Toán trường THPT Đội Cấn – Vĩnh Phúc lần 1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay