Sang che oto

2 11 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2018, 17:35

thiết kế kết cấu mặt đường bằng tiêu chuẩn AASHTOthiết kế kết cấu mặt đường bằng tiêu chuẩn AASHTOthiết kế kết cấu mặt đường bằng tiêu chuẩn AASHTOthiết kế kết cấu mặt đường bằng tiêu chuẩn AASHTOthiết kế kết cấu mặt đường bằng tiêu chuẩn AASHTOthiết kế kết cấu mặt đường bằng tiêu chuẩn AASHTOthiết kế kết cấu mặt đường bằng tiêu chuẩn AASHTOthiết kế kết cấu mặt đường bằng tiêu chuẩn AASHTOthiết kế kết cấu mặt đường bằng tiêu chuẩn AASHTOthiết kế kết cấu mặt đường bằng tiêu chuẩn AASHTOthiết kế kết cấu mặt đường bằng tiêu chuẩn AASHTOthiết kế kết cấu mặt đường bằng tiêu chuẩn AASHTOthiết kế kết cấu mặt đường bằng tiêu chuẩn AASHTOthiết kế kết cấu mặt đường bằng tiêu chuẩn AASHTOthiết kế kết cấu mặt đường bằng tiêu chuẩn AASHTOthiết kế kết cấu mặt đường bằng tiêu chuẩn AASHTOthiết kế kết cấu mặt đường bằng tiêu chuẩn AASHTOthiết kế kết cấu mặt đường bằng tiêu chuẩn AASHTOthiết kế kết cấu mặt đường bằng tiêu chuẩn AASHTOthiết kế kết cấu mặt đường bằng tiêu chuẩn AASHTOthiết kế kết cấu mặt đường bằng tiêu chuẩn AASHTOthiết kế kết cấu mặt đường bằng tiêu chuẩn AASHTOthiết kế kết cấu mặt đường bằng tiêu chuẩn AASHTOthiết kế kết cấu mặt đường bằng tiêu chuẩn AASHTO sáng chế ô tô ph¸t minh - s¸ng chÕ VÝ dơ: Ta chän chiÕc ô tô Các thuật toán sáng chế đợc áp dụng gồm: Thuật toán phân nhỏ: Một ô tô gồm nhiều phận nh: Động cơ, phận truyền lực, phanh, khung xe, di ô, đầu CD, điều hoà nhiệt độ, ăng ten Thuật toán tách khỏi: Khí thải ô tô Thuật toán phẩm chất cục bộ: Trong ô tô gồm nhiều phận có chất lợng khác yêu cầu cao nh: Phanh, động , nhng có phận có chất lợng thấp nh: Ra ô, ăng ten Thuật toán kết hợp: Trong ô tô có ô, đầu CD, điều hoà nhiệt độ Thuật toán lồng ghép: Trong ô tô săm lồng vào lốp, ăng ten ô Thuật toán dự phòng: Trong ô tô có lốp dự phòng Thuật toán cầu hoá: Cấu tạo vòng bi ô tô, khớp quay cần số Thuật toán tự phục vụ: Bình xăng cao động
- Xem thêm -

Xem thêm: Sang che oto, Sang che oto

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay