SLIDE PPT Fruits

18 10 0
  • Loading ...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2018, 17:47

Fruits apple mango cucumber plum pear banana grapes kiwi watermelon durian strawberry pineapple Tuesday, May 19 *New words: - fruits: hoa - banana: chuối - plum: mận th ,2009 Wednesday, April 22 nd , 2009 * New words: - orange: cam - apple: táo - banana: chuối - pear: lê - mango: xoài - strawberry: dâu - pineapple:quả dứa - watermelon: dưa hấu - grapes: nho HW: Chép lại từ mới, từ dòng - kiwi: kiwi Friday, April 24 * Answer these questions: Is it pineapple? 2.What is it? Do you like pear? Do you like mango? What is your favorite fruit? th ,2009 ... plum pear banana grapes kiwi watermelon durian strawberry pineapple Tuesday, May 19 *New words: - fruits: hoa - banana: chuối - plum: mận th ,2009 Wednesday, April 22 nd , 2009 * New words: - orange:
- Xem thêm -

Xem thêm: SLIDE PPT Fruits , SLIDE PPT Fruits

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay