GIÁO ÁN Unit 15 ls1

18 7 0
  • Loading ...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2018, 17:43

Team A 40 30 20 10 50 Team B 50 40 30 20 10 Children’s Day Christmas MidAutumn Tet New Year Monday March 5th 2018 Unit 15 :When is Children’s Day? Lesson 1 Look , listen and repeat children : trẻ em,thiếu nhi Smart : lịch sư Party : buổi tiệc Join : tham gia Children’s Day: Ngày quốc tế thiếu nhi New Year : năm mới Teacher’s Day :ngày nhà giáo Chrismas : lễ giáng sinh Women’s day : ngày quốc tế phụ nư because: bởi vi Wednesday , March 9th, 2016 Unit 15: lesson Point and say: When is _? (khi nào là _ ?) It’s on the ngày of tháng When is children’s day ? It’s on the first of June The first: ngày mùng - 1st the second: ngày mùng – 2nd the third: ngày mùng – 3rd twentieth: ngày 20 – 20th twenty – fifth : ngày 25 – 25th the ngày of tháng Point and say When is New Year ? It’s on the first of January When is Children’s Day ? It’s on the first of June When is Teacher’s Day ? It’s on the twentieth of November When is Chrismas ? It’s on the twenty-fifth of December halloween the twenty-fifth of December the twentieth of November the first of June Thursday , March 10th, 2016 Unit 15: lesson Decorate : trang trí Look, listen and repeat Wear : mặc Else : khác, nưa Banh chung bánh chưng Lucky money : tiền li xi Parents : bố mẹ Make : làm Watch : xem Firework displays : bắn pháo hoa Visit grandparents: thăm ông bà Clothes : quần áo ... 50 Team B 50 40 30 20 10 Children’s Day Christmas MidAutumn Tet New Year Monday March 5th 2018 Unit 15 :When is Children’s Day? Lesson 1 Look , listen and repeat children : trẻ em,thiếu nhi Smart... giáng sinh Women’s day : ngày quốc tế phụ nư because: bởi vi Wednesday , March 9th, 2016 Unit 15: lesson Point and say: When is _? (khi nào là _ ?) It’s on the ngày of tháng When... twenty-fifth of December the twentieth of November the first of June Thursday , March 10th, 2016 Unit 15: lesson Decorate : trang trí Look, listen and repeat Wear : mặc Else : khác, nưa Banh chung
- Xem thêm -

Xem thêm: GIÁO ÁN Unit 15 ls1 , GIÁO ÁN Unit 15 ls1 , Unit 15: lesson 2 1. Look, listen and repeat

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay