NCKHbo thiết kế kết cấu mặt đường bằng tiêu chuẩn AASHTO

4 13 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2018, 17:44

thiết kế kết cấu mặt đường bằng tiêu chuẩn AASHTOthiết kế kết cấu mặt đường bằng tiêu chuẩn AASHTOthiết kế kết cấu mặt đường bằng tiêu chuẩn AASHTOthiết kế kết cấu mặt đường bằng tiêu chuẩn AASHTOthiết kế kết cấu mặt đường bằng tiêu chuẩn AASHTOthiết kế kết cấu mặt đường bằng tiêu chuẩn AASHTOthiết kế kết cấu mặt đường bằng tiêu chuẩn AASHTOthiết kế kết cấu mặt đường bằng tiêu chuẩn AASHTOthiết kế kết cấu mặt đường bằng tiêu chuẩn AASHTOthiết kế kết cấu mặt đường bằng tiêu chuẩn AASHTOthiết kế kết cấu mặt đường bằng tiêu chuẩn AASHTOthiết kế kết cấu mặt đường bằng tiêu chuẩn AASHTOthiết kế kết cấu mặt đường bằng tiêu chuẩn AASHTOthiết kế kết cấu mặt đường bằng tiêu chuẩn AASHTOthiết kế kết cấu mặt đường bằng tiêu chuẩn AASHTOthiết kế kết cấu mặt đường bằng tiêu chuẩn AASHTOthiết kế kết cấu mặt đường bằng tiêu chuẩn AASHTOthiết kế kết cấu mặt đường bằng tiêu chuẩn AASHTOthiết kế kết cấu mặt đường bằng tiêu chuẩn AASHTOthiết kế kết cấu mặt đường bằng tiêu chuẩn AASHTOthiết kế kết cấu mặt đường bằng tiêu chuẩn AASHTOthiết kế kết cấu mặt đường bằng tiêu chuẩn AASHTOthiết kế kết cấu mặt đường bằng tiêu chuẩn AASHTOthiết kế kết cấu mặt đường bằng tiêu chuẩn AASHTOthiết kế kết cấu mặt đường bằng tiêu chuẩn AASHTOthiết kế kết cấu mặt đường bằng tiêu chuẩn AASHTO bài viết gửi kỷ yếu Hội thảo Tổng kết 15 năm Giải thởng "Sinh viên nghiên cứu khoa học" I Thông tin cá nhân Họ tên: Trần Thị Thu Hằng Ngày tháng năm sinh: 02 / 09 / 1980 Cơ quan công tác nay: Bộ môn Công trình Giao thông Thành phố Khoa Công trình - Đại học Giao thông Vận tải Chức vụ đảm nhiệm nay: Trợ giảng Liên hệ: Số điện thoại: CQ: (04) 7664051 DĐ: 0913.557.443 Email: hangctgttp@yahoo.com Trình độ học vấn: Đại học Trờng: Đại học Giao thông Vận tải Ngành: Xây dựng Cầu đờng Chuyên ngành: Xây dựng Cầu hầm Năm tốt nghiệp: 2003 Quá trình đạo tạo nớc ngoài: cha có Đạt giải Ba giải thởng "Sinh viên Nghiên cứu khoa học" năm 2002 Tên đề tài: "Thực nghiệm khả chịu lực kết cấu bêtông cốt thép gia cờng sợi cacbon" II Quá trình công tác sau tốt nghiệp đại học Từ trờng, anh (chị) có tiếp tục nghiên cứu sử dụng kết nghiên cứu đề tài vào công việc chuyên môn mình: có Nghiên cứu kết cấu bêtông cốt thép ứng dụng công trình giao thông Nghiên cứu việc áp dụng dạng vật liệu, thiết bị để tăng cờng, cải tạo tính vốn có vật liệu, cấu trúc có Quá trình phấn đấu thân - Về học tập: Đợc trờng Đại học Giao thông Vận tải công nhận tuyển thẳng vào lớp Cao học ngành Xây dựng Công trình Giao thông khoá 12 (năm 2004) trờng Bắt đầu tham gia học tập Cao học trờng - Về giảng dạy, nghiên cứu: + Giảng dạy: Đã giảng dạy số lớp đại học quy hệ tập trung trờng đại học Giao thông Vận tải Hà Nội sở - thành phố Hå ChÝ Minh cđa trêng • Tham gia híng dÉn sinh viên nghiên cứu khoa học trờng Đã hoàn thành khoá Bồi dỡng giáo dục đại học trờng Cán Quản lý Giáo dục Đào tạo từ ngày 24 / 05 / 2004 đến 07 / 06 / 2004 + Nghiên cứu: Cùng tham gia nghiên cứu có báo đăng tạp chí nớc chuyên ngành Xây dựng công trình giao thông Là thành viên tham gia thực đề tài nghiên cứu cấp Tham gia báo cáo Hội nghị Khoa học công nghệ lần thứ 15 - trờng đại học Giao thông Vận tải - năm 2003 Hà Nội Cùng tham gia nhóm tác giả sách "Tính toán kỹ thuật xây dựng MathCad" - Nhà xuất Xây dựng - Hà Nội 2004 Cùng tham gia biên soạn "Bài giảng Thiết kế hầm thành phố" - trờng đại học Giao thông Vận tải - Hà Nội 2004 - Về sản xuất kinh doanh: Tham gia vào công tác thiết kế, kiểm định số dự án xây dựng công trình giao thông Việt Nam III Đóng góp ý kiến cho hoạt ®éng NCKH cđa sinh viªn hiƯn Tõ kinh nghiƯm thân mình, thực thấy rõ tầm quan trọng hoạt động nghiên cứu khoa học sinh viên Đây trình tập làm quen với công tác nghiên cứu cách chuyên sâu đề tài liên quan đến ngành học sinh viên Hoạt động tạo điều kiện cho sinh viên đợc trực tiếp tham gia thí nghiệm, nghiên cứu, phân tích, tổng hợp đánh giá vấn đề chuyên ngành Ngoài ra, tạo hội cho sinh viên tập trình bày vấn đề khoa học hình thức (công trình báo cáo trình bày trực tiếp hội nghị) lẫn nội dung nghiên cứu Điều hữu ích cho sinh viên thực đồ án tốt nghiệp công việc tơng lai Tôi thấy công tác nghiên cứu khoa học sinh viên phát triển ổn định mạnh mẽ Hàng năm, số lợng sinh viên tham gia đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên đông Các công trình nghiên cứu có chất lợng tốt hơn, thực tế phong phú Tuy nhiên, công tác đợc đầu t nhiều nghĩ hiệu lớn nhiều Cụ thể nh sau: - Công tác tuyên truyền nghiên cứu khoa học sinh viên cần đợc đẩy mạnh nhà trờng nh phơng tiên thông tin đại chúng Điều giúp cho sinh viên thấy đợc vai trò hoạt động nghiên cứu khoa học sinh viên, tạo đợc phong trào học tập nghiên cứu sinh viên Đồng thời, tôn vinh kết mà họ cố gắng phấn đấu đạt đợc - Tăng cờng nguồn kinh phí phục vụ cho công tác để đề tài nghiên cứu có điều kiện hơn, thiết thực thấu đáo hơn; tăng số lợng đề tài nghiên cứu đợc phê duyệt thực Tránh tình trạng đề tài nghiên cứu mang nặng tính lý thuyết, nghiên cứu sách tuý, xa rời thực tế nội dung đề tài cũ kỹ, không cập nhật với thực tế chuyên ngành Hoặc có nhiều đề tài đăng ký mà bị hạn chế số lợng tham gia cắt giảm kinh phí thực - Có sách khuyến khích dành cho giảng viên, cán thực tế tham gia hớng dẫn sinh viên làm nghiên cứu - Tạo điều kiện để đề tài có giá trị đợc tiếp tục nghiên cứu sâu hơn, đa đợc kết tốt hơn, cụ thể Nh tránh đợc tình trạng lãng phí nh nay, đề tài nghiên cứu thờng kết thúc việc đạt giải cao hay thấp , có điều kiện đợc đem áp dụng - Có sách đào tạo đặc biệt dành cho sinh viên đạt đợc giải thởng, tạo điều kiện cho họ đợc tiếp tục nghiên cứu phát triển đề tài nghiên cứu mình, cử đào tạo cấp cao sau sinh viên tốt nghiệp có sách tuyển dụng sinh viên vào vị trí phù hợp họ trờng - Quan tâm đến đề tài nghiên cứu mang tính thực tế, có khả áp dụng, nghiên cứu lĩnh vực mới, nghiên cứu đối tợng Kinh nghiƯm tõ thêi nghiªn cøu khoa häc sinh viªn giúp ích cho nhiều công tác Tôi có điều kiện đợc tiếp tục học tập nghiên cứu sâu hơn, vấn đề chuyên ngành Đồng thời, lại trở thành ngời hớng dẫn cho bạn sinh viên khoá sau nghiên cứu đề tài khoa học sinh viên Tôi biết nói rằng, đợc tham gia nghiên cứu sinh viên vinh dự đạt đợc giải thởng may mắn lớn cho đời sinh viên tạo ảnh hởng lớn tới sống Tôi mong may mắn tiếp tục đến với nhiều bạn sinh viên khác
- Xem thêm -

Xem thêm: NCKHbo thiết kế kết cấu mặt đường bằng tiêu chuẩn AASHTO, NCKHbo thiết kế kết cấu mặt đường bằng tiêu chuẩn AASHTO

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay