GIÁO ÁN Animals

22 17 0
  • Loading ...
1/22 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2018, 17:50

animals hors e pig lion dog shar rabbit co tiger ca t bird monkey elephant dolphi n snake butterfly duck deer mouse Is it a dolphin? Is it a duck? What is it? Is it a bear or a butterfly? Do you like bear? Do you like lion? Do you like dolphin? What animals you like? - animals: động vật - shark: cá mập - cow: bò bear: gấu - cat: mèo - pig: lợn dog: chó - dolphin: cá heo - butterfly: bướm - snake: rắn - rabbit: thỏ - deer: hươu - duck: vịt - tiger: hổ - monkey: khỉ - elephant: voi - lion: sư tử - horse: ngựa - mouse: chuột - bird: chim HW: Chép từ mới, từ dòng Học thuộc lòng từ ... a bear or a butterfly? Do you like bear? Do you like lion? Do you like dolphin? What animals you like? - animals: động vật - shark: cá mập - cow: bò bear: gấu - cat: mèo - pig: lợn dog: chó -
- Xem thêm -

Xem thêm: GIÁO ÁN Animals , GIÁO ÁN Animals

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay