thiết kế kết cấu mặt đường bằng tiêu chuẩn AASHTO

168 17 0
  • Loading ...
1/168 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2018, 17:55

thiết kế kết cấu mặt đường bằng tiêu chuẩn AASHTOthiết kế kết cấu mặt đường bằng tiêu chuẩn AASHTOthiết kế kết cấu mặt đường bằng tiêu chuẩn AASHTOthiết kế kết cấu mặt đường bằng tiêu chuẩn AASHTOthiết kế kết cấu mặt đường bằng tiêu chuẩn AASHTOthiết kế kết cấu mặt đường bằng tiêu chuẩn AASHTOthiết kế kết cấu mặt đường bằng tiêu chuẩn AASHTOthiết kế kết cấu mặt đường bằng tiêu chuẩn AASHTOthiết kế kết cấu mặt đường bằng tiêu chuẩn AASHTOthiết kế kết cấu mặt đường bằng tiêu chuẩn AASHTOthiết kế kết cấu mặt đường bằng tiêu chuẩn AASHTOthiết kế kết cấu mặt đường bằng tiêu chuẩn AASHTOthiết kế kết cấu mặt đường bằng tiêu chuẩn AASHTOthiết kế kết cấu mặt đường bằng tiêu chuẩn AASHTOthiết kế kết cấu mặt đường bằng tiêu chuẩn AASHTOthiết kế kết cấu mặt đường bằng tiêu chuẩn AASHTOthiết kế kết cấu mặt đường bằng tiêu chuẩn AASHTOthiết kế kết cấu mặt đường bằng tiêu chuẩn AASHTOthiết kế kết cấu mặt đường bằng tiêu chuẩn AASHTOthiết kế kết cấu mặt đường bằng tiêu chuẩn AASHTOthiết kế kết cấu mặt đường bằng tiêu chuẩn AASHTOthiết kế kết cấu mặt đường bằng tiêu chuẩn AASHTOthiết kế kết cấu mặt đường bằng tiêu chuẩn AASHTOthiết kế kết cấu mặt đường bằng tiêu chuẩn AASHTOthiết kế kết cấu mặt đường bằng tiêu chuẩn AASHTOthiết kế kết cấu mặt đường bằng tiêu chuẩn AASHTOthiết kế kết cấu mặt đường bằng tiêu chuẩn AASHTOthiết kế kết cấu mặt đường bằng tiêu chuẩn AASHTOthiết kế kết cấu mặt đường bằng tiêu chuẩn AASHTOthiết kế kết cấu mặt đường bằng tiêu chuẩn AASHTOthiết kế kết cấu mặt đường bằng tiêu chuẩn AASHTOthiết kế kết cấu mặt đường bằng tiêu chuẩn AASHTO THIẾT KẾ KẾT CẤU MẶT ĐƯỜNG THEO TIÊU CHUẨN AASHTO PHẦN HƯỚNG DẪN, NHẬP SỐ LIỆU, XỬ LÝ KẾT QỦA VÀ IN RA GIẤY Tiêu chuẩn thiết kế: A A SHTO 1993 CÔN G TRÌNH: QUỐC LỘ 5, HA Ø NỘI ĐI HA ÛI PHÒN G Tác giả: K S Nguyễn Văn Du (Tel: 0903.994.008) Hướng dẫn: PGS-TS NGUYỄN VIẾT TRUNG (Tel: 0913.555.194) A HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH: PHẦN NHẬP SỐ LIỆU: - Chỉ cần nhập số liệu ô có màu đỏ xanh - Các ô màu xanh có sẵn số liệu tác giả tổng hợp, người thiết kế cần click vào chọn cho phù hợp với cấp đường thiết kế - Các ô màu đỏ, người sử dụng phải tự nhập số liệu theo yêu cầu thiết kế PHẦN TÍNH TOÁN VÀ XỬ LÝ K ẾT QỦA : - Sau nhập số liệu cần thiết cho công việc thiết kế, chương trình tự động tính cho SNyc - Khi có SNyc, người thiết kế phải chọn kết cấu mặt đường thông số theo số liệu tác giả lập - Khi có kết cấu mặt đường, chương trình tính SN so sánh với Snyc - Nếu SN>=SNyc kết cấu đảm bảo yêu cầu - Nếu SN < SNyc người thiết kế phải chọn lại kết cấu 3.PHẦN IN K ẾT QỦA RA GIẤY : - Người thiết kế cần in Sheet"in SL va ket qua tinh toan" - Caùc Sheet khaùc phục vụ việc tính toán - không cần in B NHẬP SỐ LIỆU VÀ XỬ LÝ K ẾT QỦA TÍNH TOÁN: I NHẬP SỐ LIỆU: Các thông số kỹ thuật : + Loại đường: Trong đô thò + Cấp đường: Quốc lộ V>=80km/h + Tốc độ thiết kế: VTK = + Bán kính tối thiểu bình đồ: Rmin= + Bán kính tối thiểu trắc dọc: Rlồi = 10000 m Rlõm = 2500 m + Độ dốc dọc tối đa: imax = + Kết cấu áo đường: Cấp cao 0.7 Khá >25% 35 0,14 0,8 3,92 Lớp mặt * Chỉ số kết cấu tính đượSN c = 10,62 cm * So sánh: 10,62 SN = < SNyc= 11,608 b Xử lý kết qủa: khô Kết cấu chọ n :ng đảm bảo yêu cầu Kiến nghò: không chọn kết cấu tính toán làm mặt đường Cám ơn bạn sử dụng chương trình, mong góp ý của bạn THIẾT KẾ KẾT CẤU MẶT ĐƯỜNG THEO TIÊU CHUẨN AASHTO Tiêu chuẩn thiết kế: AASHTO 1993 CÔNG TRÌNH: QUỐC LỘ 5, HÀ NỘI ĐI HẢI PHOỉNG Họ tên : xai xaybunhương lớp : công tr×nh ; k11 Hướng dẫn: PGS-TS NGUYỄN VIẾT TRUNG (Tel: 0913.555.194) đơn vị công tác : chdcnd lào I Giụựi thiệu tiêu kỹ thuật : + Loại đường: Trong đô thò + Cấp đường: + Tốc độ thiết kế: Quốc lộ V>=80km/h VTK = =80km/h 95 85 60 -0,253 Đường l.lượng lớn 85 85 70 -0,524 Tỉnh lộ l.lượng lớn 85 80 75 -0,674 Huyện lộ l.lượng lớn 80 80 80 -0,841 Cao tốc loại B 90 85 85 -1,037 Quốc lộ V=80km/h 95 -1,645 Trong đô thò hay ngoài: Trong đô thò 96 -1,751 99,0 -3,090 100,0 -3,750 Giá trò R: 95 Giá trò Z R : -1,645 PHẦN II: XÁC ĐỊNH ĐỘ TỔN THẤT KHẢ NĂNG PHỤC VỤ DPSI Muốn xác đònh tiêu chuẩn D PSI ta chọn tuỳ theo cấp, loại đường theo tiêu chuẩn sau: Cấp đường P0 Pt Cao tốc 4,2 2,5 >80 4,2 2,5 80 4,2 2,2 0.7 MPa psi = 0.007 MPa Chú thích bảng 11-16 : (1) = -4 (29.14CBR - 0.197CBR + 0.00045CBR ) 10 Với CBR = 35 tăng lên 60% CBR > 70 lớp móng gia cố chất liên (2) CBR tương ứng với điều kiện độ ẩm, độ chặt trường (3) = 0,075 + 0,039 Rc - 0,00083Rc Rc : cường độ chòu nén trục 14 ngày tuổi (MPa) = o (4) Cấp phối đá gia cố nhựa bitum có môđunl E = 4000 MPa 20 C Xác đònh hệ số lớp mặt : a1 = 0,3 Xác đònh hệ số lớp móng trên: a2 = 0,24 Xác đònh hệ số lớp móng trên: a3 = 0,14 PHẦN VI: XỬ LÝ KẾT QỦA TÍNH TOÁN Chỉ số kết cấu tính theo công thức sau: Log 10 (W 18 )  Z R S D PSI )   36 log 10 ( SN  1)    32 log 1094  ( SN  1) 19 log 10 ( 10 (M ... mặt đường Cám ơn bạn sử dụng chương trình, mong góp ý của bạn THIẾT KẾ KẾT CẤU MẶT ĐƯỜNG THEO TIÊU CHUẨN AASHTO Tiêu chuẩn thiết kế: AASHTO 1993 CÔNG TRÌNH: QUỐC LỘ 5, HÀ NỘI ĐI HẢI PHOỉNG Họ tên... 10 ( SNyc = + Kết qủa tính SNyc: 4,57 inch = V Thiết kế chiều dày lớp kết cấu áo đường: a Phương trình thiết lập : SN yc   SN i Trong đó: SN: Chỉ số kết cấu Di: Chiều dày lớp kết cấu -Italic"GVHD:... số kết cấu tính SN = 10,62 cm * So sánh: SN = 10,62 < SNyc= c K ết luận kiến nghò: Kết cấu chọn : Kiến nghò: không đảm bảo yêu cầu không chọn kết cấu tính toán làm mặt đường Kết cấu chọn có cấu
- Xem thêm -

Xem thêm: thiết kế kết cấu mặt đường bằng tiêu chuẩn AASHTO, thiết kế kết cấu mặt đường bằng tiêu chuẩn AASHTO

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay