GAMES SLIDE PPT BUI VAN VINH

9 8 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2018, 17:47

GAMES Thầy Bùi Văn Vinh – 0977.267.662 Những trò chơi đơn giản giáo viên sử dụng để dạy tiếng Anh cho trẻ em hiệu Mặt nạ (Word masking) Giáo viên che từ đọc lại Khi học sinh đọc câu bài, giáo viên cần cố gắng giúp em tìm từ bị thiếu câu Giáo viên khuyến khích em sử dụng gợi ý nghĩa, âm từ vựng tương ứng ngữ pháp Bingo- Chiến thắng (Bingo) Học sinh lựa chọn danh sách cho từ vựng có truyện đọc viết chúng vào khung lưới gọi bảng bingo Giáo viên đọc tên từ ngẫu nhiên học sinh nối từ vừa đọc bảng Bingo Ai hồn thành đường thằng nối từ trước hô Bingo Em có nhiều đường thẳng Bingo người chiến thắng Dạy từ vựng Nhớ tranh (Remembering pictures) Chia học sinh thành nhóm Giáo viên cầm số tranh liên quan đến từ vựng dạy trước trước giơ tranh lên Các em có hội để nhìn vào tranh khoảng giây Khi giáo viên giơ tranh xong, thành viên nhóm chạy lên bục giảng viết tên tranh Nhóm có nhiều câu trả lời hồn thành nhanh người chiến thắng Chiếc ghế nóng (Hot Seat) Giáo viên chia học sinh thành đội chọn nhóm thành viên ngồi lên Ghế Nóng quay mặt phía lớp Giáo viên viết từ lên bảng, thành viên đội học sinh ngồi Ghế GAMES Thầy Bùi Văn Vinh – 0977.267.662 Nóng phải diễn tả giúp đồng đội đốn từ vựng mà khơng nói, đánh vần hay viết tên từ Trò chơi tiếp diễn thành viên đội diễn tả từ vựng cho đồng đội ngồi Ghế Nóng Trò chơi áp dụng để dạy kĩ nói Dạy ngữ pháp Từ xáo trộn (Word Jumble Race) Giáo viên viết số câu, sau cắt chúng thành từ Đặt câu bị cắt vào mũ, ly vật chứa tách chúng riêng biệt Chia lớp thành nhóm gồm 2, 3, học sinh Các đội bây phải xếp từ câu theo thứ tự Đội chiến thắng đội hoàn thành câu cách xác Nhảy cóc (Jumping games) Trò chơi cần khoảng không gian rộng chặng hạn sân trường Học sinh đứng thành hàng Giáo viên đọc danh sách câu hay từ liên quan đến cấu trúc ngữ pháp dạy trước Học sinh định câu hay từ giáo viên vừa đọc hay sai để nhảy lên phia trước nhảy ngược phia sau Em nhảy sai bị loại khỏi hàng Dạy kĩ nghe Simon says (Simon says) Giáo viên đứng trước lớp đóng vai Simon Giáo viên nói “Simon says” với tên hành động diễn tả cử cho dù giáo viên không với tên hành động vừa nêu Học sinh có nhiệm vụ lắng nghe diễn tả lại hành động nêu tên, không nên bắt chước hành động giáo viên hoàn toàn Em diễn tả sai người thua Truyền miệng (Word of Mouth) Giáo viên chia lớp thành nhóm đứng thành hàng nói thầm với học sinh đứng tên từ vựng định, học sinh phải nói thầm từ GAMES Thầy Bùi Văn Vinh – 0977.267.662 cho bạn tiếp tục em học sinh cuối hàng đọc to từ vừa truyền Nếu em học sinh phát âm từ thầm xác, đội giành điểm Một biến thể khác trò chơi thay thầm thành viên đội viết giấy giơ cho bạn xem Dạy kĩ nói Đối mặt (Facing game) Trò chơi dựa gameshow truyền hình Học sinh đứng theo hình vòng tròn Giáo viên chọn chủ đề định học sinh có vài giây để đọc to từ hay cụm từ liên quan đến chủ đề chọn Nếu em đưa câu trả lời mình, em bị loại trò chơi tiếp tục Người thắng em học sinh lại Trò chơi phù hợp để sử dụng giảng dạy từ vựng 10.Những từ bí ẩn (Secret Words) Trong trò chơi này, giáo viên chuẩn bị sẵn số thẻ, ghi tên từ vựng định Học sinh chia thành nhóm nhóm đặt câu hỏi cho giáo viên để có gợi ý liên quan đến từ vựng thẻ Nhóm tìm từ bí ẩn trước giành điểm Trò chơi tiếp diễn thẻ cuối hồn thành nhóm giành số điểm cao chiến thắng Bên cạnh 10 trò chơi liệt kê nhiều trò chơi thú vị khác cho bạn lựa chọn Cần lưu ý đến độ tuổi, tính cách trẻ thời gian địa điểm tổ chức để chọn game thật phù hợp Các bạn tham khảo thêm thơng qua nguồn hữu ích sau đây: 11.Trò chơi Things Snatch GAMES Thầy Bùi Văn Vinh – 0977.267.662 Sử dụng trò chơi để kiểm tra từ vựng luyện tập từ vựng giai đoạn Warm up rèn kỹ nghe cho tất đối tượng học sinh, đặc biệt học sinh yếu Để thưc trò chơi thời gian - phút, trước tiên, giáo viên phải chuẩn bị sẵn mang đến lớp số đồ vật (tên gọi đồ vật từ vựng cần ơn.) Giáo viên đặt đồ vật có tên gọi liên quan đến học lên ghế bàn để lớp (ở vị trí dễ quan sát) Chia lớp thành hai nhóm A B Chọn khoảng đến học sinh nhóm lên bảng yêu cầu số học sinh đại diện cho hai nhóm đứng cách xa Giao số cho học sinh Nêu yêu cầu trò chơi: Giáo viên gọi tên đồ vật Tiếng Anh học sinh phải lấy đồ vật có tên gọi Khi giáo viên gọi số hai em học sinh mang số hai đội đại diện cho hai nhóm chạy thật nhanh lên lấy đồ vật Ai nhanh chân lấy đồ vật mà giáo viên gọi ghi điểm Giáo viên tổng kết: Đội nhiều điểm đội thắng 12.Trò chơi Sentence Arranging Sử dụng trò chơi để ơn lại số cấu trúc ngữ pháp tiết Language focus tiết ôn tập Thời gian chơi từ - phút Chuẩn bị đồ dùng: Giáo viên chuẩn bị bìa giấy (có thể sử dụng bìa cứng tờ lịch treo tường để làm) thẻ plastic (cắt từ bảng phụ plastic có bán nhiều hiệu sách để dùng nhiều lần), kịch thước to hay nhỏ phụ thuộc vào nội dung cần kiểm tra GAMES Thầy Bùi Văn Vinh – 0977.267.662 Giáo viên chuẩn bị sẵn số câu cần ôn tập viết từ câu câu lên bìa thẻ (tùy theo trình độ học sinh để giáo viên chuẩn bị câu dài hay ngắn, khó hay dễ) Chia lớp thành hai nhóm A B Tùy theo số từ câu để giáo viên gọi số học sinh nhóm lên trước lớp (ví dụ câu có từ gọi học sinh) Giáo viên xáo trộn từ câu trước phát cho số học sinh gọi lên bảng, em từ Trong khoảng thời gian định(ví dụ 30 giây), học sinh phải đưa từ phía trước tự xếp đội để có câu hoàn chỉnh Đội xếp nhanh giáo viên cho điểm Giáo viên tổng kết: Đội nhiều điểm thắng 13.Trò chơi Spelling Trò chơi sử dụng để kiểm tra ôn số từ vựng, rèn kỹ nghe nói, thực giai đoạn Warm - up Thời gian chơi từ - phút Giáo viên chia lớp thành dãy học sinh (hàng ngang dọc) lên chơi Giáo viên giới thiệu nội dung trò chơi giáo viên đọc từ học sinh phải viết từ lên bảng đánh vần Hai em đứng đầu hai dãy bốc thăm để dành quyền chơi trước Giáo viên đọc cho hai em đứng hai dãy dành quyền chơi trước từ hai em phải chạy thật nhanh lên bảng viết từ lên bảng đánh vần Học sinh viết sai đánh vần khơng xác khơng ghi điểm Nếu trả lời đánh vần nhóm điểm GAMES Thầy Bùi Văn Vinh – 0977.267.662 Sau trả lời xong, hay sai, em học sinh phải ngồi xuống để dành lượt chơi cho bạn Lần lượt chơi giáo viên hết số từ cần kiểm tra thời gian mà giáo viên ấn định hết Giáo viên tổng kết: Đội có nhiều điểm đội thắng 14.Trò chơi Car racing Đây trò chơi hay, giúp học sinh vừa học vừa chơi mà lại phương pháp ôn luyện từ vựng hiệu Giáo viên áp dụng trò chơi bắt đầu kết thúc dạy để củng cố ôn tập Thời gian chơi từ - phút Giáo viên làm bảng chuẩn bị bảng phụ Kẻ ba đường thẳng để tạo hai đường đua song song chia đường đua thành ô chữ nhật (Học sinh thực giấy nháp) để chơi lâu tùy theo thời gian cho phép kẻ thêm nhiều đường đua khác Ban đầu hai “tay đua” (ví dụ số ghi “kite” số ghi “cat”) sau bốc thăm trước ghi từ có chữ đầu chữ cuối từ đối thủ Cuộc đua kết thúc tay đua bị “nổ lốp” tức ghi sai từ lặp lại từ đằng trước hay hết xăng (khơng tìm từ nữa) Trò chơi giáo viên làm trọng tài, cho điểm chia lớp thành hai đội đua với hai cá nhân với 15.Trò chơi Guessing word Mục tiêu trò chơi ơn lại từ vựng thực vào đầu tiết học Thời gian chơi: phút Giáo viên viết ô chữ lên bảng Tùy theo từ mà giáo viên chuẩn bị kiểm tra để viết ô chữ cho phù hợp Mỗi chữ ô GAMES Thầy Bùi Văn Vinh – 0977.267.662 Giáo viên chia lớp thành hai đội chơi Người chủ trò (giáo viên học sinh) lấy từ theo chủ đề định kiểm tra viết lên bảng giấy số ô vuông tương ứng với số chữ từ Người chơi đốn lần chữ cái, chữ có chữ chủ trò viết chữ vào vị trí Mỗi lần đốn ghi điểm Trong trình chơi, đội tìm đáp án đọc từ ghi điểm Ngược lại sau năm lần đoán sai (Số lần người chủ trò người chơi quy định) mà chưa tìm chữ đội thua 16.Trò chơi Simon says Mục đích: Phát triển kỹ nghe Trò chơi thực đầu học thời gian - phút Giáo viên yêu cầu lớp chơi cách đọc câu mệnh lệnh, học sinh phải làm theo mệnh lệnh giáo viên Giáo viên sử dụng mệnh lệnh mà học sinh biết Khi nói mệnh lệnh giáo viên nên nói thật nhanh tạo cho trò chơi vui buộc học sinh phải ý phản xạ nhanh 17.Trò chơi Zigsaw reading Mục đích: Kiểm tra kỹ đọc hiểu, thực sau dạy xong đọc hiểu Thời gian chơi: 5-7 phút Giáo viên chuẩn bị wordcards có ghi thơng tin cần kiểm tra Sau đó, chia lớp thành nhóm Mỗi nhóm cử học sinh lên chơi Giáo viên giao số cho học sinh Sau đó, gọi số em đội chạy lên bảng ghép wordcards lại với cho với thông tin GAMES Thầy Bùi Văn Vinh – 0977.267.662 đọc hiểu Nếu đội ghép nhanh mang cho đội điểm Nếu ghép sai khơng ghi điểm Sau em thứ chơi xong quay trở cuối hàng đứng nhường chỗ cho em Giáo viên gọi học sinh lên chơi kiểm tra xong nội dung cần kiểm tra Giáo viên tổng kết thông báo đội thắng 18.Trò chơi Chinese whisper Mục đích: Kiểm tra mẫu câu; Rèn luyện kỹ nghe nói cho học sinh Giáo viên chuẩn bị số câu cần kiểm tra; chia lớp thành nhóm Mỗi nhóm gồm em xếp thành hàng dọc Giáo viên gọi em đứng đầu nhóm lên bảng nói thầm câu vào tai bạn Sau nghe rõ câu nói giáo viên, học sinh chạy nhóm thầm vào tai bạn thứ hai, bạn sau nghe câu nói bạn thứ lại thầm với bạn thứ Và bạn cuối hàng Bạn cuối hàng có nhiệm vụ đọc to câu mà nghe từ bạn đội Nhóm đọc trước ghi điểm Nhóm đọc trước đọc sai quyền trả lời dành cho đội lại Trò chơi lại tiếp tục với câu khác hết số câu mà giáo viên cần kiểm tra hết thời gian mà giáo viên quy định trò chơi dừng lại Giáo viên tổng kết điểm thơng báo nhóm thắng 19.Trò chơi Challenging Mục đích: Ơn lại từ theo chủ điểm rèn luyện kỹ nói GAMES Thầy Bùi Văn Vinh – 0977.267.662 Giáo viên chia lớp thành đội, sau đưa chủ điểm từ Hai đội hội ý vòng 30 giây thách đấu với đội bạn Đội thách đấu nhiều số từ nói trước Nếu nói đủ số lượng từ thách đấu ghi điểm Nếu nói sai từ nói từ khơng thuộc chủ điểm nói khơng đủ số lần thách đấu thua điểm thuộc đội Cuộc chơi lại tiếp tục với chủ đề khác Cuộc chơi dừng lại thời gian ấn định hết giáo viên kiểm tra xong chủ điểm từ cần kiểm tra .. .GAMES Thầy Bùi Văn Vinh – 0977.267.662 Nóng phải diễn tả giúp đồng đội đốn từ vựng mà khơng nói, đánh vần... đứng thành hàng nói thầm với học sinh đứng tên từ vựng định, học sinh phải nói thầm từ GAMES Thầy Bùi Văn Vinh – 0977.267.662 cho bạn tiếp tục em học sinh cuối hàng đọc to từ vừa truyền Nếu em... hợp Các bạn tham khảo thêm thơng qua nguồn hữu ích sau đây: 11.Trò chơi Things Snatch GAMES Thầy Bùi Văn Vinh – 0977.267.662 Sử dụng trò chơi để kiểm tra từ vựng luyện tập từ vựng giai đoạn Warm
- Xem thêm -

Xem thêm: GAMES SLIDE PPT BUI VAN VINH , GAMES SLIDE PPT BUI VAN VINH

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay