Thuy-Sangchec KCAD-AD-AASHTO (file excel).xls

4 5 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2018, 17:32

KCAD-AD-AASHTO (file excel).xlsKCAD-AD-AASHTO (file excel).xlsKCAD-AD-AASHTO (file excel).xlsKCAD-AD-AASHTO (file excel).xlsKCAD-AD-AASHTO (file excel).xlsKCAD-AD-AASHTO (file excel).xlsKCAD-AD-AASHTO (file excel).xlsKCAD-AD-AASHTO (file excel).xlsKCAD-AD-AASHTO (file excel).xlsKCAD-AD-AASHTO (file excel).xlsKCAD-AD-AASHTO (file excel).xlsKCAD-AD-AASHTO (file excel).xlsKCAD-AD-AASHTO (file excel).xlsKCAD-AD-AASHTO (file excel).xlsKCAD-AD-AASHTO (file excel).xlsKCAD-AD-AASHTO (file excel).xlsKCAD-AD-AASHTO (file excel).xlsKCAD-AD-AASHTO (file excel).xlsKCAD-AD-AASHTO (file excel).xlsKCAD-AD-AASHTO (file excel).xlsKCAD-AD-AASHTO (file excel).xlsKCAD-AD-AASHTO (file excel).xlsKCAD-AD-AASHTO (file excel).xlsKCAD-AD-AASHTO (file excel).xlsKCAD-AD-AASHTO (file excel).xlsKCAD-AD-AASHTO (file excel).xlsKCAD-AD-AASHTO (file excel).xlsKCAD-AD-AASHTO (file excel).xlsKCAD-AD-AASHTO (file excel).xlsKCAD-AD-AASHTO (file excel).xlsKCAD-AD-AASHTO (file excel).xlsKCAD-AD-AASHTO (file excel).xlsKCAD-AD-AASHTO (file excel).xlsKCAD-AD-AASHTO (file excel).xlsKCAD-AD-AASHTO (file excel).xlsKCAD-AD-AASHTO (file excel).xlsKCAD-AD-AASHTO (file excel).xlsKCAD-AD-AASHTO (file excel).xlsKCAD-AD-AASHTO (file excel).xlsKCAD-AD-AASHTO (file excel).xlsKCAD-AD-AASHTO (file excel).xls Bài tập môn học Sáng chế Bài tập môn học Sáng chế Ngày máy tính trở thành phơng tiện trợ giúp hữu ích cho ngời nhiều lĩnh vực Nó đợc chế tạo dựa nhiều quy tắc sáng chế, sau em xin nêu quy tắc sáng chế đợc áp dụng loại máy PentiumIV Studioworks E700S Quy tắc "Tăng nhanh hay giảm bớt tốc độ vận hành, tốc độ phản ứng hoá học" Với công nghệ ghép nối tơng thích làm cho nhớ tốc độ cao Việc cải tiến chip set mang lại tốc độ bus nhớ 200 266 MHz tốc độ truyền liệu tối đa 1,6GB 2,1GB/giây nhanh so với tốc độ cao PC133 (1GB/giây) 60% Pentium IV dùng kiến trúc có tên NetBurst đợc kết hợp với số phân hệ cao cấp.Trong đó, nhờ có phân hệ Rapid Execution Engine làm chức đa tác vụ thờng lặp lại khỏi xử lý nên xử lý đợc giải phóng khỏi công việc này, tập trung cho tác vụ tăng tốc độ Khởi động tắt nhanh Học viên: Nguyễn Thanh Thúy Lớp: Cao học Công trình giao thông K11 Bài tập môn học Sáng chế Quy tắc "Lần lợt chọn thử tình minimum maximum hóa" Độ rộng hiển thị hình ngày lớn so với hình khác kích thớc, thay hình cong hình phẳng tuyệt đối Bộ vi xử lý ngày nhỏ đi, tinh vi làm cho máy tính ngày nhỏ gọn Quy tắc "Ghép vài chức vào cá thể" Máy tính đợc lắp thêm đầu đọc để có khả đọc đĩa VCD, DVD, kết nối máy tính, dàn âm loa cho âm hoàn hảo hầu nh nhận khác biệt CD tập tin MP3 KÕt nèi USB khiÕn cho viƯc lu dƠ dàng Khi máy đợc gắn với Modem máy tính có khả truy cập Internet Chức khử từ, giảm nhiễu, chống chói bảo vệ mắt cách tối đa nhờ có lớp bọc đèn hình Quy tắc "Mô sinh học" Con chuột đợc chế tạo khum gọn lòng bàn tay Tại vị trí đặt ngón trỏcó đặt bánh xe viên bi xoay viên bi xoay có kích thớc phù hợp giúp thao tác cuộn đợc thuận tiện, dễ dàng hơn, nhanh Học viên: Nguyễn Thanh Thúy Lớp: Cao học Công trình giao thông K11 Bài tập môn học Sáng chế Quy tắc "Sử dụng nhiều loại vật liệu vào nhiều phận tuỳ theo chức độ bền, tuổi thọ phận" Phần vỏ bọc máy làm nhựa, phần hình làm thuỷ tinh, zắc cắm đợc mạ vàng Quy tắc "phân nhỏ" Màn hình, CPU, bàn phÝm, cht t¸ch rêi Trong CPU cã mét ỉ cứng tháo rời đợc cần mang liệu in chép sửa chữa Các RAM tháo đợc Quy tắc "áp dụng trờng vật lý khác nhau" Máy tính hoạt động sóng điện từ (truyền qua vệ tinh) điện trờng Đề xuất thêm quy tắc để cải tiến áp dụng nguyên tắc Kết hợp Hiện nay, Monitor CPU tách rời nên chiếm nhiều không gian lắp máy hệ thống dây cắm lằng nhằng Nếu tạo nên kết hợp phận làm giảm đợc phiền phức áp dụng nguyên tắc thay đổi vật liệu kết hợp với thay đổi kiểu dáng Học viên: Nguyễn Thanh Thúy Lớp: Cao học Công trình giao thông K11 Bài tập môn học Sáng chế ổ cứng dùng đĩa mềm, đĩa chóng hỏng chứa đợc liệu Nếu thay ổ cứng làm chất bán dẫn làm tăng tuổi thọ làm nhỏ gọn giống nh ỉ USB Häc viªn: Ngun Thanh Thóy Líp: Cao häc Công trình giao thông K11
- Xem thêm -

Xem thêm: Thuy-Sangchec KCAD-AD-AASHTO (file excel).xls, Thuy-Sangchec KCAD-AD-AASHTO (file excel).xls

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay